Wikipediadiskussion:Projekt alla platser-städning/arkiv 2018 02-2018 12

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en arkiverad diskussionssida. Skriv ingenting här nedanför utan besök istället diskussionssidan.


Landskapskartor för Finland[redigera wikitext]

Bortartiklarna i Finland är skapade med en geolocator för hela landet. Den tar stor plats och gör liten nytta. Jag skapade mallar för geolocation på landskapsnivå, se t.ex. Kuluntajärvi. I Helsingfors fall även på kommunnivå, se Borgmästarhästen. Tyvärr är Helsingfors den enda kommunen jag hittat som har lämpliga kartor för geolokalisering, kommunnivå vore den bästa i många fall. bbx (diskussion) 6 februari 2018 kl. 01.30 (CET)

Helt ärligt säger den här kartan mig mer än den här. Om man inte är bekant med Finlands landskapsindelning så blir det ganska svårt att lokalisera sjön Kuluntajärvi utifrån landskapskartan. Det kan givetvis invändas att ingen söker på den sjön utan att ha hyfsad koll på Finlands geografi. Varför inte använda båda kartorna, på samma sätt som det är gjort här? /Gotogo (diskussion) 6 februari 2018 kl. 11.35 (CET)
Håller med Gotogo om att det blir lite svårt med bara en landskapskarta, men det går ju bra att komplettera men en karta som visar landskapets läge i Finland som jag har gjort i Kuluntajärvi. --Larske (diskussion) 6 februari 2018 kl. 13.06 (CET)
Jag tycker att tvåkartslösningen är den bästa, antingen som Larske fixat artikeln alternativt som det är gjort i artiklen om Päts. En svag preferens för Päts-lösning eftersom man där kan använda båda kartorna till att lokalisera sjön. Om vi ska göra systematiserade (bot?) ändringar i linje med detta kanske vi kan passa på att ta bort rubriken Kommentarer som sedan en tidigare botkörning saknar innehåll. En annan sak jag reagerade på när jag läste artikeln Kuluntajärvi är att Kajanaland anses ligga i centrala Finland. Jag förstår givetvis hur Lsjbot kommit fram till detta. Men jag tycker inte att man kan helt bortse från demografi. Det är ganska subjektivt vad som utgör landets centrala delar och uppgiften blir därför ganska meningslös./Gotogo (diskussion) 6 februari 2018 kl. 14.17 (CET)
Päts ser bra ut. Hur får man in två lokaliseringskartor i geoboxen som används i Lsjbots artiklar? bbx (diskussion) 6 februari 2018 kl. 15.45 (CET)
Jag tycker det är problematiskt med kartor som tar mycket plats i korta artiklar. Om man har en bild för faktarutan och vill ha en ytterligare bild blir högerspalten väldigt lång i förhållande till brödtexten. Jag förstår att alla inte har koll på finska landskap, på samma sätt som kartan i Abborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, 684895-131614) inte helt låter mig placera sjön, men jag tycker inte det är överdrivet svårt att klicka på Kajanaland respektive Dalarna. --LPfi (diskussion) 6 februari 2018 kl. 16.20 (CET)
Jag har lagt in dubbla kartor i artikeln om Ahveninen (sjö i Kajanaland)./Gotogo (diskussion) 6 februari 2018 kl. 16.23 (CET)
LPfi har helt klart en poäng. Både i att högerspalten blir lång och i fråga om att många svenskspråkiga har bättre koll på Finlands landskap än Sveriges. Jag tycker dock att fördelarna överväger. Ser heller inga problem med att Sverigekartor införs i geografiska artiklar om Sverige./--Gotogo (diskussion) 6 februari 2018 kl. 16.30 (CET)
Det finns ibland kartor som visar var Dalarna ligger i Sverige, det är alltså inte ovanligt med dubbla kartor Sverige-artiklar. Det är dock ovanligt med dubbla röda prickar. Själv är jag inte överförtjust i lösningar med kollapsande mallar, då det orsakar sidorna att studsa när de laddas upp i browsern. -- 109.228.149.82 6 februari 2018 kl. 16.34 (CET)
En rätt väl fungerande lösning är att ha en mindre översiktskarta infälld i ett hörn landskapskartan inte använder (se t.ex. en:Mexico City, också om den kartan inte är riktigt den jag menar). Jag antar att det kräver en del arbete med att rita nya kartor, men lösningen sparar massor av utrymme. --LPfi (diskussion) 7 februari 2018 kl. 10.44 (CET)
Ett exempel på den lösningen finns i Kamloops. För områden där sådana kartor finns med rätt storlek kan de gärna läggas in i kartpositionsmallarna (åtminstone som alternativ karta). 90.227.175.244 7 februari 2018 kl. 18.02 (CET)

