Wikipedia:Layoutlista över mallar om artikelkvalitet

Från Wikipedia

Denna sida visar den aktuella layouten hos en grupp av mallar.
Sidorna är till för att enkelt kunna överblicka och välja mellan olika varianter av mallar.
Kategoriserade layoutlistor är samlade under Kategori:Wikipedia:Layoutlistor över mallar.
Alla mallar finns inte med på dessa layoutsidor, men alla kategoriserade mallar hittas under Kategori:Mallar och dess underkategorier.


Artikelutmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Nominerad till utvald}}

(Diskussion)
(Användning)

Den här artikeln är nominerad till att bli en utmärkt eller bra artikel. Vad tycker du? Gör din röst hörd!

längst upp i artiklar som har nominerats i listan till Wikipedia:Utvalda artiklar
{{Artikelgranskningar}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp på diskussionssidan


Dubblett och flytta[redigera | redigera wikitext]

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Dela upp
| <artikel1>
| <artikel2>
| <artikel3>
| <artikel4>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp
{{Slå ihop
| <flyttdestination>
| <diskussionssida>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp
För användning av parametern <diskussionssida>: se mallen
{{Flytta
| <flyttdestination>
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp
{{Infoga
| <flyttdestination>
| <diskussionssida>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp
För användning av parametern <diskussionssida>: se mallen
{{Infoga från
| <källdestination>
| <diskussionssida>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp
För användning av parametern <diskussionssida>: se mallen
{{Väldigt lång}}

(Diskussion)
(Användning)

Artikelns diskussionsida
{{Wiktionaryflytt}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp


Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Radera
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp
{{Låtvara
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

under radera-mallen
{{SFFR
| <anmälan>}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp
För användning av parametern <anmälan>: se mallen


Faktakoll, bluff, plagiat och POV[redigera | redigera wikitext]

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Inaktuell}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp
{{Relevanskontroll
| <motivering>
| <month>
| <year>}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp
Genväg till datering i aktuell månad: {{Byt:rel}}


Städa och wikifiera[redigera | redigera wikitext]

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Förvirrande
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp
{{Ickewiki
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp i artiklar som saknar wikiformatering. Tas bort direkt av den som gjort wikiformateringen
{{Kvalitetskontroll
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp
Motivering anges som första attribut: {{Kvalitetskontroll|Motivering}} eller på diskussionssidan.
{{Reklam}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp
{{Fluff
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp.
{{Språkvård
| <2023-11>
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp.
Genväg till datering i aktuell månad: {{Byt:Språ|motivering}}
{{Städa
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

En generell mall för uppstädning av artiklar
{{POV}}

(Diskussion)
(Användning)

högst upp


Projekt och pågår[redigera | redigera wikitext]

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Pågår
| <~~~>
| <~~~~~>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp

Att lägga in på till exempel översättning pågår, eller om ett arbete med komplicerad kodning pågår, och inte bör störas. Ska givetvis plockas bort så snart användaren i fråga lämnar artikelredigeringen.

Parameterarna ~~~|~~~~~ anges för att signera budskapet

{{Översätta
| <land>
| <artikel>
| <datum>}}

(Diskussion)
(Användning)På diskussionssidor, högst upp. Används till exempel så här: {{Översätta|Engelska|en:Oresund Region|1 januari 2005}}


Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Intressekonflikt
| <artikel>}}

(Diskussion)
(Användning)

Intressekonflikt

Välkommen till Wikipedia! Det är bra att du vill bidra till Wikipedia. Artiklar skrivna av personer som är nära förbundna med artikelns ämne riskerar brister i neutral synvinkel, relevans, verifierbarhet och trovärdighet. Undvik helst att skriva artiklar om dig själv, dina vänner, släktingar, din förening eller det företag du arbetar för. Om du ändå vill göra det bör du först ta del av Wikipedias riktlinje om intressekonflikter. Den text du skrivit kommer nu att granskas, och eventuellt raderas. Du är fortfarande välkommen att bidra till artiklar (under förutsättning att du skriver neutralt), se förslag i Deltagarportalen!


på användardiskussion efter radering av fåfängeartikel
{{Illustrationsbehov}}

(Diskussion)
(Användning)

längst ned
{{Stubavsnitt}}

(Diskussion)
(Användning)

i till exempel en avsnitt som saknar bidrag
{{Global}}

(Diskussion)
(Användning)

överst
{{Prosa}}

(Diskussion)
(Användning)

överst i artikel eller avsnitt