Wikipedia:Projekt kvinnor/Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia/protokoll

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Välkommen   Vad händer i projektet?   Artiklar vi har jobbat med   Önskelistor   Övrigt
Göteborgs Lagerhus, där ingången till Litteraturhuset ligger längst bort på vänster långsida. Litteraturhuset startades 2013 som en del av stadsbibliotekets verksamhet. Sedan oktober 2014 drivs den vidare av en ideell förening.

På den här sidan för vi ett slags protokoll över vilka som deltagit på skrivstugorna och vad vi gjort.

Vad har hänt i projektet på senaste tiden?

Tidigare träffar[redigera | redigera wikitext]

Träffar 2019[redigera | redigera wikitext]

 • Cb = användning av de inköpta lånedatorerna (Chromebook)
Januari

1 januari

242:a skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, BodilKristina, Togo413, FDellby (Cb), Vätte (på distans)

 • Hannibal: administrativa saker, hjälp, Ann Bannon
 • Paracel63: hjälp, IBBY, fotouppladdning av författare (se wp:bok18)
 • Vätte: Julie Myerson, granskar redigeringar och letar referenser i Svensk Bokhandel
 • BodilKristina: Påbörjat artikel om TV-programmet Vi unga

8 januari

243:e skrivstugan. Närvarande: Boelnorra, NinaKatarinaKarlsson (ny), Paracel63, Vätte (Cb), Lgmka, FDellby (Cb), BodilKristina, Guadalupe Freden, Hawiwaxa + 6 personer på distans (i Falun via Skype)

15 januari

244:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Martina Clara, Hannibal, BodilKristina, Lgmka, FDellby (Cb), Guadalupe Freden

 • Paracel63: hjälp, planering, Carmen Villoro
 • BodilKristina. Skrivit på artikeln om TV-programmet Vi unga. Fortfarande i sandlådan.
 • Hannibal: Hjälp, administrativa saker

22 januari

245:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Boelnorra, Togo413, Martina Clara, Pannikaannika, FDellby

 • Hannibal: Cecilia Davidsson, administrativa saker
 • Paracel63: hjälp, admin, tecknade serier, Beth Rodergas

29 januari

246:e skrivstugan, denna gång i Litteraturhusets kontor. Närvarande: Hannibal, Guadalupe Freden, Paracel63, Vätte, Lgmka, BodilKristina

 • Hannibal: administrativa saker inför 5-årsjubileet, hjälp, fortsätter granska tidigare artiklar
 • Paracel63: hjälp, serieskapare, Jorun Jonasson
 • Vätte: hjälp, jubileumsplaner och Jonna Bornemark
Februari

5 februari

247:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Vätte (på distans), BodilKristina, Martina_Clara, Boelnorra, Lgmka

12 februari

248:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, AstridMassel (ny), Lgmka, BodilKristina, Paracel63, Martina_Clara, Vätte, Ylvalima, FDellby

 • Hannibal: Hjälp, administrativa saker, arbetar med Svensk Bokhandel
 • AstridMassel: Sigrid Hjertén
 • Paracel63: Solblomma (artist), administration, hjälp, tecknade serier
 • BodilKristina Laddat upp bild på Ingrid Förster. Förberett bilder
 • lgmka Arbetar i sandlåda med Eva Ermenz.
 • Vätte: Hjälp + administration

19 februari

249:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, BodilKristina, Hannibal, Guadalupe Freden, Boelnorra, Lgmka, Pannikaannika (Cb), Katjavb (ny), Paracel63, Togo413, Ylvalima, FDellby (Cb)

 • Hannibal: Hjälp, administration
 • Paracel63: Hjälp, serieskapare
 • Vätte: Hjälp + administration
 • lgmka: publicerat Eva Ermenz

26 februari

250:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Vätte (på distans), Yvalima, BodilKristina, Martina Clara, Togo413, FDellby

 • Hannibal: Budget, granskar tidigare artiklar
 • Martina Clara: Nine (musikal)
 • Vätte: Hjälp + administration
Mars
{{{2}}}
April

9 april

256:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Boelnorra, Paracel63, Martina Clara, Parolajo, FDellby

16 april

257:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Boelnorra, BodilKristina, Lgmka, Guadalupe Freden, Vätte

23 april

258:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, BodilKristina, Paracel63, oinloggad gäst (m) som skänkte 100 kr, Ladanalinhyllan (Cb), Lgmka, Irmia (ny)/(Cb)

 • Hannibal: puts, Susan och Mats Billmark, hjälp, Sofia Ullman
 • Paracel63: foton, hjälp, Jillian Tamaki
 • BodilKristina: publicerat artikel om Inger Egler, laddat upp foton
 • lgmka: publicerat Åsa Wohlin

30 april

259:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63 + besökare (kv.)

Maj

7 maj

260:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Lgmka, Boelnorra, Paracel63, Martina Clara

14 maj

261:e skrivstugan. Närvarande: Guadalupe Freden, Hannibal, Lgmka, Paracel63

21 maj

262:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Boelnorra, Togo413

28 maj

263:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Vätte (distans), Togo413, Martina Clara

Juni

4 juni

264:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Vätte (distans), Togo413, Ladanalinhyllan (cb)

11 juni

265:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Boelnorra, Vätte (distans), Ladanalinhyllan, Togo413, Vrångö + oinloggad (kv., [Cb])

18 juni

266:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Amandaduregard (ny), Paracel63, BodilKristina (distans), Lgmka, Bruno-Montseny (ny), Ladanalinhyllan, Dubaco (ny)

25 juni

267:e skrivstugan. Närvarande: Boelnorra (cb), Hannibal, Paracel63, Lgmka, Mobacka, Ladanalinhyllan (cb), FDellby + 3 oinloggade/kortare stund (2 kvinnor)

Juli
{{{2}}}
Augusti

6 augusti

273:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Ladanalinhyllan (cb), Lgmka, Mobacka, oinloggad (kv. lärare på Folkuniv.)

