Wikipediadiskussion:Artiklar om nu levande personer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Arkiv[redigera | redigera wikitext]

Födelsedatum[redigera | redigera wikitext]

Det som nu står under födelsedatum verkar röra utländska förhållanden. I Sverige är dessa uppgifter allmänt tillgängliga och skrivningen är onödig. Edaen (disk) 12 januari 2014 kl. 17.12 (CET)

Instämmer helt! Även de fyra sista siffrorna i ett personnummer är offentliga (vilket givetvis inte innebär att vi bör publicera dem här). Tostarpadius (disk) 12 januari 2014 kl. 17.51 (CET)
Att uppgifterna är allmänt tillgängliga är inte samma sak som att de kan publiceras på internet hursomhelst. Därför är nuvarande regel en bra kompromiss. /NH 12 januari 2014 kl. 20.50 (CET)
Nuvarande skrivning är en import från enwp och bör göras lokal. Det sägs att födelsedata normalt inte är kända av allmänheten. I Sverige är de det och påståendet är således fel. Det som står om syftet, att motverka identitetsstöld, verkar mindre ändamålsenligt. I Sverige har personuppgifter traditionellt varit lättillgängliga och ändå har vi inte haft några större problem med identitetsstöld. Det syftet bör i vilket fall inte stå kvar. Edaen (disk) 12 januari 2014 kl. 20.58 (CET)
Jag vet inte det, jag. Ett par stickprov med personer jag valde efter att jag sett deras namn i dagens tidning visade att i en del fall finns deras födelsedatum bara på internet eftersom vi har skrivit ut det. Jag vet inte hur reell faran är, men å andra sidan tycker jag exakt födelsedag är en ganska ointressant uppgift.
andejons (disk) 12 januari 2014 kl. 21.46 (CET)
Ok. Om vi skriver något i stil med: "Wikipedia anger födelsedatum för personer som är relevanta för egen artikel. Månad och dag är ofta av mindre intresse och kan tas bort"? Edaen (disk) 12 januari 2014 kl. 21.52 (CET)
"... om personen själv önskar det" tycker jag bör läggas till. Det finns ingen anledning att utelämna denan information utan att någon särskilt bett om det. Fullständiga fakta bör vara grundhållningen, ofullständiga undantaget. /FredrikT (disk) 13 januari 2014 kl. 10.44 (CET)
Har ändrat riktlinjen enligt ovanstående. Jag är övertygad om att det inte finns konsensus på sv.wikipedia för att utelämna dag och månad generellt. För min del tror jag vi svenska skribenter befinner oss i en gråzon när vi lägger ut svenskars födelsedatum på nätet. Men det är en annan diskussion – riktlinjen ska spegla praxis. /NH 13 januari 2014 kl. 15.31 (CET)
Det var en snabb ändring. I Sverige må födelsedatum vara lätta att få tag på (men om vi är de enda som publicerar datumen på Internet ändrar vi nog graden av lätthet), i andra länder är det inte så. Var får du tag på finska födelsedatum?
Att uppgifterna skall publiceras men tas bort om man skilt ber om det är fullständigt avigt. Folk skall inte behöva bevaka artikeln om sig. Om de inte gör det kan uppgiften ha funnits utsatt i lång tid innan den upptäckt den, varvid den hunnit sprida sig till speglar. Vem som helst som känner Wikipedias historikfunktion kan gräva fram datumet om vi inte raderar alla artikelversioner från att informationen lades in.
Jag har tyckt att det är lämpligt att ha med datum då det gäller historiska personer (jfr FredrikT ovan). För levande är hänsyn till personen viktigare. Födelseåret har räknats vara så centralt att vi haft det med oberoende, men jag har svårt att se varför födelsedatum skulle vara viktigt.
--LPfi (disk) 23 januari 2014 kl. 13.29 (CET)
Det borde stå något i stil med "även om just svenska medborgares födelsedatum är allmänt tillgängliga är det inte okomplicerat att publicera födelsedatum på internet". Jag håller med dig om att vår nuvarande praxis att publicera fullständigt datum om vi bara kan gräva fram det ur någon släktforsknings-cd eller på någon personupplysningstjänst, är tveksam. Men så går det nu till, och policyn måste spegla verkligheten, åtminstone så länge inte gemenskapen är överens om att ändra på saker och ting. Å andra sidan kanske jag har fel och gemenskapen inte alls tycker att fullständigt födelsedatum är så viktigt. /NH 23 januari 2014 kl. 13.40 (CET)
Jag tycker inte att den här ändringen stämmer med praxis. Fullständigt födelsedatum skrivs ut i jättemånga artiklar, även om det rör sig om marginellt kända personer. /NH 23 januari 2014 kl. 14.04 (CET)
Jag har inte sysslat särskilt mycket med biografier, så jag känner inte praxis, men då levande personer berörs bör man vara konservativ. Jag tycker inte att formuleringen är skarpare än den som fanns tills för några dagar sedan. Och om det är problematiskt att publicera datum (vilket jag tror det är) så är det bra att kunna hänvisa till riktlinjen utan att den biograferade behöver ta kontakt. --LPfi (disk) 23 januari 2014 kl. 14.34 (CET)
Vi kan inte ha en policy som säger något helt annat än vad som verkligen tillämpas i våra artiklar. En policy ska inte vara "konservativ" jämfört med hur den faktiskt tillämpas (såvida inte gemenskapen är överens om att förändra både tillämpningen och policyn). Då ska den skrivas om. Så antingen måste vi försäkra oss om att gemenskapen faktiskt följt eller åtminstone vill följa policyn i den gamla versionen (som är ungefär samma som din version), eller måste policyn ändras. /NH 23 januari 2014 kl. 15.20 (CET)
Nej, det är ohållbart att policy och praxis inte stämmer överens. Med konservativt menade jag att formuleringen hellre skall vara för strikt än för slapp. För riktlinjer sägs att de bör avspegla praxis, men också där måste man kunna ifrågasätta en problematisk praxis. För en policy är det ännu tydligare: redigeringar i strid med policyn bör kunna ogöras också om de är vanliga.
Inte heller en policy är dock beroende av oss. Om den inte motsvarar vad gemenskapen vill så skall den ändras. Men tills vi vet vad vi vill tycker jag den gamla formuleringen, eller något som i sak kommer nära, kan stå kvar: det är knappast många datum som inte kan läggas in senare då vi inte lägger in dem nu, medan ett som släppts lös är svårt att få bort.
Det är självklart att vi har redaktörer som gärna lägger in all information de kommer över. Praxis blir alltså automatiskt liberal om ingen aktivt arbetar för att ta bort problematiska uppgifter. Frågan är om födelsedatumen är sådana problematiska uppgifter som vi bör sträva att få bort då de inte är allmänt kända.
--LPfi (disk) 23 januari 2014 kl. 16.05 (CET)

