Wikipedia:Vad ska vara med?

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Den här sidan är tillkommen som en svensk motsvarighet till engelska Wikipedias What's in, what's out. Gå gärna dit och titta hur den sidan är upplagd. Om det visar sig att detta kan vara en framkomlig väg att nå konsensus om vilka kategorier av objekt (personer, institutioner, böcker, byggnader etc) som skall ha en egen artikel, kan vi kanske fylla på med tydligare anvisningar här.

Huvudtanken är i alla fall att man som användare kort anger vad man anser bör gälla generellt beträffande en viss kategori: egen artikel (ja) eller ingen egen artikel (nej). Detta gäller alltså generellt för medlemmar av kategorin och som ett golv. Om man skriver ja till att ge gymnasieskolor eller studenter eller nobelpristagare eller dagisfröknar egen artikel, då gäller det alla medlemmar av den kategorin.

Exempel 1: Nobelpristagare eller svenska kommuner är kanske kategorier som det råder konsensus om att de som helhet skall ha egna artiklar, utan att behöva diskutera de enskilda kategorimedlemmarnas relativa värde.

Exempel 2: Studenter bör, kan man t.ex. anse, inte ha egen artikel. En student som samtidigt är filmstjärna (Natalie Portman) eller elitidrottare (Carolina Klüft?) kan kanske ändå anses vara förtjänt egen artikel, men då är det inte på grund av deras medlemskap i kategorin studenter.

Exempel 3: Kanske råder det också konsensus om att dagisfröknar - oavsett att de (förhoppningsvis) är snälla mot barn och gör ett på alla sätt hedervärt arbete - inte generellt skall ha biografier i Wikipedia. Om man röstar nej till dagisfröknar, innebär det ett ställningstagande mot att utan särskilda skäl ta in biografier över dagisfröknar. Det innebär dock inte ett ställningstagande mot att en eller annan dagisfröken kan komma med, när det finns särskilda skäl till det (t.ex. en dagisfröken som skrivit en bestseller om livet på ett daghem, eller en som är stridbar och massmedialt uppmärksammad fackföreningsledare). Givetvis är det då författarens uppgift att påvisa att sådana skäl finns.

Kvalificera gärna din röst eller lägg in nya underkategorier.

Observera:

 • Frågan handlar om enskilda objekt inom kategorin generellt bör vara ämnen för artiklar, eller - om de inte generellt bör vara det - under vilka förutsättningar de kan vara det, inte om kategorin i sig själv kan behandlas i en artikel. Frågan är alltså inte om begreppen student eller daghem skall ha en artikel, utan om det är meningsfullt att i Wikipedia lägga in en biografi om varje enskild student eller en artikel om varje enskilt daghem.
 • Att rösta emot en kategori innebär inte att utesluta att medlemmar av kategorin kan få egna artiklar, bara att det i så fall krävs att de skall ha utmärkt sig på något sätt utöver att höra till kategorin.
 • Skriv inga utförligare kommentarer här - gör det hellre på diskussionssidan.

Se även: Wikipedia:1.0, Wikipedia:Allmänintresse, Wikipedia:Sidor som bör raderas

Kategorier[redigera | redigera wikitext]

Religiösa samlingsplatser (t.ex. kyrkor, synagogor)[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 2. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 3. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST).
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.55 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 11. Damast 26 mars 2006 kl.12.32 (CEST)

Byggnader och byggnadsmiljöer med kulturminnesmärkning (även utländska motsvarigheter)[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 1 november 2004 kl.19.08 (CET)
 2. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 5. Damast 26 mars 2006 kl.12.32 (CEST)

Böcker som är publicerade på något bokförlag[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.57 (CEST)
 2. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 3. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Grus 6 november 2004 kl.13.56 (CET)
 7. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 8. Damast 26 mars 2006 kl.12.32 (CEST)
 • Nej
 1. °C 3 november 2004 kl.09.29 (CET).
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)

Filmer som visats på svenska biografer[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 2. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.58 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 8. Tåggas 3 november 2004 kl.09.01 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Filmer som visats på svensk TV[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 2. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.58 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 8. Tåggas 3 november 2004 kl.09.01 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Filmer endast utgivna på VHS/DVD[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.09.01 (CET)
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 3. Grus 6 november 2004 kl.13.57 (CET)
 4. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.12.52 (CET)

Importerade otextade filmer[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET) (otextade norska/danska filmer, t.ex.)
 2. Hakanand 24 oktober 2005 kl.17.19 (CEST)
 • Nej
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.09.01 (CET)
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 3. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.12.52 (CET)
 4. Damast 26 mars 2006 kl.12.33 (CEST)

