Wikipedia:Projekt Fredrika/Finlandssvenska vetenskapspersoner

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad? Inspirerade av Vetenskapsdagarna 13-17.1.2021 fokuserar Projekt Fredrika på finlandssvenska vetenskapsmän och -kvinnor.

Vi vill därför gärna ha tips på finlandssvenska vetenskapspersoner som antingen saknas helt på Wikipedia eller på sådana som borde få en bättre artikel, på svenska eller på andra språk.⠀

Hur? Som ett första steg har vi kartlagt vilka finlandssvenska vetenskapsmän och -kvinnor som finns på Wikipedia och hittat 192 stycken. Av dessa är endast 22 kvinnor, och det är ju väldigt få. Listan finns här nedan och på vår hemsida har samlat statistik: projektfredrika.fi/vetenskapspersoner.

Vårt mål är nu att förbättra artiklar och skapa nya artiklar om saknade personer, på svenska och på andra språk. Vi tar gärna emot både tips och skrivhjälp!

Hur skapades listan? Listan innefattar alla finlandssvenskar i Wikidata som har en sysselsättning (P106) som är underklass till forskare (Q901). Läs- och längdstatistik har hämtats från Wikipedias API för 13 språk (sv, fi, en, de, fr, es, pt, et, so, ru, ar, zh, ja) och visas här som en summa av alla språk. Pageviews är kumulativa antalet de senaste 60 dagarna. Size är artikelns antal tecken.

Gränsdragningen för vad som är vetenskap och vad som inte är det är ju aningen luddig och subjektiv, men vi har varit väldigt liberala och inkluderande. Orsaken är att målet inte är att producera en perfekt lista utan snarare att identifiera prominenta finlandssvenskar vi borde satsa på.⠀

Kontakta oss: skriv på Diskussion sidan, eller mejla oss info@projektfredrika.fi

Tabellen nedan är föråldrad. Senaste körningen från Wikidata har istället för 192, över 210 personer.

Namn, länk till svenska Wikipedia Vetenskaps-sysselsättning Kön Levnadsår Födelseort Dödsort Tot. views (13 språk) sv_views fi_views en_views Tot. size (13 språk) sv_size fi_size en_size
Ragna Ahlbäck etnolog kvinna 1914-2002 Borgå Pargas 38 15 0 23 10689 2506 0 8145
Lars Ahlfors matematiker man 1907-1996 Helsingfors Pittsfield 7990 103 362 2089 83898 3392 14441 10008
Erik Allardt sociolog man 1925-2020 Helsingfors Helsingfors 920 75 611 145 23875 5345 9201 1413
Dag Anckar statsvetare man 1940- 123 30 93 0 9350 3930 5297 0
Carsten Anckar statsvetare man 1969- 53 27 26 0 2739 859 1827 0
Otto Andersson musiketnolog man 1879-1969 Vårdö Åbo 205 61 84 60 14366 4575 5216 2643
Håkan Andersson professor man 1940- Jakobstad 26 21 5 0 1656 707 923 0
Johan Israel Axel Arrhenius botaniker man 1858-1950 Tavastehus Uppsala 61 14 47 0 2737 1022 1654 0
Adolf Ivar Arwidsson historiker man 1791-1858 Padasjoki Viborg 1468 105 860 330 101005 6679 10948 7382
Ossian Aschan kemist man 1860-1939 Helsingfors 107 17 52 16 9203 1786 2049 1220
Johan Asplund sociolog man 1937-2018 Jakobstad Lund 520 366 0 111 13295 4203 0 2663
Katja Bargum biolog kvinna 1978- 42 8 34 0 5589 1662 3885 0
Marie-Louise von Bergmann-Winberg universitetslärare kvinna 1946- 63 30 23 0 6373 4181 1031 0
