Wikipedia:Vanliga nybörjarfel på Wikipedia

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Sättet att arbeta på Wikipedia är inte alltid lätt att genomskåda för nybörjare. Den här sidan hjälper dig genom att lista några vanliga nybörjarfel och hur du kan undvika dem.

  • Att man inte skriver. Då du skriver fel eller glömmer något viktigt så är det alltid någon annan som kan fixa det efter dig. Om du tvekar, skriv! Var djärv!
  • Att man inte anger sina källor. Vem som helst kan skriva vad som helst på Wikipedia. Därför är det viktigt att all information här är verifierbar, kan bekräftas i trovärdiga källor. Wikipedia får inte bli ett ställe där urbana legender bekräftas. Därför är det viktigt att ange källa också då källan är mindre trovärdig. Försök ta dig tid att hitta så bra källor som möjligt.
  • Att man kopierar en befintlig kunskapskälla. Du kan och bör använda andras texter som källor, men det är nästan aldrig lämpligt att direkt kopiera text (ibland är ändå korta citat lämpliga). Dels förbjuder upphovsrättslagstiftningen sådan kopiering, dels skall artiklar skrivas så att de passar just på Wikipedia. Skriv med egna ord och ange källorna. Se även Wikipedia:Plagiat.
  • Att man skapar en artikel utan att visa att ämnet är betydelsefullt. Alla grundskolor, musikgrupper och föreningar är inte nödvändigtvis tillräckligt intressanta för att vi skall ha en artikel om dem. Om ämnet du skall skriva om är sådant att det knappast finns i tryckta uppslagsverk är det skäl att kolla upp riktlinjerna för den typens artiklar innan du lägger ner alltför mycket arbete, då den kan riskera att bli raderad. Se dels Wikipedia:Relevanskriterier, dels den specifika Wikipedia:Att skriva om .... Motivera gärna ämnets betydenhet genom att nämna sådant som visar betydenheten i själva artikeln eller, om det inte passar där, på artikelns diskussionssida.
  • Att man raderar information man inte vill ska spridas. Gör inte det, det uppmuntrar bara till redigeringskrig. Använd istället diskussionssidan. Ofta kan informationen skrivas på ett neutralare sätt. Felaktig information och möjligen felaktig information utan trovärdig källa kan ändå oftast raderas (det är bra att kolla diskussionssidan, saken kan ha varit uppe förr).
  • Att man inte signerar inlägg i diskussion eller signerar tillägg i artiklar. För att få det rätt: Signera inte artiklar, men signera diskussionsinlägg med fyra tilde: ~~~~

Alla gör vi massor av saker som kunde gjorts bättre! Och alla lär vi oss efter hand.