Wikipedia:Förbehåll för innehåll

Från Wikipedia


Allmänt förbehåll
Använd Wikipedia på egen risk!
Wikipedia ger inga medicinska råd
Wikipedia ger inga juridiska råd
Wikipedia innehåller material som kan ses som stötande

I den ambitiösa målsättningen att tillsammans med det olika systerprojektenen dokumentera (nästan) all mänsklig kunskap, innehåller svenskspråkiga Wikipedia 2 576 101 artiklar i mängder av olika ämnen.

  • Några Wikipedia-artiklar innehåller ord eller språk som för vissa läsare kan vara profant, vulgärt eller stötande.
  • Wikipedia innehåller många olika bilder, ljudfiler och videofiler som kan uppfattas stötande. Bildernas motiv omfattar, men är inte begränsade till, våld, pornografi och annat sexuellt material, grovt språk och grova gester, droger, hädelse, rasism och andra diskriminerande budskap, bilder av döda människor, döda djur eller kvarlevor, andra bilder på människans kropp, eller annat material som kan framkalla fobier, posttraumatiskt stressyndrom, epileptiska anfall eller annat obehag.
  • Artiklar kan innehålla uppriktiga diskussioner om kontroversiella frågor. Vissa ämnen som diskuteras kan ha kriminella tillämpningar eller kan ha farligt eller riskfyllt innehåll. Se Använd Wikipedia på egen risk.
  • Wikipedia innehåller så kallade spoilers, som avslöjar handlingen i romaner, filmer och andra berättelser.
  • Eftersom vem som helst kan bidra till Wikipedias innehåll, kan det när som helst finnas klotter i artiklar, inklusive falsk information.
  • Wikipedia är inget alternativ till professionell hjälp, oavsett om det gäller medicinska, rättsliga eller andra frågor. Se Wikipedia ger inga medicinska råd och Wikipedia ger inga juridiska råd.
  • Wikipedia innehåller material som inte finns i konventionella uppslagsverk.
  • Omfattningen av artiklar i olika ämnen beror på artikelförfattarnas intressen. Läsare bör inte bedöma hur viktigt ett ämne är genom att studera hur omfattande ämnet är på Wikipedia. Man kan inte heller antaga att ett ämne är viktigt bara för att det har fått en artikel på Wikipedia.
  • Wikipedia kan innehålla text, bilder eller annat material som kan vara olagligt att lagra eller sprida i vissa länder. Wikipedias värddatorer finns i USA, och materialet lyder därför under de lagar som råder där. I andra länder kan spridning av materialet leda till åtal för hets mot folkgrupp, förtal eller andra brott.

Wikipedia är ett pågående arbete och många artiklar innehåller fel, osakligheter och tvetydigheter eller behöver helt enkelt ömsint omvårdnad. Alla läsare uppmuntras att rätta till felaktigheter och misstag.