Wikipedia:Ägarskap av artiklar

Från Wikipedia

På Wikipedia redigerar man texter som andra har skrivit, och andra kan också ändra i texter man själv skrivit. Detta skiljer sig från hur vi oftast förfar med texter vi skriver. Juridiskt äger man sin egen text (för detaljer, se Wikipedia:Upphovsrätt) men man äger inte artikeln - inte ens en där man själv har skrivit största delarna av artikeln - i betydelsen att man inte automatiskt har sista ordet i utformningen av den.

När andra användare ändrar i texter man själv har skrivit är det normalt positivt då artikeln ofta blir bättre med bidrag av olika personer med olika kunskaper och skrivförmåga. Det är dock inte ovanligt att ibland reagera med irritation eller ovilja. Ibland antar skribenter att den egna versionen, som de kanske lagt ner mycket möda på, är den bästa, men det är inte alltid som denna första instinkt stämmer. Reaktionen är vanlig och normal, men på Wikipedia gör man klokt i att hålla den i schack, och noga begrunda andra skribenters bidrag. Det är wikigemenskapen, i form av de användare som för tillfället engagerar sig i artikeln, som tillsammans avgör artikelns utformning.

Innehåll och form[redigera | redigera wikitext]

Bortsett från vid vandalism och intressekonflikter görs de flesta redigeringar med syfte att förbättra artiklarna. Kvaliteten på dessa redigeringar kan variera. Dessutom är det inte alltid helt självklart vad som är förändringar till det sämre och till det bättre. Det är alltid ändamålsenligt att utgå från att andra menar väl.

Redigeringar med gott uppsåt kan placeras på en skala från de som främst behandlar artikelns innehåll till bearbetningar av teknisk eller stilistisk karaktär. Ändringar av en artikels innehåll kan utföras utifrån varierande grad av kunskap, tillgång till källor, och med olika infallsvinklar. Bästa sättet att bli någorlunda överens om sakförhållanden är ofta att visa upp källor till stöd för sin version, som sen kan granskas och eventuellt ifrågasättas. Att andra putsar en text genom att skriva om meningar, stycken eller en hel artikel med hänsyn till språk och stil är en normal företeelse på Wikipedia. Även här kan förstås olika åsikter finnas om vad som är bäst. Exempelvis är det delvis en generationsfråga hur stor mängd kommatecken man sätter i en text.

Användare som anser att en artikel på något sätt brister använder ofta någon typ av mall som läggs in i en artikel för att påpeka att en eller flera användare anser att en uppgift behöver en källa, eller att hela artikelns innehåll eller vinkling kan ifrågasättas. När en sådan mall syftar på material som man själv har lagt in är den första reaktionen lätt att vilja ta bort den eftersom man inte håller med. Dock byggs Wikipedia genom att söka samförstånd, och i denna metod ingår inte att slå dövörat till för andras åsikter. Oftast avgör andra än textskaparen själv bättre huruvida artikeln tillräckligt mycket närmat sig Wikipedias mål för artiklar för att mallen ska kunna tas bort. Det är sällan bråttom. Att se tiden an brukar vara en bra metod.

Konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Förväntningar att artikeln ska förbli i det skick man själv skapade, både vad gäller urval av innehåll och formuleringar leder i det enskilda fallet ofta till konflikter. Redigeringskrig har utkämpats kring allt möjligt, även pluttiga smådetaljer (se Wikipedia:Redigeringskrig att minnas för, förhoppningsvis, humoristiska exempel).

Om wikigemenskapen istället börjar anpassa sig efter enskilda användares prestige vad gäller "sina" artiklar och "sina" texter, kan det leda till att behövliga förbättringar inte blir utförda, och att artiklar inte uppdateras när den verklighet den ska beskriva förändrats.

Denna nivå av "respekt" kommer troligen inte att visas nykomlingar eller de användare som på något sätt anses som besvärliga. Wikigemenskapen delas på så sätt in i ett A- och ett B-lag, där olika regler de facto gäller för olika användare. Den som kommer ny på Wikipedia riskerar uppfatta att den blir nedlåtande behandlad, jämfört med andra, och det blir svårare att rekrytera nya skribenter.

Till viss del har denna utveckling redan skett, mycket på grund av kraven på källstyrkning och fotnoter; att redigera i en fotnotsannoterad text är bra mycket svårare än om texten är rå. Att det numera är närmast standard att bygga en artikel "färdig" på en undersida till den egna användarsidan, så ingen annan kan redigera i den förrän man anser sig färdig, puffar också utvecklingen åt detta håll. Hur långt den utveckling ska gå, är upp till wikigemenskapen.

När man redigerar en sida står det, under själva redigeringsrutan, att man godkänner att ens text kan redigeras av vem som helst. Den äldsta versionen av den texten är från 2004. Språkdräkten har varierat, men upplysningen har i någon form alltid funnits där. Detta är egentligen den stora skillnaden mellan Wikipedia och andra textupplag, där folk kan mata in sina färdiga texter. Om projektet att via gemensamt redigerande skapa ett uppslagsverk ska fungera på sikt, torde krävas att wikigemenskapen underhåller en kultur som främjar wikins arbetsmetod. Annars är risken stor att vi om femton år står här med en stor mängd våldsamt utdaterade artiklar, som ingen kunnat eller vågat peta i.

Ägarskap av användarsidor[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från sidor i själva uppslagsverket, eller metasidor som denna, så har man tämligen långtgående ägarskap av sin egen användarsida, samt undersidor där man kan arbeta med artiklar i stort sett ostört. Undantag görs främst för upphovsbrott och personangrepp, samt om sådana sidor placeras i kategorier för artiklar. Ens användardiskussion har man också stor kontroll över, men på svenskspråkiga Wikipedia, till skillnad från t.ex. engelskspråkiga, anses det inte vara acceptabelt att radera gamla trådar om man inte arkiverar dem.