Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Är utslaget tidigt tydligt avslag kan den dock avslutas i förtid, för att undvika snöbollseffekten.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone några månader) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2015" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2015). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2015-10.

== Nyval/Omval/Återval Aktuell månad och år ==
<section begin="2015"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2015"/>

Vid nyval kan följande formulär användas. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 18 oktober 2015 08.32.

Lindansaren[redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Återval av Lindansaren (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Lindansaren (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 08.32 (CEST)

Motivering: Formellt nyval, men i praktiken återval. Jag har varit administratör under flera år under mitt tidigare användarnamn Janders. Adminredskapen har jag främst använt för att motverka klotter och vandalism och så lär det bli även denna gång om jag får gemenskapens förtroende. Lindansaren (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 08.32 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 08.53 (CEST)
 2. Edaen (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 09.03 (CEST)
 3. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 09.03 (CEST)
 4. LittleGun (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 09.07 (CEST).
 5. Innocent bystander 11 oktober 2015 kl. 09.51 (CEST)
 6. Sjunnesson (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 10.18 (CEST)
 7. K9re11 (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 10.22 (CEST)
 8. AlphaZeta (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 10.37 (CEST)
 9. Obelix (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 11.06 (CEST)
 10. TernariusD 11 oktober 2015 kl. 11.45 (CEST)
 11. Riggwelter (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 13.31 (CEST) Välkommen tillbaka.
 12. Romulus74 (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 15.02 (CEST)
 13. Allexim (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 15.30 (CEST)
 14. Gujo (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 17.11 (CEST)
 15. Lsj (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 17.27 (CEST)
 16. Historiker (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 20.02 (CEST)
 17. andejons (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 21.30 (CEST)
 18. Stigfinnare (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 21.31 (CEST)
 19. Skivsamlare (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 13.30 (CEST) Övertygad om att detta är en reko användare.
 20. ℇsquilo 12 oktober 2015 kl. 14.19 (CEST)
 21. Ariam (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 14.34 (CEST)
 22. افيراتير (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 17.37 (CEST)
 23. dnm (d | b) 12 oktober 2015 kl. 19.08 (CEST)
 24. Rasmus 28 12 oktober 2015 kl. 23.53 (CEST)
 25. --Bruno Rosta (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 11.55 (CEST)
 26. Adville (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 12.46 (CEST), självklart

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
Jag tar Ygers stödröst som en bekräftelse på att användarna är identiska. @Lindansaren: Det är frivilligt att berätta varför du bytte konto, men jag tror det skulle minska förvirringen för några av oss? -- Innocent bystander 11 oktober 2015 kl. 09.04 (CEST)

Så gärna, Innocent bystander (och andra som eventuellt undrar). Vi har väl alla då och då drabbats av en känsla av att engagemanget här blir lite för intensivt. Det, parat med en frustration över främst tonläget och diskussionsnivån här, fick mig att fatta beslutet att dra mig tillbaka. Men relativt snart kände jag att det skulle vara roligt att starta om med lite andra personliga mål och en delvis annan inriktning. Så föddes Lindansaren, men jag valde redan tidigt att redovisa kopplingen mellan mitt forna och mitt nuvarande jag. Lindansaren (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 09.50 (CEST)
Jag missförstod Innocent bystanders första mening totalt (Ni får själva räkna ut hur!). Nu förstår jag sammanhanget! Vi är många som gläder oss åt att Lindansaren i sin nya skepnad är beredd att utöka sitt engagemang här. Måtte Du inte tröttna än en gång! Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 13.06 (CEST)
Jag vill minnas att Yger träffat Janders offwiki och därför kunde gå i god för kopplingen Lindansaren=Janders, det var min syftning, ingen annan. -- Innocent bystander 11 oktober 2015 kl. 13.12 (CEST)
Instämmer i att vi är flera som då och då drabbats av en känsla av att engagemanget här blir lite för intensivt och det parat med en frustration för vissa användare över främst tonläget och diskussionsnivån här, har fått många att fatta beslutet att dra sig tillbaka, en del temporärt och en del för alltid. Välkommen tillbaka! --Allexim (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 15.29 (CEST)
Sättet att diskuterar på avslöjar också. Användarens återkomst är en glädjande en! dnm (d | b) 12 oktober 2015 kl. 19.08 (CEST)


Valet bör inte avslutas före 17 oktober 2015 19.47.

LPfi[redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av LPfi (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Obelix (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 19.47 (CEST)

Motivering: Erfaren och omdömesgill användare som vill fortsätta som administratör. Obelix (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 19.47 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Bekräftelse

Stöder Stöder

 1. Obelix (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 19.48 (CEST)
 2. K9re11 (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 19.58 (CEST)
 3. Edaen (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 20.00 (CEST)
 4. Stigfinnare (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 20.14 (CEST)
 5. Yger (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 20.46 (CEST)
 6. Historiker (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 21.26 (CEST)
 7. Lsj (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 21.52 (CEST)
 8. Riggwelter (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 21.58 (CEST)
 9. andejons (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 22.22 (CEST)
 10. Gujo (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 23.44 (CEST)
 11. --ボスニア (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 04.04 (CEST)
 12. Innocent bystander 11 oktober 2015 kl. 07.39 (CEST)
 13. Lindansaren (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 08.19 (CEST)
 14. LittleGun (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 09.05 (CEST).
 15. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 09.08 (CEST)
 16. Hangsna (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 09.18 (CEST)
 17. Sjunnesson (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 10.17 (CEST)
 18. TernariusD 11 oktober 2015 kl. 11.41 (CEST)
 19. Romulus74 (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 15.02 (CEST)
 20. Allexim (diskussion) 11 oktober 2015 kl. 15.21 (CEST)
 21. Skivsamlare (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 13.34 (CEST)
 22. ℇsquilo 12 oktober 2015 kl. 14.18 (CEST)
 23. Ariam (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 14.34 (CEST)
 24. Prematureburial (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 15.11 (CEST)
 25. افيراتير (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 17.37 (CEST)
 26. Rasmus 28 12 oktober 2015 kl. 23.52 (CEST)
 27. --Bruno Rosta (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 11.56 (CEST)
 28. Adville (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 12.46 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 15 oktober 2015 20.40.

