Hoppa till innehållet

Wikipedia:Meddelandemall

Från Wikipedia

Meddelandemall avser på Wikipedia en mall vars syfte är att till användare framföra någon form metainformation relaterad till en artikel. Den vanligaste typen av meddelandemall är åtgärdsmallar.

Meddelandemallen placeras i regel på artikelns huvudsida, men ibland istället på dess diskussionssida.

Meddelandemallar är i regel utformade med hjälp av {{ambox}} så att meddelandet presenteras i en särskild ruta, med en färgkod och illustration som anknyter till andra meddelandemallar med relaterade budskap.

Meddelandemallar kan dock även vara utformade på andra sätt, exempelvis för åtgärdsmallar som är avsedda att läggas in efter en mening eller ett ord i eller i anslutning till en artikels brödtext.

[till exempel så här...]
Eller så här.

Syftet med en meddelandemall kan exempelvis vara att informera användare om: