Wikipedia:Artiklar som bör finnas på alla Wikipedior

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Denna sida är numera ersatt av Wikipedia:Basartiklar

Översättning av List of articles every Wikipedia should have

Denna lista var avsedd att exakt spegla innehållet i den lista som finns på meta, och enbart ändras för att rätta till felaktigheter samt när metas lista ändras. Den är inte avsedd att utökas med artiklar som borde finnas med. Diskussioner om utökning av listan skall ske på diskussionsidan på meta, inte här. För tabell över dessa artiklars kvalitet på svenskspråkiga Wikipedia, se Wikipedia:Kvalitetsgranskningstabeller.

Artiklar som bör finnas specifikt på svenskspråkiga Wikipedia, kan läggas till på till exempel Wikipedia:Artiklar som bör finnas på Wikipedia.


Biografier[redigera | redigera wikitext]

Personer inom scenkonst och film[redigera | redigera wikitext]

 1. Brando, Marlon (jfr Brando, Marlon)
 2. Chaplin, Charlie (jfr Chaplin, Charlie)
 3. Dietrich, Marlene (jfr Dietrich, Marlene)
 4. Monroe, Marilyn (jfr Monroe, Marilyn)

Konstnärer och arkitekter[redigera | redigera wikitext]

 1. Corbusier, Le (jfr Corbusier, Le)
 2. Dalí, Salvador (jfr Dalí, Salvador)
 3. Dürer, Albrecht (jfr Dürer, Albrecht)
 4. Gogh, Vincent van (jfr Gogh, Vincent van)
 5. Goya, Francisco (jfr Goya, Francisco)
 6. Kahlo, Frida (jfr Kahlo, Frida)
 7. Leonardo da Vinci (jfr Leonardo da Vinci)
 8. Matisse, Henri (jfr Matisse, Henri)
 9. Michelangelo (jfr Michelangelo)
 10. Picasso, Pablo (jfr Picasso, Pablo)
 11. Pollock, Jackson (jfr Pollock, Jackson)
 12. Rembrandt (jfr Rembrandt)
 13. Velázquez, Diego (jfr Velázquez, Diego)
 14. Warhol, Andy (jfr Warhol, Andy)
 15. Wright, Frank Lloyd (jfr Wright, Frank Lloyd)

Författare och poeter[redigera | redigera wikitext]

 1. Abu Nuwas (jfr Abu Nuwas)
 2. Daniel, Arnaut (jfr Daniel, Arnaut)
 3. Matsuo Bashō (jfr Bashō)
 4. Beckett, Samuel (jfr Beckett, Samuel)
 5. Camões, Luís de (jfr Camões, Luís de)
 6. Cervantes, Miguel de (jfr Cervantes, Miguel de)
 7. Chaucer, Geoffrey (jfr Chaucer, Geoffrey)
 8. Tjechov, Anton (jfr Chekhov, Anton)
 9. Alighieri, Dante (jfr Dante Alighieri)
 10. Darío, Rubén (jfr Darío, Rubén )
 11. Dickens, Charles (jfr Dickens, Charles)
 12. Dostojevskij, Fjodor (jfr Dostoevsky, Fyodor)
 13. Ferdowsi (jfr Ferdowsi)
 14. Fuzûlî (jfr Fuzûlî)
 15. Goethe, Johann Wolfgang von (jfr Goethe, Johann Wolfgang von)
 16. Homeros (jfr Homer)
 17. Horace (jfr Horace)
 18. Hugo, Victor (jfr Hugo, Victor)
 19. Ibsen, Henrik (jfr Ibsen, Henrik)
 20. Joyce, James (jfr Joyce, James)
 21. Kafka, Franz (jfr Kafka, Franz)
 22. Kālidāsa (jfr Kālidāsa)
 23. Khayyam, Omar (jfr Khayyam, Omar)
 24. Li Bai (jfr Li Bai)
 25. Mahfouz, Naguib (jfr Mahfouz, Naguib)
 26. Milton, John (jfr Milton, John)
 27. Molière (jfr Molière)
 28. Nabokov, Vladimir (jfr Nabokov, Vladimir)
 29. Ovid (jfr Ovid)
 30. Poe, Edgar Allan (jfr Poe, Edgar Allan)
 31. Premchand, Munshi (jfr Premchand, Munshi)
 32. Proust, Marcel (jfr Proust, Marcel)
 33. Rimbaud, Arthur (jfr Rimbaud, Arthur)
 34. Rustaveli, Shota (jfr Rustaveli, Shota)
 35. Sappho (jfr Sappho)
 36. Shakespeare, William (jfr Shakespeare, William)
 37. Sophocles (jfr Sophocles)
 38. Sturlasson, Snorre (jfr Sturluson, Snorri)
 39. Tolkien, J. R. R. (jfr Tolkien, J. R. R.)
 40. Tolstoj, Lev (jfr Tolstoy, Leo)
 41. Twain, Mark (jfr Twain, Mark)
 42. Virgil (jfr Virgil)
 43. Wilde, Oscar (jfr Wilde, Oscar)
 44. Wu Cheng'en (jfr Wu Cheng'en)
 45. Yeats, William Butler (jfr Yeats, William Butler)

Kompositörer och musiker[redigera | redigera wikitext]

 1. Bach, Johann Sebastian (jfr Bach, Johann Sebastian)
 2. Beatles, The (jfr Beatles, The)
 3. Beethoven, Ludwig van (jfr Beethoven, Ludwig van)
 4. Brahms, Johannes (jfr Brahms, Johannes)
 5. Chopin, Frédéric (jfr Chopin, Frédéric)
 6. Dvořák Antonín (jfr Dvořák Antonín)
 7. Jackson, Michael (jfr Jackson, Michael)
 8. Mozart, Wolfgang Amadeus (jfr Mozart, Wolfgang Amadeus)
 9. Pink Floyd (jfr Pink Floyd)
 10. Presley, Elvis (jfr Presley, Elvis)
 11. Sibelius, Jean (jfr Sibelius, Jean)
 12. Stravinskij, Igor (jfr Stravinsky, Igor)
 13. Verdi, Giuseppe (jfr Verdi, Giuseppe)
 14. Vivaldi, Antonio (jfr Vivaldi, Antonio)
 15. Wagner, Richard (jfr Wagner, Richard)

Upptäcktsresande[redigera | redigera wikitext]

 1. Amundsen, Roald (jfr Amundsen, Roald)
 2. Armstrong, Neil (jfr Armstrong, Neil)
 3. Cartier, Jacques (jfr Cartier, Jacques)
 4. Columbus, Christofer (jfr Columbus, Christopher)
 5. Cook, James (jfr Cook, James)
 6. Cortés Hernán (jfr Cortés Hernán)
 7. Gama, Vasco da (jfr Gama, Vasco da)
 8. Magellan, Ferdinand (jfr Magellan, Ferdinand)
 9. Polo, Marco (jfr Polo, Marco)
 10. Zheng He (jfr Zheng He)

Regissörer[redigera | redigera wikitext]

 1. Bergman, Ingmar (jfr Bergman, Ingmar)
 2. Disney, Walt (jfr Disney, Walt)
 3. Hitchcock, Alfred (jfr Hitchcock, Alfred)
 4. Kubrick, Stanley (jfr Kubrick, Stanley)
 5. Kurosawa, Akira (jfr Kurosawa, Akira)
 6. Lucas, George (jfr Lucas, George)
 7. Spielberg, Steven (jfr Spielberg, Steven)

Uppfinnare, forskare och matematiker[redigera | redigera wikitext]

 1. Archimedes (jfr Archimedes)
 2. Bell, Alexander Graham (jfr Bell, Alexander Graham)
 3. Berners-Lee, Tim (jfr Berners-Lee, Tim)
 4. Brahe, Tycho (jfr Brahe, Tycho)
 5. Copernicus, Nicolaus (jfr Copernicus, Nicolaus)
 6. Curie, Marie (jfr Curie, Marie)
 7. Darwin, Charles (jfr Darwin, Charles)
 8. Edison, Thomas (jfr Edison, Thomas)
 9. Einstein, Albert (jfr Einstein, Albert)
 10. Euklides (jfr Euclid)
 11. Faraday, Michael (jfr Faraday, Michael)
 12. Fermi, Enrico (jfr Fermi, Enrico)
 13. Ford, Henry (jfr Ford, Henry)
 14. Fourier, Joseph (jfr Fourier, Joseph)
 15. Galileo Galilei (jfr Galileo Galilei)
 16. Gauss, Carl Friedrich (jfr Gauss, Carl Friedrich)
 17. Gutenberg, Johannes (jfr Gutenberg, Johann)
 18. Kepler, Johannes (jfr Kepler, Johannes)
 19. Keynes, John Maynard (jfr Keynes, John Maynard)
 20. Khwarizmi, Muhammad ibn Musa al- (jfr Khwarizmi, Muhammad ibn Musa al-)
 21. Leibniz, Gottfried (jfr Leibniz, Gottfried)
 22. Linné, Carl von (jfr Linnaeus, Carolus)
 23. Maxwell, James Clerk (jfr Maxwell, James Clerk)
 24. Mendelejev, Dmitrij (jfr Mendeleev, Dmitri)
 25. Newton, Sir Isaac (jfr Newton, Sir Isaac)
 26. Pascal, Blaise (jfr Pascal, Blaise)
 27. Pasteur, Louis (jfr Pasteur, Louis)
 28. Planck, Max (jfr Planck, Max)
 29. Rutherford, Ernest (jfr Rutherford, Ernest)
 30. Schrödinger, Erwin (jfr Schrödinger, Erwin)
 31. Stallman, Richard (jfr Stallman, Richard)
 32. Tesla, Nikola (jfr Tesla, Nikola)
 33. Turing, Alan (jfr Turing, Alan)
 34. Watt, James (jfr Watt, James)
 35. Wright, Bröderna (jfr Wright brothers)

Humanister och samhällsvetare (filosofer, ekonomer, historiker och tänkare)[redigera | redigera wikitext]

 1. Aquinas, Thomas (jfr Aquinas, Thomas)
 2. Aristoteles (jfr Aristotle)
 3. Augustinus (jfr Augustine of Hippo)
 4. Avicenna (jfr Avicenna)
 5. Beauvoir, Simone de (jfr Beauvoir, Simone de)
 6. Chomsky, Noam (jfr Chomsky, Noam)
 7. Descartes, René (jfr Descartes, René)
 8. Durkheim, Émile (jfr Durkheim, Émile)
 9. Franciskus av Assisi (jfr Francis of Assisi, Saint)
 10. Freud, Sigmund (jfr Freud, Sigmund)
 11. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (jfr Hegel, Georg Wilhelm Friedrich)
 12. Herodotus (jfr Herodotus)
 13. Hippokrates (jfr Hippocrates)
 14. Kant, Immanuel (jfr Kant, Immanuel)
 15. Locke, John (jfr Locke, John)
 16. Luther, Martin (jfr Luther, Martin)
 17. Luxemburg, Rosa (jfr Luxemburg, Rosa)
 18. Machiavelli, Niccolò (jfr Machiavelli, Niccolò)
 19. Marx, Karl (jfr Marx, Karl)
 20. Nietzsche, Friedrich (jfr Nietzsche, Friedrich)
 21. Paulus (jfr Paul of Tarsus)
 22. Platon (jfr Plato)
 23. Pythagoras (jfr Pythagoras)
 24. Rousseau, Jean-Jacques (jfr Rousseau, Jean-Jacques)
 25. Smith, Adam (jfr Smith, Adam)
 26. Sokrates (jfr Socrates)
 27. Sun Zi (jfr Sun Tzu)
 28. Voltaire (jfr Voltaire)
 29. Weber, Max (jfr Weber, Max)
 30. Wittgenstein, Ludwig (jfr Wittgenstein, Ludwig)

Politiker, ledare och aristokrater[redigera | redigera wikitext]

 1. Akbar (jfr Akbar)
 2. Alexander den store (jfr Alexander the Great)
 3. Atatürk, Kemal (jfr Atatürk, Kemal)
 4. Augustus (jfr Augustus)
 5. Bismarck, Otto von (jfr Bismarck, Otto von)
 6. Bolívar, Simón (jfr Bolívar, Simón)
 7. Bonaparte, Napoleon (jfr Bonaparte, Napoleon)
 8. Bush, George W. (jfr Bush, George W.)
 9. Caesar, Julius (jfr Caesar, Julius)
 10. Karl den store (jfr Charlemagne)
 11. Churchill, Winston (jfr Churchill, Winston)
 12. Cixi (jfr Cixi, Empress Dowager)
 13. Kleopatra (jfr Cleopatra)
 14. De Gaulle, Charles (jfr De Gaulle, Charles)
 15. Gandhi, Indira (jfr Gandhi, Indira)
 16. Konstantin den store (jfr Constantine the Great)
 17. Elizabeth I av England (jfr Elizabeth I of England)
 18. Djingis khan (jfr Genghis Khan)
 19. Haile Selassie (jfr Haile Selassie)
 20. Showa (Hirohito) (jfr Hirohito)
 21. Hitler, Adolf (jfr Hitler, Adolf)
 22. Lenin, Vladimir (jfr Lenin, V. I.)
 23. Mandela, Nelson (jfr Mandela, Nelson)
 24. Mao Zedong (jfr Mao Zedong)
 25. Mussolini, Benito (jfr Mussolini, Benito)
 26. Nkrumah, Kwame (jfr Nkrumah, Kwame)
 27. Peter den Store (jfr Peter I of Russia)
 28. Qin Shi Huangdi (jfr Qin Shi Huang)
 29. Saladin (jfr Saladin)
 30. Stalin, Josef (jfr Stalin, Joseph)
 31. Thatcher, Margaret (jfr Thatcher, Margaret)
 32. Truman, Harry S. (jfr Truman, Harry S.)
 33. Viktoria I av Storbritannien (jfr Victoria of the United Kingdom)
 34. Washington, George (jfr Washington, George)

