Wikipedia:Artikelgranskningar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder
Kriterier · Granskningar · Nomineringar · Statistik · Tidigare utvalda

Vanliga frågor[redigera | redigera wikitext]

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst får nominera vilken artikel som helst på svenska Wikipedia för att bli granskad. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och nominatorn har rätt att när som helst dra tillbaka sin nominering. En artikel som läggs upp på denna sida måste inte hamna på sidan Artikelnomineringar, men den kan göra det om den bedöms som tillräckligt bra.

Processen för att nominera en artikel för granskning ser ut så här:

 1. Hitta en artikel du vill nominera.
 2. Lägg in den under rubriken Artikelgranskningar och lämplig ämnesrubrik[1] nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande mall:
==== [[Skriv artikelns namn här]] ====
*'''Begärd av:''' ~~~~
*'''Motivering:''' Din motivering här.
*'''Målsättning:''' En frivillig parameter där du beskriver vad du vill att artikeln ska uppnå efter att granskningen är gjord.

*'''Diskussion:'''

</div>
----
 1. Lägg in följande mall överst på artikelns diskussionssida: {{Artikelgranskningar}}
 • Vem får granska en artikel?

Det finns inga direkta krav för vem som får och inte får granska en artikel. Lättast att säga är att den som känner sig mest manad gärna får ta på sig ansvaret att granska en artikel. Det finns dock ett antal ämneskunniga personer som finns till för att hjälpa dig inom specifika områden. Tänk dock på att dessa nödvändigtvis inte hjälper dig med att redigera en artikel utan de finns främst till för att ge tips och råd om hur en artikel kan förbättras. När man granskar en artikel ska man se på artikeln med kritiska ögon, men det är viktigt att man kommer med konstruktiv kritik och att man inte klankar ned på någon annans arbete. Som artikelgranskare bör man ta i akt följande frågor när man ser över en artikel:

 • Saknas något?
 • Finns det någon uppgift som behöver utredas närmare?
 • Är någon uppgift helt irrelevant för ämnet?
 • Förekommer felaktiga uppgifter eller uppgifter som verkar osannolika?
 • Bryter enskilda meningar mot Wikipedias riktlinjer?
 • Är artikeln skriven från en neutral utgångspunkt?
 • Har artikeln ett globalt perspektiv?
 • Har alla bilder godtagbara licenser? Finns det andra bilder som kunde passa bättre?
 • Vem får bli ämneskunnig?

För att bli ämneskunnig krävs det att man är registrerad användare på svenska Wikipedia och att man känner sig mogen att svara på frågor om ämnet man är kunnig inom. Anser du att du uppfyller kraven för detta är det bara att anmäla sig under rubriken nedan.

 • Hur vet jag när artikelgranskningen ska avslutas?

Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav:

 • Artikeln har varit granskad i över sex månader.
 • Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
 • Något slags konsensus har uppnåtts.
 • Artikelns målsättning har uppnåtts.
 • Vem får avsluta en granskning?

Den som känner sig mest manad och även som nominator får du avsluta artikelgranskningen. För att avsluta en granskning gör följande:

 1. Se vilket krav som uppfylls under frågan ovan.
 2. Gå till redigeringsläget på artikelns diskussionssida.
 3. Skriv {{DGT|Anledning|~~~~}} längst ned på diskussionssidan. Klistra sedan in all information som framkommit under granskningen under denna mall. Ta samtidigt bort mallen {{Artikelgranskningar}} från diskussionssidan.
 4. Sluta av med att ta bort artikeln från den här sidan.

Artikelgranskningar[redigera | redigera wikitext]

  Natur/vetenskap/teknik  [redigera | redigera wikitext]

Kön[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: 193.10.115.156 1 november 2016 kl. 16.09 (CET)
 • Motivering: Relativt populär och viktig artikel. 65 fotnoter. Dock i dagsläget en kvalitetsmall, och endast 2 illustrationer.
 • Målsättning: Vidareutvecklas så att den kan bli utvald till åtminstone bra artikel.
 • Diskussion:

Fler källor behövs. Vissa delar är relativt välförsedda med källor/fotnoter, men många stycken saknar helt källor. --Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 16.16 (CET)

