Wikipedia:Artikelgranskningar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder
Kriterier · Granskningar · Nomineringar · Statistik · Tidigare utvalda

Vanliga frågor[redigera | redigera wikitext]

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst får nominera vilken artikel som helst på svenska Wikipedia för att bli granskad. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och nominatorn har rätt att när som helst dra tillbaka sin nominering. En artikel som läggs upp på denna sida måste inte hamna på sidan Artikelnomineringar, men den kan göra det om den bedöms som tillräckligt bra.

Processen för att nominera en artikel för granskning ser ut så här:

 1. Hitta en artikel du vill nominera.
 2. Lägg in den under rubriken Artikelgranskningar och lämplig ämnesrubrik[1] nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande mall:
==== [[Skriv artikelns namn här]] ====
*'''Begärd av:''' ~~~~
*'''Motivering:''' Din motivering här.
*'''Målsättning:''' En frivillig parameter där du beskriver vad du vill att artikeln ska uppnå efter att granskningen är gjord.

*'''Diskussion:'''

</div>
----
 1. Lägg in följande mall överst på artikelns diskussionssida: {{Artikelgranskningar}}
 • Vem får granska en artikel?

Det finns inga direkta krav för vem som får och inte får granska en artikel. Lättast att säga är att den som känner sig mest manad gärna får ta på sig ansvaret att granska en artikel. Det finns dock ett antal ämneskunniga personer som finns till för att hjälpa dig inom specifika områden. Tänk dock på att dessa nödvändigtvis inte hjälper dig med att redigera en artikel utan de finns främst till för att ge tips och råd om hur en artikel kan förbättras. När man granskar en artikel ska man se på artikeln med kritiska ögon, men det är viktigt att man kommer med konstruktiv kritik och att man inte klankar ned på någon annans arbete. Som artikelgranskare bör man ta i akt följande frågor när man ser över en artikel:

 • Saknas något?
 • Finns det någon uppgift som behöver utredas närmare?
 • Är någon uppgift helt irrelevant för ämnet?
 • Förekommer felaktiga uppgifter eller uppgifter som verkar osannolika?
 • Bryter enskilda meningar mot Wikipedias riktlinjer?
 • Är artikeln skriven från en neutral utgångspunkt?
 • Har artikeln ett globalt perspektiv?
 • Har alla bilder godtagbara licenser? Finns det andra bilder som kunde passa bättre?
 • Vem får bli ämneskunnig?

För att bli ämneskunnig krävs det att man är registrerad användare på svenska Wikipedia och att man känner sig mogen att svara på frågor om ämnet man är kunnig inom. Anser du att du uppfyller kraven för detta är det bara att anmäla sig under rubriken nedan.

 • Hur vet jag när artikelgranskningen ska avslutas?

Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav:

 • Artikeln har varit granskad i över sex månader.
 • Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
 • Något slags konsensus har uppnåtts.
 • Artikelns målsättning har uppnåtts.
 • Vem får avsluta en granskning?

Den som känner sig mest manad och även som nominator får du avsluta artikelgranskningen. För att avsluta en granskning gör följande:

 1. Se vilket krav som uppfylls under frågan ovan.
 2. Gå till redigeringsläget på artikelns diskussionssida.
 3. Skriv {{DGT|Anledning|~~~~}} längst ned på diskussionssidan. Klistra sedan in all information som framkommit under granskningen under denna mall. Ta samtidigt bort mallen {{Artikelgranskningar}} från diskussionssidan.
 4. Sluta av med att ta bort artikeln från den här sidan.