Thoasp[redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Thoasp (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Hangsna (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 20.40 (CEST)

Motivering: En av våra mest rutinerade administratörer som gör nytta med verktygen både med blockeringar och raderingar. / Hangsna (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 20.40 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: diff

Stöder Stöder

 1. Hangsna (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 20.41 (CEST)
 2. TernariusD 8 oktober 2015 kl. 20.48 (CEST)
 3. Idunius 8 oktober 2015 kl. 20.53 (CEST)
 4. Yger (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 20.55 (CEST)
 5. Obelix (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 20.56 (CEST)
 6. --Larske (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 21.21 (CEST)
 7. Skivsamlare (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 21.27 (CEST)
 8. Edaen (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 21.37 (CEST)
 9. andejons (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 21.38 (CEST)
 10. Gujo (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 22.26 (CEST)
 11. Rasmus 28 8 oktober 2015 kl. 23.26 (CEST)
 12. Tostarpadius (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 03.36 (CEST)
 13. Romulus74 (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 04.19 (CEST)
 14. K9re11 (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 08.37 (CEST)
 15. Stigfinnare (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 08.44 (CEST)
 16. Sjunnesson (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 10.56 (CEST)
 17. Njaelkies Lea (d) 9 oktober 2015 kl. 13.34 (CEST)
 18. Maundwiki (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 14.40 (CEST)
 19. Riggwelter (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 14.41 (CEST)
 20. Ghostrider ♠ 9 oktober 2015 kl. 14.49 (CEST)
 21. Allexim (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 14.52 (CEST)
 22. Lindansaren (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 15.23 (CEST)
 23. Annika (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 15.28 (CEST)
 24. Lsj (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 15.39 (CEST)
 25. --Paracel63 (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 16.44 (CEST)
 26. --Bruno Rosta (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 16.51 (CEST)
 27. --ボスニア (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 01.24 (CEST)
 28. LittleGun (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 11.37 (CEST).
 29. Historiker (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 21.25 (CEST)
 30. Frisko (dis.) (bid.) 11 oktober 2015 kl. 11.01 (CEST)
 31. Ariam (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 14.35 (CEST)
 32. Adville (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 12.47 (CEST)

Neutral Neutral

 1. Prematureburial (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 14.49 (CEST)

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 15 oktober 2015 09.28.

Lars Törnqvist[redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Lars Törnqvist (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Hangsna (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 09.28 (CEST)

Motivering: En rutinerad och duktig administratör ställer upp för ett år till. /Hangsna (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 09.28 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: diff

Stöder Stöder

 1. Hangsna (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 09.29 (CEST)
 2. Obelix (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 09.57 (CEST)
 3. Stigfinnare (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.00 (CEST)
 4. Idunius 8 oktober 2015 kl. 10.06 (CEST)
 5. Yger (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.13 (CEST)
 6. Jobbaren (disk|bidr) 8 oktober 2015 kl. 10.39 (CEST)
 7. andejons (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.47 (CEST)
 8. K9re11 (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.49 (CEST)
 9. Edaen (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.51 (CEST)
 10. Lsj (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 11.20 (CEST)
 11. Skivsamlare (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 13.04 (CEST)
 12. Romulus74 (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 15.05 (CEST)
 13. Maundwiki (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 16.21 (CEST)
 14. ボスニア (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 17.14 (CEST)
 15. TernariusD 8 oktober 2015 kl. 17.19 (CEST)
 16. Allexim (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 19.26 (CEST)
 17. Tostarpadius (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 19.37 (CEST)
 18. --Larske (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 21.18 (CEST)
 19. Gujo (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 22.25 (CEST)
 20. Rasmus 28 8 oktober 2015 kl. 23.25 (CEST)
 21. Sjunnesson (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 10.58 (CEST)
 22. Njaelkies Lea (d) 9 oktober 2015 kl. 13.33 (CEST)
 23. Riggwelter (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 14.41 (CEST)
 24. Nordelch För Wikipedia - i tiden 9 oktober 2015 kl. 14.43 (CEST)
 25. Ghostrider ♠ 9 oktober 2015 kl. 14.49 (CEST)
 26. Lindansaren (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 15.24 (CEST)
 27. Annika (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 15.29 (CEST)
 28. --Paracel63 (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 16.40 (CEST)
 29. --Bruno Rosta (diskussion) 9 oktober 2015 kl. 16.50 (CEST)
 30. LittleGun (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 11.36 (CEST).
 31. Historiker (diskussion) 10 oktober 2015 kl. 21.24 (CEST)
 32. Ariam (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 14.35 (CEST)
 33. Adville (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 12.44 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionNyligen avslutade nomineringar[redigera wikitext]Arkiv och loggar[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]