Ej officiellt erkända religioner[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. \Mike 28 oktober 2004 kl.13.48 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.42 (CEST)
 3. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 4. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 7. Tåggas 3 november 2004 kl.09.02 (CET)
 8. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. softssa 4 november 2004 kl.16.16 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.12.53 (CET)
 11. Damast 26 mars 2006 kl.12.34 (CEST)
 • Ja.
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.01 (CEST) (Religioner som inte erkänns av något särskilt land kan ändå vara uppmärksammade eller på något sätt intressanta att ha med. Informationen måste dock vara verifierbar naturligtvis.)

Diskussion: "Officiellt erkända"? Av vem? Vilken officiell myndighet? Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Läs först kommentarer: Wikipedia:Bybrunnen#Vad ska vi göra med psalmer?

 • Ja
 1. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 2. Damast 26 mars 2006 kl.12.34 (CEST) (självklart!)
 • Nej.
 1. Mux 31 oktober 2004 kl.00.41 (CEST)
 2. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.12.53 (CET)

Andra referensverks bedömning[redigera | redigera wikitext]

Personer som är med i någon av de nedanstående nämnda referensverken eller i andra Wikipedior[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.01 (CET)
 2. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej

Personer som är med i NF och NE.[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Väsk 29 oktober 2004 kl.22.54 (CEST)
 2. °C 29 oktober 2004 kl.23.15 (CEST) (Det räcker med ett av dessa båda uppslagsverk.)
 3. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 4. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 5. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 6. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 7. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 8. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej

Personer som är med i SBL.[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 29 oktober 2004 kl.23.15 (CEST)
 2. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 3. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 7. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 8. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej

Personer som är med i Vem är det?.[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 2. softssa 1 november 2004 kl.18.56 (CET)
 3. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 4. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 5. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 6. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej

Personer som är med i SBL:s utländska motsvarigheter[redigera | redigera wikitext]

(Dansk biografisk leksikon, Norsk biografisk leksikon, Allgemeine Deutsche Biographie m.fl.)

 • Ja
 1. °C 29 oktober 2004 kl.23.15 (CEST)
 2. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 3. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 4. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 5. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 6. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 7. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Personer som är med i Encyclopaedia Britannica och andra större utländska pappersencyklopedier[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 29 oktober 2004 kl.23.15 (CEST)
 2. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 3. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 7. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 8. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Personer som är med i andra språkversioner av Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Skådespelare; Huvudrollsinnehavare[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 28 oktober 2004 kl.23.38 (CEST)
 2. \Mike 29 oktober 2004 kl.10.44 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.49 (CET)
 10. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 11. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.02 (CET)
 12. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 13. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Skådespelare; Birollsinnehavare[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 28 oktober 2004 kl.23.38 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST) (Gränsen mellan huvudroll och biroll kan vara flytande.)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 8. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.49 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.17 (CET) (nått mer bör väl krävas)

Statister[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Elinnea 28 oktober 2004 kl.23.38 (CEST)
 2. \Mike 29 oktober 2004 kl.10.44 (CEST)
 3. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.41 (CET)
 8. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.07 (CET)
 10. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET) (om inte särskilda skäl finns)

Utexaminerade studenter från teaterhögskolor[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Elinnea 15 november 2004 kl.15.39 (CET)
 2. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Kända personers släktingar[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. Elinnea 28 oktober 2004 kl.19.11 (CEST)
 2. \Mike 29 oktober 2004 kl.10.44 (CEST)
 3. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. Tysen 3 november 2004 kl.00.29 (CET)
 9. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.50 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.06 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Ja
 1. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)

Diskussion: Vissa kända personers släktingar har själva blivit kända personer genom att vara släkting till en känd person... T.ex. presidenthustrur och -barn. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Dagmammor[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.25 (CEST)
 2. °C 28 oktober 2004 kl.11.06 (CEST)
 3. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 4. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 5. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 6. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 11. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.11 (CET)
 12. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Elever i grundskolan[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. °C 28 oktober 2004 kl.11.06 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 7. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 8. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.12 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Elever i gymnasieskolan[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. °C 28 oktober 2004 kl.11.06 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 7. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 8. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.08 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Författare[redigera | redigera wikitext]