Ursäkta att fråga låter dum, men vad är problemet med att publicera datum? Om det finns problem ska vi givetvis vara restriktiva i artiklar om levande personer men om det inte finns problem ska vi inte begränsa oss med onödiga regler. Är exepelvis verkligen identitetsstöld ett problem som görs möjligt genom att publicera datum här? - Averater (disk) 28 januari 2014 kl. 20.58 (CET)

Jag vet inte om det är ett problem. Å andra sidan, om det skulle vara det så tycker jag inte artiklarna förlorar ett dugg på att inte ha födelsedatum med. Därför håller jag med LPfi: hellre att vi är för strikta med det här än för slappa.
Om uppgifterna sedan är hämtade från folkbokföring och liknande tycker jag de direkt borde kastas ut som WP:egen forskning, men det kanske jag är relativt ensam om.
andejons (disk) 28 januari 2014 kl. 21.19 (CET)
Jag ställer mig starkt frågande inför att Wikipedia skulle vara den enda platsen på Internet där människors fördelsedatum finns fritt tillgängliga. För den som vill komma åt sådan information för identitetsstöld eller liknande torde det vara enklare att gå direkt till källorna, såsom (för svenskar) Ratsit eller Upplysning.se. Jag kan inte se att information om födelsedatum i normalfallet på något sätt skulle vara mer känslig än annan information om en person. /Dcastor (disk) 28 januari 2014 kl. 21.25 (CET)
Eftersom uppgifter om födelsedatum finns publicerade fritt och utan inloggningskrav på nätet kan det inte vara egen forskning att ange det här med angivande av källa. Någon risk för identitetsstöld finns inte då det kräver fullständigt personnummer. De personer som är ute efter att stjäla identiteter hämtar inte uppgifterna på Wikipedia. Thoasp (disk) 28 januari 2014 kl. 21.39 (CET)
Instämmer med Dcastor och Thoasp. /FredrikT (disk) 29 januari 2014 kl. 09.53 (CET)
Så även jag. Janders (disk) 29 januari 2014 kl. 09.55 (CET)
Alla som platsar här är redan enligt oss "kända". Det är inte vår uppgift att bestämma vem som är mest kändis. Det är standard att skriva ut datum, och bör omfatta alla. J 1982 (disk) 29 januari 2014 kl. 16.30 (CET)
Håller med J 1982. --Loose Rap (disk) 29 januari 2014 kl. 16.51 (CET)
Födelsedatum för alla någorlunda vuxna levande personer som är folkbokförda i Sverige finns tillgängliga på sajten birthday.se. Jag har lärt mig detta av min syster, som gått på kurs i släktforskning, men birthday.se är kanske inte allmänt känd. Upplysningen om födelsedag är ju i allmänhet ointressant, men eftersom den är så lätt att få tag på och traditionellt är med i biografiska uppslagsverk, är det naturligt att den tas med också i Wikipedias biografier över personer bosatta i Sverige. Roufu (disk) 29 januari 2014 kl. 21.25 (CET)
Instämmer om det logiska att kunna ha med födelsedatum i alla våra biografiartiklar. Men eftersom det kan vara känslig info, anser jag också att vi bör kunna ta bort datum och månad om vederbörande ber om det. Det tycker jag tillhör allmän hyfs. Jag hämtar ofta födelsedata från Ratsit.se men brukar bara länka till sökresultatet i min källangivelse. Då får den extra nyfikne leta upp rätt person i listan. Ratsit (liksom Birthday.se och Upplysning.se) publicerar även folkbokföringsadress, vilket faktiskt är ännu mer känslig information).--Paracel63 (disk) 29 januari 2014 kl. 23.57 (CET)
Vi har i och för sig för vana att ibland låta bli att publicera allmänt känd information (till exempel namn på misstänkta i samband med uppmärksammade brott) även om den finns tillgänglig för vem som helst med en dator som har lust att gå in på Aftonbladet eller Expressen. Tycker vi att någonting är en rimlig ståndpunkt utifrån integritetshänsyn tycker jag faktiskt att det kan vara en god poäng i att visa dylik hänsyn även om den som letar kan hitta upplysningarna annorstädes.
