Wikipedia:Redigering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Manual Attack-page.svg
Gnome-input-keyboard.svg

Den här sidan berättar hur man redigerar en sida på Wikipedia. Alla Wikipedias artiklar är skrivna av dess läsare. Du kan också bidra och får gärna göra det. Det är enkelt och du behöver inte ha något användarkonto utan kan börja ändra redan nu, till och med den här sidan. Ändringarna blir synliga så fort du har sparat sidan. Testa!

Grunderna[redigera | redigera wikitext]

Så här redigerar man en sida:

1. Gå till den sida du vill redigera. Wikipedia-sida
2. Klicka på fliken ”Redigera” eller "Redigera wikitext", som finns högst upp på varje sida. Denna guide förklarar hur man redigerar med wikitext (Fliken "Redigera" fungerar ungefär som en vanlig ordbehandlare). (Specialsidor saknar fliken, låsta sidor har istället fliken ”visa wikitext”.) Flikarnas namn och placering varierar något beroende på vilken stilmall du använder. Flikar
3. Sidans text visas i en redigeringsruta, som det går att skriva och ändra i. Det mesta i redigeringsrutan är vanlig text, men för bland annat fetstil, underrubriker och länkar mellan artiklarna använder man en särskild wikikod. På den här sidan förklaras all sådan wikikod. Källan bör anges för den information man lägger in i artiklar. Hur man gör visas nedan. Redigera
4. När du har redigerat färdigt: klicka på knappen ”visa förhandsgranskning”, rätta eventuella misstag och klicka därefter ”publicera ändringar”. ”Visa ändringar” är nyttig i synnerhet om du tror att du kan ha ändrat något utöver det du ville ändra. Sparaknapp

Om man vill skriva en kommentar eller fråga om artikelns utformning eller innehåll klickar man på fliken "diskussion". Diskussionssidor redigeras på samma sätt som artikelsidor, men på en diskussionssida kan man vara lite mer personlig och alla bör signera sina inlägg.

För att prova, gå till Sandlådan som är speciellt avsedd för försök och experiment. Det är inte svårt. Det enklaste sättet att lära sig när de olika formateringarna brukar användas är att ta redan existerande artiklar som exempel. Mer om de stilistiska konventionerna kan du läsa i Wikipedia:Stilguide. För att kolla hur man gör något kan du klicka på artikelns redigera-flik: så länge du inte trycker ”spara” gör du ingen skada i exempelartikeln.

Redigera med hjälp av verktygsfält[redigera | redigera wikitext]

Ovanför redigeringsrutan finns följande verktygsrad: Toolbar.PNG. Med de olika knapparna kan man lätt formatera texten, länka till andra artiklar, bilder och webbsidor, signera diskussionsinlägg med mera. De räcker dock inte till för alla redigeringsbehov, så en del wikikod är också bra att lära sig, se nedan.

 • BoutonsDefaut01.png fetmarkerar det man markerat i redigeringsrutan.
 • BoutonsDefaut02.png kursiverar det man markerat i redigeringsrutan.
 • BoutonsDefaut03.png länkar det man markerat i redigeringsrutan.
 • BoutonsDefaut04.png skapar en extern länk till någon annan webbsida.
 • BoutonsDefaut05.png formaterar det man markerat till en huvudrubrik.
 • BoutonsDefaut06.png skapar en länk till en inbäddad fil. Det vanligaste användningsområdet är för att lägga in bilder på sidorna.
 • BoutonsDefaut07.png skapar en länk till en mediafil som skall spelas upp med hjälp av något externt program.
 • BoutonsDefaut08.png lägger in kod för matematiska formler.
 • BoutonsDefaut09.png lägger in kod som inaktiverar den wikikod som den omger. Det används för att visa hur man skriver koder.
 • BoutonsDefaut10.png lägger till användarens signatur. Det används i slutet av inlägg på diskussionssidor, men inte i artiklar.
 • BoutonsDefaut11.png lägger in en horisontell linje som avdelar sidan i en övre och en undre del. Används sparsamt, då vanliga styckebrytningar och rubriker vanligtvis gör sidan mer lättläst.

