Wikipedia:Källkritik av journalistiska källor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Wikipedias skribenter uppmanas att inte okritiskt citera påståenden från tidningar och andra massmedier, utan att ifrågasätta dess innehåll - att utöva källkritik av journalistiska källor.

Tidningar som källor[redigera | redigera wikitext]

Med tiden har dags- och veckopress accepterats av Wikipediagemenskapen som källhänvisningar i Wikipedias artiklar. Artiklar som använder sig av sådana källor bör granskas källkritiskt, eftersom de i sin tur inte alltid uppger sina källor.

En tidning, inklusive dess webbplats, eller annat massmedium kan i normalfallet enbart betraktas som referens till att och var en uppgift är publicerad. Uppgiften i sig, dess sanningshalt, relevans och innehåll, kan inte anses vara bekräftad enbart med stöd av en mediepublicering. För sådan referens krävs hänvisning till den förstahandskälla som uppgiften härrör från. Undantag från detta gäller artiklar i vetenskapliga tidskrifter o dyl, när de i sig är att betrakta som förstahandskällor för påståendet.

Källhänvisningar som använder tidningarnas svepande formuleringar som till exempel att "tidningen uppger att", "enligt obekräftade källor" etcetera, bör inte publiceras. Artikeln bör istället förses med trovärdiga källor.

Tidningar har ett kommersiellt intresse av att sälja lösnummer och att använda sig av svepande formuleringar är ett sätt att fylla ut sina tidningsartiklar. De gör ofta så när de själva inte är säkra på om det de skriver är sant eller inte. Det händer dessutom inte ofta att tidningar dementerar sina felaktigheter, varför kravet på källkritisk granskning från Wikipedias sida ökar. Om inte tidningarna är säkra på det de skriver, bör inte Wikipedias skribenter fästa alltför stor tilltro till texterna.

Flera tidningar kan skriva samma uppgifter. Var i dessa fall noga med att kontrollera tidningarnas källor eftersom samtliga tidningar kan ha en och samma källa som i sin tur saknar trovärdiga källor. Ett exempel på när tidningar publicerar uppgifter utan att de själva kritskt har granskat sina källor är Starsuckers, som planterade ut felaktiga uppgifter om kändisar som sedan spreds bland brittiska tidningar.[1] Att flera tidningar använder källan gör inte uppgiften mer trovärdig. Ett exempel på detta är när flera tidningar använder uppgifter som endast har publicerats av en enda nyhetsbyrå. "Nyhetsbyrån uppger...", "Nyhetsprogrammet hävdar..." har låg trovärdighet om inte deras källor uppges.

När tidningar använder Wikipedia som källa[redigera | redigera wikitext]

Det finns exempel på när tidningar har använt felaktiga uppgifter ur Wikipedia och där Wikipedia i sin tur senare har använt dessa felaktiga uppgifter som källa (se även wp:Rundgång).

En av Wikipedias grundidéer är att vem som helst ska kunna redigera i artiklarna, men detta innebär att det då och då smyger sig in felaktigheter. Wikipedias genomslagskraft har resulterat i att tidningar använder encyklopedin som källa, men det är inte alltid de uppger det. Granska kritiskt uppgifter som tidningarna lämnar ut.

Tabloidspråk[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: WP:Recentism

När Wikipedias artiklar om aktuella händelser skrivs använder skribenter sig ofta av de formuleringar som media använder. Dessa formuleringar är inte encyklopediskt utformade och användningen av uttrycken behärskas i sitt sammanhang oftast bara av journalistkåren.

Exempel på uttryck som används i media men som inte är encyklopediskt riktiga är att något ska ha hänt och att det rapporteras att något har hänt.

Om en händelse verkligen har inträffat behöver inte tabloidspråk användas utan kan istället formuleras encyklopediskt. Om osäkerhet råder om händelsen har inträffat så bör det inte skrivas alls.

We are not tabloid journalism, we are an encyclopedia.
Jimmy Wales, WikiEN-l Zero information is preferred to misleading or false information
  1. ^ British tabloids duped by celebrity hoaxes, AFP 15 oktober 2009, läst 17 oktober 2009