Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:KAW)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommentarer om administrationen av Wikipedia (KAW) är en diskussionssida ägnad åt svenskspråkiga Wikipedias administration, till exempel ärenden från Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. En diskussion kan inledas direkt här på sidan eller flyttas hit från annan plats.

Denna sida arkiveras av en robot efter 7 dygn.

Katten66[redigera | redigera wikitext]

Som framgår av denna användardiskussion har användaren i avsikt att förbättra sina egna vinstchanser i frågespelet Primetime gått in och gjort faktavandaliserande redigeringar i wikipediaartiklar som kan ge ledtrådar till frågorna, vilket då förmodas göra att andra spelare som tar hjälp av wikipedia för att besvara frågan kommer att svara fel.

Beteendet är EMM förkastligt framförallt därför att

  • Faktavandalism är ett allvarligt hot mot wikipedias trovärdighet. De gjorda ändringarna har varit subtila ändringar av t.ex. numeriska värden vilket är nästintill omöjligt att upptäcka utom för den som verkligen behärskar ämnet.

men EMM är det också ohederligt att på detta sätt tillskansa sig fördelar i spel.

Användaren är blockerad tills vidare, men har faktiskt svarat

Hej! Jag förstår att jag har betett mig på ett väldigt dåligt sätt och jag har helt enkelt viljat vinna mer pengar på frågespelet Primetime, jag förstår att man inte kan ta hjälp av Wikipedia med det och jag är verkligen ledsen. Jag har redigerat och skapat fotbollsartiklar vilket är något jag verkligen vill göra och hjälpa till med! Därför hoppas jag att vi kan lägga detta bakom oss och jag ber verkligen om ursäkt! Mvh Katten66.

Naturligtvis kan vi bara låta blockeringen ligga kvar, men det kanske bara gör att "Katten66" dyker upp under något annnat namn. Enligt principen WP:Förutsätt att andra har goda avsikter så borde vi kanske acceptera ursäkten ovan som kan tolkas som uppriktig, och häva blockeringen efter en kortare tid (förslagsvis en vecka). Skulle nya olämpliga redigeringar dyka upp så är de lättare att upptäcka när de görs från ett "bekant" konto, än om nya konton skapas.

Ja, så mitt förslag är att acceptera ursäkten och avblockera efter, säg, en vecka. / Anhn (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 09.05 (CEST)

Kompletterande info: Här är länk till redigeringsstatistik, som visar att användaren gjort drygt 700 redigeringar, där hittills 4 återställts. Användaren har skapat 16 artiklar. / Anhn (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 09.12 (CEST)
Vilka ändringarna är kan kanske också vara av intresse? Katten66 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) / TernariusDisk 19 oktober 2020 kl. 09.18 (CEST)
Absolut, jag välkomnar allas ögon. Ändringarna är väsentligen i sportartiklar där min kunskap och intresse är bristfällig. / Anhn (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 09.24 (CEST)
Samma gäller för mig. Samtidigt är det tydligt att vi, om vi skall häva blockeringen av Katten66, måste hårdbevaka hen ordentligt. Det är alldeles riktigt att Katten66:s bedrägerier, som uppenbarligen fått åtminstone en tävlande att svara fel (se Användardiskussion:Katten66#Undran) är ohederliga. Det är emellertid mer i det än så: Om Katten66 skulle sätta detta i system, vilket sannolikt kommer att uppmärksammas av en större allmänhet, kommer det att ge oss väldigt dålig publicitet. Jag ser rubrikerna: "Använde Wikipedia för att fuska i spel", "Wikipedia hjälpte fuskare att vinna". Har vi resurserna till en sådan hårdbevakning? Det måste vi nog vara säkra på innan vi släpper lös Katten66 igen. / TernariusDisk 19 oktober 2020 kl. 09.45 (CEST)
Jag kan leva med rubrikerna, även om de absolut vore trista. Oberoende av dessa, det är lättare att hålla koll på redigeringar från Katten66, än på ett nyskapat konto utan historik. Nu kan ju Katten66 skapa en marionett ändå och göra oseriösa ändringar med det.
Jag tycker vi ska släppa lös Katten66 om någon vecka. Och förtydliga för Katten66 att det blir inga pengar på detta sätt. De allra flesta lyckas inte, eller behöver inte, googla svaret. Vinstpengarna ligger oftast runt några kronor per vinnare. Jag antar ändringarna bara kan göras för svaret på någon fråga, som är känd därför att den getts som ledtråd på sociala medier. Annars är det mycket mer intrikat hur Katten66 kan känna till någon fråga i förväg. LittleGun (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 10.16 (CEST)
Katten66 med sin fotbollsrelaterade artikel har gett ett gott ooh lovande intryck. Fusket måste dock naturligtvis beivras. Tvåveckors blockering förordar jag, med 100% nolltolerans mot något liknande. Yger (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 10.21 (CEST)
Jag vill bara påminna om Wikipedia:Blockeringar. "Blockeringar ska inte ses som straff som utdöms för brott eller förseelser, utan som sätt att skydda Wikipedia från skada." Att lägga en blockering för att "beivra" strider således mot en riktlinje. Det inträffade är definitivt oacceptabelt, men vi ska bedöma risken för ytterligare skada när vi diskuterar om blockeringen ska förlängas, inget annat. --北山 Kitayama (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 10.26 (CEST)
Två veckor ser jag mer som en markering än straff. Och markering i ett fall som detta tycker jag är befogat och rimligt.Yger (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 10.32 (CEST)
Vi har inte heller resurser till att detaljgranska alla redigeringar från andra inloggade eller oinloggade som även kan referera till källor som inte finns tillängliga nätledes.
Vi är bra på att hitta och åtgärda "skolklotter" som görs med avsikten att synas, men redigeringar som görs med avsikten att inte uppmärksammas kan vara mycket svåra att avslöja.
Jag stöder förslaget på en tidsbegränsad blockering på en vecka, från Anhn, eller två veckor, från Yger, då ursäkten verkar allvarligt menad. Om problemen med ohederliga redigeringar från användaren skulle återkomma finns det dock ingen anledning att vara förlåtande.
Det skapas i genomsnitt 114 nya användarkonton varje dag (10 000 nya konton de senaste 88 dagarna) så för den som vill ägna sig åt ohederligheter genom att göra försåtliga redigeringar är det lätt att sådana inte uppmärksammas.
--Larske (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 10.41 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 eller 2 veckor - OK för mig. / Anhn (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 10.47 (CEST)

Skall vi nöja oss med en tidsbegränsad blockering, som det verkar finnas konsensus för, förordar jag definitivt två veckor enligt Ygers motivering. Beteendet är så pass allvarligt att det emm behövs en ordentlig markering. / TernariusDisk 19 oktober 2020 kl. 11.23 (CEST)
Eftersom Primetime tydligen inte handlar om några större summor kan jag också nöja mig med två veckor. Plumbum208 (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 12.02 (CEST)
Två veckor samt bevakning av användarens bidrag hädanefter. DIEXEL (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 13.03 (CEST)
Ett sådant här beteende får inte gå obemärkt förbi när det väl identifierats, då vi inte kan acceptera medveten faktaförvanskning. Det är en fråga om Wikipedias trovärdighet. Jag instämmer med DIEXEL – två veckor och uppföljning av användarens framtida redigeringar.--Historiker (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 19.18 (CEST)
Att någon medvetet för in felaktig fakta i Wikipedias artiklar anser jag vara bland det värsta man kan göra med uppslagsverket. Det skadar definitivt Wikipedias anseende och försvårar arbetet att höja Wikipedias trovärdighet. Min uppfattning är att två veckor är en allt för kort blockering. Jag föreslår en betydligt längre blockering. Mvh --Bairuilong (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 19.34 (CEST)
Jag har inga invändningar. Att jag nämnde konsensus var främst för att jag inte såg några andra krav på någon lång blockering. Användarens handlingssätt är inte bara skadligt, det är även oetitiskt, och jag känner mig inte helt bekväm med att ha en medarbetare som utnyttjar encyklopedin till sådana syften. Jag kan t.o.m. tänka mig en permanentblockering, även om jag har svårt att tänka mig att det går att uppnå konsensus om något sådant. / TernariusDisk 19 oktober 2020 kl. 20.53 (CEST)
Jag håller med Ternarius om att användarens beteende är skadligt och oetiskt. Det utgör dessutom ett hot mot Wikipedias trovärdighet. Det är svårt att veta hur uppriktig ursäkten är, men det skulle kunna visa sig genom att följa framtida redigeringar om den är ärligt menad.--Historiker (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 22.07 (CEST)
Ett obs: användaren har ändrat i Wikipedia innan frågan ställdes i frågesporten. Användaren måste alltså ha förhandsinfo om vilka frågor som ska ställas i frågesporten. Eftersom man bara har ett par sekunder på sig efter frågan ställts kan man omöjligen hinna ändra och svara på frågan innan tiden går ut. /Grillo (diskussion) 20 oktober 2020 kl. 20.20 (CEST)
Jo, du nämnde det även på användardiskussionen, så jag har hunnit fundera på saken ett slag. Personligen tycker jag det gör användarens handlingar allvarligare: Det är inte följden av något olyckligt infall under själva tävlingen, utan en planerad strategi för att vinna med oärliga medel. Även om vinstsumman inte är stor, är jag inte säker på att jag vill ha en medarbetare med en så lättvindig syn på vad som är rätt eller fel. / TernariusDisk 20 oktober 2020 kl. 20.50 (CEST)
Jag instämmer med Bairuilong. Blockera i vart fall tre månader. EstrellaSueciadiskussion, 20 oktober 2020 kl. 20.54 (CEST)
Jag ser två veckor som vår strkaste markering att om det upprepas kan det bli tills vidare blockering. Om detta inte anses räcka anser jag det bör bli tills vidare blockering. Tre månader kmmer bara innebära att vi glömt detta när hen återkommer och då kan det lika väl vara med nytt användarid.Yger (diskussion) 20 oktober 2020 kl. 20.59 (CEST)
Jag tycker minst tre månader helst ett år. Det är otroligt arrogant mot Wikipedia och att vinstsumman är liten gör saken bara värre. Vem som helst som är beredd att sticka till den här användaren en tusing kan alltså köpa sig redigeringar hos oss. Det finns inget sätt att avgöra om ursäkten är allvarligt menad, men man kan i alla fall konstatera att Wikipedia har ett väldigt lågt värde för Katten66. Inte någon vi behöver hjälp av./Machatjkala (diskussion) 20 oktober 2020 kl. 21.07 (CEST)
Det var i precis de banorna jag tänkte! Jag känner mig som sagt väldigt obekväm med att ha Katten66 som medarbetare. När nu Yger har nämnt tillsvidareblockering är jag beredd att föreslå det. Jag brukar inte vara så blodtörstig, men Katten66 är annorlunda än de flesta problemanvändare. Som Machatjkala skriver är hen beredd att använda Wikipedia till rent bedrägliga syften. Jag ser inget skäl varför två veckor, tre månader, eller ens ett år skulle ändra den saken. / TernariusDisk 20 oktober 2020 kl. 21.20 (CEST)
@Grillo: Om Katten66 har förhandsinfo som ingen annan utanför Primetime har och använder den för att fuska är mycket mer intrikat än ändringarna på just Wikipedia i sig. Jag tror absolut att det rör sig om de ledtrådar som Primetime ibland presenterar i förväg på sociala medier för någon enstaka fråga innan sändning.
@et al: Jag förstår "blodtörsten" och det går inte att försvara beteendet, oavsett prissummor. Men jag vill hoppas att det är en "ungdomssynd" ovh vill tro på uppriktigheten i ursäkten.
Om den här händelsen sedan sprids utanför Wikipedia, så visar ju till exempel den här diskussionen att vi tar det på stort allvar och att det inte handlar om att sopa under mattan. Så på så sätt har vi inget att skämmas för oberoende av åtgärd. LittleGun (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 05.06 (CEST)
@LittleGun: Jag tvivlar på att iaktagare utanför Wikipedia blir särskilt imponerade av de diskussioner som är legio hos oss. Vad som däremot kan visa att vi tar beteendet på allvar är en resolut åtgärd för att åtminstone försöka hindra mer bedrägeri. Dessutom: Att Katten66:s aktiviteter riskerar att skada vårt rykte är bara en sida av saken. Se Machatjkalas inlägg! Släpper vi lös Katten66, släpper vi lös en användare som är beredd att förfalska Wikipediaartiklar för någon hundralapp. Hur ska vi kunna lita på någonting som användaren skriver efter det här? / TernariusDisk 21 oktober 2020 kl. 05.47 (CEST)
Jag tror att just den här diskussionen skulle visa att vi tar det på allvar, utan att vi lägger en tillsvidareblockering.
Trots att det är värre än din beskrivning. Det handlar inte ens om en hundralapp, utan någon krona i bästa fall. Fast möjligen tänkte sig Katten66 att det xkulle bli mer. Att få förnyad tillit blir svårt, jag väljer som sagt att börja med att tro på ursäkten. LittleGun (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 07.45 (CEST)
Där finns ett liknande fall. En yngling skrev in en falsk uppgift om att han hade anknytning till medlemmarna av ett band. På en konsert lurade han säkerhetsvakterna och kom in ”back-stage” hos sina musikaliska hjältar (som såg det roliga i fräckheten och tog en öl med den unge mannen). Det hela blev en internationell lustighet. Om detta snappas upp kommer det nog bara att bli en kort nyhetstext som sedan virvlar runt i digitala rymden. Ingen kommer att bry sig om vad som händer inom Wikipedia, tror jag. Det mest praktiska är enligt min mening att ge vederbörande en kort avstängning, för en reaktion måste ju ske. Sedan kan vederbärande fortsätta med sitt skrivande, som ser seriöst ut. En människa som dag efter dag sitter och skriver oegennyttigt i ett uppslagsverk har nog tillräcklig mental substans för att vi skall kunna resonera med honom om det förkastliga i gärningen. Ju mindre vi gör av detta desto mindre är nog risken att något dåligt sker. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 07.37 (CEST)
Det tycker jag är ganska stor skillnad, som det finns många varianter på, och är vanlig tvist i filmer. (Håkan Hellström utgav sig för att driva en skoltidning för att få intervju med Plura, i filmen Notting Hill utger sig förste älskaren för att vara journalist för att kunna förklara sin kärlek i filmens final etc.). Det anses genomgående gulligt, och den stora skillnaden är att det inte finns några offer. Sen är det stor risk att det övergår i avarten "stalking", men det är en annan femma.--LittleGun (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 08.00 (CEST)
Jag tänkte mest på vilket slags uppmärksamhet Wikipedia skulle få, inte hur lika gärningarna var. Alltså att det skulle valsa runt en liten snutt om en fräck kupp, men att allmänheten inte skulle bry sig så mycket om Wikipedia som sådant. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 09.27 (CEST)
Jaha, OK. Svårt att förutse hur det skulle landa. Men, visst, möjligen tycker inte allmänheten att Primetime eller Wikipedia är mer offer än säkerhetsansvariga på konserten. Vi tar det å"stort allvar i varje fall, och det gjorde säkert de säkerhetsansvariga också. LittleGun (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 09.33 (CEST)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

