Hoppa till innehållet

Wikipedia:Faktamallar

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:Faktarutor)
Manual

En faktamall eller faktaruta (på engelska infobox) är en mall i form av en ruta placerad i det övre högra hörnet i inledningen av en artikel, med basala fakta om uppslagsordet.

Faktarutor används på svenska Wikipedia bland annat för personer, djur, växter, filmer, orter, kommuner och församlingar. Exempel på fakta i faktarutorna är nyckeltal (som invånarantal och befolkningstäthet) och placering (kommun, län, land eller stam, klass, ordning, släkte, art) för uppslagsordet.

När en och samma faktaruta används konsekvent för de flesta artiklar inom ett ämnesområde kan läsarens informationsinhämtning underlättas. När faktarutor används sporadiskt, eller när olika typer av faktarutor används inom ett ämnesområde, så blir nyttan mindre.

Argument för och emot användning av faktarutor[redigera | redigera wikitext]

Inom vissa ämnesområden (som orter, biologi och i biografier) råder konsensus för att använda faktarutor. Inom andra områden (som arkitektur, fiktiva och mytologiska personer) råder det delade meningar och där används de heller inte lika konsekvent. I synnerhet uppstår kritik om faktarutor presenterar ungefärliga eller hypotetiska uppgifter som enda sanningen, eller uppgifter där det finns alternativa uppfattningar eller tolkningar.

Till fördelarna med faktarutor brukar räknas att läsaren tack vare den standardiserade strukturen (när en faktaruta implementerats konsekvent inom ett område) enkelt kan hitta basala fakta om ett ämne, utan att behöva leta i artikelns brödtext. Standardiserade faktamallar gör att läsaren snabbt kan jämföra relaterade wikipediaartiklar. I vissa fall fungerar faktarutorna även som en form av högt placerad navigationsruta, till exempel inom biologi där man via faktarutor får hjälp att navigera inom arthierarkier.

Till nackdelarna brukar räknas att faktarutorna tenderar att dubblera information som ändå ofta återfinns i artikelns första meningar.

Att hitta och använda faktarutor[redigera | redigera wikitext]

För de flesta aktuella ämnesområden finns färdiga mallar för faktarutor, som återfinns i kategorin Faktamallar.

Faktarutan bör placeras överst i artikeln, men under eventuella åtgärdsmallar för att undvika grafisk överlappning av rutorna.

Att skapa nya faktarutor[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: WP:Mallar

Många faktarutor är baserade på metamallen Faktamall.

Viktigare är de beslut som tas vid utformningen av mallen. Den som utformar en mall för faktarutor bör tänka på att allting som görs krångligt för användarna multipliceras med antalet sidor där mallen ska användas. Man ska förvisso helst aldrig krångla till saker (krångla inte till det!), men om man måste välja är det bättre att stoppa in krånglet en gång för alla i konstruktionen av mallen, än att göra livet krångligt för tiotals eller hundratals artikelförfattare.

Faktarutor bör bara visa sådan viktig information som står i eller skulle kunna stå i artikelns löptext och är encyklopediskt relevant. Faktarutors syfte är att summera väsentligheter så att läsaren inte behöver läsa hela texten för att hitta centrala och odiskutabla faktauppgifter, och så att läsaren snabbt kan manövrera mellan och jämföra relaterade artiklar.

Som framgår av dokumentationen för mallar kan parametrarna vara namngivna eller inte namngivna. Mallar för faktarutor har ofta många parametrar och då är namngivna parametrar att föredra. Det betyder att varje parameter har formen namn=värde. Parametrarna bör ges sådana namn som är lätta att komma ihåg. Den som uppdaterar artikeln ska inte behöva gissa vad ett parameternamn betyder och den som skriver en ny artikel ska inte behöva läsa instruktionerna för mallen varje gång.

Ju fler specialfall och undantag en mall kan täcka, desto mer utnyttjad blir den och desto fler möjligheter att den blir underhållen och omvårdad. Det är vanligt att en avancerad faktaruta måste kunna användas där en del fakta inte är kända. Tack vare hanteringen av defaultvärden på mallparametrar går detta lätt att lösa, på sätt som beskrivs i dokumentationen av mallar.