Hoppa till innehållet

Wikipedia:Att skriva om kriminalfall

Från Wikipedia
Ämnesguider

När man skriver om brottsfall och brottslingar är det viktigare än annars att man är noggrann med Wikipedias riktlinjer, såsom verifierbarhet, att skriva från en neutral utgångspunkt, och att inte skriva om rättegångar där man själv är part. Det är viktigt att inte ange någon som gärningsman om denne inte blivit dömd, och att inte publicera namn som annars inte är kända. Ett namn på en för de flesta okänd person tillför troligen mycket lite för förståelsen av en artikel.

Felaktigt inlagd känslig information, som brottslingars och brottsoffers personuppgifter, kan behöva censureras med hjälp av Wikipedia:Censorer utöver vanlig radering, för att inte synas i versionshistoriken eller (för administratörer) i återställningsbara raderade artiklar.

Det kan vara svårt att namnge en artikel om ett kriminalfall. Namn på brottsrubriceringar bör undvikas om inte en dom vunnit laga kraft (ex mordet på Anna Lindh, men även mordet på John F. Kennedy). Sammansättningar med "rättegång" kan användas för de fall där rättsprocessen blivit mer uppmärksammad än själva brottet (ex Pirate Bay-rättegången, Stureplansrättegången).

Relevanskriterier[redigera | redigera wikitext]

Artiklar om enskilda brott och kriminalfall[redigera | redigera wikitext]

Det råder delade meningar huruvida man skall skriva om nyligen uppdagade brott över huvud taget. Vissa menar att ett grundkrav för alla artiklar - inte nödvändigtvis om brott - är varaktig uppmärksamhet. Det kan ofta vara värt att fundera på om någon kommer vilja läsa eller redigera en viss artikel efter att mediernas uppmärksamhet avtagit.

Brott och rättsfall är i allmänhet relevanta om de är något av detta:

Artiklar om brottslingar[redigera | redigera wikitext]

Brottslingar bör endast få egna artiklar om de i mycket omfattande grad är kända av allmänheten. Exempel på detta kan vara mördare om offret är välkänt (Jacob Johan Anckarström, Mijailo Mijailović, Lee Harvey Oswald), om brotten är mycket uppmärksammade (Jack the Ripper, Clark Olofsson) eller om processen haft rättshistorisk betydelse (Alfred Ander). Brottslingar som har bytt namn bör inte ha det nya namnet utsatt och inte ha omdirigeringar från det nya namnet, om inte detta är mycket känt (Lars-Inge Svartenbrandt/Lars Ferm).

Artiklar om jurister[redigera | redigera wikitext]

Huliganism[redigera | redigera wikitext]

Huliganorganisationers relevans har varit särskilt omdiskuterad, inte minst eftersom huliganism kan vara en herostratisk verksamhet, det vill säga förstöra för att själva få uppmärksamhet; firmors rykte har lätt för att spridas, medan det brukar vara ont om oberoende dokument.

  • En enskild huliganfirma eller liknande organisation är relevant om och endast om den har skildrats ingående i något av firmascenen oberoende massmedialt verk, som en bok (ex Firman Boys i En av grabbarna) eller dokumentär/spelfilm (ex Chelsea Headhunters i The Football Factory). Webbplatser och annat material från firma- eller supporterscenen räknas inte, inte heller enstaka omnämnanden i massmedier. Information om övriga firmor kan infogas i artiklar om huliganism i respektive land, till exempel huliganism i Sverige, däremot bör artikeln om firmans namn inte hänvisa till någon fotbollsklubb.

Var försiktig med att omnämna nu levande personer i samband med brott.

Mallar[redigera | redigera wikitext]

På diskussionssidan för en artikel om kriminalfall kan man lägga in {{Kriminalfall}}. Om brottsutredning eller rättegång väntar eller pågår, så kan det vara lämpligt att lägga in {{Pågående}}.

Kända personer som anklagas för brott[redigera | redigera wikitext]

I artiklar om nu levande personer som primärt är kända för något annat, så bör anklagelser om brott endast anges om anklagelsen nämnts i etablerade medier tillsammans med personens namn eller personen själv offentligt kommenterat händelsen. Håll noga isär att bli anklagad för brott, att bli dömd i en instans och att domen vinner laga kraft.

Brottslingars namn[redigera | redigera wikitext]

I artiklar om brott bör brottslingars namn endast skrivas ut om namnen redan är allmänt spridda av etablerade massmedier. Se vidare Wikipedia:Biografier om nu levande personer.

Drabbade[redigera | redigera wikitext]

Man bör normalt vara försiktig med att sätta ut namn på drabbade. Har de inte publicerats i massmedia med nationell täckning bör de inte sättas ut, och även då bör försiktighet brukas. Andra detaljer bör endast anges i den mån de är relevanta för förståelsen av brottet. Enskilda brottsoffer bör inte få egna artiklar om de inte är relevanta på annat sätt.