Wikipedia:Lista över vanliga språkfel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är en lista över stavfel och andra språkfel som kan dyka upp bland svenskspråkiga Wikipedias artiklar. Den som vill hjälpa till att rätta dessa kan använda sökfunktionen för att söka efter de felstavade orden och rätta. Bland språkfel ingår stavfel, särskrivningar och annat som inte följer konventionerna på Wikipedia:Språkvård.

Se även Wikipedia:Externa hjälpmedel för verktyg som kan underlätta rättning av många likartade språkfel.

Obs! När du lägger till något till listan, kontrollera först att det verkligen är ett "fel" och inte bara en avvikelse mot hur du själv skriver. Det finns många ord som har flera korrekta stavningar, många sammansättningar som fungerar både med och utan foge-s, och så vidare.

Stavfel[redigera | redigera wikitext]

Vanliga stavfel[redigera | redigera wikitext]

Felaktig stavning Korrekt stavning Senast kontrollerad/åtgärdad Kommentar
abbonemang, abonemang, abbonnemang abonnemang Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
aborre, -n -ar -arna abborre Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
absorbtion absorption Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
address, -en -er -erna adress Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
adminstrativ, -a -e -t administrativ Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
advancera, -d -t avancera Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
Afganistan, -s Afghanistan Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
affish, -en -er -erna affisch Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
agressiv, aggresiv, -a aggressiv Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
akseptera, asseptera, -r acceptera -r Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST)
alldrig aldrig Dan Koehl (diskussion) 9 maj 2016 kl. 21.55 (CEST) Minnesregel: aldrig stavas aldrig med två l
allmänn, allmäna, allmännt, allmännhet allmän, allmänna, allmänt, allmänhet Inteloutside2 25 september 2010 kl. 10.24 (CEST)
almenacka almanacka Grillo (disk) 27 augusti 2012 kl. 06.46 (CEST)
altid alltid Inteloutside2 9 augusti 2010 kl. 10.55 (CEST) Minnesregel: alltid stavas alltid med två l
altså, allså alltså Sebras 8 juni 2014 kl. 10.49 (CEST)
andledning anledning Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.28 (CEST)
annordna, -r -s -t -ts -de -des anordna Inteloutside2 13 augusti 2010 kl. 12.38 (CEST)
andvänd, -a -as -er -s -t -ts -e -es använd Inteloutside2 13 augusti 2010 kl. 11.31 (CEST)
apell, appel appell Sebras 8 juni 2014 kl. 10.49 (CEST)
arangera, -d -de -des -r -s -t arrangera Sjunnesson 12 november 2010 kl. 16.45 (CET)
arbetssam arbetsam Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
asbets asbest Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.33 (CEST)
assymetri, asymetri, -sk, -ska, -skt asymmetri Inteloutside2 29 september 2010 kl. 17.53 (CEST)
Azerbadjan, Azerbadzjan, -s Azerbajdzjan /Portunes (disk) 17 november 2016 kl. 11.16 (CET)
baggage, -et bagage Sebras 8 juni 2014 kl. 10.49 (CEST)
bakrund, -en -er -erna bakgrund Inteloutside2 18 augusti 2010 kl. 14.49 (CEST)
ballet, ballett, -en -er -erna, -ens balett Inteloutside2 20 augusti 2010 kl. 23.02 (CEST) Endast där svenska avses
bassist, -en -er -erna -ens basist Inteloutside2 21 augusti 2010 kl. 22.52 (CEST)
batterin batterier Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.44 (CEST)
bequerell,bequerel becquerel Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
bedömm, -a -are -er -de -t -as -s -des -ts -ning bedöm Inteloutside2 29 september 2010 kl. 17.53 (CEST)
befodra, vidarebefodra, -n -r -d -de -t -s -des -ts befordra, vidarebefordra ChrisΨ (disk) 3 juni 2012 kl. 15.28 (CEST)
betäckning, -en -ar -arna beteckning pbengtss 6 februari 2011 kl. 21.45 (CEST) När tecken eller symboler för att identifiera något avses. Se även betäckning.
biblen bibeln Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.47 (CEST)
bibliotikarie, biblotekarie, biblotikarie, -n -r bibliotekarie Inteloutside2 24 augusti 2010 kl. 21.33 (CEST)
biblografi, -er, -n bibliografi Inteloutside2 25 augusti 2010 kl. 19.49 (CEST)
Bipsgården Bispgården Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.49 (CEST)
blixlås blixtlås Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.51 (CEST)
bohusländsk, -t, -a bohuslänsk Christian47 15 september 2010 kl. 02.19 (CEST)
branch, -en -er -erna bransch Inteloutside2 25 augusti 2010 kl. 20.03 (CEST)
Brazilien, -s Brasilien Inteloutside2 6 september 2010 kl. 11.00 (CEST)
braziliensisk, -a -e -t brasiliansk Inteloutside2 6 september 2010 kl. 11.00 (CEST)
[fylld till] bredden, [över alla/sina] breddar [fylld till] brädden, [över alla/sina] bräddar

marima 24 februari 2009 kl. 23.13 (CEST)

