Genväg: WP:SORT

Wikipedia:Sortering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här texten handlar om hur artiklar sorteras.

Det som sorteras i Wikipedia är kategoriserade artikelnamn. Till varje kategori X, finns en artikel "Kategori:X" som innehåller en lista över artiklar i kategorin. Dessa artikelnamn är det som sorteras.

Sortering och standardsortering[redigera | redigera wikitext]

Sorteringen av artikelnamnen är alfabetisk – efter de principer som ligger i programvaran. Man kan för en viss sida avvika från denna sortering antingen genom att specificera en speciell sortering för en given kategori eller genom att ange en standardsortering, som gäller överallt där det inte har angivits något annat.

Genom att ange en annan sortering än som i artikelnamnet, kan man få personartiklar sorterade efter efternamn och inte efter förnamn, som annars skulle bli fallet. Detta är huvudorsaken för att man anger standardsortering i biografiska artiklar. Resultatet av sorteringen av biografiska artiklar ser man enklast i Kategori:Män eller Kategori:Kvinnor.

Målet med standardsortering[redigera | redigera wikitext]

Målet med standardsorteringen av artiklar är att få artikelnamnen sorterade på ett intuitivt riktigt sätt. Det är artikelnamnen som anges i Kategori-artiklarna, inte det namn som står i standardsorteringsmallen. Vad som är intuitivt riktigt kan självklart diskuteras. Att ta ett modernt uppslagsverk som Nationalencyklopedin till förebild är inte dumt.

Standarden för standardsortering av biografiska artiklar är "Släktnamn, Förnamn". Kommatecknet efter släktnamnet är viktigt eftersom det behandlas av sorteringsalgoritmen. Om det utelämnas kan artikeln få fel placering. Östasiatiska och isländska personnamn har egna svårigheter – mer om det senare.

Sorteringen skall bygga på artikelnamnet, inte på vad personen eller företeelsen "egentligen" heter. Standardsorterar man "Clark Olofsson" som "Demuynck, Daniel", som är hans namn i folkbokföringen idag, betyder detta att "Clark Olofsson" saknas under bokstaven O. I stället står det "Clark Olofsson" på den plats under D, där "Daniel Demuynck" skulle ha stått. Vill man sortera in någon under "egentligt" namn, så kan man lägga in kategorin även i en omdirigering. Detta används främst när ett artikelämne har fler än ett mycket känt namn som annars hamnar "långt" ifrån varandra i sorteringen. I artikelöversikten på kategorisidorna markeras sådana sidor med namnet i kursiv. För exempel, se Theodor Larsson och Julius Rosenberg i Kategori:Män.

Kungligheter och liknande sorteras alltid på regentnamn+numeral, oavsett om de kanske egentligen är mest kända med binamn. Gustav Vasa hamnar således före Gustav II Adolf i kategorierna.

I vissa kategorier kan sortering på släktnamn göra det svårare att hitta den artikel man söker. Detta gäller i huvudsak kategorier för enskilda släkter. För sådana rekommenderas att en särskild sorteringsnyckel som börjar med förnamnet används för just den kategorin (även för personer som tillhör släkten men har ett annat släktnamn).

Länder och kulturer[redigera | redigera wikitext]

Svenskar med samma namn[redigera | redigera wikitext]

Många svenska namn bärs av flera personer. De åtskiljs i artikelnamnen med tillägg av yrke, geografisk bestämning eller årtal för födelse och död. Dessa tilläggsupplysningar skall inte läggas in i standardsorteringen. Orsaken är att sorteringsprogrammet inte kan skilja mellan sådana upplysningar och extra förnamn. Vill man att "Carl Larsson i By" skall sorteras tillsammans med "Carl Larsson" (=konstnären) och "Carl Larsson (politiker)", bör alla dessa standardsorteras som "Larsson, Carl". Sorteringsprogrammet ordnar sedan artiklar med samma standardsortering inbördes i strikt alfabetisk ordning.

Flera släktnamn[redigera | redigera wikitext]

Personer med flera efternamn utan bindestreck behandlas olika i olika språk. Spansktalande har två efternamn som regel och sorteras efter det första.

Statistiska Centralbyrån räknar bara det sista efternamnet som efternamn och behandlar det eller de andra som förnamn (på samma sätt som patronymikon i den finska namnlagen). Detta stämmer också med engelskspråkig behandling av mellannamn. Det rimliga borde vara att sortera efter sista efternamnet för nutida personer som inte följer spanskt namnskick.