Artikelgranskningar[redigera | redigera wikitext]

  Natur/vetenskap/teknik  [redigera | redigera wikitext]

Kön[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: 193.10.115.156 1 november 2016 kl. 16.09 (CET)
 • Motivering: Relativt populär och viktig artikel. 65 fotnoter. Dock i dagsläget en kvalitetsmall, och endast 2 illustrationer.
 • Målsättning: Vidareutvecklas så att den kan bli utvald till åtminstone bra artikel.
 • Diskussion:

Fler källor behövs. Vissa delar är relativt välförsedda med källor/fotnoter, men många stycken saknar helt källor. --Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 16.16 (CET)

Instämmer, fler källor behövs. Det ser också märkligt ut att ett avsnitt om beteendevetenskap ligger i en artikel som enbart ska behandla kön som biologisk faktor. Psykologiavsnittet borde flyttas till genus.--Godfellow (diskussion) 3 november 2016 kl. 09.38 (CET)
Vore inte det ett tveksamt ställningstagande för att de nämnda beteendeskillnaderna enbart skulle vara miljöbetingade? 176.10.249.111 5 november 2016 kl. 00.25 (CET)
Det är väl tvärtom så att den nuvarande placeringen är ett ställningstagande för att beteendeskillnaderna beror på biologi. Trots att källorna alltså inte alls säger det, såvitt jag förstår. Källorna är ju psykologiska studier och andra beteendevetenskapliga studier. Inte studier där man slår fast att ett visst könsorgan leder till ett visst beteende.--Godfellow (diskussion) 5 november 2016 kl. 11.51 (CET)
Huvudsaken är att vi inte hamnar i något dike, utan att vi får fram att den etablerade uppfattningen bland forskare är att ett samspel mellan hormoner och könsroller förorsakar beteendeskillnaderna. Därmed tycker jag att det kan passa att diskutera beteendeskillnader både i artiklarna om kön och genus. På enwp har man valt att helt lyfta ut människan ur artikeln en:Sex till en separat artikel om en:Sex differences in humans, som utgör sammanfattning av flera fördjupningsartiklar. Enwp:s artikel en:Gender nämner vissa av dessa skillnader men inte alla, och handlar mer om sociala orsaker.176.10.249.111 5 november 2016 kl. 21.21 (CET)
Man skulle kunna tänka sig en separat artikel om "Könsmässiga beteendeskillnader mellan människor", som sammanfattas både under artiklarna genus/socialt kön och under kön och länkas därifrån. Givetvis korrekt länkat, så avsnittet som handlar om hormonellt påvisbara orsaker länkas från kön och avsnittet som handlar om socialt påvisbara orsaker länkas från genus/socialt kön. Det behövs då också en rejält välskriven huvudtext om samspelet, som kan godkännas av wikigemenskapen. Jag undrar om det ens är görligt, utifrån min erfarenhet vad gäller delar av wikigemenskapens tendens att ogilla allt som handlar om genus.--Godfellow (diskussion) 7 november 2016 kl. 11.42 (CET)

Skäggdopping[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: --AHA (diskussion) 5 december 2016 kl. 11.00 (CET)
 • Motivering: Behöver korras och ett utomstående perspektiv för att se om något viktigt saknas eller är konstigt skrivet.
 • Målsättning: Att den ska kunna bli utvald till bra artikel, och senare kanske vidare till utmärkt.
 • Diskussion:

Jag har börjat kolla lite. Hoppas du gillar mina förändringar, annars kanske vi kan hitta andra lösningar där jag petar. En uppenbar fråga: Under systematik och utbredning står det specifikt om Sverige och Nya Zeeland. Resten av utbredningsområdet? Sedan två småfrågor: Är adult en så pass vedertagen att vi inte bör använda vuxen som är lättare att förstå? Och är vattenlevande (första meningen) en vedertagen term? Men vattenlevande tänker jag mer på fiskar och maneter, möjligen kanske på pingviner. --افيراتير (diskussion) 5 december 2016 kl. 12.44 (CET)

@Averater:Se vattenlevande däggdjur och marina däggdjur. Jämförelsen håller. Se också fåglar. Deryni (diskussion) 5 december 2016 kl. 21.10 (CET)
Ok, tack. Då var det bara jag som tänkte "fel". Kul att ha lärt mig ytterligare något nytt om terminologin för fåglar. --افيراتير (diskussion) 5 december 2016 kl. 21.17 (CET)