brevid bredvid Inteloutside2 19 september 2010 kl. 17.51 (CEST)
britisk, -a -e -t brittisk Sjunnesson 21 februari 2010 kl. 17.21 (CET)
brölopp, bröllopp, -en -et bröllop Inteloutside2 5 november 2009 kl. 19.20 (CET)
busshållsplats, busshålltsplats busshållplats Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 18.01 (CEST)
Californien, -s Kalifornien Inteloutside2 29 september 2010 kl. 17.53 (CEST) Endast där svenska avses
californisk, -a -e -t kalifornisk Inteloutside2 29 september 2010 kl. 17.53 (CEST)
Canada, -s Kanada Sten A 14 mars 2007 kl. 22.30 (CET) Endast när svenska avses
canadensisk, Canadensisk, Kanadensisk -a -e -t kanadensisk Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.32 (CET)
Ceasar, -s Caesar Sebras 15 november 2009 kl. 14.24 (CET)
centrat centrumet el. centret Rex Sueciæ (disk) 23 mars 2016 kl. 20.40 (CET)
cermoni, -ell -ella -ellt -er -erna -n ceremoni Sebras 9 juni 2014 kl. 23.43 (CET)
chefsredaktör chefredaktör Sebras 9 juni 2014 kl. 23.46 (CET)
chocklad, -en choklad Inteloutside2 11 december 2010 kl. 14.18 (CET)
ciggarett, ciggarrett, -er -en -erna cigarett, cigarrett Inteloutside2 12 december 2010 kl. 00.50 (CET)
coh och Inteloutside2 12 december 2010 kl. 00.50 (CET)
crash, -a -ade -at -as -ades -ats krasch Inteloutside2 12 december 2010 kl. 02.24 (CET)
Cuba, -s Kuba Sten A 16 mars 2007 kl. 18.30 (CET) Endast när svenska avses
cuban, Cuban, Kuban, -sk -ska -ske -skt kuban Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.32 (CET)
Dannmark, -s Danmark Sjunnesson 16 november 2009 kl. 10.14 (CET)
definera definiera Sebras 9 juni 2014 kl. 23.50 (CEST)
deamon daemon Sebras 15 november 2009 kl. 14.05 (CET)
diskution, disskution, disskussion, disskusion, diskusion, -en -er -erna -ens diskussion Inteloutside2 8 november 2009 kl. 09.30 (CET)
dommar, -e -en -na -ens -nas domar Inteloutside2 10 november 2009 kl. 19.58 (CET)
dylig, dyligt dylik, dylikt Inteloutside2 8 november 2009 kl. 09.30 (CET)
dödstraff dödsstraff Sjunnesson 24 september 2010 kl. 10.22 (CEST)
dömm, -a -er -de -t -as -s -des -ts döm Inteloutside2 8 november 2009 kl. 09.30 (CET)
egenligen, igentligen egentligen Inteloutside2 20 oktober 2008 kl. 23.33 (CEST)
endå ändå Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.57 (CET)
etioper, -n -na -nas etiopier Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.07 (CET)
euroasiatisk, -a eurasiatisk Sjunnesson 8 november 2009 kl. 13.48 (CET)
Euroasien, -s Eurasien Sjunnesson 8 november 2009 kl. 12.54 (CET)
europisk, -t -a europeisk Inteloutside2 28 november 2008 kl. 21.59 (CET)
eurovisionschlagerfestivalen Eurovisionsschlagerfestivalen Sebras 15 november 2009 kl. 14.27 (CET) Överväg att istället använda ”Eurovision Song Contest”, som är det officiella namnet.
existensiell, -a, existensialism, -en existentiell, existentialism Sebras 15 november 2009 kl. 14.29 (CET)
experement, exprement, expriment, -ell -era experiment Inteloutside2 5 september 2008 kl. 12.43 (CEST)
explotion, -en -er -erna -ens explosion Inteloutside2 30 augusti 2010 kl. 22.00 (CEST)
facism, fachism, facsism, faschism, -en anti- fascism Inteloutside2 8 november 2009 kl. 09.30 (CET)
facist, fachist, facsist, faschist, -en -er -erna -isk -iska anti- fascist Inteloutside2 8 november 2009 kl. 09.30 (CET)
femenism, -en -ens, femenist, -en -er -erna -ens -ernas -isk feminism, feminist Inteloutside2 21 oktober 2008 kl. 17.51 (CEST)
fiendeskap fiendskap Sten A 2 januari 2009 kl. 11.32 (CET)
Filipinerna, -s Filippinerna Sjunnesson 24 oktober 2010 kl. 13.42 (CEST)
filipinsk, -a -e -t filippinsk Sjunnesson 24 oktober 2010 kl. 13.42 (CEST)
finlandsvensk, -en -ar -arna -ens -arnas finlandssvensk Sebras 15 november 2009 kl. 14.30 (CET)
finlänsk, -a -e -t finländsk Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.20 (CET)
fins finns Sjunnesson 19 juli 2010 kl. 07.38 (CEST)
fotbollspelare, -en -ar -arna -ens -arnas fotbollsspelare

Stiwed 1 april 2008 kl. 17.55 (CEST)