Politiska aktivister[redigera | redigera wikitext]

 1. Bin Laden, Usama (jfr Bin Laden, Osama)
 2. Gandhi, Mahatma (jfr Gandhi, Mahatma)
 3. Goldman, Emma (jfr Goldman, Emma)
 4. Jeanne d'Arc (jfr Joan of Arc)
 5. Keller, Helen (jfr Keller, Helen)
 6. King, Martin Luther (jfr King, Martin Luther, Jr.)
 7. Moder Teresa (jfr Mother Teresa)
 8. Nightingale, Florence (jfr Nightingale, Florence)
 9. Parks, Rosa (jfr Parks, Rosa)

Historia[redigera | redigera wikitext]

 1. Historia (jfr History)

Förhistoria[redigera | redigera wikitext]

 1. Förhistoria (jfr Prehistory)
 2. Stenåldern (jfr Stone Age)
 3. Bronsåldern (jfr Bronze Age)
 4. Järnåldern (jfr Iron Age)
 5. Mesopotamien (jfr Mesopotamia)
 6. Forntida Egypten (jfr Ancient Egypt)
 7. Antikens Grekland (jfr Ancient Greece)

Medeltiden och tidigmodern tid[redigera | redigera wikitext]

 1. Azteker (jfr Aztec)
 2. Bysantinska riket (jfr Byzantine Empire)
 3. Hundraårskriget (jfr Hundred Years War)
 4. Korståg (jfr Crusades)
 5. Medeltiden (jfr Middle Ages)
 6. Mingdynastin (jfr Ming Dynasty)
 7. Osmanska riket (jfr Ottoman Empire)
 8. Reformationen (jfr Protestant Reformation)
 9. Renässansen (jfr Renaissance)
 10. Trettioåriga kriget (jfr Thirty Years War)
 11. Tysk-romerska riket (jfr Holy Roman Empire)
 12. Upplysningstiden (jfr Age of Enlightenment)
 13. Viking (jfr Vikings)

Modern[redigera | redigera wikitext]

 1. Andra världskriget (jfr World War II)
 2. Första världskriget (jfr World War I)
 3. Industriella revolutionen (jfr Industrial Revolution)
 4. Kalla kriget (jfr Cold War)
 5. Amerikanska inbördeskriget (jfr American Civil War)
 6. Apartheid (jfr Apartheid)
 7. Brittiska imperiet (jfr British Empire)
 8. Den stora depressionen (jfr Great Depression)
 9. Ryska revolutionen (jfr Russian Revolution of 1917)
 10. Franska revolutionen (jfr French Revolution)
 11. Förintelsen (jfr The Holocaust)
 12. Gulfkriget (jfr Gulf War)
 13. Koreakriget (jfr Korean War)
 14. Nazityskland (jfr Nazi Germany)
 15. Spanska inbördeskriget (jfr Spanish Civil War)
 16. Qingdynastin (jfr Qing Dynasty)
 17. Versaillesfreden (jfr Treaty of Versailles)
 18. Vietnamkriget (jfr Vietnam War)

Geografi[redigera | redigera wikitext]

 1. Flod (jfr River)
 2. Geografi (jfr Geography)
 3. Geovetenskap (jfr Earth science)
 4. Hav (jfr Sea)
 5. Huvudstad (jfr Capital)
 6. Karta (jfr Map)
 7. Kontinent (jfr Continent)
 8. Land (jfr Country)
 9. Nordpolen (jfr North Pole)
 10. Regnskog (jfr Rainforest)
 11. Stad (jfr City)
 12. Sydpolen (jfr South Pole)
 13. Världshav (jfr Ocean)
 14. Öken (jfr Desert)

Världsdelar och större geografiska regioner[redigera | redigera wikitext]

 1. Afrika (jfr Africa)
 2. Antarktis (jfr Antarctica)
 3. Asien (jfr Asia)
 4. Centralamerika (jfr Latin America)
 5. Europa (jfr Europe)
 6. Mellanöstern (jfr Middle East)
 7. Nordamerika (jfr North America)
 8. Oceanien (jfr Oceania)
 9. Sydamerika (jfr South America)

Länder[redigera | redigera wikitext]

 1. Afghanistan (jfr Afghanistan)
 2. Algeriet (jfr Algeria)
 3. Argentina (jfr Argentina)
 4. Australien (jfr Australia)
 5. Bangladesh (jfr Bangladesh)
 6. Brasilien (jfr Brazil)
 7. Egypten (jfr Egypt)
 8. Etiopien (jfr Ethiopia)
 9. Frankrike (jfr France)
 10. Grekland (jfr Greece)
 11. Indien (jfr India)
 12. Indonesien (jfr Indonesia)
 13. Irak (jfr Iraq)
 14. Iran (jfr Iran)
 15. Irland (Republiken Irland) (jfr Republic of Ireland)
 16. Israel (jfr Israel)
 17. Italien (jfr Italy)
 18. Japan (jfr Japan)
 19. Kanada (jfr Canada)
 20. Kina (jfr China)
  1. Folkrepubliken Kina (jfr People's Republic of China)
 21. Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) (jfr Democratic Republic of the Congo)
 22. Mexiko (jfr Mexico)
 23. Pakistan (jfr Pakistan)
 24. Polen (jfr Poland)
 25. Ryssland (jfr Russia)
 26. Saudiarabien (jfr Saudi Arabia)
 27. Singapore (jfr Singapore)
 28. Spanien (jfr Spain)
 29. Storbritannien (jfr United Kingdom)
 30. Sudan (jfr Sudan)
 31. Sydafrika (jfr South Africa)
 32. Sydkorea (jfr South Korea)
 33. Thailand (jfr Thailand)
 34. Turkiet (jfr Turkey)
 35. Tyskland (jfr Germany)
 36. Ukraina (jfr Ukraine)
 37. USA (jfr United States)
 38. Vietnam (jfr Vietnam)
 39. Österrike (jfr Austria)

Städer[redigera | redigera wikitext]

