Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Är utslaget tidigt tydligt avslag kan den dock avslutas i förtid, för att undvika snöbollseffekten.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone några månader) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2015" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2015). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2015-07.

== Nyval/Omval/Återval Aktuell månad och år ==
<section begin="2015"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2015"/>

Vid nyval kan följande formulär användas. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 11 juli 2015 20.19.

Glentamara[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Återval av Glentamara (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Glentamara (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.19 (CEST)

Motivering: För er som inte känner mig skriver jag främst om Europeiska unionen och i viss utsträckning också om saker relaterade till kvantmekanik. Jag har tidigare varit administratör (2008-2015), men har av olika anledningar haft en period av lägre aktivitet det senaste halvåret. Nu är jag dock tillbaka med full kraft och har insett att jag saknar administratörsverktygen, t.ex. att kunna flytta sidor och att enkelt rulla tillbaka klotter. Därför ber jag om ert förtroende att åter få bli administratör.

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.29 (CEST)
 2. Innocent bystander (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.42 (CEST) Bien sûr!
 3. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.46 (CEST)
 4. --Bruno Rosta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.52 (CEST) mycket duktig och är en tillgång här på Wikipedia
 5. Lsj (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.52 (CEST)
 6. Adville (diskussion) 4 juli 2015 kl. 23.48 (CEST)
 7. --Paracel63 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 02.02 (CEST) (mycket värdefull)
 8. Tostarpadius (diskussion) 5 juli 2015 kl. 03.03 (CEST)
 9. Höstblomma (diskussion) 5 juli 2015 kl. 06.14 (CEST)
 10. Sjunnesson (diskussion) 5 juli 2015 kl. 12.08 (CEST)
 11. Definiendum (?) 5 juli 2015 kl. 12.17 (CEST)
 12. Gujo (diskussion) 5 juli 2015 kl. 12.22 (CEST)
 13. Obelix (diskussion) 5 juli 2015 kl. 12.51 (CEST)
 14. K9re11 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 13.40 (CEST)
 15. Historiker (diskussion) 5 juli 2015 kl. 20.08 (CEST)
 16. Riggwelter (diskussion) 5 juli 2015 kl. 21.08 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion



Valet bör inte avslutas före 11 juli 2015 09.18.

Bothnia[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Återval av Bothnia (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad ボスニア (diskussion) 4 juli 2015 kl. 09.18 (CEST)

Motivering: Sedan i höstas har jag jobbat hårt med att bygga ut och förbättra vårt geografiska artikelbestånd dessutom har jag sysslat intensivt med våra östasiatiska projekt. Jag anser mig nu behöva tillgång till administratörsverktygen igen för att kunna flytta och radera sidor samt utföra andra administrativa sysslor. Naturligtvis är jag också beredd att bära min del av bördan att utföra diverse städarbete. Jag har hållit mig utanför större konflikter i ungefär ett år och känner mig motiverad att axla detta ansvar. Jag har inte för avsikt att följa eller delta i diskussionen här, så vill ställa frågor till mig får ni skicka mejl eller skriva på min användarsida. ボスニア (diskussion) 4 juli 2015 kl. 09.18 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 4 juli 2015 kl. 09.20 (CEST)
 2. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2015 kl. 09.21 (CEST)
 3. LittleGun (diskussion) 4 juli 2015 kl. 09.24 (CEST).
 4. Edaen (diskussion) 4 juli 2015 kl. 09.43 (CEST)
 5. AlphaZeta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.00 (CEST)
 6. Lsj (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.02 (CEST)
 7. Philip Folkesson (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.40 (CEST)
 8. Pontuz (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.46 (CEST)
 9. andejons (diskussion) 4 juli 2015 kl. 11.05 (CEST)
 10. Sjunnesson (diskussion) 4 juli 2015 kl. 12.44 (CEST)
 11. Obelix (diskussion) 4 juli 2015 kl. 13.58 (CEST)
 12. Bredman (diskussion) 4 juli 2015 kl. 15.34 (CEST)
 13. MagnusA 4 juli 2015 kl. 17.47 (CEST)
 14. --Bruno Rosta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.53 (CEST)
 15. Disembodied Soul (diskussion) 4 juli 2015 kl. 21.20 (CEST) Välkommen tillbaka!
 16. Adville (diskussion) 5 juli 2015 kl. 00.03 (CEST) - Bothnia gör ett mycket bra jobb i Kina och Östeuropa. För det jobbet behövs adminverktygen, det förenklar mycket. Dessutom håller jag fortfarande på det jag sa förra Bothniavalet, då jag nominerade Bothnia.
 17. Utopiantos (diskussion) 5 juli 2015 kl. 01.59 (CEST)
 18. --Paracel63 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 02.03 (CEST)
 19. Höstblomma (diskussion) 5 juli 2015 kl. 06.14 (CEST)
 20. Definiendum (?) 5 juli 2015 kl. 12.18 (CEST)
 21. Gujo (diskussion) 5 juli 2015 kl. 12.21 (CEST)
 22. Historiker (diskussion) 5 juli 2015 kl. 20.07 (CEST)
 23. Riggwelter (diskussion) 5 juli 2015 kl. 21.08 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion



Valet bör inte avslutas före 9 juli 2015 23.00

LittleGun[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör.

Omval av LittleGun (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan).

Självnominerad: Ja.

Motivering: Jag vet inte om jag gör så mycket nytta, men jag gillar de extra knapparna och vill gärna behålla dom.

Stöder Stöder

 1. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.06 (CEST)
 2. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.06 (CEST)
 3. Riggwelter (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.19 (CEST)
 4. Utopiantos (diskussion) 3 juli 2015 kl. 00.29 (CEST)
 5. Ariam (diskussion) 3 juli 2015 kl. 00.41 (CEST)
 6. Boberger (diskussion) 3 juli 2015 kl. 01.14 (CEST)
 7. Yger (diskussion) 3 juli 2015 kl. 06.12 (CEST)
 8. Skivsamlare (diskussion) 3 juli 2015 kl. 07.27 (CEST)
 9. Sjunnesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 08.31 (CEST)
 10. Definiendum (?) 3 juli 2015 kl. 08.43 (CEST)
 11. Obelix (diskussion) 3 juli 2015 kl. 13.00 (CEST)
 12. Gujo (diskussion) 3 juli 2015 kl. 16.58 (CEST)
 13. Lindansaren (diskussion) 3 juli 2015 kl. 17.07 (CEST)
 14. Historiker (diskussion) 3 juli 2015 kl. 20.38 (CEST)
 15. Höstblomma (diskussion) 4 juli 2015 kl. 06.08 (CEST)
 16. AlphaZeta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.02 (CEST)
 17. Lsj (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.07 (CEST)
 18. Pontuz (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.46 (CEST)
 19. andejons (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.59 (CEST)
 20. K9re11 (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.34 (CEST)
 21. --Bruno Rosta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.53 (CEST)
 22. Adville (diskussion) 5 juli 2015 kl. 00.00 (CEST) (Du gör nytta...)
 23. --Paracel63 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 02.06 (CEST)

Neutral Neutral

 1. Philip Folkesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.30 (CEST)

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion



Valet bör inte avslutas före 9 juli 2015 12.43.

Ternarius[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör och byråkrat

Omval av Ternarius (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad TernariusD 2 juli 2015 kl. 12.43 (CEST)

Motivering: Jag tror fortfarande att jag gör en viss nytta med administratörs/byråkratverktygen och fortsätter gärna om jag får Wikipediagemenskapens förtroende.

