Wikipedia:Projekt Psalmer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[redigera

Projekt Psalmer

Mål och Metoder

Praktpsalmbok 1899.jpg
Projekt Psalmers primära mål är att göra Wikipedia till den främsta källan för saklig, korrekt och välformulerad information om den kulturskatt som utgörs av psalmerna, med huvudsaklig inriktning på svenskspråkiga psalmer och psalmer på andra språk som publicerats i svenskspråkiga samlingar.
Sätta upp en Portal Psalmer för läsares introduktion och navigering

Alla intresserade samarbetar för att ta fram fakta om psalmernas innehåll, upphov, melodier och publicering i olika verk. Artiklar skrivs om psalmböcker, psalmer, psalmförfattare och kompositörer. Flera listor underhålls för översikt och navigering.

 • Diskussion om psalmrelaterade artiklar kan med fördel föras på Wikipediadiskussion:Projekt Psalmer (fliken högst upp!)
 • Bilden visar framsidan av 1819 års psalmbok i praktupplaga från 1899 Fröléen & Comp. Text, noter, biografier, porträtt, evangelietexter, konkordanstabeller m.m. (kvarto, (22x26x5 cm) med mässingsknäppe)

[redigera

Att göra
Att göra

 • Byt ut gamla {{Psalmlänk}} mot nya {{Psalmlänkar}} och leta länkar till noter och musik. Lägg till "Psalmlänkar" så snart det finns något av text, noter eller musik.
 • Använd (byt till) mallarna {{Psalmrad}} och {{Psalmavd}} för att få nya layouten för "rutan" för en avdelning i en psalmboks psalmregister. Se exempel i Svensk söndagsskolsångbok 1929. Lista här vilka psalmböcker som ska göras först:
 • När nya projektmallen {{PPS}} sätts i en artikels diskussionssida läggs även artikeln i en kategori: Kategori:Psalmstubbar för parameter =1, Kategori:Psalmarbete för parameter =2 eller Kategori:Psalmkontroll för parameter =3. Dessa kategorier ska helst vara tomma och syftet med dem är att hämta arbetsuppgifter ur när man har en stund över och lite arbetslust.

[redigera

Arb pågår
Arbete pågår

 • Nedanståande utvecklingsarbete har utförts enligt nedan men stoppats av en liten men styrande grupp Wp-användare. Någon vidare utveckling här kommer därför inte att ske men texten får stå kvar som historik.
 • Fredrik utvecklar mallar, senaste är {{Qinfo p}} (och flera rubrikmallar)
 • Fredrik utvecklar externt special-program för "mass"-bearbetning utanför Wp. Programmet gör hittills
  • Psalmboksrubrikmärkning: Tar in ett psalmboksregister med standardrubriker, till exempel ===Guds härlighet===, och gör om alla rubriker i hela registret till ID-märkta, till exempel ===Mall:Qinfo p===. Nya rubrikerna är märkta så att de kan användas för direktlänkning oberoende av om texten har ändrats.
  • Omformning av psalmboksavdelning: Tar in ett psalmboksregister med standardavdelningar i gråa rutor med streckad kant och annan stilsort (de som skapas med mellanslag först på varje rad). Gör om alla rutor i hela registret till ny layout med ljusblå bakgrund. Nya rutorna är tabeller vars färg och bredd kan bestämmas, automatisk radbrytning sker. De använder mallarna {{Psalmavd}} och {{Psalmrad}} dvs alla funktioner i mallen {{Txxnomu}} är tillgängliga. Efter bearbetning är det bara att lägga till "n=extern länk", m=.." osv.
  • Skapa rubrikmall för psalmbok: Tar ett psalmboksregister och skapar den mall som behövs för att mallen {{Psbref}}, som används under "Publicerad i" i en psalmartikel, ska kunna länka direkt till en rubrik inuti em psalmboks register (i st.f. bara till överst på psalmbokssidan). Man anger för varje psalmbok ett ID-nummer för resp. rubrik i st.f. hela rubrikens text. Rubrikmallen är en mallartikel som översätter ID-numret till rätt text som sedan länkas direkt till. Programmet skapar alltså en helt färdig Wp-artikel - bara att kopiera in.
  • Arbete och idéer på gång:
   • Automatkolla länkar i projekt psalmer

[redigera

Aktuella diskussioner
Aktuella diskussioner

Delta gärna i diskussionerna - det är ofta kort tid mellan förslag och "sjösättning" !

 • Rubriker och Rubriknivåer i 1819 - Fredrik 24 maj

[redigera

Nyheter
Nyheter

 • Den 22 juni 2006 finns 158 psalmböcker identifierade, varav 136 har artiklar.
 • Den 24 maj 2006 invigdes en nyredigerad projektsida (Tack Fredrik!)
 • Den 11 maj 2006 fanns 1382 psalmer inskrivna plus 163 psalmstubbar, dvs 1545 psalmartiklar
 • Den 4 april 2006 startar projektet, med cirka 1 200 psalmer publicerade inom området redan

[redigera

Nya artiklar
Nya artiklar

Här noteras större artiklar under pågående arbete eller nyss avslutade så att projektmedlemmar kan hjälpas åt.

[redigera

Deltagare
Deltagare

Damast Tubaist Peter Övriga Du ?

Den som inte är "formell deltagare" får mycket gärna ändå bidra. Använd sidan för Övriga deltagare ovan.

[redigera

Resurser
Resurser

hos alla ... hos Damast ... hos Peter R ... hos Tubaist ... hos Övriga

Sida med internetlänkar

Externa länkar till psalmkällor utan egna artiklar på Wikipedia:

 • texter ur Swenske Songer eller wijsor 1536
 • texter ur Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter från 1870 med psalmer
 • texter ur Svenska missionsförbundets sångbok 1894 & 1903
 • texter ur Musik till Psalmisten 1922 från Svenska Baptistmissionen
 • texter ur Svensk söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster från 1929
 • texter ur Vita Bandets Sångbok 1915, utgiven av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
 • texter ur 1921 års tillägg med 1819 års psalmer
 • texter ur 1937 års psalmbok
 • texter ur 1940 års Melodipsalmbok

eller skriv dina tips direkt här!

 • Psaltaren är en vanlig källa eller referens i alla psalmböckerna, varför det är bra att ha den lätt tillgänglig: PSPS = Psaltaren Finns på Projekt Runeberg [1]

Psalmrelaterat

Allmänt

[redigera

Mallar
Mallar

Beskrivning Mall Exempel
"Gula länkrutan" {{Psalmse}} Se exempel
Länka artikel, psalmtext, noter, musik {{Txxnomu}} Hela världen fröjdes Herran  Text  Noter Musik
Psalms länkar till text, noter, musik {{Psalmlänkar}} Ruta för psalms text, noter och musik
Psalmboks-ID {{Psabok}} ID "SSS1929" = Svensk söndagsskolsångbok 1929
Psalmboks-referens {{Psbref}} Sånger af Nanny 1872 som nr 53 under rubriken "4. Andeliga Skolsånger"
"Rubrikankare" {{Qinfo p|4}} Mall:Qinfo p "Ankaret" heter 4, används för direktlänkning
Kategori:Länkmallar Rubrikmallar Allmänt om mallar

Vill du ha en verktygslåda för alla aktuella mallar så skriv denna text till valfri sida: (inkl. klamrarna) {{Pstools}}

[redigera

Nya artiklar
Bra artiklar

Listan kommer så småningom men kommer bara att omfatta särskilt utvalda artiklar som skribenter och läsare själva valt/utsett. Skriv "din egen" utvalda artikel överst, gärna med motivering.