Hoppa till innehållet

Wikipedia:Flerspråksstöd (Sydostasien)

Från Wikipedia

Sydostasiatiska skriftsystem används i vissa av Wikipedias artiklar för att återge bland annat namn på personer och platser samt citat på inhemska språk. De sydostasiatiska skriftsystemen innefattar ett flertal olika skriftsystem som används i Burma, Thailand, Laos, Kambodja, Vietnam, Indonesien och Filippinerna varav merparten härstammar från den uråldriga brāhmī-skriften. De karaktäriseras av sina många komplexa ligaturer och diakriter.

Wikipedia använder teckenkodningen Unicode som har stöd för ett stort antal skriftsystem. För att kunna läsa och redigera text skriven med dessa skriftsystem behöver din dator ha stöd för Unicode och komplex textlayout samt ha lämpliga typsnitt installerade. Detta kan saknas i äldre operativsystem.

Befintligt stöd för komplex textlayout[redigera | redigera wikitext]

Moderna versioner av operativsystem som Microsoft Windows, OS X och Linux har redan välutvecklat stöd för komplex textlayout. För att ett skriftsystem ska kunna visas korrekt krävs det att det finns en uppsättning instruktioner som omvandlar Unicode-tecknen till glyfer och positioner. Åsikterna går dock isär om var dessa instruktioner ska lagras. I OpenType Layout, utvecklat av Microsoft och Adobe, är instruktionerna en del av själva standarden och finns inbakade i mjukvaran. I Apple Advanced Typography (AAT), tillgängligt på OS X, och SIL Graphite, tillgängligt för Windows och Linux, lagras instruktionerna istället i typsnitten.

OpenType är den mest etablerade standarden och också lättare att utveckla typsnitt för än de övriga. Den är samtidigt mindre flexibel då det inte finns något enkelt sätt att själv lägga till stöd för nya skriftsystem. Detta drabbar främst historiska och mer ovanliga skriftsystem som används av olika minoriteter. En lösning är att använda sig av mjukvara med stöd för Graphite. OS X stödjer OpenType sedan version 10.5 (Leopard) samtidigt som AAT gör det möjligt att stödja mer ovanliga skriftsystem.

Vissa datorprogram som exempelvis webbläsare använder andra layoutmotorer än de som tillhandahålls som standard av operativsystemet. Om du använder en textredigerare eller ordbehandlare för att skriva artikeltext, var då medveten om att dessa kan rendera texten annorlunda än webbläsaren.

Kontrollera befintligt stöd[redigera | redigera wikitext]

Med följande tabell kan du jämföra en korrekt rendering av respektive skriftsystem med hur din dator renderar det.

Skriftsystem Exempel Språk Land
Korrekt rendering Din dator
Balinesisk + + + + + ​ᬃᬩ᭄ᬬᭀ​ᬃ balinesiska Indonesien
Burmesisk + ဃြ burmesiska, karen, mon Burma
Javanesisk + + + + ꦧꦾꦺꦴꦂ javanesiska, maduresiska, sundanesiska Indonesien
Khmerisk ម + ្ + ស + ៅ → ម្សៅ khmer Kambodja
Laotisk ກ + ົ + ້ກົ້ lao Laos
Sundanesisk + + + ᮘᮡᮧᮁ sundanesiska Indonesien
Thailändsk ฐ + ูฐู thai Thailand

Unicode-typsnitt[redigera | redigera wikitext]

Typsnitt med stöd för ett stort antal skriftsystem[redigera | redigera wikitext]

Typsnitt Licens Beskrivning
Arial Unicode MS Proprietär Leveras med Windows och OS X och har stöd för thailändsk och laotisk skrift.
Everson Mono Proprietär Typsnitt med fast teckenbredd.
GNU Freefont GPL En sammanställning av ett antal olika typsnitt som släppts under fri mjukvarulicens. Målet är att stödja alla tecken i UCS.
MPH 2B Damase Okänd Stödjer flera ovanliga skriftsystem, däribland buginesisk skrift, hanunó'o, kharoshthi, limbu, syloti nagri och tai le. På grund av fel och brister i typsnittet kommer inte alla tecken att visas korrekt.
Noto Apache Typsnittsfamilj som tas fram på uppdrag av Google. Målet är att täcka samtliga skriftsystem som ingår i Unicode samt att de olika skriftsystemen ska kunna kombineras på ett tilltalande sätt.
Quivira Okänd Stödjer ett stort antal skriftsystem. Målet är att stödja en betydande del av Unicode, dock ej CJK-logogram. Kan distribueras fritt men får ej modifieras.
Arial Unicode (v 1.01) Everson Mono (v 7.0.0) GNU Free Serif MPH 2B Damase (v 2) Noto (2015-06-16) Quivira (v 4.1)
Balinesisk
Baybayin
Buhid
Burmesisk
Cham
Hanunó'o
Javanesisk
Kayah li
Khmerisk
Lanna
Laotisk
Lontara
Ny tai lü
Rejang
Sundanesisk
Tai le
Tai viet
Tagbanwa
Thailändsk

