Wikipedia:Skiljedomskommitté/Val

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Interimskommitténs uppdrag beskrivs närmare på sidan Wikipedia:Skiljedomskommitté.

Ordinarie val till skiljedomskommitté hålls varje maj och varje november från och med 2007.

Valprocedur[redigera | redigera wikitext]

Val går till enligt följande:

Från den 4:e till och med den 10:e dagen i valmånaden pågår nomineringar till skiljedomskommittén. Nomineringarna listas under egen rubrik på WP:AAB med länk till användarsida och användarbidrag. Den som blir nominerad måste också uppmärksammas på sin användardiskussion. De nominerade som tackar ja till nomineringen kan ge lite information om sig själva med stöd av Wikipedia:Skiljedomskommitté/Ledamotsformulär. Om någon nominerad tackar nej eller inte har svarat avlägsnas den personen från listan när nomineringstiden går ut.

Efter nomineringstidens utgång inleds omröstningen, som pågår i 14 dygn, från den 11:e till och med den 24:e dagen i valmånaden.

Vid varje kandidat kan man rösta för, emot, eller neutralt. Neutrala röster räknas inte vid sammanräkningen.

Vid varje röst kan den röstande, om så önskas, lämna en kommentar/motivering. Ingen diskussion företas på själva omröstningssidan. Eventuella diskussioner om omröstningen ska i stället föras på diskussionssidan.

Samtliga kandidater som får minst 75% stöd ("för"-röster i förhållande till summan av "för" och "emot") blir valda till skiljemän eller reserver. Dessa kandidater rangordnas efter antalet för-röster, där de tre med flest positiva röster blir valda till att ingå i skiljedomskommittén i 18 månader.

För att skilja kandidater åt som har samma antal för-röster används andelen positiva röster. Om flera kandidater har exakt samma rösttal, så får man gå tillbaka i tiden till det sista tillfället då röstetalen skiljde sig åt.

Om inte tillräckligt många kandidater får 75% stöd, står dessa positioner vakanta tills nästa val av skiljedomskommitté.

Rösträtt och valbarhet[redigera | redigera wikitext]

Eftersom ledamöterna i Skiljedomskommittén skall väljas bland de mest betrodda användarna i wikigemenskapen, är både rösträtt och valbarhet begränsade till dem som har varit verksamma ett tag. Rösträtt har alla användare som varit registrerade i minst 3 månader och gjort totalt minst 400 redigeringar. Samma regler gäller för vilka som är valbara.

Administratörsval[redigera | redigera wikitext]

De användare som får 75% stöd eller mer i omröstningen blir även valda till/omvalda som administratörer.

Reserver[redigera | redigera wikitext]

Då en skiljeman hoppar av eller förlorar sin plats i skiljedomskommittén så får en reserv dennes plats i skiljedomskommittén. Reserver som inte träder in som skiljemän kvarstår som reserver fram till ingången av nästföljande valmånad.

Val- och mandatperioder[redigera | redigera wikitext]

Grupp turkos[redigera | redigera wikitext]

valperiod mandatperiod antal skiljemän
10 - 24 nov 2006 25 nov 2006 - 24 nov 2007 1
11 - 24 nov 2007 25 nov 2007 - 24 maj 2009 3
11 - 24 maj 2009 25 maj 2009 - 24 nov 2010 3
11 - 24 nov 2010 25 nov 2010 - 24 maj 2012 3

Grupp rosa[redigera | redigera wikitext]

valperiod mandatperiod antal skiljemän
10 - 24 nov 2006 25 nov 2006 - 24 maj 2008 3
11 - 24 maj 2008 25 maj 2008 - 24 nov 2009 3
11 - 24 nov 2009 25 nov 2009 - 24 maj 2011 3
11 - 24 maj 2011 25 maj 2011 - 24 nov 2012 3

Grupp gul[redigera | redigera wikitext]

valperiod mandatperiod antal skiljemän
10 - 24 nov 2006 25 nov 2006 - 24 maj 2007 1
11 - 24 maj 2007 25 maj 2007 - 24 nov 2008 3
11 - 24 nov 2008 25 nov 2008 - 24 maj 2010 3
11 - 24 maj 2010 25 maj 2010 - 24 nov 2011 3

Tidsskiss[redigera | redigera wikitext]

Val till skiljedomskommittén i november 2006 (interimskommittén)[redigera | redigera wikitext]

Placering Namn Ja Neutral Nej Ja+Nej % Ja
1 Nicke L 40 1 1 41 97,6%
2 Gunnar Larsson 36 0 1 37 97,3%
3 Ettrig 30 5 1 31 96,8%
4 MoRsE 27 5 1 28 96,4%
5 Hannibal 23 4 1 24 95,8%
6 Lelle1987 16 9 1 17 94,1%
7 Caesar 27 4 3 30 90,0%
8 Boivie 20 6 7 27 74,1%
9 Fred Chess 10 7 7 17 58,8%
10 Stromdal 2 5 18 20 10,0%
11 Klurre 2 4 22 24 8,3%

De fem kandidater som fick högst andel positiva röster ingår i interrimskommittén från och med 25 november 2006. De tre första sitter till 24 maj 2008, den fjärde till 24 november 2007, och den femte till 24 maj 2007.

Val till skiljedomskommittén i maj 2007[redigera | redigera wikitext]

Placering Namn Ja Neutral Nej Ja+Nej % Ja
1 Dcastor 46 0 0 46 100,0%
2 Riggwelter 46 0 1 47 97,9%
3 Hannibal 41 0 0 41 100,0%
4 Lelle1987 35 1 0 35 100,0%

Val till skiljedomskommittén i november 2007[redigera | redigera wikitext]

Placering Namn Ja Neutral Nej Ja+Nej % Ja
1 MoRsE 34 3 2 36 94,4%