Wikipedia:Projekt Hållbar utveckling

Från Wikipedia

PROJEKT HÅLLBAR UTVECKLING

Projekt Hållbar utveckling är svenskspråkiga Wikipedias samarbete för att utveckla och förbättra artiklar om hållbar utveckling samt för att utöka informationen om hållbar utveckling i befintliga artiklar där det är lämpligt.

Känn dig varmt välkommen att bidra och diskutera!


Skapa artiklar[redigera | redigera wikitext]

Som jag ser det behöver vi förklara följande: - Begreppet hållbar utveckling - Historik om hur begreppet växt fram utifrån arbete med "naturvård" via "miljövård" till "hållbarutveckling" - Grundprinciper för hållbar utveckling. Här behöver vi förklara t.ex. systemvillkoren, riktningsanalysen, permakulturprinciperna, naturkontraktet, Max Neefs grundläggande mänskliga behov mm

Utöka befintliga artiklar inom ämnet[redigera | redigera wikitext]

Lägga till information om hållbar utveckling i andra befintliga artiklar[redigera | redigera wikitext]

Identifiera 50 viktiga artiklar[redigera | redigera wikitext]

Försök identifiera 50 centrala artiklar i ämnet som det är viktigt att det finns bra information kring och som senare skulle kunna lämpa sig för översättning till andra språk. Förbättra och ändra gärna i listan nedan.

 1. Hållbar utveckling
 2. Globala målen
 3. Lärande för hållbar utveckling
 4. Ekonomisk tillväxt
 5. Ekologiskt fotavtryck
 6. Planetära gränser
 7. Holistiskt förhållningssätt
 8. Handlingskompetens
 9. Avståndsmoral
 10. Tvärvetenskapligt förhållningssätt alternativt Tvärvetenskap
 11. Ämnesövergripande arbetssätt
 12. Synergieffekt
 13. Resiliens
 14. Återkopplingseffekt
 15. Verklighetsbaserat lärande
 16. Systemkritik
 17. Återbruk
 18. Paradigmskifte
 19. Lokalsamhälle
 20. Informell ekonomi
 21. Ekonomiska system
 22. Hållbar ekonomi
 23. Ekofeminism
 24. Cirkulär ekonomi
 25. Ekosystemtjänst
 26. Biodiversitet
 27. Biologisk mångfald
 28. Miljömål
 29. Generationsmålet
 30. IPCC
 31. Klimatförändring
 32. Klimatanpassning
 33. Klimatomställning
 34. Djuphålstoalett (Pit toilet)
 35. Bevattning
 36. Droppbevattning
 37. Vattenpump
 38. Vattenkälla
 39. Spis
 40. Skorsten
 41. Vattenrening
 42. Vätgassamhället
 43. Ekologisk hållbarhet

Wiki99[redigera | redigera wikitext]

I metaprojektet m:Wiki99 har följande artiklar identifierats som viktiga, men saknas fortfarande på svenskspråkiga Wikipedia. Notera att etiketten på Wikidata inte nödvändigtvis är det bästa namnet för artikeln även om den är på svenska.

Språkutgåvor
Wikidataobjekt Etikett # svwiki enwiki dewiki frwiki eswiki nowiki dawiki
d:Q9828451 allmänningar 23 - Commons Commons Communs Comunes - -
d:Q18466271 biodiversitetsförlust 29 - Biodiversity loss Biodiversitätskrise Perte de la biodiversité Pérdida de biodiversidad - -
d:Q526925 klimatförändring i Arktis 18 - Climate change in the Arctic Folgen der globalen Erwärmung in der Arktis Changement climatique dans l'Arctique Deshielo ártico - -
d:Q5347364 effects of climate change on humans 11 - Effects of climate change on humans - - Efectos del calentamiento global sobre las personas - -
d:Q2982731 ecological collapse 8 - Ecological collapse - Effondrement écologique Colapso ecológico - -
d:Q2751054 sustainable agriculture 34 - Sustainable agriculture Nachhaltige Landwirtschaft Agriculture durable Agricultura sostenible - -
d:Q3115646 scientific consensus on climate change 19 - Scientific consensus on climate change Wissenschaftlicher Konsens zum Klimawandel Consensus scientifique sur le changement climatique Opinión científica sobre el cambio climático - -
d:Q1410590 History of climate change science 17 - History of climate change science Forschungsgeschichte des Klimawandels Histoire de la recherche sur le changement climatique Historia de la ciencia del cambio climático - -
d:Q1554076 politisk ekologi 27 - Political ecology Politische Ökologie Écologie politique Ecología política Politisk økologi Politisk økologi
d:Q3046459 Earth system science 15 - Earth system science Erdsystemwissenschaft Science du système Terre Ciencia del sistema Tierra - -
d:Q29639359 climate litigation 23 - Climate change litigation Gerichtsverfahren zum Klimawandel Litiges relatifs au changement climatique Litigio climático - -
d:Q949223 global warming conspiracy theory 8 - Climate change conspiracy theory - Théories du complot sur le réchauffement climatique Teoría conspirativa del calentamiento global - -
d:Q80638 vattenkraft 71 Vattenkraftsel Hydroelectricity - Énergie hydroélectrique Hidroelectricidad - -
d:Q1962383 hållbar energi 36 - Sustainable energy Nachhaltige Energie Énergie durable Energía sostenible - Bæredygtig energi
d:Q1774424 klimatneutralitet 31 - Carbon neutrality Klimaneutralität Neutralité carbone Neutralidad de carbono - -
d:Q167631 list of countries by carbon dioxide emissions per capita 17 - List of countries by carbon dioxide emissions per capita Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant - - -
d:Q20127660 wastewater treatment 21 - Wastewater treatment - Traitement des eaux usées - - -
Användarnamn Blev medlem i projektet Skriver främst om
Sophie Österberg (WMSE) 23 jan 2013
NatureDan 23 jan 2013 Sprider kunskap om gruppen och arbetet och skriver det jag ser att jag kan bidra med.
Ainali 13 sep 2014 Hjälper till med organisering, wikifiering och struktur.
Apanr4 27 sep 2014 Skriver det jag ser att jag kan bidra med.
Kentlarserik 3 feb 2015 Skriver det jag ser att jag kan bidra med.