Wikipedia:Astronomitävling

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Asteroiden 951 Gaspra

Vill du namnge en asteroid?[redigera | redigera wikitext]

Delta då i denna skrivartävling inom ämnet astronomi. Hitta en astronomirelaterad artikel som saknas i svenska Wikipedia och anmäl dig tillsammans med den. Sedan skriver du artikeln innan februari månads slut. Bidragen läses då av astronomer som utser vinnaren.

Vem kan delta och vad ska skrivas?[redigera | redigera wikitext]

Alla som inte ingår i tävlingens organisation eller jury får delta. Erfarna Wikipediaskribenter, astronomiintresserade nybörjare, amatör- eller yrkesastronomer – alla är mycket välkomna. Ett intresse för astronomi och kunskap i ämnet är naturligtvis en fördel men ingen förutsättning. Det finns till exempel ingenting som talar emot att översätta en bra artikel från Wikipedia i ett annat språk.

Artikeln som man anmäler till tävlingen ska ha med astronomi att göra och bör helst inte finnas alls i svenska Wikipedia ännu, alternativt vara mycket kort och ofullständig.

Hur går det till?[redigera | redigera wikitext]

 1. Välj vilken artikel du vill skriva. Om du behöver inspiration, titta på artikelförslagen.
 2. Anmäl dig tillsammans med din artikel – när som helst under tävlingstiden – på deltagarsidan.
 3. Tävlingskommittén godkänner din anmälan.
 4. Skriv klar artikeln innan tävlingens slutdatum, gärna med hjälp av andra. Hur gör man?
 5. Hoppas på att astronomerna i juryn gillar din artikel ...

Kan man vinna någonting?[redigera | redigera wikitext]

Självklart!

 • Vinnaren får ge en hittills namnlös asteroid sitt officiella namn.
 • De tio bästa skribenterna får dessutom ett Galileoskop, ett nybörjarteleskop som har tagits fram till Galileos minne.
 • Den som bedöms ha samarbetat bäst kommer att vinna en t-shirt och ett anteckningsblock med en präglad Wikipedialogotyp.
 • Bland alla som går vidare till jurybedömning kommer två t-shirts att lottas ut.

Reglerna i detalj[redigera | redigera wikitext]

Tävlingstid och anmälan[redigera | redigera wikitext]

 • Tävlingen pågår mellan 15 november 2010 och 28 februari 2011.
 • Anmälan kan ske när som helst under tävlingstiden genom att följa instruktionerna här.
 • Det är artikelversionen från tävlingens sista dag kl 23:59 som granskas. Vid undantagsfall, t.ex. vandalism, kan man utgå från en tidigare version, detta avgörs av tävlingskommittén.

Val av artikel[redigera | redigera wikitext]

Tävlingen gäller ämnet astronomi och allt som har med det att göra. Detta inkluderar astronomiska objekt, fenomen och processer, astronomer (svenska eller ej), observatorier, teleskop och andra mätinstrument, astronomihistoria, och så vidare.

Gränserna mot ämnen som teknik och rymdfart är inte alltid tydliga. Enskilda astronauter ligger till exempel utanför tävlingens ram, en artikel om en bemannad rymdfärd för att reparera ett rymdteleskop skulle kunna vara med. Det är tävlingskommittén som avgör gränsfall.

Skriv gärna artiklar som inte alls finns ännu. Om du väljer att vidarebearbeta en redan befintlig artikel bör denna ha färre än 3000 tecken vid anmälan. Detta är ett ungefärligt gränsvärde och tävlingskommittén kan välja att göra undantag, till exempel i fallet av ett mycket brett ämne som har en bristfällig text som ändå är längre än 3 000 tecken.

Översättningar av Wikipediaartiklar på andra språk, till exempel från engelska Wikipedia, är tillåtna.

Skrivprocessen[redigera | redigera wikitext]

Att en anmälan har godkänts och att artikeln markeras med tävlingsmallen ger inte skribenten några exklusiva rättigheter. Som vanligt i Wikipedia får alla delta i att förbättra artikeln. Tävlingsdeltagaren kan och ska alltså profitera från andras hjälp och det granskas på inget sätt vem som har skrivit vad. Personen som har anmält sig med artikeln får äran till slut.

Om du inte är van Wikipedia-skribent rekommenderas en titt i introduktionen och nybörjarkursen. Dessutom är det bra att vara medveten om vilka kriterier som anses gälla för en "utmärkt" artikel och att försöka ta hänsyn till dem: kriterier för utvalda artiklar. Det är dock inte ett formellt utslagskriterium om inte alla kriterier uppfylls.

Var även medveten att din text ska rikta sig till Wikipedias användare, alltså en bred allmänhet, och inte juryn som målgrupp. Med detta menar vi inte att komplexa sammanhang ska överförenklas eller att inga matematiska formler får användas, utan t.ex. att man försöker undvika vetenskaplig jargong.

Upphovsrätten ska följas enligt Wikipedias regler, kopiera alltså inte textbitar och ladda inte upp bilder utan rättigheter.