Malpåse för Kinaartiklar. Ny ansats[redigera wikitext]

Malpåse för bot-producerade Kina-artiklar diskuterades här i juni 2017. Som jag ser det, fick jag gehör för idén, men det hela stoppade upp på grund av bristande kunskaper och konkretisering från min sida. Jag gör nu ett nytt förök. Huvudtanken är att projektet skall kunna genomföras utan flyttning av sidor utan i stället med ändringar i kategoristrukturen, som skall göra malpåsesidorna mindre synliga. Eventuella sidflyttar ut från den vanliga artikelrymden eller raderingar blir en senare fråga.

Jag tänker mig att för malpåseartiklar görs det tre saker:

 1. Hittillsvarande kategoriseringar placeras i sin helhet inom "nowiki-klamrar".
 2. Nya kategorier införs: En överordnad kategori "Malpse, Kina" och eventuellt underordnade kategorier, tilll exempel "Malpåse-Vattendrag i Shanxi". Den överordnade kategorin skall göra det möjligt att veta hur många artiklar som ligger i malpåse,
 3. En rad överst på sidan läggs till med texten "Denna sida ligger i malpåse".

Jag menar att det bör vara överkomligt för en botägage att skriva ett botjobb som gör sådana ändringar. Detta är emellertid något jag inte kan göra själv.

Jag räknar med att det som regel blir aktuellt att lägga alla eller nästan alla artiklar i en given kategori i malpåse. Det är då en fördel att kunna markera vilka sidor, som inte skall läggas i malpåse. Jag tänker mig då en kateogri "Behåll. Inte till malpåse" för sidor som den malpåseläggande boten skall ignoerera. När boten är färdig med malpåse-läggningen, kan den själv ta bort sådana markeringar.

Från den tidigare diskussionen är det klart att de artiklar som skall läggas i malpåse är (1) botgenererade och (2) saknar interwikilänkar till annat än cebuano. Jag ändrar den sista punkten till att också omfatta kinesiska eller andra österländska språk, som mycket få svensktalande läser. För vattendragens del handlar det vidare arbetet inte minst om nykategoriseringar, som får mening, när de inte längre drunknar bland meningslösa botartiklar. Roufu (diskussion) 10 februari 2018 kl. 10.27 (CET)

