Wikipedia:Artikelgranskningar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder

Vanliga frågor[redigera | redigera wikitext]

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst får nominera vilken artikel som helst på svenska Wikipedia för att bli granskad. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och nominatorn har rätt att när som helst dra tillbaka sin nominering. En artikel som läggs upp på denna sida måste inte hamna på sidan Artikelnomineringar, men den kan göra det om den bedöms som tillräckligt bra.

Processen för att nominera en artikel för granskning ser ut så här:

 1. Hitta en artikel du vill nominera.
 2. Lägg in den under rubriken Artikelgranskningar och lämplig ämnesrubrik[1] nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande mall:
==== [[Skriv namnet på artikeln här]] ====
*'''Begärd av:''' ~~~~
*'''Motivering:''' Din motivering här.
*'''Målsättning:''' En frivillig parameter där du beskriver vad du vill att artikeln ska uppnå efter att granskningen är gjord.

*'''Diskussion:'''

</div>
----
 1. Lägg in följande mall överst på artikelns diskussionssida: {{Artikelgranskningar}}
 • Vem får granska en artikel?

Det finns inga direkta krav för vem som får och inte får granska en artikel. Lättast att säga är att den som känner sig mest manad gärna får ta på sig ansvaret att granska en artikel. Det finns dock ett antal ämneskunniga personer som finns till för att hjälpa dig inom specifika områden. Tänk dock på att dessa nödvändigtvis inte hjälper dig med att redigera en artikel utan de finns främst till för att ge tips och råd om hur en artikel kan förbättras. När man granskar en artikel ska man se på artikeln med kritiska ögon, men det är viktigt att man kommer med konstruktiv kritik och att man inte klankar ned på någon annans arbete. Som artikelgranskare bör man ta i akt följande frågor när man ser över en artikel:

 • Saknas något?
 • Finns det någon uppgift som behöver utredas närmare?
 • Är någon uppgift helt irrelevant för ämnet?
 • Förekommer felaktiga uppgifter eller uppgifter som verkar osannolika?
 • Bryter enskilda meningar mot Wikipedias riktlinjer?
 • Är artikeln skriven från en neutral utgångspunkt?
 • Har artikeln ett globalt perspektiv?
 • Har alla bilder godtagbara licenser? Finns det andra bilder som kunde passa bättre?
 • Vem får bli ämneskunnig?

För att bli ämneskunnig krävs det att man är registrerad användare på svenska Wikipedia och att man känner sig mogen att svara på frågor om ämnet man är kunnig inom. Anser du att du uppfyller kraven för detta är det bara att anmäla sig under rubriken nedan.

 • Hur vet jag när artikelgranskningen ska avslutas?

Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav:

 • Artikeln har varit granskad i över sex månader.
 • Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
 • Något slags konsensus har uppnåtts.
 • Artikelns målsättning har uppnåtts.
 • Vem får avsluta en granskning?

Den som känner sig mest manad och även som nominator får du avsluta artikelgranskningen. För att avsluta en granskning gör följande:

 1. Se vilket krav som uppfylls under frågan ovan.
 2. Gå till redigeringsläget på artikelns diskussionssida.
 3. Skriv {{DGT|Anledning|~~~~}} längst ned på diskussionssidan. Klistra sedan in all information som framkommit under granskningen under denna mall. Ta samtidigt bort mallen {{Artikelgranskningar}} från diskussionssidan.
 4. Sluta av med att ta bort artikeln från den här sidan.

Artikelgranskningar[redigera | redigera wikitext]

  Natur/vetenskap/teknik  [redigera | redigera wikitext]

Campylobacter[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 29 maj 2017 kl. 06.47 (CEST)
 • Motivering: Artikeln bör granskas.
 • Målsättning: Nominering till utvald.
 • Diskussion:
 • Behöver ganska mycket puts och kan möjligen bli rekommenderat.
  • Vad betyder "355 intagna på två statliga institutioner i Illinois drabbades av diarréer" i sammanhanget?
  • Varför nämna arternas namn två gånger i formen: Campylobacter concisus (C. concisus)?

Har bara börjat titta på texten, blir troligen mer synpunkter framöver. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 29 maj 2017 kl. 07.19 (CEST)

Har gjort lite ändringar, men behövs mer språkvård (av någon som är bättre på det jämfört med mig). Jag har satt ut en del åtgärdsmallar:

 • Vad menas med "Campylobacter har en inverkan på ungefär 1% av Europas befolkning."? Det skulle lika gärna kunna betyda att 1% av befolkningen bär på bakterierna som att 99% inte kan bli smittad av bakterierna. Detta blir tydligt om man skulle skrivit "Campylobacter har inte någon inverkan på 99% av Europas befolkning"...
 • "Det är många fall av Campylobacter som inte rapporteras" - vadå "fall"? Fall av insjuknade människor, fall av insjuknade djur, fall av kontaminerade matvaror...?
 • "Det rapporteras fortfarande en ökning av Campylobacter" - avses en ökning av campylobacterinfektioner? För meningen i sitt nuvarande format säger ungefär "Campylobacterna förökar sig snabbare än de dör, så det blir ständigt fler campylobacter på jorden"... Tveksamt om det är vad som avses.
 • "det uppskattas att cirka 76 personer dör varje år av dem" - internationellt?
 • "Uppskattningsvis 60.000 per 100.000 barn under fem år drabbas i utvecklingsländerna" - per år?
 • "i de utvecklade länderna tros djur vara den främsta orsaken [till smittspridning]" - på vilket sätt? Att djurens feces kontaminerar vatten? Att människor äter ej tillräckligt tillagat kött? ...
 • "Det krävs en mycket liten dos av bakterien för att insjukna" - engelska Wikipedia påstår motsatsen: "Campylobacter is sensitive to the stomach's normal production of hydrochloric acid: as a result, the infectious dose is relatively high, and the bacteria rarely cause illness when a person is exposed to less than 10,000 organisms". Källan som hänvisas till här (folkhälsomyndigheten) tycks inte nämna någonting om detta, om jag inte missar någonting.
 • Allt under rubriken "Förebyggande" framstår som en slags manual till läsaren (vilket inte hör hemma på Wikipedia). För övrigt så är det inte att rekommendera att använda desinfektionsmedel utanför sjukvården om det inte finns särskild anledning till det. Överanvändning av desinfektionsmedel kan göra bakterier resistenta... Finns förstås situationer/omständigheter där det är berättigat att använda det hemma, men att bara använda det "utifall att" är jämförbart med överanvändandet av antibiotika, om än kanske inte lika allvarligt...
 • Är lite tveksam kring kursiveringen av "Campylobacter". Det känns onödigt.

Skottniss (diskussion) 21 september 2017 kl. 04.27 (CEST)

Det är nog regel att man kursiverar släktnamn och artnamn i biologisk nomenklatur. Övrigt kan vara översättningsmissar. Artikeln saknar dock uppgift om varifrån texten kan ha hämtats, om den nu är delvis översatt. Jörgen B (diskussion) 6 oktober 2017 kl. 16.07 (CEST)
Jo, visst, men när art/släktnamn = artikelnamnet känns det rätt så tjatigt... men men, är det så man ska skriva så. Skottniss (diskussion) 8 oktober 2017 kl. 09.21 (CEST)

Linnés lappländska resa[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 29 maj 2017 kl. 06.55 (CEST)
 • Motivering: Artikeln bör granskas.
 • Målsättning: Nominering till utvald.
 • Diskussion:

I artikeln anges inte att den rakt av är en översättning från enwp. Artikelförfattaren bör även ange vilka källor som kommit till användning när den svenska artikeln skrevs och vilka som är direktimporterade. Det bör även göras skillnad på vilken litteratur som är källor och vilken som är vidare läsning. Artikeln bör kompletteras utifrån svenska källor; sökning på "Linnés lappländska resa" som titel i Libris ger 11 träffar, så det finns definitivt underlag för att göra artikeln betydligt mer uttömmande. /Ascilto (diskussion) 3 september 2017 kl. 18.40 (CEST)

Instämmer med Ascilto. Dessutom behöver viss språklig översyn göras. Det finns oklarheter, till exempel att han fick vända på grund av de svåra förhållandena när han försökte nå Sorsele. Vari bestod de svåra förhållandena? Artikeln är långt ifrån uttömmande. Lapplandsresan måste betraktas som central i Linnés liv och gärning. Ingenting nämns om att han studerade den samiska kulturen. Artikeln kan inte nomineras till utvald i dess nuvarande utformning och omfattning.-Historiker (diskussion) 3 september 2017 kl. 18.52 (CEST)

Vesslemakier[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Nordelch För Wikipedia - i tiden 3 september 2017 kl. 10.39 (CEST)
 • Motivering: Är helt täckt med referenser och med uppdaterad taxonomi, viss språkvård kan behövas
 • Målsättning: Rekommenderad artikel.
 • Diskussion:

Har källorna kontrollerats? Fotnoter/referenser blankt överförda från annan språkversion utan kontroll är inte mycket värda. Skottniss (diskussion) 21 september 2017 kl. 04.34 (CEST)

Som du kan se har den svenska artikeln noter, vad den tyska artikeln inte har. Att källorna kontrollerats syns även tydlig i artikelns redigeringshistorik där de flesta noter tillkom 2017 medan översättningen skedde 2005 och 2008. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 29 september 2017 kl. 09.15 (CEST)

  Kultur/media  [redigera | redigera wikitext]

De vandrande städerna (bokserie)[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Arna25 (diskussion) 31 maj 2017 kl. 21.08 (CEST)
 • Motivering: Artikeln täcker det mesta av serien. Det kan dock finnas behov av att karaktärerna bör preciseras ännu mer.
 • Målsättning: Att artikeln blir rekommenderad.
 • Diskussion:@Arna25:Artikeln ligger för närvarande inte med på granskningssidan. Är avsikten att snart lägga den dit? Deryni (diskussion) 31 maj 2017 kl. 22.52 (CEST)
Så... Det gick alldeles för snabbt när jag gick igenom instruktionerna. Mvh Arna25 (diskussion) 31 maj 2017 kl. 23.10 (CEST)
Det skulle vara önskvärt med fotnoter till avsnittet Handling. Sjunnesson (diskussion) 1 juni 2017 kl. 07.27 (CEST)
Jag har nu källbelagt en del av informationen som ges i avsnittet. Mvh Arna25 (diskussion) 1 juni 2017 kl. 11.02 (CEST)

Dune (franchise)[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Arna25 (diskussion) 30 september 2017 kl. 23.50 (CEST)
 • Motivering: En utökad artikel som blivit omfattande och väl källbelagd.
 • Målsättning: Att artikeln blir rekommenderad.
 • Diskussion:

Mio, min Mio[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Paracel63 (diskussion) 1 juni 2017 kl. 12.43 (CEST)
 • Motivering: Den Bra-märkta artikeln består till mycket stor del av en detaljerad handlingsbeskrivning som helt saknar källhänvisningar.
 • Målsättning: Att Bra-märkningen kan behållas, via att ovanstående avsnitt kan källbeläggas samt minskas till rimlig storlek.
 • Diskussion:

--Mats33 (diskussion) 20 september 2017 kl. 20.08 (CEST) När det gäller böcker så förstår jag inte riktigt vitsen med källor för sammanfattningen/referatet av boken. Det skulle i så fall bli typ såhär om boken om Pippi Långstrump: Enligt barnboksforskaren Sture Sturesson handlar boken om en flicka i tioårsåldern som är väldigt stark och som bor i Villa Villakulla. / Det är ju uppenbart och allmängods att så är fallet och det blir meningslöst att säga att det enbart är en enstaka forskare som tolkar boken som att den handlar om detta. Med detta sagt så är det klart att referatet kanske är lite väl långt. Men det är en mycket välkänd barnbok och det kanske inte är fel med lite längre beskrivningar i fall som detta.

