Wikipedia:Wikimedia Commons

Från Wikipedia

Wikimedia Commons är ett Wikimedia-projekt som startades den 7 september 2004. Det är en databas med mediefiler (bilder, videor, ljudfiler etc.) som används av de övriga Wikimedia-projekten som exempelvis Wikipedia, Wiktionary och Wikibooks, men också av vilka som helst tredjepartsprojekt.

Ursprungligen skapades Commons för att man inte skulle behöva ladda upp och administrera bilder skilt på varje språkversion av Wikipedia, men projektet har utvidgats till att vara en generell bank för fria mediefiler för bildande (engelska: educational) ändamål. Filerna beskrivs och kategoriseras och man kan också skapa bildgallerier för olika ändamål (ursprungligen var gallerierna ett sätt att kategorisera filerna, men kategorierna har numera mer eller mindre helt tagit över den uppgiften).

Denna sida förklarar hur Wikimedia Commons förhåller sig till Wikipedia (jämför artikeln Wikimedia Commons som är för den allmänt intresserade).

Grundinformation[redigera | redigera wikitext]

En del av detta avsnitt borde flyttas till andra sidor.

Alla bilder och andra mediefiler på svenskspråkiga Wikipedia hämtas från Wikimedia Commons. Därmed slipper vi en hel del administrationsarbete och de bilder vi använder kan direkt användas också av andra projekt. En del andra projekt tillåter också lokal uppladdning, bland annat för ofria bilder som kan användas på basen av "fair use" (citaträtt, återgivningsrätt etc.).

Wikimedia Commons är ett mångspråkigt projekt, till skillnad från Wikipedia, som har en skild version för varje språk. Man kan i sina användarinställningar – eller tillfälligt – ställa in på vilket språk man vill ha användargränssnittet och annan sådan information som finns tillgänglig på flera språk. Allt är dock inte översatt ens till de största språken.

Manualen Commons:Få Commons att prata svenska kan vara till hjälp om språket inte automatiskt blir det rätta.

Logga in[redigera | redigera wikitext]

För att ladda upp filer på Wikimedia Commons måste man vara inloggad. Normalt använder man samma användarnamn och lösenord som på Wikipedia, men en del väljer t.ex. att redigera anonymt på Wikipedia men publicera bilder på Commons under eget namn. Att skapa ett användarnamn på Commons går till som på Wikipedia – i själva verket spelar det sällan någon roll via vilketdera projektet användarnamnet skapades.

Med globalt konto och lämpliga webbläsarinställningar (godkänn bilder och tredjepartskakor) borde man automatiskt bli inloggad också på (bland annat) Commons då man loggar in på Wikipedia.

Upphovsrätt[redigera | redigera wikitext]

Wikimedia Commons ställer höga krav på upphovsrätten. Man får bara spara datafiler med en fri licens såsom Creative Commons' ”Erkännande-DelaLika” (förkortat CC BY-SA, denna licens rekommenderas) eller GNU General Public Licens eller utan upphovsrätt (Public domain). Datafiler som skall användas enligt Fair use eller bara får användas icke-kommersiellt är inte tillåtna. Ange alltid källan för datafilen, året då verket skapades, upphovsman, upphovsrättsinnehavare och på vilka grunder filen anses fri.

Det finns mallar för de typiska situationerna. För verk för vilka upphovsrätten upphört behövs ofta en mall enligt ursprungslandets lagstiftning och en annan enligt lagstiftningen i USA, där publikationsåret ofta är avgörande. Notera också att man kan vara tvungen att skilt ange upphovsrättstatus och upphovsman för det ursprungliga verket och fotografiet av verket. Se vidare Wikipedia:Ladda upp filer.

För filer som redan laddats upp på något specifikt projekt, såsom finsk- eller engelskspråkiga Wikipedia, gäller särskilda procedurer, då historiken skall kunna rekonstrueras också efter att filen raderats på det projektet, och det kan finnas särskilda orsaker till att filen laddats upp där och inte på Commons.

Språket[redigera | redigera wikitext]

Wikimedia Commons är flerspråkigt, dock så att engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. I vilken utsträckning andra språk kan användas för fil- och kategorinamn är föremål för en pågående, tidvis laddad, diskussion. Kategorinamnen är i de flesta fall på engelska, eftersom parallella kategorisystem inte är ändamålsenliga och kan försvåra ett planerat översättningsarbete.

Själva bildens namn får vara på vilket språk som helst, men det finns inte konsensus om huruvida man kan eller bör använda andra än latinska bokstäver. Namn på svenska för svenska företeelser uppfattas som oproblematiska. Bilden kan beskrivas på flera språk, gärna åtminstone på engelska eller på engelska och det lokala språket. Mallar används för standardinformation (som översätts till många språk) och för att märka ut information på ett visst språk.

På många områden kan man rekommendera vissa språk:

Det finns dock många som anser att etablerade engelska namn bör användas för personer och platser, och lokala namn endast då de engelskspråkiga inte är etablerade. Oftast används latinska bokstäver, då namnet skrivs med något annat skrivsystem.

Men inget av dessa är absoluta krav! Det enda kravet är att licensinformation är korrekt (inklusive information om upphovsman). Andra viktiga punkter är att placera in bilden någonstans i kategoriseringen och att tydligt ange vad den föreställer. Om bilden är från Sverige, kan man skriva [[Category:Sweden]] längst ner. Var dock gärna mer specifik: Det finns till exempel kategorier för (nästan) alla kommuner och att skapa en ny kategori som tydligt följer det existerande mönstret är okontroversiellt.

Vissa diskussionssidor är avsedda för en viss språkgrupp, t.ex. finns en egen bybrunn för de flesta större språk. På övriga diskussionssidor är det fritt fram att använda det språk man finner mest ändamålsenligt, t.ex. för att man har svårt att formulera sig om en viss problematik på andra språk än sitt eget. Chansen att bli förstådd och att få svar är dock i allmänhet störst om man använder engelska, och inlägg och diskussioner på andra språk brukar ofta sammanfattas på engelska.

Wikipedia:Bildfrågor och svenskspråkiga Bybrunnen på Wikimedia Commons är bra ställen att ställa frågor. De svenskspråkiga administratörerna på Wikimedia Commons kan ses i denna lista.

Commons-data i svenskspråkiga Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Klistra in data[redigera | redigera wikitext]

När man vill klistra in en datafil från Wikimedia Commons i svenskspråkiga Wikipedia gör man bara som vanligt och skriver till exempel [[Bild:Bildnamn.jpg|mini|Bildtext.]]. Systemet letar automatiskt på Wikimedia Commons och hämtar bilden där.

Särskilda beskrivningsidor[redigera | redigera wikitext]

När man klickar på svenskspråkiga Wikipedia på en Commons-bild hamnar man antingen direkt till filens beskrivningssida på Commons eller också får man information om att bilden kommer från Wikimedia Commons följd av bildinformationen från Commons (utom kategorier).

I vissa fall finns en lokal beskrivningssida på Wikipedia, med lokal information. Dessa är nu överflödiga; informationen borde ha överförts och dessa sidor raderats.

Bildgallerier[redigera | redigera wikitext]

Till några ämnen eller artiklar finns det gallerier på Commons. Med mallen {{commons}} under externa länkar kan du länka till dem. Gallerierna kan antingen vara rudiment från tiden innan kategorier började användas fullt ut (länka inte sådana!), eller också ett genomtänkt urval av filerna.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Viktiga sidor där