Wikipedia:Använd sunt förnuft

Från Wikipedia

Wikipedia har många riktlinjer eller vad många anser vara ”regler”. I stället för att följa varje regel är det fördelaktigt att använda sunt förnuft när du redigerar. Att vara för insvept i reglerna kan orsaka förlust av perspektiv, så det finns tillfällen då det är bättre att strunta i reglerna. Även om ett bidrag ”bryter” mot den exakta ordalydelsen av en regel, kan det fortfarande vara ett bra bidrag. Bara för att något inte är förbjudet i ett skriftligt dokument eller ens uttryckligen tillåtet betyder det på samma sätt inte heller att det är en bra idé i den givna situationen. Vårt mål är att förbättra Wikipedia så att uppslagsverket bättre informerar läsarna. Därför är sunt förnuft ett bra skäl till varför en redigering förbättrar uppslagsverket – bortse inte från detta skäl, utan använd istället ditt bästa omdöme.