Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv 2021-11

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Värdera källor olika och ha dom mest trovärdiga källorna först[redigera | redigera wikitext]

Finns det några tankar om i vilken ordning källor skall visas typ mest trovärdiga källa först se även Ordningsföljd på visade källor - Salgo60 (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 13.50 (CEST)Svara[svara]

Om det är yrken du tänker på så är det en tumregelsklassificering. Yrken, som t.ex snickare, har gjort olika saker vid olika tidpunkter och haft olika ställning i olika samhällen och kan fortfarande vara väldigt olika saker idag: det kan både betyda företagare och arbetare. En sådan utbrytning ur sammanhanget är liksom nödvändig för att göra sammanställningar över tid och geografi, men man måste vara medveten om begränsningarna. "Trovärdiga källor" betyder inte alltid att källan har bättre koll på fakta. Ofta betyder det att källan har en auktoritativ ställning. Att den bestämmer hur man (normalt) klassificerar något. Sådana klassificeringar behöver inte vara bindande och gälla vid andra undersökningar. Edaen (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 13.59 (CEST)Svara[svara]
syftar på källor till fakta ex. Georg Lundström (Q5967787) har 3 källor för gift med (P26) ser vi dom som likvärdiga, är det i någon ordning vi vill presentera dom för en läsare av sv:Wikipedia eller är endast det viktiga att max 3 källor per fakta visas (hur Faktamallen fungerar idag)...
källa a) Nordisk familjebok : Lee - Luvua (Q22341365) --> länk - Sekundär källa från 1912
källa b) husförhörslängd (Q10527384) --> länk - Primärkälla
källa c) Svenskt biografiskt lexikon (Q379406) --> länk - Sekundär källa från 1984
- Salgo60 (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 19.22 (CEST)Svara[svara]
Det betyder att det finns osäkerhet eller att det behövs flera källor för att komma fram till sakuppgiften. Det senare kan vara fallet när det gäller att knyta en födelseuppgift till en viss person. Födelseboken räcker normalt inte utan det behövs till exempel husförhörslängder för att göra den kopplingen. Däremot, har kontrollen gjorts här borde det räcka med födelseboken, eller den källa vi bedömt som korrekt om fb anses felaktig. Wikidata är inte stället för motstridig info. Edaen (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 19.31 (CEST)Svara[svara]
Ordningen spelar väl ingen roll för de tre källor som visas, men det vore trevligt om primära källor stod ut lite i jämförelse med andra. Om det sedan är fyra eller fler källor vore det igen trevligt om primärkällor fick prioritet och var bland de presenterade tre. -- Sturban (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 19.50 (CEST)Svara[svara]
Sådana sekundär eller tertiärkällor upprepar oftast bara tidigare källor, så ingen idé att ge större trovärdighet än vad ursprungskällan har. Edaen (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 20.01 (CEST)Svara[svara]
Se till exempel Johan Lefflers Wikidatauppslag.[1] Det finns ingen anledning att stapla källor på det viset. SBL:s är dessutom fel. Wikidatas uppgift är knappast att vara en lista på påståenden gjorda om objektet. Den källkritiska granskningen får göras någon annanstans, på WD:s diskssida eller här. Däremot behövs det väl antagligen något som indikerar att det finns olika uppgifter och att det genomförts en utredning. Edaen (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 06.03 (CEST)Svara[svara]
Överhuvudtaget (och möjligtvis med undantag för artiklar om kontroversiella ämnen) är min åsikt att det är ganska sällan att en uppgift behöver fler än en källa. Ett undantag kan vara om flera trovärdiga källor ger motstridiga uppgifter, och då tycker jag att det är bäst att bidragsgivaren gör en bedömning och presenterar uppgifterna på ett rimligt sätt. Det finns flera tänkbara sätt att göra detta, exempelvis genom att presentera de olika påståendena i någon rimlig ordning i löptexten eller kommentera saken i en anmärkning (att skriva något som "det finns motstridiga uppgifter" och källbelägga det med de olika källorna är ett mindre lyckat tillvägagångssätt ifall källorna inte anger att det finns motstridiga uppgifter). Om ett påstående verkligen behöver flera källor och det inte går att skriva om på ett sätt som gör att varje källa kan stå för varsin sats eller uppgift ser jag ingen anledning att prioritera källor utifrån förmodad trovärdighet. Eventuella trovärdighetsbedömningar skulle behöva göras från fall till fall och det innebär bara ett merarbete. Dessutom undrar jag vad nyttan med en mindre trovärdig källa är, om källans trovärdighet kan anses så påtagligt lägre att den "förtjänar" att hamna efter i ordningen. Dieselmotorvagnar (till stationen) 18 oktober 2021 kl. 06.31 (CEST)Svara[svara]
Det scenario jag ser är som när jag försökte källbelägga Nadia Murad (Q22007112) och jag vet inget om källor och kvalitet i Irak. Eftersom Wikipedia är en global rörelse borde vi göra det enklare att förstå källkvaliten för ex. SBL med alla dess fel och brister för en icke svensk...
 • personligen tycker jag det alltid är trevligt att kolla i primärkällor jmf med att se en SBL artikel när en person är född gissar att vi alla tycker olika....
 • en mindre trovärdig källa bör vi ha mekanismer så dom "fångas upp" och blir osynliga och att vi enkelt kan hitta artiklar som baserar sitt innehåll på dessa källor och "markeras för åtgärd" är min tro
 • en tanke med sv:Wikipedia att artiklarna skall vara rel. enkla att läsa, det samma bord kanske gälla källor. Svenska kyrkböcker är inte alla hemtama med... särskilt om vi pratar 1700-tal
- Salgo60 (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 07.52 (CEST)Svara[svara]

Procenttecken[redigera | redigera wikitext]

De senaste dagarna har det gjorts många tusen redigeringar med bot som handlar om att ta bort alla förekomster av procenttecken ur löpande text och ersätta det med ordet ”procent”. (Exempel) Jag tycker denna massredigering bör föregås av diskussion, varför jag nämner det här. Procenttecken används i dag i många tiotusentals Wikipedia-artiklar, om inte hundratusentals. Min uppfattning är att procenttecken bör få användas i artiklarna då det är betydligt kortare är ordet ”procent”. Institutet för språk och folkminnen avråder inte från användande av procenttecken (se här och här under punkt 13.15). Är det någon annan som har synpunkter angående om detta är önskvärda redigeringar, att ta bort alla förekomster av procenttecken ur löpande text i samtliga artiklar? Svensson1 (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 15.01 (CEST)Svara[svara]

Jag tycker att detta ska avgöras från fall till fall.--Chandra Varena (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 15.20 (CEST)Svara[svara]
Användningen av procenttecknet i löpande text är såpass etablerat att jag har svårt att se något skäl att ta bort det generellt. Man behöver i så fall gå igenom alla artiklar som använder procenttecken och avgöra om det behövs eller inte. I tabeller eller bildtexter där raderna är korta är det en klar fördel att bara använda ett tecken. Men det förekommer också att procenttecken används för både procent och procentenhet vilket är fel. Oavsett vilket man använder så ska det vara ett   och inte ett mellanslag mellan ordet eller tecknet och talet innan. /ℇsquilo 17 oktober 2021 kl. 15.37 (CEST)Svara[svara]
(Redigeringskonflikt)Jag tycker inte det är någon bra idé att ersätta alla "%" med "procent", utan håller med om att det beror på texten. Ofta är det betydligt effektivare och snabbläst med %-tecken. Det är väl fortfarande så att ett vanligt mellanslag före %-tecken automatiskt byts ut till hårt mellanslag av mjukvaran, för att inte hamna ensamt på en ny rad? Det ser botten inte ut att kompensera för, enligt det länkade exemplet. /JohanahoJ (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 15.47 (CEST)Svara[svara]
Ja, ” ”, d.v.s. hårt mellanslag, behöver inte läggas in före procenttecken då man skriver här på Wikipedia, för vanligt mellanslag omvandlas med automatik till hårt mellanslag då det används före procenttecken här. Svensson1 (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 15.55 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker att Wikipedia tänker lite fel kring detta och även kring förkortningar. Som jag minns det var argumentet mot förkortningar att de tillkommit för att spara plats i tidningar och eftersom internet har hur mycket plats som helst så behövs det inte utan allt ska skrivas ut. Det låter logiskt, men även om förkortningar tillkommit p.g.a. platsbrist så har de även effektiviserat läsandet. Jag vet att jag studsade i början när jag såg 'bland annat' utskrivet istället för bl.a. Utskrivna förkortningar försämrar min läshastighet en hel del och jag tror inte det bara gäller mig. Därför borde Wikipedia tillåta bl.a., t.ex., p.g.a. och andra mycket vanliga och väletablerade förkortningar, precis som vi bör tillåta procenttecken. I faktarutor tycker jag t.o.m. att procenttecken är att föredra. Machatjkala (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 19.33 (CEST)Svara[svara]
Nja. Klassiska uppslagsverk förkortar mycket mer än många andra typer av texter, bland förkortas uppslagsordet förutom i första meningen med initial. Det behöver inte vi göra, så det är nog snarast så att ett angeläget råd tolkats lite för brett. Vi kan knappast avvara vissa förkortningar som "km/tim": de kan inte strykas rakt av, samtidigt som det utskrivna uttrycket är väldigt otympligt. Sådana förkortningar som "t.ex." är inte fel, men de kan lätt överanvändas och även om man kanske inte bör förbjuda dem finns det anledning att avråda från dem.
andejons (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 22.57 (CEST)Svara[svara]
Språkrådets Svenska skrivregler (2017) skriver ”I skönlitterärt språk, liksom i dagstidningar och i webbtexter, förekommer förkortningar (avbytningar och sammandragningar) mycket sparsamt. I andra sammanhang går ett fåtal mycket vanliga förkortningar alltid bra att använda, i synnerhet om uttrycken förekommer ofta i en text: bl.a., dvs./d.v.s., e.d., etc. m.fl., m.m., o.d., osv/o.s.v., s.k., t.ex.” (fetstil i originalet). Av någon anledning har man på Wikipedia trots det bestämt sig för att inga förkortningar någonsin bör förekomma i löptext, och många användare byter ut ”bl.a.” mot ”bland annat” trots Språkrådets fetstilade mening. Jag delar Machatjkalas syn ovan. —Lundgren8 (d · b) 18 oktober 2021 kl. 14.35 (CEST)Svara[svara]

Oavsett vad man tycker om "%" vs "procent" så har ju boten ändrat från
<siffra><hårt mellanslag><procenttecken>
till
<siffra><hårt mellanslag><procent>
Vill ni att jag rullar tillbaka de här redigeringarna? Det går att göra utan att spamma SÄ. Nirmos (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 16.17 (CEST)Svara[svara]

Det verkar lämpligt. Har svårt att generellt se något skäl till att botar ska utför stilistiska ändringar. Gunnar Larsson (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 16.37 (CEST)Svara[svara]
Nirmos, visst menar du att boten har ändrat till <siffra><mellanslag><procent> och inte <siffra><hårt mellanslag><procent> som du skrivit ovan? --Treetear (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 18.34 (CEST)Svara[svara]
Treetear: Se den andra substitutionen i Special:Diff/49768483 där det är hårt mellanslag framför ordet "procent". Jag förutsätter att det är fel. Om det är fel kan jag återställa det utan att det syns i SÄ. Nirmos (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 18.42 (CEST)Svara[svara]
Det är inte fel, men det behövs inte, för det gör ingen skillnad. Och det gör wikitexten mer svårläslig. 98.128.181.19 17 oktober 2021 kl. 19.17 (CEST)Svara[svara]
Problemet är den första substitutionen i Special:Diff/49768483 där det inte är något hårt mellanslag mellan siffran och ordet procent. Där kan siffran och ordet hamna på olika rader. Jag förespråkar tillbakarullning. Plumbum208 (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 19.54 (CEST)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Enligt Wikipedia:Skrivregler#Enheter, procent och promille bör orden procent och promille skrivas ut i löptext och så har det stått där i mer än 10 år. Det verkar onödigt att rulla tillbaka de mer än 31 000 redigeringar som gjorts i enlighet med gällande skrivregler. De flesta av de artiklar som har redigerats, kanske alla, verkar vara artiklar om sjöar i Sverige som har skapats av en annan robot år 2013. --Larske (diskussion) 17 oktober 2021 kl. 19.20 (CEST)Svara[svara]

Artiklarnas utformning diskuterades innan de skapades och ingen protesterade över att % skrevs ut tillsammans med en siffra. Det är rekommenderat att siffror skrivs med bokstäver i intervallen 0-12. Jag tycker själv att det är lättare att läsa en text där det står 7 % än en där det står sju procent. Texten blir helt enkelt mer lättläst, särskilt när flera siffror används i samma mening och stycke. Nasko () 17 oktober 2021 kl. 20.16 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker att det beror på textens karaktär. I skönlitteratur bör man skriva siffrorna 1–12 med bokstäver, men när man skriver fakta och siffrorna är det väsentliga så ska det stå siffror. Jag tror inte någon skulle drömma om att skriva tal med bokstäver i en faktaruta t.ex. Det gäller ungefär samma förhållande för procent: "Du får ge mig några procent av förtjänsten." men "Momsen ligger på 25 %." Machatjkala (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 09.04 (CEST)Svara[svara]
Språkrådets Svenska skrivregler (2017) föredrar att procent skrivs ut i löpande text, och att tecknet främst hör hemma i tabeller och liknande:
Procenttecken och promilletecken används bara tillsammans med siffror och framför allt när det förekommer flera procent- eller promilleangivelser i en text. Det ska vara mellanrum mellan siffrorna och tecknet. Att skriva procent eller promille med bokstäver efter siffror är också möjligt när man bara har någon enstaka procent- eller promilleangivelse i en text. När procent och promille inte föregås av siffror, skrivs de alltid med bokstäver. […] I löpande text skrivs procent och promille helst med bokstäver: 13 procent fick betyg 5 och 80 procent betyg 3. Procent- och promilletecknen används främst i tabeller och liknande där det finns ont om plats.
Det är alltså ”möjligt” att skriva det med bokstäver även vid någon enstaka angivelse, och det skrivs ”helst” med bokstäver i löpande text. Man kan ju tänka sig att vi följer detta råd i löpande text, men inte i tabeller och faktarutor där viss platsbrist råder. —Lundgren8 (d · b) 18 oktober 2021 kl. 14.44 (CEST)Svara[svara]
Kan vi sammanfatta dessa synpunkter på något sätt? Skulle ni föredra att dessa botredigeringar (1) fortsätter med alla artiklar, (2) fortsätter med endast vissa artiklar, (3) avbryts eller (4) avbryts och rullas tillbaka? Svensson1 (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 23.27 (CEST)Svara[svara]
En robot klarar inte skriva ut förkortningar utan att göra fel emellanåt. En robot ändrade bl.a. till "bland annat" för några år sedan. Efter ett tag visade det sig att förkortningen även användes för "bland andra", och körningen fick avbrytas. I vissa fall ska % inte skrivas ut. Ta 100 % Uggla som exempel. Det finns andra där %-tecknet ingår i citat eller där det helt enkelt är bäst att det används ur läslighetssynpunkt. Meningen:Spriten har 40 % alkoholhalt riskerar också att bli fel. Min åsikt: Ändra aldrig i löpande text med robot utan att kolla resultatet. Med AWB:s rättstavning är det ok, men inte annars. Ska körningen återställas? Kanske, det beror på hur bra den varit på att undvika att göra språkliga fel och göra texten mer svårläst. Nasko () 19 oktober 2021 kl. 18.22 (CEST)Svara[svara]
Procent ska som jag har förstått det skrivas som "procent", egentligen. Att man sedan i gamla tidningar och uppslagsverk förkortat till %, är en annan sak. Däremot ska inte en Bot mass-ändra, inte något, utan att det finns konsensus, ett beslut. Det korrekta är att ändra i individuella fall. Det bästa är att skapa nya rekommendation, tillämpa den på nya artiklar, och ändra stegvis för befintliga artiklar. Mass-ändringar ska (bör) alltid vara konsensus-beslut. Mvh Janwikifoto (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 23.39 (CEST)Svara[svara]
Bottar bör bara massändra när något är direkt och tydligt fel, och det är tydligt vad som är rätt. Det är OK att korrigera "prosent" till "procent" (så länge man har koll på att det inte rör sig om utrikiska citat eller egennamn), men %-tecknet är vedertaget.
andejons (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 08.26 (CEST)Svara[svara]
Ytterligare en korrigering som en bot inte klarar av är att vid behov ändra procent (eller %) till procentenheter. Jag har ingen aning om hur stort det problemet är i våra artiklar. Det är mycket svårt att undersöka saken, så vitt jag vet. Enda möjligheten vore nog att ta stickprov. Hittills har jag rättat när jag upptäckt felet, men inte gjort någon ansats till att göra det systematiskt. Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 08.59 (CEST)Svara[svara]

SDAW och svenskspråkiga Wikipedia, uppföljning[redigera | redigera wikitext]

Hej!

I Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv 2021-10#Söker någon att hjälpa till med strukturerad data på Wikipedia pratade jag om att låta svenskspråkiga Wikipedia vara tidigt ute som del av vad vi kallar strukturerad data på Wikimediawikierna, och arbeta med utvecklarna under de tidiga delarna av processen. Eftersom det fanns ganska mycket motstånd mot det har teamet som arbetar med det här (som jag själv inte är en del av, jag skriver här mest för att jag råkar tala svenska och är bekant med wikin) lagt ned planen på att involvera svenskspråkiga Wikipedia på ett tidigt stadium. /Johan (WMF) (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 12.49 (CEST)Svara[svara]

Jag kan förstå att valde att göra så. Var följer man bäst projktet, till exempel var kan jag se vilka wikier som valts ut till försöket? mw:Structured Data Across Wikimedia har inte uppdaterats sen 27 augusti. Belteshassar (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 13.12 (CEST)Svara[svara]
I take the liberty to repeat my post from September 24 here, now translated to English:
What bothers me a bit is the lack(?) of response from the developer team on the extensive feedback (regarding the subprojekt "Image Recommendations") given by a number of user, of which six from Swedish Wikipedia, that was summarized a month ago. What in all this feedback has been adopted by the team and what has influenced the project? But Johan (WMF) maybe is aware of work in progress. After all, one month is not a long time and of course it takes some time to analyze and separate the "general change resistance", that will require further information/motivation, from the feedback that is related to things that the developer team "neglected to think abour" or "don't have a clue about", that can require further explanations/questions and in some cases also a "rethinking".
It is a bit unclear from the project page if there are any other SDAW subprojects apart from "Image Recommendation". Maybe that page could use some improved sucture as well, but "skomakarns barn och så vidare...".

On this Johan (WMF) quickly responded: I (who is not working with structured data on the Wikimediawikis) can't answer on what has been done with the feedback received so far and how it has affected the project plans, but I have asked the team working with SDAW to have a look at this discussion when they return next week in order to give a better answer than I can give to the community.

On September 28, the following was written by Sannita (WMF): Hello everyone, sorry for writing in English. First of all, I want to apologise for any lack of information. If there is any problem with communications, it is ultimately something I should be overlooking, so the fault is all on me. As a partial defense, we spent the last month in trying to transform your feedback into concrete actions for the prototype. You can read a summary of what we received on this page on MediaWiki (unfortunately, still in English).

Note: The page that Sannita (WMF) referred to is the same old page as I already linked to in the discussion. It has never been updated and there are still, after almost two months, no actions there.

After that nothing happened and the discussion was archived due to lack of activity. And today we get the message the svwp is excluded as a trial site. If there is absolutely no influence on the project as a result of the feedback, then please state that, but don't ask for feedback if you are not prepared to deal with it seriously.
-- Larske (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 14.03 (CEST)Svara[svara]
Hi @Larske:, thanks for the ping. There has been no communications on any advance, because the team is still refining the prototype on image recommendation that we want to present. As soon as there is a working prototype, I will announce it, but in order to do so the tech team needs some more time.
Moreover, we are working on identifying potential early tester communities, which brings me to the second point. The community made clear in the last discussion that they do not wish to be early tester for the image recommendation tool, as @Johan (WMF): noted in his post (note: he kindly posted here on my behalf because he speaks Swedish, while I don't).
If you don't want to be early testers, there is no alternative for us than accept your decision, and look to other communities for the first round of tests. This doesn't mean in any case that your previous feedback has been discarded: as I said, your feedback has been used to construct the current prototype, and we thank you sincerely for that.
I really hope that, after the first rounds of tests, the community would rethink its decision and join us in the next rounds.
I hope I answered to your doubts, but please ping me if there is any more that I can do. Also, please be aware that there is the possibility to be informed about our progresses through our newsletter. Tills vidare, tack! Sannita (WMF) (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 17.45 (CEST)Svara[svara]
@Larske: kanske värt att påpeka att upprinnelsen till att Johan (WMF) skrev inlägget ovan är detta meddelande på Johans diskussionssida (skrivet av just mig, Dieselmotorvagnar). Jag fortsätter på engelska så att Sannita (WMF) kan följa med.
What is really annoying, or perhaps down right insulting, is like Larske mentioned, the lack of responses from WMF/the developers about the feedbacks provided by users (both on MW and here on SVWP). Sannita (WMF) wrote "I also think (because I read this page with the help of an automatic translator) that there are people who have doubts or questions about Structured Data Across Wikimedia. In this case, please feel free to {{Ping}} me at any time here or write to me in my talk page." Yes, some of us did have doubts or questions. We put these in the thread which you read with the translator. Then you expect us to write these again to you so that we maybe get an answer at some time in the future? I think this is a bit much. I asked many questions, for example if SDAW would result in duplication or triplication of data. If you read our questions with the translator and answered but something got mangled I think most of us would be happy to say 'wait, something is wrong, I actually asked this'. But to ask that we write them again just so we can get a first answer? Guess SDAW already is duplicating data...
The summarised feedbacks on MW don't inspire confidence either. Question: Is it okay to always place a suggested image as the lead image on an article? Summary: Based on the answers we received, it seems that our question was not formulated appropriately. Many contributors thought we were asking if it was okay to automatically place an image without review, rather than whether the lead image is always the right place to put it. Here are some of the answers (from this side):
 • Of course not. The diversity of leading images used in different language Wikipedias based on different crteria of the users and/or communuties is not a bug but a feature. Don't try to standardize that, even less with machine intelligence means. It's just an abuse of your power.
 • No. Manual curing must always be considered, especially when dealing with sensitive topics. In-your-face images can sometimes be out of place.
 • The decision where to place an image should always be individual.
 • Absolutely not. Even images linked to wikidata frequently are not good for infobox or rejected by local communities.
Seems to me like people were pretty clear that automatically placed or not, the lead position isn't always going to be the right position for a suggested image. In the summary this got dismissed with something like 'we didn't get the answers we wanted from the question, but we're going to continue with the project anyway' (my summary). How can you expect any community to take SDAW seriously when concerns get brushed aside so easily? If SDAW gets forced enabled on SVWP and we complain, are you just going to say 'you could've helped the development from an early moment, but didn't want to'? Dieselmotorvagnar (till stationen) 19 oktober 2021 kl. 01.54 (CEST)Svara[svara]
@Dieselmotorvagnar: thanks for the ping. No, we don't expect you to repeat the feedback you already expressed. We already took note of it, and made it part of our plans. We discussed thoroughly the lead image problem, as well as calling images from Wikidata in infoboxes and such. The summary you provided about the question is not precise in the second part: we will change our question in the next iterations with the tester communities.
I'm afraid I lost your questions, and that one is (again) on me. I'll try to answer them as soon as possible (first three days of the week are usually "meeting days" for me, sorry). About duplication of data, my first answer is "no, there will be no duplication", but on this I'll review your original question and ask directly for an answer to the tech team, so that I'll give you a more proper answer. Same will happen for all other questions. Tack! Sannita (WMF) (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 14.44 (CEST)Svara[svara]

@Johan (WMF): Jag vill bara understryka hur föredömligt jag tycker det är att på det sätt Du gör låta de gamla trådarna arkiveras istället för att förlänga dem i det oändliga. Tack för det! Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 05.48 (CEST)Svara[svara]

Länkar till Wikisource[redigera | redigera wikitext]

Hej! Jag skriver för att informera att jag lagt till en ny parameter i Mall:Författare för att länka till Wikisource. Många författarsidor har redan länkar till Wikisource, till exempel August Strindberg, men de är längst ned på sidan och således gömda. Genom att sätta länken högst upp i faktamallen blir den betydligt mer synlig, vilket i längden bör ge svenska Wikisource mer uppmärksamhet, då det i nuläget bara har ca. 3-4 aktiva användare.