följdaktligen följaktligen Inteloutside2 21 oktober 2008 kl. 17.53 (CEST)
förekomer förekommer Sjunnesson 3 december 2009 kl. 17.06 (CET)
förnärvarande för närvarande Sebras 15 november 2009 kl. 14.36 (CET)
förren, förrens, förräns, förens, förns förrän Inteloutside2 13 april 2009 kl. 23.28 (CEST)
förschyld, förskyld förkyld Sebras 8 juni 2014 kl. 10.49 (CEST)
föråd förråd pelig 4 december 2012 kl. 11:38 (CET)
föråda, förådd, förädare, förädisk förråda, ... Inteloutside2 10 november 2009 kl. 20.34 (CET)
gammla gamla Inteloutside2 9 augusti 2008 kl. 16.04 (CEST)
giftemål, -et -en -ets -ens giftermål Inteloutside2 9 april 2009 kl. 02.39 (CEST)
giltlig, -a -t giltig Inteloutside2 20 januari 2009 kl. 00.22 (CET)
gitar, gittar, -en -er -erna -ens -ernas -ist gitarr Inteloutside2 11 november 2009 kl. 00.50 (CET)
gjöt, gjöts (av infinitiv "gjuta") göt, göts Christian47 27 september 2010 kl. 14.12 (CEST)
grupen, -s gruppen Sjunnesson 19 juli 2010 kl. 07.17 (CEST)
hadde hade ChrisΨ (disk) 3 juni 2012 kl. 15.28 (CEST)
hafft haft Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.36 (CEST)
halvägs halvvägs Sjunnesson 3 augusti 2010 kl. 12.47 (CEST)
handbollspelare, -en -ar -arna -ens -arnas handbollsspelare Sjunnesson 30 oktober 2009 kl. 17.12 (CET)
hetro hetero Sebras 8 juni 2014 kl. 10.24 (CEST)
hitills, hittils hittills Inteloutside2 30 oktober 2008 kl. 13.48 (CET)
hollänsk, -a -e -t holländsk Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.20 (CET)
hurvida huruvida Inteloutside2 9 november 2009 kl. 16.23 (CET)
hyffsad, hyffsat, o- hyfsad, hyfsat Inteloutside2 15 april 2009 kl. 21.10 (CEST)
hårddra (ett resonemang) hårdra Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
hämd, -en hämnd Inteloutside2 9 november 2009 kl. 21.45 (CET)
iakta iaktta Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
iallafall i alla fall Sjunnesson 27 oktober 2010 kl. 13.23 (CEST)
identifera, -d -de -t identifiera Sjunnesson 24 september 2010 kl. 10.14 (CEST)
idéen idén Sjunnesson 4 januari 2010 kl. 16.12 (CET)
igentligen egentligen Inteloutside2 11 november 2009 kl. 01.00 (CET)
imellan emellan Sebras 15 november 2009 kl. 14.37 (CET)
indentifiera, indentifikation identifiera Sebras 8 juni 2014 kl. 12.13 (CEST)
infantri, -et infanteri Sjunnesson 15 november 2009 kl. 17.55 (CET)
infomation, infromation, -en -ens information Inteloutside2 11 november 2009 kl. 01.00 (CET)
iniativ, initativ, intiativ, -en -et initiativ Inteloutside2 8 augusti 2008 kl. 18.52 (CEST)
innifrån inifrån Sjunnesson 3 december 2009 kl. 16.31 (CET)
innom, innomhus inom, inomhus Inteloutside2 9 maj 2009 kl. 18.32 (CEST)
innvånar-, -e -na -nas -antal invånar- eller innevånar- Inteloutside2 9 maj 2009 kl. 18.36 (CEST)
inofficiel, inoficiell, -a inofficiell Inteloutside2 9 maj 2009 kl. 19.34 (CEST)
insperation, -en inspiration Lsphoto 27 Juni 2012 kl. 02.02 (CEST)
institition, instution, instutition, instutution, -en -er -erna institution Inteloutside2 1 mars 2009 kl. 18.16 (CET)
interjuv, intervjuv, -er -en -erna -as -a -ar -at intervju, -er -n ... Inteloutside2 5 mars 2009 kl. 21.54 (CET)
isåfall i så fall Vietspeits (disk) 31 juli 2012 kl. 09.46 (CEST)
jamaikan, -er -erna jamaican Sjunnesson 12 november 2009 kl. 14.34 (CET)
jamaikansk, -a -e -t jamaicansk Sjunnesson 12 november 2009 kl. 14.34 (CET)
Jorden, -s jorden Lixer (disk) 25 juni 2012 kl. 09.06 (CEST)
jämnför, -t, ... jämför Inteloutside2 5 mars 2009 kl. 22.11 (CET)
jämnlik, -a -t -het jämlik Inteloutside2 14 november 2009 kl. 14.58 (CET)
jämnställ, -er -a -de -d -t -da -dhet -dheten jämställ Sebras 15 november 2009 kl. 14.38 (CET)
jämnvikt, -en jämvikt Inteloutside2 14 november 2009 kl. 14.58 (CET)
Kaanan Kanaan Sebras 15 november 2009 kl. 14.43 (CET)
kakafoni kakofoni Sjunnesson 9 november 2009 kl. 14.56 (CET)
kariär, kariärr, -en -er karriär Sjunnesson 9 december 2009 kl. 17.05 (CET)
karnival, -en -er -erna karneval Sjunnesson 15 november 2009 kl. 17.08 (CET)
Kasakstan, -s Kazakstan Sjunnesson 17 november 2009 kl. 18.47 (CET)
kasett, kasset, -en -er -erna kassett Inteloutside2 11 december 2010 kl. 13.36 (CET)
kategorien kategorin Sebras 8 juni 2014 kl. 10.35 (CEST)
Kirgisistan, -s Kirgizistan Sjunnesson 28 oktober 2010 kl. 08.29 (CEST)
knytpunkt knutpunkt Sjunnesson 21 juli 2010 kl. 11.18 (CEST)
kolidera, -de -t kollidera Sjunnesson 22 november 2009 kl. 12.37 (CET)
kollossal,kollosal kolossal Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
komers, -en kommers Sebras 15 november 2009 kl. 14.457 (CET)
komersiell, komerciell, kommerciell, -a -t kommersiell Sebras 15 november 2009 kl. 14.47 (CET)
komission,kommision kommission Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
komitté, kommité, -n -er -erna kommitté Sebras 15 november 2009 kl. 14.53 (CET)
kompletera, -d -de -nde -r -s -t komplettera Sjunnesson 22 januari 2010 kl. 17.35 (CET)
komun, -en -ens -er -erna -ernas kommun Sjunnesson 5 november 2009 kl. 16.06 (CET)
koncerter, -na konserter Lundby 7 november 2009 kl. 17.46 (CET)
konsoll, -en -er -erna konsol Sjunnesson 22 september 2010 kl. 10.44 (CEST)
konstmuséer konstmuseer Sebras 10 juni 2014 kl. 00.05 (CEST) Har behandlats av Språknämnden.
konstmuséet konstmuseet Sebras 10 juni 2014 kl. 00.05 (CEST) Har behandlats av Språknämnden.
konvalecens, konvalesens konvalescens Sjunnesson 9 november 2009 kl. 14.56 (CET)
konvalecent, konvalesent konvalescent Sjunnesson 9 november 2009 kl. 14.56 (CET)
krach, krash, -a -ar -ade -at -en -er -erna krasch Sebras 15 november 2009 kl. 15.13 (CET)
krigsföring krigföring Sebras 15 november 2009 kl. 15.16 (CET)
kristendommen kristendomen Sebras 15 november 2009 kl. 15.18 (CET)
kriterie kriterium Sebras 15 november 2009 kl. 15.20 (CET)
kunnas kunna Sebras 25 december 2013 kl. 16.51 (CET)
kunnde kunde Sjunnesson 20 november 2009 kl. 09.52 (CET)
kålla kolla Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.41 (CEST)
kännd, kännt känd, känt Inteloutside2 15 november 2009 kl. 00.57 (CET)
landsgräns, -en -er -erna landgräns Sjunnesson 11 december 2009 kl. 12.45 (CET)
levnadsätt levnadssätt UFA 27 maj 2010 kl. 11.11 (CEST)
livstil, -ar -arna -en livsstil Sjunnesson 12 november 2010 kl. 17.32 (CET)
lr eller Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.02 (CET)
lungt lugnt Inteloutside2 15 november 2009 kl. 00.57 (CET)
låneord, -et -en lånord Sebras 15 november 2009 kl. 15.32 (CET)
