Wikipedia:Hjälp, min artikel har blivit föreslagen för radering!

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hjälp, min artikel har blivit föreslagen för radering! Det krävs mycket jobb för att skapa en artikel. Nya redigerare som bestämmer sig för att vara djärva stöter ibland ihop med raderingsprocessen för att den nya artikeln kanske inte passar ihop med Wikipedias policy och riktlinjer. Radering sker inte automatiskt. Det är en process, och att en artikel är anmäld till radering betyder inte självklart att hela wikigemenskapen anser att den ska raderas. Ibland blir artikeln kvar i uppslagsverket. Vad som passar och inte är inte alltid så lätt att bedöma. Många gamla vana wikipedianer har fått se någon eller några av sina artiklar anmälda till radering och/eller raderade.

Det är mycket vanligt att den som får sin artikel snabbraderad, märkt för snabbradering och/eller anmäld på "Sidor föreslagna för radering" tar illa upp. Gör inte det! Det är inte personligt. Vissa raderingar är faktiskt felaktiga och bör rivas upp. En andel av sidor som anmäls på sidan för föreslagna raderingar visar sig ha klart existensberättigande och får vara kvar. Om din artikel har blivit anmäld till radering – ta det lugnt! Argumentera gärna och berätta varför artikeln borde vara kvar. Om du är lugn och saklig, kommer flera att lyssna på dig.

Snabbraderingar[redigera | redigera wikitext]

Sidor som uppenbart inte hör hemma på Wikipedia kan anmälas av vem som helst till snabbradering, och tas bort av en administratör. Varken administratörer eller andra är dock mer än människor, och kan göra misstag. Det vanligaste skälet till att man raderar en artikel som inte borde ha blivit raderad är att det inte framgår av artikeln varför ämnet förtjänar en plats i ett uppslagsverk. Om en artikel du har skapat blir snabbraderad, skriv till en administratör på dennas användardiskussionssida så kan den (eller någon annan administratör) återställa den. Artikeln kan dock tas bort igen, men om den har blivit snabbraderad och någon därefter har protesterat, är det vanligast att den i stället anmäls på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering.

Sidor föreslagna för radering[redigera | redigera wikitext]

Snabbraderade artiklar där raderingen har blivit ifrågasatt, och andra artiklar där det inte är självklart om artikeln ska raderas eller behållas, kan föreslås för radering på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering (SFFR). Det leder oftast till en diskussion som pågår i flera dagar. Anmälaren förklarar varför artikeln verkar olämplig och andra användare svarar. När diskussionen har avstannat markeras den som avslutad, men artikeln raderas bara om användarna är någorlunda eniga om att artikeln ska raderas. Raderingen utförs då av en administratör.

Radering sker inte automatiskt[redigera | redigera wikitext]

Artiklar kan överleva raderingsprocessen av flera skäl:

  • Tillräckligt många användare är överens om att artikeln är tillräckligt bra som den är.
  • Artikeln förbättras så mycket under raderingsdiskussionen att radering inte längre är aktuellt.
  • Användarna kommer inte överens, vilket gör att artikeln behålls.
  • Artikeln kan infogas i en annan artikel, där texten får ett bättre sammanhang.

Däremot avbryts inte raderingsdiskussionen av att någon tar bort SFFR-mallen på sidan, den ska tas bort först när diskussionen är klar.

En diskussion, inte en omröstning[redigera | redigera wikitext]

Avsikten med SFFR är inte att det ska vara en omröstning, även om många, även vana Wikipedia-användare, tolkar det så. Den egentliga avsikten är att de som skriver på Wikipedia ska komma fram till i en diskussion om artikeln platsar på Wikipedia. Wikipedia är inte en lagringsplats för vad som helst, utan syftet är att skapa ett allmänt uppslagsverk. Därför finns det policy, som definierar vad Wikipedia är, och riktlinjer, som beskriver vad många användare tycker är ett bra sätt att skapa ett uppslagsverk. Länkar till relevanta riktlinjer används ofta i diskussionen för att man ska slippa upprepa vanliga argument.