Typsnitt för enstaka skriftsystem[redigera | redigera wikitext]

Balinesisk[redigera | redigera wikitext]

Balinesisk skrift används för att skriva balinesiska som talas på ön Bali i Indonesien samt sasak som talas på ön Lombok. Numera skrivs dock båda mestadels med latinska bokstäver.

Korrekt rendering Din dator
ᬩᬮᬶ᭞᭑᭞ᬚᬸᬮᬶ᭞᭑᭙᭘᭒᭟

Baybayin[redigera | redigera wikitext]

Baybayin (även tagalog) användes fram till slutet av 1800-talet för att skriva ett antal språk i Filippinerna, däribland tagalog.

Korrekt rendering Din dator
ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔

Buhid[redigera | redigera wikitext]

Buhid används av mangyan-folken på Filippinerna för att skriva språket buhid.

Korrekt rendering Din dator
ᝀᝁᝂᝃᝄᝅᝆᝇᝈ
ᝉᝊᝋᝌᝍᝎᝏᝐᝑ

Burmesisk[redigera | redigera wikitext]

Burmesisk skrift används för att skriva burmesiska, karen och mon som talas i Burma och Thailand.

 • Noto Sans Myanmar (direktlänk)
 • Padauk – Utvecklat av SIL för mjukvara som använder deras layoutmotor Graphite. OFL-licens.
Korrekt rendering Din dator
မြန်မာအက္ခရာ

Cham[redigera | redigera wikitext]

Cham används för att skriva språket cham som talas i Vietnam och Kambodja.

Hanunó'o[redigera | redigera wikitext]

Hanunó'o används av mangyan-folken på Filippinerna för att skriva språket hanunó'o.

Javanesisk[redigera | redigera wikitext]

Javanesisk skrift används för att skriva javanesiska som talas på ön Java i Indonesien. Numera skrivs dock språket oftast med det latinska alfabetet.

Korrekt rendering Din dator
꧋ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦝꦶꦪꦃꦗꦮꦶ꧉

Kayah li[redigera | redigera wikitext]

Kayah li uppfanns 1962 för att skriva öst- och väst-kayah li som talas i Burma och Thailand.

Khmerisk[redigera | redigera wikitext]

Khmerisk skrift används för att skriva khmer, det officiella språket i Kambodja.

 • Khmer fonts – Sida som förutom att lista ett stort antal typsnitt även försöker spåra deras släktskap, det vill säga vilka som bygger på vilka.
 • KhmerOS – Public Domain-typsnitt och öppen mjukvara.
 • The Mondulkiri Font Family – En samling OpenType-typsnitt från SIL. Två av typsnitten innehåller även AAT-instruktioner för Mac OS X.
 • Noto Sans Khmer (direktlänk)
 • Noto Serif Khmer (direktlänk)
Korrekt rendering Din dator
ឣក្ខរក្រមខ្មែរ

Lanna[redigera | redigera wikitext]

Lanna (även tai tham och tua mueang) används för att skriva nordthai (kam mueang), tai lü och khün.

Korrekt rendering Din dator
ᨲᩫ᩠ᩅᨾᩮᩬᩥᨦ

Lontara[redigera | redigera wikitext]

Lontara (även buginesisk skrift) användes tidigare för att skriva ett antal språk på södra Sulawesi i Indonesien.

Korrekt rendering Din dator
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ

Ny tai lü[redigera | redigera wikitext]

Ny tai lü utvecklades av kinesiska myndigheter på 1950 för att skriva tai lü och var tänkt att ersätta den mer komplicerade lanna-skriften. Införandet var dock inte så framgångsrikt och få kan läsa den.