Matti Bergström fysiolog man 1922-2014 132 73 58 0 11455 4234 4147 0
Hans Blomberg professor man 1919-2006 28 26 2 0 4870 3569 1273 0
Edvard Blomqvist hydrograf man 1869-1932 Sibbo Helsingfors 58 28 30 0 4789 1629 3102 0
Peter J. Boldt nationalekonom man 1946-2017 30 10 20 0 4329 2535 1764 0
Karl Bomansson arkeolog man 1827-1906 Helsingfors 32 4 11 6 11395 1448 1366 1733
Göran von Bonsdorff statsvetare man 1918-2009 147 9 138 0 8756 2044 6565 0
Erik Bonsdorff biolog man 1954- 66 18 48 0 2916 1201 1649 0
Adolf Bredenberg agronom man 1865-1955 49 9 23 17 4926 1133 2956 788
Richard Brenner fysiker man 1963- 23 23 0 0 2461 2438 0 0
Runar Brenning fysiolog man 1904-1980 8 8 0 0 2113 2105 0 0
Viktor Ferdinand Brotherus botaniker man 1849-1929 Sund Helsingfors 61 1 20 31 27273 2496 10625 7993
Ann-Sofi Carlsson lektor kvinna 1975- 15 15 0 0 2273 2258 0 0
Gunnar Castrén professor man 1878-1959 Helsingfors Helsingfors 164 41 123 0 9193 2149 6880 0
Anders Chydenius nationalekonom man 1729-1803 Sotkamo Karleby 5315 528 2718 1665 102842 11949 13303 20507
Nils Cleve arkeolog man 1905-1988 Helsingfors Helsingfors 39 7 32 0 3518 1164 2315 0
Uno Cygnaeus pedagog man 1810-1888 Tavastehus Helsingfors 1886 76 1456 230 57501 3397 18088 6291
Göran Djupsund statsvetare man 1952- 40 14 26 0 2704 740 1924 0
Anders Donner astronom man 1854-1938 Karleby Helsingfors 167 31 36 51 26553 4519 2971 2312
Kai Donner lingvist man 1888-1935 Helsingfors Helsingfors 1890 223 1067 397 36765 3396 14245 3820
Abraham Niclas Edelcrantz fysiker man 1754-1821 Åbo Klara församling 338 182 12 117 26193 11728 2246 2800
Erik Ekelund professor man 1897-1976 9 3 6 0 5052 2128 2915 0
Per Ekwall kemist man 1895-1990 Björneborg 22 12 10 0 5443 4361 1060 0
Gustav Elfving statistiker man 1908-1984 Helsingfors Helsingfors 168 6 36 126 28258 1156 9621 17313
Henrik Enckell psykoanalytiker man 1960- 185 53 132 0 2023 898 940 0
Karl Fredrik Eneberg arkeolog man 1841-1876 17 3 14 0 4443 907 3519 0
Katie Eriksson sjuksköterska kvinna 1943-2019 Jakobstad Helsingfors 1365 1284 81 0 12015 2423 8227 0
Carl Gustaf Estlander professor man 1831-1881 173 29 93 0 30779 8380 7775 0
Jakob August Estlander konsthistoriker man 1834-1910 Kristinestad Helsingfors 29 9 20 0 5060 3616 1415 0
Fjalar Finnäs statistiker man 1953- Larsmo 85 10 13 62 8449 1511 4291 2562
Jenny af Forselles pedagog kvinna 1869-1938 Elimä Helsingfors 48 10 20 18 8052 3290 3050 1664
Lennart Forsén kemist man 1889-1943 Karleby Danderyds församling 63 18 45 0 2211 1370 778 0
Kaj Franck formgivare man 1911-1989 Viborg Santorini 6508 161 1476 646 65493 2790 7023 3461
Frans Michael Franzén professor man 1772-1847 Uleåborg Härnösands domkyrkoförsamling 1472 730 300 326 73835 15842 8211 6072
Ragnar Furuhjelm astronom man 1879-1944 84 15 27 42 6984 1950 3008 1942
Johan Gadolin fysiker man 1760-1852 Åbo Virmo 5984 167 763 1249 97354 4531 11224 17063
C. A. J. Gadolin nationalekonom man 1898-1972 27 5 22 0 8601 1695 6879 0