@LittleGun: Angående pushar: hur ska användaren kunna veta vilka alternativ som kommer upp och därmed ändra från rätt alternativ till ett felaktigt alternativ som finns med att välja på, om hen inte har förhandsinfo? /Grillo (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 13.34 (CEST)

Pushar vet jag inte om det är eller vad du menar med, men förhandsinfo får alla. Primetime släpper helt öppet förhandsinfo/ledtrådar på enstaka frågor via sociala medier, ibland med samtliga alternativ och ibland mera mystiska. Det spelar inte så stor roll om alternativet inte finns för frågan, skrivs ett felaktigt värde i Wikipediartikeln blir förvirringen stor för den som hinner googla.
Förhandsinfo och ledtrådar kommer till exempel på instagram, både "den vanliga" och "stories" (som bara ligger kvar någon dag). Dessa ledtrådar ligger i flera timmar i förväg. Till exempel så här: [1] eller såhär: [2] kan det se ut. Som ett sätt att få folk att följa deras kanaler.
Har Katten66 fått förhandsinfo på något annat sätt är det som sagt mycket mer intrikat. LittleGun (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 13.50 (CEST)
Passar på att pinga Grillo, eftersom jag glömde det, och tillägger att det är ganska vanligt att det ges blajsvar och felaktiga alternativ på dessa ledtrådar på instagram, precis som det ges blajsvar och felaktiga alternativ i den chat som rullar samtidgt med att frågorna ställs. Inget förmildrande, men kanske har det odlat en kultur om att det är okej att blaja lite.--LittleGun (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 14.04 (CEST)

Försök till sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

Som trådstartare försöker jag mig på en liten sammanfattning. Jag öppnade tråden med att "Naturligtvis kan vi bara låta blockeringen ligga kvar, men det kanske bara gör att "Katten66" dyker upp under något annnat namn." så för mig var egentligen tillsvidareblockering det naturliga valet, något jag själv gör utan någon som helst tvekan för faktavandalism. Dock så började jag tveka av följande skäl:

  • Det finns en ursäkt som möjligen kan bedömas som trovärdig
  • Om ursäkten är trovärdig kanske användaren faktiskt vill behålla "cred" för sina 700 förhållandevis seriösa redigeringar (jag har bara kollat några stycken)
  • Om ursäkten är trovärdig är det enklare att hålla koll på ett känt konto en tid
  • Om ursäkten bara är hittepå så spelar det ingen roll vad vi gör, denne bedräglige användare kommer att ägna sig åt faktavandalism under detta eller nya konton oavsett våra åtgärder, då är blockering ändå inte verkningsfull

Dock har i diskussionen EMM vuxit fram en indignation över det oerhört bedrägliga att ägna sig åt faktavandalism "för snöd vinnings skull", och i den mån det finns någon seriositet hos användaren kanske det enda som känns verkningsfullt är tillsvidareblockering. Hen kan starta nytt konto men undrar om hen vågar nämna sitt tidigare konto - den "credden" känns förbrukad.

Diskussionen om detta sorgliga där vi kanske borde bara ÅBG:at har redan vuxit till 16k tecken, och jag själv och flera andra har svängt till lång eller tillsvidareblockering, och jag föreslår nu tillsvidareblockering med {{vk}}. Den som motsätter sig detta kan fortsätta diskussionen - men om inga tunga motargument kommer så gör jag VK permanentar jag liggande tv-blockering med lämplig motivering säg före 2020-10-22. / Anhn (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 07.24 (CEST)

Jag började skriva före ditt inlägg, men tryckte på knappen efter dig. Så mitt inlägg kom ovanför ditt. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 07.40 (CEST)

Fortsatt diskussion[redigera | redigera wikitext]

Skriv här om du motsätter dig VK tillsvidareblockering. Om inte så behöver inget mer skrivas. / Anhn (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 07.24 (CEST)

