Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Är utslaget tidigt tydligt avslag kan den dock avslutas i förtid, för att undvika snöbollseffekten.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone några månader) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2015" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2015). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2015-04.

== Nyval/Omval/Återval Aktuell månad och år ==
<section begin="2015"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2015"/>

Vid nyval kan följande formulär användas. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.
 7. Section begin/end-taggarna ska inte flyttas vid arkivering och nytt val, utan man lägger in nya vid nästföljande val.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 22 april 2015 21.55.

Nirmos[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Nirmos (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Hangsna (diskussion) 15 april 2015 kl. 21.55 (CEST)

Motivering: Nirmos gör mycket nytta med verktygen och har ett högt tekniskt kunnande och kan därför genomföra avancerade ändringar där verktygen är ett måste. /Hangsna (diskussion) 15 april 2015 kl. 21.55 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: bekräftelse

Stöder Stöder

 1. Hangsna (diskussion) 15 april 2015 kl. 21.56 (CEST)
 2. Yger (diskussion) 15 april 2015 kl. 22.03 (CEST)
 3. Mercedes Grand Prix (diskussion) 15 april 2015 kl. 22.33 (CEST) Utan tvekan!
 4. Hannibal (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.05 (CEST)
 5. Lsj (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.07 (CEST)
 6. Ainali diskussionbidrag 15 april 2015 kl. 23.09 (CEST)
 7. Tostarpadius (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.18 (CEST)
 8. Riggwelter (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.21 (CEST)
 9. Larske (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.22 (CEST)
 10. Gotita de Orodiskussion, 16 april 2015 kl. 00.26 (CEST)
 11. Svensson1 (diskussion) 16 april 2015 kl. 05.16 (CEST)
 12. Rex Sueciæ (disk) 16 april 2015 kl. 06.45 (CEST)
 13. Edaen (diskussion) 16 april 2015 kl. 07.02 (CEST)
 14. Sjunnesson (diskussion) 16 april 2015 kl. 08.24 (CEST)
 15. LittleGun (diskussion) 16 april 2015 kl. 08.35 (CEST).
 16. TernariusD 16 april 2015 kl. 11.28 (CEST)
 17. Skivsamlare (diskussion) 16 april 2015 kl. 11.30 (CEST)
 18. Adville (diskussion) 16 april 2015 kl. 12.27 (CEST)
 19. Pontuz (diskussion) 16 april 2015 kl. 18.47 (CEST)
 20. Historiker (diskussion) 16 april 2015 kl. 19.54 (CEST)
 21. Njaelkies Lea (d) 16 april 2015 kl. 22.25 (CEST)
 22. Ariam (diskussion) 16 april 2015 kl. 23.41 (CEST)
 23. Paracel63 (diskussion) 17 april 2015 kl. 01.16 (CEST)
 24. Höstblomma (diskussion) 18 april 2015 kl. 07.37 (CEST)
 25. Vesihiisi (diskussion) 18 april 2015 kl. 17.03 (CEST)
 26. Gujo (diskussion) 19 april 2015 kl. 09.13 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 22 april 2015 12.28.

NH[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av NH (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad

Motivering: Jag tror jag kan göra lite nytta med verktygen även under kommande period. Utöver vanliga administratörsuppgifter sysslar jag då och då med sidor i Mediawiki-namnrymden, etc. /NH 15 april 2015 kl. 12.28 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 15 april 2015 kl. 12.35 (CEST)
 2. Lsj (diskussion) 15 april 2015 kl. 13.40 (CEST)
 3. Ariam (diskussion) 15 april 2015 kl. 13.47 (CEST)
 4. TernariusD 15 april 2015 kl. 13.51 (CEST)
 5. Edaen (diskussion) 15 april 2015 kl. 13.54 (CEST)
 6. Adville (diskussion) 15 april 2015 kl. 14.19 (CEST)
 7. Rex Sueciæ (disk) 15 april 2015 kl. 15.24 (CEST)
 8. LittleGun (diskussion) 15 april 2015 kl. 16.02 (CEST).
 9. Gotita de Orodiskussion, 15 april 2015 kl. 16.03 (CEST)
 10. Tostarpadius (diskussion) 15 april 2015 kl. 16.06 (CEST)
 11. andejons (diskussion) 15 april 2015 kl. 16.13 (CEST)
 12. Riggwelter (diskussion) 15 april 2015 kl. 17.03 (CEST)
 13. Historiker (diskussion) 15 april 2015 kl. 19.31 (CEST)
 14. Höstblomma (diskussion) 15 april 2015 kl. 19.53 (CEST)
 15. Hannibal (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.06 (CEST)
 16. Larske (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.21 (CEST)
 17. Sjunnesson (diskussion) 16 april 2015 kl. 08.23 (CEST)
 18. Pontuz (diskussion) 16 april 2015 kl. 18.48 (CEST)
 19. Hangsna (diskussion) 16 april 2015 kl. 18.57 (CEST)
 20. Njaelkies Lea (d) 16 april 2015 kl. 22.24 (CEST)
 21. Paracel63 (diskussion) 17 april 2015 kl. 01.14 (CEST)
 22. Gujo (diskussion) 19 april 2015 kl. 09.12 (CEST)

