Wikipedia:Projekt svenska kommuner-skapa ensad struktur

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektet[redigera | redigera wikitext]

Syfte[redigera | redigera wikitext]

Syftet med projektet är att uppdatera innehållet i artiklarna, harmonisera kommunartiklarna och att undvika allt för mycket punktlistor, det vill säga att utveckla punktlistor till brödtext. Fokus ligger på artikelns struktur och komplettering av avsnitten Topografi och Hydrografi, Naturskydd, Styre, Näringsliv och Kulturarv. Således bör samtliga artiklar efter genomgång åtminstone ha följande rubriker:

 • Ingress med mall
 • Administrativ historik
 • Geografi
  • Topografi och hydrografi
  • Naturskydd
  • Administrativ indelning
  • Tätorter
 • Styre och politik
  • Styre
  • Kommunfullmäktige
   • Presidium
   • Mandatfördelning 1970-2022
 • Ekonomi och infrastruktur
  • Näringsliv
  • Infrastruktur
   • Transporter
 • Befolkning
  • Demografi
   • Befolkningsutveckling
 • Kultur
  • Kulturarv
  • Kommunvapen

Förslag på rubriker[redigera | redigera wikitext]

Förslag på rubriker (med alternativa förslag inom parentes) Se även: Skellefteå kommun som används som referenskommun. Strukturen bygger på strukturen enligt Wikipedia:Att skriva om geografi och har dels diskuterats på dess diskussionssida, och på Bybrunnen, här och här. Vidare har artikeln Umeå kommun legat för synpunkter på Wikipedia:Artikelgranskningar sedan den 4 maj 2022. Samtliga artiklar som genomgått förändringar fram till september har även förts in på Wikipedia:Månadens artiklar.

(Inledning)

 • Administrativ historik
 • Geografi
  • Topografi och hydrografi
  • Klimat
  • Växt- och djurliv
  • Naturskydd
exempelvis nationalparker, naturreservat eller andra miljöåtgärder.


 • forts. under geografi
  • Administrativ indelning
  • Tätorter
exempelvis andelen bosatta i Tätorter samt vilka tätorter som finns i kommunen. Eventuellt även antal invånare i respektive tätort.


 • Styre och politik
  • Styre
  • Politik
  • Kommunalråd
  • Kommunfullmäktige
  • Nämnder
   • Kommunstyrelse
   • Övriga nämnder
  • Internationella relationer/Vänorter
 • Ekonomi och infrastruktur
  • Näringsliv
   • Jord- och skogsbruk, fiske
   • Energi och råvaror
   • Industri
   • Tjänster och turism
  • Infrastruktur
   • Transporter
   • Internet
   • Utbildning och forskning
   • Sjukvård, andra viktiga samhällstjänster
 • Befolkning
  • Demografi
   • Befolkningsutveckling
   • Diverse befolkningsstatistik
   • Migration/Utrikes födda osv.
  • Språk
  • Religion
  • Sociala förhållanden
  • Hälsa
 • Kultur
  • Museer
  • Offentlig konst
  • Kulturarv
exempelvis världsarv, fornlämningar,

kulturmiljöer, byggnadsminnen osv.


 • forts. under kultur
  • Massmedier
   • Press och förlag
   • Radio och television
  • Konstarter
   • Musik och dans
   • Teater
   • Bildkonst
   • Litteratur
   • Film
   • Arkitektur
  • Kommunsymboler
   • Kommunvapen
   • Kommunfågel
  • Idrott

(+ standardrubriker: Se även Referenser(eller Källor) Vidare läsning, Externa länkar)

Genomgångna artiklar[redigera | redigera wikitext]

Följande artiklar har fått den nya strukturen:

 • Artikeln var bland de första att gås igenom i projektet och saknar därför ett antal rubriker.
  • Artikeln har exempelvis rubrikerna Namn och/eller historia.

Sidoprojekt[redigera | redigera wikitext]

Befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Artiklarna bör använda samma mall för Befolkningsutveckling. Följande artiklar använder i dagsläget mall:Befolkningsutveckling respektive mall:Befolkningsutveckling2:

Karta som visar vilka kommunartiklar som använder mallen.
  Kommunartikeln använder mallen Befolkningsutveckling.
  Kommunartikeln använder mallen Befolkningsutveckling2.
  Kommunartikeln använder vare sig mallen Befolkningsutveckling eller mallen Befolkningsutveckling2.

Tätorter[redigera | redigera wikitext]

De flesta kommuner skulle behöva en genomgång för att stämma av med SCB:s tätortsavgränsning 2020. Detta då de flesta inte uppdaterats sedan 2015, vissa inte sedan 2005 och 2010. Exempelvis Grästorps kommun har inga tätorter alls i artikeln. Jag uppdaterar i en del artiklar dock inte alla.

Redovisa topografi[redigera | redigera wikitext]

Larske föreslog, och gjorde i ordning, ett bra sätt att redovisa vad kommunens yta används till. Dessa hittas här: Ale kommun–Herrljunga kommun, Hjo kommun–Mora kommun, Motala kommun–Säters kommun och Sävsjö kommun–Övertorneå kommun.

Kommunvapen[redigera | redigera wikitext]

Diskussion har nyligen hållits på Bybrunnen gällande bilder till detta stycke. Det är väldigt ojämt en del artiklar har en massa bilder även på historiska Kommunvapen, andra saknar helt bilder. Detta skulle behöva harmoniseras. Detta överlåter jag dock åt någon annan.