Instämmer, fler källor behövs. Det ser också märkligt ut att ett avsnitt om beteendevetenskap ligger i en artikel som enbart ska behandla kön som biologisk faktor. Psykologiavsnittet borde flyttas till genus.--Godfellow (diskussion) 3 november 2016 kl. 09.38 (CET)
Vore inte det ett tveksamt ställningstagande för att de nämnda beteendeskillnaderna enbart skulle vara miljöbetingade? 176.10.249.111 5 november 2016 kl. 00.25 (CET)
Det är väl tvärtom så att den nuvarande placeringen är ett ställningstagande för att beteendeskillnaderna beror på biologi. Trots att källorna alltså inte alls säger det, såvitt jag förstår. Källorna är ju psykologiska studier och andra beteendevetenskapliga studier. Inte studier där man slår fast att ett visst könsorgan leder till ett visst beteende.--Godfellow (diskussion) 5 november 2016 kl. 11.51 (CET)
Huvudsaken är att vi inte hamnar i något dike, utan att vi får fram att den etablerade uppfattningen bland forskare är att ett samspel mellan hormoner och könsroller förorsakar beteendeskillnaderna. Därmed tycker jag att det kan passa att diskutera beteendeskillnader både i artiklarna om kön och genus. På enwp har man valt att helt lyfta ut människan ur artikeln en:Sex till en separat artikel om en:Sex differences in humans, som utgör sammanfattning av flera fördjupningsartiklar. Enwp:s artikel en:Gender nämner vissa av dessa skillnader men inte alla, och handlar mer om sociala orsaker.176.10.249.111 5 november 2016 kl. 21.21 (CET)
Man skulle kunna tänka sig en separat artikel om "Könsmässiga beteendeskillnader mellan människor", som sammanfattas både under artiklarna genus/socialt kön och under kön och länkas därifrån. Givetvis korrekt länkat, så avsnittet som handlar om hormonellt påvisbara orsaker länkas från kön och avsnittet som handlar om socialt påvisbara orsaker länkas från genus/socialt kön. Det behövs då också en rejält välskriven huvudtext om samspelet, som kan godkännas av wikigemenskapen. Jag undrar om det ens är görligt, utifrån min erfarenhet vad gäller delar av wikigemenskapens tendens att ogilla allt som handlar om genus.--Godfellow (diskussion) 7 november 2016 kl. 11.42 (CET)

  Kultur/media  [redigera | redigera wikitext]

Inga artiklar för tillfället.

  Geografi/samhälle  [redigera | redigera wikitext]

Boko Haram[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: 193.10.115.156 1 november 2016 kl. 16.00 (CET)
 • Motivering: Populär och viktig artikel. 37 fotnoter. 2 bilder. Inga kvalitetsmallar. (I dagsläget saknas dock händelser efter mars 2015.)
 • Målsättning: Bli utvald till åtminstone bra.
 • Diskussion:

I och med att noterna främst hänvisar till tidningsartiklar, är jag lite osäker på om den kan räknas som utvald. Skulle föredra någon form av sekundärkällor. mvh Cöskyd (diskussion) 3 mars 2017 kl. 21.12 (CET)

Artikeln är som föregående påpekat tung på nyhetsartiklar. Jag skulle vilja att tyngden, åtminstone basen av artikeln, ligger i tyngre källor. Nyhetsartiklar är bra för att belysa sådant som inte ännu hunnit komma in i forskning eller standardverk. Det största bekymret jag ser i dagsläget är artikelns omfattning. Den är väldigt kortfattad och den saknar många relevanta delar. Jag skulle säga att denna bit är det som ligger artikeln mest i fatet. Jag gick därför in och tittade på artikeln på engelskspråkiga Wikipedia. Den artikeln är 161 947 byte stor medan den svenska är 15 346 byte, alltså mindre än en tiodel så stor i byte räknat. Nu är byten inte avgörande men det ger en indikation på att den nuvarande svenskspråkiga artikeln är kort utvecklad och för bra krävs mer än dagens artikel erbjuder. Jag anser inte att artikeln för kvalitesmärking "Bra" behöver närma sig uttömande, men som jag uppfattar det ska den inte sakna för ämnet relevant information och min uppfattning är att nuvarande artikel gör det. dnm (d | b) 30 april 2017 kl. 20.12 (CEST)