Ja, som ovan. Måste lämna datorn i tre timmar, så hinner inte se i detalj på ditt sammanfattande inlägg. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 07.42 (CEST)
Jag motsätter mig {{VK}}, för jag tycker inte den mallens motivering stämmer med gärningsbeskrivningen ovan. Men jag motsätter mig inte alls en tillsvidareblockering. Det ser jag som det enda rätta här. 62 osv (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 07.45 (CEST)
Jag sa VK mest som en särskiljning till PB, där vi uppmuntar till motivering/ursäkt och potentiell avblockering. Låt detta avsnitt avse "tillsvidareblockering" /Anhn (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 08.28 (CEST)
Risken för fortsatta oupptäckta skador av detta slag är liten, eftersom man måste ändra på något stort och synligt faktum i artikelingressen för att fusket skall ha effekt i ett frågespel. Inget tyder på att personen bakom Katten66 vill göra skada av annat slag. Om personen bakom Katten66 vill göra det, hjälper ej tillsvidareblockering. En vanlig vandal (skolbarn) är impulsiv och tröttnar när kontot blir blockerad. Denna flitiga och vuxna person kommer antingen att sköta sig, eller skada Wikipedia på ett icke-impulsivt sätt. Att kontrollera vilket personen kommer att göra blir väl lättare att kontrollera om personen fortsätter med kontot Katten66. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 10.40 (CEST)
Eftersom kontot är relativt nytt vill jag skilja på konto och användare. För användaren förespråkar jag fortsatt två veckor. Däremot ser jag kontot svårt komprometterat och lutar åt att förorda stängning av kontot(tv blockera). Det kan även för användaren vara nackdel om denna historia dyker upp i pressen om säg 1-2 år och användaren sedan dess gjort många bra redigeringar. Och om denna historia dyker upp blir det lättast att bara kommentera kontot inte längre är aktivt.Yger (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 10.56 (CEST)
Jag var med i början av upptäckten, sedan har jag nu haft fullt upp med jobb. Bara sett delvis av det som skrivs. Jag tror liksom LittleGun att ursäkten är uppriktig, och att hen inte tänkte det var så allvarligt. Därför räcker det med en 2 veckors-blockering, anser jag, så att vi har tid att stickprovskolla redigeringar en bit bak (är det fler oegentligheter... så perm block). Vi vet vilket kontot är, personen är nu känd (som Katten), och behöver jobba upp sitt förtroende igen. Det går att göra både här och i verkliga livet. Man kan få en ny chans utan att avrättas och reinkarneras, på riktigt, det går även att göra så på nätet... Skulle kontots redigeringar ifrågasättas, pga detta, i framtiden så är det upp till ifrågasättaren att visa att dåliga redigeringar har gjorts efter detta. Diffar som visar det, och inte lösa anklagelser. Allt är ju registrerat. Detta kommer att istället att visa andra att man får ett "straff" om man missköter sig, men kan få en chans om man gör bot och bättring. Alternativet är ett nytt konto som vi inte vet något om, men som säkert kommer att redigera igen. Adville (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 11.07 (CEST)
@Jan Arvid Götesson: Nej, ändringarna behöver uppenbart inte vara särskilt stora för att få effekt. I sådana här sammanhang är det ofta bättre att se till fakta än att bara tycka. Se t.ex. Katten66:s användardiskussion: Den här redigeringen var knappast iögonfallande, men gav ändå upphov till det här resultatet. / TernariusDisk 21 oktober 2020 kl. 11.19 (CEST)
Jag vill inte tvista om vad som är en ”tydlig” vandalisering. Om jag hade haft en Karmanlinjen på min bevakningslista hade jag studsat till om någon ändrat artikelns sjunde ord, som är linjen höjd över markytan. Kalleberghdal75 ingrep snabbt, vilket i och för sig väcker frågan huruvida KalleBerghdal75 är Katten66, som återställde sin egen vandalism. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 11.42 (CEST)
Jan Arvid Götesson: Från loggen: "16 oktober 2020 kl. 19.29 Användarkontot KalleBerghdal75 har skapats". Katten gjorde sin redigering 19.11 medan Kalle gjorde den ogjord som sin första och enda redigering 20.16. Visst är det mycket möjligt att Katten är Kalle. DIEXEL (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 11.57 (CEST)
@Adville: Jag har den största respekt för dina åsikter, men argumentet "blockerar vi användaren, så kommer hen bara tillbaka som någon vi inte vet någonting om" kan faktiskt, i extremfallet, användas för att argumentera mot alla blockeringar. Blockeringsvapnet är trubbigt, jag vet, men i valet mellan att göra ingenting och blockera väljer jag nog ändå blockera. Argumenten för i detta fall har både jag och andra redan nämnt, så jag väljer att inte upprepa dem en gång till. / TernariusDisk 21 oktober 2020 kl. 11.19 (CEST)
Självklart. Jag säger bara min åsikt här. Vad utfallet sedan blir kommer jag inte att ifrågasätta. Jag är kanske ibland för förlåtande. Det vet jag. Därför (och pga för intensivt idag på jobbet) så kommer jag inte att säga något för att driva på diskussionen mer nu. Adville (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 11.24 (CEST)
Jag tycker absolut inte det är något fel att vara förlåtande, jag upplever nog mig själv som, vanligen, förlåtande, och ser inte dig som för förlåtande. Anledningen till att jag i just detta fall frångått min motvilja mot permanentblockeringar har jag redan förklarat ovan (hoppas jag, i alla fall). / TernariusDisk 21 oktober 2020 kl. 11.37 (CEST)
Jag tror inte att någon skulle tänka på argumentet att ”personen kommer bara tillbaka som ett nytt konto” som ett argument mot alla blockeringar. Blockeringar fungerar troligen bra för att ”schasa bort” impulsiva, omogna personer. Den vuxna, kompetenta Katten66, som lägger in seriös text med korrekta referenser, kommer att använda sin hjärnkapacitet till att antingen förstå hur dåligt detta var och fortsätta skriva bra text inom sitt intresseområde, eller att skada Wikipedia på ett sätt mot vilket blockering faktiskt är ett trubbigt vapen. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 11.57 (CEST)

Jag instämmer med Yger. Användaren är välkommen tillbaka, kontot är däremot komprometterat och bör tas ur bruk, inte minst för vederbörandes egen skull. Tostarpadius (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 15.37 (CEST)

OM kontot blockerad enligt Ygers motivering och hen är välkommen tillbaka (efter 2 veckor) på nytt konto så bör det framgå här med att vi inte skall marionett märka det nya kontot om det börjar redigera likt Katten gjort nu när den gjorde bra redigeringar... för då blir det kontot också komprometterat direkt. Adville (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 17.09 (CEST)
Jag anser att vi ofta är alldeles för snabba att brännmärka nya användare som marionetter. Finns det inget att anmärka på i själva redigeringarna borde det räcka för att det nya kontot skall få verka fritt. Tostarpadius (diskussion) 22 oktober 2020 kl. 06.57 (CEST)

Hej Jag har skapat ett användarkonto enbart i syfte att skriva denna kommentar. Jag heter Kalle Bergdahl, och är född 1975. Jag spelar Primetime med användarnamnet D'aderton. (Och nej, jag har ingen koll på hur jag bäst skulle ha lagt in denna kommentar.)

För några veckor sedan började en eller ett par Primetime-spelare att göra ändringar på Wikipedia i syfte att få andra att svara fel i Primetime och öka sina egna vinster. Huruvida "Katten66" är en av dessa vet jag inte. Men allt det där har ni redan varit inne på.

Jag lade ut ett par exempel på detta på Primetimes instagramsida, och drog därigenom på mig en vrede jag inte riktigt räknat med. Den, eller de, personer som höll på med detta spelar (liksom jag) även det liknande spelet JustRight, och höll där på att byta användarnamn till olika saker som visade deras avsky för mig. De har registrerat åtminstone 3 användarkonton här på Wikipedia för att smutskasta mig (KalleBerghdal, KalleBerghdal75 och DadertonBOT).

Samtliga ändringar de har gjort här har inbegripit ett av de felaktiga alternativen från Primetime. Detta har de flesta, inklusive jag, antagit beror på att Primetime dumt nog använder samma frågor i Norge och Finland, som i Sverige. Och spelen i Norge och Finland börjar en timme tidigare.

Men den nämnda ändringen om Rugby-VM 2019 gjordes tidigare än så. Tyvärr vet jag inte säkert om Nya Zeeland var ett av alternativen. Om de har info om frågorna 3 ½ timme innan spelet är det verkligen illa.

En annan artikel med rugby-relevans är den om Webb Ellis-pokalen, som fick felaktig info (cricket i stället för rugby) den 6 oktober, men frågan användes den 13 oktober. Felaktigheten nämndes däremot i Primetime-sändningen.