 1. Amsterdam (jfr Amsterdam)
 2. Aten (jfr Athens)
 3. Bagdad (jfr Baghdad)
 4. Bangkok (jfr Bangkok)
 5. Beirut (jfr Beirut)
 6. Berlin (jfr Berlin)
 7. Bryssel (jfr Brussels)
 8. Buenos Aires (jfr Buenos Aires)
 9. Damaskus (jfr Damascus)
 10. Djakarta (jfr Jakarta)
 11. Dublin (jfr Dublin)
 12. Florens (jfr Florence)
 13. Hong Kong (jfr Hong Kong)
 14. Istanbul (jfr Istanbul)
 15. Jerusalem (jfr Jerusalem)
 16. Kairo (jfr Cairo)
 17. Kapstaden (jfr Cape Town)
 18. Karachi (jfr Karachi)
 19. Kyoto (jfr Kyoto)
 20. London (jfr London)
 21. Mecca (jfr Mecca)
 22. Mexico City (jfr Mexico City)
 23. Moskva (jfr Moscow)
 24. Mumbai (jfr Mumbai)
 25. Nairobi (jfr Nairobi)
 26. New Delhi (jfr New Delhi)
 27. New York (jfr New York City)
 28. Paris (jfr Paris)
 29. Peking (jfr Beijing)
 30. Rio de Janeiro (jfr Rio de Janeiro)
 31. Rom (jfr Rome)
 32. Seoul (jfr Seoul)
 33. Shanghai (jfr Shanghai)
 34. Singapore (jfr Singapore)
 35. Sydney (jfr Sydney)
 36. Tehran (jfr Tehran)
 37. Tokyo (jfr Tokyo)
 38. Washington, D.C. (jfr Washington, D.C.)
 39. Venedig (jfr Venice)
 40. Wien (jfr Vienna)

Sjöar, hav och vattendrag[redigera | redigera wikitext]

 1. Amazonfloden (jfr Amazon River)
 2. Antarktiska oceanen (jfr Southern Ocean)
 3. Aralsjön (jfr Aral Sea)
 4. Atlanten (jfr Atlantic Ocean)
 5. Bajkalsjön (jfr Lake Baikal)
 6. Changjiang (jfr Yangtze River)
 7. Donau (jfr Danube)
 8. Döda havet (jfr Dead Sea)
 9. Eufrat (jfr Euphrates)
 10. Ganges (jfr Ganges River)
 11. Indiska oceanen (jfr Indian Ocean)
 12. Indus (jfr Indus River)
 13. Karibiska havet (jfr Caribbean Sea)
 14. Kaspiska havet (jfr Caspian Sea)
 15. Kongofloden (jfr Congo River)
 16. Medelhavet (jfr Mediterranean Sea)
 17. Mississippifloden (jfr Mississippi River)
 18. Niagarafallen (jfr Niagara Falls)
 19. Niger (jfr Niger River)
 20. Nilen (jfr Nile)
 21. Nordsjön (jfr North Sea)
 22. Norra ishavet (jfr Arctic Ocean)
 23. Panamakanalen (jfr Panama Canal)
 24. Rhen (jfr Rhine)
 25. Stilla havet (jfr Pacific Ocean)
 26. Stora barriärrevet (jfr Great Barrier Reef)
 27. Stora sjöarna (jfr Great Lakes)
 28. Suezkanalen (jfr Suez Canal)
 29. Svarta havet (jfr Black Sea)
 30. Tanganyikasjön (jfr Lake Tanganyika)
 31. Tigris (jfr Tigris)
 32. Titicacasjön (jfr Lake Titicaca)
 33. Victoriasjön (jfr Lake Victoria)
 34. Volga (jfr Volga River)
 35. Östersjön (jfr Baltic Sea)

Berg, dalar och öknar[redigera | redigera wikitext]

 1. Alperna (jfr Alps)
 2. Anderna (jfr Andes)
 3. Himalaya (jfr Himalaya)
 4. Kilimanjaro (jfr Mount Kilimanjaro)
 5. Klippiga bergen (jfr Rocky Mountains)
 6. Mount Everest (jfr Mount Everest)
 7. Sahara (jfr Sahara)

Samhälle[redigera | redigera wikitext]

 1. Samhälle (jfr Society)
 2. Civilisation (jfr Civilization)
 3. Utbildning (jfr Education)

Familj och relationer[redigera | redigera wikitext]

 1. Familj (jfr Family)
 2. Barn (jfr Child)
 3. Man (jfr Man)
 4. Äktenskap (jfr Marriage)
 5. Kvinna (jfr Woman)

Tanke, uppträdande och känslor[redigera | redigera wikitext]

 1. Kärlek (jfr Love)

Politik[redigera | redigera wikitext]

 1. Politik (jfr Politics)
 2. Anarki (jfr Anarchism)
 3. Kommunism (jfr Communism)
 4. Demokrati (jfr Democracy)
 5. Diktatur (jfr Dictatorship)
 6. Diplomati (jfr Diplomacy)
 7. Fascism (jfr Fascism)
 8. Globalisering (jfr Globalization)
 9. Regering (jfr Government)
 10. Imperialism (jfr Imperialism)
 11. Liberalism (jfr Liberalism)
 12. Marxism (jfr Marxism)
 13. Monarki (jfr Monarchy)
 14. Nationalism (jfr Nationalism)
 15. Republik (jfr Republic)
 16. Socialism (jfr Socialism)
 17. Stat (jfr State)
 18. Politiskt parti (jfr Political party)

Handel och ekonomi[redigera | redigera wikitext]

 1. Ekonomi (jfr Economics)
  1. Makroekonomi (jfr Macroeconomics)
  2. Mikroekonomi (jfr Microeconomics)
 2. Jordbruk (jfr Agriculture)
 3. Kapital (jfr Capital)
 4. Kapitalism (jfr Capitalism)
 5. Valuta (jfr Currency)
  1. Euro (jfr Euro)
  2. Yen (jfr Japanese yen)
  3. Brittiskt pund (jfr Pound sterling)
  4. USA-dollar (jfr United States dollar)
 6. Industri (jfr Industry)
 7. Pengar (jfr Money)
 8. Skatt (jfr Tax)

Lag och rätt[redigera | redigera wikitext]

 1. Lag (jfr Law)
 2. Grundlag (jfr Constitution)

Internationella organisationer[redigera | redigera wikitext]

 1. Afrikanska unionen (jfr African Union)
 2. Arabförbundet (jfr Arab League)
 3. ASEAN (jfr Association of Southeast Asian Nations)
 4. Oberoende staters samvälde (jfr Commonwealth of Independent States)
 5. Samväldet (jfr Commonwealth of Nations)
 6. Europeiska unionen (jfr European Union)
 7. Röda korset (jfr International Red Cross and Red Crescent Movement)
 8. NATO (jfr NATO)
 9. Nobelpriset (jfr Nobel Prize)
 10. OPEC (jfr Organization of the Petroleum Exporting Countries)
 11. Förenta nationerna (jfr United Nations)
  1. IAEA (jfr International Atomic Energy Agency)
  2. Internationella domstolen i Haag (jfr International Court of Justice)
  3. Internationella valutafonden (jfr International Monetary Fund)
  4. UNESCO (jfr UNESCO)
  5. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (jfr Universal Declaration of Human Rights)
  6. WHO (jfr World Health Organization)
 12. Världsbanken (jfr World Bank Group)
 13. WTO (jfr World Trade Organization)

