Hoppa till innehållet

Wikipedia:Introduktion till grundprinciperna

Från Wikipedia

Wikipedias riktlinjer kan sammanfattas i fem grundläggande principer, eller "grundpelare":

Wikipedia är ett uppslagsverk Wikipedia är ett uppslagsverk
Uppslagsverket vänder sig såväl till den breda allmänheten som till specialintresserade personer. Allt artikelinnehåll kräver verifierbarhet. Uppgifter som inte kan verifieras med trovärdiga källor kan ändras eller tas bort. Overifierbar originalforskning är olämplig. Wikipedias artiklar är inte rätt plats för att uttrycka enskilda användares personliga idéer, åsikter eller erfarenheter. Wikipedia är inte en tidning, en plattform för reklam, en talarstol eller en samling av webblänkar eller källdokument – vissa typer av sådant innehåll hanteras av Wikimedias systerprojekt.
 
Wikipedia tar inte ställning Wikipedia tar inte ställning
Detta innebär att vi strävar efter att artiklar inte ska förespråka ett enskilt perspektiv. Ibland kräver detta att flera perspektiv framhävs, med en saklig beskrivning av alla dessa perspektiv, med kontext för varje perspektiv. Presentera inte ett perspektiv som "sanningen" eller "det bästa perspektivet", utan som den etablerade eller vanligaste uppfattningen. Det innebär att källbelägga med verifierbart och pålitligt material så ofta som möjligt, särskilt i ämnen som kan anses kontroversiella. När en konflikt uppstår angående neutralitet, deklarera en "nedkylningsperiod" och markera artikeln som omdiskuterad, red ut det på diskussionssidan och följ gemensamma beslut.
 
Wikipedia har ett fritt innehåll Wikipedia har ett fritt innehåll
All text på Wikipedia finns tillgängligt under Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 (CC BY-SA 4.0) och kan distribueras och länkas i enlighet med denna. Ingen äger en artikel på Wikipedia, och alla artiklar kan komma att ändras av vem som helst. Det du bidrar med kan alltså fritt redigeras och distribueras i enlighet med licensen. Bryt inte mot upphovsrätten och lägg inte in material som inte är kompatibelt med licensen CC BY-SA 4.0.
 
Wikipedia förutsätter gott uppförande Wikipedia förutsätter gott uppförande
De som bidrar till Wikipedia har många olika bakgrunder, och har i många fall vitt skilda synvinklar. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Det är viktigt att följa etikettreglerna.
 
Wikipedia har inga fasta regler Wikipedia har inga fasta regler
Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Alla sidversioner sparas, så du kan inte av misstag förstöra något. Det innebär också att det du skriver här kommer att bevaras för eftervärlden.I nästa del får du lära dig att skapa ett användarkonto