Wikipedia:Underlag för förfrågan

Från Wikipedia

Underlag för förfrågan är avsedd att fungera som ett underlag att fylla i och skicka till företag/organisationer/personer för att få tillstånd att använda deras material (bilder, texter och annat dylikt) på Wikipedia. Då allt textmaterial på Wikipedia faller under Creative Commons' licens ”Erkännande dela lika” (CC BY-SA) är det viktigt att få tillstånd, inte bara för att publicera materialet på Wikipedia-sajten, utan att också få ett uttryckligt godkännande att materialet kan spridas vidare under denna licens och inkorporeras i andra verk utanför Wikipedias kontroll.

Förklaring till förfrågan[redigera | redigera wikitext]

Det är viktigt att göra klart för mottagaren av förfrågan att om materialet inkluderas som text i artiklar på Wikipedia faller materialet under licensen CC BY-SA. Licensen innebär i korthet att materialet kan visas på Wikipedia, laddas ner av vilken användare som helst och inkorporeras i andra verk. Sådana verk kan spridas vidare, och till och med användas för kommersiellt bruk helt utanför bidragsgivarens kontroll. Bidragsgivaren säger också upp alla anspråk på royalties och annan kompensation utöver rätten att bli nämnd.

Illustrationerna till Wikipedia och andra mediafiler kan använda andra licenser, såsom GNU FDL, eller falla utanför upphovsrätten, till exempel på grund av ålder. Då man vill låta Wikipedia använda en bild har man alltså flera licenser att välja på. Dock måste vidarebearbetning av verken och kommersiell återanvändning alltid vara tillåten. CC BY-SA passar bra också för bilder.

Erfarenheter från Wikipedior på andra språk har visat att ungefär hälften av de tillfrågade inte vill ge sitt tillstånd till att bidra med material. Man hänvisar till att man inte vill låta andra tjäna pengar på deras kreativa verk, eller att man ställer sig tveksam till att materialet kommer att användas endast i sådana syften som bidragsgivaren kan ställa sig bakom. Detta är naturligtvis helt i sin ordning, bidragsgivaren har all rätt att vägra att bidra med material. Men, den andra hälften av de tillfrågade har entusiastiskt gett sitt hjärtliga tillstånd, vetande att deras material används och sprids genom Wikipedia, en gratis källa till kunskap.

Informell förfrågan[redigera | redigera wikitext]

Förfrågan om användande av material på Wikipedia
Hej,
Jag heter <ditt namn> och bor i <postort>. Jag skriver och bidrar på andra sätt
till Wikipedia, ett flerspråkigt projekt som skapar ett gratis uppslagsverk med
öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Vi är en mängd individer som
samarbetar ideellt med att skriva encyklopediska artiklar. Vi vill gärna
illustrera artiklarna med fotografier, diagram, grafer och liknande.

Jag skriver till dig för att jag verkligen tyckte om <din/ditt ....>!
Jag fann det mycket informativt och användbart och skulle vilja använda det i
artikeln om <wikipediaartikel> på <http://sv.wikipedia.org/wiki/Artikel>.

Vi kan bara använda ditt material om du är villig att ge tillstånd att det kan
användas under Creative Commons' licens ”Erkännande-DelaLika” (CC BY-SA).
Denna licens innebär att vem som helst har rätt att ta del av materialet och
exempelvis uppdatera det vid behov. Licensen innebär också att allt material på
Wikipedia kan användas till vad som helst. Licensen innebär alltså att det
publicerade materialet kan laddas ned av våra användare och därefter exempelvis
användas på andra webbplatser, det kan säljas i digital eller tryckt form,
eller på andra sätt spridas vidare utanför Wikipedias och bidragsgivarnas
kontroll.

Ett sammandrag av licensvilkoren finns på svenska:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv
Själva licenstexten är på engelska:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Det finns mer information om Wikipedias upphovsrättspolicy på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsrätt

Om du ger ditt samtycke, kommer ett erkännande av ditt arbete att finnas i den 
resulterande artikelns referensdel, där kommer att anges att den är baserad på 
ditt verk och används i samtycke med er. 

Du kan kontakta mig på följande sätt:
<post-adress>
<epost-adress>
<wikipedia-användardiskussionsida>

Tack för din uppmärksamhet!
Med vänliga hälsningar
<ditt namn>

Får jag lägga upp din bild på Wikipedia?
Hej!

Din bild <http://www.webbplats.com/bild.jpg> skulle vara ett jättebra tillskott till artikeln
om <artikel> på Svenska Wikipedia, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Artikel>
Får jag ladda upp din bild där?

Villkoren för bilder på Wikipedia är en smula speciella. Allt som läggs upp där
måste lyda under någon ”fri” licens. Det betyder att bilderna får användas
fritt, bearbetas och spridas vidare, också kommersiellt. Det finns ett antal
olika licenser att välja på, som alla ger tillstånd till detta. De vanligaste
licenserna, Creative Commons' ”Erkännande-dela lika” och GNU FDL, är så kallade
copyleft-licenser, vilket innebär att samma villkor gäller för bearbetade
versioner av bilderna. De förutsätter också att upphovsmannen nämns då bilden
används.

Att bilderna får användas fritt innebär att bilden kan komma att dyka upp på
andra webbsidor, på kaffemuggar, på T-shirts eller i kollage utan att man
frågat dig, och det helt lagligt. Om du vill kan du ställa som villkor att ditt
namn alltid ska nämnas när bilden används, men i övrigt släpps den helt fri.

Om du vill bli nämnd med namn i alla sammanhang där bilden används tar vi den
här varianten på licensen, som kallas "Creative Commons"
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Mer information om Wikipedias policy vad gäller upphovsrätt finns på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsrätt
Hela texten till GFDL-licensen finns här (på engelska)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License

Om du undrar något är det bara att fråga.


Många hälsningar
(namn och kontaktinfo)

Hej!

Din bild <http://www.webbplats.com/bild.jpg> skulle illustrera artikeln
<http://sv.wikipedia.org/wiki/Artikel>, i encyklopediprojektet Wikipedia, på ett ypperligt sätt!
Får jag ladda upp din bild där?

På Wikipedia måste bilderna vara fria att kopiera, ändra, och göra vad man vill med.
Går du med på att släppa de ekonomiska rättigheterna till din bild, och ge tillåtelse
till fri användning?

Med vänliga hälsningar,

(namn och kontaktinfo)

Hej!

Jag är involverad i Wikipedia, ett globalt projekt för att skapa ett fritt uppslagsverk för
alla. Anledningen till att jag skriver till dig är för att jag söker tillåtelse för att använda
denna bild i detta globala projekt. Bilder på Wikipedia måste dock, precis som allt annat i
lexikonet, vara fritt. Jag skulle därför vilja be dig att överväga att licensiera din bild under
en fri licens (eller ge ditt godkännande, så löser jag det åt dig).

Att släppa under en fri licens innebär i grund och botten att du låter vem som helst använda
verket till vad som helst. Du är naturligtvis fortfarande upphovsmannen, och har rätt till
credit i samband med bilden om så önskas.

Förfrågan gäller denna bild: http://www.webbplats.com/bild.jpg

GFDL är den mest använda licensen, och du kan läsa den i sin helhet på adressen
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License. Du kan läsa mer
om upphovsrätt på Svenska wikipedia på adressen http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsrätt.

Du skulle göra alla en tjänst om du valde en fri licens till denna bild, och det skulle förbättra
kvalitén på uppslagsverket avsevärt!

Med vänliga hälsningar,

<ditt namn>

Förfrågan om fritt verk enligt http://freedomdefined.org/Definition/Sv som släpps enligt Creative Commons BY-SA.

Hej!

Jag heter [namn] och skriver och bidrar på andra sätt till den fria encyklopedin Wikipedia
på http://sv.wikipedia.org/.

Din bild <http://www.webbplats.com/bild.jpg> skulle illustrera artikeln på 
<http://sv.wikipedia.org/wiki/Artikel>, på ett bra sätt.

På Wikipedia måste bilderna vara fria att kopiera, ändra, och göra vad man vill med.
I korthet innebär det att ett verk kan kopieras till exempelvis t-shirts, kaffemuggar
och även användas av andra i kommersiell verksamhet. När ett verk har släppts fritt kan
inte upphovsmannen längre göra anspråk på ekonomisk kompensation för användningen.

Förutsättningen för att jag ska kunna ladda upp bilden är dock att du medger att detta
är ett fritt licensierat verk, så som det beskrivs i definitionen av fria kulturella
verk på http://freedomdefined.org/Definition/Sv

Om du medger det, så kommer ditt verk att licensieras under Creative Commons BY-SA (CC BY-SA 4.0)
enligt beskrivningen på http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/se/

Om du önskar så kommer ditt namn alltid att anges som upphovsman vid användning av verket. 

Med vänliga hälsningar och en förhoppning om medgivande från din sida,

<namn och kontaktinfo>