Krig och militärväsen[redigera | redigera wikitext]

 1. Fred (jfr Peace)
 2. Krig (jfr War)

Sociala frågor[redigera | redigera wikitext]

 1. Abort (jfr Abortion)
 2. Dödsstraff (jfr Capital punishment)
 3. Mänskliga rättigheter (jfr Human rights)
 4. Rasism (jfr Racism)
 5. Slaveri (jfr Slavery)

Kultur[redigera | redigera wikitext]

 1. Kultur (jfr Culture)
 2. Konst (jfr Art)
  1. Tecknad serie (jfr Comics)
  2. Måleri (jfr Painting)
  3. Fotografi (jfr Photography)
  4. Skulptur (jfr Sculpture)
   1. Krukmakeri (jfr Pottery)
 3. Dans (jfr Dance)
 4. Mode (jfr Fashion)
 5. Teater (jfr Theatre)

Språk och litteratur[redigera | redigera wikitext]

 1. Språk (jfr Language)
 2. Alfabet (jfr Alphabet)
  1. Kinesiska tecken (jfr Chinese character)
  2. Kyrilliska alfabetet (jfr Cyrillic alphabet)
  3. Grekiska alfabetet (jfr Greek alphabet)
  4. Latinska alfabetet (jfr Latin alphabet)
  5. Bokstav (jfr Letter)
 3. Grammatik (jfr Grammar)
  1. Substantiv (jfr Noun)
  2. Syntax (jfr Syntax)
  3. Verb (jfr Verb)
 4. Lingvistik (jfr Linguistics)
 5. Läskunnighet (jfr Literacy)
 6. Litteratur (jfr Literature)
  1. Prosa
  2. Skönlitteratur
  3. Roman (jfr Novel)
   1. Tusen och en natt (jfr The Book of One Thousand and One Nights)
  4. Poesi (jfr Poetry)
   1. Gilgamesheposet (jfr Epic of Gilgamesh)
   2. Iliaden (jfr Iliad)
   3. Mahabharata (jfr Mahabharata)
   4. Ramayana (jfr Ramayana)
 7. Uttal (jfr Pronunciation)
 8. Enskilda språk
  1. Arabiska (jfr Arabic)
  2. Bengali (jfr Bengali)
  3. Kinesiska (jfr Chinese)
  4. Engelska (jfr English)
  5. Esperanto (jfr Esperanto)
  6. Franska (jfr French)
  7. Tyska (jfr German)
  8. Grekiska (jfr Greek)
  9. Hebreiska (jfr Hebrew)
  10. Hindi (jfr Hindi)
  11. Interlingua (jfr Interlingua)
  12. Italienska (jfr Italian)
  13. Japanska (jfr Japanese)
  14. Latin (jfr Latin)
  15. Persiska (jfr Persian)
  16. Ryska (jfr Russian)
  17. Sanskrit (jfr Sanskrit)
  18. Spanska (jfr Spanish)
  19. Tamil (jfr Tamil)
  20. Turkiska (jfr Turkish)
 9. Ord (jfr Word)
 10. Skrift (jfr Writing)

Arktitektur och byggnadsverk[redigera | redigera wikitext]

 1. Arkitektur (jfr Architecture)
 2. Båge (jfr Arch)
 3. Bro (jfr Bridge)
 4. Kanal (jfr Canal)
 5. Dammbyggnad (jfr Dam)
 6. Kupolvalv (jfr Dome)
 7. Hus (jfr House)
 8. Enskilda byggnader
  1. Assuandammen (jfr Aswan Dam)
  2. Colosseum (jfr Colosseum)
  3. Kinesiska muren (jfr Great Wall of China)
  4. Eiffeltornet (jfr Eiffel Tower)
  5. Empire State Building (jfr Empire State Building)
  6. Hagia Sophia (jfr Hagia Sophia)
  7. Parthenon (jfr Parthenon)
  8. Pyramiderna i Giza (jfr Pyramids of Giza)
  9. Peterskyrkan (jfr St. Peter's Basilica)
  10. Taj Mahal (jfr Taj Mahal)
 9. Pyramid (jfr Pyramid)
 10. Torn (jfr Tower)

Film, radio och television[redigera | redigera wikitext]

 1. Film (jfr Film)
  1. Animering (jfr Animation)
 2. Radio (jfr Radio)
 3. Television (jfr Television)

Musik[redigera | redigera wikitext]

 1. Musik (jfr Music)
 2. Sång (jfr Song)
 3. Enskilda musikgenrer
  1. Blues (jfr Blues)
  2. Klassisk musik (jfr Classical music)
   1. Opera (jfr Opera)
   2. Symfoni (jfr Symphony)
  3. Elektronisk musik (jfr Electronic music)
  4. Folkmusik (jfr Folk music)
  5. Jazz (jfr Jazz)
  6. Pop (jfr Pop music)
  7. Reggae (jfr Reggae)
  8. Rhythm and blues (jfr Rhythm and blues)
  9. Rock'n'roll (jfr Rock and roll)
  10. Hårdrock (jfr Hard rock)
 4. Enskilda instrument
  1. Trumma (jfr Drum)
  2. Flöjt (jfr Flute)
  3. Gitarr (jfr Guitar)
  4. Piano (jfr Piano)
  5. Trumpet (jfr Trumpet)
  6. Fiol (jfr Violin)

Sport och spel[redigera | redigera wikitext]

 1. Spel (jfr Game)
  1. Backgammon (jfr Backgammon)
  2. Schack (jfr Chess)
  3. Go (brädspel) (jfr Go (board game))
  4. Mancala (jfr Mancala)
  5. Spelkort (jfr Playing card)
 2. Hasardspel (jfr Gambling)
 3. Kampsport (jfr Martial arts)
 4. Olympiska spelen (jfr Olympic Games)
 5. Sport (jfr Sport)
  1. Amerikansk fotboll (jfr American football)
  2. Bilsport (jfr Auto racing)
  3. Badminton (jfr Badminton)
  4. Baseboll (jfr Baseball)
  5. Basketboll (jfr Basketball)
  6. Cricket (jfr Cricket)
  7. Fäktning (jfr Fencing)
  8. Fotboll (jfr Football (soccer))
  9. Golf (jfr Golf)
  10. Hästkapplöpning (jfr Horse racing)
  11. Ishockey (jfr Ice hockey)
  12. Tennis (jfr Tennis)
  13. Rugby union (jfr Rugby union)
  14. Brottning (jfr Wrestling)
  15. Friidrott (jfr Athletics)
 6. Leksak (jfr Toy)