Svenska författare med författarstipendium[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Väsk 29 oktober 2004 kl.22.51 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Författare som vunnit Nobelpris[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Väsk 29 oktober 2004 kl.22.51 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Författare som vunnit Pulitzerpris[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Väsk 29 oktober 2004 kl.22.51 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CEST)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Författare som redan finns i NF eller SBL[redigera | redigera wikitext]

Kommentar: Denna kategori är kanske redundant om konsensus råder om detta i den översta biografiska kategorin ovan / °C 31 oktober 2004 kl.01.20 (CEST)

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Väsk 29 oktober 2004 kl.22.51 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Författare som har fått minst en bok publicerad på något bokförlag[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 2. Väsk 29 oktober 2004 kl.22.51 (CEST)
 3. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 4. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 5. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 6. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 7. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 8. --Damast 25 september 2005 kl.12.20 (CEST)
 • Nej
 1. °C 3 november 2004 kl.09.33 (CET)
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 3. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.10 (CET)

Förskolelärare[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. /Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.25 (CEST)
 3. Angelven 28 oktober 2004 kl.10.53 (CEST) (Se diskussionen!)
 4. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 5. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 6. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 7. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 8. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 9. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 10. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.12 (CET)
 13. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Ja.
 1. Agneta 27 oktober 2004 kl.21.26 (CEST) (Diskussion flyttad till Wikipediadiskussion:Vad ska vara med?.)
  Angelven 28 oktober 2004 kl.09.33 (CEST)

Kungar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. /Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.25 (CEST)
 3. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 4. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 5. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 6. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 13. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Drottningar (ickeregenter)[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 2 november 2004 kl.16.25 (CET)
 2. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.15 (CET)
 5. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 6. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Prinsar och prinsessor[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 2 november 2004 kl.16.25 (CET)
 2. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.16 (CET)
 5. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 6. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Kronprinsars och kronprinsessors gemåler[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 2 november 2004 kl.16.31 (CET)
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 3. softssa 4 november 2004 kl.16.15 (CET)
 4. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 5. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Prinsars och prinsessors gemåler[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Elinnea 2 november 2004 kl.16.25 (CET)
 2. softssa 4 november 2004 kl.16.14 (CET)
 • Ja
 1. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 2. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 3. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Prinsars och prinsessors barn[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Elinnea 2 november 2004 kl.16.25 (CET)
 • Ja
 1. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 2. softssa 4 november 2004 kl.16.14 (CET)
 3. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 4. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Kronprinsars och kronprinsessors barn[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 6 november 2004 kl.15.40 (CET)
 2. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Regeringschefer[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. \Mike 28 oktober 2004 kl.13.46 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Regeringschefer i delstatsregeringar[redigera | redigera wikitext]

Musiker[redigera | redigera wikitext]

Musiker med skivkontrakt[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 3 november 2004 kl.09.33 (CET)
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 3. softssa 4 november 2004 kl.16.17 (CET)
 4. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 5. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.19 (CET) (nått mer bör krävas)

Musiker utan skivkontrakt[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 2. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.43 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. °C 3 november 2004 kl.09.31 (CET)
 6. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.40 (CET)
 7. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 8. softssa 4 november 2004 kl.16.18 (CET)
 9. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.20 (CET)
 10. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Ja.
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST) (Förutsatt att de är ändå är uppmärksammade på något sätt.)
 2. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 3. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)

Vetenskap[redigera | redigera wikitext]

Studenter som skrivit bra C-uppsatser[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. Nicke Lilltroll 4 november 2004 kl.15.38 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.20 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Doktorander[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 6. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.20 (CET)
 7. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Diskussion.

Samtliga färdiga doktorander har ju gett ut en bok på något förlag. Hur motiverar ni som röstat för att ha med alla publicerade författare er nej-röst här? Petter 12 september 2005 kl.23.41 (CEST)

Inte för att jag anser att alla publicerade författare skall ha artikel, men en "färdig doktorand" är faktiskt inte längre doktorand, om inte personen ifråga blivit doktorand på nytt i ett annat ämne. °C 13 september 2005 kl.09.28 (CEST)

Professorer vid svenska universitet[redigera | redigera wikitext]

 • Ja (åtminstone lärostolsprofessorer).
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Nicke Lilltroll 4 november 2004 kl.15.39 (CET)
 11. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 12. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.36 (CET) (inte generellt)

Professorer vid tyska universitet[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 8. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 9. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 2. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.22 (CET) (nått mer bör krävas)

Professorer vid amerikanska universitet[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 2. Mux 31 oktober 2004 kl.00.50 (CEST)
 3. softssa 31 oktober 2004 kl.15.23 (CET)
 4. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET) (nationalitet borde inte betyda något)
 5. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej, inte generellt.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 3. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.22 (CET)