Med en from förhoppning om att dessa personer slutligen lagt av. /Kalle

Hej, det var ett helt okej sätt att lägga ut din kommentar. Det var verkligen tråkigt att höra att du blivit utsatt på det sättet både utanför och på Wikipedia. Upplysningarna är helt klart värdefulla, även om jag inte vet hur de ska hanteras. Du har säkert koll på Primetimes sociala medier också så att du vet att frågorna inte redovisats där. Det var helt klart stökigare än jag trodde. Beklagar verkligen igen hur du blivit utsatt.--LittleGun (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 18.43 (CEST)
Tack. Jag ville bara ge lite bakgrund och omfattning. /K
Tack för svar LittleGun. Jag menade "pushnotiser" med "pushar" och tänkte fel. Hade inte koll på deras marknadsföring. Kör bara quizzet då och då. /Grillo (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 20.24 (CEST)
[[user:Grillo|@Grillo]: Vad som är värre är alltså att de möjligen ser norska och finska versionernas sändningar som visas en timme innan. Och dessa frågor återanvänds. Så det är inte bara Primetime Sveriges tips och ledtrådar som redigeras. LittleGun (diskussion) 23 oktober 2020 kl. 16.28 (CEST)

Primetime[redigera | redigera wikitext]

Apropå detta med Primetime, jag fick se dessa inlägg som kommenterade ändringar i artikeln Kilimanjaro i och med en tävling i september.

En artikel i Expressen från 2018: "Folk skrev frenetiskt i spelets chatt, många googlade i jakt på att bevisa spelet fel och en ändrade i Wikipediasidan för att försöka få rätt". Betyder det att det behövs mer kontroll av senaste ändringar mellan 19:00 och 21:00? DIEXEL (diskussion) 19 oktober 2020 kl. 13.28 (CEST)

I går var det en misstänkt ändring i Världsmästerskapet i rugby 2019. Jag återställde och skrivskyddade en timme. I dag ser jag att antalet sidvisningar var ca 140 i går mot normalt 5-7. Vi får se upp med denna typ av ändringar. --北山 Kitayama (diskussion) 21 oktober 2020 kl. 13.59 (CEST)].
Samma IP-adress gjorde just en ful ändring i Brigid Kosgei. Artikel hellåst ett dygn. IP blockerad ett dygn. --北山 Kitayama (diskussion) 23 oktober 2020 kl. 13.06 (CEST)‎
Kan man inte koppla in Wikimedia Sverige i frågan, där de försöker få till en konversation med Primetime hur man ska gå tillväga för att stoppa Primetime-vandalismen på Wikipedia? DIEXEL (diskussion) 23 oktober 2020 kl. 13.17 (CEST)
Antar att Barbiedocka är en av dagens frågor. /Fluff?Fluff! 23 oktober 2020 kl. 14.26 (CEST)
Ja, Barbiedocka var en av dagens frågor, ett av de felaktiga svarsalternativen var 1949. En annan av dagens frågor handlade om vilket land Of_Monsters_and_Men kommer från, där Estland var ett av de felaktiga alternativen. D'aderton (diskussion) 23 oktober 2020 kl. 16.17 (CEST)

Primetime 2020-10-25[redigera | redigera wikitext]

På söndagar har Primetime i allmänhet två sändningar. En kl 20.00 med 15 frågor, och en 20.45 med 11 frågor. Den första är öppen för alla användare, den andra är begränsad till användare som samlat 50 eller fler rätt under den gångna kalenderveckan (måndag till söndagens första sändning). Min bedömning är att båda sändningarna till viss del återanvänder frågor som använts i Norge och Finland en timme tidigare (19.00 och 19.45 svensk tid).

Den 25 oktober 2020 berörde Primetimes frågor dessa teman:
20.00:
Sveriges huvudstad
Storlek på fåglar (Domherre/blåmes/struts)
Bollspel med stålbågar
Vintertid
Grevinnan och betjänten
Veronica Maggio (vilken av dessa tre är INTE av VM: Tillfälligheter, Jag kommer, Komplicerad)
Landskapsdjur
Skidorter
Slussbron (guldbron)
Synonym till resiliens
Tändstickor
Fisk (sillkung)
Spencer Silver
USA:s presidenter
Oruzgan

Det kan noteras att Komplicerad (uppenbarligen helt korrekt) lades till som en låt på Miss Li:s sida vid 17.30 den 2020-10-25. --> Det kan också noteras att kl 20.16, väldigt nära när frågan användes i PT, ändrades sidan för Oruzgan till att säga att det är en provins i Uzbekistan (ett av de felaktiga alternativen) i stället för det korrekta Afghanistan. Klottret upptäcktes dock snabbt och återställdes efter ca en minut.

20.45:
Vilket av tre namngivna djur är en gnagare
Inbakad dubbelvikt pizza
Furstendöme i Europa
Niall Horan
Solsystemets planeter
Hercule Poirot
Japans flagga
Gunilla Persson
Maserati
Vicepresidenter i USA
Gregorianska kalendern

Jag har inte sett några uppenbara ändringar länkade till dessa 11 frågor. D'aderton (diskussion) 25 oktober 2020 kl. 23.42 (CET)

"Släktenamn"-användaren har slagit till igen![redigera | redigera wikitext]

I slutet av förra åtet hade vi väldiga problem med 83.254.13.103 (diskraderade bidragloggar omwhois), som envist ändrade "släktnamn" i biologiska artiklar till "släktenamn", med motiveringen att eftersom det heter "släkte" och inte "släkt" inom biologin så skell det heta "släktenamn", inte "släktnamn". (Hen bortser alltså att slut-e ofta försvinner i sammansättningar, jämför "slaktare" och "slaktarförkläde".) Vi hade en lång diskussion här på KAW (se Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia/Arkiv 2019#Hanteringen av 83.254.13.103), och även ett på Användardiskussion:83.254.13.103#Skriv inte ”släktenamn”, där Jan Arvid Götesson skrev flera tänkvärda inlägg, förutom Höstblomma och mina egna diskussionsinlägg. Användaren försvann den 9:e december, troligtvis ivägskrämd av diskussionen, men återkom i början på februari i år och höll på till 9:e augusti med nya "släktenamn"-vandaliseringar som tyvärr inte ledde till någon åtgärd. (Se Kitayamas inlägg i anslutning till Skriv inte ”släktenamn” ovan och Användardiskussion:83.254.13.103#Släktenamn (igen) med flera inlägg av Höstblomma och Jan Arvid Götesson. Ett av JAG:s inlägg var en lång, numrerad lista som hade varit utmärkt att bara kopiera och använda i kommande debatter om inte 83.254.13.103 hade hackat sönder den genom att lägga in sina svar efter varje delinlägg i stället för efteråt).

Nu har hen återkommit som 80.217.219.206 (diskraderade bidragloggar omwhois). Hittills bara en (1) ändring av släktnamn (här, i Teveronika), och ett mästrande inlägg på Anhns användardiskussion, men jag fruktar det skall komma mer. Båda ip-adresserna har samma editeringsmönster: De är uppenbart kunniga i botanik, men fixerade vid "släkte/släktenamn"-frågan. Båda adresserna har Tele2/ComHem som ISP, 83.254.13.103 i Stockholm, 80.217.219.206 i Göteborg.

Frågan är nu, vad vi skall göra. Jag har inte blockerat 83.254.13.103, trots mitt löfte i förra KAW-diskussionen. Det är för mig uppenbart att det är fråga om samma fysiska person, och jag tolkade de skilda geografiska adresserna som att användaren flyttat från Stockholm till Göteborg. Den nya ip-adressen har ju bara presterat en problematisk editering än så länge, men om vi kommer att få samma problem med den nya adressen som med den gamla, måste vi göra något. Jag har i alla fall varnat användaren för att en blockering kan komma; de tidigare diskussionerna visar tyvärr att användaren inte tar åt sig argument. / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 04.03 (CET)

Jag har inte varit inblandad i personens redigeringar vad jag minns, men jag har erfarenhet av personer som fixerat sig vid en punkt där de anser att de ensamma har rätt och att de därför envist håller fast vid den ståndpunkten. De ändrar sällan åsikt när de möts av argument, och historiken visar att även när "släktenamn" fått goda argument för att hen har fel håller hen fast vid sin åsikt. I sådana fall behövs det en blockering för att hindra fortsatt trams och förhoppningsvis få användaren att förstå allvaret. Sjö (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 06.50 (CET)
Jag tror att personen lever i sin egen värld och förmodligen inte kommer att förstå att vederbörande behöver sluta med detta. Att varna genom att lägga en blockering på viss tid kommer nog med icke ringa sannolikhet att utvecklas till att hålla personen borta från Wikipedia för gott – vilket inte vore ett orimligt beslut, men kräver mer arbete än att automatiskt rätta personens till ”släktenamn” till ”släktnamn”. Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 07.11 (CET)
Tack för erkännsamt omnämnande av mina försök att hjälpa till med detta ovanliga problem. Inget vi säger kommer att nå fram till personen. Jag föreslår att vi utnyttjar att problemet är unikt i sin snäva avgränsning: vi får be dem som är tekniskt kunniga (inte jag) att skriva programvara som finner och rättare varje förekomst av ”släktenamn” i artiklar. Det vore riskfritt. Ordet ”släktenamn” kunde teoretiskt och långsökt vara befogat i en artikel endast om någon skulle citera en bok från 1700-talet eller så, när standardsvenska inte vara helt standardiserat. Risken är mycket nära noll att automatisk utrotning av ”släktenamn” skulle ändra ordet på ett oönskat ställe.
I bästa fall kommer personen knappt att märka att en automatisk städrobot går och städar efter vederbörande.
Jag vill också minnas att där fanns ett problem med ordet ”predator”, men minns inte precis vad den diskussionen gällde, eller ens om det var samma person som var inblandad i den diskussionen. Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 06.53 (CET)
@Ternarius: Jag slog upp diskussionen där du förklarade att ”predator skall endast användas för djur som dödar och äter andra djur”. Denna person menar nu att en svamp kan vara en ”predator”. Detta är ett svårare problembeteende än det lättkorrigerade ”släktenamn”. Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 07.19 (CET)
(Redigeringskonflikt)
Den vanliga sökrutan bör klara av att hitta ordet i artikelnamnrymden, åtminstone om en klickar på rutan med texten "innehåller... [ny rad] släktenamn" som dyker upp nederst. (För närvarande finns inga förekomster.) Jag tror alltså inte att det skall vara några större problem för en botkonstruktör att skapa en sådan bot. "Predator" är betydligt svårare. Det är bara i botaniska artiklar som det kan vara ett problem; dessutom finns det vissa särfall där det kan vara legitimt även i botanik. Där tror jag vi är helt hänvisade till manuellt arbete.
Emellertid är det även ett problem att behöva köra en robot efter användaren med jämna mellanrum, åtminstone om hen blir lika flitig nu som förra gången. Och klagomålet till Anhn visar ju att hen inte stillatigande finner sig att vi korrigerar felaktigheterna. Precis som Sjö ovan tror jag att vi får ta till en blockering för att få arbetslugn. / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 07.24 (CET)
Ja, problemet med ”predator” betyder nog att blockering måste ske. Men först måste vi fastslå att det är fel att använda ordet ”predator” när en svamp livnär sig på växtvävnad och därigenom dödar växten. Jag skrev ovan att denna person menade att en svamp kan vara en ”predator”, men jag skulle skrivit ut att problemet är att vederbörande menar att en svamp kan vara en ”predator” på en levande växt, vilket jag inte kan finna källstöd för. Svampar benämns ”predatorer” när de fångar vissa djur, men inte när de är plantpatogener väl? Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 07.49 (CET)
En kommentar för att anpassa mitt förra inlägg till Jan Arvid Götessons text: Det stämmer som 83.254.13.103 hävdar, att i vissa särfall kan vi tala om predation även när bytet är växtdelar. Det enda fall jag hört talas om är så kallad "fröpredation" (se Skogsencyklopedin), men jag är för dålig botaniker (strängt taget är jag inte botaniker alls) för att utesluta att det finns andra. Att det går att kalla en helt vanlig, växtparasitisk svamp (som ju förvisso inte är en växt, men ändå) för "predator" tycker jag emellertid låter väldigt märkligt. Finns här några mykologer som har någon uppfattning? / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 07.56 (CET)
Jag har publicerat några molekylärbiologiska vetenskapliga artiklar om en algsvamp som invaderar levande växter, men att jag inte hört talas om att man kan säga ”predator” när en svamp eller algsvamp angriper en levande växt är ju inget bevis för att personen har fel när vederbörande skriver som i Cercospora beticola. Jag var helt inriktad på algsvampens DNA och läste inte om terminologi. En person som är helt säker på terminologi behöver yttra sig, eller behöver vi goda källor som uttryckligen motsäger denna persons språkbruk, innan personen varnas på denna grund. Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 08.16 (CET)
Nu har iofs aldrig användandet av "predation" varit mitt största problem med ip-adressen. Även om vi lätt kan göra en bot som hittar och ändrar "släktenamn" så anser jag att det är orimligt att tvingas till specialåtgärder och sedan bara låta användaren fortsätta. Dessutom lär ip-adressen inte finna sig i att vi bara återställer hens ändringar – se vad jag skrev om meddelandet till Anhn ovan. Ett annat problem som har återkommit, och som påtalades (bl.a. av Roufu, se här) redan när användaren editerade som 83.254.13.103 är att hen ändrar "botanist" till "botaniker" med motiveringen att "botanist" är en anglicism. Som jag ser det står det ju i SAOL, då bör det rimligen accepteras. Har du någon synpunkt i frågan?
Totalt sett är min åsikt, att om problemet blir lika stort som förra gången så bör någon form av blockering komma till. / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 09.09 (CET)
Använd ÅBG. Riggwelter (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 09.17 (CET)
Båda orden ("botaniker" och "botanist") har gammal hävd i svenskan. De bör betraktas som legitima synomymer. Jag instämmer med Riggwelter när det gäller hur detta bör hanteras. Tostarpadius (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 09.25 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Förslag till meddelande: ”Du har skrivit in det sammansatta ordet ’släktenamn’ in en artikel. Genom långa och grundliga diskussioner och utredningar har wikipediagemenskapen klarlagt att det sammansatta ordet ’släktenamn’ inte är korrekt standardsvenska. Att du efter så tålmodiga förklaringar skriver in ordet i artikeltext måste ses som uppsåtlig skadegörelse. Om du skriver in ordet ’släktenamn’ i en artikel ytterligare en gång kommer du att blockeras från vidare redigering på Wikipedia.” Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 10.30 (CET)