Världsåskådning och religion[redigera | redigera wikitext]

 1. Gudom (jfr Deity)
 2. Gud (jfr God)
 3. Mytologi (jfr Mythology)
 4. Livsfilosofier
  1. Ateism (jfr Atheism)
  2. Fundamentalism (jfr Fundamentalism)
  3. Materialism (jfr Materialism)
  4. Monoteism (jfr Monotheism)
  5. Polyteism (jfr Polytheism)
 5. Själ (jfr Soul)
 6. Religion (jfr Religion)
 7. Enskilda religioner
  1. Bahai (jfr Bahá'í Faith)
  2. Buddhism (jfr Buddhism )
  3. Kristendom (jfr Christianity)
  4. Konfucianism (jfr Confucianism)
  5. Hinduism (jfr Hinduism)
  6. Islam (jfr Islam)
  7. Jainism (jfr Jainism )
  8. Judendom (jfr Judaism)
  9. Shinto (jfr Shinto)
  10. Sikhism (jfr Sikhism)
  11. Taoism (jfr Taoism )
  12. Voodoo (jfr Voodoo)
  13. Zoroastrianism (jfr Zoroastrianism)
 8. Andlighet (jfr Spirituality)

Filosofi[redigera | redigera wikitext]

 1. Filosofi (jfr Philosophy)
 2. Skönhet (jfr Beauty)
 3. Dialektik (jfr Dialectic)
 4. Etik (jfr Ethics)
 5. Epistemologi (jfr Epistemology)
 6. Feminism (jfr Feminism)
 7. Fri vilja (jfr Free will)
 8. Kunskap (jfr Knowledge)
 9. Logik (jfr Logic)
 10. Sinne (jfr Mind)
 11. Moral (jfr Morality)
 12. Verklighet (jfr Reality)
 13. Sanning (jfr Truth)

Naturvetenskap[redigera | redigera wikitext]

 1. Naturvetenskap (jfr Science)

Astronomi[redigera | redigera wikitext]

 1. Astronomi (jfr Astronomy)
 2. Asteroid (jfr Asteroid)
 3. Big Bang (jfr Big Bang)
 4. Svart hål (jfr Black hole)
 5. Komet (jfr Comet)
 6. Galax (jfr Galaxy)
  1. Vintergatan (jfr Milky Way)
 7. Ljusår (jfr Light year)
 8. Måne (jfr Moon)
 9. Planet (jfr Planet)
  1. Jorden (jfr Earth)
  2. Jupiter (planet) (jfr Jupiter)
  3. Mars (planet) (jfr Mars)
  4. Merkurius (planet) (jfr Mercury)
  5. Neptunus (planet) (jfr Neptune)
  6. Saturnus (planet) (jfr Saturn)
  7. Uranus (planet) (jfr Uranus)
  8. Venus (planet) (jfr Venus)
 10. Solsystem (jfr Solar system)
 11. Stjärna (jfr Star)
  1. Sol (jfr Sun)
 12. Universum (jfr Universe)

Biologi[redigera | redigera wikitext]

 1. Biologi (jfr Biology)
 2. Biologiska material
  1. DNA (jfr DNA)
  2. Enzym (jfr Enzyme)
  3. Protein (jfr Protein)
 3. Botanik (jfr Botany)
 4. Död (jfr Death)
  1. Självmord (jfr Suicide)
 5. Ekologi (jfr Ecology)
  1. Hotade arter (jfr Endangered species)
 6. Domesticering (jfr Domestication)
 7. Liv (jfr Life)
 8. Vetenskapligt namn (jfr Scientific classification)
  1. Art (jfr Species)

Biologisk process[redigera | redigera wikitext]

 1. Metabolism (jfr Metabolism)
  1. Matsmältning (jfr Digestion)
  2. Fotosyntes (jfr Photosynthesis)
  3. Andning (jfr Respiration (physiology))
 2. Evolution (jfr Evolution)
 3. Fortplantning (jfr Biological reproduction)
  1. Asexuell förökning (jfr Asexual reproduction)
  2. Sexuell förökning (jfr Sexual reproduction)
   1. Heterosexualitet (jfr Heterosexuality)
   2. Homosexualitet (jfr Homosexuality)
   3. Graviditet (jfr Pregnancy)
   4. Kön (jfr Sex)
    1. Honkön (jfr Female)
    2. Hankön (jfr Male)
   5. Samlag (jfr Sexual intercourse)

Anatomi[redigera | redigera wikitext]

 1. Anatomi (jfr Anatomy)
 2. Cell (jfr Cell)
 3. Kardiovaskulära systemet (jfr Circulatory system)
  1. Blod (jfr Blood)
  2. Hjärta (jfr Heart)
 4. Endokrina systemet (jfr Endocrine system)
 5. Mag-tarmkanalen (jfr Gastrointestinal tract)
  1. Tjocktarm (jfr Large intestine)
  2. Tunntarm (jfr Small intestine)
  3. Lever (jfr Liver)
 6. Integumentsystemet (jfr Integumentary system)
  1. Bröst (jfr Breast)
  2. Hud (jfr Skin)
 7. Nervsystem (jfr Nervous system)
  1. Hjärna (jfr Brain)
  2. Sinne (jfr Sensory system)
   1. Hörsel (jfr Auditory system)
    1. Öra (jfr Ear)
   2. Smaksinnet (jfr Gustatory system)
   3. Luktsinnet (jfr Olfactory system)
   4. Känsel (jfr Somatosensory system)
   5. Syn (jfr Visual system)
    1. Öga (jfr Eye)
 8. Fortplantningssystemet (jfr Reproductive system)
  1. Penis (jfr Penis)
  2. Vagina (jfr Vagina)
 9. Respirationssystemet (jfr Respiratory system)
  1. Lunga (jfr Lung)
 10. Skelett (jfr Skeleton)

Hälsa och medicin[redigera | redigera wikitext]