Carl Jacob Gardberg arkeolog man 1926-2010 Helsingfors Helsingfors 85 12 73 0 4670 1301 3284 0
Ragnar Granit neuroforskare man 1900-1991 Riihimäki Stockholm 5418 244 680 802 68373 5142 10630 7889
Eirik Granqvist antropolog kvinna 1890-1972 Sibbo Helsingfors 43 43 0 0 6130 6087 0 0
Hilma Granqvist taxidermist man 1944- Jakobstad 214 22 77 81 46030 13456 12848 5500
Odert Gripenberg pedagog man 1788-1848 Sääksmäki Stockholm 19 7 12 0 4355 1658 2678 0
Armas Ralph Gustaf Gräsbeck forskare man 1930-2016 Helsingfors Esbo 80 11 35 28 17004 3743 4930 4623
Herman Gummerus antikvetare man 1877-1948 Sankt Petersburg Helsingfors 366 68 133 127 29133 2099 9794 7031
Fridolf Gustafsson klassisk filolog man 1853-1924 46 2 44 0 8394 1653 6695 0
Hugo Gyldén astronom man 1841-1896 Helsingfors Adolf Fredriks församling 1451 72 14 75 41504 8021 5565 2682
Edvard Gylling statistiker man 1881-1938 Kuopio Moskva 2314 138 1331 251 69188 3520 16178 3810
Otto Julius Hagelstam kartograf man 1784-1870 Nagu Skeppsholms församling 45 21 22 0 10023 4232 2211 0
Magnus Hagelstam pedagog man 1879-1958 Vanda Esbo 9 9 0 0 1821 1812 0 0
Fredrik Gabriel Hedberg teolog man 1811-1893 Salois Hattula 333 40 204 88 33136 5353 19003 5350
Johan Helsingius datavetare man 1961- Helsingfors 289 5 128 156 8511 1593 2321 4308
Kjell Herberts sociolog man 1951- 8 8 0 0 1111 1103 0 0
Maja Wasander psykolog kvinna 1885-1960 24 11 13 0 4695 1572 3099 0
Bengt Holmström nationalekonom man 1949- Helsingfors 14075 283 1093 2487 99737 4244 12578 10188
Carita Holmström pianist kvinna 1954- Helsingfors 778 57 322 234 23265 2017 7818 1728
Ivar Hortling ornitolog man 1876-1946 44 18 26 0 9045 3379 5622 0
Ragnar Hult botaniker man 1857-1899 Pojo Helsingfors 82 6 25 38 12944 2324 4148 2176
Abraham Häggbladh topograf man 1789-1848 Vasa Finska församlingen 5 5 0 0 1281 1276 0 0
Signe Häggman pedagog kvinna 1863-1911 15 2 1 12 3114 641 1226 1232
Carl Peter Hällström kartograf man 1774-1836 Ilmola Stockholm 94 22 72 0 12775 2746 9935 0
Stefan Ingves nationalekonom man 1953- Åbo 6762 5735 63 869 27065 4512 1260 6511
Gun Jakobsson pedagog kvinna 1950- 38 38 0 0 5856 5818 0 0
Juha Janhunen antropolog man 1952- Björneborg 4099 8 83 657 23034 1525 4787 2371
Waldemar Jensen professor man 1915-2009 36 10 26 0 2731 1516 1179 0
Erik Jorpes biokemist man 1894-1973 Kökar Finska församlingen 364 137 67 159 36473 3006 14900 12460
Georg Henrik Jägerhorn militärteoretiker man 1747-1826 143 99 44 0 10838 5215 5480 0
August Aleksander Järnefelt kartograf man 1833-1897 Tohmajärvi Helsingfors 904 46 519 191 35011 4928 4332 3560
Albert de la Chapelle genetiker man 1933-2020 Helsingfors 2456 298 874 1002 32957 2344 5717 18880
Mirjam Kalland psykoterapeut kvinna 1961- Helsingfors 216 79 137 0 5454 1552 3686 0
Pehr Kalm botaniker man 1716-1779 Själevads församling Åbo 8620 183 394 760 103009 17542 12592 12626
Fred Karlsson agronom kvinna 1894-1973 Pargas 262 25 88 119 13804 2421 3981 3567
Ragni Karlsson lingvist man 1946- Åbo 4 4 0 0 1312 1308 0 0