Fler frågor! Jag skulle vilja läsa mer om systematik. Främst saknas helt om dess släkte.I släktesartikeln står om att den varit en eget släkte. Det är intressant. Relaterat är också frågan om vem som beskrev den och historisk taxonomi. Slutligen skulle jag vilja se något om kulturell betydelse.Till exempel om den har någon symbolisk betydelse eller hur den förekommer i konst och andra medier. Och förresten: Behöver påpeka att det är en riktigt bra artikel som jag absolut ser kommer nå bra status och möjligen också utmärkt. Trevlig läsning! --افيراتير (diskussion) 5 december 2016 kl. 20.48 (CET)

Hej och tack för ert engagemang och kommentarer! Det sporrar mig att skriva mer. Jag har lagt till ett stycke om systematiken och ska skriva om dess kulturella betydelse. Adult är ett specifikt begrepp i förhållande till det allmänna "vuxen" - se gärna artikeln om adult. Det globala utbredningsområdet är omskrivet. Att svenska utbredningen får specifik omskrivning är ganska brukligt på svenskspråkiga wikipedia i längre artiklar om djurarter som förekommer i Sverige. Att även Nya Zeeland får specifik omskrivning handlar om diskussionen om populationens ursprung, släktskap och även att den minskar så drastiskt. Jag har brutit ut informationen om status, både om svenska och nyazeeländska populationen till stycket Status och hot. --AHA (diskussion) 6 december 2016 kl. 21.08 (CET)
Har utökat ganska rejält utifrån era kommentarer. Kolla och korra gärna. --AHA (diskussion) 6 december 2016 kl. 22.17 (CET)
Ser vid en snabbtitt mycket bra ut. Ska läsa igenom det noggrannare senare. --افيراتير (diskussion) 6 december 2016 kl. 22.34 (CET)
Skulle det gå att hitta bättre länkar till externa länkar som kanske också kan fungera som vidare läsning? Jag vet inte men tycker Sveriges radio P2 och Danmarks ornitologiska förening verkar som ett udda urval. --افيراتير (diskussion) 6 december 2016 kl. 22.38 (CET)
Det har du rätt i. Det är väldigt gamla länkar. Ska se om jag kommer på vad som kan funka. --AHA (diskussion) 6 december 2016 kl. 23.12 (CET)
Jag har nu läst igenom artikeln igen. Generellt sett ser det mycket bra ut. Här är några synpunkter:
 • Externa länkar (som nämnts ovan)
 • Kanske bryta ut status från Skäggdoppingen och människan?
 • Skriv någon mening om varför Sverige och Nya Zeeland särskilt nämns under hot respektive utbredning.
 • Sista meningen om status i Sverige känns som den saknar en fortsättning. Är det ett problem att den minskar? Är den hotad? Är det en naturlig följd efter att den tidigare ökat?
 • I "Häckning" står att de håller ett litet revir. Hur litet? Den öppna ytan hålls gemensamt. Med vilka?
 • Varför jämförs arten med Gråhakedopping? Det står en kort mening om att det är dess närmsta släkting men det vill jag gärna se mer om. Ett stycke om dess plats i sitt släkte tycker jag är motiverat. Då kan man nämna en mening om slätskapet i inledningen och då blir det motiverat att man jämför den med gråhakedoppingen. Stycket om familjen tycker jag är riktigt bra så att fortsätta ner med ett stycke om släktet (och kanske ett om underarter) tror jag på.
Lycka till! --افيراتير (diskussion) 20 december 2016 kl. 12.06 (CET)

Präriekatträv[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Nordelch För Wikipedia - i tiden 19 december 2016 kl. 10.35 (CET)
 • Motivering: Är i princip lika utförlig som den engelska artikeln som är bedömt som "bra", allt bekräftas med källor, troligen behövs lite språkvård.
 • Målsättning: Rekommenderad artikel.
 • Diskussion:

  Kultur/media  [redigera | redigera wikitext]

Shin Megami Tensei: Persona 4[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Gary The Duck (diskussion) 13 september 2016 kl. 14.42 (CEST)
 • Motivering: Artikeln behöver språkgranskas då den är baserad på den engelskspråkiga artikeln.
 • Målsättning: Att artikeln blir utvald till bra eller utmärkt.
 • Diskussion:

  Geografi/samhälle  [redigera | redigera wikitext]

