Wikipedia:Utvald artikel

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:Utvalda artiklar)
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Utvalt innehåll på Wikipedia
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalda bilder

Dagens utvalda artikel

Symbolen för utmärkta artiklar.

På huvudsidan finns sektionen "Dagens utvalda artikel" där en sammanfattning av en av Wikipedias utmärkta artiklar (Symbolen för utmärkta artiklar.) presenteras, olika för varje dag. Dessa artiklar har genomgått en grundlig granskningsprocess för att försäkra att det möter de högsta standarder och kan tjäna som ett exempel på våra slutliga mål.

Om du upptäcker ett fel i en artikelsammanfattning får du gärna rätta till felet själv genom att klicka på länken "Redigera" under artikelsammanfattning. Om du upptäcker ett faktafel i en artikelsammanfattning om en nu levande person måste du ange en källhänvisning i sammanfattningsfältet, enligt en av Wikipedias policyer (undantaget rättning av stavfel). Det går dock inte att ange källhänvisningen i själva artikelsammanfattningen.

Vilka datum olika artiklar visas schemaläggs av mallen {{Utvald artikel}}. Fler utmärkta artiklar listas på sidan Wikipedia:Utmärkta artiklar.

Rensa denna sidas cache

Dagens utvalda artikel

HMS Warspite och Malaya ur den brittiska flottan.

Skagerrakslaget eller Jutlandslaget var det största sjöslaget under första världskriget och den enda fullskaliga sammandrabbningen mellan slagskepp i detta krig. Slaget utkämpades den 31 maj1 juni 1916, i Nordsjön nära Jylland, Danmarks fastland. De krigförande parterna var Kejserliga marinens Högsjöflotta, som leddes av viceamiral Reinhard Scheer, och Royal Navys huvudflotta Grand Fleet, som leddes av amiral Sir John Jellicoe.

Sammanlagt deltog omkring 250 fartyg i stridigheterna. Fjorton brittiska och elva tyska fartyg sänktes med stora förluster i människoliv. Jellicoe försökte att skära av tyskarnas reträttväg till deras baser för att kunna återuppta striden nästa morgon. Scheer lyckades dock korsa den brittiska linjen i dess kölvatten och kunde ta sig till hamn.

Båda sidorna såg sig som segrare. Britterna hade förlorat fler fartyg och lidit större manskapsförluster, men Scheers plan att förstöra viceamiral sir David Beattys eskadrar hade misslyckats. Den tyska Högsjöflottan fortsatte att utgöra ett allvarligt hot och britterna var tvungna att koncentrera sina slagskepp till Nordsjön. Tyskarna försökte dock aldrig mera utmana sjöherraväldet utan satsade sina mödor och resurser på oinskränkt ubåtskrig. ► Läs mer

Morgondagens utvalda artikel

Hamnen i Mölle.

Mölle är en tätortKullahalvön, tidigare i Brunnby landskommun, nu i Höganäs kommun, Skåne län med 715 invånare (2010). Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet. Till detta bidrog – och bidrar – Mölles natursköna läge invid Öresund, med Kullaberg som bakgrund. Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet. Storhetstiden som turistort inträffade strax före första världskriget, men även under mellankrigstiden var turistströmmarna stora. Fortfarande är Mölle en populär turistort med en tredubbling av invånarantalet under sommarmånaderna. Från hamnen vid Öresund utgår förutom fiskebåtar även turistturer utmed kusten, speciellt till Kullabergs klippiga strand norr om orten. Mölle har varit värd för ett flertal internationella konferenser.

Mölle präglas i hög grad av omgivningarna. Samhället ligger vid foten av urbergshorsten Kullaberg som är ett naturreservat. Där finns vandringsleder, populära dykplatser och klätterleder. Längst ut på udden ligger Kullens fyr, som är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr. Söder om Mölle ligger Möllehässle naturreservat (tidigare kallat Mölle fälad) som karaktäriseras av öppna strandhedar, vilka än idag hålls öppna genom bete. Söderut ligger också Krapperups slott, en viktig sätesgård med anor från 1300-talet. ► Läs mer