@Roufu: Det kanske framgår av den tidigare diskussionen, men jag tror det vore bra om du kunde vara mycket tydlig med vilket problem du vill lösa. En bra problembeskrivning är ofta halva lösningen. Är problemet främst att de manuellt skapade artiklarna försvinner i mängden av robotskapade artiklar på kategorisidorna? Ponera att alla robotskapade artiklar var lika bra som de manuellt skapade. Skulle problemet då vara löst, det är ju då lika många artiklar som nu på kategorisidorna?
Ett sätt att slippa se de robotskapade artiklarna och bara få en lista av de manuellt skapade/rättade artiklarna inom en kategori kunde vara att lägga till en länk överst på aktuella kategorisidor. Exempel: Sidan Kategori:Vattendrag i Shanxi skulle då ha länken Artikellista som exkluderar robotskapade artiklar. Om man klickar på den får man en mycket kort lista, endast en artikel (Fenfloden), och slipper se de 46 robotskapade artiklarna. Skulle det kunna bidra till att lösa problemet, vilket det nu är? --Larske (diskussion) 11 februari 2018 kl. 01.07 (CET)
Jag ställer mig inte bakom projektet i denna form. Kategoriseringen bör finnas kvar. Däremot kan jag tänka mig någon form av mall enligt det förslag som Yger skisserat på Bybrunnen. Att cebuano märkts ut i diskussionen beror på att boten arbetat också där, vilket kan tala för tveksam relevans. Att en artikel finns på kinesiska tyder ju på motsatsen. Tostarpadius (diskussion) 29 mars 2018 kl. 13.28 (CEST)
Frågan är inte om de botproducerade artiklarna beskriver relevanta företeelser eller inte. Min utgångspunkt är att de gör det. Vattendragen i Shanxi är lika relevanta som Grönån eller Nossan i Västergötland. Frågan är i stället om det finns någon relevant information om dem som kan implementeras inom en rimlig tidshorisont.
Vi har 788 artiklar om öar i Zhejiang, som är en grannprovins till Shanghai. Men deras läge anges på en Asienkarta, där större delen av Europa också är med, och i texten får vi bara veta avståndet till Peking, avrundat till närmaste 10 mil. Dit är det mellan 110 och 140 mil. Det kan jämföras med avståndet till Luleå från södra Västergötland. GeoNames har kartor, men de har bara kinesisk text. Man saknar således all relevant information om var dessa öar ligger. Några är ganska små, omkring en halv kvadratkilometer. Oberoende av storlek är de meningslösa namn i svenska Wikipedia.
Det finns några öar i Zhejiang med intressanta artiklar i engelsk Wikipedia, till exempel en:Mount Putuo, på svenska Putuo Shan (ö i Kina, lat 30,01, long 122,39). Det finns emellertid ingen anledning att förbättra den svenska texten, innan den enkelt ocvh tydligt kan skiljas från de botproducerade meningslösheterna. Mitt förslag var ett försök att skapa ett sådant skilje, utan att gå hela vägen till massradering. K<nske är det bättre att massradera. Inte heller det kan jag göra själv. Roufu (diskussion) 29 mars 2018 kl. 17.57 (CEST)
Av diskussionen på Bybrunnen framgår att det inte finns stöd för massradering. Det är alltså inte en framkomlig väg. Tostarpadius (diskussion) 29 mars 2018 kl. 18.07 (CEST)

Vulkaner[redigera wikitext]

Det finns flera artiklar om mindre kratrar eller bergstoppar som ingår i en större vulkan. De utpekades av boten som självständiga vulkaner. Vad gör vi med dessa artiklar? Omdirigera till huvudartikeln, även när den mindre kratern/bergstoppen inte omnämns där, eller radera robot-artikeln? --Nordelch För Wikipedia - i tiden 23 februari 2018 kl. 19.53 (CET)

Det jag gjorde i Liechtenstein (för berg, inte vulkaner...) var att omnämna de mindre topparna i huvudartikeln, med höjd om jag kunde verifiera den, och sedan omdirigering från mindre topp till huvudartikel. Det ger en fylligare huvudartikel där läsaren ser sambandet mellan de olika topparna. Kitayama (diskussion) 26 februari 2018 kl. 07.18 (CET)

Ska defintioner till ett ortnamn översättas till svenska om de är skrivna på annat språk?[redigera wikitext]

En diskussion på Bybrunnen har rubriken "Varför engelska namn på platser?". Det som diskuteras där gäller i huvudsak Lsjbot-artiklar. Diskussionen börjar så här: ""Eduardo Avaroa Andean Fauna National Reserve är ett naturreservat i Bolivia." Varför använda engelska namn på platser? I Bolivia talar man spanska, här är den spanska artikeln om reservatet: ..." När jag hade läst det i förrgår bytte jag namn på artikeln till det spanska namnet Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Senare har Genomlysning skrivit att det istället för det spanska namnet Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa ska stå "Eduardo Avaroa naturreservat för andinsk fauna". Jag håller helt med om att vi inte ska ha engelska namn, men däremot tycker jag att vi mycket väl kan ha det bolivianska namnet; landets språk är ju spanska. Liknande namnproblem är mycket frekventa för Lsjbot-artiklarna, eftersom källan Geonames ofta skriver namnen på engelska, som just Eduardo Avaroa Andean Fauna National Reserve. Jag minns inte om jag har sett någon diskussion om liknande namnfrågor. Det skulle var intressant att veta vad andra användare tycker. Finns det kanske någon konsensus om hur man bör översätta engelskan? För övrigt tycker en deltagare i diskussionen på Bybrunnen att de "engelska" namnen inte alls behöver översättas. Sjunnesson (diskussion) 25 februari 2018 kl. 17.21 (CET)