Rejang[redigera | redigera wikitext]

Rejang (även redjang) är ett skriftsystem som tidigare användes för att skriva malajiska och rejang på ön Sumatra i Indonesien.

Sundanesisk[redigera | redigera wikitext]

Sundanesisk skrift används för att skriva sundanesiska som talas på västra Java i Indonesien. Skriften standardiserades på 1990-talet och bygger på den äldre sundanesiska skriften som användes från 1300- till 1700-talet.

Korrekt rendering Din dator
ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ

Tagbanwa[redigera | redigera wikitext]

Tagbanwa (även apurahuano) användes fram till 1600-talet för att skriva ett antal olika språk på ön Palawan i Filippinerna.

Korrekt rendering Din dator
ᝠ ᝣ ᝤ ᝥ ᝦ ᝧ ᝨ ᝩ
ᝪ ᝫ ᝬ ᝮ ᝯ ᝰ ᝡ ᝢ

Tai Le[redigera | redigera wikitext]

Tai le används för att skriva tai nüa som talas i Yunnan-provinsen i Kina.

Korrekt rendering Din dator
ᥖᥬᥳᥑᥨᥒᥰ

Tai Viet[redigera | redigera wikitext]

Tai viet används för att skriva de tre taispråken tai dam, tai dón och thai song som talas i Vietnam, Laos och Thailand.

Windows Vista och Windows 7[redigera | redigera wikitext]

Stöd för burmesisk, khmerisk och laotisk skrift lades till i Mac OS X 10.7. Äldre versioner har endast stöd för thailändsk.

Visa sydostasiatiska skriftsystem[redigera | redigera wikitext]

De flesta moderna program kommer redan att visa de vanligaste sydostasiatiska skriftsystemen korrekt. Webbläsare som Safari, Chrome och Firefox kompletterar med sina egna textrenderare och klarar generellt av betydligt fler skriftsystem än de flesta andra program.

XenoType Technologies säljer ett antal AAT-kompatibla typsnitt och tillhörande tangentbordslayouter för mer ovanliga skriftsystem. Hemsidan har dock inte uppdaterats sedan 2010.

Skriva sydostasiatiska skriftsystem[redigera | redigera wikitext]

För att lägga till fler tangentbordslayouter, öppna Systeminställningar, välj Tangentbord och fliken Inmatningskällor. De olika layouterna ligger ordnade efter språk men det går också att använda sökrutan för att söka på skriftsystemets namn. Exempelvis ligger skriftsystemet khmer under språket kambodjanska. Kryssa i alternativet Visa inmatningsmeny i menyraden för att lätt kunna skifta mellan dem. Från denna meny kommer du även åt Tangentbordsvisning som visar ett virtuellt tangent med den aktuella layouten samt Teckenvisare som listar samtliga tillgängliga tecken för respektive skriftsystem. Den finns också tillgänglig under Redigera-menyn, här med namnet Emoji och symboler (tidigare Specialtecken). Genom att dubbelklicka på ett tecken i Teckenvisaren så skrivs det in i det aktiva fönstret.

Programmet Ukelele kan användas för att skapa egna tangentbordslayouter.

Debian-baserade distributioner[redigera | redigera wikitext]

Paketet fonts-khmeros installerar typsnitt för khmerisk skrift

apt-get install fonts-khmeros

Andra typsnittspaket:

 • fonts-noto – Googles typsnittsfamilj Noto
 • fonts-sil-dai-banna – typsnitt för ny tai lü
 • fonts-sil-padauk – typsnitt för burmesisk skrift
 • ttf-freefont – typsnittsfamiljen GNU FreeFont

Mjukvara:

 • gucharmapGNOME Character Map, Unicode-teckentabell med möjlighet att söka efter tecken baserat på namn eller kodpunkt. Kan även användas för att mata in text.
 • florenceFlorence Virtual Keyboard, virtuellt tangentbord som visar den aktuella tangentbordslayouten. Observera att programmet använder sig av det valda systemtypsnittet – om detta saknar ett visst tecken kommer det inte att visas på tangentbordet.

Paketet khmeros installerar typsnitt för khmerisk skrift

cd /usr/ports/x11-fonts/khmeros && make install clean

eller

pkg install khmeros

Andra typsnittspaket:

 • freefont-ttf – GNU FreeFont
 • noto – Googles typsnittsfamilj Noto
 • padauk – typsnitt för burmesisk skrift

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]