texten är OK. Men den lär bemötas av ip-numrets standardsvar i all fall.Yger (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 12.04 (CET)
Ska man varna för blockering tycker jag man skall göra det punktvis och koppla det till brott mot riktlinje/policy. ("Du har gjort det och det, vilket är att bryta mot vår policy si och så"). Riggwelter (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 12.52 (CET)
@Riggwelter: Kruxet är, att jag redan har varnat för blockering om användaren skrev "släktesnamn" en gång till. Jag hänvisade dessutom till de tidigare diskussionerna, i användarens konfiguration som 83.254.13.103, så min varning kan ses som en kondenserad version av Jan Arvid Götessons förslag ovan. Skrivit "släktesnamn" en gång till har användaren inte gjort. Hen har börjat ändra "botanist" till "botaniker" i stället. Båda de här beteendena har redan användaren kritiserats för, av flera deltagare, i två ordentliga diskussioner som 83.254.13.103 (Användardiskussion:83.254.13.103#Skriv inte ”släktenamn” och Användardiskussion:83.254.13.103#Släktenamn (igen)). Ovan skrev du, kort och koncist "Använd ÅBG", en uppmaning som jag har lätt att ta till mig – användaren har väl kritiserats och varnats tillräckligt? Men nu menar du, om jag har förstått det rätt, att vi ska skriva ytterligare en varning (för "botaniker/botanist"-ändringarna bör det väl i så fall bli). Som Yger påpekade lär användaren bemöta varje argument. Vi har redan haft milslånga diskussioner med användaren, som givit absolut ingenting. Användaren accepterar inga argument. Jan Arvid Götesson har skrivit en lång lista med punktvisa argument, som idag är omöjlig att begripa sig på, eftersom användaren (=ip-adressen) besvarat varje argument, utan signatur, inuti listan i stället för efteråt. (Det är en taktik som användaren använt fler gånger. Höstblomma fick samma behandling av ett inlägg som hon skrev i ett annat ämne.) Många tillsägelser svarar inte användaren på. Kort sagt: Kommunikation med användaren fungerar inte. / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 14.29 (CET)
PS. Jag har ovan förutsatt att alla är ense om att 83.254.13.103 (diskraderade bidragloggar omwhois) och 80.217.219.206 (diskraderade bidragloggar omwhois) är en och samma. De har båda samma intresseområden, de är båda väl insatta i botanik, de har båda samma argumentationsteknik, och de har båda samma "specialintressen" ("släktesnamn", botaniker/botanist-konfliken, och den mera svårargumenterade frågan om "predator"). / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 14.40 (CET)
Jag tycker envisheten från ip-användarens sida att vägra ta till sig en vanlig stavning trots förklaring och källor är konstig men har hittills nöjt mig med att då och då rätta stavningen. Det är nog en person som inte är så insatt i botanik i och med detta, men intresserad. Det har också varit många frågor om hjälp på taxonomisidan, vilket jag också tycker antyder detta. Jag tror att kort blockering vid upprepning av mindre bra stavnings- och ordändringar trots information om att Wikipedias artiklar utarbetas efter vissa gemensamma riktlinjer är lagom. Höstblomma (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 19.51 (CET)
Du menar att hens botaniska artiklar bara skulle vara mlm mekaniska omstöpningar av innehållet i existerande källor? Det är faktiskt fullt möjligt. Jag har tills nu uppfattat användaren som kunnig i botanik, men så är jag ju knappast någon botaniker. Hyfsad amatörentomolog, om jag får säga det själv, och med förhållandevis acceptabla kunskaper om smådäggdjur och fiskar, men det ligger ju mycket långt ifrån växter. Min tolkning av användarens kunskaper kan mycket väl bero på missriktad välvilja. När jag nu tänker efter, efter att ha läst ditt inlägg, så drar jag mig till minnes att jag själv (här på KAW) klagat på användarens artikelskapande just efter den första "släktesnamn"-perioden, då hen skapade en mängd nästan källösa artiklar med korta, rumphuggna meningar, med just det utseende som går att finna i små fältbestämningsfloror. Det ökar, som jag ser det, motiveringen för en blockering. Om användaren bara "läser innantill", kan faktiskt mycket av envisheten bero på ren okunnighet. I vilket fall som, kan vi knappast längre helt lita på användarens tolkningar av källorna. / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 20.41 (CET)
Hela diskussionen om "släktesnamn" vs "släktnamn" hade nog inte uppstått om det var en person van vid att skriva om växter för att dela vidare kunskap till andra. Det har också varit frågor om betydelsen av vissa taxonomiska begrepp som även om de inte är bland de vanligaste inte är helt ovanliga heller. Dvs en person intresserad av växter/botanik och inte van vid Wikipedia än, tror jag. Höstblomma (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 20.52 (CET)
Jo, jag lutar mer och mer åt din tolkning: Okunnighet parad med Wikipediaovana. Det är exempelvis iögonfallande hur sällan användaren lägger in källor. Det finns fler konstigheter som inte tillhör botaniken, till exempel denna rörande "Mullbänk". Nu har användaren dessutom kommit på en ny fix idé. Hen flyttar ut kursiveringen av det vetenskapliga namnet till att även omfatta de parenteser vi brukar ha kring det i ingressen när det står efter ett svenskt trivialnamn. (Exempelvis blir '''Snöklocka''' (''Leucojum vernum'') till '''Snöklocka''' ''(Leucojum vernum)''. Se här.) En småsak, givetvis, men det ger ett konstigt intryck och är fullständigt onödigt. Dessutom är det formellt felaktigt: Parenteserna tillhör inte det vetenskapliga namnet.
Men hur ska vi få användaren att bättra sig? Inga diskussioner biter ju, hen kan debattera i timmar för att få igenom sin tolkning. / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 22.14 (CET)
Följ Riggwelters råd, varje gång. Tostarpadius (diskussion) 26 oktober 2020 kl. 23.09 (CET)
Vilket av dem? / TernariusDisk 26 oktober 2020 kl. 23.57 (CET)
Det jag instämmer i ovan. Det skrivs med tre stora bokstäver, vilket inte handlar om att vi skriker. Om diskussionen fortgår kan det dock till sist finnas skäl att göra det. Tostarpadius (diskussion) 27 oktober 2020 kl. 07.39 (CET)
Jag har i alla fall talat om på användarens diskussionssida att den här diskussionen pågår, så eventuella åtgärder inte kommer som en överraskning för hen. Iofs känner jag på mig, att användaren nog redan är medveten om den saken. / TernariusDisk 27 oktober 2020 kl. 00.14 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag uppfattar som att en klar majoritet ser användaren som ett problem, och att många förordar en blockering. Däremot har jag litet svårt att tolka vissa användares inställning till blockering i den nuvarande situationen. För att få ett slut på diskussionen är jag djärv och meddelar följande: Om jag inte ser några motargument på något dygn, kommer jag att långtidsblockera användaren. / TernariusDisk 27 oktober 2020 kl. 07.52 (CET)