Boko Haram[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: 193.10.115.156 1 november 2016 kl. 16.00 (CET)
 • Motivering: Populär och viktig artikel. 37 fotnoter. 2 bilder. Inga kvalitetsmallar. (I dagsläget saknas dock händelser efter mars 2015.)
 • Målsättning: Bli utvald till åtminstone bra.
 • Diskussion:

Sundsvall[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: 193.10.115.156 1 november 2016 kl. 16.00 (CET)
 • Motivering: Användare:Sönsvall la in mallen Rekommenderad i juli 2015. Inga kvalitetsmallar. 137 källor. Fotnoter till alla avsnitt och nästan varje stycke.
 • Målsättning: Bli utvald till utmärkt.
 • Diskussion:

Stadsbild/bebyggelse avsnitt saknas vilket gör den knappt en är i nivå med rekommenderad. I övrigt väldigt välskriven och illustrerad. Yger (diskussion) 6 november 2016 kl. 10.52 (CET)


Tibetansk buddhism[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Skottniss (diskussion) 6 november 2016 kl. 10.46 (CET)
 • Motivering: Mycket genomarbetad, men jag är alltför inkörd i ämnet för att bedöma hur lättförståerlig artikeln är för oinsatta. Källorna som används är utan tvivel pålitliga, så det som behöver granskas är väl egentligen språket, helhetsintryck, grad av förståerlighet, etc.
 • Målsättning: Bli utvald till bra/utmärkt. I första hand är det viktigaste dock att artikeln blir bra/intressant/förståerlig, och inte att den har en fin stjärna uppe i hörnet, även om det förstås är roligt det också.
 • Diskussion:

Det ser vid en snabb blick ut att vara en arbetat artikel var det gäller innehållet. Ett annat första intryck är den totala avsaknaden av bilder (utöver den i mallen). Artikeln kommer att bli betydligt mer tilltalande om du fyller på med lite spridda bilder här och där i texten. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 6 november 2016 kl. 11.12 (CET)

Ja juste, bilder! Har lagt in lite bilder nu, men kan eventuellt pressa in lite fler också om någon tycker fler behövs. Tack. --Skottniss (diskussion) 6 november 2016 kl. 11.30 (CET)

  Språk  [redigera | redigera wikitext]

Älvdalska[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 4 februari 2017 kl. 15.34 (CET)
 • Motivering: En välskriven och omfattande med en rätt stor del ganska nyskrivet innehåll. Den bör kanske granskas innan den nomineras till utvald.
 • Målsättning: Att artikeln nomineras till Utvald efter granskning.
 • Diskussion:

  Sport/fritid  [redigera | redigera wikitext]

Inga artiklar för tillfället.

  Historia  [redigera | redigera wikitext]

Slaget vid Svensksund[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Alexander Alejandro (diskussion) 10 januari 2017 kl. 04.36 (CET)
 • Motivering: Artikeln har fått sig en rejäl utveckling i januari, och kan behövas granskas för att se om något viktigt saknas eller att språket behöver putsas till.
 • Målsättning: Att artikeln kan bli utvald till utmärkt.
 • Diskussion:

  Listor  [redigera | redigera wikitext]

Inga listor för tillfället.

  Portaler  [redigera | redigera wikitext]

Inga portaler för tillfället.

Ämneskunniga[redigera | redigera wikitext]

Dessa användare har specialistkunskaper (eller åtminstone stort intresse) inom vissa ämnesområden. Kontakta dem gärna, till exempel på deras diskussionssidor, om du behöver hjälp i något av "deras" ämnen.