Hälsningar Mårtensås (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 16.22 (CEST)Svara[svara]

Det finns väl redan en länk under rubriken "På andra projekt" i vänstermenyn. Men det skadar kanske inte att lägga en länk i faktamallen också. Om detta är något vi vill ha generellt så skulle mallen kunna justeras till att hämta Wikisourcelänken från Wikidata när det finns en sån. Belteshassar (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 16.47 (CEST)Svara[svara]
Mallen är nu uppdaterad så att den i första hand använder den lokalt angivna parametern wikisource. Om denna saknas hämtas länken till svenskspråkiga Wikisource från Wikidataobjektet som är kopplat till artikeln. Om man av någon anledning inte vill hämta någon länk från Wikidata och inte heller har något lokalt värde, kan man skriva | wikisource = noWikidata i mallanropet. Här är en lista på de svwp-artiklar som har mallen {{Författare}} och där det finns en länk till svwikisource i motsvarande Wikidataobjekt:
 • Länk till fråga som ger en lista på (just nu 87) artiklar som använder mallen {{Författare}} och har en länk till svwikisource i motsvarande Wikidataobjekt
Som Belteshassar nämnde finns länken till Wikisource också i vänsterkolumnen, men det gäller bara i den stationära vyn. För de 70 procent av svwp:s läsare som använder den mobila vyn är placeringen i faktarutan lite lättare att se.
-- Larske (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 22.22 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker vi kan ta bort länkarna i vänstermenyn helt, och istället ha dom under externa länkar och/eller faktamall. Är det någon som har stort behov av länkarna i vänstermenyn kan de läggas till personligt med skirpt eller finess. Jag gissar att Wikidata har dubbla länkar i vänstermenyn nu? LittleGun (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 07.52 (CEST)Svara[svara]
Vad får dig att gissa det? Menar du för någon annan kategori av användare än den du själv tillhör? Menar du på någon speciell sida?
Oinloggade kan inte ha personliga skript på samma sätt som inloggade och kan inte heller välja till eller välja bort finesser.
-- Larske (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 08.13 (CEST)Svara[svara]
Larske: Jag tror att det är så, frågetecknet var menat just som en fråga. Om jag tittar på huvudsidan så har den i vänstermenyn två stycken länkar till Wikidataobjektet: Under "På andra projekt", och under "Verktyg" (längst ned "Wikidata-objekt"). Har inte alla det? LittleGun (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 10.12 (CEST)Svara[svara]
Prova gärna att klicka på de två länkarna på huvudsidan så ser du att de leder till olika sidor. Samma gäller för till exempel Wikipedia:Deltagarportalen och Wikipedia:Bybrunnen.
Wikidata innehåller alltså inte bara "objekt" (sånt med Q) och annat i "huvudnamnrymden" utan har även en "Wikidata-namnrymd" där du till exempel hittar "Wikidata-bybrunnen". Om du har två länkar till Wikidataobjektet beror det nog på att du har något eget skript som lägger till en extra länk. Titta på sidan som oinloggad, det räcker att du öppnar sidan i ett nytt "privat fönster", så ser du.
På din avslutande fråga, om den nu var menad som en fråga, kan du själv snabbt hitta svaret genom att klicka på länken Slumpartikel och se om sidan du kommer till har mer än en länk till Wikidata i vänstermenyn. Om den har det, klicka igen. Du behöver inte klicka många gånger för att se att svaret på din fråga är "Nej" om du i "alla" inkluderar artiklar. Om du med "alla" bara menar "meta-sidor" som till exempel huvudsidan så kan det finns två länkar även för andra sådana, en till metasidan på Wikidata och en till objektet på Wikidata, men det är som sagt olika sidor.
-- Larske (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 10.55 (CEST)Svara[svara]
Aha, jag trodde allt gick till Wikidataobjektet. LittleGun (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 13.26 (CEST)Svara[svara]
De lades i vänstermenyn för att göra de ekvivalenta med språk-iw, och för att slippa ha en massa ofria ikoner i artiklarna. Numer är väl loggorna släppta fria och skyddas bara som varumärken. Jag tycker dock inte det är en bra idé att lägga länkar till systerprojekten på en massa olika ställen i artikeln, utan de bör finnas på ett och samma ställe, antingen i vänstermenyn eller på fast plats i texten.
andejons (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 08.19 (CEST)Svara[svara]
Jag ser inga problem med att de finns både i vänstermenyn (automatiskt) och i själva artikeln (om någon gjort sig omaket att lägga in dem). Däremot bör de normalt inte ligga i faktarutorna, som i princip i stor utsträckning innehåller sådant som också finns i texten. Tre gånger blir en för mycket. Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 09.03 (CEST)Svara[svara]
Och absolut inte överst... Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 09.04 (CEST)Svara[svara]
Nu såg jag att länken inte ligger överst. I artikeln om August Strindberg störde den mig därför inte, så jag ändrar mig och kan acceptera tre förekomster. I vänstermenyn bör systerprojekten under alla omständigheter finnas kvar. Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 09.07 (CEST)Svara[svara]
Vad är nyttan med länkarna i "på andra projekt" i vänstermenyn? LittleGun (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 10.13 (CEST)Svara[svara]
De är till stor nytta eftersom de dyker upp automatiskt så fort något läggs till på Wikidata. Där finns även interwikin, så de som letar efter mer information är vana att söka där. Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 11.57 (CEST)Svara[svara]
Jag återställde precis en redigering i äldre västgötalagen, där trådstartaren lade in en mall med länk till Wikisource i övre högra hörnet på artikeln, ovanför den befintliga illustrationen. Wikipedia är inte till för att driva trafik till systerprojekt. Skall vi ha länkar till dem bör det i första hand vara för att läsarna skall ha nytta av dem, och de skall då placeras på en rimlig plats som inte gör att uppslagsverket fungerar sämre som uppslagsverk.
En sidofråga, men nu finns det tydligen minst fyra olika sätt att länka: dels i vänsterlisten, dels i faktamallen, dels med {{wikisource-box}}, dels med {{wikisource}}. Jag tycker att det borde räcka med två av dessa. Speciellt har jag svårt att se att de två senare båda kan behövas.
andejons (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 15.15 (CEST)Svara[svara]
Den sista ser ut att vara tänkt för rubriken "Externa länkar". 98.128.181.19 22 oktober 2021 kl. 20.15 (CEST)Svara[svara]

Snart börjar klimatkonferensen i Glasgow[redigera | redigera wikitext]

Den 1–12 november genomförs Förenta nationernas klimatkonferens 2021 i Glasgow. Jag gissar att det kommer dra en del trafik till relaterade ämnen så nu är det läge att se över relaterade artiklar som Förenta nationernas klimatpanel, Kyotoprotokollet, Global uppvärmning m.m. Många av dessa kan nog också listas i veckans tävling Förenta nationerna för den som har tävlingslusta. Belteshassar (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 10.34 (CEST)Svara[svara]

... Och nu finns det fler artiklar som får bonuspoäng i tävlingen. Gå gärna in och kika - och utöka.
@Belteshassar: Tack för de andra par ögonen, som gjorde en insats på det FN-relaterade området! // Zquid (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 22.12 (CEST)Svara[svara]

Visste du att …[redigera | redigera wikitext]

Varför ständigt alla dessa p-relaterade artiklar i Visste du att … på Huvudsidan? --Vannucci (diskussion) 8 oktober 2021 kl. 13.19 (CEST)Svara[svara]

Vad som hamnar under "Visste du att..." beror dels på vilka nya artiklar som skapas, dels på vilka skapare av nya artiklar som tänker på att lägga in en blänkare härom under vinjetten. Tycker man att det råder ämnesmässsiga slagsidor är det bästa sättet att åtgärda detta således att själv skapa artiklar om andra ämnen och sedan lägga in en rad om dem.
Sedan har jag svårt att se att det skulle råda något överskott på just "p-relaterade" ämnen - detta förutsatt att p står förr porr. Bland de fem blänkare som ligger uppe just nu faller inget inom denna kategori (ty en vetenskaplig teori inom sexologi är knappast "porr") och tittar jag bakåt i arkivet så finner jag totalt ett ämne i oktober och två i september som kan anses falla inom detta område. /FredrikT (diskussion) 8 oktober 2021 kl. 13.35 (CEST)Svara[svara]
Det är ju bara att titta lite snabbt på sidan Wikipedia:Visste_du_att... för att se att området sexualitet och pornografi har varit klart överrepresenterat under perioden juli till oktober 2021, även om man inte räknar Trosa marknad till den kategorin. Smiley.svg
 • juli: 3 av 18
 • augusti: 3 av 17
 • september: 6 av 20
 • oktober: 2 av 7
Men förklaringen till detta, liksom förslag på åtgärd, finns i inlägget ovan. När får vi se en artikelpuff om något Albanienrelaterad på huvudsidan?
-- Larske (diskussion) 8 oktober 2021 kl. 14.13 (CEST)Svara[svara]
Vi verkar ha väldigt olika kriterier för vad som faller under "p-relaterat". Jag hittar som sagt bara två sådana puffar i september (Suze Randall och webbkameramodeller); möjligen tre om man även räknar in Leah Schrager som väl dock synes falla mer under konst än under porr. /FredrikT (diskussion) 8 oktober 2021 kl. 14.30 (CEST)Svara[svara]
@FredrikT: Jag räknade även de tre sista i listan för september. Men vi har ju båda bara gissat, och gissat lite olika, vad Vannucci avser med "p-relaterat". Om du använder min gissning kommer du antagligen till fler än 2–3 och om jag använder din gissning kommer jag antagligen till färre än 6. Det är inget att hänga upp sig på, vi kanske snart får veta vilka som Vannucci har räknat.
-- Larske (diskussion) 8 oktober 2021 kl. 18.25 (CEST)Svara[svara]

... ((Redigeringskonflikt))...::...och när det gäller de blänkarna är det olika användare som lagt dem där. (Tror jag är skyldig till en). Jag ser inget konstigt i detta, eller på förra gången någon klagade det var för mycket katalanskt. Sedan har folk istället klagat på att det byts för sällan när de som brukar byta inte har gjort något nytt på ett tag. Adville (diskussion) 8 oktober 2021 kl. 14.23 (CEST)Svara[svara]

Tack för påpekandet. Det är sannolikt mest mitt "fel", eftersom jag är den mest aktiva puffinläggaren på Visste du att-rutan. Som "periodare" har jag mina månader/år där jag ägnar mer kraft åt ett visst ämneskomplex. Jag försöker dock följa huvudprincipen med att de fem som vid ett enskilt tillfälle syns bör vara av olika karaktär. Det innebär att jag både lägger in en hel del egna artiklar och en mängd andra intressanta nyskapelser. Min målsättning är att försöka flagga för minst 15–20 olika artiklar varje månad. Den som vill lyfta fram andra nya artiklar (egna eller andras) är mer än välkommen att hjälpa till med uppdaterandet. Det här är en wiki, och tillsammans kan vi se till så "skyltfönstret" blir så varierat som möjligt. Paracel63 (diskussion) 11 oktober 2021 kl. 00.32 (CEST)Svara[svara]
Både augusti och september påverkades av aktiviteterna kring en HBTQ-relaterad veckotävling, vilket ledde till puffar för ett antal artiklar. Som andra nämnt har HBTQ-frågor inte någon direkt koppling till pornografi, utan ligger under en annan gren av kategori:Sexualitet. Paracel63 (diskussion) 11 oktober 2021 kl. 03.02 (CEST)Svara[svara]
Det som jag reagerade på är överrepresentationen, som ovannämnd, och ibland mer referenser till nätporr, mindre av sexologi och ännu mindre av "konst". I ett av fallen fanns en rörlig bild som föreställer orgasm i Visste du att... Tyckte det var olämpligt att ha på huvudsidan. --Vannucci (diskussion) 11 oktober 2021 kl. 12.07 (CEST)Svara[svara]
@Vannucci: Tack för svaret. Ja, gif-animationen blev fel och byttes ut mot en stillbild. Du får jättegärna delta i diskussionen om vad som är lämpligt att skylta med på huvudsidan, eller rätta där du hittar tydliga olämpligheter. Ännu bättre vore om du själv hjälpte till att uppdatera VDA-rutan. Då skulle exempelvis ämnet Albanien kunna få en ökad synlighet på svenskspråkiga Wikipedia. Vad tycks? SMirC-smile.svg Paracel63 (diskussion) 11 oktober 2021 kl. 22.53 (CEST)Svara[svara]

Oavsett vad man tycker om ämnet kan man gott konstatera att BLP:er om sexarbetare verkar vara bland det mest klickvänliga på "Visste du att.." sedan hangarfartygens tid. De artiklar som har jämförbara toppar i antalet sidvisningar i samband med puffen (på sistone) är förutsägbart nog Hindenburgdamm och AGA:s optiktorn. 🐲 Bowser (disk) 16 oktober 2021 kl. 13.42 (CEST)Svara[svara]

Facebook like thumb.pngGillar Ja, sex lockar, och just nu har jag "ett skov" (som Wikipediapodden uttryckte saken). Särskilt när man beskriver sexarbetare, tycker jag det är extra viktigt att förhålla sig neutralt, vara respektfull och noga med källor. Personligen tycker jag även att utbytbar trivia har begränsat läsvärde, oavsett om det gäller himlakroppar eller udda yrkesmänniskor. Allt gott. SMirC-smile.svg Paracel63 (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 12.04 (CEST)Svara[svara]
Nu är det 3 av (hittills) 25 oktoberpuffar som är "P"-/sexlelaterade. Och det är 4 (5 eller 6, beroende på hur man räknar) som är litteraturrelaterade. 4 musikrelaterade och 4 (5, eller 6) som är kvinnorelaterade. Ja, jag har också lagt in några. Och jag ser fram emot mer blandning: artiklar om fångvårdshistoria, broar, maträtter, orkaner, hajar, valutor, porslin, ridsport, veteranbilar, bollywoodstjärnor och mytologi. Kanske kommer det något från nästa veckas Veckans tävling (som handlar om tid) eller något från skrivstugan den 27:e (som handlar om mode)? :-) // Zquid (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 20.35 (CEST)Svara[svara]

Wikidatabeskrivning för länder - förslag[redigera | redigera wikitext]

Nu skriver jag om wikidatabeskrivningen som visas direkt under rubriken för många artiklar. För länder kan det stå till exempel: "Kanada, konstitutionell monarki i Nordamerika" eller "Myanmar, republik i Sydostasien" eller "Afghanistan, land i södra Asien". Jag menar att den senare modellen ("land i ...") är den bästa och borde användas generellt. För detta har jag två argument:

- Den formella styrelseformen är inte den viktigaste och mest karakteriserande infon om landet - att Kanada formellt lyder under den engelska drottningen är snarast en kuriositet.

- Artiklarna handlar i de allra flesta fall om landet och inte om den nuvarande staten. Ofta skildras historien över lång tid, som kan inbegripa flera olika statsskick, och även inkludera tider då landet i fråga inte alls var en stat. Afghanistan (som redan nu kallas "land") är ett övertydligt exempel på detta, men argumentet gäller även till exempel Sverige, som varit en konstitutionell monarki bara under en bråkdel av sin historia.

Statsskicket bör naturligtvis nämnas tidigt i ingressen för land-artiklarna, men jag föreslår alltså att det tas bort ur wikidatabeskrivningen.--Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 03.44 (CEST)Svara[svara]

Personligen gillar jag att den konstitutionella beskrivningen ingår. Jag tycker inte det är något problem med recentimen, allatså att det är den nuvarande som anges, eller att det finns undantag där det är oklart. Ska man hårdra det har ju varken Kanada eller Sverige hetat så under mer än en bråkdel av sin historia, och beskrivningen gör väl inte bågot annat gällande än att beskriva vad objektet är.--LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 07.31 (CEST)Svara[svara]
Här är ett par översikter över svenska etiketter och beskrivningar för länder/stater i Wikidata:
-- Larske (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 09.20 (CEST)Svara[svara]
Ser att du också ändrat en del länkar som exempelvis från Ugandier i Sverige till Personer i Sverige födda i Uganda, det är väl inte så bra när SCB's statistik i artikeln säger "Antal sammanlagt 5 516 (31 december 2017) varav 4 609 födda i Uganda och 907 födda i Sverige men med båda föräldrarna födda i Uganda". Oxymoron. -- Sturban (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 08.42 (CEST)Svara[svara]
Sturban: Det är en helt annan diskussion och ämne. Det finns ingen anledning att ta upp det här. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 08.50 (CEST)Svara[svara]
Vi kan ju visserligen diskutera den frågan här, men några beslut kan vi inte ta på det här projektet. Frågan skulle kunna diskuteras på d:Wikidata:Bybrunnen eller kanske d:Help talk:Description. Ditt andra argument är i all fall inte relevant eftersom att beskrivningen inte är för artikeln utan om Wikidataobjektet. Det finns ofta andra Wikidataobjekt för tidigare stater (och ja, det är ett problem för Wikidata att Wikipedia envisas med att beskriva flera koncept i samma artikel). Dessutom kan det vara värt att ha i åtanke att Wikipedia bara är en konsument bland många av Wikidatas innehåll. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 09.11 (CEST)Svara[svara]
Som en av konsumeterna borde vi kunna enas här, till exempel om att konstitution är dålig i beskrivningen från Wikidata. Särskilt som den beskrivnngen hårt påverkar Wikipedias artiklae på mobilversionensom de flesta använder för Wikipedia. Då kommer det med all säkerhet de facto tas bort ur beskrivningarna på Wikidata. Om det sedan blir protester av någon sorts formella skäl att diskussionen förts på fel ställe av fel personer eller att andra konsumenter tycker annorlunda så får vi väl ta det då. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 09.24 (CEST)Svara[svara]
@LittleGun Jag förstår inte varför du vägrar att ha en diskussion med dem de berör. Denna inställning om att Wikipedia skulle ha någon slags överordnad roll i Wikimedias ekosystem är direkt skadlig för alla projekt. Och skälen är inte främst formella, utan handlar om omoralen att inte låta alla berörda få komma till tals. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 10.19 (CEST)Svara[svara]
Vägrar inte. Men jag är säker på att vi träffar på fler representanter för konsumenten Wikipedia på Wikipedias bybrunn, och här vill jag pröva effekten för Wikipedia av vad som står på Wikidata. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 10.27 (CEST)Svara[svara]
Det som finns i WD har en direkt påverkan på vad som visas i SVWP. Det betyder att både användare och läsare i SVWP berörs av hur ämnen etiketteras i WD. Det är långt ifrån alla inom SVWP som alls är aktiva inom WD, men självklart måste vi ha rätt att ha synpunkter på vad som visas i SVWP.--Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 10.36 (CEST)Svara[svara]
Synpunkter ja, men om någon ändrar ett par hundra egenskapsvärden för att det passar bra för någon viss tillämpning utan att ta hänsyn till andra är det inte speciellt lyckat. Därför är det mycket mer lämpligt att ta upp diskussionen på d:Wikidata:Bybrunnen. Vad som är lämpligt för Wikipedia respektive Wikidata är inte nödvändigtvis samma sak. Wikidata bör vara "fyrkantigt" med exakta definitioner (vilket de senaste andra wikidata-diskussionerna på denna bybrunnen visat). Wikipedia kan däremot må bra av att vara lite mer flytande. Här bör vi diskutera hur data från Wikidata presenteras, medan diskussionen om själva datan bör ske på Wikidata. Gunnar Larsson (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 12.04 (CEST)Svara[svara]
Det är inte så att varje egenskapsändring på Wikidata först hanteras eller förankras på dess bybrunn. Tvärtom, det är verkligen i undantagsfall det sker.
(Jag är inte ens säker på att beskrivningen är en egenskapsändring om man ska hårdra det).
Men, visst. Är vi väl överens på Wikipedia är det upp till den som tycker det behöver meddelas på Wikidatas bybrunn bara att göra, ju. Och det har också Gunnar Larsson gjort i det här fallet.
Det är inte direkt så att Wikidata välter eller beskrivningen blir felaktig om vi väljer att ha med konstitution eller inte.
Jag tycker verkligen inte att det är fel att pröva förändringar i Wikidatas innehåll på Wikipedia först. Sen om jag tar upp det för diskussion på Wikidata om det blir något rsultat menar jag beror på hur dramatisk ändring jag tycker det är. Är det mer dramatiskt än väntat dyker det upp ändå. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 12.39 (CEST)Svara[svara]
Vad ni verkar missa är att beskrivningen inte är till för att synas på artikeln. Det är bara något som den kan användas till. Syftet med beskrivningen är att göra det enkelt att skilja mellan olika Wikidataobjekt med liknande namn. Så för alla stater som har ändrat styrelseskick och kanske gränser genom tiderna och har fått nya objekt så är det det primära sättet att i en dropdownmeny kunna skilja mellan dem. Om vi sätter alla till att vara "land i världsdel" blir det helt omöjligt att veta vilken man ska välja. Och eftersom dessa sorters objekt är bland de mest valda i olika egenskaper kommer det att få en enorm påverkan för alla som arbetar på Wikidata med svenska i sitt gränssnitt. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 13.48 (CEST)Svara[svara]
Konsumenten Wikipedia använder den för att synas på artikeln. Men, vad är då ett bättre sätt att avgränsa? Har det överhuvudtaget någonsin diskuterats på Wikidata? På både svenska och engelska beskrivningar är det oerhört spretigt i varje fall enligt Larskes lista. Så en enorm påverkan borde redan ha gett utslag för åtminstone båda dom språken. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 14.52 (CEST)Svara[svara]
Det är måhända spretigt, men det kan ju vara så att de med sämre beskrivning har färre "konkurrenter" som de kan förväxlas med. Så att försöka hitta på en enhetlig "policy" för hur det ska se ut är fel angreppssätt. De ska minst vara så precisa att de inte förväxlas med något annat. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 15.25 (CEST)Svara[svara]
Men det måste ju vara något annat befintligt då? För det går ju inte att gissa vad som händer. Och det generiska är ju genomgående det nuvarande (med dess historia). Jag tycker enhetlig policy med försiktighet för undantag verkar vara ett bra angreppssätt. Nu när vi uppmärksammats på att det kan behövas undantag. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 15.36 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker inte att det är "oerhört spretigt", men det beror kanske på vad man jämför med. Av de 211 objekt som har en svensk beskrivning (i listan med 219 objekt här ovan) är det inte mindre än 154 som är på formen "X i Y" där X är antingen "republik", "konstitutionell monarki" eller "förbundsrepublik". Av de övriga, som inte är lika vanliga, är de ändå många som är på formen "X i Y" varav endast två är "land i Y". "X på Y" eller "X utanför Y" är väl också "ospretigt". Se följande frekvenstabell över förekommande "prefix":
--Larske (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 15.40 (CEST)Svara[svara]
@LittleGun Nu förstår jag inte alls vad du menar med "befintligt" och "att gissa vad som händer". Min poäng är i alla fall att vi inte kan hitta på några generella policies här som går på tvärs med beskrivningens syfte. Vi kan såklart göra ändringar, men om de gör livet svårare för Wikidatianer kommer de att återställas oavsett vad folk här kommer fram till. Det är därför jag anser att en sådan här diskussion bättre bör hållas på Wikidata, så att samförstånd kan sökas istället för att bädda för konflikt. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 17.21 (CEST)Svara[svara]
Med befintligt menar jag befintligt objekt som krockar med etikett+beskrivningen "Sverige + land i Nordeuropa". Alltså, finns inget objekt som har etikett Sverige och som kan beskrivas som land i Nordeuropa så funkar det (utom för något undantag som jag inte ens kan gissa mig till och som ska hanteras just som ett undantag men inte förrän det uppträder). Så länge det är uppenbart tex landet Sverige som beskrivs enligt fden artikel på Wikipedia den länkar till. Blir det en krock, så måste dessa två objekt som krockar få bättre beskrivningar.
Med oerhört spretig menade jag att det inte finns någon konsekvens nu, så varför skulle en konsekvens vara störande (en del med engelsk beskrivning anger självständig och/eller republik/monrki eller bara "land i.." utan att det matchar med svenska beskrivningen.
Beskrivningen vi diskuterar tillhör alltid ett objekt som länkar till en Wikipediartikel, som faktiskt beskriver något också. Wikipediaartikeln och objektets beskrivning måste ju beskriva samma sak.
Jag blir alltid förvånad att det är så omständigt när jag vill ändra något väldigt entydigt och begränsat, samtidigt som Wikidata obetänksamt verkar fyllas med data som man inte kan lita på. Som födelsedata före 1918.
Och de omkring tusen ändringar jag gjort genom att redigera Wikidata-beskrivningen direkt från Wikipedia-artikeln, baserat på vad Wikipedia-artikeln handlar om är alltså otroligt riskfyllda och skulle diskuterats först. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 18.02 (CEST)Svara[svara]
Och det är såklart bättre om det vore helt sömläsa snitt mellan Wikipedia och Wikidata, så att alla enkelt kunde flyta emellan dessa. Än så länge är det inte så. Då är det bra att reda ut saker med Wikipedianer, och vore tacksamt med lite guidning från Wikidata-vana samtidigt om var vi tänker fel. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 18.08 (CEST)Svara[svara]
Nej, nu missförstår du mig helt. Att förbättra en enskild beskrivning kräver ingen diskussion. Att försöka införa en policy för dem gör det. Om det bara rörde att genomföra en simpel förbättring hade man ju inte behövt starta en diskussion här heller. Dina redigeringar som görs en i taget är inte jämförbart med detta.
Och nej, det är inte nödvändigtvis en ett-till-ett matchning på Wikipediaartiklar och Wikidataobjekt. Ganska ofta har Wikipedia en bredare täckning än Wikidataobjektet, och inget bredare objekt har skapats än på Wikidata. Detta kan bero på att ingen har hunnit, eller att Wikipediaartiklar på olika språk har olika täckning och det är klurigt att lista ut hur det ska delas upp. Att det samtidigt förmodligen också kommer att leda till att interwikilänkar bryts gör att uppdelningen inte skyndas igenom.
Att det är spretigt över språken är naturligt eftersom att etiketterna varierar. Ibland får en stat ett nytt namn på ett språk när de övergår till en annan, men det är inte säkert att det görs på alla språk. Därför ser behovet i beskrivningarna olika ut.
Jag blir lite förvånad över att du tar till ett argument som liknar whataboutism.
Vad gäller Sverige kan det nog funka eftersom att vi för närvarande endast har ett Wikidataobjekt för hela landets historia. Och som du verkar vara inne på, denna koll får man göra för varje land, det går inte att ta ett generellt beslut som ska gälla. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 18.28 (CEST)Svara[svara]
I det här fallet undrar jag om det inte är ett-till-ett-matchning, möjligen med något undantag. Jag tror det kan funka för mycket mer än 90%. Det handlar om ett begränsat antal beskrivningar, jag har inte sett en enda där inte "land i.." eller "konstition i ..." skulle fungera. Är det inte det så ska det fixas när det blir det, ju. Och de som redan är ifyllda är inte synbart genomtänkta, varken vid kontroll av listan eller i någon visad diskussion på Wikidata.
Kommer vi överens på Wikipedia så får vi väl se till att flagga på Wikidata då, om inte Gunnar Larssoms flaggning, [2] räcker. Är det inte ganska bra att vi diskuterar hur Wikidata kan förbättras?
(Jag trodde snarast att jag fiskade, och hade lite dåligt samvete för det. Men, visst det bör man klara sig utan också även om man tycker sig lida under dubbla standarder). LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 19.06 (CEST)Svara[svara]
Jag som påbörjade denna diskussion är inte insatt i hur WD fungerar. Jag ville inte hålla på och ändra beskrivningarna om det inom WD finns en princip som jag då skulle bryta mot. Om det inte behöver följa någon princip utan kan variera från land till land så har jag kanske redan fått svar på min fråga. Där jag tycker att det ska vara "land" så ändrar jag till land - och så får ni andra ändra tillbaka om ni tycker att det blir fel. OK ? --Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 19.08 (CEST)Svara[svara]
Jag hade gärna sett något fylligare, som sagt. Men jag verkar rätt ensam om det, så visst. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 19.13 (CEST)Svara[svara]
Vad är "konstition"? Är det "konstitution" du menar? Enligt SAOL kan det ha två betydelser
 1. uppbyggnad, kroppsbyggnad
 2. statsförfattning, grundlag
Ingen av dessa betydelser tycker jag passar i en beskrivning för objekt som är instans av (P31) land (Q6256), suverän stat (Q3624078) eller historisk stat (Q3024240).
-- Larske (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 19.56 (CEST)Svara[svara]
Konstitution. Egentligen förkortning av det ursprungliga ämnet för diskussionen, antingen formen: Kanada: "konstitutionell monarki i Nordamerika" eller "land i Nordamerika".
Jag tycker den funkar som beskrivning för samtliga länder som du listar (om det är faktuellt korrekt såklart). För en historisk stat behövs möjligen något tillägg. "historisk konstitutionell monarki i Nordamerika " eller vad som kan passa. Varför skyulle det inte fungera? LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 20.17 (CEST)Svara[svara]
Jo, det fungerar säkert bra. Men om du hittar på egna stenografiska förkortningar och skriver konstitution, kan du inte förutsätta att alla förstår att du med detta menar konstitutionell monarki, speciellt som konstitution har en helt egen betydelse i samband med stater, se Grundlag/grundlag (Q7755).
-- Larske (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 20.37 (CEST)Svara[svara]
Sant. Skriv ut det självklara och det där. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 21.11 (CEST)Svara[svara]
Kolla gärna först att det inte finns objekt med liknande etiketter som kan det lätt kan blandas ihop med om du gör beskrivningarna mindre specifika bara. Om det inte finns så borde risken för tillbakarullning vara låg. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 19.54 (CEST)Svara[svara]
@LittleGun Jag kanske har missförstått hela diskussionen, men jag antog att hela premissen för den här diskussionen var att våra artiklar handlar om landet medan Wikidataobjekten försöker handla om den nuvarande staten. Ainali diskussionbidrag 24 oktober 2021 kl. 19.51 (CEST)Svara[svara]
Det där förstår jag inte riktigt. Min poäng är att både Wikipedia artikeln och objektet handlar om samma sak. Och att det är den nuvarande staten, som ibland möjligen är ett gammalt land. Som Sverige till exempel. Både objektet och Wikipediaartikeln beskriver båda, med utgångspunkt för den nuvarande staten, en "konstitutionell monarki i Nordeuropa". Byter Sverige statsskick om tio år är det fortfarande samma land/stat men med en annan beskrivning (allt annat lika). Annat än för historiska stater, som ska beskrivas som historiska stater, vet jag inte när det skulle bli fel. Men Wikidataobkekt och artikel ska ju kopplas "så rätt som möjligt" om det finns alternativ. Så rätt som möjligt borde det alltid gå att få med statskicket om vi vill. Eller inte, om vi inte vill. LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 20.27 (CEST)Svara[svara]
Jag vet inte om WD-objekten. Men jag tolkar det som att de flesta av wikipediaartiklarna handlar om landet som "land" inte som "stat", och tycker det är riktigt. I många fall handlar artikeln både om den nuvarande staten och landet genom sin historia och med sin geografi etc som inte förändras med statsskicket. I det fallet menar jag att "landet" är det primära. Men jag vill inte driva någonting, och tackar er alla för att jag fick lära mig i alla fall lite mera om Wikidata.--Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 20.39 (CEST)Svara[svara]
Jag håller med om att det ska vara det nuvarande landet som artikeln primärt ska behandla, även om det samtidigt råkar vara en suverän stat, och därför bör beskrivningen säga "land i ...". -Landet Afghanistan som exempel har nu en väldigt annorlunda stat som inte ens erkänts av de flesta, den tidigare staten finns egentligen inte mer och bör kanske få ett eget objekt, eller kanske till och med en egen artikel. -Tyskland är ett annat exempel, landområdet som idag kallas Tyskland har ju administrerats och styrts av en rad olika stater/riken, och dessa finns som egna artiklar eller i alla fall objekt. -- Sturban (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 10.21 (CEST)Svara[svara]
När jag tittar på Larskes första lista ovan, så tänker jag att alla suveräna stater borde också klassas om länder, men alla länder ska inte klassas som suveräna stater - Aruba är ett land men inte suverän stat. -Men att lägga in klassen land på alla dessa bör tas upp till diskussion på WD. Håller dock inte med om att de svenska beskrivningarna nödvändigtvis måste diskuteras där. -- Sturban (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 10.45 (CEST)Svara[svara]
I wikidata är suverän stat (Q3624078) definierat som en underklass till (P279) till land (Q6256), vilket betyder just att alla suverän stat (Q3624078) är ett land (Q6256) men inte att alla land (Q6256) behöver vara en suverän stat (Q3624078). Detta har dock ingen automatisk koppling till beskrivningarna, som är(?) frågan i denna tråd.
Att land (Q6256) ändå har lagts in som värde på instans av (P31), jämte suverän stat (Q3624078), för de flesta objekt som är suverän stat (Q3624078), vilket liknar det som vi i Wikipedia kallar för "överkategorisering" och försöker undvika, har nog att göra med att man vill underlätta lite för dem som vill fråga efter "alla länder" utan att behöva krångla till frågorna med att inkludera även underklass till (P279).
Den som vill studera klasshierarkin i Wikidata under land (Q6256) kan ta en titt på detta exempel i Wikidata Graph Builder. Det finns nog en del att rätta till där som på många andra ställen.
-- Larske (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 12.15 (CEST)Svara[svara]
En fråga från mig som inte är insatt i WD:s uppbyggnad. I den lista som denna länk leder till Länk till fråga finns rubriken "itemdescription sv". Om jag har fattat det rätt så är det texten i den spalten som syns som "etikett" i SVWP. Min fråga är: Kan innehållet i den spalten ändras utan att det påverkar kategoriseringarna och övrig info inom WD? --Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 12.40 (CEST)Svara[svara]
Bra att du frågar Chandra Varena. Jag beklagar om jag använde kolumnrubriker som är svåra att förstå. Nej description är inte etikett, description är beskrivning och label är etikett. Beskrivningen är det som syns som en "underrubrik" i en Wikipediaartikel i den stationära vyn (om man valt det i sina inställningar i svwp) och alltid i den mobila vyn. Det finns ingen automatisk koppling mellan beskrivningen för ett objekt och värden på objektets egenskaper som instans av (P31), inom administrativt område (P131) eller annat. Men det är ändå mycket lämpligt om det som står där inte motsäger objektets egenskaper.
--Larske (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 13.08 (CEST)Svara[svara]
Då är det "beskrivningarna" som jag vill diskutera här. Vid en snabb blick på sammanställningen är de inte konsekvent skrivna, varken inom ett språk (det som visas i listan är svenska och engelska) eller mellan språken. Om de inte påverkar WD i övrigt tycker jag att vi kan diskutera dem utifrån vad vi vill ska visas som "underrubrik" i artiklarna i SVWP. --Chandra Varena (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 13.59 (CEST)Svara[svara]
Tydligen påverkar det Wikidata, beskrivningen ska särskilja från andra Sverige. T ex låten Sverige, vilket ju är enkelt eller EU-valkretsen Sverige som också är enkelt. Men även Sverge under andra tider som skulle kunna ha objekt. Kanske Sverige under Kalmarunionen (som just nu omfattas av det här objektet).
Just det här objektet verkar ganska spretigt också och verkar därför beskriva just dagens kungadöme i Nordeuropa med dess historia och geografiska belägenhet. Så jag kan inte förstå varför inte "land i.." både med och utan kosntitution skulle fungera. Färändras det på grund av andra objekt får man väl förtydliga beskrivningen då. Och gäller annat för andra länder få man väl hantera dessa separat? LittleGun (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 15.03 (CEST)Svara[svara]
Jag har lagt en tabell här i Sandlådan där samtliga redigeringar av de svenska beskrivningarna som gjorts i Wikidataobjekt som är instans av (P31) land (Q6256) och/eller suverän stat (Q3624078), men inte historisk stat (Q3024240). Det är totalt 467 redigeringar i 210 objekt gjorda av 41 olika användare. De flesta av dessa är kända användare som är aktiva i svenskspråkiga Wikipedia. Som vanligt är det ett mindre antal användare som står för lejonparten av redigeringarna. I detta fall har 404 redigeringar (87 procent) gjorts av sex av dessa användare. Flest redigeringar är gjorda i Storbritannien (Q145), där den svenska beskrivningen har redigerats 11 gånger av 7 olika användare.
--Larske (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 13.00 (CEST)Svara[svara]

Lite OT. Om jag läst rätt finns det en idé att Wikifunction/abstact wiki skall som pilot under 2022/2023 börja med att fylla i detta fält i wikidata från instans mm. Yger (diskussion) 24 oktober 2021 kl. 17.35 (CEST)Svara[svara]

Jag har inte riktigt tid att sätta mig in i alla delar av den här diskussionen. Men jag inbillar mig att det här kommer från engelskan och att vi ibland har två länder med samma namn. Vi har två Korea, en folkrepublik och en republik. Samma sak med Kina och längre tillbaka fanns det två stycken Tyskland, två Jemen etc. Det är inte självklart att kalla dem "Nord-/Syd-/Öst-/Väst-" för det är sällan i deras officiella namn. 98.128.181.19 25 oktober 2021 kl. 11.45 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker att det nuvarande statsskicket faktiskt är en såpass viktig information om landet att det ska ingå i beskrivningen. Även om landet inte alltid har varit en republik, so what? Mats Knutsson har inte alltid varit journalist heller, men det är det han beskrivs som. /ℇsquilo 25 oktober 2021 kl. 16.54 (CEST)Svara[svara]

Räcker tiden till?[redigera | redigera wikitext]

Klockan går...

Tiden är konstant, det är vad vi gör med den som gör skillnad. Den här veckan är det i alla fall årets längsta Veckans tävling, och temat är just Tid. Välkommen att vara med och skriva om skilda ämnen som svängningar/sekund, musik, urmakare eller att komma ihåg att ställa om klockan, eller gör som Zquid och tipsa om annat att skriva om. Välkomna oavsett! /Haxpett (diskussion) 25 oktober 2021 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]

Rösta på bästa bilder![redigera | redigera wikitext]

Geggamoja! Förra årets bästa bild.

Snart slut på oktober, och det innebär att det är dubbla bildröstningar på gång.

 • Först ut, med deadline 29 oktober, är det röstning i andra omgången av årets bild på Commons. Tidigare sorterades jättemånga bilder bort, och nu är det bara ännu finare bilder kvar. Alla med konto och minst 75 redigeringar på något projekt före 2021-01-01 får vara med och rösta.
 • Efter det, med deadline 31 oktober, är det dags att rösta på Månadens nyuppladdade bild här. Välj ut din favorit bland de nominerade bilderna och rösta, eller var med och ladda upp en bild så att du kanske kan vinna nästa månad.

/Haxpett (diskussion) 25 oktober 2021 kl. 23.03 (CEST)Svara[svara]

För er som gillar att fotografera kan jag dessutom tipsa om Commons Photographers User Group som har en wikiträff online lördag 30 oktober, 18.00 (CEST). Fritt att vara med och träffa andra fotografer och höra deras historier. Anmälning på den sidan och där kommer även zoomlänken dyka upp innan träffen startar. /Haxpett (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 22.22 (CEST)Svara[svara]

Please merge 2 articles[redigera | redigera wikitext]

a) Rajgarh d:Q2468221 - very short, but many interwikis
b) Rājgarh (ort i Indien, Madhya Pradesh, Rājgarh) d:Q26780700 - longer, but no interwikis
If one could merge b into a and make a redirect, then the duplicate problem on Wikidata[3] could also be solved. thanks 87.147.112.187 26 oktober 2021 kl. 23.12 (CEST)Svara[svara]

They should not be merged. The coordinates are completely different, so it is not the same place. To be investigated deeper before any action is taken. --Kitayama (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 23.28 (CEST)Svara[svara]
Now merged. The coordinates in one article were completely wrong. --Kitayama (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 23.53 (CEST)Svara[svara]

För ett år sedan, den 1 oktober 2020 döptes artikeln Vitryssland om till Belarus, liksom flera kategorier. Den 2–7 oktober 2021 genomfördes samma ändring i svenska Wiktionary. Den 15 oktober 2021 döptes tyska Wikipedias artikel Weißrussland om till de:Belarus. --LA2 (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 23.48 (CEST)Svara[svara]

Och det var ingen förbättring. Korrigering: Jo, det var en förbättring om man tänker på vad Wikipedia måste göra. Wikipedia måste följa vad folk i svenska språkområdet säger och skriver, men om folk varit mer intresserade av historia och elegant, bildat språk skulle de ha kallat landet Vitruthenien eller Vitrutenien. Så skedde ibland under 1900‑talet, men det bästa svenska namnet på landet glömdes bort. Jan Arvid Götesson (diskussion) 27 oktober 2021 kl. 01.45 (CEST)Svara[svara]

Förkortningar[redigera | redigera wikitext]

I diskussionen om % versus procent kom även borttagandet av vedertagna förkortningar upp. Det verkar finnas ett visst stöd för att vi idag går förlängt när bl.a. t.ex. och p.g.a. systematiskt tas bort från alla artiklar fast att det är forskningar som är normala i svenska och inte ad hoc. Jag uppdaterade skrivreglerna och hoppas på lite mer diskussion i frågan här: Wikipediadiskussion:Skrivregler#Förkortningar. Machatjkala (diskussion) 28 oktober 2021 kl. 14.08 (CEST)Svara[svara]

Playboy Playmates[redigera | redigera wikitext]

Playboy var en amerikansk herrtidskrift, som var mycket läst på 1960- och 70-talen. Den innehöll en socialt acceptabel blandning av kulturellt och politiskt liberalt stoff och bildreportage med avklädda kvinnor. Efter sin storhetstid har den haft en lång nedgångsperiod och finns numera endast på Internet.

Varje nummer av Playboy innehöll ett stort fotoreportage med "Platmate of the Month". Svenskspråkigga wikipedia har en kategori:Playboy Playmates, som idag innehåller 84 biografier, de flesta jag sett på från Wikipedias barndom. Jag stötte på en av dessa, Qiana Chase, när jag googlade efter ett kinesiskt ortnamn. Kategorin är berättigad, men ett playmatereportage bör inte ensamt vara tillräckligt för relevans på svenskspråkiga Wikipedia. Jag menar att det bör jämföras med en mindre filmroll. Om detta också är gemenskapens mening, är det plats för omfattande raderingar. Roufu (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 09.23 (CEST)Svara[svara]

@Roufu: Artiklarna kan vara kvar allihop, enligt min mening. Tidningen var under årtionden ett av världens mest kända kulturella fenomen, som James Bond‑filmerna eller proffsboxningens tungviktstitel eller Marlboro Man. Dessa kvinnor hade en huvudroll i vart nummer. Millioner eller milliarder människor har känt till institutionen “Playmate of the Month”. Året har bara tolv månader. Det är några hundratal personer som har denna uppmärksammade merit. Jan Arvid Götesson (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 13.14 (CEST)Svara[svara]
Generellt instämmer jag med Jan Arvid Götesson ovan. Samtidigt klan jag tänka mig att det finns en hel del playmates vars "claim to fame" utöver dessa utvik kan vara mycket begränsade. På enwp verkar man ha löst detta med att å ena sidan ha enskilda artiklar om mer kända playmates, å den andra årsvisa samlingsartiklar där de mindre bemärkta tas upp endast i "listform". Kan detta månne vara något även för oss? /FredrikT (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 14.20 (CEST)Svara[svara]
Jag instämmer med Jan Arvid Götesson. Det finns ingen anledning att rensa här om inte artiklarna är undermåliga p g a att det inte finns tillräckligt med material. Sammanställningen nedan tyder på att detta oftast inte är fallet. Men att därutöver ha samlingsartiklar låter som en god idé. Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 05.56 (CEST)Svara[svara]
Jag vill påstå att artiklarna på svWP är undermåliga. De är bara "katalogfält", det enda de säger är att de varit playmates, när det inträffade och födelsedata. Alltså exakt vad Wikipedia inte är. Ingen av artiklarna på svWP som är under 1000 tecken försvarar sin plats med ibbehållet de har nu. Jag tycker dessa "katalogposter" ska raderas, en artikle ska stå på egna ben vid varje givet tillfälle för visad relevans. Inte finnas kvar för att det finns material någon annanstans. LittleGun (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 06.30 (CEST)Svara[svara]
Jag har motsatt uppfattning. Artiklar som har förbättringspotential bör normalt få finnas kvar och särskilt om man hittar mer på andra språkversioner via interwikin. Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 07.00 (CEST)Svara[svara]
Alla artiklar har förbättringspotential, så på det viset självklart! Men, till dess ska de stå på egna ben. Annars blir det ett länkregister. LittleGun (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 07.30 (CEST)Svara[svara]
Jag håller inte med om att alla artiklar har förbättringspotential. Det jag menar är att om det inte finns material för att utöka en artikel på grund av att otillräcklig uppmärksamhet lett till källbrist kommer den att förbli en stub under överskådlig tid. Den typen av biografier bör raderas. Tostarpadius (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 08.54 (CEST)Svara[svara]

Här är en tabell som för artiklarna i Kategori:Playboy Playmates visar hur många sajtlänkar som respektive Wikidataobjekt har samt artikelstorlekarna på svwp, enwp, dewp, frwp och eswp. Några av artiklarna finns bara i svwp men de flesta finns på flera språk och med betydligt mer innehåll än de svenska artiklarna.