Forskare eller lärda som redan finns i NF eller SBL[redigera | redigera wikitext]

Kommentar: Denna kategori är kanske redundant om konsensus råder om detta i den översta biografiska kategorin ovan / °C 31 oktober 2004 kl.01.20 (CEST)

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. Mux 31 oktober 2004 kl.00.50 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Forskare/Lärda som inte verkar i universitetsvärlden (läs industri)[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. Angelven 28 oktober 2004 kl.11.08 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 8. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST). Bara om de har utmärkt sig (kategorin är nog för luddig)
 2. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.25 (CET) (kategorin är för omfattande. De måste ha utmärkt sig på något sätt)

Riksråd[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. /Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.25 (CEST)
 3. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 4. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 5. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 6. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 13. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Statsråd[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. /Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.25 (CEST)
 3. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 4. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 5. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 6. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 13. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Riksdagsledamöter[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. /Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.25 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 7. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 8. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 9. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 10. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 11. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 12. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.32 (CET) (Inte generellt. Det blir snabbt inaktuellt och ointressant)

Kommunal- och landstingsråd[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. /Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.25 (CEST)
  \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 2. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET) (om någon vill lägga upp alla Sveriges kommunalråd tycker inte jag att man ska hindra dem)
 3. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.13.46 (CEST)
 3. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 4. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 5. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 7. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.33 (CET) (Inte generellt. Det blir snabbt inaktuellt och ointressant)

Kommunal- och borgarråd i Sveriges 10 befolkningsmässigt största kommuner[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. Tysen 3 november 2004 kl.00.26 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 5. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nej
 1. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 2. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 3. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.34 (CET) (Inte generellt. Det blir snabbt inaktuellt och ointressant)

Barnmorskor[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.34 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Läkare[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 3. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 4. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 5. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 6. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 7. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 8. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.35 (CET)
 9. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Sjuksköterskor[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.08 (CEST)
 3. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 4. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 8. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Religiösa ämbetspersoner[redigera | redigera wikitext]

Påvar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 2. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 3. °C 31 oktober 2004 kl.01.20 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 7. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 8. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Ärkebiskopar i Sverige[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 2. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 3. °C 31 oktober 2004 kl.01.20 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 7. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 8. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Biskopar i Sverige[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 2. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 3. °C 31 oktober 2004 kl.01.20 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 7. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 8. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)
 • Nja
 1. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.38 (CET) (Inte generellt)

Kyrkoherdar[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 2. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 3. °C 31 oktober 2004 kl.01.20 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 6. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.39 (CET)

Biskopar, metropoliter, patriarker i alla någonstans officiella eller tidigare officiella kyrkor[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 31 oktober 2004 kl.01.20 (CEST)
 2. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 3. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 4. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 5. Väsk 6 november 2004 kl.15.34 (CET)
 6. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Djurarter[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.54 (CEST)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.40 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Hundraser[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.54 (CEST)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.44 (CET) (om artikeln inte bryter mot upphovsrätten eller andra regler/förordningar)
 10. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 11. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.41 (CET)
 12. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Enskilda hundar[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.54 (CEST)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 8. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.42 (CET)
 10. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET) (men ja om de är kända, t.ex. Pompe)
 • Ja

#Nicke Lilltroll 4 november 2004 kl.15.24 (CET) Hundar som gjort sig bemärkta i något sammanhang, t ex Lajka.

Enskilda hundar, men bara om de återfinns i Svenska Kennelklubbens register[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.54 (CEST)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.43 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Kattraser[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.54 (CEST)
 3. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 4. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 5. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.43 (CET)
 11. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Enskilda katter[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.54 (CEST)
 3. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 4. Elinnea 30 oktober 2004 kl.17.05 (CEST)
 5. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 6. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 7. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 8. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.44 (CET)
 10. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Enskilda ekorrar[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.54 (CEST)
 3. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET) hahahaha
 7. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Enskilda sädesärlor[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.13.53 (CEST)
 2. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET) Om sådana finnes
 • Nej
 1. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 2. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 3. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.44 (CET)
 4. Den fjättrade ankan 22 december 2004 kl.22.33 (CET)

Periodiska publikationer[redigera | redigera wikitext]

Dagstidningar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.11 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 7. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 8. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 9. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 10. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 11. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.46 (CET) (Även andra periodiska tidskrifter)

