Wikipedia:Etiketter

Från Wikipedia

För att kunna genomföra svåra analyser och träna intelligenta wikiverktyg (till exempel för att känna igen klotter och kunna bedöma artikelkvalitet) behöver vi etiketterad data – massor av data. Wikipedia:Etiketter är det projekt som försöker få det gjort på svenskspråkiga Wikipedia. Vi använder Wikietiketter-verktyget för att tillsammans göra det snabbt och enkelt. Hur långt har vi kommit?