Rafael Karsten antropolog man 1879-1956 Karttula Helsingfors 271 23 114 69 31760 2556 11396 3982
Lauri Karvonen professor man 1952- Uleåborg 37 21 16 0 9921 2877 7007 0
Sixten Korkman nationalekonom man 1948- Tammerfors 1753 66 1687 0 10982 1033 8196 0
Rolf Kullberg nationalekonom man 1930-2007 Pojo 523 22 461 40 9809 1015 5655 2616
Björn Kurtén paleontolog man 1924-1988 Vasa Helsingfors 890 75 251 531 38212 8038 14046 3388
Harald Kyrklund kemist man 1881-1965 14 6 8 0 2183 1277 892 0
Hugo Lagus nationalekonom man 1871-1946 39 7 32 0 4159 1336 2784 0
Gunnar Landtman sociolog man 1878-1940 Helsingfors Helsingfors 209 22 106 64 15823 2787 6291 2271
Karl Langenskiöld nationalekonom man 1857-1925 Pau Danderyds församling 193 172 21 0 7836 5371 2272 0
Erik Laxmann geolog man 1737-1796 Nyslott Tobolsk 7790 35 63 298 65580 3700 8250 7338
Selim Lemström fysiker man 1838-1904 Ingå Helsingfors 176 49 41 68 23594 5224 4801 3347
Anders Johan Lexell matematiker man 1740-1784 Åbo Sankt Petersburg 3657 39 66 467 90731 4282 4788 25337
Henrik Lilius arkeolog man 1939- Viborg 128 8 102 0 8857 1215 3759 0
Harald Lindberg botaniker man 1871-1963 Helsingfors Helsingfors 2822 23 9 34 40439 1964 2188 3139
John G. Lindberg forskare man 1884-1973 Sankt Petersburg 166 7 62 97 30499 976 13923 15434
Pär Harald Lindberg biolog man 1899-1967 Helsingfors 0 0 0 0 0 0 0 0
Sven Lindman statsvetare man 1910-1983 Helsingfors Åbo 22 12 10 0 2439 1464 953 0
Johanna Mathilda Linsén pedagog kvinna 1831-1872 176 5 156 15 3661 643 1637 1205
Annika Luther biolog kvinna 1958- Helsingfors 197 54 143 0 6209 1645 4367 0
Bo Lönnqvist etnolog man 1941- Esbo 90 38 52 0 4987 2727 2170 0
Nicken Malmström botaniker man 1897-1967 11 8 3 0 4011 1711 2289 0
Carl Gustaf von Mannerheim entomolog man 1797-1854 Villnäs Stockholm 3159 194 536 1664 40551 4363 7393 6005
Guss Mattsson kemist man 1873-1914 Bremerhaven Helsingfors 89 50 39 0 14109 9436 4584 0
Barbara Mattsson psykolog kvinna 1943- Helsingfors 26 26 0 0 6358 6332 0 0
Merete Mazzarella universitetslärare kvinna 1945- Helsingfors 875 288 553 0 18948 6688 7730 0
Carl Fredrik Meinander arkeolog man 1916-2004 Helsingfors Helsingfors 170 45 84 25 14686 4126 2275 1750
Martin Meinander entomolog man 1940-2004 Grankulla Helsingfors 54 15 39 0 7108 4367 2687 0
Gunnar Moritz kemiingenjör man 1914-1994 6 6 0 0 986 980 0 0
Ludvig Munsterhjelm ornitolog man 1880-1955 116 24 92 0 7172 1280 5776 0
Erik Munsterhjelm geolog man 1905-1992 Lojo Brantford 65 21 44 0 4525 1345 3115 0
Hjalmar Neiglick psykolog man 1860-1889 126 6 120 0 6538 3481 2931 0
Adolf Erik Nordenskiöld forskare man 1702-1779 Savijärvi Sibbo 23233 1574 1476 2194 190862 21915 32426 17738
Nils Gustaf Nordenskiöld mineralog man 1792-1866 Mäntsälä Helsingfors 392 46 62 100 34780 3691 2521 7103
Carl Fredric Nordenskiöld den äldre geolog man 1832-1901 Helsingfors Dalbyö gård 40 24 16 0 4481 3672 769 0
Carl O. Nordling statistiker man 1919-2007 82 0 0 82 4240 0 0 4158
Carl Axel Nordman arkeolog man 1892-1972 22 7 15 0 4803 3537 1244 0