Gratisutdelade reklamblad[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 5. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.45 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Tåggas 4 november 2004 kl.16.08 (CET) Konsum och den lokala pizzerians cykliskt återkommande reklamblad behöver ingen egen artikel.
 11. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.47 (CET) (Det är ju omöjligt)
 • Ja.
 1. Mats Halldin 27 oktober 2004 kl.22.24 (CEST)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.11 (CEST)

Veckotidningar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.11 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.47 (CET)
 • Nej
 1. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)

Vetenskapliga tidskrifter[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.11 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 7. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 8. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 9. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 10. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 11. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.48 (CET)

Månadsmagasin[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 2. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 3. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 4. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 5. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 6. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 7. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.48 (CET)

Utbildningsinstitutioner[redigera | redigera wikitext]

Daghem[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. °C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.19 (CEST)
 3. Angelven 28 oktober 2004 kl.10.53 (CEST)
 4. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 5. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 6. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 7. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 8. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 9. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 10. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 11. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 12. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.50 (CET) (saknar allmänintresse)
 13. Tubaist 25 oktober 2005 kl.00.38 (CEST)
 • Ja.
 1. Angelven 28 oktober 2004 kl.08.49 (CEST) (Var ej inloggad när jag röstade och skrev)(Kommentar flyttad till Wikipediadiskussion:Vad ska vara med?.)

Förskolor[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.19 (CEST)
 2. Angelven 28 oktober 2004 kl.10.53 (CEST)
 3. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 4. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 7. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 8. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 9. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 10. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.50 (CET) (saknar allmänintresse)
 11. Tubaist 25 oktober 2005 kl.00.38 (CEST)
 • Ja
 1. Angelven 28 oktober 2004 kl.09.32 (CEST) (Se diskussionen om daghem)

Grundskolor[redigera | redigera wikitext]

 • Nej.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.19 (CEST)
 3. Angelven 28 oktober 2004 kl.10.53 (CEST)
 4. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 5. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 6. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.53 (CET) (inte generellt)
 7. Hakanand 24 oktober 2005 kl.17.28 (CEST)(bara om det finns något speciellt värt att uppmärksamma)
 • Ja.
 1. Mats Halldin 27 oktober 2004 kl.22.25 (CEST)
  --Angelven 28 oktober 2004 kl.08.50 (CEST) (Se min argumentation om daghem)
 2. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 3. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.12 (CEST)
 4. Väsk 29 oktober 2004 kl.14.28 (CEST)
 5. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 6. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 7. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 8. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 9. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.46 (CET)
 10. Boivie 24 oktober 2005 kl.17.15 (CEST) Grundskolor kan ha ett ganska stort allmänintresse. Gamla elever (kan vara massvis) vill veta vad som hänt med skolan. Personalen förståss. Och föräldrar kan vilja läsa något neutralt (till skillnad från skolans officiella information) om skolan de funderar på att låta sina barn gå på.
 11. Tubaist 25 oktober 2005 kl.00.38 (CEST)
 12. FredrikT 25 oktober 2005 kl.01.16 (CEST)

Gymnasieskolor[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Angelven 28 oktober 2004 kl.10.53 (CEST) (Endast de som utmärker sig!)
 2. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. Hakanand 24 oktober 2005 kl.17.30 (CEST)(bara om det finns något speciellt värt att uppmärksamma)
 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST) (Ja, med viss tvekan)
  Angelven 28 oktober 2004 kl.08.52 (CEST)
 2. Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.19 (CEST)
 3. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 4. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.12 (CEST)
 5. Väsk 29 oktober 2004 kl.14.28 (CEST)
 6. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 7. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 8. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 9. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 10. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.46 (CET)
 11. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.55 (CET) (Med viss tvekan. Skulle kunna vara ett sätt att få fler ungdomar att skriva i Wikipedia)
 12. Tubaist 25 oktober 2005 kl.00.38 (CEST)
 13. FredrikT 25 oktober 2005 kl.01.21 (CEST)

Folkhögskolor[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. --Angelven 28 oktober 2004 kl.12.28 (CEST)
 • Ja
 1. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.30 (CEST)
 2. Grus 28 oktober 2004 kl.19.29 (CEST)
 3. Marsve 28 oktober 2004 kl.20.54 (CEST)
 4. °C 29 oktober 2004 kl.13.44 (CEST)
 5. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.12 (CEST)
 6. Väsk 29 oktober 2004 kl.14.28 (CEST)
 7. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 8. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 9. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 10. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 11. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 12. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 13. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.56 (CET)
 14. Tubaist 25 oktober 2005 kl.00.38 (CEST)