 1. Medicin (jfr Medicine)
 2. Beroende (jfr Addiction)
  1. Alkoholism (jfr Alcoholism)
  2. Drogberoende (jfr Drug addiction)
 3. Alzheimers sjukdom (jfr Alzheimer's disease)
 4. Cancer (jfr Cancer)
 5. Kolera (jfr Cholera)
 6. Förkylning (jfr Common cold)
 7. Tandvård (jfr Dentistry)
 8. Handikapp (jfr Disability)
  1. Blindhet (jfr Blindness)
  2. Dövhet (jfr Hearing impairment)
  3. Psykisk sjukdom (jfr Mental illness)
 9. Sjukdom (jfr Disease)
 10. Läkemedel (jfr Drugs)
  1. Aspirin (jfr Aspirin)
  2. Cannabis (jfr Cannabis)
  3. Kokain (jfr Cocaine)
  4. Etanol (jfr Ethanol)
  5. Nikotin (jfr Nicotine)
   1. Tobak (jfr Tobacco)
  6. Opium (jfr Opium)
 11. Hälsa (jfr Health)
 12. Hjärtinfarkt (jfr Heart attack)
 13. Hjärt- och kärlsjukdomar (jfr Heart disease)
 14. Malaria (jfr Malaria)
 15. Malnutrition (jfr Malnutrition)
 16. Fetma (jfr Obesity)
 17. Pandemi (jfr Pandemic)
 18. Penicillin (jfr Penicillin)
 19. Lunginflammation (jfr Pneumonia)
 20. Polio (jfr Poliomyelitis)
 21. Sexuellt överförbar infektion (jfr Sexually transmitted disease)
  1. AIDS (jfr AIDS)
 22. Slaganfall (jfr Stroke)
 23. Tuberkulos (jfr Tuberculosis)
 24. Virus (jfr Virus)
  1. Influensa (jfr Influenza)
  2. Smittkoppor (jfr Smallpox)

Organismer[redigera | redigera wikitext]

 1. Organism (jfr Organism)
 2. Djur (jfr Animal)
  1. Leddjur (jfr Arthropod)
   1. Insekter (jfr Insect)
    1. Myror (jfr Ant)
    2. Bin (jfr Bee)
    3. Fjärilar (jfr Butterfly)
   2. Spindeldjur (jfr Arachnid)
  2. Ryggsträngsdjur (jfr Chordate)
   1. Groddjur (jfr Amphibian)
    1. Stjärtlösa groddjur (jfr Frog)
   2. Fåglar (jfr Bird)
    1. Duvor (jfr Dove)
   3. Fiskar (jfr Fish)
    1. Hajar (jfr Shark)
   4. Däggdjur (jfr Mammal)
    1. Människoapor (jfr Ape)
     1. Människa (jfr Human)
    2. Kamel (jfr Camel)
    3. Katt (jfr Cat)
    4. Ko (jfr Cattle)
    5. Hund (jfr Dog)
    6. Delfin (jfr Dolphin)
    7. Elefant (jfr Elephant)
    8. Häst (jfr Horse)
    9. Får (jfr Sheep)
    10. Lejon (jfr Lion)
    11. Gris (jfr Pig)
    12. Valar (jfr Whale)
   5. Kräldjur (jfr Reptile)
    1. Dinosaurie (jfr Dinosaur)
    2. Ormar (jfr Snake)
 3. Arkéer (jfr Archaea)
 4. Bakterier (jfr Bacteria)
 5. Svampar (jfr Fungus)
 6. Växter (jfr Plant)
  1. Blomma (jfr Flower)
  2. Träd (jfr Tree)
 7. Protister (jfr Protist)

Kemi[redigera | redigera wikitext]

 1. Kemi (jfr Chemistry)
 2. Biokemi (jfr Biochemistry)
 3. Kemisk förening (jfr Chemical compound)
  1. Syra (jfr Acid)
  2. Baser (jfr Base (chemistry))
  3. Salt (jfr Salt)
 4. Grundämne (jfr Chemical element)
  1. Lista över grundämnen (jfr List of elements)
  2. Periodiska systemet (jfr Periodic table)
  3. Aluminium (jfr Aluminium)
  4. Kol (jfr Carbon)
  5. Koppar (jfr Copper)
  6. Guld (jfr Gold)
  7. Helium (jfr Helium)
  8. Väte (jfr Hydrogen)
  9. Järn (jfr Iron)
  10. Neon (jfr Neon)
  11. Kväve (jfr Nitrogen)
  12. Syre (jfr Oxygen)
  13. Silver (jfr Silver)
  14. Tenn (jfr Tin)
  15. Zink (jfr Zinc)
 5. Metall (jfr Metal)
  1. Legering (jfr Alloy)
   1. Stål (jfr Steel)
 6. Organisk kemi (jfr Organic chemistry)
  1. Alkohol (jfr Alcohol)
  2. Kolhydrat (jfr Carbohydrate)
  3. Hormon (jfr Hormone)
  4. Lipid (jfr Lipid)
 7. Aggregationstillstånd (jfr Phase (matter))
  1. Gas (jfr Gas)
  2. Vätska (jfr Liquid)
  3. Plasma (jfr Plasma)
  4. Fast (jfr Solid)

Väder, klimat och geologi[redigera | redigera wikitext]

 1. Lavin (jfr Avalanche)
 2. Klimat (jfr Climate)
  1. El Niño (jfr ENSO)
  2. Global uppvärmning (jfr Global warming)
 3. Jordbävning (jfr Earthquake)
 4. Geologi (jfr Geology)
  1. Mineral (jfr Mineral)
   1. Diamant (jfr Diamond)
  2. Plattektonik (jfr Plate tectonics)
  3. Bergart (jfr Rock)
 5. Naturkatastrof (jfr Natural disaster)
 6. Vulkan (jfr Volcano)
 7. Väder (jfr Weather)
  1. Moln (jfr Cloud)
  2. Översvämning (jfr Flood)
   1. Tsunami (jfr Tsunami)
  3. Regn (jfr Rain)
   1. Surt regn (jfr Acid rain)
   2. Snö (jfr Snow)
  4. Tromb (jfr Tornado)
  5. Tropisk cyklon (jfr Tropical cyclone)

Fysik[redigera | redigera wikitext]

 1. Fysik (jfr Physics)
 2. Acceleration (jfr Acceleration)
 3. Atom (jfr Atom)
 4. Energi (jfr Energy)
  1. Elektromagnetisk strålning (jfr Electromagnetic radiation)
   1. Infraröd (jfr Infrared)
   2. Spektrum (jfr Visual spectrum)
    1. Färg (jfr Color)
   3. Ultraviolett (jfr Ultraviolet)
   4. Gammastrålning (jfr Gamma ray)
 5. Kraft (jfr Force)
  1. Elektromagnetism (jfr Electromagnetism)
  2. Gravitation (jfr Gravitation)
  3. Kärnkrafter (jfr Nuclear force)
 6. Ljus (jfr Light)
 7. Massa (jfr Mass)
 8. Molekyl (jfr Molecule)
 9. Kvantmekanik (jfr Quantum mechanics)
 10. Ljud (jfr Sound)
 11. Fart (jfr Speed)
 12. Relativitetsteori (jfr Theory of relativity)
 13. Tid (jfr Time)
 14. Hastighet (jfr Velocity)
 15. Vikt (jfr Weight)

Tideräkning[redigera | redigera wikitext]

 1. Kalender (jfr Calendar)
  1. Gregorianska kalendern (jfr Gregorian calendar)
 2. Dag (jfr Day)
 3. Månad (jfr Month)
 4. Tidszon (jfr Time zone)
  1. Sommartid (jfr Daylight saving time)
 5. Vecka (jfr Week)
 6. År (jfr Year)