Sundsvall[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: 193.10.115.156 1 november 2016 kl. 16.00 (CET)
 • Motivering: Användare:Sönsvall la in mallen Rekommenderad i juli 2015. Inga kvalitetsmallar. 137 källor. Fotnoter till alla avsnitt och nästan varje stycke.
 • Målsättning: Bli utvald till utmärkt.
 • Diskussion:

Stadsbild/bebyggelse avsnitt saknas vilket gör den knappt en är i nivå med rekommenderad. I övrigt väldigt välskriven och illustrerad. Yger (diskussion) 6 november 2016 kl. 10.52 (CET)

Jag har läst denna artikel tidigare och instämmer i det Yger anför om att den är välskriven och illustrerad. Sedan saknas det förvisso källhänvisningar på några ställen. Så utmärkt ser jag inte som möjligt idagsläget enbart på grund av det. Tittar vi på nivån under: På grund av att det saknas ett avsnitt som behandlar frågor som stadsplanering och arkitektur (ordet förekommer inte ens i artikeln trots viss särprägel i norrländska mått mätt) anser jag inte heller att den är redo för att antas som bra. Artikeln är nästan i hamn! dnm (d | b) 30 april 2017 kl. 20.21 (CEST)

Tibetansk buddhism[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Skottniss (diskussion) 6 november 2016 kl. 10.46 (CET)
 • Motivering: Mycket genomarbetad, men jag är alltför inkörd i ämnet för att bedöma hur lättförståerlig artikeln är för oinsatta. Källorna som används är utan tvivel pålitliga, så det som behöver granskas är väl egentligen språket, helhetsintryck, grad av förståerlighet, etc.
 • Målsättning: Bli utvald till bra/utmärkt. I första hand är det viktigaste dock att artikeln blir bra/intressant/förståerlig, och inte att den har en fin stjärna uppe i hörnet, även om det förstås är roligt det också.
 • Diskussion:

Det ser vid en snabb blick ut att vara en arbetat artikel var det gäller innehållet. Ett annat första intryck är den totala avsaknaden av bilder (utöver den i mallen). Artikeln kommer att bli betydligt mer tilltalande om du fyller på med lite spridda bilder här och där i texten. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 6 november 2016 kl. 11.12 (CET)

Ja juste, bilder! Har lagt in lite bilder nu, men kan eventuellt pressa in lite fler också om någon tycker fler behövs. Tack. --Skottniss (diskussion) 6 november 2016 kl. 11.30 (CET)
@Skottniss:Jag saknade avsnittet "Externa länkar", så jag la in ett antal länkar på prov. Titta på länksamlingen och justera gärna en aning. Jag utökade också delkapitlet om Jonang, som inte riktigt stämde med utvecklingen sedan 1800-talet. Deryni (diskussion) 4 mars 2017 kl. 09.31 (CET)
Ja det beror väl lite på det där... Vad som är viktigt att länka till i externa länkar. För egen del såg/ser jag inte riktigt vitsen, men visst. Däremot behöver du källstöd för att påstå att Dalai Lama skulle propagera för Jonang. Gelug, den inriktning som Dalai Lama representerar, är ju en av de starkaste motståndarna till Jonangs kontroversiella lära gzhan stong, så det vore ganska underligt om Dalai Lama plötsligt började gilla inriktningen. Det är väl inte omöjligt, men i sådana fall lär han ha någon vettig förklaring. Den mening du källbelagde med en tysk bok fattar jag inte riktigt vad den syftar på. Menar du att det faktum att Jonang försvann förklaras av Rimérörelsen? Eller att rimérörelsen skulle propagera för jonang? Skottniss (diskussion) 4 mars 2017 kl. 12.19 (CET)
Det var nog förhastat. Hittar jag inte bättre källor rullar jag tillbaka redigeringen! Deryni (diskussion) 4 mars 2017 kl. 14.15 (CET)
Jag valde ett mellanting. Jag hittar flera beskrivningar kring dalai lama och jonang, men ingen vederhäftig. Jag har därför satt kb-mall. Påståendena går ut på att jonang kan ses som integrerat inom gelug och att därför vissa delar av jonangs praktik numera uppmuntras. Men fortfarande gäller nog att påståendet ska tas bort om ingen vederhäftig källa kan styrka uppgiften. Kanske åsamkade jag mer arbete till artikeln än vad jag löste, men jag tycker åtminstone att både commons och wikiversity har befogade platser i externa länkar. Deryni (diskussion) 4 mars 2017 kl. 14.29 (CET)

