Wikipedia:Projekt GLAM/RU/World Wide Wikipedia 2016

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Öppna plattformar som Wikipedia ger nya möjligheter för offentligt finansierade institutioner att nå ut med sin kunskap och fullgöra sina uppdrag. Hur påverkar det hur vi behöver jobba med digitalisering, information och kulturarv på dessa öppna plattformar?

Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar och Wikimedia Sverige hälsar er välkomna till detta tvådagarsseminarium som belyser de möjligheter webben ger att jobba öppet och inkluderande. Vi utgår från de digitala plattformar som är öppna för alla att använda och lyfter fram verktyg som Wikipedia och Platsr.

Vi diskuterar frågor som till exempel: För vilka yrkesroller är det relevant att arbeta med öppna plattformar och vilka i organisationen behöver ansvara för arbetet? Vilka möjligheter ger det att koppla ihop information som finns i olika samlingar och arkiv? På seminariets andra dag går vi igenom hur du arbetar praktiskt på Wikipedia. Det är möjligt att delta på en eller båda av seminariets dagar.

Program
World Wide Wikipedia
Axel Pettersson från Wikimedia Sverige visar hur man redigerar Wikipedia på skrivstugan World Wide Wikipedia.
Lennart Guldbrandsson pratar om att använda Wikipedia på seminariet World Wide Wikipedia på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.
Henrik Summanen från Riksantikvarieämbetet pratar på seminariet World Wide Wikipedia på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.
Skrivstuga World Wide Wikipedia på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.
Deltagare vid workshopen World Wide Wikipedia på Världskulturmuseet i Göteborg.
Workshop kring att uppdatera Wikipedia på länsstyrelsen i Skåne. Stora Sessionssalen.
 • Torsdag: Seminarium
  • 13.00 Hej och välkomna
  • 13.15 Ny teknik, nya beteenden – Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
  • 14.00 Kort paus
  • 14.15 Bakom kulisserna på Wikipedia – Lennart Guldbrandsson
  • 15.00 Fika
  • 15.30 Arkeloggen - möjligheter och utmaningar med en samlad, digital kulturarvsförmedling – Hanna Jansson, Arkeloggen
  • 16.00 Diskussion
  • 16.30 Avslut
  • 17.00 Kvällsaktivitet
   • Stockholm – vi testar audioguiderna på Historiska museet. Klockan 18.00 har vi bokat bord på Restaurang Edo (Sushi) på Linnégatan 38 (egen kostnad).
   • Umeå – Kvinnor och WikipediaKvinnohistoriskt museum klockan 18.00.
   • Göteborg – Visning på Världskulturmuseet följt av middag (egen kostnad).
   • Malmö –
 • Fredag: Workshop
  • 9.00 Skriva på Wikipedia, redigering och uppladdning av bilder
  • 12.00 Lunch på egen hand
  • 13.00 Skriva och redigera
  • 14.30 Fika
  • 15.00 Skriva och redigera
  • 16.00 Avslut

Genom att använda hashtaggen #WorldWideWikipedia i sociala medier och i redigeringssammanfattningar går det att följa vad som händer. Verktyget Wikipedia Social Search visar alla redigeringar.

Orter