Nedanför redigeringsrutan finns ytterligare ett verktygsfält, som tar upp några vanliga koder samt många specialtecken. De används genom att sätta markören där man vill ha tecknet eller koden och sedan klickar man på det önskade tecknet eller koden:

Nederdelen av svenskspråkiga Wikipedias redigeringsfönster.png.

Redigera med hjälp av wikikod[redigera | redigera wikitext]

Fördjupning: WP:Magiska ord

I artiklar på Wikipedia används en särskild wikikod för att bland annat formatera text med rubriker, kursiveringar och fetstil. Wikikod är en form av märkspråk, med inslag av HTML, det vanliga märkspråket för webbplatser. Wikikoden gör bland annat att man kan strukturera artiklarna och kombinera text och bild.

Vad du vill åstadkomma Hur du gör det Exempel Resultat Anmärkning

Nytt stycke

Tryck på enter-/returknappen två gånger. Stycke ett avslutas med skiljetecken.Entertryckning Entertryckning

Stycke två börjar på ny rad.

Stycke ett avslutas med skiljetecken.

Stycke två börjar på ny rad.

Endast en entertryckning resulterar i en radbrytning som endast syns i redigeringsläget. Efter att man sparat ser man att texten fortsätter utan radbrytning. Önskar man enbart radbrytning får man ta till koden <br/> som läggs där man vill ha radbrytningen.

Mellanrubrik i en artikel

Skriv två, tre, fyra eller fem likhetstecken på var sida om rubriken. Ju fler likhetstecken, desto lägre rubriknivå. == Bakgrund ==

=== Versaillesfreden ===

Bakgrund

Versaillefreden

Första rubriknivån, det vill säga två likhetstecken, fås om man markerar rubriken och klickar på knappen med A. Denna nivå brukar kallas H2 (vilket står för Heading 2). Artikelns titel är rubriknivå 1, så nästa rubrik skall vara en H2. Se även Wikipedia:Disposition

Kursiv stil

Skriv två apostrofer på var sida om ordet eller frasen. ''Docendo discimus'' Docendo discimus Verktygsfältets knapp med ett lutande I lägger till två apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. I står för italics, vilket betyder kursiv stil.

Fetstil

Skriv tre apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''Nomen Nescio''' Nomen Nescio Verktygsfältets knapp med ett B lägger till tre apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. B står för bold, vilket betyder fet stil.

Kursiv fetstil

Skriv fem apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''''så här''''' så här Se information här för exempel på användningsområden

Skrivmaskinsteckensnitt

Omge frasen eller ordet med <tt> respektive </tt>. <tt>teknisk term </tt> teknisk term Texten visas med fast bredd, alla bokstäver är lika stora

Överstrykning

Omge frasen eller ordet med <s> respektive </s>. <s>dumskalle</s> förlåt dumskalle förlåt Används främst på diskussionssidor när man vill ändra något man själv skrivit.

Understrykning

Omge frasen eller ordet med <u> respektive </u>. <u>Nu är det fixat</u> Nu är det fixat Används nästan aldrig, och bör inte heller användas då understrukna ord ofta tolkas som en länk.

Indrag

Inled raden med kolon (:). :Jag tycker att det är bättre att …
Jag tycker att det är bättre att …
Flera kolon efter varandra ger större indrag.

Indrag används mestadels på diskussionssidor.

Punktlista

Inled raden med asterisk (*). Varje sådan rad blir en egen punkt. * buss

* bil

 • buss
 • bil
Genom att använda flera asterisker efter varandra (**) får punkten större indrag.