Gunnar Nordström geolog man 1843-1920 Helsingfors Stockholm 4410 98 754 1198 87920 3875 27097 12805
Theodor Nordström fysiker man 1881-1923 Helsingfors Helsingfors 16 14 2 0 7325 5008 2301 0
Anders Planman astronom man 1724-1803 61 6 22 33 8135 2717 1856 3501
Ernst Edvard Qvist kemist man 1839-1910 29 4 25 0 4274 2437 1808 0
Fredrik Wilhelm Radloff botaniker man 1765-1838 24 12 12 0 5379 2084 3271 0
Wilhelm Ramsay geolog man 1865-1928 Dragsfjärd Helsingfors 632 35 237 130 36904 4249 9314 3164
Alf Rehn professor man 1972- Åbo 664 42 481 141 20602 1114 8604 10220
Oswald Renkonen läkare man 1872-1951 Heinola Helsingfors 71 1 70 0 3194 1549 1574 0
Odo Reuter entomolog man 1850-1913 Åbo Åbo 93 16 39 23 27628 9077 6622 4570
Sixten Ringbom konsthistoriker man 1935-1992 Åbo Åbo 186 15 12 143 18792 2226 3423 5500
Johan Wilhelm Rosenborg professor man 1823-1871 7 2 5 0 4492 2127 2358 0
G. G. Rosenqvist teolog man 1855-1931 75 4 47 24 11017 3518 5701 1723
Tomas Roslin ekolog man 1969- Åbo 71 42 29 0 12537 5914 6552 0
Waldemar Ruin pedagog man 1857-1938 Suzdal Helsingfors 118 57 33 0 10920 1404 4588 0
Hans Ruin psykolog man 1891-1980 Helsingfors S:t Görans församling 677 477 71 121 8703 3766 2311 1384
Olof Ruin akademiker man 1927- Helsingfors 270 270 0 0 5223 4953 0 0
Johan Wilhelm Runeberg läkare man 1843-1918 Borgå Helsingfors 300 11 253 0 15756 4101 4434 0
Per-Holger Sahlberg professor man 1913-1995 9 9 0 0 1105 1096 0 0
Mika Salminen virolog man 1965- 10646 1110 9536 0 19363 2472 6245 0
Åke Sandholm teolog man 1920-1993 27 0 27 0 3758 0 3731 0
Birgitta Sarelin teolog kvinna 1952- 25 17 8 0 3917 1988 1904 0
Ossian Schauman forskare man 1862-1922 Jakobstad Helsingfors 124 38 44 42 8090 2204 2300 3462
Georg Schauman nationalekonom man 1870-1930 Helsingfors Helsingfors 74 21 53 0 5664 2343 3247 0
Heidi Schauman nationalekonom kvinna 1978- 393 94 299 0 3754 1444 1917 0
Nathanael Gerhard af Schultén matematiker man 1750-1825 Nagu Åbo 40 13 27 0 5419 2208 3171 0
Christian Sibelius psykiater man 1869-1922 Tavastehus Helsingfors 946 49 682 150 24153 3967 4968 4027
Olof Sievers bakteriolog man 1899-1982 5 5 0 0 1481 1476 0 0
Karl Fredrik Slotte fysiker man 1848-1914 46 10 19 0 4608 1934 1309 0
Hilding Slätis fysiker man 1902-1975 16 9 7 0 1955 1085 854 0
Johan Vilhelm Snellman filosof man 1806-1881 Stockholm Kyrkslätt 12984 665 7852 1531 164342 9174 29515 8064
Lars Sonck stadsplanerare man 1870-1956 Kelviå Helsingfors 6302 240 2781 465 88896 9980 6344 6892
Erik Stenius matematiker man 1911-1990 Helsingfors Helsingfors 119 28 45 0 8872 1963 3317 0
Per Stenius kemist man 1938- Helsingfors 27 10 17 0 7395 2948 4420 0
Malin Sund forskare kvinna 1972- Karleby 52 52 0 0 2689 2637 0 0
Jan Sundberg statsvetare man 1949- 80 16 26 38 6856 1997 2592 2187
Johannes Sundwall universitetsadjunkt man 1843-1929 Helsingfors Helsingfors 40 4 13 0 10987 1494 3812 0
Fredrik Sundwall klassisk filolog man 1877-1966 Nykarleby Helsingfors 18 2 16 0 3781 1488 2275 0