Med det sagt: den bästa poängen är den om att vi faktiskt inte bara skriver om svenskar, och det verkar orimligt att ha olika inställning till vad vi berättar om folk beroende på i vilket land de bor. /Julle (disk) 30 januari 2014 kl. 08.32 (CET)

I äldre uppslagsverk är det vanligt att datum publiceras just för levande personer. Det ser jag inte som en god ordning, men detta att de avlägsnas om personen så begär - vilket givetvis också måste beröra historiken - ser jag som en rimlig kompromiss. I motsats till Andejons ser jag det som synnerligen intressant information och skulle gärna se kategorisering utifrån födelsedag. Tostarpadius (disk) 30 januari 2014 kl. 08.49 (CET)

Ansluter mig till de som anser att födelsedatum i artiklarna är både relevant och numera lättillgänglig information. Ymer (disk) 30 januari 2014 kl. 09.10 (CET)
Återigen: är den lättillgänglig för alla personer vi skriver biografiska artiklar om? Vi kan inte diskutera enbart med en snäv rikssvensk syn. /Julle (disk) 30 januari 2014 kl. 09.19 (CET)
Jag förstår mig inte på argumentationen här. Hur är den personen beskaffad, som ber att få födelsedagen borttagen från Wikipedia, när den ligger öppen för alla i birthday, ratsit och andra sajter som är kopplade direkt till folkregistret? Men det är klart att man gärna kan ta bort sådant ur Wikipedia, för den som är besvärad och som inte har förstått detta.
Både för dem som står i svenska folkregistret och för dem som inte står där, skrivs det biografier där födelse- och/eller dödsår saknas. Detta sker också för födelsedatum. Har man inte uppgifterna, så kan man inte sätta ut dem, så enkelt är det. Detta är min snäva rikssvensknorska åsikt. Roufu (disk) 30 januari 2014 kl. 10.16 (CET)
Det globala perspektivet är viktigt, men som svar på Julles fråga vill jag, i anslutning till Roufus resonemang, hävda att sannolikheten är liten för att uppgiften läggs in om personer från andra länder där det inte är offentligt på samma sätt. En tumregel skulle kunna vara, och det kan kanske komplettera riktlinjen, att om det saknas på alla andra språkversioner där personen finns med bör infomationen inte läggas in här heller. Risken för att det skulle inträffa i sådana fall ser jag dock som liten. Tostarpadius (disk) 30 januari 2014 kl. 10.51 (CET)
Det viktigaste är att formuleringen är så stabil att den håller för sådant här: polischef 1, polischef 2. I båda fallen tycker jag att det är relevant även med dag och månad. Edaen (disk) 30 januari 2014 kl. 15.10 (CET)
Jag slog upp båda i birthday.se. I det ena fallet är det två personer att välja mellan, eftersom namnet inte är fullständigt - eller skulle upplysning om mellannamn också kunna vara problematiskt av integritetsskäl? I det andra fallet är det bara en person. Jag kan inte se att man vinner något på att inte ha med födelsedatum.Roufu (disk) 30 januari 2014 kl. 16.26 (CET)
Födelsedatum för offentliga/kända personer är encyklopediskt intressant information. Som sådan behöver den i regel källbeläggas. Om det inte går att källbelägga födelsedatum (oavsett folkbokföringsland) borde vi inte publicera uppgiften. Detta skiljer sig väl inte från något annat viktigt vi skriver om folk i deras biografier? Detta påminner lite om diskussioner vi haft om folks riktiga namn (där artikeln legat under pseudonym): är uppgiften redan publicerad på ett trovärdigt sätt, borde vi också kunna göra det.--Paracel63 (disk) 31 januari 2014 kl. 19.28 (CET)