längst med längs med Sebras 15 november 2009 kl. 15.32 (CET)
länstyrelse, -n -ns -r -rna länsstyrelse Sjunnesson 5 april 2010 kl. 10.58 (CEST)
matrial, matriel, -en -et material, materiel Sebras 15 november 2009 kl. 15.39 (CET)
majonäs majonnäs Sebras 25 december 2013 kl. 16.53 (CET)
medans medan Melo man 24 mars 2009 kl. 21.49 (CET)
medecin medicin Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.53 (CET)
medela, -r -de -t -nde -ndet -ndena meddela Inteloutside2 11 november 2009 kl. 19.56 (CET)
mediespelare, -n mediaspelare Sebras 15 november 2009 kl. 15.41 (CET)
medlemar, -na -nas medlemmar Sjunnesson 12 november 2009 kl. 14.25 (CET)
medlemen, -s medlemmen Sjunnesson 12 november 2009 kl. 14.25 (CET)
medlemsskap medlemskap Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
mexicansk, -a -e -t mexikansk Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.25 (CET)
Mexico, mexico, -s Mexiko Sjunnesson 25 november 2009 kl. 15.36 (CET) Endast när svenska avses, huvudstaden heter dock Mexico City
mkt mycket Sjunnesson 25 november 2009 kl. 15.36 (CET) Förkortningar rekommenderas inte på Wikipedia.
modifera, -d -de -r -t modifiera Sjunnesson 10 juli 2010 kl. 20.22 (CEST)
modifering, -ar -arna -en modifiering Sjunnesson 10 juli 2010 kl. 20.22 (CEST)
muséet, muséer, -na museet, museer Sebras 10 juni 2014 kl. 00.05 (CEST) Har behandlats av Språknämnden.
musikvideos musikvideor Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
Månen, -s månen Sjunnesson 23 september 2010 kl. 09.33 (CEST)
mörkerman (-män) mörkman, mörkmän ChrisPsi 12 februari 2015 kl. 13.21 (CEST)
måsta måste Sjunnesson 27 september 2010 kl. 18.00 (CEST)
nederlänsk, -a -e -t nederländsk Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.20 (CET)
noggrannt, nogrannt noggrant Sebras 15 november 2009 kl. 11.52 (CET)
nogrann, -a noggrann Inteloutside2 11 november 2009 kl. 19.56 (CET)
nummret numret Inteloutside2 19 april 2009 kl. 23.20 (CEST)
Nya Zealand, -s Nya Zeeland Sjunnesson 29 maj 2010 kl. 16.53 (CEST)
nya zeeländare, -n nyzeeländare Sjunnesson 30 maj 2010 kl. 08.52 (CEST)
nya zeeländsk, -a -t nyzeeländsk Sjunnesson 30 maj 2010 kl. 08.52 (CEST)
någongång någon gång Sjunnesson 29 januari 2010 kl. 12.48 (CET)
nämd, nämt, nämde nämnd, nämnt, nämnde Inteloutside2 22 november 2009 kl. 22.19 (CET) Även senarenämnd, sistnämnd osv
nämnligen nämligen Sjunnesson 16 juni 2010 kl. 17.13 (CEST)
ochså, oxå också sebras (diskussion) 29 juni 2014 kl. 11.15 (CEST)
odh, ofh, oxh, ovh, ohc och Sebras 15 november 2009 kl. 18.53 (CET)
offciell, offeciel, offeciell, officell, officiel, oficiell, -a -t officiell Sebras 15 november 2009 kl. 19.47 (CET)
ogiltlig, -a -t ogiltig Inteloutside2 20 januari 2009 kl. 00.22 (CET)
omdömme -n -na -t omdöme Sjunnesson 3 december 2009 kl. 16.31 (CET)
omständig, -a -t omständlig, -a -t Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST) Se diskussionssidan.
orginal-, -et -en original Inteloutside2 15 april 2009 kl. 22.27 (CEST) Ofta förekommande i sammansättningar.
orginell, -t -a -e originell Inteloutside2 19 april 2009 kl. 22.20 (CEST)
packetera, -d -de -des -t -ts paketera Sjunnesson 30 oktober 2009 kl. 17.08 (CET)
paralel, paralell, parallel,
parralel, parralell, parrallel, parrallell, -t -a
parallell Inteloutside2 15 november 2009 kl. 14.37 (CET) Fyra "l" i parallell
parantes, -en -er -erna parentes Sebras 8 juni 2014 kl. 20.30 (CEST)
persier, -n -na -nas perser Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.07 (CET)
pidestal, pedestal, pedistal, piedistal piedestal Klaatu 3 oktober 2012 kl. 12.31 (CET)
polett,pollet pollett Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
populäritet popularitet Sebras 15 november 2009 kl. 15.47 (CET)
posetiv, -a -are -ast positiv Lsphoto 2 Augusti 2011 kl 17.07 (CEST)
pressentera, -d, -de, -des, -t, -ts presentera Sjunnesson 27 maj 2010 kl. 17.33 (CEST)
princessa, -n -or prinsessa Inteloutside2 28 februari 2009 kl. 17.32 (CET)
priviligerad,privligerad,priviligierad privilegierad, privilegium Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
profesionell, proffessionell, proffesionell, -a -t professionell Sebras 16 november 2009 kl. 10.54 (CET)
programera,pogramera,pogrammera programmera Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
programet, -s programmet Sebras 10 juni 2014 kl. 00.15 (CEST)
proppeller, -n proppellrar, -na propeller, propellrar Sebras 15 november 2009 kl. 15.51 (CET)
provencealsk,provençalsk provensalsk (Dock: Provence) Blondinrikard (disk) 21 augusti 2012 kl. 11.59 (CEST) Stavningen provençalsk finns ej i SAOL, men finns i wiktionary.
puertorikan, -en -er -erna puertorican Sjunnesson 7 oktober 2010 kl. 16.25 (CEST)
puertorikansk, -a -e puertoricansk Sjunnesson 7 oktober 2010 kl. 16.25 (CEST)
publisera, -d -de -des -t -ts publicera Sjunnesson 8 december 2009 kl. 12.56 (CET)
punch punsch Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST) endast när svenska avses
påväg på väg Sjunnesson 15 juni 2010 kl. 17.20 (CEST)
raportera, -de -des -r -t -ts rapportera Sjunnesson 7 december 2009 kl. 16.32 (CET)
rebbell, -en -er -erna rebell Sebras 15 november 2009 kl. 15.52 (CET)
regisera, -de -des -r -t -ts regissera Sjunnesson 20 april 2010 kl. 07.17 (CEST)
regisör, regisörr, -en -er -erna regissör Sjunnesson 10 december 2009 kl. 14.09 (CET)
religös, -a -t religiös Inteloutside2 23 september 2010 kl. 17.25 (CEST)
resturang, -en -er -erna restaurang Inteloutside2 23 september 2010 kl. 17.25 (CEST)
rikspelman, -nen riksspelman Sjunnesson 18 maj 2010 kl. 17.42 (CEST)
sammarbeta, -r -de -t, sammarbete -t -n samarbeta, samarbete Inteloutside2 21 november 2009 kl. 00.29 (CET)
sammla, -r -de -t, sammling, -en -ar -arna samla, samling Inteloutside2 25 september 2010 kl. 09.21 (CEST)
San Fransisco San Francisco Sebras 8 juni 2014 kl. 12.10 (CEST)
Sao Paolo, São Paolo, Sao Paulo São Paulo Sjunnesson 27 oktober 2010 kl. 13.46 (CEST)
sannorlik, sannorlikhet sannolik, sannolikhet Inteloutside2 25 september 2010 kl. 09.21 (CEST)
schweitzisk, -a -e -t schweizisk Sjunnesson 2 januari 2010 kl. 08.35 (CET)
Schweitz, Schwiez, Scweiz, -isk -iska -iskt Schweiz Sjunnesson 24 november 2009 kl. 08.23 (CET)
sedemera sedermera Inteloutside2 1 augusti 2009 kl. 22.52 (CEST)
seperera, -de -r -t separera Sjunnesson 18 september 2010 kl. 10.18 (CEST)
seperat, -a separat Sjunnesson 24 september 2010 kl. 09.47 (CEST)
seperation, -en -er -erna separation Sjunnesson 24 september 2010 kl. 09.47 (CEST)
simmning, -en simning Sjunnesson 18 oktober 2010 kl. 17.25 (CEST)
sjukdomm, -ar -arna -en sjukdom Inteloutside2 25 september 2010 kl. 09.39 (CEST)
sjärt, -en -ens stjärt Sjunnesson 8 december 2009 kl. 17.19 (CET)
skilld, -a, -e skild Inteloutside2 25 september 2010 kl. 10.00 (CEST)
skillsmässa, -n skilsmässa Inteloutside2 25 september 2010 kl. 10.00 (CEST)
skogsbeklädd, -a skogbeklädd Sjunnesson 26 juni 2010 kl. 10.19 (CEST)
skogsbeklätt skogbeklätt Sjunnesson 26 juni 2010 kl. 10.19 (CEST)
skogsbevuxen skogbevuxen Sjunnesson 26 juni 2010 kl. 09.25 (CEST)
skogsbevuxet skogbevuxet Sjunnesson 26 juni 2010 kl. 09.38 (CEST)
skogsbevuxna skogbevuxna Sjunnesson 26 juni 2010 kl. 09.25 (CEST)
skogsklädd, -a skogklädd Sjunnesson 28 juni 2010 kl. 08.21 (CEST)
skogsklätt skogklätt Sjunnesson 28 juni 2010 kl. 08.21 (CEST)
skottsk, -a -e skotsk Sjunnesson 12 november 2009 kl. 14.49 (CET)
släktning släkting Inteloutside2 2 augusti 2009 kl. 13.15 (CEST)
släpt, -e, -es släppt Sjunnesson 25 oktober 2010 kl. 17.05 (CEST)
släptpes släpptes Sjunnesson 25 oktober 2010 kl. 17.05 (CEST)
smo som Inteloutside2 2 augusti 2009 kl. 13.17 (CEST)
Solen, -s solen Sjunnesson 23 september 2010 kl. 09.33 (CEST)
spektrat spektrumet, spektret Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST) Om bestämd form singular avses
spårk språk Inteloutside2 2 augusti 2009 kl. 13.37 (CEST)
statestik statistik Rille 23 mars 2009 kl. 12.04 (CEST)
Stocholm, Stockhlm, Stockhlom, Stockholem, Stockhom, Stockolm, Stokholm, -s Stockholm Sebras 15 november 2009 kl. 18.25 (CET)
stog stod Sebras 15 november 2009 kl. 18.26 (CET)
Storbrittanien, Storbrittannien, Storbritanien, Storbritanninen, -s Storbritannien Inteloutside2 21 juli 2009 kl. 13.14 (CEST) Minnesregel: I Storbritannien finns inte Britta men Annie.
stämmning stämning Inteloutside2 11 november 2009 kl. 20.41 (CET)
störtst, stöst, -a -e störst Sjunnesson 6 november 2009 kl. 19.05 (CET)
succesiv, -t -a successiv Sebras 15 november 2009 kl. 18.42 (CET)
såkallad, -e så kallad Lundby 7 november 2009 kl. 11.36 (CET)
såkallat så kallat Lundby 7 november 2009 kl. 11.36 (CET)
säja, säjer säga, säger Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
särskiljt, särskillt särskilt Sebras 15 november 2009 kl. 18.37 (CET) Bara då adverbet avses. Neutrum av adjektivet kan även stavas särskiljt [1].
särskilld, -a särskild Sjunnesson 12 november 2009 kl. 09.36 (CET)
Tallin, -s Tallinn Sebras 15 november 2009 kl. 18.34 (CET)
terass, -en -er -erna terrass Sebras 15 november 2009 kl. 18.31 (CET)
tertoriell,terrtoriel,teritoriell territoriell Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
teräng, -en -ens terräng Sjunnesson 7 december 2009 kl. 16.32 (CET)
tidsskrift, -en -er -erna tidskrift Sjunnesson 22 november 2009 kl. 13.23 (CET) På norska och danska stavas ordet tidsskrift vilket ej skall ändras i namnen på norska och danska tidskrifter.
tillbaks tillbaka "Tillbaks" är talspråk, vilket ska undvikas på Wikipedia. Ändra dock inte om det förekommer i citat och dylikt.
tillfredställa, -nde tillfredsställa Sjunnesson 22 november 2009 kl. 13.23 (CET)
tillfredställelse, -n tillfredsställelse Sjunnesson 22 november 2009 kl. 13.23 (CET)
tillfredställer tillfredsställer Sjunnesson 22 november 2009 kl. 13.23 (CET)
tillfredställt, -s tillfredsställt Sjunnesson 22 november 2009 kl. 13.23 (CET)
tillsamans, tilsammans tillsammans Inteloutside2 6 april 2009 kl. 01.26 (CEST)
trash metal thrash metal Sebras 8 juni 2014 kl. 20.25 (CEST)
triologi, -n trilogi Inteloutside2 31 december 2008 kl. 16.32 (CET)
trotts trots Inteloutside2 15 mars 2017 kl. 23.52 (CEST) korrekt om det rör sig om böjd form av verbet "tro"
tunnt tunt Inteloutside2 11 november 2009 kl. 20.41 (CET)
tvugna tvungna Inteloutside2 8 november 2009 kl. 01.30 (CET)
ungdomm, -ar -arna -en ungdom Sjunnesson 10 december 2009 kl. 15.13 (CET)
ungifär ungefär Sjunnesson 25 november 2009 kl. 10.06 (CET)
upgift, -en -er -erna uppgift Sjunnesson 15 november 2009 kl. 16.50 (CET)
upptäcksresande, -n upptäcktsresande Sjunnesson 23 september 2010 kl. 09.11 (CEST)
upptäcktresande, -n upptäcktsresande Sjunnesson 23 september 2010 kl. 09.11 (CEST)
upträda, upträdde, upträder, upträtt uppträda, uppträdde, uppträder, uppträtt Sjunnesson 5 november 2009 kl. 16.06 (CET)
ursprunlig, -a -en -t ursprunglig Sjunnesson 28 januari 2010 kl. 15.35 (CET)
USAs USA:s Sjunnesson 3 april 2010 kl. 08.56 (CEST)
USA's USA:s Sjunnesson 3 april 2010 kl. 09.28 (CEST)
utnämd, -a -e -es utnämnd Sebras 15 november 2009 kl. 18.28 (CET)
utryck, -et -en São Paolo São Paulo Sjunnesson 27 oktober 2010 kl. 14.28 (CEST)
Sao Paulo São Paulo Sjunnesson 27 oktober 2010 kl. 15.05 (CEST)
vakum, -et vakuum Sjunnesson 27 maj 2010 kl. 17.22 (CEST)
våldtäckt, -en -er -erna våldtäkt Inteloutside2 24 februari 2009 kl. 23.14 (CET)
vårat vårt Förekommer dock i titlar och dylikt, exvis Vårat gäng, vilket inte skall ändras.
vädersträck, -en -et väderstreck Sjunnesson 1 december 2009 kl. 09.40 (CET)
vell, väll väl Sebras 8 juni 2014 kl. 10.49 (CEST)
välkomen, välkommna välkommen, välkomna Inteloutside2 24 februari 2009 kl. 23.07 (CET)
värd, -slig, -sligt, -sliga värld, -slig, -sligt, -sliga Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
värkar verkar Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.24 (CEST) I betydelsen förefaller, tycks, ser ut, ter sig, ger intryck av, framstår som, syns.
Warsawa, -s Warszawa Melo man 18 mars 2009 kl. 15.24 (CET)
webplats, -en -er -erna webbplats Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
websida, -an -or -orna webbsida SwedeMiker (disk) 1 juli 2012 kl. 19.00 (CEST)
ytterliggare, ytliggare ytterligare Inteloutside2 6 november 2008 kl. 17.56 (CET)
årskifte, -t årsskifte Sjunnesson 2 maj 2010 kl. 07.30 (CEST)
ända enda Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.59 (CET) I betydelsen endast en, enstaka, ensam i sitt slag, unik, bara en.
åtmindstonde, åtminstonde, åtminstonne, åtminstånde åtminstone Inteloutside2 3 november 2008 kl. 22.39 (CET)
öppenhjärtlig öppenhjärtig Sebras 8 juni 2014 kl. 11.33 (CEST)
överaska, -nde, överaskelse, överaskning överraska ... Inteloutside2 25 september 2010 kl. 19.04 (CEST)
överrens, överrenskommelse överens, överenskommelse Inteloutside2 2 november 2008 kl. 23.27 (CET)