Arkitektur i Norge[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 30 april 2017 kl. 06.00 (CEST)
 • Motivering: Artikeln är en omfattande och intressant översikt av den norska arkitekturen. Främst språkligt behöver den gås igenom.
 • Målsättning: Att artikeln ska kunna nomineras till utvald.
 • Diskussion:

Även källorna bör granskas. Artikeln är en översättning från engelskspråkiga Wikipedia, vilket framgår i historiken, men det finns ingen länkning till den använda versionen i artikeln. Det är oklart om källorna kontrollerats i samband med översättningen. För övrigt håller jag med om att artikeln är omfattande och intressant, men att en språklig genomgång behöver göras.--Historiker (diskussion) 30 april 2017 kl. 08.02 (CEST)

Jag påbörjade ett språkligt korr men märker att nästan alla stycken måste skrivas om på grund av många språkliga missförstånd, översättningsmissar och dålig svenska. --AHA (diskussion) 30 april 2017 kl. 20.33 (CEST)
Nu har jag gått igenom hela texten. Puh! Nu önskar jag att någon kan korra min text för jag har mer eller mindre varit tvungen att skriva om den helt och hållet, så den innehåller säkert en hel del fel. För övrigt behöver källorna kontrolleras och fler källor behövs. --AHA (diskussion) 3 maj 2017 kl. 23.32 (CEST)
Kanske FBQ eller Holger.Ellgaard har lust att ta sig en titt?

  Språk  [redigera | redigera wikitext]

Inga artiklar för tillfället.

  Sport/fritid  [redigera | redigera wikitext]

Inga artiklar för tillfället.

  Historia  [redigera | redigera wikitext]

Slaget vid Narva[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Alexander Alejandro (diskussion) 6 maj 2017 kl. 21.13 (CEST)
 • Motivering: Artikeln har fått sig en rejäl utökning och omskrivning i maj, med nya stycken, fler bilder och en bred källförteckning. Därför kan artikeln behövas granskas för att se om själva helhetsintrycket är tillräcklig, och att språket anses hålla hög klass.
 • Målsättning: Att artikeln kan bli utvald till utmärkt.
 • Diskussion:

Kanske Historiker, Yger, Johan M. Olofsson, Idunius och Martinogk är intresserade av att kolla igenom artikeln?--Alexander Alejandro (diskussion) 10 maj 2017 kl. 23.12 (CEST)

Jag har gått igenom artikeln och gjort några små språkputsredigeringar. Min bedömning är att artikeln är uttömmande, väldisponerad, och har bra källäge. Jag har inga specialkunskaper inom ämnesområdet, kanske kan någon som är bättre insatt i ämnet se om det finns brister jag inte uppfattar? Idunius 11 maj 2017 kl. 18.19 (CEST)
En väldigt fin och intressant artikel!! Den har en mycket bra inledning som ger en god sammanfattning av den viktigaste informationen utan att vara alltför lång. Artikeln är inte och bör inte vara uttömmande, då man kan skriva en hel bok om ämnet, men den är övergripande och behandlar alla viktiga aspekter av slaget, inklusive bakgrunden, en detaljerad beskrivning av händelserna dagarna innan, de omedelbara efterdyningarna samt sentida aspekter. Också mycket trevligt med ögonvittnesskildringarna. Om jag skulle önska något så vore det två kartor, dels en över östra Estland som markerar platserna för de viktigaste händelserna under dagarna innan själva slaget samt en tydligare karta över ställningarna och rörelserna under slaget. Inser dock att det inte alltid är så lätta att skapa eller få fram sådana kartor. Bra jobbat! Martinogk (diskussion) 12 maj 2017 kl. 06.20 (CEST)
Jag har lagt till en karta över de svenska Östersjöprovinserna och ersatte den tidigare kartan över den ryska linjen och de svenska rörelserna med en ny sådan (förvisso en som också är gammal). Tack för responsen!--Alexander Alejandro (diskussion) 12 maj 2017 kl. 13.10 (CEST)

  Listor  [redigera | redigera wikitext]

Inga listor för tillfället.

  Portaler  [redigera | redigera wikitext]

Inga portaler för tillfället.

