Wikipedia:Massradering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Massradering är en administrativ funktion som ligger på specialsidan Special:Massradering. Detta verktyg kan användas för att radera en stor mängd sidor på en gång. Verktyget är främst användbart för att radera massinläggningar av "spam" och liknande.

Verktyget bör användas med största försiktighet då det kan orsaka stor skada om det används på fel sätt. Tillgången till massraderingsverktyget är kanske en riskfaktor som man bör ha i åtanke vid tillsättande av administratörer.

Hur verktyget ska användas på svenska Wikipedia är ännu ej etablerat, men denna sida kan ses som en utgångspunkt för att försöka formulera detta. Klart är i alla fall att verktyget endast bör användas i undantagsfall.

Hur verktyget fungerar[redigera | redigera wikitext]

Med hjälp av massraderingsverktyget kan administratörer få upp en lista med de sidor som skapats från ett visst konto/en viss ip-adress. Listan sträcker sig cirka en månad bak i tiden -- sidor som skapats tidigare kan inte hittas med detta verktyg. Administratören kan därefter i ett svep radera samtliga dessa sidor. Man kan markera vilka av de listade sidorna man vill radera och vilka man vill spara.

Alla sidorna raderas med samma raderingskommentar.

Notera att verktyget raderar sidorna och alltså inte bara återställer den specifika användarens bidrag. Därför bör man vara vaksam när det gäller användar- och diskussionssidor som användaren har skapat. Diskussionssidorna kan innehålla meddelande från andra användare som inte bör raderas.

Allt som massraderas kan, precis som andra raderade sidor, återställas av en administratör.

Verktyget kan exempelvis användas[redigera | redigera wikitext]

  • när en användare lagt in ett stort antal klotterartiklar, och ingenting annat
  • när en "spambot" varit i farten
  • när ett stort antal sidor skapade av en och samma användare uppfyller kriterierna för radering (och annars skulle raderats en och en)

Verktyget ska inte användas[redigera | redigera wikitext]

  • för artiklar som bara är "tveksamma"
  • bara för att en användare blivit permanentblockerad (det är inte praxis att radera korrekta artiklar från permanentblockerade konton)

Var noga med[redigera | redigera wikitext]

  • att varje sida verkligen uppfyller kraven för radering (se Wikipedia:Raderingar)
  • att inte andra användares bidrag drabbas (t ex om någon hunnit skriva om en klottersida till en användbar artikel eller gjort inlägg på en diskussionssida efter att det aktuella kontot skapat sidan)