@Ternarius: Det jag avsåg med min kommentar om riktlinjer ovan kan vara något luddig, det medges. Det jag tänkte mig var att man inför långtidsblockering bör vara lite mer formell än att föra en diskussion. Typ:
  • Genom att göra X har du brutit mot riktlinjen Y.
  • Genom att inte göra Z har du brutit mot policyn X.
Nu kan man ju givetvis utforma det lite som man vill, det jag är ute efter är att man vid långtidsblockering av en i sig diskuterande bidragsgivare så långt möjligt bör referera till riktlinjer/policies. Men - om du anser att vi är förbi det stadiet (och det är vi uppenbarligen...) har jag inget att erinra mot en långtidsblockering enligt ditt djärva meddelande. Riggwelter (diskussion) 27 oktober 2020 kl. 08.17 (CET)
@Riggwelter: Det var iofs inte bara dig som jag menade. Jag fick intrycket att Jan Arvid Götesson menade att en robot som rensade bort "släktenamn"-ändringarna hade räckt. Höstblomma föreslår en kortare blockering. Å andra sidan tolkar jag Tostarpadius tal om att skrika som att vederbörande är otålig och gärna vill se en blockering enligt ÅBG. Det största problemet med IP-adressen (-adresserna) är klart de eviga ändringarna av släktnamn till släktesnamn, där diskussioner inte hjälper ett dugg. Men nu har hen dessutom börjat ändra beteckningar som hen, tvärtemot SAOL anser vara osvenska, i åtminstone ett fall dessutom med kritiska inlägg till de som ändrar tillbaka. Dessutom småändringar i wikikoden, som enstaka bara är bagateller, men som blir problematiska genom sin mängd. Ingenting är väl sådant som vi reagerar nämnvärt för när det sker vid något enstaka tillfälle, utom möjligen "släktenamn", men genom sin blotta mängd blir det starkt störande för vår verksamhet. Men vilka riktlinjer hänvisar en till? Och varför skall vi hänvisa till några riktlinjer? Användaren vet redan, efter långa diskussioner, varför vi tycker hens ändringar är dåliga. Nya hänvisningar till regler kommer bara att ifrågasättas.
Mitt syfte med "blockeringslöftet" ovan var väl främst att provocera fram en reaktion, så jag kunde se vilka som var för en lång blockering, vilka som var för en kortare blockering, och vilka som var emot. Det är kanske inte det vanligaste när det gäller blockeringar av ip-adresser, och jag trodde när jag inledde tråden att jag snabbt skulle få bifall till min avsikt, men det visade sig snart att det kom åtminstone partiella invändningar. / TernariusDisk 27 oktober 2020 kl. 09.20 (CET)
Jag stödjer blockering - här har ödslats alltför många kB, energi, tålamod och användartid på diskussioner. Tillämpliga riktlinjer kan väl vara Wikipedia:Konsensus och WP:5#Wikipedia förutsätter gott uppförande. Jag föreslår blockering - säg - en månad, med en tydligt deklarerad nolltolerans framgent, att blockeringen omedelbart förlängs/förnyas en månad i taget vid eventuell upprepning. / Anhn (diskussion) 27 oktober 2020 kl. 09.33 (CET)
Jag kan som ett liknande exempel nämna en IP-hoppare som återkommande omotiverat anger etnicitet i våra artiklar. Jag har skapat en {{Användare:Anhn/Admin/Ras}} mall som jag nu använder som förklarar varför redigeringen är olämplig, och blockerar omgående ett läsår. Mallen har hittills använts för 10 IP som med stor sannolikhet är samma person. Denna ogräsbekämpning har utförts i ett utmärkt samarbete med Disembodied Soul. / Anhn (diskussion) 27 oktober 2020 kl. 09.41 (CET)
Jag förespråkar långtidsblockering av varje ip-nummer som dyker upp, i fortsättningen utan någon som helst diskussion, vare sig här eller i form av försök till dialog. Tostarpadius (diskussion) 27 oktober 2020 kl. 10.48 (CET)

Kung Hibbe[redigera | redigera wikitext]

Vill uppmärksamma att både Kung Hibbe och Myspersson har mest ägnat sig åt att undvika omdirigeringar och dessa redigeringar är direkt identiska med varandra [3][4][5], det kan givetvis vara en slump men det finns även identiska redigeringar på enwp[6][7][8][9], att det finns identiska redigeringar på olika språkversioner väcker en del misstankar. Jag noterar även att engelskaspråkiga wikipedia har gjort en egen marionett-undersökning och båda kontona har blockerats som marionetter (Kung Hibbe, Myspersson).

Hur ska vi på svwp gå tillväga? (pingar @Dubbeltänk: på grund av detta inlägg) \\\D.S.Skåningen (diskussion) 28 oktober 2020 kl. 19.16 (CET)

Begäran angående Kitayama, flyttad från Wikipedia:Begäran om åtgärder[redigera | redigera wikitext]

@JohannaA2001:Följande begäran har flyttats från Wikipedia:Begäran om åtgärder / Stigfinnare (diskussion) 28 oktober 2020 kl. 22.27 (CET)

Kitayama är jävig och censurerar fakta gällande en plats där antal bofasta, utveckling som pågår och liknande försöks censureras. Det pågår planering i ett projekt att uppföra bostäder och en bro till detta skärgårdssamhälle. Men det vill inte vissa sommargäster och det är kantat av konflikter, b la har många dåliga avlopp på denna plats. Källa: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=2065302

Det pågår ett projekt:

https://loparoskargardsby.se/


Och det finns planer redan på 60-talet att uppföra en bro.


Detta censureras och andra kan inte beskriva detta för man har utvecklat en tystnadskultur och har långt gående konflikter, b la verkar en administratör "Kitayama" hålla på med detta för att beskriva sin önskade version av sanningen. Önskar att sidan plockas bort, att Kitayama blockeras och att användarens administratörsrättigheter tas bort då man inte klarar av intressekonflikter. --JohannaA2001 (diskussion) 28 oktober 2020 kl. 22:10 CET (Signatur tillagd i efterhand av DenSportgladeSkåningen.)

@JohannaA2001: Om vi ska ha en möjlighet att kunna granska detta, behöver vi veta två saker. För det första, vilken artikel gäller det? För det andra, på vilket sätt är Kitayama jävig? M V H / Stigfinnare (diskussion) 28 oktober 2020 kl. 22.35 (CET)
Löparö handlar det om, jag får känslan av att JohannaA2001 är samma person som Drmofaka som är blockerad från att redigera sidan Löparö, diskussion startades på artikelsidan men den delvis blockerade användaren valde att redigeringskriga. \\\D.S.Skåningen (diskussion) 28 oktober 2020 kl. 22.49 (CET)
Det verkar ha gått rätt till, och Kitayama gick bara in i slutet och återställde efter redigeringskriget. Normalt förfarande. Diskussion skall föras, vilket LPFi gör på artikeldiskussionen. Adville (diskussion) 28 oktober 2020 kl. 22.53 (CET)