Alla, även nytillkomna eller oregistrerade användare, kan kommentera flera gånger, men bara användare som var registrerade när diskussionen började får skriva sin signatur under rubrikerna Radera, Behåll etc. i diskussionens början. Endast en åsikt får avges i denna del, och om en användare ändrar åsikt markerar den det genom att stryka över den föregående texten och lägga till en ny.

Nya användare försöker ibland vända diskussionen genom att signera flera gånger under olika namn eller få med sig kompisar till Wikipedia. Detta slår oftast tillbaka på dem. Alla användare kan se vem som har gjort en viss redigering och hur många redigeringar denna redigerare har gjort tidigare, så sådana "röster" tillmäts ingen större vikt. Försöket kan också göra att andra användare blir mer övertygade om att artikeln ska raderas, eftersom det inte verkar finnas starkare argument än "Snälla, kan ni inte behålla den?".

Ett annat vanligt argument från nya användare är att peka på en liknande artikel och säga: "Men artikeln om Y har fått vara kvar, varför får inte artikeln om X vara kvar då?" Lite krasst kan man säga att det argumentet egentligen bara är riktigt hållbart om radering av artikeln om Y har diskuterats tidigare, och man då kom fram till att artikeln skulle behållas. Det kan också vara så att Y har någon speciell egenskap som X inte har, som gör Y mer relevant för en encyklopedi. Wikipedias användare är inte heller en homogen grupp med statiska åsikter – de som diskuterade raderingen av Y tyckte inte nödvändigtvis samma sak som de som diskuterar radering av X. Det ligger i en wikis natur att ständigt utvecklas. Dessutom är det av naturliga skäl omöjligt för en enskild användare att hålla koll på varje enskild Wikipedia-artikel.

Hur en artikel kan räddas[redigera | redigera wikitext]

Wikipedias användare är oftast förståndiga människor. Var artig och avhjälp deras tvivel genom att förbättra artikeln. Läs lite i Wikipedias riktlinjer för att få en känsla för vad artikeln kan behöva. Skriv ut det självklara så att det framgår även för den som inte är bekant med ämnet vad det handlar om. Försök att tillföra information som motiverar varför artikelämnet kan vara intressant för andra utom den närmaste kretsen. Genom att använda källhänvisningar till trovärdiga källor visar du att någon annan har intresserat sig så pass för ämnet att denna har skrivit om de tidigare. Ju mer okänt ett ämne är, desto viktigare är det att artikeln övertygar läsaren om att ämnet faktiskt finns, särskilt om någon skulle ifrågasätta det i framtiden när den som skrev artikeln kanske inte längre använder Wikipedia. Nämn förändringarna och förbättringarna i diskussionen på SFFR.

Andra användare kan jobba med artikeln också, till exempel genom att standardisera formatet, tillföra material eller skriva om delar som kan tolkas som reklam för ämnet. Det är en integrerad, normal del av Wikipedias skrivprocess. De allra flesta redigeringarna syftar till att göra artiklarna bättre.

En del artiklar kommer att raderas ändå[redigera | redigera wikitext]

En del ämnen är ännu inte lämpliga för ett uppslagsverk. En independentfilm som inte har visats på en filmfestival, en tidskrift som bara har getts ut i ett nummer, ett nystartat parti eller en okänd musikgrupp (naturligtvis finns undantag) kan komma att platsa i Wikipedia senare. Wikipedia är inte till för att göra okända företeelser kända. Wikipedias användare är heller inte spåmän som kan avgöra med säkerhet att något verkligen kommer att få det genomslag som ämnets förespråkare hävdar. Spara artikeln på din egen dator innan den raderas, och bygg vidare och lägg upp den på nytt när ämnet väl har beskrivits i andra medier.

En del artiklar hör inte hemma i ett uppslagsverk överhuvudtaget. Ett lokalt slanguttryck platsar i Urban Dictionary, men inte i Wikipedia. Ett fotoalbum passar bättre på Tripod eller Flickr, eller kanske Wikimedia Commons. Ditt favoritrecept platsar i Kokboken på Wikipedias systerprojekt Wikibooks.

Se även[redigera | redigera wikitext]