Ämneskunniga[redigera | redigera wikitext]

Dessa användare har specialistkunskaper (eller åtminstone stort intresse) inom vissa ämnesområden. Kontakta dem gärna, till exempel på deras diskussionssidor, om du behöver hjälp i något av "deras" ämnen.

Användarnamn Går att kontakta angående Information Meriter
Adville Biologi (främst kroppen och evolutionen), Medicinsk teknik, allmänt om fysik och kemi Lärare inom Ma/No som hållit sig up to date med sina ämnen Utbildad Ma/No-lärare, åk 4-9 och medicinskteknisk ingenjör
AHA Biologi (främst zoologi, ornitologi, systematik), konst (främst samtidskonst och svensk 1900-tal), arkitektur, musik (främst populärmusik men även 1900-tals avantgarde),
Alexander Alejandro Datorspel, datorspelsutvecklare, filmer, tv-serier, skådespelare, vissa romaner och dess karaktärer och skådeplatser, krigshistoria Har mycket stor koll på de flesta datorspel och filmer (särskilt på dem som jag äger själv), samt på utvalda tv-serier och romaner. På krigshistoria fokuserar jag mest på Sveriges, fast också till stor del om de stora krigen. Högskoleexamen inom speldesign. Läst militiärhistorisk kurs.
Ascilto Teater, dramatik, hundar, hästar. Teater & dramatik: Universitetsstudier, långvarig yrkeserfarenhet, arkiv & bibliotek med facklitteratur.
Hundar & hästar: Långvariga fritidsintressen, bibliotek med facklitteratur.
Blåmes Geografi, musik, spel, filmer, språk
dnm Statsvetenskap, sociologi, kriminologi, genusteorier av diverse slag, ekonomi, politik, historia. Verksam inom utbildning och forskning
FBQ Historia (särskilt Sveriges historia) Svensk kulturhistoria - ett något luddigt begrepp och ett gigantiskt område, där jag har en hel del luckor, men svårt att säga ringa in exakt var. Har ägnat mig en hel del åt hembygdsforskning i Norduppland och studerat källmaterial medeltid och fram till ca 1800, en del liknande på andra håll. Svensk glastillverkning före 1900, svenskt silver före 1900, fotografier och fotografiutveckling 1839-1875, dräkthistoria mest 1800-tal, fajans och tidigt flintgods, svensk möbelkultur -1900 och en del annat i den vägen, materiell kultur över huvud taget, främst före 1850 även om jag ibland rör mig lite framåt, kanske som längst emot 1930. Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat på idéhistoria. Fil. kand. i arkeologi, kandidatuppsats i etnologi, studier i historia, ekonomisk historia, konsthistoria och kulturvetenskap m.m. och en del egenstudier.
Historiker Historia, särskilt svensk stormaktstid, första och andra världskrigen
Holger.Ellgaard Stockholms arkitektur, tekniska utveckling och stadsplanering Pensionerad arkitekt. Mitt modersmål är tyska, fråga gärna om ni vill ha hjälp med översättningar. Arkitektutbildning vid Technische Universität Berlin med avslut Diplom-Ingenieur.
Idunius Historia, konst, arkitektur, litteratur, musik Fil.mag i kulturhistoria/historia med påbörjad forskning inom engelsk renässans.
Jopparn Geografi, samhällsvetenskap, politik, medicin, filmer, TV-produktioner, astronomi
Joshua06 Försvarsmakten, militärväsen, försvarsindustri, försvarsbeslut. Har väldigt bra koll på det mesta rörande Försvarsmakten och dess utveckling, organisation och historia från 1900-talet och framåt. Bidrar även till Wikimedia Commons med illustrationer från före detta regementen, flottiljer och andra militärväsen. Ett fritidsintresse som vuxit fram genom åren. Skrivit nästan samtliga artiklar om försvarsbeslut och garnisoner. Täckt in så att alla förband som existerat i Sverige under 1900-talet har egen artikel. Standardiserat alla artiklar med anknytning till Försvarsmakten, så de är likformiga.