Mindre vanliga stavfel[redigera | redigera wikitext]

Felaktig stavning Riktig stavning Senast kontrollerad/åtgärdad Kommentar
abonent, abbonent, abbonnent -en -er -na -s abonnent -en -er -na -s Inteloutside2 11 november 2009 kl. 21.17 (CET)
abonemang -et - -en -s abonnemang -et - -en -s Inteloutside2 11 november 2009 kl. 21.17 (CET)
advokado, avacado, -r avokado, -r Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.13 (CET)
alldenes alldeles Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.16 (CET)
alvarlig, -a -t allvarligt Inteloutside2 13 november 2009 kl. 22.57 (CET)
amalgan amalgam Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.22 (CEST)
ambasad, -en -er -erna ambassad Sjunnesson 17 januari 2010 kl. 16.33 (CET)
ambasadör, -en -er -erna ambassadör Sjunnesson 6 december 2009 kl. 11.15 (CET)
andefådd andfådd Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.25 (CEST)
annulera, anullera, -de -t annullera Inteloutside2 13 november 2009 kl. 22.46 (CET)
attograf autograf Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.19 (CEST)
bakgrundsång, -en bakgrundssång Lundby 31 oktober 2009 kl. 17.51 (CET)
bakgrundsångare, -n bakgrundssångare Lundby 31 oktober 2009 kl. 17.51 (CET)
begravat begravt Sjunnesson 7 december 2009 kl. 16.36 (CET)
bergrund, -en berggrund Sjunnesson 31 december 2009 kl. 13.48 (CET)
berghöjd, -en -er bergshöjd Sjunnesson 14 mars 2010 kl. 18.00 (CET)
bergsgrund, -en berggrund Sjunnesson 14 mars 2010 kl. 17.34 (CET)
bergshäll, -ar -arna -en berghäll Sjunnesson 14 mars 2010 kl. 17.36 (CET)
bergsmästare, -n bergmästare Sjunnesson 14 maj 2010 kl. 13.22 (CEST)
bergstroll, -en -et bergtroll Sjunnesson 14 mars 2010 kl. 17.44 (CET)
blandannat bland annat Sjunnesson 7 november 2010 kl. 21.22 (CET)
bolonäs bolognese Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.53 (CEST)
Brodway Broadway Sjunnesson 9 november 2009 kl. 15.11 (CET)
bronsch brons Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 17.59 (CEST)
bygnad, -en -er byggnad Sjunnesson 17 juli 2010 kl. 12.44 (CEST)
decenium decennium Sjunnesson 11 december 2009 kl. 11.12 (CET)
canadensare, Kanadensare kanadensare Sjunnesson Sjunnesson 3 december 2009 kl. 16.31 (CET)
canadensisk, -a, -e, -t kanadensisk Sjunnesson 19 oktober 2010 kl. 17.24 (CEST)
distansiera -d -de -t distansera Sjunnesson 2 december 2009 kl. 10.47 (CET)
drukna -de -t drunkna Sjunnesson 5 november 2009 kl. 13.21 (CET)
efekt, -en -er effekt Sjunnesson 9 februari 2010 kl. 16.46 (CET)
efektiv, -a -t effektiv Sjunnesson 9 februari 2010 kl. 16.46 (CET)
ensammen ensam Sjunnesson 5 november 2009 kl. 13.21 (CET)
ensamna ensamma Christian47 24 september 2010 kl. 15.15 (CEST)
erfodras erfordras Sjunnesson 7 april 2010 kl. 09.15 (CEST)
erkännd, erkännt erkänd, erkänt ChrisΨ (disk) 3 juni 2012 kl. 15.28 (CEST)
exemple, exemplevis exempel, exempelvis Inteloutside2 14 november 2009 kl. 13.50 (CET)
exlusiv, -a -t exklusiv Inteloutside2 8 november 2009 kl. 00.35 (CET)
experimentiell, -a -t experimentell Sjunnesson 30 oktober 2009 kl. 17.20 (CET)
extren, extärn, -a -t extern Inteloutside2 13 november 2009 kl. 22.35 (CET)
Fillipinerna, Fillippinerna Filippinerna Inteloutside2 26 februari 2009 kl. 22.03 (CET)
fillipinsk, -a -e -t filippinsk Sjunnesson 27 november 2009 kl. 09.03 (CET)
fiskeläger, fiskelägret fiskeläge, -n, -t ChrisΨ (disk) 3 juni 2012 kl. 15.28 (CEST)
fluorecera, fluoresera, fluoricera, fluorisera, fluoriscera, -nde fluorescera Sjunnesson 8 november 2009 kl. 12.44 (CET)
formattera, -d -de -r -t formatera
forsatte fortsatte Sjunnesson 16 juni 2010 kl. 16.34 (CEST)
forsätta fortsätta Sjunnesson 16 juni 2010 kl. 16.34 (CEST)
forsätter fortsätter Sjunnesson 16 juni 2010 kl. 16.55 (CEST)
främlig främling Sjunnesson 15 februari 2010 kl. 12.51 (CET)
främs främst Sjunnesson 15 februari 2010 kl. 12.51 (CET)
frisörsalong, -en -er -erna frisersalong Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
fönstrena fönstren, fönsterna Inteloutside2 8 november 2009 kl. 00.25 (CET) fönstrena är en talspråklig form
föredömme -n -na -t föredöme Sjunnesson 3 december 2009 kl. 16.31 (CET)
företeckning, -en -ens -ar -arna förteckning Inteloutside2 13 november 2009 kl. 22.35 (CET)
förstörning förstöring