Stöder Stöder för både administratör och byråkrat

 1. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.48 (CEST)
 2. Stigfinnare (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.49 (CEST)
 3. Skivsamlare (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.57 (CEST)
 4. Hannibal (diskussion) 2 juli 2015 kl. 13.27 (CEST)
 5. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 14.01 (CEST)
 6. Ariam (diskussion) 2 juli 2015 kl. 14.11 (CEST)
 7. Lsj (diskussion) 2 juli 2015 kl. 14.45 (CEST)
 8. dnm (d | b) 2 juli 2015 kl. 14.48 (CEST)
 9. Yger (diskussion) 2 juli 2015 kl. 15.31 (CEST)
 10. Definiendum (?) 2 juli 2015 kl. 16.11 (CEST)
 11. Gujo (diskussion) 2 juli 2015 kl. 17.31 (CEST)
 12. Lindansaren (diskussion) 2 juli 2015 kl. 20.46 (CEST)
 13. Julle (diskussion) 2 juli 2015 kl. 22.11 (CEST)
 14. LittleGun (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.10 (CEST).
 15. Riggwelter (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.20 (CEST)
 16. Utopiantos (diskussion) 3 juli 2015 kl. 00.32 (CEST)
 17. Sjunnesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 08.32 (CEST)
 18. Philip Folkesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.28 (CEST)
 19. Historiker (diskussion) 3 juli 2015 kl. 20.37 (CEST)
 20. Höstblomma (diskussion) 4 juli 2015 kl. 06.05 (CEST)
 21. AlphaZeta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.02 (CEST)
 22. Pontuz (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.47 (CEST)
 23. andejons (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.51 (CEST)
 24. Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 16.42 (CEST)
 25. -- Tegel (disk) 4 juli 2015 kl. 16.51 (CEST)
 26. K9re11 (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.55 (CEST)
 27. --Bruno Rosta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.54 (CEST)
 28. Adville (diskussion) 5 juli 2015 kl. 00.00 (CEST)
 29. --Paracel63 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 02.09 (CEST)
 30. Obelix (diskussion) 5 juli 2015 kl. 12.51 (CEST)

Stöder Stöder för administratör men neutral för byråkrat

Halvstöd Stöder för administratör men inte för byråkrat

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion



Valet bör inte avslutas före 9 juli 2015 09.02.

Lsj[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Lsj (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Lsj (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.02 (CEST)

Motivering: Fortsätter gärna ett år till om jag har fortsatt förtroende. Fortsätter kampen mot klottrare och reklammakare, men använder numera verktygen mer i samband med botarbete. Både när jag provkör ny botkod, och när något blivit fel i en botkörning, är administratörsverktygen oumbärliga för att kunna städa själv när jag gör misstag med Lsjbot. Särskilt nu i begynnelsen av ett nytt stort botprojekt är detta viktigt. Lsj (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.02 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.05 (CEST)
 2. افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.13 (CEST)
 3. Yger (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.27 (CEST)
 4. Stigfinnare (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.30 (CEST)
 5. Definiendum (?) 2 juli 2015 kl. 09.31 (CEST)
 6. Dieselmotorvagnar (till stationen) 2 juli 2015 kl. 09.57 (CEST)
 7. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.58 (CEST)
 8. Obelix (diskussion) 2 juli 2015 kl. 11.30 (CEST)
 9. Ariam (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.24 (CEST)
 10. Hannibal (diskussion) 2 juli 2015 kl. 13.27 (CEST)
 11. Gujo (diskussion) 2 juli 2015 kl. 17.30 (CEST)
 12. Lindansaren (diskussion) 2 juli 2015 kl. 20.47 (CEST)
 13. Julle (diskussion) 2 juli 2015 kl. 22.10 (CEST)
 14. LittleGun (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.10 (CEST).
 15. Riggwelter (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.21 (CEST)
 16. Utopiantos (diskussion) 3 juli 2015 kl. 00.45 (CEST)
 17. Boberger (diskussion) 3 juli 2015 kl. 01.17 (CEST)
 18. Skivsamlare (diskussion) 3 juli 2015 kl. 07.34 (CEST)
 19. Sjunnesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 08.33 (CEST)
 20. Philip Folkesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.26 (CEST)
 21. Historiker (diskussion) 3 juli 2015 kl. 20.36 (CEST)
 22. Höstblomma (diskussion) 4 juli 2015 kl. 06.04 (CEST)
 23. AlphaZeta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.03 (CEST)
 24. Pontuz (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.48 (CEST)
 25. K9re11 (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.57 (CEST)
 26. --Bruno Rosta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 20.55 (CEST)
 27. Adville (diskussion) 4 juli 2015 kl. 23.50 (CEST), verktygen viktiga för bot-arbetet.
 28. --Paracel63 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 02.13 (CEST) (viktig och stabil)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

 1. dnm (d | b) 2 juli 2015 kl. 14.50 (CEST)

Diskussion Diskussion



Valet bör inte avslutas före 9 juli 2015 00.31.

