Wikipedia:Erfarenheter av Wikipedia i utbildningen

Från Wikipedia
En användbar startsida är Wikipedia:Använda Wikipedia i undervisningen.

Källkritik och plagiat[redigera | redigera wikitext]

Det stora problemet med Wikipedia i klassrummet är just källkritiken, eller snarare bristen på källkritik. Det gäller Internet överhuvudtaget. Eleverna googlar efter något och tar sen det första de får upp och bryr sig inte om vem som har skrivit texten, eller varför. Vi jobbar mycket med det när de ska skriva egna arbeten med egna undersökningar och egna slutsatser, och de måste redan i sexan börja skriva källor till sina arbeten. Eleverna måste lära sig skillnad mellan referat, citat och plagiat. Verktyg för plagiatkontroll blir allt mer vanliga.

Wikipediapublicering i undervisningen[redigera | redigera wikitext]

Mittuniversitetet har gett studenter i uppdrag att publicera på svenska delen av Wikipedia, som redovisningsuppgift, dels på en nybörjarkurs i telekommunikation sedan 2006-2008, dels på kurs om wikier och Wikipedia 2009-2010, dels på en kurs om Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet sedan hösten 2011. Mange01 (disk) 29 maj 2012 kl. 01.20 (CEST)Svara[svara]

Högskolan i Jönköping har avslutat ett liknande projekt. Studenter i C-kursen i fysik fick som examinationsuppgift i en delkurs om strängteori att utveckla svenska wikipedia-sidor inom det området. Det mesta som finns i kategorin Strängteori i oktober 2007 är mina studenters verk, liksom en hel del kring kvantgravitation. Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas inom en snar framtid. Lsj 2 november 2007 kl. 15.43 (CET)Svara[svara]

Provar nu att göra om samma sak i en kurs om science fiction - se detta ämnes diskussionssida. Lsj 23 januari 2009 kl. 14.24 (CET)Svara[svara]

Avdelning för skandinavistik vid Gents universitet påbörjar februari 2011 en kurs om svensk litteratur där studenterna får skriva en artikel på svenska wikipedia som redovisningsuppgift. Kursen Scandinavische letterkunde I ligger på Masternivå vilket innebär att studenterna har läst svenska i flera år och har hyfsade kunskaper om svensk litteratur. Ändå är detta förstås ett experiment och vi är tacksamma för hjälp och goda råd. Resultaten kommer att dokumenteras fr o m juni 2011. SLBV1 3 februari 2011 kl. 14.44 (CET)Svara[svara]

Wikiskola.se är en fristående wiki med undervisningsmaterial. Den använder mediawiki och skiljer sig från wikipedia genom många länkar till undervisningsresurser och inbäddade filmer, animeringar och simuleringar. Många texter har hämtats från wikipedia och bilder ligger på Wikimedia.

Artiklar av studenter vid Linnéuniversitetet[redigera | redigera wikitext]

Studenter som går kursen Ekologi och hälsa samt kursen Zoonotisk ekologi och epidemiologi vid Linnéuniversitetet har sedan våren 2011 ett "Wikipediaprojekt". Studenterna får i uppdrag att skriva om en parasit tex virus eller bakterie på den svenska Wikipedian eller på det landets språk som man kommer i från, kravet är dock att vi kan tillgodose en handledare med de språkkunskaper studenten skriver på. Iden till projektet föddes då läraren i kursen Ekologi och hälsa uppmärksammade att Östersundsbornas dricksvatten blev smittat med Campylobacter, just då var denna svenska artikel i sin linda men flera studenter arbetade vidare med artikeln. Pliiped (disk) 28 maj 2012 kl. 09.42 (CEST)Svara[svara]

Några artikelexempel:

Elevs erfarenhet[redigera | redigera wikitext]

I min skola får vi elever använda Wikipedia som källa i vissa ämnen. Vi måste ha med en källföreteckning i våra arbeten, i alla fall i de större. Själv litar jag mest på Wikipedia när källor redovisas, och jag brukar jämföra faktauppgifter med andra källor när jag kan. Jag brukar även kolla i artiklarna och historiken efter klotter, så att jag inte råkar få med förvrängda faktauppgifter. Leo Johannes 1 februari 2008 kl. 21.11 (CET)Svara[svara]

Upphovsrätt på Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

På mitt högstadie har min no-lärare kopierat artiklar från Wikipedia och de, tillsammans med en av lärarens artiklar fått utgöra ett kompendium. Är detta ett brott mot upphovsrättslagen eller är det helt tillåtet?

Wikipedia ligger under licensen GFDL, vilket betyder att alla som skriver ger upp sin upphovsrätt, men däremot inte rätten att bli attribuerad. Med andra ord, så länge läraren anger källan så är det okej. Läraren måste också ge samma licens till nästa person i ledet (åtminstone om det är mycket citerad text; man får citera), så läraren kan inte hävda att han eller hon har upphovsrätt på Wikipediadelarna.//Hannibal 9 maj 2008 kl. 23.52 (CEST)Svara[svara]

Okej, tack för svaret.