Användarnamn Går att kontakta angående Information Meriter
Adville Biologi (främst kroppen och evolutionen), Medicinsk teknik, allmänt om fysik och kemi Lärare inom Ma/No som hållit sig up to date med sina ämnen Utbildad Ma/No-lärare, åk 4-9 och medicinskteknisk ingenjör
AHA Biologi (främst zoologi, ornitologi, systematik), konst (främst samtidskonst och svensk 1900-tal), arkitektur, musik (främst populärmusik men även 1900-tals avantgarde),
Alexander Alejandro Datorspel, datorspelsutvecklare, filmer, tv-serier, skådespelare, vissa romaner och dess karaktärer och skådeplatser, krigshistoria Har mycket stor koll på de flesta datorspel och filmer (särskilt på dem som jag äger själv), samt på utvalda tv-serier och romaner. På krigshistoria fokuserar jag mest på Sveriges, fast också till stor del om de stora krigen. Pluggar speldesign och grafik på universitetet. Skriver på Wikipedia på fritiden.
Ascilto Teater, dramatik, hundar, hästar. Teater & dramatik: Universitetsstudier, långvarig yrkeserfarenhet, arkiv & bibliotek med facklitteratur.
Hundar & hästar: Långvariga fritidsintressen, bibliotek med facklitteratur.
Blåmes Geografi, musik, spel, filmer, språk
dnm Statsvetenskap, sociologi, kriminologi, genusteorier av diverse slag, ekonomi, politik, historia. Verksam inom utbildning och forskning
FBQ Historia (särskilt Sveriges historia) Svensk kulturhistoria - ett något luddigt begrepp och ett gigantiskt område, där jag har en hel del luckor, men svårt att säga ringa in exakt var. Har ägnat mig en hel del åt hembygdsforskning i Norduppland och studerat källmaterial medeltid och fram till ca 1800, en del liknande på andra håll. Svensk glastillverkning före 1900, svenskt silver före 1900, fotografier och fotografiutveckling 1839-1875, dräkthistoria mest 1800-tal, fajans och tidigt flintgods, svensk möbelkultur -1900 och en del annat i den vägen, materiell kultur över huvud taget, främst före 1850 även om jag ibland rör mig lite framåt, kanske som längst emot 1930. Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat på idéhistoria. Fil. kand. i arkeologi, kandidatuppsats i etnologi, studier i historia, ekonomisk historia, konsthistoria och kulturvetenskap m.m. och en del egenstudier.
Historiker Historia, särskilt svensk stormaktstid, första och andra världskrigen
Holger.Ellgaard Stockholms arkitektur, tekniska utveckling och stadsplanering Pensionerad arkitekt. Mitt modersmål är tyska, fråga gärna om ni vill ha hjälp med översättningar. Arkitektutbildning vid Technische Universität Berlin med avslut Diplom-Ingenieur.
Idunius Historia, konst, arkitektur, litteratur, musik Fil.mag i kulturhistoria/historia med påbörjad forskning inom engelsk renässans.
Jopparn Geografi, samhällsvetenskap, politik, medicin, filmer, TV-produktioner, astronomi
Joshua06 Försvarsmakten, militärväsen, försvarsindustri, försvarsbeslut. Har väldigt bra koll på det mesta rörande Försvarsmakten och dess utveckling, organisation och historia från 1900-talet och framåt. Bidrar även till Wikimedia Commons med illustrationer från före detta regementen, flottiljer och andra militärväsen. Ett fritidsintresse som vuxit fram genom åren. Skrivit nästan samtliga artiklar om försvarsbeslut och garnisoner. Täckt in så att alla förband som existerat i Sverige under 1900-talet har egen artikel. Standardiserat alla artiklar med anknytning till Försvarsmakten, så de är likformiga.
Lsj Evolutionsbiologi, mänsklig evolution, kreationism, språkets ursprung, fysik, partikelfysik, astrofysik Har bra grundkoll på evolutionsteori, med ett särskilt intresse för människans evolution och ("negativt") för kreationism. Har även bra grundkoll på allmän fysik och jag kan mer om partikelfysik och vissa delar av astrofysiken, särskilt kosmologi. Självlärd inom evolutionsbiologi, till en nivå där jag undervisar om evolution på högskolenivå. Publicerat några skrifter med kritisk granskning av kreationistargument. Inom fysik har jag en fil.dr. i partikelfysik. Forskat inom astropartikelfysik. Mångårig erfarenhet av högskoleundervisning i fysik och astronomi. Skrivit grundläggande lärobok i astronomi, håller på med en i fysik.