Jag förstår inte heller varför det behövs källhänvisningar till avsnitt om handling i artiklar om böcker/filmer. Källan måste ju vara originalhandlingen, det vill säga bokmanuset till Mio, min Mio i det här fallet? De enda fallen där jag kan tänka mig att det behövs källhänvisningar är om två användare har vitt skilda åsikter om vad som händer i boken/filmen, då kan sidhänvisning behövas för att klargöra saken. Icea (diskussion) 28 september 2017 kl. 07.18 (CEST)

Spiderwick[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Arna25 (diskussion) 5 november 2017 kl. 00.19 (CEST)
 • Motivering: En utökad artikel som blivit omfattande och källbelagd.
 • Målsättning: Att artikeln blir rekommenderad.
 • Diskussion:

  Geografi/samhälle  [redigera | redigera wikitext]

Arkitektur i Norge[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 30 april 2017 kl. 06.00 (CEST)
 • Motivering: Artikeln är en omfattande och intressant översikt av den norska arkitekturen. Främst språkligt behöver den gås igenom.
 • Målsättning: Att artikeln ska kunna nomineras till utvald.
 • Diskussion:

Även källorna bör granskas. Artikeln är en översättning från engelskspråkiga Wikipedia, vilket framgår i historiken, men det finns ingen länkning till den använda versionen i artikeln. Det är oklart om källorna kontrollerats i samband med översättningen. För övrigt håller jag med om att artikeln är omfattande och intressant, men att en språklig genomgång behöver göras.--Historiker (diskussion) 30 april 2017 kl. 08.02 (CEST)

Jag påbörjade ett språkligt korr men märker att nästan alla stycken måste skrivas om på grund av många språkliga missförstånd, översättningsmissar och dålig svenska. --AHA (diskussion) 30 april 2017 kl. 20.33 (CEST)
Nu har jag gått igenom hela texten. Puh! Nu önskar jag att någon kan korra min text för jag har mer eller mindre varit tvungen att skriva om den helt och hållet, så den innehåller säkert en hel del fel. För övrigt behöver källorna kontrolleras och fler källor behövs. --AHA (diskussion) 3 maj 2017 kl. 23.32 (CEST)
Kanske FBQ eller Holger.Ellgaard har lust att ta sig en titt?
Första intrycket är den oroliga bild- och textlayouten med någon sorts ”slalom-placering” (höger-vänster) av bilderna som dessutom har olika bredd och format. Det, liksom onödig många ombrytningar, gör texten svårläst. Och varför valdes ett ”Lagringshus på Norsk folkemuseum” till intobild? Är det typiskt för Norges arkitektur? Det slår mig även att många bilder, som skall illustrera landets arkitektur, har över 10 år på nacken. De har helt enkelt tagits från engelska förlagen, som själv är av äldre datum ("Good Article", april 2008). Det borde finnas bättre / nyare text- och bildmaterial och man borde lösgöra sig mera från den engelska artikeln. Även den spanska översättningen lider under samma fenomen.
Gällande innehållet tycker jag att artikeln ger en god översikt över Norges arkitektur genom tiden, men är osäker om den engelska artikeln (förlagan) verkligen har med allt av betydelse. Jag är även tveksam till de valda underrubrikerna t.ex. under ”1900-talet” (Jugend - Bostadsbygge för massorna - Funktionalismen - Återuppbyggnad - Statligt betald arkitektur osv.) Förresten: ”Statligt betald arkitektur” borde heta ”Staten som uppdragsgivare”. Dessutom: många källor saknas och många viktiga arkitekter är rödlänkade.
Jag kan tyvärr för lite om norsk arkitektur, men fanns inte (liksom i Sverige och övriga Europa) bostadsbrist i storstäder kring 1900-talet, eller någon sorts miljonprogram efter andra världskriget? Jag saknar även arkitekten Niels Torps nutida arkitektur (t.ex. Vikingskipet). Jag tror att artikeln behöver en omfattande uppfräschning och modernisering för att fylla dagens högställda krav på att kunna nomineras till utvald.--Holger.Ellgaard (diskussion) 31 maj 2017 kl. 10.54 (CEST)

