Wikipedia:POV-pushning

Från Wikipedia

POV-pushning innebär uttryckligen att skriva på Wikipedia främst i syfte att aggressivt försöka sprida en viss åsikt (pushning, av engelska push 'trycka på', 'driva').

POV kommer av engelskans point of view, som betyder 'åsikt', 'synvinkel' och är på Wikipedia motsatsen till neutral point of view, det vill säga 'neutral åsikt/synvinkel'. Enfrågeanvändare kan också användas som uttryck på svenska, då underförstått är att enfrågeanvändaren driver frågan aggressivt och även efter att diskussioner slagit fast konsensus i de aktuella frågeställningarna.

Att POV-pusha anses av Wikigemenskapen vara mycket destruktivt; dels bryter det mot Skriv från en neutral utgångspunkt, en av Wikipedias grundläggande riktlinjer, dels innebär det mycket extraarbete för andra skribenter.

Uppslagsverk[redigera | redigera wikitext]

Syftet med Wikipedia är att skapa ett uppslagsverk med vad som för tillfället anses vara etablerad kunskap. Om din uppfattning för tillfället inte anses vara etablerad kunskap är Wikipedia inte rätt ställe att ändra på det. Ge dig i så fall istället ut i samhället, diskutera i tidskrifter och tidningar för att försöka sprida din syn. Det finns många på Wikipedia som är uppmärksamma på personer som försöker föra fram en viss åsikt. Tillräckligt många för att upptäcka alla som konsekvent försöker ändra artiklar i en viss riktning.

Neutrala artiklar[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia förutsätter att de som skriver här har som syfte att skapa neutrala artiklar, annars kan de som läser artiklarna inte lita på innehållet. Även om du har kunskaper om det specifika ämnet som överstiger andra inblandade kan dina synpunkter komma att ges mindre tyngd, just för att du verkar driva en viss åsikt.

Motsatt effekt[redigera | redigera wikitext]

Istället för att få igenom din syn på ämnet är risken stor att du kommer att stånga dig blodig i fruktlösa försök att få igenom att din syn på ämnet skall gälla. Det är till och med möjligt att din verksamhet får motsatt effekt. De som läser vad du skrivit i artiklar och diskussioner kan av känslomässiga skäl komma att inta en motsatt ståndpunkt, enbart på grund av ditt beteende.

Kontroversiella artikeländringar[redigera | redigera wikitext]

För att vinna övriga skribenters förtroende är det bättre att inte genomföra några kontroversiella ändringar när du skriver i artiklar. Då visar du att du är här för att skapa ett bra och sakligt uppslagsverk. Ett tips är att skriva om ämnen som du inte känner lika känslomässigt starkt för. Då är det ofta lättare att känna av vad som är etablerad kunskap och vad som är kontroversiellt.

Bara för att någon hänvisat dig till denna sida behöver det inte betyda att hans eller hennes uppfattning delas av andra, men det är ändå värt att fundera över varför ditt beteende uppfattas som tveksamt.

Engelskspråkiga Wikipedia