Lsj Evolutionsbiologi, mänsklig evolution, kreationism, språkets ursprung, fysik, partikelfysik, astrofysik Har bra grundkoll på evolutionsteori, med ett särskilt intresse för människans evolution och ("negativt") för kreationism. Har även bra grundkoll på allmän fysik och jag kan mer om partikelfysik och vissa delar av astrofysiken, särskilt kosmologi. Självlärd inom evolutionsbiologi, till en nivå där jag undervisar om evolution på högskolenivå. Publicerat några skrifter med kritisk granskning av kreationistargument. Inom fysik har jag en fil.dr. i partikelfysik. Forskat inom astropartikelfysik. Mångårig erfarenhet av högskoleundervisning i fysik och astronomi. Skrivit grundläggande lärobok i astronomi, håller på med en i fysik.
Mange01 Data-/telekommunikation, särskilt trådlös kommunikation. Akademia. Universitetsadjunkt. Medförfattare till grundläggande läroböcker i datavetenskap. Påbörjade forskarstudier. Gav världens första akademiska kurs om Wikipedia.
Paracel63 Tecknade serier, animerad film, språk, geografi och historia. Bra på serier (särskilt vuxenserier) från Frankrike, Sydeuropa, Argentina och Japan. Har facklitteratur och, genom språkkunskaper, tillgång till artiklar på diverse språkversioner av Wikipedia. Vad gäller animerad film specialintresserad av Studio Ghibli, Madhouse och all animation av realistisk karaktär. Även större intressen av språk, geografi och historia. Extra intresserad av katalansk kultur. F.d. redaktör för Bild & Bubbla, översättare av serier från franska (bl.a. Lucky Luke och Smurfarna), f.d. ämnesexpert på Nationalencyklopedin, håller föredrag om anime. Läst geografi, journalistik och franska på universitetet.
Rasmus 28 Historia, samhällsvetenskap, militärväsen, kommunikationer, numismatik Har länga varit intresserad av flera olika saker, är främst intresserad av militärväsen, mynt och järnvägar men har även vissa kunskaper gällande besläktade ämnen såsom spårvägar, flyg, fartyg, sedlar, medaljer, samhällsvetenskap och allmän historia. Har även särskilda intressen gällande uniformer och militärmusik inom vilka ämnen jag skrivit ett betydande antal artiklar. Mångåriga fritidsintressen
Skottniss Buddhism
Tanzania Historia, kultur, litteratur Litteratur, litteraturhistoria, världslitteratur, interkulturalitet, litteraturteori. Intresserad av och har gott om källor om litteratur. Studier på kandidatnivå. Intensivkurs i världslitteratur under David Damrosch bl.a.
Thuresson Historia, geografi, litteratur, film
Tomas e Kemi, fysik, naturvetenskap och teknik allmänt, teknik- och vetenskapshistoria, biomedicin, läkemedel, militärväsen, ekonomi, vin, mat och dryck allmänt. Utbildningsmässigt kemitekniker, tekn.dr. i fysikalisk kemi, därutöver en del biologi och ekonomi/samhällsvetenskap.
Tostarpadius Historia, geografi, filosofi, religion, samhällsvetenskap, politik, konst, arkitektur, litteratur, musik, språk Teologie kandidatexamen. Påbörjad doktorandutbildning. Universitetskurser i andra ämnen, främst klassiska språk. Mångåriga fritidsintressen.
Vannucci Kunskap rörande Albanien, som exempelvis albansk historia, kultur och språk. Goda baskunskaper i ämnet, kan bistå med svar i tvistefrågor rörande vanligt förekommande felaktigheter i ämnet. Har ett litet "bibliotek" med böcker om Albanien som växer successivt med nya inköp. Ett fritidsintresse sedan 2001 om jag minns rätt.
Yger Historia (särskilt Sverige under 1800-talet)
Administrativa indelningar i Sverige, speciellt socknar
Speciellt intresserad av 1830-1890 och hur de olika tanketrenderna var då. 40+ års fritidsstudier.
Skrivit alla sockenartiklar i sv:wp

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Notering: Ämnesindelningen är ett försök att göra det lättare att hitta nominerade artiklar i en viss kategori. Indelningen är gjort enligt någon sorts princip om minsta möjliga förvåning eller logik, det vill säga att artiklar som behandlar skeenden från förr nog har med Historia att göra, artiklar som behandlar verk/publikation av något slag nog kan tillhöra Kultur/media. Det är upp till nominatorn att bestämma var artikeln bäst "hör hemma" och för enkelhets skull bör kanske artikeln ligga kvar där under hela nomineringstiden.