Kommuner i Nicaragua[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Martinogk (diskussion) 1 juni 2017 kl. 19.23 (CEST)
 • Motivering: Vilka brister finns det?
 • Målsättning: Att artikeln ska kunna vara en förebild för andra artiklar om kommuner, distrikt, städer, floder, berg, sjöar, öar, vattenfall eller andra geografiska objekt i ett visst land, där artikeln både innehåller viktig allmän information och en informativ lista med objekten.
 • Diskussion:

Verkar gediget. --Mats33 (diskussion) 1 september 2017 kl. 15.31 (CEST)

Mycket lovande start. Det behövs mer om andra kompletterande/överordnade typer av adm enheter, så "kommunerna" sätts in i ett sammanhang av adm enheter. Jag skulle också gärna se lite mer distinkta data om kommunerna: vilka som varit (och när) köpingar/Städer vilka som delats etc.Yger (diskussion) 3 september 2017 kl. 19.04 (CEST)

  Språk  [redigera | redigera wikitext]


Norska[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 21 september 2017 kl. 08.27 (CEST)
 • Motivering: Artikeln har utökats mycket under första halvåret av 2017. Den kan behöva mer granskning än den som redan gjorts.
 • Målsättning: Att artikeln ska kunna nomineras till utvald.
 • Diskussion:

  Sport/fritid  [redigera | redigera wikitext]

Inga artiklar för tillfället.

  Historia  [redigera | redigera wikitext]

Svenska kungahusets smycken[redigera | redigera wikitext]

 • Begärd av: Idunius 2 juli 2017 kl. 13.02 (CEST)
 • Motivering: Artikeln är omfattande, väl källbelagd och illustrerad. Frågan är om den är komplett och utförlig, finns det något centralt smycke som fattas eller historia som bör kompletteras?
 • Målsättning: Att artikeln ska kunna nomineras att bli en av Wikipedias utvalda artiklar.
 • Diskussion:

Artikeln har tre "källa behövs". Detta bör åtgärdas. Sjunnesson (diskussion) 29 september 2017 kl. 12.19 (CEST)


  Listor  [redigera | redigera wikitext]

Inga listor för tillfället.

  Portaler  [redigera | redigera wikitext]

Inga portaler för tillfället.

Ämneskunniga[redigera | redigera wikitext]

Dessa användare har specialistkunskaper (eller åtminstone stort intresse) inom vissa ämnesområden. Kontakta dem gärna, till exempel på deras diskussionssidor, om du behöver hjälp i något av "deras" ämnen.

