Wikipedia:Tredje återställningen gillt

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
För den relaterade riktlinjen, se Wikipedia:Redigeringskrig.

Tredje återställningen gillt (3ÅG eller TÅG) är ett av de mest omtalade sätten att förhindra redigeringskrig. I korthet handlar riktlinjen om att man inte ska få återställa en hel artikel eller en del av artikel mer än två gånger på 24 timmar; då kan en administratör blockera ens konto. Riktlinjen skall dock inte tolkas som att återställningar är tillåtna så länge man inte gör mer än två under en viss 24-timmarsperiod; man kan blockeras ändå om man redigerar utan att försöka söka samförstånd.

Sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

Riktlinjen är tänkt att förhindra upprepade sidflyttar, namnbyten, raderingar eller återinföranden av text, samt återskapanden av sidor. Allt detta kan, om det görs för mycket, räknas som redigeringskrig.

Riktlinjen gäller inte:

 • egna återställningar
 • borttagning av vanligt klotter
 • återställningar efter vandalism

Däremot betyder inte "tredje återställningen gillt" att en eller två återställningar är okej. I extremfall kan en användare blockeras för redigeringskrig eller annat störande beteende även om denne inte återställer mer än två gånger per dygn. Användare, som konsekvent och under en längre tid återställer samma sida en eller två gånger per 24-timmarsperiod, kan, om beteendet trots utdelad varning fortsätter, likväl blockeras och då också under en längre tid.

Om man istället övergår till att diskutera återställningen på ämnets diskussionssida, ska man däremot inte blockeras för att ha återställt för mycket.

Syftet med "tredje återställningen gillt"[redigera | redigera wikitext]

Tredje återställningen gillt är en metod för att förhindra redigeringskrig. Den innebär ingen rättighet att återställa en sida två gånger varje dygn, och är heller ingen uppmaning att använda återställningar som redigeringsmetod. Att envisas med att återställa information uppmuntras inte och är ett dåligt sätt att samarbeta.

Observera också att syftet inte heller är att bestraffa användare, eller rapportera om gamla oförrätter, eftersom det…

 • … är meningslöst
 • … inte ses på med blida ögon
 • … kan ses som ett sätt att bete sig illa för att illustrera en poäng

Hur räknar man återställningar?[redigera | redigera wikitext]

Att återställa betyder i det här sammanhanget att göra en annan användares arbete ogjort. Det innebär inte nödvändigtvis att gå in i versionshistoriken och spara en tidigare version. Istället kan det röra sig om det stycket som ständigt läggs till eller tas bort vara så kort som ett par ord eller, i enskilda fall, ett enda ord. Dock bör försök till omformuleringar och liknande inte ses som återställningar om de görs i syfte att försöka nå konsensus räknas, även om de innebär att visst material återställs.

Innan man når gränsen med tre återställningar, bör man diskutera ämnet med andra användare. Om någon av dem ligger nära gränsen kan det vara ett tecken på att sidan bör skyddas tills konflikten är löst.

Varje sida räknas separat, det vill säga återställningar "samlas" inte över flera sidor. Om en användare till exempel gör tre återställningar på två olika sidor inom 24 timmar, räknas användarens återställningar inte som ett brott mot riktlinjen om tredje återställningen gillt.

Korrigeringar av egna redigeringar, borttagning av klotter, eller "renkrattning" av Wikipedia:Sandlådan och andra allmänna utrymmen, omfattas inte av riktlinjen.

Att använda marionett-konton för att undvika den här begränsningen anses mycket fult. Alla ändringar efter den andra återställningen bör utföras av någon annan, för att visa att de flesta användarna är överens om vilken av två (eller flera) versioner som är den rätta.

Tillämpning av TÅG[redigera | redigera wikitext]

Trots att användare kan blockeras för överdrivna återställningar betyder det inte att administratörer måste blockera en användare, till exempel om konflikten har löst sig på ett annat sätt.

Det enklaste sättet att varna en användare för att den löper risk för att överträda TÅG-riktlinjen, är att lämna ett meddelande på användarens diskussionssida följt av sin underskrift (d.v.s. fyra tilde: ~~~~).

Om man bryter mot TÅG, och utför en tredje återställning, kan man bli blockerad upp till 24 timmar. Om flera användare bryter mot TÅG bör administratörerna behandla alla användare lika.

Användare som inte är administratörer kan anmäla brott mot TÅG på begäran om åtgärder.

engelskspråkiga Wikipedia rekommenderar vissa användare att man sprider ut sina återställningar till en per dag:

 • den andra användaren kanske tar sitt förnuft till fånga
 • du kanske inser att den andra användaren har rätt!
 • andra kan komma till undsättning
 • en dag är lättare att komma ihåg än en 24-timmarsperiod, vilket minimerar risken för att man ska återställa tre gånger inom 24 timmar.

Avblockering[redigera | redigera wikitext]

Liksom i andra fall får administratörer som blir blockerade för TÅG inte avblockera sig själva.

Blockeringar för TÅG kan lyftas av enskilda administratörer, om den användare som begått en tredje återställning visar ånger för att ha brutit mot riktlinjen eller om det anses att användarens agerande har varit inom ramarna för undantagsreglerna nedan.

Klotter och vandalism[redigera | redigera wikitext]

Borttagning av klotter och vandalism kan kräva tre återställningar eller mer, och till och med användare som redan har gjort tre återställningar av en artikel under 24 timmar har rätt att återställa artikeln efter klotter. Det är dock viktigt att särskilja vandalism från redigeringar som man helt enkelt inte håller med om.

Se även Wikipedia:Blockeringar.

Kontroversiella uppgifter om levande personer[redigera | redigera wikitext]

Kontroversiella uppgifter om nu levande personer som inte är källbelagda med trovärdiga källor skall tas bort direkt, särskilt om uppgifterna kan utgöra förtal måste uppgifterna tas bort direkt oavsett hur många återställningar som krävs. Upphör inte användaren efter varning begärs blockering på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Användarsidor[redigera | redigera wikitext]

TÅG gäller generellt sett inte på användare som återställer ändringar på sina egna användarsidor, enligt principen om att ens utrymme är fritt att använda som man vill (inom Wikipedia-projektets ramar). Undantag från denna tumregel kan uppstå kring användare som av wikipediagemenskapen har bedömt eller efter en utförd ip-koll visat sig vara marionetter, och som vill ta bort eventuella omnämnanden om att att den är en marionett. Då kan TÅG ändå tillämpas.

När administratören är inblandad[redigera | redigera wikitext]

Bortsett från spammare och vandaler, bör administratörer inte blockera användare för TÅG om de själva har återställt den användarens redigeringar vid två eller fler tillfällen inom 24 timmar på den aktuella sidan. Istället bör administratören uppmärksamma andra administratörer på saken via sidan Begäran om åtgärder om den menar att användaren har brutit mot TÅG.

POV-pushning[redigera | redigera wikitext]

En icke-neutral vinkling av artiklar i artikelrymnden är ett allvarligt problem för ett trovärdigt uppslagsverk. När det uppstår en situation där en enfrågeanvändare eller POV-pushare kämpar för att trycka in sin egen eller annans världsbild i en eller flera artiklar kan det uppstå redigeringskrig. Det är också vanligt att dessa användare hänvisar till Wikipedia:Konsensus och Wikipedia:Verifierbarhet som stöd för sina redigeringar, men det finns inget stöd för en icke-neutral synvinkel i nämnda riktlinje och policy. I denna situation gäller inte TÅG den eller de användare som motverkar POV-pushningen. Redigeringskrig skall dock in i det längsta undvikas och diskussion vidtas på artikelns diskussionssida.

Detta undantag gäller inte etablerade wikipedianer som redigeringskrigar med varandra.

Spekulationer[redigera | redigera wikitext]

I händelse av aktuella skeenden, eller nära besläktade tendenser som kan tolkas analogt, tillförs artiklar ofta spekulationer, information baserad på spekulation, egenforskning, egna analyser med mera. Sådana tillägg strider mot grundläggande principer för projektets trovärdighet och kan därför tas bort. I artiklar där avsnitt avhandlar aktuella händelser tillförs ofta nämnda problem flera gånger dagligen varför dessa behöver återställas lika många gånger. I dessa fall gäller inte TÅG.

Vad gör jag om jag har blivit blockerad på grund av TÅG?[redigera | redigera wikitext]

Kontrollera till att börja med om du har gjort en tredje återställning inom eller precis utanför 24 timmar.

 • om du inte gjorde det, skicka ett e-postmeddelande till den administratör som blockerade dig (eller en annan administratör), påpeka det på ett artigt sätt och be om att bli avblockerad.
 • om du gjorde det, kan du antingen vänta ut blockeringen eller skicka ett e-postmeddelande till den administratör som blockerade dig (eller en annan administratör), visa att du har förstått att du gjorde fel, och be om att bli avblockerad.

Den administratör du kontaktar kan givetvis avstå från att avblockera dig. Vissa administratörer tittar på kvaliteten i återställningsredigeringarna och andra inte.

Observera att öppet förtal av den administratör som har blockerat dig (eller bakom dess rygg) sällan resulterar i ett positivt resultat, det vill säga stöd för din sida av saken. Däremot kan du anmäla blockeringsövertramp till Wikipedia:Begäran om åtgärder eller, i allvarliga fall, till Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia.