Wikipedia:CatScan

Från Wikipedia
Obs! Verktyget CatScan finns inte längre, men ersätts delvis av "PetScan", https://petscan.wmflabs.org . Denna sida innehåller förlegad information.
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Inmatningsformulär.
Resultatsida vid artikelsökning.

CatScan (v3.0 här) är ett hjälpprogram som söker igenom en artikelkategori (med underkategorier) enligt vissa kriterier för att hitta artiklar, stubbar, bilder och kategorier. Det kan också hitta alla artiklar som hör till två angivna kategorier (snittmängden). CatScan utvecklas i april 2006 av tyske användaren Duesentrieb och driftas på den så kallade toolservern, en särskild dator för sådana hjälpprogram. CatScan2 är en förbättrad version som togs fram av Magnus Manske. Den finns numera på Wikimedia Foundations Labs Toolserver.

Först ska nämnas att CatScan finns på svenska. Överst till höger vid välj språk (set language, Sprache ändern, choix langue) kan man ställa in språket för inmatningsformuläret. Detta språkval är helt oberoende av vilken Wikipedia man vill undersöka. Det är fullt möjligt att undersöka kategorierna på tyska Wikipedia med franskspråkigt inmatningsformulär, eller tvärt om. Den här beskrivningen utgår dock från att svenska formuläret används för att undersöka svenska Wikipedia.

Nu kommer vi till själva inmatningsformuläret, den grå rutan. De första två raderna anger var sökningen ska börja:

 • Wiki: här måste man ange vilken wiki sökningen avser, både språk (sv för svenska) och om det är Wikipedia, Wiktionary, Wikisource eller något annat av de besläktade projekten.
 • sök i kategori... här måste man ange den kategori, där sökningen ska börja (toppkategorin). Både denna och alla underordnade kategorier omfattas av sökningen (ned till det angivna djupet). Ett annat hjälpprogram presenterar en översikt över kategoristrukturen, CategoryTree.
  Tips: om ett alltför stort djup anges, kan det hända att sökningen avbryts för att den tar för lång tid.

I den sålunda angivna kategorin kan man nu söka enligt något av följande kriterier:

 • ...efter sidor med kategori - här kan ytterligare en kategori anges. Resultatet består då av alla sidor som faller under båda kategorierna, inom angivet djup. Detta kallas snittmängden av de båda kategorierna.
 • ...efter sidor med mall - visar sidor under toppkategorin som innehåller (eller inte innehåller) den angivna mallen.
 • ...efter alla sidor - visar alla sidor under toppkategorin. Om man också anger en mall i fältet ovan, markeras sidor med gult om de använder den mallen.
 • ...efter stubbar - visar alla artiklar under toppkategorin som är väldigt korta och/eller bara har väldigt få länkar. Så hittar man artiklar inom ett ämnesområde som behöver förbättras.
 • ...efter ändringar - visar ändringar i sidor under toppkategorin. Detta liknar senaste ändringarna på Wikipedia, men listningen inskränker sig till den angivna toppkategorin.
 • ...efter alla bilder - visar alla bilder, som används i artiklar under toppkategorin, i form av ett bildgalleri. Så hittar man bilder inom ett visst ämnesområde.
 • ...efter alla kategorier - visar alla (under-)kategorier under toppkategorin, ned till det angivna djupet.


CatScan lämpar sig speciellt väl för arbetet med avgränsade ämnesområden. För att underlätta detta finns (på tyska Wikipedia) en mall för användning i portalsidor och wikiprojekt: {{de:Vorlage:Catscan Portal|Toppkategori}}

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]