Numrerad lista

Inled raden med fyrkant (#). # buss

# bil

 1. buss
 2. bil
För varje # ges en ny listnivå med allt större indrag:
 1. buss
 2. bil
  1. Volvo
  2. Fiat
Mellanslag utan radbrytning Skriv in HTML-koden "&nbsp;" Tal som 123&nbsp;456&nbsp;789 och till exempel 987&nbsp;654&nbsp;321 bör hamna på en och samma rad. Tal som 123 456 789 och till exempel 987 654 321 bör hamna på en och samma rad. Samma effekt för stora tal kan fås genom att använda det "magiska ordet" formatnum; se mw:Help:Magic words#Formatting
Förhindra radbrytning Använd mallen {{nowrap}} fysiklärare och {{nowrap|-studenter}} fysiklärare och -studenter Förhindrar radbrytning inom ett uttryck (som bör vara kort), trots blankslag, bindestreck etc. Mallen nowrap kan användas också för att hindra radbrytning t.ex. vid bindestreck.
Länk till andra artiklar Skriv dubbla hakparenteser runt sidans namn. [[Albert Einstein]] Albert Einstein Verktygsfältets knapp med understruket Ab omger det markerade ordet eller frasen med hakparenteser. Text direkt efter hakparenteserna (utan mellanslag eller bindestreck) blir en del av länken, exempelvis kommer [[Albert Einstein]]s att se ut som Albert Einsteins

Länkar till existerande sidor blir blåa. Sidor som inte finns ännu blir röda.

Maskerad länk
– det vill säga länk som pekar på en annan artikel än vad den ser ut att göra

Skriv ett lodstreck (|) mellan artikelns fullständiga namn och hur det ska se ut i artikeln. [[Nikola Tesla|Tesla]] Tesla (som leder till artikeln Nikola Tesla, inte till Tesla) Om du vill dölja en särskiljningsparentes därför att den är onödig i sammanhanget, räcker det med att skriva [[Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten)|]] för detta resultat: Gudmar Magnusson.

Länk till andra namnrymder inom Wikipedia

Skriv dubbla hakparenteser kring namnrymdens namn, följt (utan mellanslag) av kolon, följt av sidans namn. [[Wikipedia:Hjälp]] Wikipedia:Hjälp Man kan även använda snedstreck (/) för att komma till en Undersida exempelvis Wikipedia:Undersidor/Undersida

Länk till andra språkversioner av Wikipedia (interwikilänk)

Skriv dubbla hakparenteser kring språkversionens ISO-kod, följt (utan mellanslag) av kolon, följt av sidans namn. [[fr:Paris]] Ger länk i vänstermenyn under rubriken "på andra språk" För att göra en länk till ett annat språks artikel utan att göra en interwikilänk, skriv ett kolon (:) direkt efter hakparenteserna ([[:fr:Paris]]). Sedan 2013 används interwikilänkar endast i begränsad omfattning. De har ersatts av Wikidata.

Skriva under diskussionsinlägg

Klicka på knappen med skrivstil, eller skriv fyra tilden. ~~~~ Hannibal 12 oktober 2009 kl. 22.26 (CEST) De fyra tilde-tecknen omvandlas till det användarnamn man är inloggad som eller det IP-nummer man redigerar ifrån, tillsammans med datum- och tidsangivelse. Det är bara i diskussioner som man signerar sina bidrag, inte i artiklar. I sidornas historik, som man kommer till om man klickar på fliken Historik, kan man se alla bidragsgivares användarnamn eller IP-nummer.

Omdirigering

Skriv fyrkant (#) direkt följt (utan mellanslag) av OMDIRIGERING samt vanlig länk till artikeln. #OMDIRIGERING[[Fjodor Dostojevskij]] Se exempel på Dostojevskij, Fjodor Används till exempel vid vanliga felstavningar, infogningar och för att göra genvägar.
Dold (bortkommenterad) text Skriv <!-- före och avsluta med --> <!-- Viktig instruktion --> Detta kan användas för instruktioner/kommentarer som då bara syns i redigeringsläge, exempelvis för hur en mall eller tabell bör fyllas i. Man kan också tillfälligt dölja en del av artikeln som behöver ändras eller kompletteras.

På Wikipedia går det också att använda olika typer av specialtecken.