--Larske (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 23.56 (CEST)Svara[svara]

Tabellen ovan omfattar bara de Playboy Playmates med svwp-artikel som igår låg i Kategori:Playboy Playmates. Det finns ytterligare elva svwp-artiklar som saknades i kategorin, men som nu är inlagda där.
En förteckning över alla Wikidataobjekt som har egenskapen utmärkelse (P166) lika med Månadens Playboy Playmate (Q107716060) finns i form av en Listeria här i sandlådan. Den innehåller bild (P18), länk till svwp-artikel eller, där sådan saknas, till Wikidataobjektet, medborgare i (P27), månad då personen var Månadens Playboy Playmate (Q107716060), födelsedatum (P569), dödsdatum (P570) samt antal sajtlänkar. Det är just nu 799 objekt som uppfyller villkoret ovan.
-- Larske (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 16.09 (CEST)Svara[svara]
Som påpekats, var (är ??) Playboy viktig, tongivande, åtminstone på den tiden. Dvs de Playmates som varit med, är enligt min åsikt Relevanta, dvs omskrivna, källor finns, upplaga finns, allt det som vanligen krävs. Jag har inte orkat läsa i detalj smörjan om icke-relevans, men kommer det till omröstning, är min röst klar - Revelans 100%. Kan nu sur-gubbarna sluta slösa energi på "ta bort", och istället "lägga till".. vore jag mycket gladare. Sura tonfallet kommer av att ... Wikipedia är till för att samla data, uppgifter, information. Inte censurera, sterilisera, rensa... Mvh Janwikifoto (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 23.34 (CEST)Svara[svara]
Som surgubbe så vill jag påpeka att wikipedia inte är ett personregister. Jag tycker artiklarna ska stå på egna ben, nu är det bara en registeruppgift. Oberoende av halmgubbarna censurera och sterilisera. LittleGun (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 07.25 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker alla XXwp-artiklarna talar för relevans. Flera av artiklarna är tyvärr stubbar även med dagens mått mätt, men fyller ändå en funktion med iw-länk för den som är angelägen om att finna mer info, och som kan tillgodogöra sig den på ett annat språk eller via Google translate. /Anhn (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 08.38 (CEST)Svara[svara]
Jag gjorde lite stickprov. En intressant sak jag noterade är att Kelly Gallagher är ihopkopplad med en:Kelly Wearstler. I enwp:s artikel sägs ingenting om playboy, mer än att det finns en kategori. Det finns dock en förgrening en:Kelly Gallagher som tyder på att språklänken är korrekt. Verkar som någon försökt "städa" upp enwps artikel och dölja detta.
andejons (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 09.03 (CEST)Svara[svara]
Jag noterade också detta. Den/de som har "städat" har dock missat källan i not 12. /FredrikT (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 19.52 (CEST)Svara[svara]
Här är städningen. Det bör nog läggas tillbaka. Svårt via mobilen. Därfö3 jag skriver här. Adville (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 20.13 (CEST)Svara[svara]
Tittar man på artikelns diskussiponssida inser man att det nog kan vara litet av att ge sig in i ett getingbo att försöka lägga tillbaka uppgiften. Själv känner jag inte riktigt att jag orkar och hinner ta en sådan strid på ett främmande språk just nu, men jag hyllar och stöttar den som gör det. /FredrikT (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 09.22 (CEST)Svara[svara]
Jag lade till ett par meningar i den artikeln. "Getingbodiskussionen", som jag tycker var väldigt sansadf, har flera år på nacken och handlar uteslutande om faktamallen verkligen ska vara en "Playmate-faktamall". Det ska det såklart inte vara, men i den diiskussionen är alla överens om att ett par rader inte är OVIKT,. LittleGun (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 09.51 (CEST)Svara[svara]
Jag anser att utvikningsflickor är fullständigt irrelevanta, så vida de inte gjort sig kända för något annat än att figurera nakna på bild. Att bli fotograferad naken är ingen prestation. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med stoff att fylla deras artiklar med. En naken kropp är inte av tillräckligt biografiskt intresse. Alla har en även om inte alla blivit fotograferade eller publicerade. Utvikningsflickor är att jämföra med statistroller på film. /Ascilto (diskussion) 30 oktober 2021 kl. 15.37 (CEST)Svara[svara]
Håller både med och inte. Motsvarande statistroll blir det om framträdandet är enstaka, i ett mindre uppmärksammat sammanhang och/eller personen inte får uppmärksamhet som människa (via fast artistnamn eller verkligt namn). Pratar vi Playmate of the Year, är det mindre troligt att den här karaktäristiken passar in. Medan månadens Playmate är mer av ett "dussinframträdande". Mina två ören. Paracel63 (diskussion) 31 oktober 2021 kl. 07.40 (CET)Svara[svara]

Finns det möjlighet att så någon statistik över hur många som använder W från mobil respektive dator. - Jonnmann (diskussion) 30 oktober 2021 kl. 10.05 (CEST)Svara[svara]

här syns dettai antal olika devices ocgh här i antalet accesser.Yger (diskussion) 30 oktober 2021 kl. 10.31 (CEST)Svara[svara]
Ok Tack! - att jag undrar är för jag försöker vara noga med layouten, både på det jag själv gjort, och fixar till andra artiklar, det är viktigt med en snygg layout tycker jag, jag använder själv inte Smartphone, så det är bra att det går att se hur mobilt ser ut från en dator.

Att det var så överväldigande många från mobil trodde jag inte, synd på så många bra bilder som finns på W, som då bara ses i pluttig storlek, men det är väl bara jag som fotograf som bryr mig . . . . . . Jonnmann (diskussion) 30 oktober 2021 kl. 11.47 (CEST)Svara[svara]

Skall vi visualisera ett sätt som folk kommer att möta artiklarna på är det rimligare att tänka mobilutseende, ja. /Julle (disk.) 31 oktober 2021 kl. 01.11 (CEST)Svara[svara]
Får använda appen då, där är bilderna stora och fina ;) Sabelöga (diskussion) 31 oktober 2021 kl. 06.15 (CET)Svara[svara]
Det är viktigt att inte endast tänka på de vanligaste omgivningarna. Om man följer allmänna riktlinjer så bör resultatet bli tillfredsställande på de vanligaste plattformarna, annars bör riktlinjerna – eller omvandlingen av wikitext till vad man serverar – ändras. Om man sedan finslipar så bör man utom mobil/dator tänka på sådant som olika breda webbläsarfönster och dator med liten skärm (med eller utan låg upplösning). Mobilskärmarna är inte heller alla likadana: min ovanligt smala modell ger jobbiga resultat på en del webbplatser. –LPfi (diskussion) 31 oktober 2021 kl. 12.18 (CET)Svara[svara]
Jag tror grundprinciperna gör det fungera bra. Slaget vid Brännkyrka blir utmärkt på mobilen med två bilder kopplade till avsnittsrubriker. Jag misstänker bildövertunga och "för" långa texter gör det blir sämre.Yger (diskussion) 31 oktober 2021 kl. 15.13 (CET)Svara[svara]

Admin-nominering[redigera | redigera wikitext]

Så här i elfte timmen har det dykt uppe en nominering för adminskap: Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet. In och rösta vetja! LittleGun (diskussion) 31 oktober 2021 kl. 19.05 (CET)Svara[svara]

WD-mallar igen[redigera | redigera wikitext]

Utan att vilja diskutera exakt innehåll i WD-mallarna, skulle jag ändå vilja säga att det är tydligt att innehållet i bästa fall är ekvivalent med "vanliga" mallar, och att det samtidigt är krångligare att underhålla och bevaka en WD-mall. WD-mallen är dessutom väldigt generell, och inte lika ämnesanpassad som t.ex. mallar för författare eller biskopar. Jag skulle därför vilja att vi skulle ha som princip att inte byta vanliga mallar mot WD-mallar om det inte finns någon tydlig fördel (t.ex. levande personer för vilka sådant som avslutade ämbetsperioder eller dödsfall kan uppdateras vid behov), och även då bör man överväga att utöka den vanliga mallen. Detta bör föras in i lämpliga riktlinjer.

andejons (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 12.33 (CEST)Svara[svara]

Jag skulle önska en ökad tydlighet i diskussionen snarare än att bunta ihop alla Wikidatastödda mallar i en säck. Namnge gärna de specifika mallarna som är dåliga så blir det lättare att föra en sansad diskussion eftersom att de håller en kraftigt varierande kvalitet. Som konkret förslag skulle jag till exempel önska att {{Databox}} togs bort ur alla artiklar och museimärks, medan till exempel {{faktamall svensk kommun WD}} funkar alldeles utmärkt och jag skulle motsätta mig ett sådant förslag för den. Och så har vi en hel gråskala däremellan, där inget enskilt fall klargörs bättre av att tro att de alla är likadana eller används på ett likartat sätt. Ainali diskussionbidrag 18 oktober 2021 kl. 13.13 (CEST)Svara[svara]
Förslaget är generellt. Det måste finnas grundläggande förståelse och principer för vad WD är bra för och vad det inte är så bra för om vi skall kunna ha konstruktiva diskussioner om enskilda mallar, liksom en förståelse att dessa kan ändras. Jag menar att en sådan princip är "WD är generellt krångligare än WP". En annan är "WD är bra för uppgifter som kommer uppdateras". Därav följer att balansen i valet av mallar väger över till WD:s fördel om det är administrativa områden som är i bruk idag och t.ex. kommer få uppdaterade bfeolkningsmängder, men till WP:s om det är en sedan länge avliden person, om innehållet i övrigt är i stort sett ekvivalent. En annan princip, med viss men begränsad inverkan, är "mer specifika mallar är vanligen bättre än mer generella, om de fortfarande är heltäckande".
Däremot kan jag väl säga att förslaget föranleddes av att det bytts till {{faktamall biografi WD}} utan att det synbarligen fanns mer information i de nya mallarna än det fanns i de gamla.
andejons (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 14.08 (CEST)Svara[svara]
Aha, jag förstår din poäng. Och ja, vi kanske behöver uppdateraWikipedia:Faktamallar. Som ett första utkast för att få igång diskussionen föreslår jag följande punkter att ingå i en sådan riktlinje (utan inbördes ordning, men med nummer så att det är lättare att hänvisa till dem i diskussionen):
 1. en artikel utan faktamall kan få vilken typ av faktamall (alltså vanlig eller Wikidatastödd) som helst
 2. mer specifika faktamallar är att föredra framför generella (men undantag kan finnas)
 3. en artikel med en vanlig faktamall kan endast bytas ut mot en Wikidatastödd mall om ingen information går förlorad vid bytet och det kan förväntas uppdateringar i Wikidataobjektet (ej uttömmande lista på exempel: levande person, framtida händelse, nuvarande administrativt område eller ort)
 4. en artikel med en Wikidatastödd mall kan få den utbytt mot en vanlig mall om det inte förväntas några ändringar i wikidataobjektet (ej uttömmande lista på exempel: historiska personer, händelser, och områden) och den befintliga mallen orsakar underligheter i artikeln och alla korrekta uppgifter i Wikidatamallen läggs in i den vanliga faktamallen
 5. en faktamall kan i akutfall (exempel brott mot Wikipedia:Artiklar om nu levande personer) plockas bort omedelbart i sin helhet om mallen av någon anledning inte kan rättas av användaren som upptäcker felet. En sådan redigering får göras ogjord om felet samtidigt åtgärdas. Detta gäller oavsett om det är en Wikidatastödd mall eller inte. Ainali diskussionbidrag 18 oktober 2021 kl. 19.10 (CEST)Svara[svara]
Eller kortare:ändringar som gör artikeln bättre är bra, ändringar som gör artikeln sämre är inte så bra. Det behövs knappast skrivas ut i någon riktlinje. Och för beivrande av inlägg som gör artiklar sämre finns det etablerad praxis för Yger (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 21.31 (CEST)Svara[svara]
I punkt 4 bör "alla korrekta uppgifter" ändras till "alla korrekta och relevanta uppgifter". Allt som är korrekt hör inte hemma i en Wikipedia-artikel. I faktamall biografi WD är det vanligt med ett överflöd av uppgifter under vissa rubriker, framför allt utmärkelser och sysselsättning. Plumbum208 (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 21.22 (CEST)Svara[svara]
Mjo, det har du ju en poäng i. Men jag antar då att det helt enkelt inte finns parametrar för utmärkelser i den manuella mallen. Och om det finns en parameter för utmärkelser, varför skulle inte alla sådana visas? För sysselsättning klassar jag det som inkorrekt om sysselsättningar som inte borde synas i en faktamall inte har rangordnats på förväntat sätt på Wikidata. Ainali diskussionbidrag 19 oktober 2021 kl. 22.36 (CEST)Svara[svara]
De manuella mallarna har parametrar med olika namn som motsvarar utmärkelser i faktamall biografi WD. En del, som skådespelare och musiker, har separata parametrar för olika relevanta utmärkelser som oscars och grammy. Långa listor bör man hur som helst lägga i artikeltexten under rubriken Utmärkelser så att inte faktamallen blir överlastad. Där kan man också använda {{Wikidatautmärkelser}}. Se till exempel Pjotr Kapitsa som tydligen fått Leninorden fem gånger. Tidigare såg hans artikel ut så här. Plumbum208 (diskussion) 20 oktober 2021 kl. 13.37 (CEST)Svara[svara]
Det håller jag med om, att Wikidatastödda mallar skall åtskiljas tydligt i diskussionen. Låt mig säga något om bara de två Wikidatastödda mallarna Faktamall biografi WD och Databox. För två veckor sen skrev jag att många faktarutor skapde med Faktamall biografi WD innehåller brister. Under de senaste två veckorna har ett antal inläggningar av Faktamall biografi WD och ett mindre antal av Databox gjorts. I en fjärdedel av fallen har faktarutor skapats som fått iögonenfallande brister. Låt oss säga att en person skulle presenteras så här:
Karl Marx Född: 1800 eller 1818 i Preussen eller Europa; Död: 1883 i London och Liverpool; Medborgarskap: Preussen och Västtyskland. (1800 var modern 12 år).
Jag vill inte finna fel i enskilda redigeringar, så detta med Karl Marx är påhittat, men det är ekvivalent till kvalitetsproblem som finns i Wikidataunderstödda faktarutor som skapats efter att jag skrev för 14 dar sen om problemen.
Själv har jag ofta anledning att tacka dem som rättar de många felen i mitt skrivande, i smått med stavning och i stort med feltolkningar och annat, så jag vill inte ta upp enskilda redigeringar. Jag bara säger att kombinationen av tre faktorer, Wikidatas fyrkantighet och problematiska inlagda uppgifter i Wikidata plus existensen av vissa Wikidataunderstödda faktarutor plus entusiastiska inläggare resulterar i en hög procent av iögonenfallande onöjaktigheter i artiklars mest exponerade och lästa avsnitt, faktarutorna, när de skapas med vissa Wikidataunderstödda mallar.
Jan Arvid Götesson (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 15.01 (CEST)Svara[svara]
@Jan Arvid Götesson: Jag tror att det är bra att vara mer specifik i kritiken mot andra användare istället för att med svepande formuleringar som att i en fjärdedel av fallen har faktarutor skapats som fått iögonenfallande brister. Generell kritik drabbar även de som gör ett bra jobb med att "förhandsgranska innan man sparar" som alla verkar eniga om att så ska man göra. De som inte gör det behöver "tas i örat", men då behöver du tala om vem eller vilka som gör de redigeringar som du inte anser leva upp till dina kvalitetskrav.
Jag är inte överförtjust i mallen {{databox}} som kan ge konstiga faktarutor när den används för vissa typer av artiklar, men låt oss titta på de 32 artiklar som sedan den 30 september fått mallen {{Databox}} inlagd, antingen som ett tillägg till en befintlig artikel eller direkt vid skapandet av en ny artikel. Se nedanstående tabell.
Jag har inte granskat alla faktarutor in i minsta detalj, men undrar ändå om det är några av dessa som är så usla som du låter påskina. I så fall är det väl bara att pinga den användare som lagt in mallen och påminna om att "här verkar det som om du har glömt bort att förhandsgranska innan du sparade artikeln". Hur svårt kan det vara?
Är det någon av användarna Boivie (10 inläggningar av databox), Dr Bowser (7), Yger (5), Paracel63 (4), EstrellaSuecia (2), Marcus.linneberg (1), Fredde 99 (1), Rei Momo (1) eller Moonhouse (1) som du anser har varit "generellt slarviga" och/eller "överentusiastiska" vid inläggning av mallen databox under denna period och därmed försämrat någon/några artiklar?
Jag såg att i ett av fallen,Vladislav Savic, har mallen {{Databox}} använts i stället för den mer specifika {{Faktamall biografi WD}}, men ser det som ett ganska harmlöst misstag. Användaren har vid tidigare redigeringar använt rätt mall.
Inte i något fall har jag sett att man ersatt någon annan, bättre, mall med databox. Men där det finns specifika mallar att tillgå kan det vara lämpligt att ersätta mallen databox med en mer specifik mall såsom till exempel {{Faktamall mat}} för artikeln Mostaccino. Men det kan göras av vem som helst och när som helst. Det är det som är wiki.
--Larske (diskussion) 18 oktober 2021 kl. 18.57 (CEST)Svara[svara]
Det fingerade exemplet innehåller ett fel som vi har en åtgärdskategori för (dubbla födelsedatum) så det är tekniskt ganska lätt att att få fram en lista över nyligen tillagda biografimallar med detta fel. Jag hittade ett oroväckande stort antal nyligen tillagda biografimallar med dubbla födelsedatum, dock inget som liknade exemplet. Om det står "1800 eller 1818" skulle "1800" tidigare kunna ha kommit av en felaktig maskintolkning av ett oprecist datum, men oprecisa datum är sedan ett bra tag bortfiltrerade från mallen vad gäller födelsedatum. Nedanstående artiklar har de senaste två veckorna fått biografimallar med (i skrivande stund) dubbla datum:
Några av de dubbla årtalen kommer av Wikidata har vissa källor som bara anger år och andra som anger komplett datum, andra är mer svårkollade. Alla de här ändringarna är av en typ som jag inte skulle göra själv, men i de flesta av fallen känner jag inte omedelbart att jag kan återställa någon annan. Dock är jag skeptisk till de förändringar som ersätter en tidigare ämnesspecifik mall och/eller tar bort lokal info. Väsk 19 oktober 2021 kl. 10.25 (CEST)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I diskussionen framförs två uppfattningar om några av de Wikidatastödda faktamallarna. Larske menar att jag är ute i ogjort väder. Allt som behövs är normalt kvalitetsarbete, menar Larske, och att pinga mallinläggare som förbiser onöjaktigheter i sina nyskapade faktarutor.

Jag tror att problemet är lite större än vanliga förbiseenden. Jag menar att de tre faktorerna “Wikidatas egenskaper” PLUS “vissa WD‑mallars blotta existens” PLUS “villiga WD‑mall‑inläggare” i samverkan producerar ett icke ringa antal fel, som är annorlunda än vanliga småfel, och tenderar att ligga kvar på synlig plats.

Larske vill ha specifik kritik. Jag läste alla 58 Wikidatastödda faktarutor (Faktamall biografi WD och Databox) som skapades under två veckor, när denna debatt kommit i gång. Jag fann att en fjärdedel hade onöjaktigheter. Med ”onöjaktighet” menar jag att en allmänbildad läsare skulle förvånas inför en eller flera faktauppgifter.

Om man menar att några av mina anmärkningar är obefogade, eller att felprocenten kan vara ovanligt hög i detta tiddssegment, då betyder detta att ”en fjärdedel” minskas till 20, 15 eller 10 procent – fortfarande tusentals onöjaktigheter. Min poäng är att ovanstående Wikidatastödda faktarutor skapades när alla som läser Bybrunnen visste att deras rutor kommer att granskas.

Ovan berörde jag ett försök att överflytta den engelska idrottstermen ”statistical leader” till svenska. Jag vill göra en utvikning om detta, för det är en större fråga än korrekturläsning av faktarutor. Jag tror att det är en sidoeffekt av Wikidatas funktionssätt att folk pressas att försöka komma på svenska motsvarigheter till utrikiska (engelska) termer. Se till exempel Josefs grav som sägs vara en ”begravningsstruktur” (funerary structure) därför att Databox används. På engelska är en ”structure” något som människor eller djur har satt ihop av byggnadsmaterial. På svenska har ”struktur” inte den betydelsen. Men de som arbetar med Wikidata pressas att komma på något svenskt för funerary structure, och så blir det anglicismen ”begravningsstruktur”, och så kommer detta osvenska ord in i artikeln Josefs grav.

Låt mig sammanfatta. De tre problemen som jag ser är:

 1. Wikidata har ett (oundvikligt?) drag av ”fyrkantighet” som sipprar in i Wikipedia om man inte ser upp. Detta skapar oavsiktlig humor eller pedanteri.
 2. Wikidata och Wikidatamallar uppmuntrar användare att uppfinna svenska termer, som stundom blir svengelska – men en faktamall måste ha etablerade svenska termer.
 3. De två ovanstående berör begreppssidan (vänstersidan i en ruta). Det tredje problemet är att mallinläggarna har haft en hög acceptans för att högersidan i rutorna innehåller olämpliga värden och faktauppgifter.

Det sista problemet kan lösas som Larske föreslår: att alla tar för vana att noggrant granska hur artikeln ser ut, efter att en ruta genererats. När man granskar resultatet måste man kontrollera kombinationen av vänstersidan och högersidan. ”Sysselsättning” och ”seriemördare” är vanliga svenska ord, men . ”Sysselsättning: seriemördare” är en olycklig kombination.

Jag slutar med en viktig principiell skillnad, som får praktiska resultat. När det gäller kvalitetskontroll finns en skillnad mellan att å ena sidan skriva text själv, och att å andra sidan kontrollera resultatet av mallinsättning. Ingen skulle skriva den konstiga meningen ”Ibn Abi 'l-Hadid var medborgare i abbasider och hans religion var islam, sunniislam och mu'taziliter.” Men när man sätter in en mall i Ibn Abi 'l-Hadid måste man ha viljan, omdömet, språkkänslan och kunskaperna att avvisa resultatet ”Medborgarskap: Abbasider; Religion: islam, sunniislam och mu'taziliter”. Det är mindre sannolikt att man har det än att man för egen maskin skreve rimlig artikeltext om i vilket rike Ibn Abi ’l‑Hadid bodde och vad han hade för religion.

Kastar jag sten i glashus? Jag gör fel som andra rättar. Jag blir dock glad för hjälpen. Svaren som jag får här tyder på att andra skjuter ifrån sig mina synpunkter. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 06.07 (CEST)Svara[svara]

Dina inlägg har lett till diskussion om och ifrågasättande av lämpligheten av WD mall i visa typer av objekt, som Stockholms blodbad där fyrkantigheten i Wikidatas uppgifter och händelsen typ gör att resultaten i boxen inte blir bra och ej går få bra. Att medvetengöra sådan fall mår vi bra av och gör vi lär oss blir bättre. I övrigt har du väl nu ett 20-tal gånger upprepat i princip samma typ av synpunkter och mycket är vad jag skulle kalla petkommentarer. Jag misstänker det går petkritisera i princip alla våra artiklar, oberoende av utnyttjande av WD mall. Även om din kommentarer i sig är korrekta så delar jag inte din oro/grundläggande kritik, vårt mål är att med artiklar tillföra värde till läsare och det gör vi även om de går petkritisera detaljer som nästan aldrig förvirrar för läsaren. Att Abdulla Shahid beskrivs som islamist är varken sakmässigt fel eller förvirrande för läsaren, det är enbart en abstrakt filosofisk fråga om det bör anges eller ej (som dessutom skiljer sig åt mellan kulturer). Jag vill nu vädja till dig att lägga ner din Don Quijotekamp mot Wikidata. Det tillför inte längre värde och sprider nu bara olust bland goda bidragsgivare Yger (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 07.10 (CEST)Svara[svara]
Till listan över fel kan för läggas mallar för svenska adliga, som generellt verkar lida av konstigheter. I Helena Snakenborg kan man nu läsa att hon var dotter till "Ulf Henriksson, Lord of Fyllingarum" och "Agneta Knutsdotter Lillie, Heiress of Norrnes". Klas Fleming (död 1597) påstods ett tag ha finskt medborgarskap, och sägs fortfarande ha fötts och avlidit i ett land som inte blev självständigt förrän 300 år senare. Hans patronymikon används inte heller i modern svensk litteratur, eftersom han skrev sig själv just som "Klas Fleming" (möjligen med något annorlunda stavning).
Det förekommer fel i våra nuvarande artiklar, men som JAG har WD helt egna typer av fel som inte beror på missuppfattningar eller liknande. Ingen människa skulle med vilja skriva att någon dog på två olika platser. Ingen skulle skriva att seriemördare är en sysselssättning. Ingen skulle skriva att en by har ett modersmål. Ingen skulle kalla en svensk adelsman för "Lord". WD-mallarna påminner om automatöversatta artiklar. Delar av dem blir bra, men en hel del blir nonsens eller dumt. Det är uppenbarligen så att JAG har en poäng i att WD-mallar läggs in utan tillräcklig eftertanke och att det behövs någon form av åtgärd.
andejons (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 10.41 (CEST)Svara[svara]
Åtgärd är som i allt vårt arbete. Att vi tillsammans hjälps åt att identifiera och åtgärda onöjaktigheter, i datat, i mallkod och i hur vi tillämpar mallar. Yger (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 11.29 (CEST)Svara[svara]
Precis. Här följer lite kommentarer på den lista på onöjaktigheter från Jan Arvid Götesson som publicerades i morse. Vänsterkolumnen är en kopia av listan och i högerkolumnen finns kommentarer om vad som hittills har gjorts eller bör göras.
Sammanfattningsvis är majoriteten av de rapporterade onöjaktigheterna åtgärdade, de flest inom ett par timmar från det att de publicerades i den här tråden i morse. Det är lite olika slag av åtgärder, från ändringar i enskilda Wikidataobjekt till ändringar i Wikipedia eller ändringar i två olika mallar där de sistnämnda ändringarna kommer även andra artiklar till godo.
--Larske (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 20.40 (CEST)Svara[svara]
Det är ett intressant urval som har gjorts, det förvånar mig att Ragnhild Marie Hatton inte har en arikel på nowiki eller nbwiki, Dennis Muren, en person som fått hela nio Oscars och här klagas det på att listan över utmärkelser är lång istället för att prompt utöka denna artikel!
Förslag på översättning av statistical leader: "ledare statistiskt" -- Sturban (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 21.51 (CEST)Svara[svara]
@Sturban Vad menar du med att det klagas på att listan med Dennis Murens utmärkelser är lång? Den ursprungliga anmärkningen gällde att exakt samma fyra ord upprepades sex gånger i faktarutan, och odifferentierat länkade till samma artikel, utan att göra skillnad på de olika Oscarutmärkelser som han fått. Nu anges olika år för olika utmärkelser, och faktarutan är välskriven, men fram till 21 oktober fanns brister. Håller du inte med om det? Vilken användning har skämskudden som du nämner i din redigeringskommentar? Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 22.51 (CEST)Svara[svara]
Larske: Det är ju jättebra att de blev åtgärdade, men grundfrågan är ju fortfarande varför det var JAG som var tvungen att skapa listan innan någon reagerade på allt detta. Är det antingen så att de som lägger in WD-mallen redan gör ett heroiskt arbete och detta bara var vad som råkade slinka igenom, eller är det så att de inte brytt sig särskilt om vad det är de lagt in, eller något däremellan? Och att hävda att det är korrekt att diplomater har religion utsatta är nytt för mig. Skall vi ändra WP:BLP?
andejons (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 23.19 (CEST)Svara[svara]
Jag vill tro att de som lägger in WD-mallar generellt gör det i all välmening och med åsikten att artikeln som helhet förbättras i och med denna redigering. -Mallen exponerar dock ofta olika problem och fel, både i svwiki och WD. Ett problem kan vara att faktarutan är flera gånger längre än brödtexten i artikeln, vissa menar att man då ska maska bort information i faktarutan så att faktarutans längd matchar brödtexten. -Jag tycker snarare att det är brödtexten som skall utökas, för ofta är det så att artikeln ifråga är en stubbe. Men, som sagt, det är ofta nybörjare som mig själv som lagt in mallen, och jag menar i motsats till andejons att "WP är generellt krångligare än WD". -Man ska ju veta precis vilken mall som ska in för en författare eller politiker (vilken mall ska användas om personen ifråga är både och?) och man ska veta exakt vilken info som ska in var och fylla mallen korrekt, sedan ska man skriva i själva brödtexten på "encyklopediskt språk" och bara ta med sådant som gemenskapen anser vara relevant och komma ihåg vad man ska wikifiera och hur, och allt detta kan kännas som en väldigt hög tröskel för en nybörjare, för man ska tydligen veta precis allt på en gång. -Särskilt för nybörjare som mig själv kan det kännas väldigt bra när man lagt in en WD-mall och (i bästa fall) artikeln går från vara en stubbe med brist på källor till en artikel som i och med faktarutan är tre gånger så lång och plötsligt har ett flertal aktuella källor. -Men ofta är det tyvärr som konstaterats att WD inte har så mycket att komma med, ofta fattas källor och i vissa fall kan det vara motsägande datum, märkliga "sysselsättningar" eller ett överflöd av utmärkelser och annat. Just det valda ordet "sysselsättning" är i sig lite problematiskt, kanske borde det ändras till något annat, kanske "är/har varit aktiv som" är en bättre etikett? -Men så länge dessa WD-uttalanden inte är helt fel är det bra att problemen blottläggs så att någon löser dessa, och när man ser ett problem i en artikel vad ska man göra då? -Om man inte anser sig ha tid eller kunskap för att lösa problemet som blattlagts lägger man in en åtgärdsmall av något slag. -Man skulle till och med kunna klassa WD-mallar som åtgärdsmallar, för det är ju faktiskt vad de är i Jan Arvid Götessons ögon då han ser sig tvingad till merarbete, men åtgärderna ska långt ifrån alltid ske i WD. Sanningen är att många WP-artiklar är undermåliga och har så varit i många år, och plötsligt har detta kommit i dagen i och med dessa WD-mallar.
-- Sturban (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 12.20 (CEST)Svara[svara]
Att lägga in själva mallen är busenkelt. Men om jag vill rätta något i den krävs det att jag gör det arbete som redan vore gjort för en manuell mall, eller att jag börjar jaga runt på WD. Det gör att arbetsbördan för att rätta upp blir större än vad den är för att göra fel eller mindre bra. Det borde vara den som vill ha in mallen som skulle vara tvungen att ta den istället. Skulle någon hålla på och lägga in kasst översatt brödtext hade en av de tänkbara åtgärderna varit att återställa. Är vi överens om att det är en rimlig åtgärd om en WD-mall innehåller mycket som är tokigt, och att det ankommer på den som i så fall vill ha den kvar att få åtgärder gjorda?
andejons (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 13.28 (CEST)Svara[svara]
Nej, en WD-mall innehåller i sig ingenting, den bringar in data/info från WD som en eller flera andra WD-människor lagt in på ett sätt eller annat. Ibland har många varit och putsat på just detta WD-objektet och det har massor med data, lite grand som en populär artikel på svwiki som putsats och utökats genom åren. Ibland överensstämmer inte WD-datat med vad som är i svwiki - ofta för att svwiki-artikeln är "kass", eller, ofta för att det är konstigheter eller fel som någon annan har petat in i WD. Men lika lite som att det är mall-inbringarens plikt att rätta i eller utöka svwiki-artikelns kassa eller felaktiga brödtext, är det en plikt att rätta i WD, även om det naturligtvis är önskvärt att så sker.
Så om det är så artikeln och WD inte stämmer överens och du är säker på att det är i WD det är fel, lägg in en åtgärdsmall och påpeka detta, för det är ju "busenkelt". Eller om det är så att det är fel i artikeln, så antingen rätta det, eller lägg in en åtgärdsmall för som pekar på det problemet. En av poängerna med att ta in saker från WD är just för att höja kvaliteten, både på WD och på svwiki, för det är långt ifrån alltid att det som står i svwiki är det riktiga. -- Sturban (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 15.11 (CEST)Svara[svara]
Här finns många bollar i luften och jag tror att Wikipedia skulle må bra av att vi strukturerade diskussionen, antagligen i något skede genom att fortsätta den i samband med olika kvalitetsprojekt.
 • Ansvar för felaktigheter. Är det OK att lägga in en faktaruta utan att kolla rimligheten i uppgifterna. Det här motsvarar problematiken kring översättning, där många är av åsikten att översättaren bör kontrollera källorna till allt som översätts. Jag tycker att en rimlighetsbedömning tillsammans med en bra notapparat räcker. För Wikidata verkar det inte finnas konsensus om kravet på rimlighetsbedömning.
 • Fyrkantiga uppgifter och icke-svensk terminologi. Här ser det ut att de ivrigaste förespråkarna för faktarutorna är beredda att sänka kvalitetskraven. Andejons och JAG är bekymrade för att faktarutorna inte håller den kvalitet man normalt kräver av manuellt författad text. Jag håller med, också om jag är beredd att pruta på den ifråga om artiklar som är klena också i övrigt (latinamerikanska politiker). Andra menar att sådant är pedanteri som man får syssla med själv, men som inte skall påverka användningen av faktarutorna.
 • Det riktiga i att ta bort mallar som man inte ger sig tid att fixa. Vilken bör tröskeln vara för att malla (sic) eller ta bort en mall som inte håller måttet? Ingen användare har plikter (annat än den som lägger in något), så det handlar om hur allvarliga fel man skall låta finnas kvar.
 • Hur mycket information som skall med i faktarutorna. Med en längre faktaruta ryms inga bilder i en normallång artikel, annat än i faktaruta och eventuellt galleri. Möjligheten att illustrera enskilda stycken (åtminstone om barndom och tidig karriär, eventuellt ryms någon i Eftermäle).
 • ...
Jag tror att det vi först och främst borde nå konsensus om här är vilken kvalitetströskel som skall gälla för att lägga in faktarutor. Sedan bör vi så snabbt som möjligt starta kvalitetsprojekt för att identifiera problem som vi kan komma åt systematiskt.
LPfi (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 17.41 (CEST)Svara[svara]
Felaktigheter: jag tycker det är rimligt att den som lägger in en mall skall kolla att faktauppgifterna i den är rimliga. Om t.ex. WD påstår att någon är född på två olika ställen, då skall man kontrollera det innan man lägger in mallen.
Språkfel: vissa språkfel är svåra att komma åt. Det är egentligen orimligt att en enda faktamall skall användas för alla personer. En sak som skulle kunna göra saker bättre är att kunna skriva över även "etiketten", så kan vi komma runt t.ex. "Sysselsättning" och "medborgarskap" där dessa uttryck inte är så relevanta.
Konstiga uppgifter: En del uppgifter borde lösas på WD eller av mallmakarna. Det är t.ex. orimligt att ha medborgarskap i en stat som inte fanns när man levde - detta borde kunna kontrolleras automatiskt. Egennamn borde inte hämtas från andra språk utan att något flaggas upp för kontroll. Det blir ofta fel att använda vilket land en ort just nu ligger i för att ange födelse- och dödsort. Den enda rimliga lösningen är nog att sluta hämta land och bara ange ort.
Tjänsliga personeruppgifter borde inte hanteras med automatik; examplet JAG gav på att det noterats att någon är muslim (inte islamist!) bryter mot WP:BLP. Det borde tas bort ur mallen snarast, och bara tillåtas om man manuellt anger att det skall hämtas.
andejons (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 18.22 (CEST)Svara[svara]
Det är påbud i Maldiverna på att vara muslim, ingen annan religion är tillåten, undantag görs för turister. -Generellt bör dock religion döljas i mallen för levande personer får jag hålla med om. -- Sturban (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 19.09 (CEST)Svara[svara]
@LPfi Jag gav en numrerad lista tidigt i denna diskussion som i princip svarar på alla din punkter. Är det någon av dem du inte håller med om? Ainali diskussionbidrag 22 oktober 2021 kl. 08.47 (CEST)Svara[svara]
Din lista tangerade detta, men handlade mer om när det är berättigat att byta mall. Den var en bra början, men jag tror de fundamentala meningsskiljaktigheterna handlar om hurudana faktarutor och uppgifter som är acceptabla, hur höga kvalitetskrav som kan och bör ställas – för att överhuvudtaget sätta in eller ha kvar en mall. –LPfi (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 18.40 (CEST)Svara[svara]
@Jan Arvid Götesson I fallet Dennis Muren är det inte så konstigt att "Oscar för bästa specialeffekter" visas flera gånger, då det avser olika år, vilka redovisas i faktarutan. Historiker (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 19.39 (CEST)Svara[svara]
Jag ser att det gjorts något i wikidataobjektet idag beträffande tidpunkt, alltså det år utmärkelsen avser. Det är kanske därför det nu ser bra ut i faktarutan. Historiker (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 19.47 (CEST)Svara[svara]
Jag har svårt att orientera mig i denna långa och viktiga diskussion.Men jag har noterat en hel del konstigheter i den mall som nyligen lagts in av @Boivie: i Credit Suisse. Se dess diskussionssida. Jag hoppas att det går att hitta en lösning så att inte varje inlagd faktamall måste detaljgranskas och fixas till efter att den publicerats. --Chandra Varena (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 09.39 (CEST)Svara[svara]
Nu har faktarutan i Credit Suisse bytts ut mot en som är bra och informativ, och diverse ändringar har gjorts i WD-objektet. Bra! Men det är fel väg att gå, att lägga ut undermåliga mallar som kräver mycket arbete av andra innan de blir OK. Jag hoppas att underlagen i WD kan göras bättre så att man slipper göra alla dessa ändringar i den enskilda artikeln. Och att - som tidigare sagts - den som lägger ut en mall tar ansvar för att det som står där är både korrekt, välformulerat och relevant. Vitsen med att använda WD i stället för manuellt ifyllda mallar borde väl vara att det blir bra med mindre arbete - inte tvärtom. --Chandra Varena (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 11.32 (CEST)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Yger och Larske förespråkar att vi tillsammans hjälps åt att idetifiera och undanrödja onöjaktigheter. Gott! Jag vill nu se saken från det perspektivet.

I den hjälpsamma listan som Larske skapade ser vi att Disembodied Soul gjort så att ”död i X och Y” aldrig kan hända igen; nu blir det ”död i X eller Y”. Felet fanns i Olive Soulouque. Tidigt i diskussionen skrev jag om ett annat fall, utan att nämna artikelnamnet. I artikeln jag tänkte på, Jacques-François Menou, står nu förbättringen ”Carpenedo eller Venedig”. Förbättringen fungerar permanant och överallt. Tack för det.

Väsk har ordnat så att det aldrig kan stå ”gamla stilen” om månad och dag inte anges. Det är också en förbättring som sker i alla nuvarande och framtida artiklar. Tack för det.

Jag skulle kunna fortsätta med andra gjorda förbättringar, men min poäng är att ”hjälpas åt” är en rimlig åsikt.

Men min ursprungliga analys är också riktig. Jag har påvisat att detta orsakssamband finns:

WD + WD‑mallar + WD‑mallentusiaster = ett stort antal onöjaktigheter

Orsaken är denna: Arikelskribenter (utom nybörjare) skriver oftast godtagbar text, särskilt i inledningen. Sannolikheten för att mallinläggare hindrar konstigheter som WD föreslår från att komma in i artikeln, är (enligt empiriska data) lägre än att fakta skrivs in på ett bra sätt i manuellt skapad text. Därför har inläggande av vissa WD‑faktamallar en strukturell kvalitetssänkande effekt, vid sidan av den positiva effekten att fakta exponeras.

Men min analys bleve mindre riktig, till slut fel, om problem i WD och problem i WD‑mallar löstes ett i taget, och WD‑mallinsättare alltid såge till att faktarutan inte uppvisade brister.

Därför är det intressant vad som nyss hänt i Credit Suisse. Den ärade medwikipedianen Boivie skapade demonstrativt en bristfällig faktaruta med Databox. ”Bristfällig” är inte en elakhet från min sida; efter diskussion var det tvunget att taga bort Databoxfaktatutan. Jag säger ”demonstrativt” eftersom Boivie följer Bybrunnsdiskussionen, och i Credit Suissediskussionen tydligt försvarade åsikten att en bristfällig Databoxfaktaruta vore ett framsteg, eftersom nya fakta blir tillgängliga för läsaren. Boivies filosofi och vision är att sortiment av Wikpediaartiklar, ett i taget, skall få WD‑faktaboxar inlagda med bot. Onöjaktigheter i faktarutor är tydligen ett pris att betala, enligt Boivie. Boivie medgav att den manuellt skapade faktarutan som ersatte Boivies Databox‑faktaruta i Credit Suisse är bättre just nu, men påpekade att en WD‑faktaruta kan bli bättre uppdaterad om ingen bryr sig om Credit Suisse i framtiden. Det har Boivie rätt i.

Larske skrev om saken: Detta är ett bra exempel på när ”aktuell, lite fyrkantigt och med vissa fel som behöver rättas” möter "stilistiskt vacker och felfri, men snart hopplöst inaktuell”. Det skulle kunna användas i diskussionen på Bybrunnen, men den är kanske redan tillräckligt lång som den är.

Jag citerar eftersom Larske fångar kärnpunkten. Många användare tycker att WD‑faktarutor är så bra så att man får överse med konstigheter: ”WD‑faktarutor först, förbättra systemet sedan”. Om det kan man säga att det tydligen behövs en utomstående bråkstake som jag för att många självklara förbättringar alls skall göras.

Därför har Yger fel när han vädjar till mig lägga ner min Don Quijotekamp mot Wikidata. Jag får medhåll i sak, och tack skickas till mig. Dessutom omvandlar ju kompetenta personer mina påpekanden till permanenta förbättringar. En småsak är att Yger skrev ”kamp mot Wikidata”. Wikidata kämpar jag inte mot, utan skapar alltid Wikidataobjekt och redigerar ibland där, fast jag aldrig kommer att lära mig något om strukturerade data.

En annan småsak är att det är improduktivt att anmärka på mina ”petiga” påpekanden. Onöjaktigheterna ligger på ett spektrum från grova, som skadar Wikipedias anseende, till småfel. Debatten om personuppgiften ”Islam”:s vara eller icke vara var onödig. Att en politiker och diplomat från ett djupt muslimskt land faktiskt är en aktiv förkämpe för Islam, och att uppgiften i någon mån kunde försvaras om just honom, ändrar ju inte att det var en skandal att svenskspråkiga Wikipedia tidigare kunde skriva ”Judendom” om en yrkesarbetande, kanske icke‑religiös och, vad vet vi, kanske av judisk kultur ointresserad person.

WD‑mallförespråkarna har uppvisat en motsägelse i sin inställning, tycker jag. Å ena sidan är faktarutan mycket viktig, kanske det enda som läses. Å andra sidan har de inte byggt upp en tillräcklig ambition och laganda att jaga fel och brister på den extremt synliga plats som en faktaruta är. Med ”brister” menar jag både lättfixade enskildheter och stora frågor som ”fyrkantigheten” som skapas av nuvarande uppsättning WD‑mallar. Jan Arvid Götesson (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 00.33 (CEST)Svara[svara]

Tack. Vi ser att varje stickprov av dessa faktarutor har ett antal "onöjaktigheter", som i de flesta fall kan fixas, i många fall så att förbättringen kommer också många andra faktarutor till del. Vi behöver alltså sådana stickprov och kvalitetsarbete kring dem. Jag ser det inte som nödvändigt att exponera felen i ett stort antal artiklar, eftersom problemen – i motsats till fel i brödtext – ofta är sådana som få läsare klarar att lösa, medan de som klarar att lösa problemen på den underliggande nivån inte har tid att ta sig ann mer än ett antal som kan fås fram som stickprov.
På medellång sikt är det inte hållbart att varje stickprov skall hanteras på Bybrunnen. Kunde arbetet ske så att ett nytt stickprov publiceras, analyseras och förbättras på lämplig projektsida, vecko- eller månadsvis, beroende på hur mycket tid folk har att lägga på projektet?
Faktarutor bör då inte läggas in i nya artiklar för att exponera fel och konstigheter (annat än eventuellt som del av projektet), endast då de faktiskt förbättrar artiklarna där de läggs in, med sedvanliga krav om att uppgifter och formuleringar man lägger in måste hålla viss kvalitet. Jag antar att vi inte kan nå konsensus om var ribban skall läggas; eventuellt kan nyinsatta faktarutor prioriteras i stickproven, så att de som lägger in dem får respons de kan använda i sina avvägningar.
LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 10.02 (CEST)Svara[svara]
En variant på det som LPfi är inne på är att börja med att samtlig inläggning av mallar som till någon del importerar data från Wikidata måste patrulleras, något som jag också har funderat på. Det vore kanske en bra lösning för att stoppa att en del konstigheter fastnar i artiklarna och att mallarna inte används i artiklar där det inte är lämpligt, men det faller antagligen på att det finns så olika uppfattningar om vad som är acceptabel kvalitet bland de som skulle få förtroendet att patrullera. Jan Arvid Götesson och Boivie har uppenbarligen mycket olika uppfattningar om en viss faktaruta bidrar till att förbättra eller försämra en viss artikel. Vem "duger" då som patrullerare?
När det gäller helt nya artiklar görs ju redan en patrullering, oavsett om de innehåller någon mall som hämtar data från Wikidata eller ej, och de allra flesta av dessa patrulleringar görs såvitt jag förstår av Yger. Kanske någon som läser den här diskussionen kan tänka sig att bidra som patrullerare. Ett experiment vore om Yger gjorde en patrulleringspaus på en vecka och att Jan Arvid Götesson gjorde detta istället. Då kanske det skulle bli fler "refuseringar" av artiklar som innehåller "onöjaktigheter". Notera dock att patrullering inte bara betyder att "säga nej" till det som inte är perfekt utan att också hjälpa den som skapat en ny artikel, som inte är helt uppåt väggarna, med att få den i anständigt skick som är en grund att bygga vidare på där alla kan bidra med sina kunskaper.
--Larske (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 14.47 (CEST)Svara[svara]
Som patrullerare handlar mycket att Rädda mycket svaga alster. denna var nära raderingskandidat. Men med hjälp av Wikidata blev Peugeot RCZ fem gånger bättre och nyttig för läsare. Wikidata och WD mallar är en fantastisk tillgång, speciellt för oss med ett mindre språk. Och jag patrullerar fortsatt alla nya artiklar av icke etablerade bidragsgivare, mycket nyttigt för att bli medveten hur svaga saker som läggs in. Yger (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 15.00 (CEST)Svara[svara]
Jag förstår att en faktaruta tillför mycket ifråga om svaga artiklar; faktarutan förbättrar här förstaintrycket betydligt. Vid närmare läsning har faktarutan alla svagheter Databox kritiserats för och det är närmast artikelstrukturen som förbättrats och wikidatabilden som ger artikeln existensberättigande. Jag är tveksam. Artikeln ger dock lite bakgrundsinfo om bilmodellen och något att arbeta vidare på om man har information man vill tillföra. Jag kan tänka mig att jag ibland skulle glädjas åt en sådan artikel, främst för årtalen och bilden (och bekräftelsen att beteckningen står för en bilmodell). LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 16.01 (CEST)Svara[svara]
Ja, även om svwp-artikeln är rätt tunn i sina första versioner så innebär dess blotta existens i uppslagsverket att
 • modellen finns med på sidan Kategori:Bilar tillverkade av Peugeot om någon skulle förirra sig dit...
 • läsaren har länkar till artiklar om denna bilmodell på 21 andra språkversioner att välja på, där såväl den engelska som den tyska och franska har betydligt mer information
 • läsaren erbjuds en länk till en Commons-kategori där det finns många (just nu 198) bilder på denna bilmodell. Tyvärr saknas det en Commons-länk i den mobila vyn såvitt jag kan se...
-- Larske (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 17.18 (CEST)Svara[svara]
@Jan Arvid Götesson Din formel är fel. Det ska vara multiplikationstecken, inte addition. Så om du istället för att skriva långa tirader här påpekade det för det fåtal som lägger in mallen fel skulle de förmodligen snart upphöra med det och allt skulle vara frid och fröjd. Ainali diskussionbidrag 23 oktober 2021 kl. 10.31 (CEST)Svara[svara]
@Ainali . Jan Arvid Götesson (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 11.38 (CEST)Svara[svara]
@Ainali: Dessa "tirader" innehåller en hel del information, och också då de innehåller upprepning av tidigare budskap är budskapet justerat för att föra diskussionen vidare.
Påpekande till dessa enskilda användare hade inte hjälpt att råda bot på de brister i mallen eller Wikidata som nu korrigerats, annat än om dessa enskilda användare klarat att avhjälpa dem. Vi har ett problem i att en del användare inte är tillräckligt noggranna då de lägger in mallen, men vi har ett annat problem i att mallen lockar till att göra just så. Och själv talar du ju för att mallen skall användas, och då är det väl fel väg att gå att stoppa de ivrigaste mallinläggarna? Det hjälper inte heller att just dessa blir uppmärksamma på vissa typer av fel de begått om man kan anta att samma fel kommer att upprepas av andra användare.
LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 12.55 (CEST)Svara[svara]
Visst finns det en smula av information inbakad i dessa inlägg. Men de hade bättre passat på respektive malls eller artikels diskussionssida, då hade förbättringar kunna ske omgående istället för att bakas in i en metadiskussion. För mer svårplacerade fel är både Wikipedia:Wikidatafrågor eller Wikipedia:Projekt Wikipedias användning av Wikidata sidor som snabbare skulle uppnå konkreta resultat. Genom att skilja upp inläggen på det sättet skulle inläggen här kunna bli mycket kortare och enklare att följa och det skulle bli tydligare vad vi egentligen diskuterar. Situationen som den är nu vinner ingen på, mer än den som tycker att det är roligare att producera metadokumentation istället för att göra Wikimediaprojekten bättre. Ainali diskussionbidrag 23 oktober 2021 kl. 13.07 (CEST)Svara[svara]
Genom åtgärder i samband med en viss artikel kan den enskilda artikeln förbättras, men JAG väckte frågan för att problemen beror på upplägget och gäller tusentals artiklar. I en sådan situation är det orimligt att JAG skall gräva fram varje enskild artikel med problematisk faktaruta för att få den förbättrad. Den här typen av fel måste behandlas på en högre nivå. Vi kanske vore mogna för att flytta över saken till ett kvalitetsprojekt, men jag tycker inte att upplägget på Wikipedia:Wikidatafrågor eller Wikipedia:Projekt Wikipedias användning av Wikidata lockar till att flytta diskussionen dit. De som arbetar aktivt med mallarna borde ta emot bollen, det kan inte ligga på JAG att skapa kvalitetsprojektet – och det är ett projekt som behövs, inte rättande av enskilda fel. –LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 13.57 (CEST)Svara[svara]
Jag håller med @LPfi, det som behövs är generella åtgärder och inte rättandet av enskilda artiklar. De exempel som @Jan Arvid Götesson och jag och andra har tagit upp kan tjäna som illustrationer av vad som inte är bra och därmed belysa mer generella problem. Det viktiga är då att se att det INTE i första hand handlar om detaljerna i just dessa artiklar/databoxar utan om brister på en mer generell (strukturell?) nivå. Det är inte rimligt att flera wikipedianer ägnar en massa tid åt EN artikel med bristfällig databox (som till exempel Credit Suisse igår), det rimliga är att skapa förutsättningar för att de databoxar som publiceras är bra från början.--Chandra Varena (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 14.28 (CEST)Svara[svara]

Varför inte testa skarpt[redigera | redigera wikitext]

Kandidater

Ett bra sätt att komma framåt är en:A/B_testing. Mallar borde vara enormt enkelt att ta bort genom att ändra mallen att visa ingenting. Ta bort en månad och utvärdera efteråt... alla kanske bli gladare och nya folk som vill vara med och redigera kanske ökar lavinartat... vad vet jag

Det jag tycker mig se och även höra efter att ha lyssnat till LittleGun på hans pod är att Wikidata och tänka strukturerad data eller fundera över hur saker moduleras är ett stort steg för många. Att ta nästa steg och få externa kopplade med samma som dvs. det jag gjorde med |http://api.nobelprize.org/2.1/laureate/1004 nobelprize.org] tror jag är ånnu färre som är intresserade av --> innan detta steg tas kommer nog Wikidata ha stora brister och irritera sv:Wikipedia

 • naiv förhoppning om dessa 2 tas bort kanske Riksarkivet och LIBRISXL vaknar till liv för jag gissar att många länkar till dom sker från de ovan nämnda....
  • vaknar dom till (vilket jag inte tror) så skulle vi kräva API och bra länkade data, yrken som strukturerad data etc.. No shit in ;-)

- Salgo60 (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 11.49 (CEST)Svara[svara]

   • Intressant att höra podden, lite synd dock att inte någon som ser problemen med wikidatainnehåll hade möjlighet att uttala sig. Jag upplever inte att kritiken handlar om kritik mot faktamallar i allmänhet. Jag vet utifrån erfarenhet att personer som arbetat med databaser dragit sig för att skapa gemensamma mallar med övergripande parametrar, helt enkelt för att det oftast är extremt svårt. När det talar om ett system som wikidata menar jag att det i praktiken är helt omöjligt. Det går inte att skapa begrepp utan visst "skav" med nödlösningar för att få ihop det. Ett problem är att ord som gevär (wikidataobjekt rifle (Q124072)), gryta (stock pot (Q15711817)) med flera egentligen inte alls är översättningsbara - de engelska och svenska begreppen används olika och saknar motsvarande begrepp på det andra språket. Men ord har också olika betydelser över tid och i olika sammanhang, i olika miljöer med mera. Man kan kanske lösa det genom att ge varje typ av användning ett eget wikidataobjekt, men det ställer till det när man inte vet vilken exakt användning ordet är tänkt att syfta på. Det betyder inte att wikidatas mål är ouppnåeligt och att wikidata kan skrotas, men det betyder att inbilla sig att det bara är att putsa lite grand så försvinner problemen är missa hela grunden för problemen. Jag menar också att få wikidata och wikipedia att stämma överens i många fall är omöjligt och direkt olämpligt. Jag menar att oredigerad databasinformation, som wikidata är tänkt att innehålla i många fall är olämpligt som oredigerad inledning på en faktaruta som skall vara en sammanfattning av artikeln. Som jag ser det är svagheten att wikidata inte tillräckligt diskuterat eller problematiserat de här problemen.FBQ (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 19.38 (CEST)Svara[svara]
Det är svårt som det mesta vi gör... och frågan är nog vad vi är mogna att göra ihop,
Hela detta projekt gör att det lätt blir att man hamnar där man känner sig mer eller mindre osäker... (jag försökte skapa mallar på jp:Wikipedia) ... tror att då skaver det lätt... frågan är hur nära projekten skall vara varandra, hur mycket orkar vi kommunicera, vad har vi för vision.... skall allt vara "som jag vill" så är det nog enklast med manuella mallar... dock ser vi med sidorna för svenska kommuner hur smidigt det är... osv...
 • Vi har även den svenska "kulturvärlden" där vi hämtar mycket av vår information en sektor där man jobbar till 65 år och teknik omställningen är löjligt långsam (frågar du mig pratar man mer om att man borde... lyssna på Karins Nilssons brandtal hur fel det är.
  • Senaste galenskapen jag hitta är att Litteraturbanken verkar scanna böcker snabbare än Kungliga biblioteket registrerar författarna se tweet;-)
Kollar vi på proffsen Google där folk sitter i samma rum troligen pratar dom samma språk och har en tydlig ide vad dom vill göra så är detta enormt svårt. Yrket som semantiker tror jag inte dykt upp i Sverige ännu (IKEA har dock startat i Holland)
Jag tror saker går att göra men vi kommer att göra fel några ggr - Salgo60 (diskussion) 21 oktober 2021 kl. 22.31 (CEST)Svara[svara]
Svarar kort då jag är upptagen idag - nej, jag tror det är viktigt att förstå att det är något alldeles nytt vi håller på med när vi bygger ett system som skall omfatta allt. Men visst, även om vi lyckas med en hel del skav är det en stor framgång. Pratade men min sambo som egenligen är mer inne på en wikidatamall i slutet på artikeln, som kan vara just en databasmall med de fel och brister en sådan har. Men jag tror att det går att skapa infoboxar från wikidata som ser vettiga ut. Jag menar dock att de kräver manuall manpåläggning och de måste vara redigerbara från wikipedia. FBQ (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 08.06 (CEST)Svara[svara]

Känsliga personuppgifter[redigera | redigera wikitext]

WD har uppenbart andra krav än vad vi har vad gäller uppgifter om religion. Jag har därför kommenterat bort den parametern. Samma problem finns möjligen för brotts-relaterade parametrar. Den minst krångliga lösningen för mallprogrammerarna vore att se till att dessa uppgifter endast kan läggas in lokalt. En mer krånglig lösning för programmerarna som vore lite enklare för dem som vill lägga in vore att ha en parameter som fungerar omvänt mot "nowikidata", så att man specifikt anger att man får hämta uppgifterna från Wikidata (om det finns källor). andejons (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 09.44 (CEST)Svara[svara]

Bra! Vi bör inte generellt ange människors religion.--Chandra Varena (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 09.59 (CEST)Svara[svara]
Der finns ju fler typer av uppgifter som skulle behöva ha bättre kontroll gick in på Annika Jankells sida och där stod det i faktamallen att Torsten Flinck var hennes partner. Att de hade en relation för tjugo år sedan och barn tillsammans är ju obestridligt. Men presenterat så här blir det ju direkt olämpligt.FBQ (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 10.51 (CEST)Svara[svara]
Jag antar att det är rimligt att ha kvar uppgiften på Wikidata, men den borde vara daterad, och relationsuppgifter borde tas med endast då de uppfyller kriterierna här. För historiska kungligheter är antagligen de flesta kända relationer relevanta, också om man kan gallra för att inte faktarutan skall bli för lång, för många nulevande är vissa av relationerna relevanta, men det är svårt att automatiskt bedöma vilka. –LPfi (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 19.12 (CEST)Svara[svara]
Ja, men det är väl problemet att det inte fanns exakta datum för när relationen inleddes och när den avslutades. Kanske har skvallerpressen skrivit något, men tveksamt om det är bra källor. I intervjuer har väl sällan funnits skäl att specificera det. Men det är ju möjligt att man kommer från det genom att inte ha med sådana uppgifter i faktarutan om de saknar årtal. Sedan kan det ju ändå bli problem om man har källor på vilket år relationen inleddes, men inga för att när upphörde, annat än att den tog slut för mer än tjugo år sedan. Är det fortfarande okej att skriva så det ser ut som det är en pågående relation? Jag tycker att behöver fungera om uppgifterna över huvud taget skall vara med i faktarutan.FBQ (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 21.14 (CEST)Svara[svara]
Relevant för artikeln är ju uppgiften, problemet dyker ju som sagt upp när den presenteras som ett datastatement utan förklarande sammanhang. För avlidna personer är det ju mindre problematiskt även om den presenteras utan årtal. Jag tog bort uppgiften från wikidata då jag inte hittade något annat sätt att inte få den att visas i den autogenererade faktamallen. FBQ (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 21.29 (CEST)Svara[svara]
Relationer skall finnas med här på Wikipedia endast om de är relevanta, och det är något Wikidata inte tar ställning till. Därför borde sådana uppgifter inte tas med automatiskt. Dessutom tycker jag endast centrala uppgifter skall med i faktarutor. Jag kan inte riktigt se att makar och makor är det annat än för monarkers makar. I brödtexten kan man berätta om relationens betydelse utan årtal, så problemet är mindre där, och relevanströskeln kan vara betydligt lägre. –LPfi (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 21.43 (CEST)Svara[svara]
Makar, föräldrar och barn hör, enligt min mening, till standarduppgifterna. Sådana bör alltid finnas med, om tillgängliga. Det leder till en individualistisk perspektivlåsning om man bara har med individen. Människor ingår i sociala sammanhang. Se t.ex. Namn att minnasEdaen (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 21.45 (CEST)Svara[svara]
Ja, jag tycker det låter som vi har ganska snarlik uppfattning, jag kanske missuppfattade ditt inlägg ovanför, kanske var jag själv otydlig. FBQ (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 22.59 (CEST)Svara[svara]
@Edaen: Vår riktlinje säger "namn på föräldrar, syskon och barn [bör] endast nämnas om uppgifter om dessa personer är tillräckligt viktiga i sammanhanget". Vi betraktar dem alltså inte som standarduppgifter (för nulevande personer). Vi brukar utelämna namn vi inte kan länka till personen – ett namn ger inget perspektiv, det är personen som gör det. Då relationerna är till betydelsefulla offentliga personer håller jag med om att namnen är relevanta för artikeln, men är de det för faktarutan? Om uppgifterna kommer högt upp, vilket de väl skall göra om de skall vara med, ser det ut som att vi definierar personen genom make, härkomst och barn. Det är väl just det man gör i traditionella biografiska lexikon, men hur känns det i dag för biografier om kvinnor? Överhuvudtaget har släktens roll tonats ner i samhället för att ge utrymme för individen själv. I brödtexten kan vi berätta om socialt sammanhang, men i faktarutan? –LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 09.19 (CEST)Svara[svara]
Den riktlinjen är jag inte riktigt vän med. Den upprätthåller ett perspektiv som inte är självklart, nämligen den starka individen. Att det är så att det är individen som skapar sitt eget öde är något man kan ha olika uppfattningar om och vi bör inte bygga in den bilden i våra strukturer. Det är nog fortfarande så att familjebakgrund och släktnätverk har stor betydelse för individens eventuella framgång och relevans för vårt uppslagsverk. Traditionellt har uppslagsverk haft med uppgifter om familj och släkt. Edaen (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 09.47 (CEST)Svara[svara]
Traditionellt, ja. Men den synen ifrågasätts starkt, och frågan är om vi vill vara en motkraft till förändringen. Jag tycker inte vi skall vara det i faktarutorna. Inget hindrar att vi fortsättningsvis – i praktiken i enskilda biografier – redogör för personernas bakgrund och visar hur den har kommit att påverka dem.
Visst, att ha eller inte ha uppgifter om relationerna per automatik ger en signal om hur vi ser på släktens betydelse. Vilken signal vi vill ge borde antagligen diskuteras på synlig plats. Vi når knappast enighet, och nuvarande konsensus avspeglas antagligen bäst i den riktlinjen. Jag tycker det är fel att kringgå riktlinjen genom en faktaruta som inte bevakas av lika många men används på många sidor.
Kanske det är ett av problemen? Att faktarutan utformats utan att analysera dess relation till rådande syn i olika delar av gemenskapen på vilken bild biografier skall förmedla?
LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 10.17 (CEST)Svara[svara]
Wikipedia har ett sådant genomslag att våra riktlinjer påverkar synen. Jag tycker inte vi ska vara drivande i att skapa bilden av den starka individen som inte är beroende av sin omgivning för sina framgångar. Det här är en punkt där det finns olika syner och Wp bör inte ansluta sig till den ena och driva ut den andra. Wikipedia brukar kunna hantera flera perspektiv samtidigt. I det här fallet, om man presenterar familjen och nätverket, kan den som har en individbaserad syn extrahera det ur artikeln. Om man lägger den individbaserade synen som grund för artikelskapandet går det inte att lägga till sammanhanget. Edaen (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 10.28 (CEST)Svara[svara]
Här är lite fakta om hur egenskapen livspartner (P451) syns i faktarutor som hämtar data från Wikidata.
Observera att det i ovan listade svwp-artiklar inte är säkert att värdet på livspartner (P451) hämtas från Wikidata. Det kan antingen vara instoppat som ett lokalt värde för parametern partner i mallanropet, som för Monica Backström och Rune Öfwerman (där det fanns redan när artiklarna använde mallen {{Faktamall biografi}}, se versionen av Monica Backström från 29 april 2020 och versionen av Rune Öfwerman från 19 augusti 2020, eller så kan det ha undertryckts genom att använda möjligheten att ange | partner = noWikidata som i artikeln Erik Selin, detta kommenteras av AnhnDiskussion:Erik Selin där det kortare förhållandet inte bedömts som relevant för denna artikel.
Notera även att Partner anges i ett antal artiklar som använder mallen {{Faktamall biografi}}, helt oberoende av vad som eventuellt finns i Wikidata om artikelsubjektet:
-- Larske (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 10.52 (CEST)Svara[svara]
Utöver dessa har vi ju äkta makar, som torde vara betydligt fler. De torde vara relevanta oftare än sam- eller särbor, men tröskeln att lägga in uppgiften kan vara lägre. En kategori att granska torde vara korta äktenskap som kommit med i faktarutan, en annan makar som finns med i faktarutan utan att ha Wikipedia-artiklar (för svenskar torde sv-wp korrelera rätt bra med relevans). –LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 11.25 (CEST)Svara[svara]
Hm. Korta äktenskap torde ändå vara relevanta – de torde ha varit viktigare i personernas liv än korta särboförhållanden. Huruvida de platsar i faktarutan är en skild fråga, se mina kommentarer på Edaens inlägg. –LPfi (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 11.30 (CEST)Svara[svara]
Här är lite fakta om längder på äktenskap där det finns uppgift om såväl startdatum (P580) som slutdatum (P582) i Wikidata.
Tabellen går att sortera efter "antal_år" om någon vill närmare undersöka just de kortare äktenskapen.
 • Länk till fråga som ger en lista på (just nu 21) svwp-artiklar som har mallen {{Faktamall biografi WD}} baserat på ovanstående tabell med en begränsning att äktenskapets längd ska vara tre år eller kortare. Gränsen tre år är godtyckligt vald och går förstås att justeras vid behov. Att artikeln har mallen betyder inte att värden för gift med (P26) har hämtats från Wikidata, de kan ha tillförts manuellt i mallanropet.
-- Larske (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 12.39 (CEST)Svara[svara]
P.S. Innan någon som eventuellt klickar på länkarna ovan gör sig lustig över att Berlinmuren dyker upp som gift med (P26) i ett Wikidataobjekt, kan jag påpeka att detta upptäcktes redan i samband med att mallen {{Databox}} hade lagt in i den artikeln. Nu har svwp ingen artikel om svenskan Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer (Q15623732), som hävdade att hon var gift med nämnda mur, men den som vill läsa mer om detta hänvisas till den tyska artikeln de:Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer. Och den dag någon eventuellt skriver en svwp-artikel om denna person och eventuellt väljer att använda en mall som hämtar data från Wikidata i denna artikel kan vi välja om vi ska "släppa igenom" Berlinmuren eller undertrycka det med hjälp av | make = noWikidata.
--- Larske (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 13.08 (CEST)Svara[svara]
Jag har nyss dolt alla fält i Faktamall Biografi WD jag menar potentiellt skulle kunna hämta uppgifter från WD som enligt WP:BLP inte skall förekomma i våra artiklar och som inte sedan tidigare kunde döljas med ett noWikidata. Jag hoppas de som kan skapa mallar kan se till att det blir möjligt så att uppgifterna kan hämtas i de artiklar där de är relevanta. Egentligen tycker jag det borde vara upp till de som lägger in mallarna att be dem hämta sådana uppgifter. En möjlighet vore en tvingande parameter för om BLP är tillämplig eller ej, och om den är det måste man explicit efterfråga hämtning av uppgifterna.
andejons (diskussion) 1 november 2021 kl. 12.23 (CET)Svara[svara]
Ja. Nu ändrades det ju så att det går att undertrycka, men det kräver att den som lägger in faktarutan eller en patrullerare ser att uppgiften är olämplig, och om den läggs in senare på Wikidata att någon patrullerar Wikidataändringar för artikeln, och det är det väl sällan någon som gör annat än för specifika artiklar. Det räcker inte heller att ange att någon egenskap skall tas med från Wikidata, om man inte märker när det senare slinker med extra information, såsom då någon varit föremål för en omfattande brottsutredning, och dessa uppgifter tas med, men sedan läggs det in något om att personen haft bråk med grannen. De borde alltså läggas in lokalt, men det vore bra om man lätt kunde jämföra med Wikidata-värdena (t.ex. för att hitta källor). Hm: känns lite som "klicka Wikidata om du vill se skvallret". –LPfi (diskussion) 1 november 2021 kl. 19.09 (CET)Svara[svara]

Följare på sociala medier[redigera | redigera wikitext]

Jag har sett denna rubrik dyka upp i faktarutor. Jag menar att den normalt inte bör anges där. Den saknar källa och datering och - viktigast - jag menar att den i de flesta fall inte är relevant.--Chandra Varena (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 09.59 (CEST)Svara[svara]

Källan är den sociala appen. Du har botar som uppdaterar Wikidata. Exempelvis har vi antal visningar för youtube filmer om ett visst utegym lista/karta ;-) sedan kan man fundera om man vil visa upp det eller ej... Jag testade att köpa tweets visningar i veckan så man kan fundera vad det är för mått - Salgo60 (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 13.53 (CEST)Svara[svara]
@Chandra Varena I faktarutor i allmänhet eller en specifik mall? Jag håller med om att det inte hör hemma i dem, så vi kan ta bort den parametern (men själv har jag inte sett det än så jag vet inte var jag skulle göra det). Ainali diskussionbidrag 22 oktober 2021 kl. 18.08 (CEST)Svara[svara]
Jag tror att det är mallen {{Databox}} som avses.
Den mallen håller sig med en "svartlista", alltså en lista på egenskaper som alltid ska ignoreras. För ordningens skull tycker jag att förslag på ändringar i svartlistan bör tas upp och motiveras på Malldiskussion:Databox innan de genomförs. Listan innehåller för närvarande cirka 100 egenskaper.
-- Larske (diskussion) 22 oktober 2021 kl. 18.27 (CEST)Svara[svara]

Slutord; förståelse för Ygers argument[redigera | redigera wikitext]

Med detta avslutar jag mina skriverier i ämnet på bybrunnen.