Universitet och högskolor[redigera | redigera wikitext]

 • Ja.
 1. /°C 27 oktober 2004 kl.21.09 (CEST)
 2. Angelven 28 oktober 2004 kl.08.52 (CEST)
 3. Tåggas 28 oktober 2004 kl.09.19 (CEST)
 4. \Mike 28 oktober 2004 kl.12.14 (CEST)
 5. Elinnea 28 oktober 2004 kl.12.42 (CEST)
 6. Marsve 28 oktober 2004 kl.20.55 (CEST)
 7. [[Användare:Galterix|Galterix]] 29 oktober 2004 kl.14.12 (CEST)
 8. Väsk 29 oktober 2004 kl.14.28 (CEST)
 9. Sander 29 oktober 2004 kl.16.53 (CEST)
 10. Mux 29 oktober 2004 kl.23.48 (CEST)
 11. Johan Dahlin 30 oktober 2004 kl.17.26 (CEST)
 12. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 13. [[Användare:Plaudite|Plaudite]] 3 november 2004 kl.00.15 (CET)
 14. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 15. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.56 (CET)
 16. Tubaist 25 oktober 2005 kl.00.38 (CEST)

Maträtter[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. °C 6 november 2004 kl.15.43 (CET) (med exempel på recept)
 2. softssa 6 november 2004 kl.15.59 (CET)
 • Nej

Matrecept[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. Elinnea 31 oktober 2004 kl.13.58 (CET)
 2. softssa 31 oktober 2004 kl.15.21 (CET)
 3. Mux 31 oktober 2004 kl.15.23 (CET)
 4. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 • Ja
 1. Tåggas 4 november 2004 kl.16.03 (CET) Varför inte?
 2. Kjell André | diskussion 6 november 2004 kl.13.58 (CET) (i samband med artiklar om maträtter)
 3. Grus 6 november 2004 kl.14.05 (CET)
 • Ja
 1. Tåggas 4 november 2004 kl.16.02 (CET)
 2. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 • Nej
 1. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET) starta wikisport

Sportgrenar som förekommer på OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Sportgrenar som varit officiella OS-grenar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Sportgrenar som kanske kan bli officiella OS-grenar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Guldmedaljörer, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Silvermedaljörer, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Bronsmedaljörer, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Fjärdepristagare, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Sjundepristagare, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Deltagare, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)
 • Nej
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)

Svenska deltagare, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Norska deltagare, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Botswanska deltagare, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Grönländska maratonlöpare, OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Peruanska skidskyttar, vinter-OS[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET) (åtminstone medaljörerna)

Guldmedaljörer, VM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Silvermedaljörer, VM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Bronsmedaljörer, VM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Deltagare, VM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)
 • Nej
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)

Svenska deltagare, VM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)
 • Nej
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)

Belgiska deltagare, VM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Mongoliska medaljörer, VM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Guldmedaljörer, SM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Silvermedaljörer, SM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Bronsmedaljörer, SM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET)

Diskvalificerade, SM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Dopade, SM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Deltagare, SM[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.18.49 (CET) (endast svea- och götalänningar)
 • Nej
 1. Elinnea 8 november 2004 kl.18.37 (CET)

Norrländska deltagare, SM[redigera | redigera wikitext]

 • Nej
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Fotbollsspelare, allsvenskan (dam & herr)[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Fotbollsspelare, finska division 3[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Ishockeyspelare, Elitserien[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Indiska ishockeyspelare, NHL[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Medaljörer, distriktsmästerskap[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Medaljörer, skolmästerskap[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Deltagare, skolmästerskap[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Deltagare, säcklöpningstävlingar - lokala byfester och dylikt[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. [[Användare:Galterix|Galterix]] 8 november 2004 kl.19.10 (CET)

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Småbyar (som inte är småort eller tätort)[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Sjöar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Öar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Vattendrag[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Nationalparker[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Naturreservat[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Natura 2000-områden[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Fornlämningar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. Tåggas 3 november 2004 kl.08.56 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 • Nej

Stadsdelar/kommundelar[redigera | redigera wikitext]

 • Ja
 1. jordgubbe 3 november 2004 kl.09.48 (CET)
 2. [[Användare:Galterix|Galterix]] 3 november 2004 kl.15.13 (CET)
 3. Alers 4 november 2004 kl.09.45 (CET)
 4. softssa 4 november 2004 kl.16.11 (CET)
 5. Tåggas 4 november 2004 kl.16.14 (CET)
 • Nej