Kända brottslingar[redigera | redigera wikitext]

För ungefär en månad sedan gick jag med anledning av tidningsskriverier till artikeln Jonas Oredsson, och ställde frågor på diskussionssidan om huruvida ingressen var förenlig med BLP (Diskussion:Jonas_Oredsson). Jag fick två responser vilka båda stödde min upplevelse, att det är tveksamt om artikeln gör detta. jag tänker samtidigt att det väl är massor av artiklar om dömda brottslingar som formulerats på liknande sätt.

Hur ska en ingress formuleras? Låt säga att en företagsledare döms för grovt bedrägeri, ska vederbörande tituleras företagsledare eller brottsling i ingressen? Och om det är en så kallad livsstilskriminell, hur ska man skriva då?

Jag för över frågon hit eftersom jag antar att det är en generell fråga.Klementin (diskussion) 10 juli 2014 kl. 12.48 (CEST)

Jag kan tillägga att min spontana uppfattning är att artiklar om brottslingar i egenskap av brottslingar inte hör hemma på Wikipedia, men inser samtidigt att det ju finns flera fall när de uppenbarligen gör detta.Klementin (diskussion) 10 juli 2014 kl. 12.55 (CEST)

Ett sätt att börja en artikel om en person av detta slag är:
X, född etc., ar en svensk person/företagsledare/annan yrkesbeteckning som dömts för bankrån/annan brottsrubricering.
Då sätter man inte "yrkesbeteckningen" kriminell, bankrånare, mördare etc. på vederbörande. Med den ospecifika beteckningen person får man med också dem som inte har haft någon känd yrkesverksamhet, inklusive s.k. livsstilskrminiella. Roufu (diskussion) 10 juli 2014 kl. 14.00 (CEST)

Contentious[redigera | redigera wikitext]

I det engelska originalet står det contentious. Det betyder stridslysten, grälsjuk eller liknande. Tveksamma som det översatts med tidigare är ett vagt ord. Ett tveksamt påstående kan vara en eufemism för 'förtal' eller 'ärekränkning'. Det kan också vara ett ironiskt sätt att uttrycka att man anser att den andre har fel i sak: "påståendet att 3+2=7 är tveksamt" eller att man inte håller med: "det är tveksamt om apelsiner är godare än päron". Kontroversiella påståenden behöver inte vara konfliktsökande. Ett kontroversiellt påstående kan handla om fakta och bedömning av en persons handlande där alla tolkningar är förenliga med att personen reko. Kontroversiella påståenden är normalt ok om de är relevanta och källbelagda. Det som bör fångas är just konfliktsökandet. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.19 (CEST)