Adville[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Adville (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Adville (diskussion) 2 juli 2015 kl. 00.31 (CEST)

Motivering: Jag vill gärna fortsätta att vara administratör här på svenskspråkiga Wikipedia. Det jag har gjort mest, administrativt, senaste halvåret är att radera klotter, blockera klottrare och olämpliga användarnamn. Till det behöver jag adminverktygen och hoppas att jag får ytterligare ett års förtroende. MVH Adville (diskussion) 2 juli 2015 kl. 00.31 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Riggwelter (diskussion) 2 juli 2015 kl. 00.41 (CEST)
 2. Hannibal (diskussion) 2 juli 2015 kl. 01.33 (CEST) (självklart)
 3. --Bruno Rosta (diskussion) 2 juli 2015 kl. 04.18 (CEST)
 4. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 06.10 (CEST)
 5. Dieselmotorvagnar (till stationen) 2 juli 2015 kl. 06.14 (CEST)
 6. Yger (diskussion) 2 juli 2015 kl. 07.54 (CEST)
 7. ボスニア (diskussion) 2 juli 2015 kl. 07.56 (CEST)
 8. افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 08.27 (CEST)
 9. Stigfinnare (diskussion) 2 juli 2015 kl. 08.34 (CEST) Jag har ändrat mig sedan föregående omröstning. Jag ser inte längre medlemskapet i Wikimedias styrelse som något skäl för att inte stödja ett omval.
 10. Sjunnesson (diskussion) 2 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)
 11. Lsj (diskussion) 2 juli 2015 kl. 08.56 (CEST)
 12. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.59 (CEST)
 13. Obelix (diskussion) 2 juli 2015 kl. 11.29 (CEST)
 14. Ariam (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.25 (CEST)~
 15. dnm (d | b) 2 juli 2015 kl. 14.49 (CEST)
 16. Gujo (diskussion) 2 juli 2015 kl. 17.29 (CEST)
 17. Lindansaren (diskussion) 2 juli 2015 kl. 20.49 (CEST)
 18. LittleGun (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.12 (CEST).
 19. Utopiantos (diskussion) 3 juli 2015 kl. 00.32 (CEST)
 20. Boberger (diskussion) 3 juli 2015 kl. 01.18 (CEST)
 21. Skivsamlare (diskussion) 3 juli 2015 kl. 07.49 (CEST)
 22. Philip Folkesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.25 (CEST)
 23. Historiker (diskussion) 3 juli 2015 kl. 20.34 (CEST)
 24. Höstblomma (diskussion) 4 juli 2015 kl. 06.01 (CEST)
 25. andejons (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.39 (CEST)
 26. Pontuz (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.49 (CEST)
 27. Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 16.39 (CEST)
 28. K9re11 (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.58 (CEST)
 29. --Paracel63 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 02.17 (CEST) (positiv och balanserad)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

 1. Definiendum (?) 2 juli 2015 kl. 09.31 (CEST)
 2. AlphaZeta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.04 (CEST)

Diskussion Diskussion
Stigfinnare: På grund av nytt jobb och ändrade arbetsförhållanden (mycket resor) hoppade jag av Wikimedia Sveriges styrelse i maj. Självklart stödjer jag föreningen fortfarande, men måste ha mer tid över till familjen eftersom jag inte är hemma hela veckorna. Min aktivitet på Wikipedia kommer dock inte att ändras så mycket eftersom jag har ganska mycket tid över när jag sitter på hotellen. MVH Adville (diskussion) 2 juli 2015 kl. 10.15 (CEST)



Valet bör inte avslutas före 8 juli 2015 19.47.