Jag förstår hur Yger resonerar. Yger tog upp fallet med att rädda den svaga artikeln Peugeot RCZ medelst Databox. En grupp wikipedianer menar att brister i en faktaruta är ett rimligt pris när frivilliga krafter som Yger försöker göra det bästa av befintliga texter.

Visst blev Peugeot RCZ bättre med bild och faktauppgifter. Å andra sidan har faktarutan brister. Det står i rutan att ”Tillverkare” ãr Peugeot, och ”Handelsnamn” är också Peugeot. Men ”handelsnamn” är enligt vår artikel definitionsmässigt ett annat namn än tillverkningsföretaget (Exempel: företaget Apple tillverkar Macintosh, som är ett handelsnamn). Klickar man på Handelsnamn undrar man kanske varför faktarutan strider mot vår definition av ”handelsnamn”. ”Handelsnamn” är ett ovanligt ord i ekonomijournalistik (ett fåtal träffar under senaste årtionden i SvD och DN). ”Handelsnamn” finns i WD som en motsvarighet till engelska ”Brand” – ett exempel på att WD uppmuntrar till mellanspråklig akrobatik. Att ange ”undertyp” är en fyrkantig påverkan från WD.

Jag klagar inte på småfel; jag exemplifierar åter, med hjälp av den färska mallinsättningen Peugeot RCZ, att här finns två synsätt. Ett synsätt (representerat av bland andra LPfi och Chandra Varena) är att lyfta saken till en högre nivå varest generella åtgärder kunde vidtagas. Så blir det inte. Diskussionen leder inte till något stort resultat, som ett kvalitetsprojekt.

Utfallet av diskussionen blir i enlighet med det andra synsättet. Problem kommer att anmälas, ett i taget, av mig och andra, på mer undaskymda ställen. Sedan kommer kunniga personer att finna lösningar, som ibland kommer många artiklar till godo. En bra sak är att tydliga problem har åtgärdats snabbt efter att de påtalats.

Mindre tydliga problem blir kvar. Många wikipedianer och läsare ser inte denna faktaruta som ett problem: ”Aristoteles Utbildad vid: Platons akademi”. Sådana småsaker, och en viss nyproduktion av onöjaktigheter vid insättande av WD‑mallar, kan vi inte göra något åt. Givetvis vill WD‑entusiaster ha kvalitet. I fallet med WD‑mallarna är den framkomliga vägen till borttagning av enskilda och strukturella att vi tar upp saken på existerande fora. Jag går nu till Malldiskussion:Faktamall_biografi_WD. Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 06.04 (CEST)Svara[svara]

IA-bot överambitiös?[redigera | redigera wikitext]

I denna redigering har - vad jag förstår - IA-bot ersatt en äldre fungerande arkivlänk med en nyare. Just i detta fall är de arkiverade versionerna identiska, men det kunde varit så att jag ville hänvisa specifikt till en äldre version. Någon som kan förklara? /Anhn (diskussion) 1 november 2021 kl. 06.33 (CET)Svara[svara]

Det kan möjligen vara det där fw_ som du hade klämt in i url:en när du skapade artikeln som IAB betraktar som ett fel. Kommer du ihåg var du fick det ifrån? Kan möjligen vara värt ett försök att lägga in "din" url igen, men utan det där fw_ och hålla ögonen på hur IAB hanterar det.
Eller så var det något tillfälligt problem med just den adressen när IAB testade den och gjorde att den betraktades som en "död länk" som behövde ersättas med en arkiverad version. Du har också angivit hämtdatum som 2021-09-11 och då är det kanske inte orimligt att hämta arkivversionen från 2021-09-10.
Lite relaterat till detta är den felrapport jag skrev för två år sedan när jag upptäckte att IAB hade använt en äldre arkivversion än vad som motiveras av parametern hämtdatum, se Phabricator T234546. Min, ännu obesvarade, fråga till utvecklarna var då om IAB förstår parametern hämtdatum i svwp-mallen {{Webbref}}.
-- Larske (diskussion) 1 november 2021 kl. 07.32 (CET)Svara[svara]
Tack för förslag. Arkivlänken med "fw" har jag kopierat rakt av från adress-fönstret i webbläsaren som visar sidan från archive.org, jag har inte lagt märke till den och vet inte varför den visas. Hämtdatum är möjligen överflödigt, men är "den dag jag hämtade arkivsidan" från archive.org, medan arkivdatum är den dag då archive.org arkiverade sidan. Jag ska senare testa att ta bort "fw" och hämtdatum. / Anhn (diskussion) 1 november 2021 kl. 07.53 (CET)Svara[svara]
Har nu ändrat enl ovan så får vi se om IA-bot "håller sig i skinnet". /Anhn (diskussion) 1 november 2021 kl. 15.28 (CET)Svara[svara]

Kvalitetsmätningen november för felaktig flaggning[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätning: Felaktig flaggning på interwiki (via badge i Wikidata)
Datum Antal med fel kategori eller badge Av
totalt
Andel
med fel
Utm. Utmarkt Guld.svg Bra Bra alt.svg Rek. Rekommenderad.svg Totalt
2020-01-01 0 1 0 1 1 536 0,07 %
2020-02-01 1 0 0 1 1 541 0,06 %
2020-03-01 0 0 0 0 1 539 0,00 %
2020-04-01 0 0 1 1 1 537 0,07 %
2020-05-01 0 0 1 1 1 536 0,07 %
2020-06-01 1 0 2 3 1 539 0,19 %
2020-07-01 1 0 1 2 1 544 0,13 %
2020-08-01 0 0 1 1 1 608 0,06 %
2020-09-02 0 0 5 5 1 627 0,31 %
2020-10-01 0 0 1 1 1 627 0,06 %
2020-11-01 0 0 1 1 1 630 0,06 %
2020-12-01 0 1 2 3 1 630 0,18 %
2021-01-01 0 0 3 3 1 636 0,18 %
2021-02-01 0 0 0 0 1 635 0,00 %
2021-03-01 0 0 0 0 1 637 0,00 %
2021-04-01 0 1 0 1 1 637 0,06 %
2021-05-01 0 1 0 1 1 639 0,06 %
2021-06-01 0 0 1 1 1 641 0,06 %
2021-07-01 0 0 0 0 1 664 0,00 %
2021-08-01 0 1 1 2 1 663 0,12 %
2021-09-01 0 0 1 1 1 663 0,06 %
2021-10-01 0 0 1 1 1 666 0,06 %
2021-11-01 0 0 0 0 1 666 0,00 %
Nu A + B C + D E + F 1 695

Vid månadsskiftet fanns inga avvikelse mellan kategorisering i Wikipedia och flaggning i Wikidata. -- Larske (diskussion) 1 november 2021 kl. 07.51 (CET)Svara[svara]

Kvalitetsmätningen för artiklar med Wikidataetiketter på främmande språk, status 1 november 2021[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätning: Artiklar med Wikidataetiketter på främmande språk
Datum Främmande språk totalt Språk med icke-latinskt alfabet Specifikt för Faktamall biografi WD
Totalt Faktamall
biografi WD
Övriga
mallar
Totalt Faktamall
biografi WD
Övriga
mallar
Antal artiklar Andel med främmande språk
Alla språk Språk med icke-
latinskt alfabet
2021-11-01 6 755 5 476 1 279 65 62 3 35 578 15,39 % 0,17 %
2021-11-08 5 716 4 724 992 44 43 1 35 703 13,23 % 0,12 %
2021-11-15 5 237 4 573 664 42 41 1 35 852 12,76 % 0,12 %
Nu A B C D E F G

Larske (diskussion) 1 november 2021 kl. 09.05 (CET)Svara[svara]

Kvalitetsmätningen november[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätningen det senaste året    (tidigare mätningar)
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ifrågas. Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt
(inkl. Källor)
Andel
2022-07-01 7 111 61 9 40 0 93 306 453 0 140 306 435 1 775 5 3 741 51 702 55 443 2,17 %
2022-08-01 7 115 54 9 45 0 85 289 444 1 137 321 435 1 789 9 3 740 51 647 55 387 2,17 %
2022-09-01 6 114 64 7 43 0 76 292 446 0 134 448 435 1 780 15 3 860 52 025 55 885 2,19 %
2022-10-01 8 113 45 7 40 0 143 289 436 0 131 375 436 1 839 18 3 880 52 896 56 776 2,22 %
2022-11-01 7 114 49 7 43 3 126 304 428 0 139 404 439 1 885 3 3 951 53 409 57 360 2,24 %
2022-12-01 10 521 53 7 42 0 58 306 418 0 130 305 439 1 923 0 4 212 53 963 58 175 2,28 %
2023-01-01 10 373 50 6 39 0 64 313 417 0 137 295 428 1 949 3 4 084 54 621 58 705 2,29 %
2023-02-01 10 224 46 8 38 1 62 280 419 0 132 348 429 1 974 7 3 978 55 078 59 056 2,31 %
2023-03-01 7 182 49 5 41 0 89 292 423 0 136 308 422 1 975 5 3 935 55 526 59 461 2,32 %
2023-04-01 12 179 52 8 45 0 86 303 396 0 140 265 425 2 021 3 3 935 55 716 59 651 2,33 %
2023-05-01 8 153 53 9 47 1 89 266 397 0 151 256 429 1 947 3 3 809 56 009 59 818 2,33 %
2023-06-01 9 151 46 8 46 0 72 274 391 0 144 251 425 1 950 4 3 771 56 590 60 361 2,35 %
Förklaring

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

ner i infoga (lägst sedan 2012), lite upp i städa, språkvård och relevanskontroll. Yger (diskussion) 1 november 2021 kl. 09.53 (CET)Svara[svara]

Månadens artiklar[redigera | redigera wikitext]

Det blev "ledare, kvinnor och hojar", när vi valde bästa nya artikel respektive utökning under september månad. Biskopen av London (skapad av OJH) utsågs till bästa nya artikel, medan Kvinnor under den viktorianska tiden (av Aciram) och Stora nordiska MC-kriget (av Kuriosatempel) delade på rollen som bästa utökning.

Dessutom utdelades pris för flest nya artiklar (71 stycken) respektive utökningar (36 stycken) under oktober. Här stod Boberger och Hans Frörum för insatserna. Totalt listades under förra månaden 315 nya och 94 utökade artiklar i projektet. I listningen för oktober inkluderades många nya artiklar på minst 10 000 byte samt diverse insatser från de olika veckotävlingarna under månaden.

Nu är det november, och vi kan rösta på oktober månads bästa nya respektive utökade artikel – det finns 50 nya och 17 utökade artiklar att välja bland. Förhoppningsvis finns det åtminstone något som kan intressera. Allt gott. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 1 november 2021 kl. 21.19 (CET)Svara[svara]

Lär känna medlemmarna i den nya kommittén för utarbetandet av rörelsestadgarna[redigera | redigera wikitext]

Valet till kommittén och urvalsprocessen är färdiga.

Kommittén kommer snart sammanträda för att påbörja sitt arbete. Kommittén kan utse upp till tre medlemmar till för att jämna ut mångfald och expertisklyftor.

Är du intresserad av att engagera dig i beredningsprocessen av rörelsestadgarna, följ uppdateringarna på Meta och anslut till Telegram-gruppen.

Tack till Movement Strategy och Governance-teamet! DBarthel (WMF) (diskussion) 3 november 2021 kl. 10.51 (CET)Svara[svara]

Hjälp med artikel om orkaner i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Orkaner i Sverige och Kraftiga stormar i Sverige föreslås slås samman till en artikel. Jag tycker det låter mycket vettigt, men fast jag brukar fixa 5-10 sammanslagning per månad är denna mig övermäktig. Tabellerna, de meteorologiska termerna och de delvis motsägelsefulla datumen är svårt. Också egendomligt de wp har samma två artiklar. Synpunkter hur att angripa detta mottages tacksamt, eller om någon kan fixa dem. Yger (diskussion) 3 november 2021 kl. 13.40 (CET)Svara[svara]

Nu  Fixat genom att dela upp i tid istf styrka.Yger (diskussion) 3 november 2021 kl. 19.30 (CET)Svara[svara]
Jag tycker att det var en ganska märklig lösning att dela upp stormar i de som inträffade före respektiver efter år 2000. Särskiljningen blev knappast mer intuitiv än tidigare. Varför går det inte att slå ihop med till en artikel? /ℇsquilo 4 november 2021 kl. 14.57 (CET)Svara[svara]
ja nu när jag mergat tabellerna är detta relativt lätt fixat, om det är önskvärt.Yger (diskussion) 4 november 2021 kl. 15.05 (CET)Svara[svara]

Vad händer?[redigera | redigera wikitext]

För några minuter sedan hade jag IP:n 94.191.152.90, alltså en ipv4-adress, nu helt plötsligt byttes det till 2A02:AA1:1625:94FC:19BF:E15A:695E:13F. Är det mitt fel, eller bara cache-minnet i webbläsaren som gör detta? --2A02:AA1:1625:94FC:19BF:E15A:695E:13F 4 november 2021 kl. 15.32 (CET)Svara[svara]

Det är ingen proxy heller, så det verkar vara någon bugg i MediaWiki:s adressidentifikator. --2A02:AA1:1625:94FC:19BF:E15A:695E:13F 4 november 2021 kl. 15.34 (CET)Svara[svara]
Kan det ha att göra med Apple nya privata reläservice? Använder du det eller Safari? Sabelöga (diskussion) 4 november 2021 kl. 18.32 (CET)Svara[svara]
Datorns nätverksgränssnitt väljer vilkendera adresstypen det föredrar om båda finns tillgängliga och applikationsnivån inte ber om endera, och jag vet inte varför webbläsaren skulle välja någondera explicit. Adressen som används finns med i klarspråk i varje datapaket, så att servern skulle uppfatta den fel är mycket långsökt. Det normala är man får sin adress från en DHCP-server för viss tid och då tiden är slut måste man be om att få förnya den eller be om en ny adress. Jag kan tänka mig t.ex. att IPv4-adresserna höll på att ta slut när det var dags att förnya den, varvid DHCP-servern först endast erbjöd en IPv6-adress (och sparade v4-adresserna för klienter som inte klarar v6), och din dator godtog erbjudandet. –LPfi (diskussion) 4 november 2021 kl. 22.50 (CET)Svara[svara]
Så länge du inte har avtalat med nån Internetleverantör om fast IP-adress så finnes det ingen garanti att din uppkoppling behåller samma adress. Så, om du vill redigera på wikipedia under ett och samma ID så bör du registrera ett login. Hubba (diskussion) 5 november 2021 kl. 09.57 (CET)Svara[svara]

Månadens bilder för september[redigera | redigera wikitext]

Det blev lika mellan sex olika bilder för september. Någon vinnare kunde därför inte utses. Extraordinärt har därför en final utlysts för att få fram vinnare för den månaden. Tävlingen avslutas vid midnatt mellan söndag och måndag. Gå in och rösta på Wikipedia:Månadens nyuppladdade bilder! (diskussion) 5 november 2021 kl. 18.37 (CET)Svara[svara]

En kort blänkare om att det pågår en diskussion om innehåll/omfattning/utformning på Diskussion:Woke. /mvh Anhn (diskussion) 6 november 2021 kl. 06.28 (CET)Svara[svara]

Status Wikidata november 2021[redigera | redigera wikitext]

kopia från Wikipediadiskussion:Projekt Wikipedias användning av Wikidata#Status november 2021

Jag har nu i två år skapat WD poster för alla nya Wp artiklar som saknat sådana, dock finns det över 30000 äldre som ännu saknar WD post med reellt innehåll. Medan det för vissa sortiment, personer, geografiska objekt etc, känns jag skapar "bra" objekt så är det andra sortiment där de nya WDobjektet känns väl tunna. Det finns några få sortiment där basdata i WD laddats innan WP post finns, vilket ger mycket bra resultat. Oförändrat är att det finns ett flertal egenskaper som är lite oklara/dubbeltydiga (tänk författare som menar skriver böcker och författare som menar skribent). Antalet WD objekt som saboterats inom hela vårt sortiment är få, några enstaka per månad, och de är minskande. Och den gamla sanningen råder - tomma objekt drar till sig "smuts" medan välifyllda lämnas i fred. För mitt specialsortiment om cirka 13000 artiklar: socknar, kommuner, församlingar etc fungerar allt mycket bra. Ingen vandalisering eller missriktad förstörande redigering alls på över nio månader. I kommuner läggs det in hundratals nya egenskaper per månad, församlingar nära hundra per månad. Enda dålighet är att de etiketter till objektet på andra språk ofta är tveksamma, svårt skilja på betydelsen kommun, församling, distrikt, socken och ort. Danska Wikipedia har börjat skapa artiklar om socknar i Halland och Skåne där de använder en variant av databox så det data jag lagt upp i Wikidata fullt ut återanvänds, kul! Yger (diskussion) 7 november 2021 kl. 09.45 (CET)Svara[svara]

Veckans tävling gäller Asien[redigera | redigera wikitext]

Loggo för Wikipedias Asien-månad.

Vid midnatt börjar en ny Veckans tävling, som vecka 45 heter Asien-vecka 2021. Tävlingen vill uppmärksamma det internationella skrivprojektet Wikipedias Asien-månad 2021 och uppmuntra till deltagande där, men också öppna på bredden. Wikipedias Asien-månad har tämligen krävande regler. Asien-veckan 2021 är däremot oerhört generös med poängen och med priserna! Den gör det dessutom möjligt att hjälpa de tappra kämpar som ger sig på det internationella projektet. Asien-veckan arrangeras på SvWp för sjätte året i rad.

Välkommen med att utöka, eller skriva nya, artiklar om vad som helst som har koppling till Asien! Deryni (diskussion) 7 november 2021 kl. 09.55 (CET)Svara[svara]

Enklare hämta bilder till Wikicommons på personer födda på 1800-talet från Svenskt Porträttarkiv (SPA)[redigera | redigera wikitext]

mer än 2000 bilder har jag laddat upp från SPA och skapat ett script så det blir enklare

 • mer än 800 000 scannade svenska porträttbilder finns på personer födda före 1900 hos Svenskt Porträttarkiv(SPA)
 • för att enklare ladda upp så har jag skapat ett script... se video --> 3 klick söka, välj, ladda upp
importScript( 'User:Salgo60/spa2commons3.js' );
 • se video hur det fungerar... den fungerar då man står på en kategori i Wikicommons och är som sagt under utveckling
 • Facebook grupp Svenskt Porträttarkiv där ni kan ställa frågor till dom
  • medlem i föreningen kostar ung. 100 Skr då kan man uppdatera metadata hos dom och även ladda upp egna bilder...
  • jag brukar bekräfta metadata, skapa en URL till Wikipedia, koppla ihop bilder på samma person
 • andra tester jag gjort är att söka ut alla personer på Norra begravningsplatsen som inte har bild och skicka alla 1500 namnen till deras API se notebook
 • GITHUB / diskussionssida Wikicommons

Enormt snyggt API hos SPA när man söker så får man tillbaka ett score hur sannolikt en bild avbildar det man sökt ut. Hade svenskt kulturarv varit Digitalt skulle alla källor ha samma typ av API är min önskan/tro då skulle WIkipedia kunna ännu bättre koppla ihop det svenska kulturarvet... dagens SILOS blir ingen glad av....

- Salgo60 (diskussion) 23 oktober 2021 kl. 06.18 (CEST)Svara[svara]

Samma som Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Alla som pratar med "externa" källor glöm inte vikten av att dom anger samma som Wikipedia....

 • SPA anger på sina bilder att personen avbildar en person på Wikipedia --> att vi kan köra API fråga

och hämta alla dessa "samma som" och uppdatera vårt data

- Salgo60 (diskussion) 25 oktober 2021 kl. 02.21 (CEST)Svara[svara]

Knyta bilder till händelser i personsliv[redigera | redigera wikitext]

Vi diskuterar Faktamallar enormt mycket där en bild visas av personen men personen har flera yrken som skall rangordnas osv.

