Wikipedia:Engelska Wikipedias skiljedomspolicy

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Detta är en (påbörjad) översättning från engelska wikipedias policy för skiljedom. I vissa avseenden skiljer sig deras arb coms förutsättningar från vår skiljedomskommittés, kanske främst vad gäller den direkta inblandningen av Jimbo Wales.


Denna sida är en specialpolicy för [engelska] Wikipedias skiljedomskommitté. Den skiljer sig från annan officiell policy, och bör inte redigeras utan avsevärd eftertanke och beslut tagna med konsensus.

Skiljedomspolicyn tjänar som riktlinjer för skiljedomskommitténs arbete. Denna policy är nu i sin helhet fastslagen som policy, men föremål för tillägg och förbättring. Se kommentarer till skiljedomspolicyn, omröstningen om att anta skiljedomspolicyn, och den inofficiella sidan med reflektioner om kommittén.

På annat ställe, i omröstningen om att anta denna policy har det angivits att skiljedomspolicyn kan komma att finjusteras allteftersom kommittén blir mer erfarna och lär sig bättre sätt att göra saker på. Jimbo Wales har också sagt/anytt att denna policy inte ska justeras av wikigemenskapen.

En del av kommitténs tidigare beslut har varit milstolpar, och har inflytande på de fall som hanteras nu. Se tidigare beslut.

Sklijemännen förbehåller sig rätten att efter eget skön ta upp eller inte ta upp varje enskild konflikt.

  1. Skiljemännen tar upp konflikter som hänvisats till skiljedom av medlingskommittén.
  2. Om en konflikt inte har genomgått medling eller de tidigare stegen i konfliktlösningsprocessen kan skiljemännen hänvisa konflikten till medlingskommittén , om man tror att medling kan vara en lösning på situationen.
  3. Skiljemännen kommer ibland att be Jimbo Wales om råd om huruvida de borde ta upp en viss konflikt.
  4. Sklijemännen kommer främst att hantera konflikter mellan användare.
  5. Om det finns konsensus i wikigemenskapen om huruvida skiljemännen borde ta upp en konflikt, kommer detta att följas.
  6. Skiljemännen kommer inte att undersöka konflikter där ingen begäran inkommit att de ska ta sig an saken.
  7. Eftersom kommittén lyder under/rapporterar till (As a body reporting to) stiftelsen Wikimedias styrelse, som har befogenhet att anmoda kommittén att fälla ett visst utslag eller på annat sätt agera på något särskilt sätt i någon särskild fråga, kan kommittén inte fälla skiljedom över styrelsens ledamöter.

Sklijemännen kommer att bestämma i målen enligt följande riktlinjer, som de kommer att använda med vanligt förnuft och , med hänsyn till gemenskapens förväntingar:

  1. Etablerade vanor och sedvänjor på Wikipeda.
  2. Wikipedias "lagar": (översättning saknas)terms of use, submission standards, bylaws, general disclaimer, and copyright license.
  3. (översättning saknas)

Tidigare beslut kommer inte att vara bindande för skiljemänne - snarare, förväntas de lära sig från tidigare erfarenheter.