Neutral Neutral

 1. Mercedes Grand Prix (diskussion) 15 april 2015 kl. 16.57 (CEST) Se diskussion.

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
Jag har fullt förtroende för NH och är säker på att hen kommer fortsätta vara en bra administratör. Det som får mig att rösta neutralt är att NH aldrig länkar till sin användar- eller diskussionssida, vilket jag tycker att alla borde göra, speciellt administratörer. Om hen ändrar på detta kommer jag flytta min röst. SMirC-smile.svg Mercedes Grand Prix (diskussion) 15 april 2015 kl. 16.57 (CEST)

För ett tag sedan blev jag trött på allt <span><font><color>#234873453y45@£$∞$£$∞§</font> som vissa andra användares signaturer tillförde till wikikoden. Då minimerade jag min egen signatur som en liten protest. Tanken var då att alltid inkludera en länk när jag skrev på nya eller oinloggade användares diskussionssidor eller när jag deltog i diskussioner med nya eller oinloggade användare, och jag tror jag lyckats komma ihåg det för det mesta (men jag vet att jag glömt det vid flera tillfällen). I loggar, och i t ex de meddelanden som ges när någon blivit blockerad (dvs av mig) och försöker redigera finns automatiskt en länk till användarsidan. Men nu är du den andra som reagerat på avsaknaden av länk, så nu har jag lagt till en (och därmed tyvärr ytterligare 12 tecken...) i signaturen igen. /NH 15 april 2015 kl. 20.37 (CEST)
Tack, men jag saknar fortfarande en länk till din diskussionssida... Jaja, jag vet att jag kanske är lite väl petig, men nu är det så. Mercedes Grand Prix (diskussion) 16 april 2015 kl. 16.05 (CEST)
Ok. Länk till diskussionssidan tänker jag nog inte ha i signaturen, jag ser inte riktigt poängen med det. /NH 17 april 2015 kl. 13.19 (CEST)


Valet bör inte avslutas före 21 april 2015 00.04.

Svensson1[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör och byråkrat

Omval administratör, nyval byråkrat av Svensson1 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Nirmos (diskussion) 14 april 2015 kl. 00.04 (CEST)

Motivering: Utöver klottersanering har Svensson1 jobbat med redigeringsfilter och dess märken, samt den nedfällbara listrutan för märken som bland annat finns på Special:Senaste ändringar.

Svensson1 är erfaren robotägare och ställer även upp som byråkrat vilket tillåter honom att bevilja och avslå robotansökningar. Nirmos (diskussion) 14 april 2015 kl. 00.04 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Special:Diff/29779134