Fördjupning[redigera | redigera wikitext]

Mera om länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Wikilänka direkt till en underrubrik i en artikel: [[artikelns namn#delensnamn]]. Till exempel [[Rådjur#Fortplantning|Rådjurets fortplantning]] blir Rådjurets fortplantning, där länken går till delen Fortplantning i artikeln Rådjur.
 • Wikilänkar till andra Wikimediaprojekt såsom Wikisource eller Wikibooks gör man genom att skriva [[Wikimediaprojekt:Artikel]]. Språket kan anges: [[Wikimediaprojekt:språkkod:Artikel]].
 • Externa länkar, länkar till vilken sida som helst på internet utanför Wikimedia-projekten, kan göras på två sätt:
 1. genom att sätta den mellan enkla hakparenteser, [http://www.google.se/], eller
 2. genom att skriva in länkens URL utan några hakparenteser, http://www.google.se/. http://-delen måste vara med, men å andra sidan syns hela adressen i artikeln vilket är praktiskt om sidan skrivs ut.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

 • Att lägga in en bild i en artikel går till så att man först söker efter motivet på Wikimedia Commons, som är en gemensam databas för bilder, animeringar och ljudfiler för Wikimedias projekt. När man funnit lämplig bild på Wikimedia Commons skriver man i wikipediaartikeln man vill ha bilden: [[Fil:Bildensnamn.jpg|miniatyr|Bildtext]]. Filändelsen kan även vara ".png" eller ".svg" ifall det är en teckning eller karta. Var noggrann med stora och små bokstäver! Bilden a.jpg är inte samma som a.JPG.
  Miniatyr gör att bilden inte visas i fullstorlek. Om man klickar på bilden får man upp en större version av samma bild.
  Bildtexten är en beskrivande text som man skriver sist innanför hakparenteserna. Det går utmärkt att ha länkar i bildtexten.
 • Bilder kan placeras både till vänster och till höger och kan fås i olika storlekar. Se Wikipedia:Hur man lägger in bilder på en sida för en detaljerad genomgång.
 • Om man har en bild som är upphovsrättsligt fri att använda och som inte finns på Wikimedia Commons får man ladda upp bilden där, inte här på Wikipedia. Se Wikipedia:Ladda upp filer för instruktioner.

Kategorier[redigera | redigera wikitext]

 • Lägg till en artikel i en ämneskategori genom att lägga till texten [[Kategori:Kategorinamn]] (där kategorinamn är namnet på kategorin) i en artikel.
 • Sorteringsnyckel för artikeln används om man vill att artikeln skall sorteras annorlunda än efter dess artikelnamn. Använd [[Kategori:Kategorinamn|Sorteringsnyckel]] (där Kategorinamn är kategorins namn och sorteringsnyckel är sorteringsvärdet). Sidan kommer då att sorteras efter sorteringsnyckeln istället för artikeltiteln i kategorin.
 • Länkar till kategorier fås genom att inleda med ett extra kolon (:) i uttrycket: [[:Kategori:kategorinamn]].
 • Underkategorier får man genom att lägga kategorier (eller, i det här fallet, mer korrekt kategorisidor) i andra kategorier. Kategorisidor redigeras på samma sätt som artiklar. Lägg helt enkelt in [[Kategori:Kategorinamn]] i kategoriartikeln så läggs kategorin in som underkategori till kategorinamn.

Samtliga existerande kategorier finns upptecknade i Special:Kategorier.

Mallar[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: Wikipedia:Mallar

Mallar är ett sätt att skapa standardiserade meddelanden eller andra textavsnitt som man vill ska förekomma i många artiklar, och är ett utmärkt sätt att göra det lättare att navigera mellan närbesläktade artiklar. (Se till exempel Mall:Solsystemet)

För att lägga in en mall som redan existerar, skriv {{mallens namn}}. När du sparar texten omvandlas mallen till den text som finns angiven i mallen. (I redigeringsläge kan du se vad en mall som finns i en artikel heter.)

En mall går lika lätt att redigera som vilken artikel som helst. Den finns då i namnrymden [[Mall:]]. Om du söker efter mallen om solsystemet skriver du alltså Mall:Solsystemet i sökrutan, utan mellanslag. (Du kan även leta direkt här: Wikipedia:Lista över mallar och här: m:Template_namespace.)

Man kan också använda parametrar som byts ut i ursprungsartikeln genom att ange särskilda värden. Det gör man genom att skriva vad man vill att mallan ska säga efter ett lodrätt streck; se vidare i Wikipedia:Mallar.