Användarnamn Går att kontakta angående Information Meriter
Adville Biologi (främst kroppen och evolutionen), Medicinsk teknik, allmänt om fysik och kemi Lärare inom Ma/No som hållit sig up to date med sina ämnen Utbildad Ma/No-lärare, åk 4-9 och medicinskteknisk ingenjör
AHA Biologi (främst zoologi, ornitologi, systematik), konst (främst samtidskonst och svensk 1900-tal), arkitektur, musik (främst populärmusik men även 1900-tals avantgarde),
Alexander Alejandro Datorspel, datorspelsutvecklare, filmer, tv-serier, skådespelare, vissa romaner och dess karaktärer och skådeplatser, krigshistoria Har mycket stor koll på de flesta datorspel och filmer (särskilt på dem som jag äger själv), samt på utvalda tv-serier och romaner. På krigshistoria fokuserar jag mest på Sveriges, fast också till stor del om de stora krigen. Högskoleexamen inom speldesign. Läst militiärhistorisk kurs.
Ascilto Teater, dramatik, hundar, hästar. Teater & dramatik: Universitetsstudier, långvarig yrkeserfarenhet, arkiv & bibliotek med facklitteratur.
Hundar & hästar: Långvariga fritidsintressen, bibliotek med facklitteratur.
Blåmes Geografi, musik, spel, filmer, språk
dnm Statsvetenskap, sociologi, kriminologi, genusteorier av diverse slag, ekonomi, politik, historia. Verksam inom utbildning och forskning
FBQ Historia (särskilt Sveriges historia) Svensk kulturhistoria - ett något luddigt begrepp och ett gigantiskt område, där jag har en hel del luckor, men svårt att säga ringa in exakt var. Har ägnat mig en hel del åt hembygdsforskning i Norduppland och studerat källmaterial medeltid och fram till ca 1800, en del liknande på andra håll. Svensk glastillverkning före 1900, svenskt silver före 1900, fotografier och fotografiutveckling 1839-1875, dräkthistoria mest 1800-tal, fajans och tidigt flintgods, svensk möbelkultur -1900 och en del annat i den vägen, materiell kultur över huvud taget, främst före 1850 även om jag ibland rör mig lite framåt, kanske som längst emot 1930. Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat på idéhistoria. Fil. kand. i arkeologi, kandidatuppsats i etnologi, studier i historia, ekonomisk historia, konsthistoria och kulturvetenskap m.m. och en del egenstudier.
Historiker Historia, särskilt svensk stormaktstid, första och andra världskrigen
Holger.Ellgaard Stockholms arkitektur, tekniska utveckling och stadsplanering Pensionerad arkitekt. Mitt modersmål är tyska, fråga gärna om ni vill ha hjälp med översättningar. Arkitektutbildning vid Technische Universität Berlin med avslut Diplom-Ingenieur.
Idunius Historia, konst, arkitektur, litteratur, musik Fil.mag i kulturhistoria/historia med påbörjad forskning inom engelsk renässans.
Jopparn Geografi, samhällsvetenskap, politik, medicin, filmer, TV-produktioner, astronomi
Joshua06 Försvarsmakten, militärväsen, försvarsindustri, försvarsbeslut. Har väldigt bra koll på det mesta rörande Försvarsmakten och dess utveckling, organisation och historia från 1900-talet och framåt. Bidrar även till Wikimedia Commons med illustrationer från före detta regementen, flottiljer och andra militärväsen. Ett fritidsintresse som vuxit fram genom åren. Skrivit nästan samtliga artiklar om försvarsbeslut och garnisoner. Täckt in så att alla förband som existerat i Sverige under 1900-talet har egen artikel. Standardiserat alla artiklar med anknytning till Försvarsmakten, så de är likformiga.
Lsj Evolutionsbiologi, mänsklig evolution, kreationism, språkets ursprung, fysik, partikelfysik, astrofysik Har bra grundkoll på evolutionsteori, med ett särskilt intresse för människans evolution och ("negativt") för kreationism. Har även bra grundkoll på allmän fysik och jag kan mer om partikelfysik och vissa delar av astrofysiken, särskilt kosmologi. Självlärd inom evolutionsbiologi, till en nivå där jag undervisar om evolution på högskolenivå. Publicerat några skrifter med kritisk granskning av kreationistargument. Inom fysik har jag en fil.dr. i partikelfysik. Forskat inom astropartikelfysik. Mångårig erfarenhet av högskoleundervisning i fysik och astronomi. Skrivit grundläggande lärobok i astronomi, håller på med en i fysik.
