Wikipedia:Portaler

Från Wikipedia
Namnrymder
Innehållsnamnrymder Diskussionsnamnrymder
0 (Artikel) Diskussion 1
2 Användare Användardiskussion 3
4 Wikipedia Wikipediadiskussion 5
6 Fil Fildiskussion 7
8 MediaWiki MediaWiki-diskussion 9
10 Mall Malldiskussion 11
12 Hjälp Hjälpdiskussion 13
14 Kategori Kategoridiskussion 15
100 Portal Portaldiskussion 101
 828  Modul Moduldiskussion  829 
 2300  [[Wikipedia:Namnrymder/|]] [[Wikipedia:Diskussionssidor|]]  2301 
2302 [[Wikipedia:|]] [[Wikipedia:Diskussionssidor|]] 2303
2600 Ämne
Virtuella namnrymder
-1 Special
-2 Media
För en översikt av befintliga portaler, se Portal:Portaler.
Manual

En portal är en sida i namnrymden "Portal:" avsedd som en översiktlig introduktionssida för artiklar inom ett givet ämnesområde.

En portal kompletterar ämnets huvudartikel genom att introducera läsaren till nyckelartiklar, bilder och kategorier som vidare beskriver ämnet. Portalerna visar ofta även nyskrivna artiklar, och ibland artiklar som relaterar till aktuella händelser.

Även sidorna Portal:Huvudsida och Wikipedia:Deltagarportalen är en form av portaler.

Portalernas målgrupp är Wikipedias läsare, men de fyller ofta även en funktion för grupper av skribenter och de är ofta kopplade till ett motsvarande projekt. Portaler hjälper också skribenter att hitta relaterade projekt och saker de kan göra för att förbättra Wikipedia.

Portaler infördes på tyskspråkiga Wikipedia i oktober 2003, på engelskspråkiga Wikipedia i februari 2005. En särskild namnrymd (Portal:) infördes i januari 2006, men dessförinnan låg portalerna typiskt i namnrymden Wikipedia. På svenskspråkiga Wikipedia skapades Wikipedia:Sportportalen i september 2004 och Wikipedia:Filmportalen i oktober 2004. Mallen {{portaler}} skapades i oktober 2005 och då fanns redan 20 portaler. Svenskspråkiga huvudsidan döptes om till Portal:Huvudsida i november 2006.

Portalerna på svenskspråkiga Wikipedia miste sin popularitet successivt under 2010-talet. År 2024 finns mycket få aktiva portaler kvar. Dessa finns i Kategori:Portaler. De äldre portalerna som inte längre underhålls återfinns i Kategori:Portalmuseum.

På tyskspråkiga Wikipedia har portalernas diskussionssidor vuxit ut till "redaktioner" som är en sorts större Wikipedia:Projekt.