Källhänvisningar och referenser[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar behövs främst för uppgifter som sifferuppgifter (exempelvis antalsangivelser), åsikter och värderingar (exempelvis uppgifter som anger att något är "störst", "minst", "vanligt", "ovanligt", "bäst", "sämst", "sant" eller "osant") samt för uppgifter som kan bestridas. Vid åsikter och värderingar är det viktigt att ange vem som har åsikten eller värderingen.

Enligt vetenskapsmän är solen ganska stor.<ref>Miller, E: ”Solen”, sidan 23. Academic Press, 2005</ref>
Månen däremot, är inte så stor.<ref>Smith, R: ”Månens storlek”, Scientific American, 46(78):46</ref>

== Källor ==
<references/>

Tabeller[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: Wikipedia:Tabeller

Tabeller inleds med {| (klammerparentes och lodrätt streck) på en egen rad och avslutas med |} på en egen rad. Rader i tabellen skiljs åt med |- eller |---- på en egen rad.

Varje cell i en tabellrad inleds på en egen kodrad med | (lodrätt streck) eller på samma rad som föregående cell i raden med ||. Rubrikceller anges med ! (utropstecken).

Exempel

{|
 ! Rubrik 1 !! Rubrik 2
 |-
 | A    || B
 |-
 | C
 | D
 |}

Resultat

Rubrik 1 Rubrik 2
A B
C D

Att justera wikikoden så att kolumnerna hamnar i linje med varandra (som Rubrik 2 och B i exemplet ovan) kan göra wikikoden mer läsbar i redigeringsläget, men påverkar inte resultatet i artikelläget.

Tabeller bör skapas med wikins egen tabellsyntax men kan kompletteras av HTML. Varje cell kan exempelvis föregås av HTML-attribut eller stilattribut som styr textens utseende i cellen. Dessa skiljs från cellens innehåll med | (lodrätt streck). Attribut för hela tabellen kan anges på samma rad som tabellen inleds.

Tabeller kan nästlas i varandra, men undvik att krångla till det i onödan.

Se även: Wikipedia:Tabeller, m:Help:Tables, World Wide Web Consortiums stilattributreferens för tabeller

HTML-inslag[redigera | redigera wikitext]

Ibland träffar man på HTML i redigeringsläget. Det är antingen <speciella ord eller formler> inom vinkelparenteser (”taggar”) som påverkar den övriga textens utformning och flöde, eller också så kallade HTML-entiteter som beskriver ett enskilt tecken, såsom ”&amp;” för & eller ”&nbsp;” (eller det smalare ”&#8239;”) för mellanslag som inte tillåter radbrytning. I Wikipedia:Taggar finns förklaringar till de taggar som förekommer på Wikipedia.

Innehållsförteckning[redigera | redigera wikitext]

När en artikel har fyra eller fler rubriker får den automatiskt en innehållsförteckning. Om man vill ha en innehållsförteckning innan det finns fyra rubriker eller om man inte vill ha någon alls, kan man skriva:

 • __INNEHÅLLSFÖRTECKNING__ – om man vill lägga till en innehållsförteckning just här.
 • __INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__ – om man inte vill ha någon innehållsförteckning.

Om man vill placera innehållsförteckningen till höger kan man skriva:

 • {{TOCright}}

Matematik, tidsaxlar, hieroglyfer med mera[redigera | redigera wikitext]

 • I Wikipedia:Matematiska uttryck beskrivs hur man skriver matematiska uttryck och formler.
 • Tidslinjer eller tidsaxlar kan representeras grafiskt med hjälp av ett skript. Detta skript byggs upp av en eller flera kommandon. Kommandona innesluts genom speciella tidsaxel-märken såsom

<timeline>
skript
</timeline>

Se även EasyTimeline och EasyTimeline Syntax.
 • Stänga av wikikod gör man genom att omge wikikod med <nowiki> </nowiki>. Denna funktion är flitigt använd på den här sidan, för att åskådliggöra exempel.
 • Skrivmaskinsstil (fixed width font) skapas genom att börja en rad med mellanslag:
Detta gäller för hela raden, och medför även annan formatering.
Man kan även placera texten innanför <code>dessa taggar</code>.