13 augusti

274:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Mobacka, Ladanalinhyllan, oinloggad (kv)

20 augusti

275:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Ladanalinhyllan, Ölmanäs, Lgmka, Parolajo (kort stund), Vätte, Boelnorra

27 augusti

276:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, Paracel63, Mina Afsar + 1 (kv), Ladanalinhyllan, Lgmka, Mobacka

 • Vätte: hjälp, adminstuff, småfix
 • Paracel63: introduktion, hjälp
 • Mobacka: Lou Andreas-Salomé
September

3 september

277:e skrivstugan. Närvarande: Vätte (distans), Paracel63, Boelnorra, Lgmka, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), AnneliMargret (ny)

 • Vätte: småfix
 • Paracel63: introduktion,
 • lgmka: publicerat komplettering i Ann Bannon. Arbete i sandlådan med bl.a. Kulla-Gulla.
 • BodilKristina: Påbörjat i sandlådan artikel om Edit Ahrenlöf.

10 september

278:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Boelnorra, Lgmka, BodilKristina, Mobacka, Pannikaannika, Ladanalinhyllan (Cb)

 • Paracel63: hjälp, Dàmaris Gelabert
 • BodilKristina: Fortsatt i sandlådan artikel om Edit Ahrenlöf
 • lgmka: källinsamling till Kulla-Gulla i sandlådan

17 september

279:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Mobacka, Ladanalinhyllan (Cb), Historiker + 4 fr Folkuniversitetet (3 kv)

24 september

280:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Mobacka, Ladanalinhyllan (Cb), Boelnorra, FDellby, Parolajo, Historiker + 1 gäst

 • Vätte: adminstuff
 • Paracel63: Bokmässan, hjälp, administration

1 oktober[redigera | redigera wikitext]

281:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte (på distans)

 • Paracel63: Bokmässan (bilduppladdningar etc), Marit Kapla
 • Vätte: adminstuff och småfix
 • BodilKristina: laddat upp bilder från Bokmässan

8 oktober[redigera | redigera wikitext]

282:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), FDellby, Boelnorra, Lgmka, Vätte (på distans) + 5 faluiter via Skype (2 kv)

 • Paracel63: admin, bilduppladdningar, Les Kol·lontai
 • Vätte: puts i Rebecka Åhlund samt diverse småfix
 • BodilKristina: skaffar material till artiklar

15 oktober[redigera | redigera wikitext]

283:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Lgmka, Vivekaoverland (Cb), Ladanalinhyllan, Parolajo, Vätte, oinloggad (kv)

22 oktober[redigera | redigera wikitext]

284:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, Paracel63, FDellby (Cb), Lgmka, BodilKristina, Mina Afsar + 4 (kv)

29 oktober[redigera | redigera wikitext]

285:e skrivstugan. Närvarande: Vätte (på distans), Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Boelnorra, Ladanalinhyllan

 • Paracel63: Lady Witch, admin, förrådsrensning
 • lgmka: Nina Wähä, utökad artikel.
 • Vätte: Sorterar och städar vår todo-sida och önskelistor-sida
 • BodilKristina: Charlotte Qvandt (sandlådan)

5 november[redigera | redigera wikitext]

286:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, Mobacka, Vätte (på distans), FDellby + 2 oinloggade (1 kv)

12 november[redigera | redigera wikitext]

287:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, Ladanalinhyllan, Boelnorra, BodilKristina, Adville, Vätte

19 november[redigera | redigera wikitext]

288:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina (på distans), Ladanalinhyllan (Cb), Vätte, Vivekaoverland, FDellby + oinloggad (Zara, kv)

26 november[redigera | redigera wikitext]

289:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte, Boelnorra

3 december[redigera | redigera wikitext]

290:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte, lgmka (på distans) + oinloggad (kv)

 • Paracel63: admin, fotoarbete
 • lgmka: källinsamling i sandlådan
 • Vätte: rapporteringar och adminstuff
 • BodilKristina: Fortsatt med artikeln Clary Jansson, adminstuff

10 december[redigera | redigera wikitext]

291:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte (på distans), lgmka, Boelnorra, Gudmund Bergqvist


Sammanfattning 2019, första halvåret[redigera | redigera wikitext]

 • Sammanlagt var 210 deltagare på våra 26 tisdagsträffar i Göteborgs lagerhus (Litteraturhuset, Tidskriftsverkstan, Kulturverkstan eller kafé Frilagret, inklusive vissa som deltagit på distans). Detta är inklusive femårsfirandet den 12 mars men oräknat relaterade wikiläger i regionen.
 • Första halvåret 2019 var könsfördelningen bland deltagarna (undantaget besökare som bara fått kort information, men inklusive deltagare som varit med på distans när de har varit antecknade) följande: 103 kvinnor och 210–103 = 107 män. Dessa siffror inkluderar oinloggade deltagare.
 • Unika personer med användarkonton (de enda som kunnat räknas) var under halvåret minst 35 stycken (varav cirka 21 kvinnor).
 • Projekt Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia fick under halvåret 9 nya registrerade deltagare.