Hoppa till innehållet

Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Om det redan från början är uppenbart att utslaget kommer att bli ett avslag, till exempel om en alldeles ny och okänd användare nominerat sig själv, kan den dock avslutas i förtid.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone ett halvår) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare

[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen. Tänk på att kontrollera om användaren har ytterligare rättigheter som också behöver förnyas.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{Byt:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2024" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2024). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2024-07.


== Nyval/Omval/Återval aktuell månad och år ==
<section begin="2024"/>
<small>Valet bör inte avslutas före den {{Byt:#timel: j F Y "kl". H.i (T) | +7 days}}.</small>
{{Byt:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Administratör och byråkrat/gränssnittsadministratör/IP-kontrollant
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2024"/>

Vid första nomineringen - då valsidan inte existerar - kan följande formulär användas för att skapa den sidan och lägga in nomineringen. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar

[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På den här sidan, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer.
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning

[redigera | redigera wikitext]

Röstning görs genom att skriva "# ~~~~" under önskat val. Då numreras rösten och signaturen skrivs ut efter numret.

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst. Motiveringen bör vara kort och saklig och gärna försedd med länk till diff, diskussion ellet logg som dokumenterar ifrågasatta åtgärder, så att andra kan skärskåda och bedöma dessa. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?

[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Reklam för omröstningar

[redigera | redigera wikitext]

Om man vill öka antalet deltagare i en omröstning skriver man ett meddelande på Bybrunnen, utan att ange hur man anser att folk bör rösta. Postning av ett sådant meddelande är lämpligt att göra vid nyval och i början på en återvalsperiod. Läs Wikipedia:Kalla inte in förstärkningar.

Nomineringar

[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar

[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före den 22 juli 2024 kl. 16.32 (CEST).

Nominerad till: Administratör

Omval av Nablicus (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Nablicus (diskussion) 15 juli 2024 kl. 16.32 (CEST)[svara]

Motivering: Jag fortsätter gärna ett år till som administratör om jag får Wikipedia-gemenskapens förtroende. Tack! Nablicus (diskussion) 15 juli 2024 kl. 16.32 (CEST)[svara]

Stöder Stöder

 1. Colapojken (diskussion) 15 juli 2024 kl. 16.41 (CEST)[svara]
 2. DIEXEL (diskussion) 15 juli 2024 kl. 16.48 (CEST)[svara]
 3. Larske (diskussion) 15 juli 2024 kl. 16.57 (CEST)[svara]
 4. LittleGun (diskussion) 15 juli 2024 kl. 16.59 (CEST).[svara]
 5. --Bruno Rosta (diskussion) 15 juli 2024 kl. 17.00 (CEST)[svara]
 6. Stigfinnare (diskussion) 15 juli 2024 kl. 17.10 (CEST) Jag ser dock gärna en högre aktivitet som administratör framöver, om jag ska stödja kommande omval.[svara]
 7. Yger (diskussion) 15 juli 2024 kl. 17.20 (CEST)[svara]
 8. ANHN 15 juli 2024 kl. 17.28 (CEST)[svara]
 9. Tostarpadius (diskussion) 15 juli 2024 kl. 17.38 (CEST)[svara]
 10. Per W (diskussion) 15 juli 2024 kl. 18.11 (CEST)[svara]
 11. Sjunnesson (diskussion) 15 juli 2024 kl. 18.14 (CEST)[svara]
 12. Plumbum208 (diskussion) 15 juli 2024 kl. 19.14 (CEST)[svara]
 13. Historiker (diskussion) 15 juli 2024 kl. 19.45 (CEST)[svara]
 14. Adville (diskussion) 15 juli 2024 kl. 22.13 (CEST)[svara]
 15. Cilidus (diskussion) 15 juli 2024 kl. 23.30 (CEST)[svara]
 16. Lucie Manette (Diskussion) 16 juli 2024 kl. 01.00 (CEST)[svara]
 17. Estrellato (diskussion) 16 juli 2024 kl. 01.23 (CEST)[svara]
 18. Plagodis 🦋 (diskussion) 16 juli 2024 kl. 08.47 (CEST)[svara]
 19. Kitayama (diskussion) 16 juli 2024 kl. 09.43 (CEST)[svara]
 20. TernariusDisk 16 juli 2024 kl. 13.46 (CEST)[svara]
 21. EPIC (diskussion) 16 juli 2024 kl. 17.32 (CEST)[svara]
 22. Edaen (diskussion) 16 juli 2024 kl. 20.33 (CEST)[svara]
 23. Ghostrider 16 juli 2024 kl. 21.29 (CEST)[svara]
 24. Riggwelter (diskussion) 16 juli 2024 kl. 22.06 (CEST)[svara]
 25. Boberger (diskussion) 16 juli 2024 kl. 22.09 (CEST)[svara]
 26. adjoka diskussion 17 juli 2024 kl. 21.53 (CEST) Som Stigfinnare detta och förrförra omval.[svara]
 27. Allexim diskussion 18 juli 2024 kl. 15.08 (CEST) Instämmer med Stigfinnare och Adjoka.[svara]
 28. --Gotogo (diskussion) 18 juli 2024 kl. 23.06 (CEST) Som Kitayama.[svara]

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
Med nio blockeringar så ligger Nablicus (med nöd och näppe) på övre halvan bland administratörerna (33 av 66) vad gäller blockeringar. Jag ser inte det som en "oaktiv admin". Man kan inte stirra sig blind på totala antalet aktiviteter - då kommer t ex olika "städtomtar" högt upp på listan p g a olika typer av raderingar. Om man nödvändigtvis ska mäta aktivitet hos en administratör så är det blockering, skrivskydd och dylikt som borde rankas högst. --Kitayama (diskussion) 18 juli 2024 kl. 21.17 (CEST)[svara]Nyligen avslutade nomineringar

[redigera | redigera wikitext]
Arkiv och loggar

[redigera | redigera wikitext]