Om svenskt namn saknas ska i allmänhet det officiella namnet på landets språk användas, se Wikipedia:Geografiska namn. Thoasp (diskussion) 25 februari 2018 kl. 18.08 (CET)
(Redigeringskonflikt) Om det finns svenska översättningar i källor som uppslagsverk, resehandböcker eller kartböcker skall vi så klart använda dessa. Men om det inte finns någon källa till en svensk översättning så skall vi inte göra hemmasnickrade översättningar utan använda hemlandets namnsättning, om nödvändigt transkriberad enligt svenska transkriberingsregler. Engelska översättningar skall vi aldrig använda. Om ett kinesiskt eller arabiskt namn är obegripligt för svenska läsare kan man göra ett förtydligande i form av en ordagrann översättning i brödtexten. Jag vill minnas att vi diskuterat detta många gånger, men jag minns inte vad konsensus blev. /Ascilto (diskussion) 25 februari 2018 kl. 18.14 (CET)
Jag menar att man bör vara försiktig med att skapa alltför bastanta regler för hur utländska geografiska namn skall skrivas på svenska. Vi har Amazonfloden och Río de la Plata, Gula floden som är en översättning av Huang He eller Huanghe, Yangtze med ordet för flod utelämnat och som på kinesiska heer Changjiang ned betydelsen Långa floden. Jag påstår inte att alla dessa namn är bra och inte kan komma att ändras men vill visa vad vi lever med idag.
Jag menar vidare att ett svenskt geografiskt artikelnamn inte behöver återge det officiella namnet i alla detaljer. Till exempel omdirigeras Konungariket Sverige till Sverige, och Islands konstitutionella ändringar kan alla behandlas i samma artikel.
För en mindre känd enhet som det bolivianska naturreservatet med det spanska officiella namnet Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa är jag således inte rädd för hemsnickrade svenska kortofrmer som Eduardo Avaroa nationalpark eller varför inte Eduardo Avaroa-reservatet? Det sista namnet är förmodligen vad en svenska skribent skulle använt i en tidnings- eller tidskriftsartikel. Roufu (diskussion) 26 februari 2018 kl. 07.06 (CET)
Det är också skillnaden på den ”unika” delen av namnet och den mer ”generella” delen av namnet. Järnvägslinjen Nagasakihonsen i Japan, det är självklart att vi inte ska översätta Nagasaki till Långudde, men honsen, som betyder huvudlinje, kan lämpligen översättas till linje. Ord som berg, flod, ö etc kan alltså översättas (kan, måste inte). Man får göra en bedömning från fall till fall. Finns etablerade engelska namn så kan det vara rätt att nämna det i artikeln och lägga en omdirigering. Roufu har helt rätt - vi bör inte ha alltför bastanta regler. Kitayama (diskussion) 26 februari 2018 kl. 07.24 (CET)
Jag tycker som Ascilto att vi ska använda hemlandets namnsättning, när det inte finns någon etablerad svensk översättning. Det som Roufu föreslår för Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, nämligen Eduardo Avaroa nationalpark eller Eduardo Avaroa-reservatet tycker jag är fel, speciellt det sistnämnda av de två. När det gäller etablerade engelska namn kan man göra som Kitayama föreslår, nämna det i artikeln och göra en omdirigering. Sjunnesson (diskussion) 26 februari 2018 kl. 07.38 (CET)
Jag tycker att vi ska behålla originalspråkets namn såvida det inte finns något etablerat svenskt namn. Även så "enkla" översättningar som isla till ö ska vi vara försiktiga med. Hur skulle vi reagera på ifall Lidingö översattes till Liding Island? /ℇsquilo 26 februari 2018 kl. 07.55 (CET)
Ja, eller Öland till Island Land. --Larske (diskussion) 26 februari 2018 kl. 08.03 (CET)
Vi får använda sunt förnuft. Ingen skulle komma på tanken att skriva om Rhodeöns huvudstad Försyn eller dylikt. Å andra sidan, reagerar vi negativt på Lagan River eller liknande varianter? Tostarpadius (diskussion) 6 mars 2018 kl. 07.29 (CET)

Jag vill först förtydliga att jag inte slog fast något bestämt om vare sig det här namnet eller egennamn överlag, utan jag skrev: "För flerordsegennamn av det slaget borde det vara okontroversiellt att göra en ordagrann översättning och inkludera det officiella namnet inom parentes."

Det ser lite aggressivt ut med mina nu tillagda framhävningar, men jag vill bara visa att min tanke bara var en av många och ingen benhård åsikt. Jag tycker dock att en ordagrann översättning i detta och dylika fall borde figurera på något sätt i artikeln, helt enkelt eftersom det är en lång fras på spanska som borde tillgängliggöras för svenskspråkiga läsare.

Det är skillnad på namn och namn, och huruvida de översätts eller inte beror på samspelande faktorer, som språkpolitik (jfr Islands vilja att översätta), närheten till det främmande språket (jfr oöversatta norska namn men översatta kinesiska) och kunskapen om det främmande språket (jfr oöversatta engelska namn i svenskan kontra översatta motsvarigheter i spanskan) samt naturligtvis hävdvunnenhet, denna gäckande aspekt av översättning och språk överlag som rent ut sagt ger blanka fan i vad en eller annan modersmålstalare tycker eller tänker om hur ett visst namn, ord eller uttryck hanteras. SMirC-smile.svg Vi har till exempel Kalifornien och knappast "California", men däremot North Carolina och knappast "Nordkarolina".

Den aspekt som tillkommer i fallet Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa är alltså den rent praktiska. Det är en hel liten text på spanska. Vi måste också komma ihåg att det inte är ett "naturligt" namn (alltså inte i stil med Lidingö eller Öland) utan en utförlig, aktivt vald benämning och beskrivning. Det innebär att dess ordagranna betydelse är relevant att framhäva på något sätt, om än inte nödvändigtvis i artikelrubriken – även om jag inte skulle motsätta mig det; det skulle inte vara i närheten av egenmäktigheten i att på engelska WP dra till med "Liding Island" eller "Island Land" bara sådär. / (anv.disk.bidr.) 26 februari 2018 kl. 10.35 (CET)

Jag har nu lagt till "(i svensk översättning ungefär Eduardo Avaroa naturreservat för andinsk fauna)" efter det spanska artikelnamnet. Sjunnesson (diskussion) 27 februari 2018 kl. 14.57 (CET)
Jag lade till en förklaring av namnet; Eduardo Avaroa är okänd för de flesta svenskspråkiga och det är inte ens uppenbart att det är en dedikation. Egentligen borde man väl inte lägga till sådant utan källa (och jag nöjde mig med en källös passage på spanskspråkiga Wikipedia). --LPfi (diskussion) 27 februari 2018 kl. 22.12 (CET)
Och utifrån LPfi:s tillförda information slängde jag istället ihop en kort artikel om Eduardo Abaroa. Tydligen stavas efternamnet med b, även om det verkar variera, men bara 3 av 10 Wikipedior (däribland dock spanska) stavar naturreservatet med b. / (anv.disk.bidr.) 1 mars 2018 kl. 14.29 (CET)

Orter/kommuner i Quebec[redigera wikitext]

Då 75 (=150) av dessa alter begärts sammanslagna (2016-02) så har jag påbörjat detta. Det visar sig då att genom att läsa frwp det verkar finns 4-5 olika typer av kommuner, där de som kallas ville är jämförbara med de stadskommuner som fanns mellan 1863 och 1972 i Sverige, och jag har därför klassat dessa som sådana och de som står som municipalitée har jag klassat som kommuner. Enwp har inte hanterat detta bra och det blir tokigt utgå från deras artiklar om detta. Detta lär åtminstone mig hur oerhört avancerat och svårt det är få saker rätt. Också att det tar cirka 5 minuter per ort/kommun för att fixa till det hela. För dessa 75/150 blir det bara några timmar, helt överkomligt, men att fixa badetta för all i bara Quebec är mer än 10 ggr mer, och en (över)tung uppgift.Yger (diskussion) 24 mars 2018 kl. 14.15 (CET)

@Yger: Det är alltså de här artiklarna som parvis (i något fall tre) ska slås ihop. Eller vad avser du med "mer än 10 ggr mer"?
Är det att hitta rätt kommuntyp som tar mest tid av de 5 minuterna per ort/kommun? Skulle det vara till någon hjälp att för de 68 ihopslagningskandidaterna som ligger i Kategori:Orter i Québec ha tillgång ha tillgång till en lista på vilket (om något) av orden ville och municipalitée som ingår i ingressen i den artikel i frwp som motsvarar kommunartikeln på svwp och kanske också få category i infoboxen och ingressen (efter P.PPL) "robotuppdaterat" med stadskommun respektive kommun och mallarna {{slå ihop}} och {{Robotskapad}} borttagna samt eventuell kategoriändring gjord. Finns det några fler, du skriver 4–5 olika typer, som ska föranleda någon ändring av "ort" som står i artikeln från början?
Även en radering av grensidan Exempelnamn, en flyttning (utan omdirigering?) av Exempelnamn (ort) till Exempelnamn och en radering av Exempelnamn (kommun) borde gå att automatisera.
Är det något mer du har gjort i dessa par av artiklar? Hur är det med borttagning av eventuell klimatöversikt. I Amqui ser jag att du lämnat kvar klimatuppgifter som till exempel varmaste och kallaste månad i brödtexten men tagit bort diagrammet där samma(?) uppgifter visades grafiskt. Varför det?
Ser också att du har skapat Kategori:Stadskommuner i Québec, medan kategorin för kommuner heter Kategori:Québecs kommuner. Den sistnämnda bör väl flyttas till Kategori:Kommuner i Québec i analogi med Kategori:Kommuner i Alberta och alla andra länder (utom Finland där kommunkategorierna har avvikande namnstruktur). --Larske (diskussion) 24 mars 2018 kl. 15.45 (CET)
Jag justerar innehållet i "ortsartiklen" (ändra till (Stads)kommun) och ta bort temptabell) det tar inte många sekunder. Raderingen av "kommun" artikeln tar också bara någon sekund. Det är hantering av förgreningssidan, flyttproblematiken till "enklare" namn och alla kopplingar i Wikidata som tar tid. Det är ju ändå inte så många. Jag mest reflekterar över vilken tid det skulle ta om man skulle fixa alla (inte bara dessa slåihopmallade) som har samma problematik. Jag har inte det intresset och inte heller reda inkonsekvenser kring har lsjbot lagt de flesta "kommun"artiklar i Indelningar i Kanada och inte i Kommuner i Kanada.Yger (diskussion) 24 mars 2018 kl. 18.35 (CET)
Vet inte om du redan lagt märke till det, men det verkar variera lite vilken av svwp-artiklarna i paren som föreslås att slås ihop som är kopplade till ett Wikidataobjekt med många språklänkar, se två exempel i tabellen nedan. I fallet Pointe-Claire verkar det vara ortsartikeln, medan det i fallet Macamic är kommunartikeln. Macamic (ort) har bara en manuell interwiki till kommunartikeln i cebwp.
Språkutgåvor
Wikidataobjekt Etikett # svwiki cebwiki enwiki frwiki dewiki eswiki itwiki
d:Q142271 Pointe-Claire 20 Pointe-Claire Pointe-Claire (lungsod) Pointe-Claire Pointe-Claire Pointe-Claire Pointe-Claire Pointe-Claire
