Wikipedia:Gemenskapens tekniska önskelista/Automatiserad artikelförbättringsbedömning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektet har som mål aktivera den automatiska bedömningen av artikelkvalitet som finns i ORES och att skapa en finess som visar kvaliteten av en redigering.

Utvecklingen för detta projekt är avslutad inom ramen för Projekt:Utvecklingsstöd 2019. Vidare utveckling och underhåll kan komma att ske under uppföljande projekt.

Hur vi kommer att jobba med projektet[redigera | redigera wikitext]

Det första steget blir att kommunicera med ORES-teamet om vad som krävs för att aktivera funktionaliteten för SVWP. Detta har påbörjats i phab:T202202. Det kan behövas hjälp från gemenskapen att t.ex. förbereda träningsdata genom att märka upp artiklar med kvalitet.

När ORES-funktionen är aktiverad kommer vi att skapa en finess som, efter redigering, visar hur en artikels kvalitet har förändrats.

Den tekniska utvecklingen av projektet går att följa på Phabricator i projektet Automatic-article-quality-assessment.

Avgränsningar[redigera | redigera wikitext]

Finessen kommer att gå att använda först när ORES-funktionen har aktiverats. Vi fick tips om ett relaterat verktyg: Article finder. Att bygga något liknande detta finns inte inom planen för projektet, men kan bli aktuellt i framtiden om det efterfrågas.

Förväntat resultat[redigera | redigera wikitext]

Vid projektets fullbordande kommer ORES-funktionaliteten för bedömning av artikelkvalitet vara aktiverad. Till denna kommer det att finnas en finess som visar kvaliteten efter en redigering. Observera att den automatiska kvaliteten baseras på hur en artikel är strukturerad (antal stycken, antal referenser, om det finns infobox m.m.) och inte själva innehållet.

Finess[redigera | redigera wikitext]

Finessen kommer att göra det möjligt för användare att se när en redigering de just har gjort har förändrat den uppskattade kvaliteten. Denna finess ska:

 • Visa en notis för en användare när en redigering har förändrat kvaliteten på artikeln
 • Endast visa notisen direkt efter att en redigering har sparats, när den resulterande sidan visas för användaren
 • Endast visa notisen om kvaliteten har ändrats med minst en nivå, t.ex. från “Rekommenderad artikel” till “Bra artikel”
 • Tydligt visa hur kvaliteten förändrades, d.v.s. vilken kvalitet artikeln hade före och efter redigeringen
 • Tydligt förklara att kvaliteten är en automatisk uppskattning och inte samma sak som den manuella kvalitetsbedömningen
 • Ge information om hur kvaliteten räknas ut, antingen i själva notisen eller via en länk
 • Ge möjligheten att få mer detaljerad information i form av API-respons

Observera att punkterna ovan kan komma att ändras under utvecklingsprocessen.

För prototyp för hur finessen kan komma att se ut, se /Prototyp för finessen.

Tidsplan[redigera | redigera wikitext]

November 2018 Hör med ORES-teamet vad som behövs för att aktivera funktionaliteten.
Första halvan av 2019 Aktivering av ORES-funktionalitet och skapande av finess.

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Notisen som finessen visar.
Utökad information.

Finessen under Förväntat resultat blev implementerad. Denna första version har följande funktioner:

 • Green check.svg Visa en notis för en användare när en redigering har förändrat kvaliteten på artikeln
 • Green check.svg Endast visa notisen direkt efter att en redigering har sparats, när den resulterande sidan visas för användaren
  • Notisen visas så snart som API:et har svarat, vilket kan ta någon sekund. Notisen försvinner automatiskt efter fem sekunder, om inte knappen "Mer..." klickas.
 • Red x.svg Endast visa notisen om kvaliteten har ändrats med minst en nivå, t.ex. från “Rekommenderad artikel” till “Bra artikel”
 • Green check.svg Tydligt visa hur kvaliteten förändrades, d.v.s. vilken kvalitet artikeln hade före och efter redigeringen
  • Kvaliteten före och efter redigering visas med ett värde mellan 0 och 10 och bild för kvalitetsnivå. En symbol för förändringen visas också för att snabbt kunna se vilket håll förändringen skedde.
 • Green check.svg Tydligt förklara att kvaliteten är en automatisk uppskattning och inte samma sak som den manuella kvalitetsbedömningen
  • Ett förklarande stycke visas när man klickar på "Mer...".
 • Green check.svg Ge information om hur kvaliteten räknas ut, antingen i själva notisen eller via en länk
  • Länkar till mw:ORES där det finns information om hur artikelkvalitet bedöms.
 • Green check.svg Ge möjligheten att få mer detaljerad information i form av API-respons
  • Visas för förra och nuvarande version när man klickar på "Mer...".

Logg[redigera | redigera wikitext]

Här kan du följa hur projektet fortskrider. Loggen uppdateras när något av intresse har gjorts, dock minst en gång per månad även om inget arbete har gjorts. Under "Utfört arbete" sammanfattas det som gjorts på ett lättbegripligt sätt. För en inblick i det tekniska kan du följa länkarna under "Task i Phabricator" för att få en mer detaljerad beskrivning av processen.

Tidpunkt Utfört arbete Task i Phabricator
2018-11 Inget arbete utfört eftersom vi har varit upptagna med andra projekt.
2018-12 Inget arbete utfört eftersom vi har varit upptagna med andra projekt.
2019-01 Efterfrågade respons på processen att aktivera bedömning av artikelkvalitet på SVWP. phab:T202202
2019-01 Inventerade komponenter som behövs för att börja utvecklingen av finessen. phab:T214968
2019-02-19 Skapade prototyper för finessen och efterfrågade återkoppling från gemenskapen. phab:T214968
2019-03-28 La till specifikationer för finessen. phab:T216501
2019-04 Diskuterade hur upplägget med kvalitetsnivåer på SVWP skiljer sig från ENWP och hur det kan påverka utvecklingen av finessen.
2019-05 Undersökte hur det går att visualisera ändringar i kvalitet för användare. phab:T214968
2019-06 Inget arbete utfört eftersom vi har varit upptagna med andra projekt.
2019-07 Inget arbete utfört eftersom vi har varit upptagna med andra projekt.
2019-08 Inget arbete utfört eftersom vi har varit upptagna med andra projekt.
2019-09 Inget arbete utfört eftersom vi har varit upptagna med andra projekt.
2019-10 Inget arbete utfört eftersom vi har varit upptagna med andra projekt.
2019-11-28 Färdigställde första versionen av skriptet för finessen. Finns på Användare:Sebastian_Berlin_(WMSE)/articleQuality.js. phab:T214968
2019-12-05 Finessen skapades. phab:T214968
2019-12-06 Inlägg skrevs på Wikipedia:Bybrunnen om att finessen nu går att testa. phab:T238529