Sjunnesson 27 oktober 2009 kl. 13.57 (CET)

garnision, -en -er -erna garnison Inteloutside2 8 november 2009 kl. 00.25 (CET)
grup grupp Sjunnesson 19 juli 2010 kl. 07.29 (CEST)
guvenör, -en -er -erna guvernör Inteloutside2 7 november 2009 kl. 23.07 (CET)
gämtemot, gäntemot, jämtemot, jäntemot gentemot Sjunnesson 9 november 2009 kl. 15.21 (CET)
honnom honom Sjunnesson 27 maj 2010 kl. 16.10 (CEST)
hämntdatum hämtdatum Sjunnesson 13 november 2009 kl. 12.35 (CET)
härör, -a -de -t härrör Sjunnesson 9 november 2009 kl. 15.21 (CET)
iakta, -r, -s iaktta Sjunnesson 30 juni 2010 kl. 08.29 (CEST)
iaktagelse, -n, -r iakttagelse Sjunnesson 30 juni 2010 kl. 08.29 (CEST)
iaktagit, -s iakttagit Sjunnesson 30 juni 2010 kl. 08.29 (CEST)
iaktog iakttog Sjunnesson 30 juni 2010 kl. 08.29 (CEST)
immitera imitera Christian47 27 september 2010 kl. 13.52 CEST
indoeuropisk, -a -t indoeuropeisk Inteloutside2 8 november 2009 kl. 00.25 (CET)
inkorperera, -d -de -r -t inkorporera Sjunnesson 19 juli 2010 kl. 07.20 (CEST)
innerbär, innerbära, innerbar, innerburit innebär, innebära, innebar, inneburit Inteloutside2 8 november 2009 kl. 21.12 (CET)
isländaren, isländarna islänningen, islänningarna Lundby 28 oktober 2009 kl. 17.48 (CET)
istort i stort Sjunnesson 15 juni 2010 kl. 17.46 (CEST)
Jamaika Jamaica Sjunnesson 12 november 2009 kl. 14.30 (CET)
jannuari, Jannuari, Januari januari Sjunnesson 20 november 2009 kl. 09.52 (CET)
kassetband, -en -et kassettband Sjunnesson 22 september 2010 kl. 15.27 (CEST)
kaldéisk, -a -e -t kaldeisk Sjunnesson 16 november 2009 kl. 17.38 (CET)
kejsardömme -n -na -t kejsardöme Inteloutside2 7 december 2010 kl. 20.36 (CET)
Kirgistan, Kigiztan, Kirgisistan Kirgizistan Sjunnesson 9 november 2009 kl. 15.21 (CET)
kolaps, -en kollaps Inteloutside2 7 december 2010 kl. 20.36 (CET)
komisarie, kommisarie, komissarie, -n -er kommissarie Inteloutside2 8 november 2009 kl. 00.46 (CET)
kompabilitet kompatibilitet NH 30 november 2010 kl. 18.03 (CET)
konjuktiv konjunktiv Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
konkurans, konkurens, konkurrans -en konkurrens Inteloutside2 3 oktober 2010 kl. 10.27 (CEST)
konkurent, -er -erna -ernas konkurrent Inteloutside2 3 oktober 2010 kl. 10.27 (CEST)
konkurera, -ade -ar -at konkurrera Inteloutside2 3 oktober 2010 kl. 10.27 (CEST)
kungadömme, -n -na -t kungadöme Inteloutside2 3 oktober 2010 kl. 10.27 (CEST)
latisnk, -a -t latinsk Inteloutside2 3 oktober 2010 kl. 10.27 (CEST)
landhövding, -ar -arna -en landshövding Sjunnesson 10 december 2009 kl. 15.04 (CET)
ledarmot, ledarmöter ledamot, ledamöter Inteloutside2 3 oktober 2010 kl. 10.27 (CEST)
liberalistisk, -a -t liberal Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
lärljunge lärjunge
marsalk, fältmarsalk marskalk, fältmarskalk Inteloutside2 8 november 2009 kl. 00.57 (CET)
medelmåttlig medelmåttig Inteloutside2 13 november 2009 kl. 23.23 (CET)
medlemsskap medlemskap Inteloutside2 12 december 2010 kl. 23.17 (CET)
meterolog, meterologi, -n meteorolog, meteorologi
millitär militär Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
miljöförstörning -en miljöförstöring Sjunnesson 5 november 2009 kl. 13.21 (CET)
Missisippi, -floden Mississippi Axelv 11 februari 2008 kl. 00.19 (CET)
Mocambique, Mozambique Moçambique Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
model modell Christian47 12 september 2010 kl. 01.17 (CEST)
New Zeeland New Zealand Sjunnesson 29 maj 2010 kl. 16.54 (CEST)
Nordstedt, Nordstedts Norstedt, Norstedts Storebrorsbot 13 mars 2007 kl. 03.13 Dock t.ex. Nordstedt (1920)
nurvarande nuvarande Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
Nya Zeeländsk, -a -t nyzeeländsk Sjunnesson 30 maj 2010 kl. 09.17 (CEST)
nyazeeländsk, -a -t nyzeeländsk Sjunnesson 30 maj 2010 kl. 09.17 (CEST)
nyvarande nuvarande Sjunnesson 5 november 2009 kl. 13.21 (CET)
oragnist organist Inteloutside2 9 november 2009 kl. 23.16 (CET)
ovanfrån ovanifrån Christian47 24 september 2010 kl. 13.09 (CEST)
ovärdelig, -a -t ovärderlig
parodisera, -d -de -nde -t parodiera Lundby 7 november 2009 kl. 10.53 (CET)
partion partition Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
pilgrimm, pilgrimmen, pilgrimmer/pilgrimmar pilgrim, pilgrimen, pilgrimer Inteloutside2 12 november 2009 kl. 19.50 (CET)
pistage pistasch Inteloutside2 15 november 2009 kl. 16.00 (CET)
plöstligt plötsligt Sjunnesson 5 november 2009 kl. 13.21 (CET)
peroner, -na personer Sjunnesson 6 februari 2010 kl. 17.45 (CET)
polyneser, -na polynesier Sjunnesson 29 maj 2010 kl. 17.47 (CEST)
priviligera, priviligiera, -d -de -t privilegiera Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
profesor, proffessor, proffesor professor Christian47 27 september 2010 kl. 17.48 (CEST)
programen, -s programmen Sjunnesson 12 juli 2010 kl. 08.11 (CEST)
provosera provocera Ettrig (diskussion) 12 februari 2015 kl. 12.43 (CET)
rendrering rendering Ismarker 31 maj 2010 kl. 12.12 (CEST)
repetoar repertoar Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
rescension, resension recension Inteloutside2 12 december 2010 kl. 02.51 (CET)
romerks romersk Inteloutside2 15 november 2009 kl. 14.45 (CET)
sdan sedan Inteloutside2 25 september 2010 kl. 10.30 (CEST)
sevärdighet sevärdhet Inteloutside2 25 september 2010 kl. 10.30 (CEST)
skjunka sjunka Inteloutside2 25 september 2010 kl. 10.30 (CEST)
skjöt sköt Vegas 14 januari 2011 kl. 10.42 (CEST)
skogsbeväxt, -a skogbeväxt Sjunnesson 26 juni 2010 kl. 10.21 (CEST)
skönk sjönk Sjunnesson 23 januari 2010 kl. 15.41 (CET)
soljus, -et solljus Inteloutside2 12 november 2009 kl. 20.56 (CET)
sommras somras Inteloutside2 25 september 2010 kl. 09.39 (CEST)
steriod, -en -er -erna steroid Sjunnesson 10 december 2009 kl. 15.49 (CET)
straxt strax Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
suflett, -en -ens sufflett -en -ens Inteloutside2 8 november 2009 kl. 22.52 (CET)
Svenska fotbollsförbundet Svenska fotbollförbundet Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
sådeles således Inteloutside2 8 november 2009 kl. 12.57 (CET)
sänding, -ar sändning
tabblett, -en -er -erna tablett Inteloutside2 8 november 2009 kl. 12.57 (CET)
terorier teorier Sjunnesson 17 januari 2010 kl. 16.54 (CET)
terorin teorin Sjunnesson 17 januari 2010 kl. 16.54 (CET)
tillvägagångsätt, -en -et tillvägagångssätt Sjunnesson 1 oktober 2010 kl. 12.57 (CEST)
traditonell, -a -t traditionell Sjunnesson 22 juni 2010 kl. 12.45 (CEST)
Transylvanien Transsylvanien
tuberkolos tuberkulos Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
upptäcksresa, -n, -or, -nde, nden upptäcktsresa Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
upptäcksår upptäcktsår Sjunnesson 9 november 2009 kl. 15.26 (CET)
USA-s USA:s Sjunnesson 3 april 2010 kl. 08.56 (CEST)
utagning, -ar -arna -en uttagning Inteloutside2 14 december 2010 kl. 14.15 (CET)
utrusting, -en utrustning Inteloutside2 14 december 2010 kl. 14.15 (CET)
universitetetet universitetet Mange01 (disk) 8 september 2013 kl. 01.01 (CEST)
vacuumförpacka, -d -t vakuumförpacka Sjunnesson 27 maj 2010 kl. 17.06 (CEST)
Vancover, -s Vancouver Sjunnesson 17 november 2009 kl. 16.23 (CET)
verision, -en, -er, -erna version Inteloutside2 14 april 2009 kl. 22.30 (CEST)
wikpedia, wkipedia Wikipedia Inteloutside2 8 november 2009 kl. 12.18 (CET)
wikipedia Wikipedia Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST) Wikipedia är ett namn och
ska skrivas med stor bokstav
Wikitionary Wiktionary Lixer (disk) 25 juni 2012 kl. 09.13 (CEST)
winch vinsch ℇsquilo 7 januari 2012 kl. 21.44 (CET)
återkomande återkommande Sjunnesson 3 december 2009 kl. 16.31 (CET)
ärfarenhet erfarenhet Linsenhejhej 18 maj 2011 kl. 16.49 (CET)
österikisk österrikisk Inteloutside2 8 november 2009 kl. 12.18 (CET)
östindiska Ostindiska LA2 17 december 2006 kl. 18.19 (CET) Det finns över 250 förekomster.
Jag hittar bara redirects från
olika östindiska till motsvarande
... Ostindiska kompaniet.
översvämmning, -ar -arna -en översvämning Inteloutside2 25 oktober 2010 kl. 14.26 (CEST)

Övriga språkfel[redigera | redigera wikitext]

Exempelvis talspråk, grammatiska fel och engelska uttryck där svenska finns.