Historiker[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Historiker (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Historiker (diskussion) 1 juli 2015 kl. 19.47 (CEST)

Motivering: Jag fortsätter gärna att vara administratör ett år till om jag har gemenskapens förtroende. Jag hoppas inte att mitt ordförandeskap i Wikimedia Sverige utgör ett hinder. Mitt administratörsarbete syftar främst till att bekämpa klotter och reklam, men jag hjälper gärna andra vid knepigare flyttar. Historiker (diskussion) 1 juli 2015 kl. 19.47 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 1 juli 2015 kl. 20.07 (CEST)
 2. TernariusD 1 juli 2015 kl. 20.25 (CEST)
 3. Definiendum (?) 1 juli 2015 kl. 20.41 (CEST) Ordförandeskapet i Wikimedia Sverige utgör enligt min åsikt inget hinder.
 4. Lindansaren (diskussion) 1 juli 2015 kl. 20.47 (CEST)
 5. Obelix (diskussion) 1 juli 2015 kl. 20.55 (CEST) Vi ska se föreningen som en tillgång och inte som något motstående intresse. Måste gå att vara wikimedian och administratör samtidigt.
 6. Hannibal (diskussion) 1 juli 2015 kl. 20.58 (CEST) (en stabil användare)
 7. Tostarpadius (diskussion) 1 juli 2015 kl. 21.07 (CEST)
 8. Edaen (diskussion) 1 juli 2015 kl. 21.09 (CEST)
 9. Lsj (diskussion) 1 juli 2015 kl. 21.13 (CEST)
 10. Gujo (diskussion) 1 juli 2015 kl. 22.14 (CEST)
 11. Riggwelter (diskussion) 2 juli 2015 kl. 00.41 (CEST)
 12. --Bruno Rosta (diskussion) 2 juli 2015 kl. 04.18 (CEST)
 13. Dieselmotorvagnar (till stationen) 2 juli 2015 kl. 06.16 (CEST)
 14. ボスニア (diskussion) 2 juli 2015 kl. 07.57 (CEST)
 15. افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 08.27 (CEST)
 16. Stigfinnare (diskussion) 2 juli 2015 kl. 08.32 (CEST)
 17. Sjunnesson (diskussion) 2 juli 2015 kl. 08.55 (CEST)
 18. Ariam (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.25 (CEST)
 19. Julle (diskussion) 2 juli 2015 kl. 14.37 (CEST) Tvärtom ser jag det som viktigt att de olika delarna av Wikimediarörelsen inte fjärmas från projekten. Att ordförande för Wikimedia Sverige är en person som har gemenskapens förtroende på Wikipedia är bra för Wikimedia Sveriges förståelse för vad vi sysslar med. Möjligheten att utöva ökat inflytande, som skulle behöva undvikas enligt någon form av maktdelningsprincip, är mycket mindre.
 20. dnm (d | b) 2 juli 2015 kl. 14.49 (CEST)
 21. LittleGun (diskussion) 2 juli 2015 kl. 23.12 (CEST).
 22. Utopiantos (diskussion) 3 juli 2015 kl. 00.31 (CEST)
 23. Boberger (diskussion) 3 juli 2015 kl. 01.19 (CEST)
 24. Skivsamlare (diskussion) 3 juli 2015 kl. 07.48 (CEST)
 25. Philip Folkesson (diskussion) 3 juli 2015 kl. 19.23 (CEST) Instämmer med Julle.
 26. andejons (diskussion) 3 juli 2015 kl. 20.37 (CEST)
 27. Höstblomma (diskussion) 4 juli 2015 kl. 06.00 (CEST)
 28. AlphaZeta (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.05 (CEST)
 29. Pontuz (diskussion) 4 juli 2015 kl. 10.49 (CEST)
 30. Allexim (diskussion) 4 juli 2015 kl. 16.37 (CEST)
 31. K9re11 (diskussion) 4 juli 2015 kl. 17.59 (CEST)
 32. Adville (diskussion) 4 juli 2015 kl. 23.49 (CEST)
 33. --Paracel63 (diskussion) 5 juli 2015 kl. 02.01 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion



Nyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]