google översätter med omstritt, omtvistad. argumnetativt.Yger (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.35 (CEST)
Thesaurus.com ger ett antal synonymer, bland andra "combative", "belligerent", "antagonistic", "querulous", "perverse", "petulant".[1] Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.38 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt Den meningen är dock hos oss i nötskalet men i inledningen på engelska. Det tycker jag gör att vi gott kan ha en vagare formulering eftersom den ska täcka så mycket utan att direkt kunna förklaras och utvecklas. I inledningen kan man utveckla mer vilket de också gör. Meningen innan hos dem som dessutom är fetad handlar om ifrågasatt material (challenged). Man kan inte heller riktigt säga stridslystet material på svenska... --افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.43 (CEST)
ps. tveksamma påståenden i den meningen "et tveksamt påstående" ska vi inte heller ha vilket också stämmer med nötskalet. ds.
Riktlinjen används i konflikter och bör vara robust. Denna riktlinje handlar egentligen inte om relevans utan om grova personangrepp. Det är en skillnad som bör upprätthållas. Relevans och encyklopedisk stil bör inte grundas på förbud mot ärekränkning eller förtal. Att Wikipedia inte är en skvallersajt följer av andra grunder.
Uppgifter om vem som är gift med vem är inte förtal/ärekränkning. Det kan falla på vilken stilnivå vi vill hålla. Men nu har vi en diskussion där man tar till med storsläggan i denna fråga. Det suddar även ut konturerna av vad som verkligen är förtal/ärekränkning. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.47 (CEST)
Men vad som är förtal och vad vi kan/bör skriva om levande personer är inte entydigt definierat. Konturerna är suddiga. För levande personer bör vi vara försiktiga. Att få skrivet om sig att man är gift med någon man inte är kan vara nog så illa. Jag ser inte hur detta över huvud taget har med relevans eller stil att göra. --افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 10.12 (CEST)
Precis. Vilken fråga det handlar om bör hållas tydligt. Nu flyter de ihop och regler om förbud mot personangrepp används för att ta bort sanna och källbelagda uppgifter om makar.
  • Personangrepp: falskt påstående om att A är gift med B.
  • Relevansfråga: sant och källbelagt påstående om att A är gift med B
Det är olika principer som gäller här. I det första fallet Jimbo Wales uttalande. Den andra frågan behandlas i normal ordning om vilken nivå vi vill hålla. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 10.16 (CEST)
Jag inser nu med din uppdelning att det nog inte är så lätt definierat som ens jag tänkte. Förtal är ju förtal även om det är sant och med god källa. Med den betydelsen av relevans inom en artikel är inte vad jag menar den meningen bör åsyfta.Det tas ju upp i den första meningen. Exempelvis om en person är dömd för brott men det är orelevant för resterande artikelinnehåll bör det utelämnas. Vad jag menar gäller det som kan uppfattas som personangrepp och det oavsett sanning, jag bryr mig här endast om om det är källbelagt. Om det finns minsta uns av tveksamhet till något påstående som skulle kunna vara känsligt och det saknar källa ska det bort. Hit hör att vara gift med någon. --افيراتير (diskussion) 2 juli 2015 kl. 12.56 (CEST)
Att ta bort en uppgift om att A är gift med B med hänvisning till en regel om personangrepp kan i sig vara ett personangrepp. Det kan t. ex ge intryck av att skribenten på Wp inte tycker att B är tillräckligt fin för A. Något mått av god tro behövs även här. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 13.19 (CEST)

Det finns inget engelskt original i egentlig mening. Vi formulerar oss självständigt, även om vi givetvis kan snegla på andra språkversioner. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 09.54 (CEST)

Det finns ett original i den meningen att den svenska versionen i stora stycken är översatt från den engelska. Edaen (diskussion) 2 juli 2015 kl. 10.04 (CEST)
Det är oftast så styrdokumenten kommit till, det är jag medveten om. Men vi är fria att arbeta vidare med texten. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 11.28 (CEST)

Den här meningen är inte lyckad, som mening betraktad: "Biografiska artiklar måste därför skrivas med stort omdöme och med största hänsyn tagen till trovärdighet, neutralitet, personlig integritet samt att undvika egen forskning, speciellt när det gäller all kontroversiell information." Den bör formuleras om till korrekt svenska, t.ex. ""Biografiska artiklar måste därför skrivas med stort omdöme och med största hänsyn tagen till trovärdighet, neutralitet, personlig integritet samt genom undvikande av egen forskning, speciellt när det gäller all kontroversiell information."" eller delas upp i flera meningar. Rex Sueciæ (disk) 2 juli 2015 kl. 11.46 (CEST) 

Jag tror att en uppdelning i stil med: "Biografiska artiklar måste därför skrivas med stort omdöme och med största hänsyn tagen till trovärdighet, neutralitet samt personlig integritet. Det är även viktigt att undvika spekulationer och egen forskning, speciellt när det gäller all kontroversiell information." skulle fungera bra. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2015 kl. 14.00 (CEST)
Bra! Rex Sueciæ (disk) 2 juli 2015 kl. 21.14 (CEST)