Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Wiki-newadmin.svg
Bildinformation
Gnome-system-run.svg
Bildinformation
Wiki-name.svg
Bildinformation
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Är utslaget tidigt tydligt avslag kan den dock avslutas i förtid, för att undvika snöbollseffekten.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone ett halvår) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2016" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2016). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2016-09.

== Nyval/Omval/Återval aktuell månad och år ==
<section begin="2016"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y "kl". H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2016"/>

Vid första nomineringen - då valsidan inte existerar - kan följande formulär användas för att skapa den sidan och lägga in nomineringen. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 1 oktober 2016 kl. 00.03.

Tostarpadius[redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Återval av Tostarpadius (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Tostarpadius (diskussion) 24 september 2016 kl. 00.03 (CEST)

Motivering: Jag tror att jag kan göra nytta och ställer mig därför åter till förfogande. Tostarpadius (diskussion) 24 september 2016 kl. 00.03 (CEST)

Stöder Stöder

 1. TernariusD 24 september 2016 kl. 22.32 (CEST) Som i förra omröstningen tycker jag att användarens diskussionsstil har bättrat sig och förordar därför ett stöd till adminbefogenheterna. Talet om att användaren inte skulle ha respekt för konsensus förstår jag inte riktigt. Användaren har ju inte några adminbefogenheter f.n. Alltså kan inte den bristande respekten för konsensus ha manifesterat sig i att användaren gått emot ett redan fattat beslut, utan det måste avse att användaren haft en avvikande åsikt mot majoriteten. Jag trodde självständighet hos administratörer var någonting positivt, så har det ofta framställts i tidigare AAB-omröstningar. Gäller det inte nu? Förklara gärna varför!
  Sjävständighet är en sak lyhördhet en annan och jag menar att konsensus bygger på lyhördhet. Så problemet är bland annar hur Tostarpadius hanterar sina avvikande åsikter. Jag tycker lyhördhet saknas: När det finns en diskussion med många åsikter och mycket tvivel att ändå komma med ihärdiga inlägg med uttryck som "solklart", när rådet att inte självnominera bara bortses ifrån, när många vädjanden att minska antal och frekvens av inlägg inte ens leder till att visa en tendens till förtsåelse för det, i KAW-debaclet senast anklagades istället andra för utnötningstaktik och när Tostarpadius vid flera tillfällen återkommer till diskussioner trots "löfte" om att diskuterat färdigt. Fast framförallt är det en förtroendefråga.--LittleGun (diskussion) 24 september 2016 kl. 23.21 (CEST)
 2. Adville (diskussion) 24 september 2016 kl. 22.50 (CEST), gör mycket nytta. Tror inte för ett ögonblick han skulle missbruka verktygen.
 3. Lindansaren (diskussion) 24 september 2016 kl. 23.01 (CEST) Jag brukar rösta så i T-valen, och ser inga skäl att frångå den vanan.
 4. Chandra Varena (diskussion) 25 september 2016 kl. 08.23 (CEST). Jag stödde Tostarpadius i förra valet och ser ingen anledning att göra annorlunda nu.
 5. Sjunnesson (diskussion) 25 september 2016 kl. 08.54 (CEST) Som i tidigare val.
 6. Edaen (diskussion) 25 september 2016 kl. 15.14 (CEST) som Lindansaren.
 7. Wvs (diskussion) 25 september 2016 kl. 20.17 (CEST) . Rutinerad, kunnig och mycket aktiv.
 8. Matanb (diskussion) 25 september 2016 kl. 21.51 (CEST)
 9. Rex Sueciæ (disk) 25 september 2016 kl. 22.26 (CEST) Rutinerad, kunning och engagerad. Har brister som alla vi andra. Kommer säkert att ha användning för verktygen.
 10. Taxelson (diskussion) 25 september 2016 kl. 23.48 (CEST) Har inte ändrat uppfattning.
 11. Lantgård (diskussion) 26 september 2016 kl. 11.51 (CEST) Låt T försöka, har goda kunskaper om uppslagsverket och gör stor nytta. T:s funktion som administratör är betydligt enklare att bedöma när vederbörande tilldelats verktygen.