Felaktigt skrivsätt Riktigt skrivsätt Senast kontrollerat/åtgärdat Kommentar
"1 Januari", "2 Februari" etc. (apr,sep,nov,dec) 1 januari, 2 februari etc Elinnea 11 juni 2006 kl.14.44 (CEST) Vanligt språkfel att skriva månader med versal istället för gemen.
anledningen/orsaken beror på anledningen/orsaken är, det beror på
anledningen till varför anledningen till att
b.la, b.la., bla bland annat, bland andra Grillo, Caesar och Fenix 17 oktober 2005 kl.21.16 (CEST)
dem flesta de flesta sebras (diskussion) 28 juni 2014 kl. 16.50 (CEST)
dem främsta de främsta sebras (diskussion) 28 juni 2014 kl. 16.50 (CEST)
dem största de största sebras (diskussion) 28 juni 2014 kl. 16.50 (CEST)
dem de Enbart om pluralformen av artiklarna "den" eller "det" avses. Vissa använder "dem" konsekvent i tron att det är bättre än "dom". Se även "dom" nedan.
dom de, dem Förutom när substantiv "(en) dom" avses.

En metod för att veta när man skall använda de eller dem är att byta ut de/dem mot vi/oss: Passar vi så ska det vara de, passar oss så ska det vara dem.
Exempel 1: "Dom cyklar till skolan" blir "De cyklar till skolan" eftersom det heter "Vi cyklar till skolan" och inte "Oss cyklar till skolan".
Exempel 2: "Han bråkade med dom" blir enligt samma princip "Han bråkade med oss"

e-mail(a), email(a), mejl(a) e-posta, e-brev, e-postmeddelande Svenska uttryck är att föredra. Mejl är inte direkt fel, men tämligen informellt.
eftersom att eftersom Utom då följande ord är ett oböjt verb ("eftersom att stjäla är förbjudet", men märk även "eftersom att verkligen hata grönsaker är jämförelsevis ovanligt")
fler antal större antal, fler Se även "få antal".
flest antal störst antal, flest Se även "få antal".
få antal litet antal (singular), små antal (plural), få Språkfelet beskrivs i artikeln "Hyperkorrektion#Överdriven tillämpning av skrivregler". Dock är det korrekt om ordet "antal" avses i sig eller om ordet som föregår "antal" avser verbet "att få". En alternativ korrigering av detta språkfel är att helt enkelt exkludera ordet antal och ingenting mer.
färre antal mindre antal, färre Se även "få antal".
färst antal minst antal, färst Se även "få antal".
före (följt av en sats) innan Exempel: "före gryningen" men "innan dagen gryr ..."
mellan åren x-y mellan åren x och y; åren xy era 9 februari 2009 (partiell koll)
mellan åren x till y mellan åren x och y; åren x–y era 9 februari 2009 (partiell koll)
många antal stort antal (singular), stora antal (plural), många Se även "få antal".
ostabil, -a instabil, labil Donyc 12 september 2007 kl. 20.46 (CEST) betydelseskillnad instabil/labil, se länk [2]
oxå också Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
phising, phishing (korrekt eng. stavning) nätfiske Donyc 12 september 2007 kl. 20.46 (CEST) ändra inte till nätfiske då ordet avser den engelska benämningen. Ändra i så fall från phising till phishing.
plena plenum Plena är plural av plenum, men används ibland felaktigt som singularform (här avses framför allt betydelsen "sammanträde där alla berörda deltar").
remixar remixer CÆSAR 29 oktober 2005 kl.13.50 (CEST) Plural av remix, inte presens av remixa. Numera finns båda orden i SAOL med samma betydelse.
scanner, -s bildläsare (skanner, skannrar) endast i betydelsen som avses i Svenska datatermgruppens ordlista, då scanner kan vara korrekt i andra sammanhang. Föredra bildläsare framför skannerbildläsare är ett mer förklarande ord och dessutom minst lika vanligt som skanner.
sen sedan Christian47 24 september 2010 kl. 12.02 (CEST)
specialicera, -r -de -t -s -ts specialisera Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
spektra (sing.) spektrum (sing.)
spektrum el. spektra (plur.)
Se även "spektrum" i vanliga stavfel ovan.
svenska Wikipedia svenskspråkiga Wikipedia, Wikipedia på svenska Mange01 13 september 2010 kl. 14.26 (CEST) Läses även av finlandssvenskar.
talk show talkshow NH 21 november 2016 Som svenskt låneord skrivs det ihop, men på engelska är det två ord.
t ex, t ex., t.ex., t.e.x. till exempel Doddebot 24 augusti 2006 kl. 07.25 (CEST)
tillhör en av de är en av de CÆSAR 27 maj 2006 kl.12.51 (CEST) Inte alltid fel
tills dess till dess Christan47 24 september 2010 kl. 19.17 (CEST)
TLD toppdomän sebras (diskussion) 28 juni 2014 kl. 16.50 (CEST)
utav av Indigo 11 juni 2006 kl.16.03 (CEST) Utav är talspråksmässigt och kan oftast ersättas med av. Exempel: "Ringen är gjort utav guld" -> "Ringen är gjord av guld". Däremot ska ordet stå kvar där det förekommer i citat, dikter eller sångtexter. Exempel: "Musik ska byggas utav glädje".
vanligt förekommande ofta förekommande, vanlig(t) En sak kan vara vanlig, förekomma ofta men inte förekomma vanligt.
vars en varsin, var sin Inteloutside2 30 april 2009 kl. 19.03 (CEST) I analogi bör de dialektala varianterna "vars två", "vars tre", "vars fyra" etc. undvikas i och med att dessa saknar motsvarighet i riksspråket. Använd istället "två var", "tre var", "fyra var" etc.
vernissaget vernissagen Inteloutside2 7 mars 2009 kl. 01.13 (CET)
videos videor Doddebot 28 september 2007 kl. 07.47 (CEST)
vokabuläret vokabulären Inteloutside2 7 mars 2009 kl. 01.13 (CET)
wikis wikier Mange01 13 september 2010 kl. 14.26 (CEST)
även fast fastän, även om, trots att sebras 16 september 2007 kl. 17.35 (CEST) betydelseskillnad fastän/även om, se länk länk 2

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]