Wikipedia:Ägarskap av artiklar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipedia är ett fritt tillgängligt uppslagsverk, som kan redigeras av alla. Det skapas genom samarbete, frivilligt deltagande, och baserat på regler om att artiklar ska skrivas från en neutral synvinkel, med styrkta källuppgifter och korrekta fakta, samt flera andra rättesnören hämtade ur "verkliga livet" utanför Internet. Dessa syftar till att uppslagsverket skall hålla en hög kvalitativ standard i fråga om fakta, objektivitet och neutralitet.

Alla kan skriva[redigera | redigera wikitext]

Wikipedias hörnsten är att alla kan skriva. Detta innebär att man både kan ändra i andras texter likväl som andra kan ändra i ens egna texter. Ibland händer det att andra ändrar kraftigt i texter man själv har skrivit. Har de rätt till detta?

Längst ner på sidan står i redigeringsläge: "När du skriver något här på Wikipedia godkänner du samtidigt att din text kan redigeras eller kopieras av andra". Detta innebär att man får finna sig i att andra ändrar det man skrivit. Man får utgå från att de menar väl i sina ändringar. Det finns två typer av personer som gör ändringar:

  1. De som vill förbättra artikeln.
  2. De som medvetet vill försämra artikeln. Detta kallas vandalism.

Det första fallet kan vidare delas upp:

  1. De som är kunniga och/eller har tillgång till tillförlitliga källor.
  2. De som inte är kunniga och saknar tillgång till tillförlitliga källor.
  3. De som gör bearbetningar av stilistisk karaktär.

De som menar väl men inte är kunniga brukar kunna upplysas om det faktiska förhållandet och då ge med sig. Lika ofta inser man dock själv att man hade något att lära i frågan och får själv ge med sig. Problemet uppstår när man absolut vill att artikeln ska skrivas med just de ord man själv använt. Denna misstänksamhet och paranoia mot andra tar sig i allvarliga fall mycket drastiska former och brukar leda till hårda ord och redigeringskrig. Det har förekommit veckolånga redigeringskrig över placeringen av en punkt.[1]

Det är naturligtvis påfrestande för känsliga egon att se sitt eget briljanta material redigeras urskillningslöst av inkompetenta klåpare, som hela Wikipedia verkar utgöras av.[2][3] I längden kommer det dock att vara negativt att tänka sig att man "äger" en artikel och ska ha sista ordet på allt som läggs till i den. När relevanta fakta försvinner bör man naturligtvis agera: inte för att man själv skrivit den, utan för att relevanta fakta är det som utgör varje artikel. Men när någon skriver om en mening, ett stycke eller en hel artikel på ett språkvårdande sätt anses det som dålig stil att bli upprörd bara för att meningen skiljer sig från det man själv en gång skrev. Sådan puts sker konstant på alla artiklar. Att hänga efter varje kommatering och språkformulering är ett hårt och otillfredsställande arbete och det rekommenderas att man ägnar denna energi åt att skriva vettigare saker.

Hur denna kvalitet bäst utvecklas i de enskilda artiklarna kan det finnas olika uppfattningar om. Även om man själv är säker på att den egna versionen av en artikel är den bästa, innebär det inte att man har rätt att egenmäktigt avgöra vad som skall stå i en artikel, i strid mot andra wikipedianer. Ingen äger någon artikel, varken dem man själv skapat och skrivit merparten av eller andra. Rent upphovsrättsligt har var och en upphovsrätten till den text man själv lägger in, även om man genom licensen Creative Commons delar med sig av sitt verk – men i Wikipedia som projekt "äger" man inte den text man själv lagt in i en artikel, i den betydelsen att man inte själv bestämmer huruvida materialet ska bli kvar och i vilken form. Det avgör wikigemenskapen.

Wikipedia har diverse redskap för att förbättra artikelkvaliteten. Till dessa hör, förutom sunt förnuft och att användare arbetar mot Wikipedias mål, vissa standardiserade åtgärder som är till för att uppmärksamma andra på en artikels brister. Det kan vara mallar som läggs in i en artikel för att påpeka att en eller flera användare anser att en uppgift behöver en källa, eller att hela artikelns innehåll eller vinkling kan ifrågasättas. När en sådan mall syftar på material som man själv har lagt in, är den första reaktionen lätt att vilja ta bort den eftersom man inte håller med. Dock byggs Wikipedia genom att söka samförstånd, och i denna metod ingår inte att slå dövörat till mot andras åsikter. Oftast avgör andra än textskaparen själv bättre huruvida artikeln tillräckligt mycket närmat sig Wikipedias mål för artiklar för att mallen ska kunna tas bort.

Andra alternativ[redigera | redigera wikitext]

Den bästa metoden är att söka samförstånd.

Ägarskap och Creative Commons[redigera | redigera wikitext]

Allt som skrivs licenseras under Creative Commons' BY-SA-licens (tidigare användes GFDL). Material som tas bort återfinns alltid i historiken (så länge inte sidan eller sidversionen raderas) och alla som har bidragit till en artikel får erkännande för detta. Dessutom behåller personen upphovsrätten till sina bidrag och har rätt att använda dem i andra sammanhang med andra licenser. Detta juridiska ägarskap kan inte fråntas personen.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ På engelskspråkiga Wikipedia. Redigeringskrig angående huruvida en punkt skulle vara före eller efter citattecknet.
  2. ^ Sarkasm.
  3. ^ Ska föregående fotnot stå före eller efter punkten?

Se även[redigera | redigera wikitext]