d:Q22545449 Pointe-Claire 1 - Pointe-Claire (munisipyo) - - - - -
d:Q141576 Macamic 15 Macamic (kommun) Macamic (lungsod) Macamic, Quebec Macamic - Macamic Macamic
d:Q22697177 Macamic 15 Macamic (kommun) Macamic (lungsod) Macamic, Quebec Macamic - Macamic Macamic
Kommunartiklarna är normalt knutna till ett Geonames ID för en entitet av typen A.ADM3 (third order administrative division) medan ortsartiklarna är knutna till ett Geonames ID för en entitet av typen P.PPL (populated place). Det kanske blir lite tokigt om vi ändrar från ort till stadskommun om artikeln är kopplad till ett Wikidataobjekt som har ett Geonames ID som refererar till en "populated place". Geonames ID går att ange i Geobox-mallen och därigenom överrida Wikidata, men det är ju lite förvirrande att ange ett annat ID än vad som finns i det till artikeln kopplade Wikidataobjektet. Även kommentaren <!--P.PPL--> i wikitexten är ju något som vi brukar använda för sökningar/inventeringar av sortiment bland de robotskapade artiklarna och den kanske behöver ändras om vi "gör om" en ortsartikel till att handla om en "(stads)kommun".
--Larske (diskussion) 24 mars 2018 kl. 18.30 (CET)
Ja att de varierar har jag märkt, men också trott mig se en rudimentär logik det. Artiklarna på andra språk har en befolkningssiffra i sig. den är i vissa fall uppdelat i kommunens tätortsdel och dess landsbygdsdel. Denna befolkningssiffra (totalen) återfinns i ortsartikeln, men inte i kommunartikeln, och i ortartikeln är den alltså fel då siffran inte avser tätortsbebyggelsen i kommunen.Yger (diskussion) 24 mars 2018 kl. 18.51 (CET)
Efter flera negativa återkopplingar (till del motsägelsefulla och till del med fokus att alla lsjbotartiklar borde bort) på mina försök har jag nu avbrutit arbetet. De jag då gjort (och vilka kanske borde återgöras) återfinns i Kategori:Stadskommuner i Québec (+Barraute). Jag har också funnit ett exempel, Mont-Tremblant, jag tycker löst från om inledningen bättre än mitt försök. (så det är också möjligt jag tagit mig vatten över huvudet)Yger (diskussion) 25 mars 2018 kl. 21.07 (CEST)
För att minska förvirringen och skador av mina insatser har jag nu arbetat bort begreppet stadskommun i de artiklar jag redigerat, flyttat till namn som inte innehåller ort i kvalificerare samt ändrat geonmaes till det som står som huvudid i Wikidata.Yger (diskussion) 26 mars 2018 kl. 08.30 (CEST)
Jag är inte säker på att Wikidata alltid har bästa kopplingen till Geonames. Den verkar ofta vara gjord med bot utan att kontrollera att objekttyperna stämmer. I våra artiklar bör vi se till att kommunartiklar länkar till administrativa enheter på geonames och ortartiklar till befolkade platser. Om vi inte gör om lsjbots ortartiklar till kommunartiklar (eller tvärtom) så kan vi vara ganska säkra på att lsjbot har länkat till rätt typ av objekt hos geonames. 90.227.175.244 26 mars 2018 kl. 20.19 (CEST)