Werner Söderhjelm romanist man 1859-1931 Viborg Helsingfors 241 75 118 20 31122 12423 4575 3506
Marika Tandefelt professor kvinna 1946- Helsingfors 97 61 36 0 7985 3561 4327 0
Väinö Tanner geolog man 1881-1948 168 3 110 55 10614 3040 5586 1820
Jacob Tegengren arkeolog man 1875-1956 Vasa Vörå 97 69 28 0 7603 4953 2553 0
Felix Tegengren geolog man 1884-1980 Vasa 37 19 18 0 5389 1839 3513 0
Tor Therman universitetsadjunkt man 1903-1973 28 4 24 0 2587 980 1579 0
Eric Tigerstedt fysiolog man 1853-1923 Helsingfors Helsingfors 2798 174 656 1801 47841 4557 10102 16835
Robert Tigerstedt forskare man 1887-1925 Helsingfors New York 227 25 49 120 38430 9573 3009 18226
E.N. Tigerstedt historiker man 1907-1979 Warszawa Samos 153 52 17 84 15723 4764 1759 9047
Ralf Törngren läkare man 1772-1859 Borgå Vesilahti 595 62 282 158 32051 2996 6222 6372
Johan Agapetus Törngren diplomat man 1899-1961 Uleåborg Åbo 81 4 77 0 5492 1783 3628 0
Leo Törnqvist statistiker man 1911-1983 2629 27 56 2546 16113 1032 2518 9934
Klaus Törnudd statsvetare man 1931- 154 33 103 18 10272 1780 4158 4180
Valfrid Vasenius litteraturteoretiker man 1848-1928 138 34 104 0 8921 5412 3371 0
Are Waerland dietist man 1876-1955 Ekenäs Alassio 1855 1500 53 0 64699 17462 14179 0
Jan-Christer Wahlbeck psykolog man 1948- 18 18 0 0 1378 1360 0 0
Björn Wahlroos nationalekonom man 1952- Helsingfors 7910 849 5612 1449 54284 8637 30524 7213
Georg August Wallin lingvist man 1811-1852 Sund Helsingfors 7829 65 551 794 93677 8951 27738 9903
Georg von Wendt agronom man 1876-1954 76 16 60 0 6012 3750 2186 0
Curt West psykoterapeut man 1959- 27 27 0 0 983 956 0 0
Edvard Westermarck sociolog man 1862-1939 Helsingfors Raseborg 6475 99 1105 1528 64386 4237 14613 9908
Sigurd Wettenhovi-Aspa astronom man 1870-1946 Helsingfors Helsingfors 1567 20 1175 372 29905 2089 23492 2757
Eyvind Wichmann fysiker man 1928-2019 Stockholm Berkeley 269 0 0 260 6198 0 0 3283
Thomas Wilhelmsson professor man 1949- 318 21 297 0 13142 2155 10669 0
Erik Adolf von Willebrand biolog man 1870-1949 Vasa Pernå 1560 35 58 873 83797 1208 1133 25921
Lennart Winqvist pedagog man 1921-2016 Esbo Helsingfors 24 24 0 0 2566 2542 0 0
Rolf Witting geofysiker man 1879-1944 Viborg Borgå 411 55 231 87 31160 2593 16943 4629
Georg Henrik von Wright ornitolog man 1805-1868 Kuopio Helsingfors 14785 1207 1035 2120 108382 4979 28484 10927
Ferdinand von Wright ornitolog man 1810-1887 Kuopio landskommun Morlanda socken 2189 130 1438 544 39553 5554 6735 12466
Magnus von Wright ornitolog man 1822-1906 Kuopio Kuopio 935 71 603 207 33592 5101 6990 6205
Wilhelm von Wright filosof man 1916-2003 Helsingfors Helsingfors 577 194 254 129 20349 8641 3776 4992
Moira von Wright professor kvinna 1957- Helsingfors 518 180 155 182 14856 5134 4837 2403
Clas Zilliacus professor man 1943- Mariehamn 64 24 40 0 6040 1195 4781 0
Gösta Ågren universitetslärare man 1936-2020 Nykarleby 522 134 205 117 27400 7201 6897 2902
Sven-Erik Åström historiker man 1921-1989 Helsingfors Helsingfors 46 10 36 0 9309 2106 7157 0