Stöder Stöder

 1. Nirmos (diskussion) 14 april 2015 kl. 00.09 (CEST)
 2. Yger (diskussion) 14 april 2015 kl. 05.38 (CEST)
 3. Adville (diskussion) 14 april 2015 kl. 06.58 (CEST)
 4. Tostarpadius (diskussion) 14 april 2015 kl. 08.03 (CEST)
 5. Sjunnesson (diskussion) 14 april 2015 kl. 08.21 (CEST)
 6. LittleGun (diskussion) 14 april 2015 kl. 09.36 (CEST).
 7. Mercedes Grand Prix (diskussion) 14 april 2015 kl. 09.37 (CEST)
 8. Ghostrider ♠ 14 april 2015 kl. 10.21 (CEST)
 9. Vesihiisi (diskussion) 14 april 2015 kl. 11.09 (CEST)
 10. Lsj (diskussion) 14 april 2015 kl. 18.53 (CEST)
 11. Historiker (diskussion) 14 april 2015 kl. 19.16 (CEST)
 12. Averater (diskussion) 14 april 2015 kl. 19.48 (CEST)
 13. Gotita de Orodiskussion, 14 april 2015 kl. 20.38 (CEST)
 14. Gujo (diskussion) 14 april 2015 kl. 20.41 (CEST)
 15. Njaelkies Lea (d) 14 april 2015 kl. 21.12 (CEST)
 16. TernariusD 14 april 2015 kl. 22.07 (CEST)
 17. Deryni (diskussion) 15 april 2015 kl. 06.17 (CEST)
 18. Ariam (diskussion) 15 april 2015 kl. 13.46 (CEST)
 19. Rex Sueciæ (disk) 15 april 2015 kl. 15.27 (CEST)
 20. andejons (diskussion) 15 april 2015 kl. 15.52 (CEST)
 21. Riggwelter (diskussion) 15 april 2015 kl. 17.04 (CEST)
 22. Hannibal (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.07 (CEST)
 23. Larske (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.21 (CEST)
 24. Pontuz (diskussion) 16 april 2015 kl. 18.49 (CEST)
 25. Paracel63 (diskussion) 17 april 2015 kl. 01.12 (CEST)

Halvstöd Stöder för administratör, men neutral till byråkrat

 1. Höstblomma (diskussion) 15 april 2015 kl. 19.49 (CEST) jag ser inga loggade åtgärder för Svensson1 i användarrättighetsloggen. Jag tror inte att något missbruk skulle ske med den högre befogenheten för användarrättigheter, men jag vill generellt helst se lite erfarenhet av att hantera användarrättigheter, exempelvis dela ut tillbakarullarbehörighet, innan stöd för byråkratbehörig.
 2. Hangsna (diskussion) 16 april 2015 kl. 18.57 (CEST) Som Höstblomma

Halvstöd Stöder för administratör, men emot byråkrat

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
En liten kommentar angående beviljanden och avslående av botansökningar: Alla användare som har något vettigt att säga i robotansökningar får tillstyrka eller avstyrka sådana ansökningar. Däremot är det förstås bara en byråkrat (eller i nödfall en steward) som kan tilldela eller ta bort själva botflaggan. --MagnusA 14 april 2015 kl. 09.57 (CEST)Valet bör inte avslutas före 20 april 2015 23.36.

Vesihiisi[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Vesihiisi (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Nirmos (diskussion) 13 april 2015 kl. 23.36 (CEST)

Motivering: Vesihiisi har gjort en stark insats inom klottersaneringen året som gått och ställer upp för omval. Nirmos (diskussion) 13 april 2015 kl. 23.36 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Special:Diff/29779653

Stöder Stöder

 1. Nirmos (diskussion) 13 april 2015 kl. 23.39 (CEST)
 2. Hannibal (diskussion) 13 april 2015 kl. 23.47 (CEST)
 3. Maundwiki (diskussion) 14 april 2015 kl. 02.50 (CEST)
 4. Yger (diskussion) 14 april 2015 kl. 05.38 (CEST)
 5. Adville (diskussion) 14 april 2015 kl. 06.57 (CEST)
 6. Tostarpadius (diskussion) 14 april 2015 kl. 08.03 (CEST)
 7. Edaen (diskussion) 14 april 2015 kl. 08.17 (CEST)
 8. Sjunnesson (diskussion) 14 april 2015 kl. 08.21 (CEST)
 9. Skivsamlare (diskussion) 14 april 2015 kl. 08.45 (CEST)
 10. LittleGun (diskussion) 14 april 2015 kl. 09.35 (CEST).
 11. Mercedes Grand Prix (diskussion) 14 april 2015 kl. 09.39 (CEST)
 12. Ghostrider ♠ 14 april 2015 kl. 10.22 (CEST)
 13. Lsj (diskussion) 14 april 2015 kl. 18.52 (CEST)
 14. Historiker (diskussion) 14 april 2015 kl. 19.14 (CEST)
 15. TernariusD 14 april 2015 kl. 19.22 (CEST)
 16. Averater (diskussion) 14 april 2015 kl. 19.47 (CEST)
 17. Gujo (diskussion) 14 april 2015 kl. 20.39 (CEST)
 18. Njaelkies Lea (d) 14 april 2015 kl. 21.12 (CEST)
 19. Deryni (diskussion) 15 april 2015 kl. 06.17 (CEST)
 20. Ariam (diskussion) 15 april 2015 kl. 13.45 (CEST)
 21. Rex Sueciæ (disk) 15 april 2015 kl. 15.27 (CEST)
 22. andejons (diskussion) 15 april 2015 kl. 15.51 (CEST)
 23. Riggwelter (diskussion) 15 april 2015 kl. 17.04 (CEST)
 24. Höstblomma (diskussion) 15 april 2015 kl. 19.24 (CEST)
 25. Ainali diskussionbidrag 15 april 2015 kl. 23.07 (CEST)
 26. Larske (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.20 (CEST)
 27. Pontuz (diskussion) 16 april 2015 kl. 18.46 (CEST)
 28. Hangsna (diskussion) 16 april 2015 kl. 18.59 (CEST)
 29. Paracel63 (diskussion) 17 april 2015 kl. 01.09 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 19 april 2015 21.41.