Resultat: dessa taggar

 • Hieroglyfer fås genom att innesluta glyfkoden i HIERO-märken såsom
Exempel Resultat
<hiero>

B11
</hiero>

B11
Se även mw:Extension:WikiHiero/Syntax och m:Egyptopedia, Wikipedia:Specialtecken

Diffar[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: Wikipedia:Diffar

För att beskriva vilka redigeringar någon har gjort i en artikel, till exempel om det blir en konflikt eller om du vill konsultera någon, är det lättast att uppvisa en diff, det vill säga skillnaden (differensen) mellan versionen innan och den aktuella versionen. Det gör man genom att gå in på sidans historik-flik, markera de versioner man vill jämföra, och sedan klicka på "Jämför angivna versioner".

Den URL-adress som kommer fram i adressrutan på din webbläsare kan du sedan kopiera och klistra in på en diskussionssida precis som vilken extern länk som helst, så här: Rättning av stavfel i Stålmannen-artikeln. (Den länken ser i verkligheten ut så här: [http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A5lmannen&diff=941454&oldid=882137 Rättning av stavfel i Stålmannen-artikeln].)

Redigeringskonflikt[redigera | redigera wikitext]

Redigeringskonflikt är ett slags krock som uppstår när flera användare redigerar samma sida samtidigt.

När någon användare redigerat och sparat samma sida som du samtidigt håller på att redigera, så får du ett meddelande om denna redigeringskonflikt när du försöker spara din version av sidan. Då visas wikikoden för den senast sparade versionen i en ruta överst, och den version som du försökte spara i en ruta nedanför. Du får då möjlighet att föra in dina ändringar från den nedre rutan, till den aktuella versionen i den övre rutan. Det är viktigt att kontrollera sina ändringar noggrant, så att man inte raderar vad den som tidigare skrivit lagt in på sidan.

Redigeringskonflikter uppstår ofta på aktiva diskussionssidor (som tex WP:Bybrunnen), och då kan man inleda sin redigering med mallen {{redkonf}}, som ser ut så här: (Redigeringskonflikt). Det signalerar till läsaren att det inlägg man skrivit kan innehålla en viss upprepning av det tidigare inlägget (som ledde till redigeringskonflikten). Om man själv har bråttom och/eller lagt lång tid på att formulera sitt inlägg finns det ibland ingen tid till att formulera om sig igen.

Magiska ord[redigera | redigera wikitext]

Magiska ord kallas vissa koder som används i wikipedia, främst i Wikipedia:mallar. De kan användas för att lägga in dagens datum, för sortering i kategorierna, för huvudrubriker med otillåtna tecken, för att ändra var innehållsförteckningen kommer och för andra specialfunktioner.

Flytta sidor[redigera | redigera wikitext]

Ibland händer det att artiklar ligger under fel titel. Det går ofta ganska lätt att rätta till; läs om hur man flyttar en sida.

Skapa nya artiklar[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera sätt att skapa nya artiklar. Det vanligaste sättet är att börja med att klicka på en röd länk, skriva in det man tycker hör till artikelnamnet och sedan spara. Röda länkar får man genom att länka ett eller några ord som hör ihop, i en redan existerande relevant artikel. Om det inte finns någon artikel med namnet på länken blir länken röd. Ett annat sätt är att börja med att skriva in sökord i sökrutan. Finns det ingen artikel som heter som sökordet bildas en rödlänk som man kan klicka på, skriva in innehåll och spara. Ett tredje sätt är att använda sig av Wikipedia:Skriv en ny artikel. Innan man skapar en artikel är det bra om man har kollat om det ämne man vill skriva om kanske redan har en artikel, men under annat namn än det man själv söker på.

Externa hjälpmedel[redigera | redigera wikitext]

Ett antal externa hjälpmedel finns som kan underlätta redigering på Wikipedia. Den som använder webbläsaren Mozilla Firefox kan till exempel installera Wikipedia Toolbar.

Se även[redigera | redigera wikitext]

I de olika namnrymderna är tekniken precis densamma, men mål och förhållningssätt kan skilja sig lite. Se till exempel

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]