Wikipedia:MediaWikinotis

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Exempel på MediaWikinotis
Den här sidan innehåller information om MediaWikinotiser och är en skiss på ett förslag till en riktlinje. Riktlinjen är tänkt att ge råd till användare som överväger att skapa en MediaWikinotis och för att användare ska ha något att stödja sina beslut på. Riktlinjen bör återspegla användarnas syn på när och hur en MediaWikinotis upprättas och utformas. Användare kan även, på diskussionssidan, diskutera hur MediaWikinotiser ska/bör användas.

En MediaWikinotis är ett meddelande som visas överst på alla, eller väldigt många, sidor i en eller flera wikis.

Olika typer av MediaWikinotiser[redigera | redigera wikitext]

På Wikimedias projekt finns fyra olika sätt att, via meddelanden som visas överst på alla sidor, informera användare och/eller läsare:

 • "Sitenotice", som skapas på sidan MediaWiki:Sitenotice, visas för alla inloggade användare på den Wiki meddelandet skapas. Meddelandet visas även för oinloggade om sidan MediaWiki:Anonnotice är tom. Om sidan MediaWiki:Anonnotice endast innehåller texten <p></p> så kommer meddelandet på MediaWiki:Sitenotice endast att vara synligt för inloggade användare.
 • "Anonnotice", som skapas på sidan MediaWiki:Anonnotice, kan användas för att visa information endast för oinloggade. Den kan även användas för att ej inloggade användare istället för att se en sitenotice ska se ett annat meddelande eller inget meddelande alls.
 • "Centralnotice", som skapas på sidan meta:Special:CentralNotice, visar meddelanden på alla sidor i utvalda grupper av Wikimediaprojekt samtidigt.
 • "Geonotice", som skapas på sidan MediaWiki:Geonotice.js, ger möjlighet att visa ett meddelande inom ett avgränsat område. Meddelandet syns då på Special:Bevakningslista för de inom det området. Se vidare instruktioner på engelska Wikipedias en:Wikipedia:Geonotice.

Det har även framförts förslag på en "talknotice" som visas högst upp på diskussionssidorna men funktionen har ännu inte implementerats.

Hur MediaWikinotiser bör användas[redigera | redigera wikitext]

En MediaWikinotis

 • ska upprättas och utformas efter konsensus bland Wikipedias användare, förslagsvis på Wikipedia:Bybrunnen så att användarna före publicering blir överens om budskapet och hjälps åt att korrekturläsa.
 • ska vara relevant för alla som läser den
 • ska användas restriktivt
 • ska publiceras vid den tidpunkt då den bedöms göra mest nytta
 • ska vara synlig endast under en begränsad tid och så kort tid som möjligt
 • bör formuleras så att den är kort och tydlig. Bilder, och färger som signalerar fara (t ex rött och orange), bör användas mycket sparsamt i MediaWikinotiser.
 • bör gå att stänga (via "x" i högra hörnet eller en "dölj"-länk) för resten av sessionen. Nuvarande implementation tillåter detta men kräver, åtminstone för Sitenotice, att användaren tillåter javascript för domänen "wikipedia.org". Användare kan även blockera notisen från att visas i sin webbläsare ("wikipedia.org##.mw-dismissable-notice").
 • bör vid skapandet få en tillhörande redigeringskommentar som anger hur länge det är tänkt att notisen ska vara synlig och en länk till föregående diskussion där konsensus för skapandet (och eventuellt formuleringen) av notisen uppnåddes eller länk till ett förslag på en notis där inga invändningar mot skapandet framförts inom rimlig tid. Den som skapar notisen bör när tiden löpt ut säkerställa att notisen är borta.

Vid skapandet av en MediaWikinotis ska man ha i åtanke att meddelandet når väldigt många och även om varje enskild läsares insats att ta del av innehållet, och därefter klicka för att stänga det, är liten så blir den summerade tidskostnaden stor. Man måste därför fråga sig om, och vara beredd att motivera varför, meddelandet verkligen är relevant för alla som kommer läsa det. Om det inte är det bör man överväga om en annan kanal är bättre lämpad. Missbruk av en informationskanal kan leda till att förtroendet för kanalen minskar och att användare/läsare väljer att helt blockera information från kanalen och då inte längre kan nås med information som faktiskt är relevant. Man bör även beakta att notiser kan bidra till ökad "banner blindness" på Wikimedias projektsidor.

Om meddelandet istället är avsett för en begränsad målgrupp bör man överväga andra kommunikationskanaler som till exempel Wikipedia:Bybrunnen eller Wikipedia:Anslagstavlan.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Exempel när MediaWikinotiser kan användas[redigera | redigera wikitext]

 • insamlingar av pengar till Wikimedia Foundation (vanligen med en CentralNotice) eller Wikimedia Sverige (med en Sitenotice)
 • inbjudan till stora evenemang om Wikipedia såsom Wikimania, Wikipedia Academy och Wikimedia Sveriges årsmöte (i de fall medlemskap i Wikimedia Sverige ej krävs för att få delta på mötet)
 • inbjudan till Wikipedia:Skriv-på-Wikipedia-veckan (förslagsvis med information till inloggade om evenemanget på MediaWiki:Sitenotice och själva uppmaningen till oinloggade att redigera på MediaWiki:Anonnotice)
 • kungörelser om framtida längre driftstopp eller allvarliga tillfälliga problem

Exempel när MediaWikinotiser inte bör användas[redigera | redigera wikitext]

 • inbjudan till wikifika, till den kan istället med fördel MediaWiki:Geonotice.js användas.
 • Veckans tävling Detta är en intern begivenhet med mellan fem och femton deltagare och därför är troligen Bybrunnen, Anslagstavlan eller direktmeddelanden till de som deltog senast en bättre anpassad kanal.