Östasien[redigera | redigera wikitext]

Många östasiatiska namn skrivs på de lokala språken med släktnamnet först. Samma namn kan i andra sammanhang också skrivas i västerländsk ordning. Om till exempel kinesen "Li Mingyuan" publicerar i en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift, skriver han antagligen sitt namn "Mingyuan Li". Li är alltså "efternamnet". En artikel om en kines med namnet skrivet i västerländsk ordning standardsorteras på vanligt sätt som "Li, Mingyuan". För att artikeln skall kunna sorteras tillsammans med namn skrivna i originalspråkets ordning måste dessa skrivas i standardsorteringen på samma sätt, alltså med kommatecken efter efternamnet. En eventuell artikel med titeln "Li Mingyuan", skall alltså ha standardsorteringen "Li, Mingyuan".

Island, patronymikon och specialfall[redigera | redigera wikitext]

På Island har nästan alla patronymikon som efternamn, som bildats efter faderns förnamn och som inte ärvs vidare. Sådana namn sorteras där efter förnamn. Sortering av isländska namn på (svenskspråkiga) Wikipedia har hittills skett inkonsekvent och utan någon tydlig rekommendation. Detta förklaras numera i huvudet på Kategori:Islänningar, där rekommendationen tills vidare är sortering efter förnamn.

Även äldre namn med patronymikon bör sorteras efter förnamnet. Adelsprefix eller motsvarande är också ett område med speciella förutsättningar, men normalt sorteras de på första del av namnet som skrivs med versal. Prefix med liten bokstav (till exempel "af" och "von") skall inte inkluderas i sorteringssträngen, eftersom prefixen annars uppfattas som förnamn. "Fredrik von Rosen" och "Fredrik Ulrik von Rosen" skall därför sorteras som "Rosen, Fredrik" respektive "Rosen, Fredrik Ulrik".

Ovanliga tecken är ett känt problem. Hur namn med bindestreck hanteras är svårt att förstå. Till exempel sorteras "Ask-Upmark, Erik" före alla personer med efternamnet "Ask". Å andra sidan sorteras "Andersson, Per-Anders" efter "Andersson, Per Östen". Bägge resultaten är icke-intuitiva. I den bästa av världar borde kanske "Andersson, Per Anders" och "Andersson, Per-Anders" sorteras ihop. Detta får man om man utelämnar bindestrecket i förnamn i standardsorteringen.

Familjekategorier[redigera | redigera wikitext]

I kategorier som i huvudsak samlar medlemmar ur samma familj är sortering på familjenamnet mindre lyckad, eftersom alla då hamnar under samma bokstav. I dessa fall är det bättre att ange en separat sorteringsnyckel som utgår från förnamnet.

Inledande småord (verktitlar)[redigera | redigera wikitext]

Många av Wikipedias artiklar inleds med "småord" av olika slag; framför allt gäller det bestämd eller obestämd artikel. Beroende på språk och sammanhang kan artiklarna skrivas på olika sätt och sorteras både med eller utan hänsyn till det inledande småordet; vid återgivning på svenska kan man välja att följa ursprungsspråkets regler eller svenska regler. Vad gäller själva stavningen är goda källor ofta A och O för att förstå hur man ska göra. Här nedan följer standard i några olika språk:

 • Engelska: Reglerna för versalisering i verkstitlar kan variera något, men normalt versaliseras alla ingående ord, exklusive småord. Inledande artikel inleds dock ofta versalt. Sortering görs i regel på första ordet efter inledande artikel.[1]
 • Franska: Verktitlar får endast initialversaler på inledande bokstav och namn, samt på ord två om första ordet är en bestämd artikel.[2] I sistnämnda fall sorteras efter ord två. I Québec rekommenderas dock ofta en stavning (och sortering) efter svenskt mönster.[3]
 • Italienska: Verktitlar får endast initialversal på inledande ord och ingående namn. Sortering görs även enligt inledande artikel.
 • Katalanska: Verktitlar får endast initialversal på inledande ord och ingående namn. (Sortering görs även enligt inledande artikel.) Hos vissa namnuttryck får även ord 2 i frasen inledande versal.[4]
 • Spanska: Verktitlar får endast initialversal på inledande ord och ingående namn.[5]
 • Svenska: Verktitlar får endast initialversal på inledande ord och ingående namn. Sortering görs även enligt inledande artikel. Se dock ovan om namn.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ "Alphabetizing". chicagomanualofstyle.org. Läst 25 mars 2016. (engelska)
 2. ^ "Titres d'œuvres". grammaire.cordial-enligne.fr. Läst 25 mars 2016. (franska)
 3. ^ "Titres d'œuvres et d'ouvrages divers". gouv.qc.ca. Läst 25 mars 2016. (franska)
 4. ^ "Obres artístiques (majúscules)". esadir.cat. Läst 25 mars 2016. (katalanska)
 5. ^ "títulos, escritura correcta". funedu.es, 2011-06-20. Läst 25 mars 2016. (spanska)