Neutral Neutral

 1. Lsj (diskussion) 24 september 2016 kl. 18.50 (CEST) Jag har stött Tostarpadius i flera tidigare omvalsförsök, men kan inte med gott samvete göra det igen. Användaren är alldeles för otålig och angelägen att bli admin igen, och verkar inte förstå att otåligheten i sig talar emot hans sak.
 2. Thoasp (diskussion) 25 september 2016 kl. 08.48 (CEST)

Stöder inte Stöder inte

 1. LittleGun (diskussion) 24 september 2016 kl. 15.28 (CEST). Enligt förra motiveringen. Fortsatt onyanserade utfall ("solklart" etc) och idoga upprepningar (mängder av inlägg utan ny information) av egna ställningstaganden i diskussioner gör att förtroendet tappats och jag upplever att respekten för konsensus svajar.
 2. Stigfinnare (diskussion) 24 september 2016 kl. 17.19 (CEST)
 3. Rasmus 28 24 september 2016 kl. 19.09 (CEST) Tostarpadius gör mycket nytta på Wikipedia, dessvärre upplever jag att användaren alltjämt har en tendens att inte lyssna in diskussioner och andras argument på ett sådant sätt som jag förväntar mig av en administratör. Jag tror därför inte att vederbörande har den stabilitet och lyhördhet som jag anser nödvändigt, något som blir ännu tydligare genom denna nominering.
 4. Le Lapin Vert Jag är en liten morot 24 september 2016 kl. 23.21 (CEST)
 5. NH 25 september 2016 kl. 09.57 (CEST)
 6. Obelix (diskussion) 25 september 2016 kl. 18.23 (CEST) I samband med turerna kring SergeWoodzing förlorade jag helt förtroende för flera användare. Tostarpadius tillhör, tyvärr, en av dem.
 7. Elzo 90 (diskussion) 26 september 2016 kl. 14.57 (CEST) Som Rasmus 28.
 8. Ascilto (diskussion) 26 september 2016 kl. 15.02 (CEST) Min röst hamnar här trots Obelix motivering. - T är fortfarande för känslomässigt engagerad, för kategorisk i sina omdömen och har kvar tendensen att tolka sitt eget ställningstagande som konsensus. Men jag håller med om att användaren också gör mycket nytta och är kunnig.

Diskussion Diskussion
Var det inte meningen att Tostarpadius skulle invänta att någon annan gör nomineringen denna gång? De senaste sex självnomineringarna har ju inte gått T:s väg. Två av dessa har ju därtill avbrutits i förtid. Disembodied Soul (diskussion) 24 september 2016 kl. 02.42 (CEST)

Det var ett råd från några användare, ett råd som även jag önskar skulle följas, men det var på inget sätt tvingande.--LittleGun (diskussion) 24 september 2016 kl. 15.14 (CEST)
Det är ett råd som jag önskar att Tostarpadius hade följt. Då hade jag kunnat stödja. Lsj (diskussion) 24 september 2016 kl. 18.50 (CEST)
Det är ett råd jag aldrig haft för avsikt att följa. Att vänta ett halvår kan inte kallas otålighet enligt min mening. Det är vad som tillråds på nomineringssidan. Tostarpadius (diskussion) 25 september 2016 kl. 02.56 (CEST)
Läser man hela förra valet så skrev Tostarpadius att han skulle ansöka på nytt om ett halvår i slutet av hela tråden, efter det rådet sades. Utifrån det så verkar det som om denna röstning avgjordes redan med det inlägget för 6 månader sedan. Jag ser inte vilken skada han skulle göra med verktygen och röstar därför ja. Adville (diskussion) 25 september 2016 kl. 04.16 (CEST)
Det är möjligt att det blir så och för mig vore det helt okontroversiellt. Tostarpadius gör såklart som han vill med de råd han får och användare väljer att rösta bland annat beroende på den hanteringen. Att Tostarpadius klargör att han inte, eller till och med "aldrig", tänker följa rådet vägs naturligtvis in i de användares röster som inte vill se en självnominering. Jag hoppas vi slipper ett röstningsförfarande för beslut om Tostarpadius ska undantas rätten självnominera eller inte.--LittleGun (diskussion) 25 september 2016 kl. 08.03 (CEST)
Jag har inte sagt att jag aldrig kommer att följa rådet. Som Adville påpekar hade jag redan i våras bestämt mig för att pröva lyckan nu i höst om utgången inte blev den jag hoppades på då. Beroende på hur det går denna gång – det är alldeles för tidigt att bedöma den saken – kommer jag att göra förnyade överväganden om hur jag går vidare. Jag ser inte det dramatiska i att ställa sig till förfogande och inte bli vald. Det är en rättighet alla etablerade användare har och gemenskapen avgör om erbjudandet tas emot eller avvisas. Tostarpadius (diskussion) 25 september 2016 kl. 14.40 (CEST)


Nyligen avslutade nomineringar[redigera wikitext]

Arkiv och loggar[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]