Mange01 Data-/telekommunikation, särskilt trådlös kommunikation. Akademia. Universitetsadjunkt. Medförfattare till grundläggande läroböcker i datavetenskap. Påbörjade forskarstudier. Gav världens första akademiska kurs om Wikipedia.
Paracel63 Tecknade serier, animerad film, språk, geografi och historia. Bra på serier (särskilt vuxenserier) från Frankrike, Sydeuropa, Argentina och Japan. Har facklitteratur och, genom språkkunskaper, tillgång till artiklar på diverse språkversioner av Wikipedia. Vad gäller animerad film specialintresserad av Studio Ghibli, Madhouse och all animation av realistisk karaktär. Även större intressen av språk, geografi och historia. Extra intresserad av katalansk kultur. F.d. redaktör för Bild & Bubbla, översättare av serier från franska (bl.a. Lucky Luke och Smurfarna), f.d. ämnesexpert på Nationalencyklopedin, håller föredrag om anime. Läst geografi, journalistik och franska på universitetet.
Rasmus 28 Historia, samhällsvetenskap, militärväsen, kommunikationer, numismatik Har länga varit intresserad av flera olika saker, är främst intresserad av militärväsen, mynt och järnvägar men har även vissa kunskaper gällande besläktade ämnen såsom spårvägar, flyg, fartyg, sedlar, medaljer, samhällsvetenskap och allmän historia. Har även särskilda intressen gällande uniformer och militärmusik inom vilka ämnen jag skrivit ett betydande antal artiklar. Mångåriga fritidsintressen
Skottniss Buddhism
Tanzania Historia, kultur, litteratur Litteratur, litteraturhistoria, världslitteratur, interkulturalitet, litteraturteori. Intresserad av och har gott om källor om litteratur. Studier på kandidatnivå. Intensivkurs i världslitteratur under David Damrosch bl.a.
Thuresson Historia, geografi, litteratur, film
Tomas e Kemi, fysik, naturvetenskap och teknik allmänt, teknik- och vetenskapshistoria, biomedicin, läkemedel, militärväsen, ekonomi, vin, mat och dryck allmänt. Utbildningsmässigt kemitekniker, tekn.dr. i fysikalisk kemi, därutöver en del biologi och ekonomi/samhällsvetenskap.
Tostarpadius Historia, geografi, filosofi, religion, samhällsvetenskap, politik, konst, arkitektur, litteratur, musik, språk Teologie kandidatexamen. Påbörjad doktorandutbildning. Universitetskurser i andra ämnen, främst klassiska språk. Mångåriga fritidsintressen.
Vannucci Kunskap rörande Albanien, som exempelvis albansk historia, kultur och språk. Goda baskunskaper i ämnet, kan bistå med svar i tvistefrågor rörande vanligt förekommande felaktigheter i ämnet. Har ett litet "bibliotek" med böcker om Albanien som växer successivt med nya inköp. Ett fritidsintresse sedan 2001 om jag minns rätt.
Yger Historia (särskilt Sverige under 1800-talet)
Administrativa indelningar i Sverige, speciellt socknar
Speciellt intresserad av 1830-1890 och hur de olika tanketrenderna var då. 40+ års fritidsstudier.
Skrivit alla sockenartiklar i sv:wp

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Notering: Ämnesindelningen är ett försök att göra det lättare att hitta nominerade artiklar i en viss kategori. Indelningen är gjort enligt någon sorts princip om minsta möjliga förvåning eller logik, det vill säga att artiklar som behandlar skeenden från förr nog har med Historia att göra, artiklar som behandlar verk/publikation av något slag nog kan tillhöra Kultur/media. Det är upp till nominatorn att bestämma var artikeln bäst "hör hemma" och för enkelhets skull bör kanske artikeln ligga kvar där under hela nomineringstiden.