Mange01 Data-/telekommunikation, särskilt trådlös kommunikation. Akademia. Universitetsadjunkt. Medförfattare till grundläggande läroböcker i datavetenskap. Påbörjade forskarstudier. Gav världens första akademiska kurs om Wikipedia.
Oshifima Teknik, språk, fysik, kemi, matematik, astronomi
Paracel63 Tecknade serier, animerad film, språk, geografi och historia. Bra på serier (särskilt vuxenserier) från Frankrike, Sydeuropa, Argentina och Japan. Har facklitteratur och, genom språkkunskaper, tillgång till artiklar på diverse språkversioner av Wikipedia. Vad gäller animerad film specialintresserad av Studio Ghibli, Madhouse och all animation av realistisk karaktär. Även större intressen av språk, geografi och historia. Extra intresserad av katalansk kultur. F.d. redaktör för Bild & Bubbla, översättare av serier från franska (bl.a. Lucky Luke och Smurfarna), f.d. ämnesexpert på Nationalencyklopedin, håller föredrag om anime. Läst geografi, journalistik och franska på universitetet.
Peter Isotalo Historia, kulturhistoria, marinarkeologi, språk (kinesiska, japanska), lingvistik (särskilt fonetik och etymologi), genus, ras, etnicitet.
Poxnar Religion, samhällsvetenskap, politik, spel
Rasmus 28 Historia, samhällsvetenskap, militärväsen, kommunikationer, numismatik Har länga varit intresserad av flera olika saker, är främst intresserad av militärväsen, mynt och järnvägar men har även vissa kunskaper gällande besläktade ämnen såsom spårvägar, flyg, fartyg, sedlar, medaljer, samhällsvetenskap och allmän historia. Har även särskilda intressen gällande uniformer och militärmusik inom vilka ämnen jag skrivit ett betydande antal artiklar. Mångåriga fritidsintressen
Skottniss Buddhism Utövande sukhavatibuddhist, men har även stort (akademiskt) intresse för samtliga former av buddhism. Stora mängder självstudier. Är huvudförfattare till en stor andel av artiklarna på svwp som berör buddhismen.
Tanzania Historia, kultur, litteratur Litteratur, litteraturhistoria, världslitteratur, interkulturalitet, litteraturteori. Intresserad av och har gott om källor om litteratur. Studier på kandidatnivå. Intensivkurs i världslitteratur under David Damrosch bl.a.
Thuresson Historia, geografi, litteratur, film
Tomas e Kemi, fysik, naturvetenskap och teknik allmänt, teknik- och vetenskapshistoria, biomedicin, läkemedel, militärväsen, ekonomi, vin, mat och dryck allmänt. Utbildningsmässigt kemitekniker, tekn.dr. i fysikalisk kemi, därutöver en del biologi och ekonomi/samhällsvetenskap.
Tostarpadius Historia, geografi, filosofi, religion, samhällsvetenskap, politik, konst, arkitektur, litteratur, musik, språk Teologie kandidatexamen. Påbörjad doktorandutbildning. Universitetskurser i andra ämnen, främst klassiska språk. Mångåriga fritidsintressen.
Vannucci Kunskap rörande Albanien, som exempelvis albansk historia, kultur och språk. Goda baskunskaper i ämnet, kan bistå med svar i tvistefrågor rörande vanligt förekommande felaktigheter i ämnet. Har ett litet "bibliotek" med böcker om Albanien som växer successivt med nya inköp. Ett fritidsintresse sedan 2001 om jag minns rätt.
Yger Historia (särskilt Sverige under 1800-talet)
Administrativa indelningar i Sverige, speciellt socknar
Speciellt intresserad av 1830-1890 och hur de olika tanketrenderna var då. 40+ års fritidsstudier.
Skrivit alla sockenartiklar i sv:wp

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Notering: Ämnesindelningen är ett försök att göra det lättare att hitta nominerade artiklar i en viss kategori. Indelningen är gjort enligt någon sorts princip om minsta möjliga förvåning eller logik, det vill säga att artiklar som behandlar skeenden från förr nog har med Historia att göra, artiklar som behandlar verk/publikation av något slag nog kan tillhöra Kultur/media. Det är upp till nominatorn att bestämma var artikeln bäst "hör hemma" och för enkelhets skull bör kanske artikeln ligga kvar där under hela nomineringstiden.