Hangsna[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör och byråkrat

Omval av Hangsna (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Yger (diskussion) 12 april 2015 kl. 21.50 (CEST)

Motivering: Stabil, bra administratör och byråkrat som gör mycket nytta med verktygen.Yger (diskussion) 12 april 2015 kl. 21.50 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Special:Diff/29778071

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 12 april 2015 kl. 21.53 (CEST)
 2. Nirmos (diskussion) 12 april 2015 kl. 21.56 (CEST)
 3. Pontuz (diskussion) 12 april 2015 kl. 21.57 (CEST)
 4. Larske (diskussion) 12 april 2015 kl. 21.59 (CEST)
 5. TernariusD 12 april 2015 kl. 22.02 (CEST)
 6. Gotogo (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.08 (CEST)
 7. Tostarpadius (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.10 (CEST)
 8. AlphaZeta (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.14 (CEST)
 9. Mercedes Grand Prix (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.17 (CEST) Självklart!
 10. Riggwelter (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.17 (CEST)
 11. Ainali diskussionbidrag 12 april 2015 kl. 22.37 (CEST)
 12. Lsj (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.38 (CEST)
 13. Rex Sueciæ (disk) 12 april 2015 kl. 22.42 (CEST)
 14. Hastaro (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.44 (CEST) Kommentar överflödig.
 15. Edaen (diskussion) 12 april 2015 kl. 22.46 (CEST)
 16. Adville (diskussion) 12 april 2015 kl. 23.36 (CEST), självklart
 17. ボスニア (diskussion) 13 april 2015 kl. 04.45 (CEST)
 18. Deryni (diskussion) 13 april 2015 kl. 06.26 (CEST)
 19. Dieselmotorvagnar (till stationen) 13 april 2015 kl. 08.57 (CEST)
 20. LittleGun (diskussion) 13 april 2015 kl. 10.54 (CEST).
 21. Historiker (diskussion) 13 april 2015 kl. 19.33 (CEST)
 22. Maundwiki (diskussion) 13 april 2015 kl. 19.36 (CEST)
 23. Höstblomma (diskussion) 13 april 2015 kl. 19.50 (CEST)
 24. Sjunnesson (diskussion) 14 april 2015 kl. 08.19 (CEST)
 25. Ghostrider ♠ 14 april 2015 kl. 10.22 (CEST)
 26. NH 14 april 2015 kl. 19.42 (CEST)
 27. Averater (diskussion) 14 april 2015 kl. 19.47 (CEST)
 28. Gujo (diskussion) 14 april 2015 kl. 20.38 (CEST)
 29. Gotita de Orodiskussion, 14 april 2015 kl. 20.40 (CEST)
 30. Njaelkies Lea (d) 14 april 2015 kl. 21.10 (CEST)
 31. Ariam (diskussion) 15 april 2015 kl. 13.44 (CEST) Självklart, en av våra bästa administratörer.
 32. andejons (diskussion) 15 april 2015 kl. 15.50 (CEST)
 33. Hannibal (diskussion) 15 april 2015 kl. 23.08 (CEST)
 34. Paracel63 (diskussion) 17 april 2015 kl. 01.08 (CEST)

Halvstöd Stöder för administratör, men neutral till byråkrat

Halvstöd Stöder för administratör, men emot byråkrat

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionNyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]
Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]