Ex. c:Category:Claës_Gustaf_Adolf_Tamm

Andra som ser denna möjlighet intressant... och har en fundering hur det görs "snyggast" - Salgo60 (diskussion) 4 november 2021 kl. 06.58 (CET)Svara[svara]

Det räcker att materialet finns och att den som önskar själv kan göra kopplingen. Tostarpadius (diskussion) 4 november 2021 kl. 08.06 (CET)Svara[svara]
Vi pratar om att inte sitta och klistra och klippa utan jobba datadrivet. Skall det datadrivna funka behövs struktur. Precis som vi idag har finansministrar vilka som dom efterträddes och företräddas av.... eller personer på en viss stol i Svenska Akademin. Idag tar vi bara första bästa bild istället för en bild som är relevant för positionen, händelsen
 • visa bilder på alla som satt i riksdagen med en relevant bild som representerar denna händelsen
 • visa bilder på dom som ligger på Norra Begravningsplatsen och deras dödsrunor. Idag kan vi bara visa godtycklig bild eller dom som saknar bild
 • visa alla Stockholmare som var isbärare med en relevant bild då dom utförde yrket
- Salgo60 (diskussion) 4 november 2021 kl. 08.35 (CET)Svara[svara]
@Salgo60: Det låter intressant även om det kanske inte har så mycket med de uppladdade porträttbilderna från SPA att göra. För de flesta av dessa finns det såvitt jag förstår bara en bild som dessutom inte är knuten till någon speciell händelse utan bara ett visst datum. Så vad har din uppladdning av 4 000 SPA-bilder med din fråga att göra?
Det finns ju många personer som har massor med bilder i Commons där många säkert går att knyta till en specifik händelse.
Bilder på när en viss person "agerar" i olika betydande händelse (P793) presenterade på en tidslinje skulle vara trevligt. Jag vet inte om det anses korrekt att lägga till egenskapen bild (P18) som en bestämning till egenskapen betydande händelse (P793) för en viss människa (Q5). Det är i alla fall inget som idag förekommer i Wikidata, men det är kanske bara för att ingen hittills har sett någon nytta med det. Objektet för händelsen har såklart ofta en bild (P18), men det är ju bilder på en viss person som skulle kunna platsa som bestämning till betydande händelse (P793) i Wikidataobjektet för den specifika personen.
Mot detta talar att vi antagligen inte vill ha vartenda nationaldagsfirande, med tillhörande bild på flaggutdelningar, som en betydande händelse (P793) för Kronprinsessan Victoria (Q156390).
-- Larske (diskussion) 4 november 2021 kl. 08.59 (CET)Svara[svara]
 • SPA tycker jag lyfter saker till en ny nivå med mycket med svenska bilder och enormt bra teknisk plattform, där dom har ML/ansiktsigenkänning etc... finns även några få användare som jobbar med metadatat (Omar har tyvärr dragit vidare till scanna fastigheter plus orkar inte lika mycket)
  • Svenskt Porträttarkiv är i princip skapat av en Omar som verkar vaknat 03:00 och sedan scannade hela dagen --> att han lagt till > 800 000 bilder. De flesta från porträttböcker men han tog allt som ramla i hans väg för personer födda på 1800 talet.
  • dom har en bra teknisk plattform och koppling i WIkidata i Svenskt porträttarkiv (P4819)
  • enormt trevligt API så jag kan skapa en SPARQL för alla som finns på Norra Begravningsplatsen och skicka den till dom och få tillbaka en score att detta är nog samma person Notebook/GITHUB --> går snabbt att koppla ihop
   • tittar även på dataroundtripping: SPA har en användare som lägger in länkar Wikipedia --> vi kan utnyttja det då vi kopplar WIkipedia -> SPA
    • jag försöker nu lägga in metadata på bilderna så med en wcqs SPARQL kan vi nu se vilka SPAid som en Wikicommons bild motsvarar. Nästa steg blir att denna info finns även hos SPA
  • Bilder - går att göra mycket med detta, jag vet att GENI testade att då man anger en källa att dom hämtade ned källan och skapade en bild av den. Efter lekt med SPA känns detta relevant och nästan dumt att vi inte har samma mönster. Jag har nu testat att för bild (P18) lägga hela bilden och den utskurna med "föredragen" rang --> mer tydligt varför vi tror att personen förställer personen i WD se exempel Håkan Tollet (Q11864147)
 • Nedladdad bild - normal rang

  Nedladdad bild - normal rang

 • Utskuren bild - föredragen rang

  Utskuren bild - föredragen rang

 • Känns som det finns mycket som kan göras...
  • Mot håller man sig bara på WD objektet för personen så minimerar vi risken av "overload"...
  - Salgo60 (diskussion) 4 november 2021 kl. 09.43 (CET)Svara[svara]

  Ett förtydligande: när jag talar om att den som vill kan göra kopplingen menar jag alltså inte att detta skall göras i våra artiklar eller någon annanstans, utan att var och en kan göra detta för sin egen del. Tostarpadius (diskussion) 4 november 2021 kl. 09.21 (CET)Svara[svara]

  Tackar men det enormt snygga med Wikipedia tycker jag är när vi jobbar ihop och skapar en bättre digital kunskapsbas. Tyvärr kan jag känna att sv:Wikipedia många ggr tappar denna dimension. Helgens WIkidata konferens (youtube) hade många inslag av icke engelska föreläsningar vilket ger en känsla på att vi blir bättre och bättre att jobba ihop över språkgränser där en liten del är att vi idag delar bilder - Salgo60 (diskussion) 4 november 2021 kl. 09.43 (CET)Svara[svara]
  Jag tycker ju att det finns en hel del intressant att göra. Det mesta av det går dock troligen inte att göra med bot. Om vi tar Claës Gustaf Adolf Tamm så går det ju snabbt att se att bilderna "överståthållare", 70 år och dödsrunan är exakt samma fotografi, om än i de båda senare fallen något beskuren. "överståthållare"-bilden har ju dessutom informationen att den är tagen av fotograf Hertzberg och en text som anger att den här tagen ur Hvar 8:e dag. Den finns dessutom i en mer lågupplöst variant på commons, uppladdad av FredrikT där det anges att den är tagen ur Hvar 8:e dag 29 december 1901. Med mer pusslande går det säkert att mer tydligt snäva in när Hertzberg tagit fotot och var. Sådant kräver ju lite arbete men det skulle kunna ge ganska mycket om det gjordes systematiskt.FBQ (diskussion) 7 november 2021 kl. 11.16 (CET)Svara[svara]
  Jag har ju ett album som tillhört Tammsläkten med släktingar till Claës Gustaf Adolf Tamm, de flesta äldre än så här, albumet är från 1860-talet men kanske finns där information som gör att bilderna kan spåras bättre. Men, har det undanstoppat och det kommer nog att dröja tills det blir tid över. Men, den öppnar ju för att registrera mycket intressanta detaljer.FBQ (diskussion) 7 november 2021 kl. 11.20 (CET)Svara[svara]
  Blev ju lite nyfiken, så jag började titta lite. Såg att jag har en variant av den vänstra bilden på File:Gustaf Tamm SPA2.jpg. Det är inte samma foto, han har benen i kors, tittar inte mot kameran och har vänsterhanden i fickan. Den är dock tagen vid samma tillfälle, samma kläder, samma ateljéobjekt i bakgrunden, så fotografitillfället är detsamma. Det är taget av hovfotograf Mathias Hansen, som vi borde ordna en artikel om, NE har en sådan, det finns ett wikidataobjekt (Q12036056). Den har påskrift också: "Underlöjtnanten vid Lifregementets Dragoner Friherre Gustaf Tamm 1864." så det finns en datering också.FBQ (diskussion) 8 november 2021 kl. 11.44 (CET)Svara[svara]
  FBQ Finns mycket att lära SPA jobbar nu på sin nästa version av programvaran "bildhistoria.se" på Torsdag är det online presentation länk FB vad dom vill skapa... så häng på och tyck till citat
  jobbar nu föreningens teknikgrupp med att definiera och bygga nästa generations plattform/webbplats för historiska bilder. Detta inbegriper inte bara föreningens bilder från porträtt och fastighetsböcker utan även privat- och lokal-historiska bilder från allmänheten. Arbetsnamnet för den nya webbplatsen är bildhistoria.se och kommer att ....forska kring lokal och privat-historiska människor, platser, byggnader, organisationer och händelser.
  
  Känns som det finns spännande möjligheter att knyta ihop saker och ting plus att vi ligger långt fram med strukturerad data för bilder... - Salgo60 (diskussion) 9 november 2021 kl. 21.17 (CET)Svara[svara]

  Medicin:Förslitningsskador[redigera | redigera wikitext]

  Jag är en mycket sporadiska användare under namnet "The Ködder". Se artikeln under rubriken "Förslitningssakdor. Den bör pekas om till en artikel med rubriken "Belastningsskador" Med samma innehåll. Termen "Förslitningssakdor" Är inte medicinskt relevant och förvirrande.

  Logga in så kan du själv flytta artikeln till önskad rubrik. --Hjordmån (diskussion) 8 november 2021 kl. 15.55 (CET)Svara[svara]
  Två gånger har detta återställts.
  det finns inget spår av redigering eller flytt på varken Förslitningsskador belstningsskador eller belastningsskada.Yger (diskussion) 10 november 2021 kl. 15.57 (CET)Svara[svara]
  Jag tror han syftar på tillbakarullning #1 och #2.
  @The Ködder: Jag tror det går snabbast om du läser sidorna Wikipedia:Flytta sida och Wikipedia:Signera diskussionsinlägg. -- Hubba (diskussion) 10 november 2021 kl. 18.09 (CET)Svara[svara]

  Ibland diskuteras mallar på SFFR, men det brukar anses mindre lämpligt. Jag har istället satt igång en diskussion i direkt anslutning till ovannämnda, där jag gärna ser fler inlägg. Detta är endast en blänkare. Samtalet bör inte fortsätta här. Tostarpadius (diskussion) 9 november 2021 kl. 21.56 (CET)Svara[svara]

  Info om stor radering[redigera | redigera wikitext]

  Utifall någon undrar över varför raderingsloggen kommer att råka ut för en tsunami i ett antal dygn...

  Jag har under de senaste dagarna raderat cirka 10 000 botskapade vattendrag i Afghanistan. I Afghanistan så har Geonames ofta ett rejält antal alternativnamn. Dessa har av lsjbot lagts som omdirigeringar till artikeln. Till de artiklar som jag nu har raderat går cirka 30 000 omdirigeringar. Den normala processen är att vi var tredje dag tittar på Special:Trasiga omdirigeringar och raderar dessa med hjälp av script. Den sidan är dock begränsad till 5 000 poster i varje körning, det skulle alltså ta 6*3=18 dagar innan vi städat upp de trasiga omdirigeringarna. Jag har därför med hjälp av Quarry kört en databassökning för att ta fram en lista som inte är begränsad till 5 000 poster. Jag har använt Quarryskriptet förr, så jag vet att det bara är trasiga omdirigeringar som returneras av frågan. Jag har nu startat en körning för att radera dessa 30 000 trasiga omdirigeringar, det görs i en takt av 600 i timmen, det är alltså 10 raderingar i minuten de närmaste 50 timmarna - om min PC inte för för sig att göra en omstart mitt i natten, det händer.

  Detta kommer att upprepas till dess att Afghanistan är färdigstädat. För övriga länder så är antalet alternativnamn/omdirigeringar avsevärt lägre och denna situation kommer inte att uppstå. (Om det inte finns något land som jag missat i min genomgång.) Synpunkter/frågor kan tas här. --Kitayama (diskussion) 11 november 2021 kl. 14.32 (CET)Svara[svara]

  tack för info (och ditt idoga städande).Yger (diskussion) 11 november 2021 kl. 14.36 (CET)Svara[svara]
  Tack för informationen! /Julle (disk.) 11 november 2021 kl. 14.46 (CET)Svara[svara]
  Tack @Kitayama. Jag skriver ganska ofta om Afghanistan och snubblar över diverse konstigheter - jättefint att du städar. Chandra Varena (diskussion) 11 november 2021 kl. 14.53 (CET)Svara[svara]
  När jag är klar kommer det ju att finnas ett antal botskapade artiklar MED interwiki-länk till minst en annan wiki (förutom cebuano). Jag sparar också distrikt även om de har enbart cebuanolänk (eftersom det antingen är omappat i WD eller är ett fel - jag kan inte avgöra vilket i detta skede). De artiklar som blir kvar behöver kärlek av någon som kan Afghanistan och bli "riktiga" artiklar. Kanske något för Chandra Varena att bita i under 2022? Kitayama (diskussion) 11 november 2021 kl. 16.08 (CET)Svara[svara]
  Kanske - lite i taget. Men ännu så länge finns det större artiklar om Afghanistan som är i behov av omsorg - jag jobbar just nu med Herat. Hej från Chandra Varena (diskussion) 11 november 2021 kl. 16.44 (CET)Svara[svara]

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag upprepar min hyllningsbild till Kitayama från i oktober då hen passerade 1 miljon raderingar. Respect!

  En hyllning till Kitayama som raderat en miljon artiklar!

  / Anhn (diskussion) 11 november 2021 kl. 14.59 (CET)Svara[svara]

  @Chandra Varena, Kitayama: Innan jag fick viktigare saker att göra hade jag ett sidoprojekt med att städa upp bland Afghanistans distrikt och provinser. Jag använde denna källa. (Nu död!?) Det var en officiell folkräkning (uppskattning). Tyvärr var inte ens den alltid säker på vilka distrikt en provins var indelad i. Jag fann många dubbletter (olika stavningsvarianter) i det här arbetet. På WD finns egenskapen innehåller administrativ territoriell enhet (P150) i provins-objekten till hjälp, och som ofta verkar uppdaterade av folk som vet vad de gör. {{Ortsfakta WD}} är förberedd för Afghanistans distrikt och provinser, men kan innehålla buggar. 98.128.181.19 13 november 2021 kl. 09.04 (CET)Svara[svara]
  Tack! Det är något att bita i för någon i framtiden. Jag rör inte distrikten nu förutom flytt när särskiljning (distrikt) inte länge är nödvändig. Kitayama (diskussion) 13 november 2021 kl. 09.17 (CET)Svara[svara]

  Idag för fem år sedan, den 13 november 2016 kl. 22.54, gjorde Lsjbot sina sista redigeringar. En stor radering passar därför extra bra just idag. Tack till Kitayama och alla andra som hjälper och har hjälpt till med städningen. Plumbum208 (diskussion) 13 november 2021 kl. 12.49 (CET)Svara[svara]

  Tack för nattens samarbete[redigera | redigera wikitext]

  I natt från ca halv ett till två var det en ganskq massiv attack från ip nummer och nyskapade konton mot en drös svenska gangsterrappare. En del så grovt att det nu är dolt.

  Jag vill tacka för gott samarbete och snabbt agerande så att de ser att oavsett tidpunkt på dygnet så står vi upp för ett bra klotterfritt uppslagsverk.

  Det har även fortsatt en del under under dagen, så var uppmärksamma. Mvh Adville (diskussion) 13 november 2021 kl. 15.18 (CET)Svara[svara]

  Jag instämmer i tacket, men har tagit upp en tråd här där jag framför förslaget att det vid dessa mobbningsattacker mot artiklar för kända personer kan vara motiverat att redan efter någon enstaka IP-attack halvlåsa sidan en kortare tid för att uppnå lämpligt skydd. / Anhn (diskussion) 13 november 2021 kl. 21.35 (CET)Svara[svara]
  Jag svarade där. Jag trodde redan det var så vi jobbade, så för mig var det naturligt att du gjorde så. Tack. Adville (diskussion) 13 november 2021 kl. 22.30 (CET)Svara[svara]
  Väl arbetat! /Julle (disk.) 14 november 2021 kl. 15.14 (CET)Svara[svara]

  Veckans tävling - Källor 2021 III[redigera | redigera wikitext]

  Vid midnatt startar en ny Veckans tävling på temat källor. Det finns över 49 100 artiklar som mallats för att de saknar källor och ytterligare artiklar, som inte mallats, men saknar källor. Hjälp till att förbättra Wikipedias trovärdighet genom att deltaga i denna tävling. Varmt välkomna!--Historiker (diskussion) 14 november 2021 kl. 19.53 (CET)Svara[svara]

  Artiklar om latinska ord[redigera | redigera wikitext]

  Jag ramlade över artikeln genus (latinskt ord) och anmälde den för radering som ordboksartikel. Men jag noterade att det finns ytterligare 15 artiklar med särskiljningen "latinskt ord" som antagligen borde utökas eller raderas. Hur bäst hantera detta? Relevanskontroll och diskussion på respektive diskussionssida? Belteshassar (diskussion) 9 november 2021 kl. 14.02 (CET)Svara[svara]

  Jag tror att en första diskussion bäst förs samlat. Artiklarna verkar skapade av Donatello, som kanske har någon synpunkt. Flera av dem kunde utvecklas eftersom de kommit att stå för begrepp som vuxit sig fram med en historia som inte riktigt lätt kan beskrivas i artikeln om det nutida begreppet. Artiklarna gör dock inte riktigt någon sådan ansats, och jag vet inte om de i nuvarande form har något värde för de begreppshistoriska artiklar jag tänker mig. –LPfi (diskussion) 9 november 2021 kl. 20.48 (CET)Svara[svara]
  Efter en snabb titt tycker jag att genus (latinskt ord) är den bästa, då den hänvisar till flera artiklar. De andra är i något mellanläge, mer än i Wiktionary men samtidigt tunna. Informationen är bra, så att någonstans på Wikimedia borde dessa platsa. Per W (diskussion) 9 november 2021 kl. 21.10 (CET)Svara[svara]
  Artikeln är ju inte så lång, så jag tycker spontant att informationen under genus (latinskt ord) får plats under förgreningssidan genus. Där länkas även till Wiktionary. —Lundgren8 (d · b) 10 november 2021 kl. 14.00 (CET)Svara[svara]
  Instämmer med ovanstående. Allt väsentligt i artikeln (inklusive länkar till underartiklar) kan placeras på grensidan. Paracel63 (diskussion) 10 november 2021 kl. 15.32 (CET)Svara[svara]
  Jag håller med i princip, men har för mig att sådant ibland städas bort, då en del användare tycker att förgreningssidor inte skall vara annat än just förgreningssidor. –LPfi (diskussion) 10 november 2021 kl. 19.26 (CET)Svara[svara]
  Ordet förklaras i wiktionary eller andra ordböcker. Ska det vara med bara för att det är ett latinskt ord? Om det är 15 kanske en (list)artikel om latinska ord. Maundwiki (diskussion) 11 november 2021 kl. 19.32 (CET)Svara[svara]
  Orden skall inte finnas med för att de är latinska ord (det är en uppgift för ordböcker), utan för att belysa begreppsbildningen. Jag tycker att det vore bra att ha med etymologin i alla förgreningssidor som handlar om begrepp med samma ursprung. Jag tror att man för många latinska ord kunde skriva begreppshistoriska artiklar. Ofta är ett ords tidigare betydelser relevanta för att bättre förstå ett begrepp, medan ordet i olika tider kan ha stått för olika begrepp, som vart och ett bör ha sin egen artikel. Jag talar alltså om sådana latinska ord som gjort avtryck på begreppsbildningen i svenskan. Etymologisk information på förgreningssidan fyller en del av den funktionen. –LPfi (diskussion) 14 november 2021 kl. 21.12 (CET)Svara[svara]

  Kommunal mandatfördelning[redigera | redigera wikitext]

  Portunes har lagt in den för finländska kommuner med staplar för antalet fullmäktigeledamöter för respektive parti. Det finns redan för svenska kommuner. Snyggt och informativt! Per W (diskussion) 15 november 2021 kl. 08.53 (CET)Svara[svara]

  Tack! /Portunes (disk) 15 november 2021 kl. 17.27 (CET)Svara[svara]

  Vindkraftparker[redigera | redigera wikitext]

  En bloggare föranledde mig att kolla upp om Wikipedia har info om vindkraftparker. Det är mycket dåligt ställt. Exempelvis Markbygden, vindkraftparken mellan Piteå och Arvidsjaur i Piteå kommun, som är Sveriges största, har ingen artikel alls. Så är dock fallet i NE. Någon med kunskaper på området borde kolla upp detta och skriva artiklar. Bloggaren ifråga presenterade lista över Sveriges största vindkraftparker. //--Bulver (diskussion) 15 november 2021 kl. 09.04 (CET)Svara[svara]

  Lägg gärna till önskemålet i lämpliga önskelistor och projektsidor. Inlägget här arkiveras ju ganska fort. Ainali diskussionbidrag 15 november 2021 kl. 18.53 (CET)Svara[svara]

  adelsvapen.com[redigera | redigera wikitext]

  Jag snubblade över referenser till adelsvapen.com som verkar vara ett anonymt privat initiativ med en wiki-del. Vad vet vi om hur webbplatsen skapas och dess trovärdighet?

  Deras Om-sida berättar att den körs på servrar i Sollentuna och vad det rör sig om för OS och anger en info-mailadress men inte mer. - Tournesol (diskussion) 14 november 2021 kl. 16.23 (CET)Svara[svara]

  de består till stor del av rena kopior av Elgenstierna standardverk. Så infon är nog korrekt men de är bättre använda Elgenstierna direkt som källa.Yger (diskussion) 14 november 2021 kl. 16.42 (CET)Svara[svara]
  Jo. Bättre än det mesta på internet när det gäller genealogi, men strikt sett uppfyller de inte det vi kräver av trovärdiga källor.
  andejons (diskussion) 14 november 2021 kl. 16.56 (CET)Svara[svara]
  Finns Den introducerade svenska adelns ättartavlor att tillgå på internet och i så fall var? Den verkar inte finns på runeberg.org trots att upphovsrätten för det verket gick ut 2018. /ℇsquilo 14 november 2021 kl. 17.09 (CET)Svara[svara]
  Adelsvapen.com har mycket inlagt från tiden efter Elgenstierna och för det finns inga källhänvisningar. Borde användas med stor försiktighet eller inte alls. Och det säger jag som en som använt den förut för några år sedan för en del artiklar. /Portunes (disk) 14 november 2021 kl. 17.58 (CET)Svara[svara]
  Så här skrev jag på Wikipedia:Stöd till släktforskare:
  Jag har nu lagt in länkarna i respektive artiklar samt i Wikipedia:Resurser. /Ascilto (diskussion) 14 november 2021 kl. 18.09 (CET)Svara[svara]
  Anrep är ju tyvärr oftast väldigt tveksam som källa, särskilt när det gäller ätternas ursprung. Nu är ju Elgenstierna också ibland föråldrad, men åtminstone i mindre grad. Jag tycker nog inte man bör använda Anrep alls, utom i yttersta nödfall. Jag säger att den minst bör ha samma anmärkning som adelsvapen.com, att kontrolleras mot andra källor (i första hand sådana som är yngre än 150 år gamla). FBQ (diskussion) 14 november 2021 kl. 20.38 (CET)Svara[svara]

  På sidan "Om adelsvapen.com" står att "Adelsvapen-Wiki drivs på servrar som hanteras av Webway AB, R-vägen ..., Sollentuna" och det är ganska lätt att ta reda på vilken svensk Internetveteran som bor där. --LA2 (diskussion) 15 november 2021 kl. 03.24 (CET)Svara[svara]

  Jag har bara två band av Elgenstierna. När jag jämfört har adelsvapen.com varit identiskt med Elgenstierna eller i några fall haft noter som angett andra källor. Men är det inte så är det ju problematiskt. Men, jag tycker nog att man skall dra sig innan man väljer Anrep som ersättning, finns ju SBL eller en massa uppslagsverk digitalt, till och med ugglan är betydligt modernare och bör ses som trovärdigare om den skiljer sig från Anrep.FBQ (diskussion) 15 november 2021 kl. 07.31 (CET)Svara[svara]
  SBL har å andra sidan andra problem, som till exempel anakronismer. /ℇsquilo 15 november 2021 kl. 09.46 (CET)Svara[svara]
  När jag ville skapa artiklar om alla historiska lagmän, var adelsvapen en utmärkt källa, när det inte fanns bättre. Yger (diskussion) 15 november 2021 kl. 09.51 (CET)Svara[svara]
  Vet inte säkert om du tänker på något annat med de mesta av anakronismerna i SBL hittar jag i faktamallarna, som egentligen inte är en del av texten i boken utan ett tillägg i nätversionen. FBQ (diskussion) 16 november 2021 kl. 07.17 (CET):Svara[svara]
  Lägg gärna till konstigheter med SBL på denna sida Användare:Salgo60/Source:SBL - Salgo60 (diskussion) 16 november 2021 kl. 13.31 (CET)Svara[svara]