När du behöver hjälp med skrivandet använd gärna hjälpsidan för att ställa din fråga.

Att delta med flera artiklar[redigera | redigera wikitext]

Om man vill delta med mer än en artikel går det bra. Notera dock att en bättre artikel har större chanser att vinna än flera bra. Dessutom kommer kommittén inte godkänna ett orimligt stort antal och bara skribentens bästa artikel blir prisbelönt.

Bedömningskriterierna[redigera | redigera wikitext]

Efter tävlingens slut gör tävlingskommittén först en grundläggande genomgång för att t.ex. eliminera anmälda artiklar som inte har skrivits, eller som inte uppfyller de mest basala kriterierna för en bra Wikipediaartikel.

Resterande artiklar lämnas sedan till juryn, bestående av yrkesastronomer (se nedan), som rankar artiklarna och utser vinnaren.

Juryn använder följande bedömningsmall:

 • Varje jurymedlem läser artiklarna och ger 0–4 poäng i tre kategorier:
  • Korrekthet
  • Fullständighet
  • Helhetsintryck, t.ex. bilder/illustrationer, språk (med allmänheten som målgrupp)
 • 2 poäng motsvarar alltså "medelmåttigt".
 • Varje artikel kan därmed maximalt få 12 poäng av varje jurymedlem.
 • De fem jurymedlemmars poäng adderas, maximala antalet poäng som en artikel kan få blir 60.
 • Artikeln med högsta totala antal poäng vinner.

I det osannolika fallet att de två bästa artiklarna får samma antal poäng ombeds jurymedlemmarna att lägga sin röst på en av dessa. Juryns ojämna antal medlemmar säkerställer då en vinnare. Om antalet deltagande artiklar blir mycket stort har juryn möjlighet att fördela artiklarna bland sina medlemmar, så att inte alla läser alla.

Wikimedia Sveriges styrelse kommer att gå igenom bidragen och se vilka tävlande som har hjälpt till på sina medtävlares artiklar och ge samarbetspriset till den som har bidragit mest konstruktivt.

Om första priset[redigera | redigera wikitext]

Tävlingens vinnare får föreslå det officiella namnet på en hittills ej namngiven asteroid. Detta möjliggörs tack vare Claes-Ingvar Lagerkvist, astronomiprofessor emeritus i Uppsala och asteroidens upptäckare.

Det är Internationella astronomiska unionen som bestämmer om de officiella namnen på astronomiska objekt. IAU:s regler för namngivning gäller, och det kan tyvärr inte ges någon garanti att det föreslagna namnet godkänns av IAU. Erfarenheten visar att namn med lokal anknytning har större chanser än vinnarens eget personnamn. Vid avslag finns tyvärr ingen andra chans eftersom namngivningstillfällen är begränsade.

Vinnaren ska skriva en motivering, max två meningar, till sitt namnförslag. Dessa överlämnas till Claes-Ingvar Lagerkvist som gör det formella förslaget till IAU. Hela processen brukar ta 3–4 månader.

Prisutdelning[redigera | redigera wikitext]

Vinnaren och de tio bästa artiklarna kommer att offentliggöras på resultatsidan när juryn är klar med sin bedömning under mars 2011. Organisationskomittén kommer att kontakta vinnarna via deras Wikipedia-profilsidor angående alla praktikaliteter.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Denna tävling stöds av Svenska astronomiska sällskapet och Wikimedia Sverige. Initiativet togs i samband med Internationella astronomiåret 2009.

Tävlingskommittén[redigera | redigera wikitext]

Kommittén har hand om tävlingens organisation och beslutar om reglerna och deras tolkning. Den godkänner artiklar för deltagande och gör ett grovt urval innan de lämnas över till juryn. I kommittén ingår:

Juryn[redigera | redigera wikitext]

Juryn rankar artiklarna enligt kriterierna ovan och utser vinnaren. Juryn består av:

Bli inte avskräckt av att juryn består av yrkesastronomer! Se det istället som en chans att få din artikel läst och godkänd av personer som jobbar med astronomi dagligen. Vi hoppas att det känns extra roligt.

Hjälp till![redigera | redigera wikitext]

Tävlingens syfte är främst att förbättra astronomiartiklarna i svenska Wikipedia, men också att uppmuntra fler människor att delta aktivt i Wikipedia.
Om du gillar tävlingen, sprid gärna informationen till andra som kan vara intresserade! Blogga, twittra, facebooka, mejla vänner, skriv ut en affisch och häng upp den ...

Om du är van vid att redigera artiklar men inte deltar själv, hjälp gärna deltagarna med t.ex. tekniska detaljer, putsning och liknande, se: deltagande artiklar och hjälpsidan.

Press[redigera | redigera wikitext]

Presskontakten sköts av Wikimedia Sverige: Wikimedia – Presskontakt

Det går också bra att kontakta tävlingens initiativtagare via thomas <snabela> marquart.se.