Hoppa till innehållet

Wikipedia:Wikikärlek

Från Wikipedia
En tolkning av begreppet Wikikärlek i form av en parafras på det engelska uttrycket "Make love, not war". Slå inte dina kollegor, det enda som ska slå är detta röda hjärta.
Störst av allt är kärleken.
Första Korinthierbrevet 13

Wikikärlek (engelska: WikiLove) är ett begrepp som växt fram sedan de Wikipediarelaterade e-postlistorna, och utgår från att alla användare på Wikipedia är att betrakta som kollegor med ett gemensamt syfte. Ingen kan avkräva någon att känna positiva känslor för andra, vilket är lätt att inse om man strosar runt lite på diskussionssidorna. Det är dock ett vettigt förhållningssätt som både är trevligt och faktiskt ändamålsenligt.

Wikikärlek, inte wikikrig[redigera | redigera wikitext]

På Wikipedia finns människor med olika bakgrund och olika syn på saker och ting. Det är lätt hänt att diskussioner urartar till gräl. Något som vi alla vet gagnar det inte projektets målsättning – att producera ett allt bättre uppslagsverk. Om man tänker efter och försöker förstå vad motparten menar, kan man säga att man eftersträvat wikikärlek. Ju mindre wikikärlek, desto mer kommer uppslagsverket i sin helhet att få lida. Ständiga gräl skrämmer bort bidragsgivare, och partiska artiklar skrämmer iväg läsare samt skadar Wikipedias anseende.

Wikipedianer är fantastiska, och bidrar alla helt ideellt. De lägger frivilligt ner tid och energi för att tillsammans med andra skapa något. Det de skapat behåller de inte själva, eller säljer, utan de delar med sig av det, fritt tillgängligt för alla att ta del av. De använder sig av värdefull kompetens och delar med sig av sin kunskap, utan större egenintresse eller krav på att få något tillbaka. Det gör de inte för att hävda sig själva, utan är till och med ofta helt anonyma. De flesta som sedan drar nytta av nedlagt arbete får aldrig veta vilka de är, eller får chans att säga tack.
Wikipedianer ger villkorslöst.
Wikipedia är ett altruistiskt projekt.
Wikipedia är kärlek!Att uppnå wikikärlek[redigera | redigera wikitext]

Wikikärlek är något som bara kan skapas tillsammans och alla kan bidra till detta. Det finns ingen enkel formel för att uppnå wikikärlek, men det finns viktiga ingredienser:

 • Tänk på etiketten och respektera andra bidragsgivare.
 • Utgå från att andra menar väl. Det gör de faktiskt oftast, även i de fall det inte framgår vid första ögonkastet.
 • Stötta nybörjare, som ofta är osäkra i sin roll.
 • Tacka varandra för värdefulla (oavsett stora eller små) editeringar. Gå in på versionshistoriken och klicka på "tacka", så skickar du ett tack direkt till redigeraren i fråga.
 • Sänd Wikilove-gåvor (via fliken som finns hos alla registrerade Wikipediakollegor) till varandra för mer värdefulla bidrag/insatser.
 • Se diskussioner som ett sätt att försöka förstå varandra, överbrygga motsättningar och närma oss samförstånd, snarare än en debatt som ska vinnas.
 • Förlåt och glöm hellre än att låta andra människor såra. Detta är Internet, där många människor uttrycker sig på sätt som de inte skulle göra ansikte mot ansikte. Den som är lagd åt det hållet kan tänka på det som ahimsas anda: att varken mentalt, verbalt eller kroppsligt skada någon vare sig genom att göra det själv, få andra att göra det, eller samtycka till att andra gör det.
 • Kom ihåg att användarna på Wikipedia är människor av kött och blod. Alla tycker om att känna sig uppskattade och när man ger en negativ kommentar är det smart att infoga lite artighetsfraser någonstans när man uttrycker ett önskemål, till exempel i den här stilen:
  • "Jag såg att du återställde min redigering på rosor. Apropå vad du skrev på diskussionssidan, det vore uppskattat om du skulle vilja titta på den här versionen."
  • "Apropå dina bidrag till artikeln om flyttfåglar tror jag att du riskerar ha missuppfattat några detaljer. (…) Jag tog bort det för att artikeln enligt min uppfattning blir mera saklig i det här skicket. Du kan väl titta över det och säga vad du tycker."
  • "Du som skrivit så mycket om partikelfysik och verkar greppa ämnet, tror du att du kan förklara det här? (…) Det är mycket möjligt att det är så, men det är inte så lätt att förstå för den som inte är så insatt i ämnet. Artiklarna ska ju skrivas för en bred allmänhet, men jag vet själv att det inte alltid är så lätt att inse vad som är svårbegripligt och behöver förklaras mera. Om du har några bra länkar eller så, får du väldigt gärna dela med dig av dem."
 • Sist men inte minst, slappna av! Varför stressa och/eller hetsa upp sig, för ett amatörprojekt på Internet?