Wikipedia:Projekt världsarv

Från Wikipedia

[redigera

Projektet världsarv

Välkommen till Projekt världsarv på Wikipedia! Detta projekt går ut på att få artiklar om UNESCO:s samtliga världsarv och ge dem en mer enhetlig utformning än de har idag.

[redigera

Bidra till projektet
Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

 1. Leta upp ett världsarv som det saknas artikel om (kolla i listorna, se under resurser).
 2. Du kan också leta upp en världsarvsstubb att utveckla.
 3. Förläng världsarvsstubbar under 1000 bytes
 4. Har du hittat fakta om ett världsarv, kolla om informationen fattas i artikeln och skriv in i så fall.

[redigera

Tillkännagivanden
Tillkännagivanden
Tillkännagivanden

2005

 • 14 maj startas Projekt UNESCO:s Världsarv
 • 16 maj - ett av världsarven; Stonehenge, nomineras till veckans samarbete.
 • 5 juni - UNESCO:s världsarvslista delad i 4 delar, länkar till listan ändras till att peka på Världsarv
 • 13 juni - Ett världsarv - Donaudeltat - är utsett till Veckans översättningMeta.
 • 30 juni - En lista över nominerade världsarv finns nu inlagd.
 • 3 juli - Som första Wikipedia i världen har den svenska nu artiklar om samtliga världsarv i Afrika.
 • 9 juli - Artiklar finns nu om hälften av alla världsarv
 • 14 juli - 7 nya världsarv har fastställts av världsarvskommittén. Dessa har lagts till i respektive lista. De två nya i Afrika har redan fått varsin artikel.
 • 19 juli - Som första Wikipedia i världen har den svenska nu artiklar om samtliga världsarv i Sydamerika (även Oceanien sedan tidigare).

2006

 • 19 augusti - Artikeln Världsarv blir en utvald artikel.
 • 20 augusti - Som första Wikipedia har den svenska nu artiklar över samtliga hotade världsarv.
 • 25 oktober - Alla länders världsarvskategorier är nu justerade till "Världsarv i ..."

2007

[redigera

Läsvärda artiklar
Läsvärda artiklar
Läsvärda artiklar

[redigera

Nya artiklar
Nya artiklar
Nya artiklar

[redigera

Att göra
Att göra
Att göra

 1. Fylla luckorna och arbeta bort stubbar
 2. Höja standarden på artiklarna om de 30 nordiska världsarven till läsvärda eller utmärkta
 3. Lägga till artiklar för de nya världsarven efter världsarvskommitténs möte

[redigera

Deltagare
Deltagare
Deltagare