Teknologi[redigera | redigera wikitext]

 1. Teknologi (jfr Technology)
 2. Bioteknologi (jfr Biotechnology)
 3. Kläder (jfr Clothing)
  1. Bomull (jfr Cotton)
 4. Ingenjörsvetenskap (jfr Engineering)
  1. Hävstång (jfr Lever)
  2. Block (jfr Pulley)
  3. Skruv (jfr Screw)
  4. Kil (jfr Wedge)
  5. Hjul (jfr Wheel)
 5. Bevattning (jfr Irrigation)
  1. Plog (jfr Plough)
 6. Metallurgi (jfr Metallurgy)
 7. Nanoteknologi (jfr Nanotechnology)

Kommunikation[redigera | redigera wikitext]

 1. Kommunikation (jfr Communication)
 2. Information (jfr Information)
 3. Journalistik (jfr Journalism)
  1. Tidning (jfr Newspaper)
  2. Massmedia (jfr Mass media)
 4. Boktryckarkonst (jfr Printing)
 5. Järnväg (jfr Railroad)
 6. Telefon (jfr Telephone)
  1. Mobiltelefon (jfr Mobile telephone)

Elektronik[redigera | redigera wikitext]

 1. Elektronik (jfr Electronics)
  1. Elektrisk ström (jfr Current (electricity))
  2. Frekvens (jfr Frequency)
 2. Komponenter
  1. Kondensator (jfr Capacitor)
  2. Spole (jfr Inductor)
  3. Transistor (jfr Transistor)
  4. Diod (jfr Diode)
  5. Resistor (jfr Resistor)
  6. Transformer (jfr Transformer)

Datorer och internet[redigera | redigera wikitext]

 1. Dator (jfr Computer)
  1. Hårddisk (jfr Hard disk)
  2. Processor (jfr Processor)
  3. Random Access Memory (jfr RAM)
 2. Artificiell intelligens (jfr Artificial Intelligence)
 3. Informationsteknologi (jfr Information technology)
  1. Algoritm (jfr Algorithm)
 4. Internet (jfr Internet)
  1. E-mail (jfr E-mail)
  2. World Wide Web (jfr World Wide Web)
   1. Webbläsare (jfr Web browser)
 5. Operativsystem (jfr Operating system)
 6. Programmeringsspråk (jfr Programming language)
 7. Mjukvara (jfr Software)
 8. Användargränssnitt (jfr User interface)
  1. Tangentbord (jfr Keyboard)
  2. Bildskärm (jfr Monitor)
  3. Datormus (jfr Mouse (computing))

Råvaror och energi[redigera | redigera wikitext]

 1. Elektricitet (jfr Electricity)
  1. Kärnkraft (jfr Nuclear power)
 2. Fossila bränslen (jfr Fossil fuel)
 3. Eld (jfr Fire)
 4. Förbränningsmotor (jfr Internal combustion engine)
 5. Förnyelsebar energi (jfr Renewable energy)
 6. Glas (jfr Glass)
 7. Papper (jfr Paper)
 8. Plast (jfr Plastic)
 9. Ångmaskin (jfr Steam engine)
 10. Trä (jfr Wood)

Transportväsende[redigera | redigera wikitext]

 1. Transport (jfr Transport)
 2. Flygplan (jfr Aircraft)
 3. Bil (jfr Automobile)
 4. Cykel (jfr Bicycle)
 5. Båt (jfr Boat)
 6. Fartyg (jfr Ship)
 7. Tåg (jfr Train)

Vapen[redigera | redigera wikitext]

 1. Vapen (jfr Weapon)
 2. Yxa (jfr Axe)
 3. Sprängämne (jfr Explosive material)
  1. Krut (jfr Gunpowder)
 4. Eldvapen (jfr Firearm)
 5. Kulspruta (jfr Machine gun)
 6. Kärnvapen (jfr Nuclear weapon)
 7. Svärd (jfr Sword)
 8. Stridsvagn (jfr Tank)

Matvaror[redigera | redigera wikitext]

 1. Mat (jfr Food)
 2. Bröd (jfr Bread)
 3. Spannmål (jfr Cereal)
  1. Korn (jfr Barley)
  2. Majs (jfr Maize)
  3. Havre (jfr Oat)
  4. Ris (jfr Rice)
  5. Råg (jfr Rye)
  6. Durra (jfr Sorghum)
  7. Vete (jfr Wheat)
 4. Ost (jfr Cheese)
 5. Choklad (jfr Chocolate)
 6. Honung (jfr Honey)
 7. Frukt (jfr Fruit)
  1. Äpple (jfr Apple)
  2. Banan (jfr Banana)
  3. Vindruva (jfr Grape)
  4. Baljväxter (jfr Legume)
   1. Sojaböna (jfr Soybean)
  5. Citron (jfr Lemon)
  6. Nöt (jfr Nut (fruit))
 8. Kött (jfr Meat)
 9. Socker (jfr Sugar)
 10. Grönsak (jfr Vegetable)
  1. Potatis (jfr Potato)

Drycker[redigera | redigera wikitext]

 1. Cola (jfr Cola)
 2. Kaffe (jfr Coffee)
 3. Mjölk (jfr Milk)
 4. Te (jfr Tea)
 5. Vatten (jfr Water)
 6. Vin (jfr Wine)
 7. Öl (jfr Beer)

Matematik[redigera | redigera wikitext]

 1. Matematik (jfr Mathematics)
 2. Algebra (jfr Algebra)
 3. Aritmetik (jfr Arithmetic)
 4. Axiom (jfr Axiom)
 5. Matematisk analys (jfr Calculus)
 6. Geometri (jfr Geometry)
  1. Cirkel (jfr Circle)
   1. Pi (jfr Pi)
  2. Kvadrat (jfr Square)
  3. Triangel (jfr Triangle)
 7. Gruppteori (jfr Group theory)
 8. Bevis (jfr Mathematical proof)
 9. Tal (jfr Number)
  1. Komplexa tal (jfr Complex number)
  2. Heltal (jfr Integer)
  3. Naturliga tal (jfr Natural number)
  4. Primtal (jfr Prime number)
  5. Rationella tal (jfr Rational number)
 10. Oändlighet (jfr Infinity)
 11. Mängdteori (jfr Set theory)
 12. Statistik (jfr Statistics)
 13. Trigonometri (jfr Trigonometry)

Måttenheter[redigera | redigera wikitext]

 1. Mätning (jfr Measurement)
 2. SI (jfr SI)
 3. Kilogram (jfr Kilogram)
 4. Liter (jfr Litre)
 5. Meter (jfr Metre)
 6. Newton (enhet) (jfr Newton)
 7. Volt (jfr Volt)
 8. Watt (jfr Watt)