Wikipedia:Abuse

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Detta är ett förslag till tillvägagångssätt för kontakt av nätverksadministratörer som en del av vandalbekämpning.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Det är vanligt med klotter på Wikipedia. Ett antal nivåer av åtgärder för att stävja klotter har växt fram. Dessa nivåer omfattar allt från en vänskaplig tillsägelse för oförargligt klotter till permanent blockering av användare. Enskilda administratörer har i svåra fall, med hjälp av användarens IP-adress, tagit kontakt med nätverkets systemadministratör och meddelat denne vad som pågår. Sådan kontakt bör minimeras, men bör samtidigt ske enligt lämpliga riktlinjer för att en sådan anmälan skall framstå som seriös.

Syfte[redigera | redigera wikitext]

Sidan Wikipedia:Abuse syftar i första hand till att föra diskussion om hur sådan anmälan skall kunna ske och efter vilka riktlinjer. När konsensus nåtts utformas sidan i likhet med övriga sidor i namnrymden Wikipedia:.

Förslag till riktlinjer[redigera | redigera wikitext]

  • Text skall hållas formell, vara saklig och inte ha en familjär ton
  • Anmälan kan skickas av alla skribenter, men bör följa samma mall för att ge ett enhetligt intryck och för att inte missa vital information.
  • Anmälan till systemadministratör skall alltid undertecknas med vissa basuppgifter:

För svenska Wikipedia
//Fullständigt namn på anmälaren//
//Administratör om applicerbart //
//Fullständig gatuadress//
//Fullständig postadress//
//Telefonnummer direkt till anmälaren//
//Anmälarens e-postadress//

Textförslag 1[redigera | redigera wikitext]

Svenska Wikipedia är en fri encyklopedi, ett uppslagsverk med öppet innehåll. Det innebär att artiklarna i en Wikipedia skrivs av människor världen över och dygnet runt. Vem som helst kan läsa, redigera och lägga till artiklar. Det blir snabbt mycket stort när många bidrar med mycket smått. Svenska Wikipedia växer med omkring hundra artiklar dagligen, med betydligt fler redigeringar av befintliga artiklar.

Det är självklart att en fri encyklopedi lockar många människor. Den absoluta merparten av dem är seriösa användare som läser, skriver och redigerar artiklar i syfte att utveckla sig och sprida kunskap och erfarenhet. Samtidigt lockar också Wikipedia givetvis oseriösa användare som med mer eller mindre uttalat syfte att förstöra klottrar i befintliga artiklar eller rentav raderar material. Det tar mycket kraft och lång tid för Wikipedias administratörer att återställa sådant sabotage.

Vi har dessvärre noterat att en dator i ert nätverk använts för att sabotera. Våra loggfiler visar att sådan verksamhet skett enligt nedan:

//artikel - tidpunkt (datum och exakt klockslag//
//saboterande IP-nummer//
//Antal varningar (XX) som utfärdats innan blockering//

Trots XX varningar fortsatte användaren att missbruka möjligheten till redigering och vår administratör tvingades därför blockera IP-adressen i //antal timmar/dagar/permanent//. Detta är något som Wikipedia ogärna gör, eftersom detta kan förhindra möjligheterna för andra användare i samma nätverk att redigera Wikipedias innehåll. Vi vill därför föreslå att ni genom att kontrollera era loggfiler undersöker vem som saboterat och förfar efter er gällande policy. Svenska Wikipedia är tacksamma om ni vill bekräfta detta meddelande samt gärna, om er policy så tillåter, återkomma till oss med vilka åtgärder som vidtagits.

För svenska Wikipedia
//Fullständigt namn på anmälaren//
//Anmälarens "titel" (sysop, adm, etc//
//Fullständig gatuadress//
//Fullständig postadress//
//Telefonnummer direkt till anmälaren//
//Anmälarens e-postadress//

Textförslag 2[redigera | redigera wikitext]

Textförslag 3[redigera | redigera wikitext]

Debatt[redigera | redigera wikitext]

Allmänt
Under denna rubrik debatterar vi de olika textförslagen. Målet är att vi max skall ha tre (3) förslag att arbeta med.

Debatt

Textförslag 1 Jag har lagt in textförslag 1. Jag har utformat det så att texten inleds med en förklaring till vad Wikipedia är. Därefter fortsätter man med att tala om varöfr man tar kontakt och redogör sedan för vad loggen sagt. Avslutningsvis ber man om att få återkoppling från systemadministratören och därefter undertecknar man. Riggwelter 21 november 2005 kl.14,24 (CET)

Jag har redigerat textförslag 1 efter synpunkter från Habj och RaSten. Fortsätt den allmänna diskussionen på denna artikels diskussionssida och textdiskussionen under denna rubrik. Riggwelter 22 november 2005 kl.09.47 (CET)