I tidigare diskussioner om andra länder har många velat göra skillnad mellan orter och kommuner på samma sätt som vi gjort för Sverige. Men de flesta har tyckt att sammanslagning är OK i länder med liten skillnad mellan kommun och ort, där en kommun består en ort. I Québec har stadskommuner nog tidigare i större grad motsvarat en ort, men när orter vuxit och genom kommunsamanslagningar behöver det inte alltid vara så nu. Några exemepel:

 • I Bedford är sammanfaller stadskommun och ort nästan helt, skillnaden är bara 10 invånare och 0,4 km².
 • I L'Épiphanie är skillnaden större. Stadskommunen har 5500 invånare, orten har 7200 invånare och 4 gånger större yta och även innehåller delar av intilliggande landskommunen.
 • I Mont-Tremblant har flera kommuner slagits samman: gamla kommunen Mont-Tremblant, stadskommunen Saint-Jovite och "landskommunen" Saint-Jovite. Den största orten är tidigare staden Saint-Jovite, medan orten Mont-Tremblant är mindre trots att den delar namn med nya stadskommunen.

I första exemplet tycker jag sammanslagning är motiverad. Medan det i tredje fallet är mycket mer tveksamt om ihopslagning bör genomföras. 90.227.175.244 26 mars 2018 kl. 20.19 (CEST)

Landformer på havets botten[redigera wikitext]

Samtliga lsjbot-skapade artiklar i kategoriträdet Kategori:Landformer på havets botten efter land är nu genomgångna. Ingen av artiklarna har kvar {{Robotskapad}}. Det var minst 13 000 artiklar när jag startade. Dessförinnan hade redan en viss städning gjorts. De flesta är raderade, det handlade om ej relevanta / ej verifierbara / felaktiga artiklar om grund, rev och sandbankar. Drygt 300 finns kvar i kategoriträdet, dessutom har några bytt kategori då det visade sig vara öar eller andra landformer som hörde hemma i andra kategorier. Mycket raderat, men jag skulle tro att denna kategori kommer att förbli den med högst andel raderade artiklar. Övriga robotskapade artiklar om landformer / orter / administrativa enheter kommer att vara mer relevanta.

De som gillar att arrangera tävlingar får gärna starta en tävling för att komplettera artiklarna i Kategori:Landformer på havets botten efter land! Jag har sett många intressanta spår, dels via andra wiki-projekt, dels via Google. Jag har gjort grovstädningen, nu får andra gärna höja nivån på artiklarna. Kitayama (diskussion) 24 mars 2018 kl. 16.52 (CET)

@Kitayama: Du har gjort ett fantastiskt arbete med landformer på havets botten. Jag började själv lite, men det var så himla mycket att städa. YesDi (diskussion) 24 mars 2018 kl. 17.04 (CET)
En följdfråga: Ska klimatinformationen i Bar Reef ligga kvar, den verkar vara bortplockad för de andra reven. YesDi (diskussion) 24 mars 2018 kl. 17.15 (CET)

Ett tips är att lägga in det på WP:MUPP (gärna med en markering att det är ett upprepningsbart uppdrag). //Vätte (diskussion) 24 mars 2018 kl. 17.46 (CET)

Mycket bra insats som också ökat vår kunskap om "vettigheten" i Lsjbot artiklarna. I något läge (om 10 år~?) tror jag vi behöver dela upp hela detta sortiment i Vettiga artiklar (du nämner hälften kanske kan klassas så) och ett sortiment där vettigheten är oklar. Viktiga parametrar för vettighet är sortimentstyp, existens i Wikidata från "riktiga" artiklar och om det finns länkar till artikeln. Tiden lär ge fler objekt i Wikidata från "riktiga" artiklar och fler länkar till enstaka artiklar och typer av artiklar. Och efter att sedan märka dessa två delar med olika mallar, kan sedan nedräkning av de "ovettiga" börja. Men allra bäst är naturligtvis om detta kan ske med handpåläggning som du nu gjort (behåll utan mall/radera).Yger (diskussion) 24 mars 2018 kl. 19.01 (CET)
Tiooårsperspektivet oroar mig. Omsättningen av aktiva användare är såpass omfattande att det om tio år kommer att finnas betydligt färre användare som minns vad Lsjbot-projektet Alla platser handlade om och vilka åtgärder engagerade användare vidtog när projektet var färskt. /Ascilto (diskussion) 24 mars 2018 kl. 19.08 (CET)

BotKina[redigera wikitext]

flyttat från WP:BB#BotKina Taxelson (diskussion) 2 april 2018 kl. 12.29 (CEST)

Mitt intresse fortsätter att vara Kina, som jag kom hem från för mindre än två veckor sedan. Botskapade Kina-artiklar är till stor del isolerade meningslösheter. De handlar om företeelser som mycket väl kan vara relevanta, men vilka saknar all relevant information. Inte ens läget är angivet på ett användbart sätt.

Jag har haft en fåfäng önskan att man skulle kunna göra sådana meningslösa artiklar från dem som har uppenbart läsvärde. Länkar till dem är dels grensidor, dels omdirigeringar från namnet med kinesisk skrift eller i föråldrard transkription. Geografiska namn, som är tydligt placerade i den administrativa hierarkiska indelningen, är det normalt inte aktuellt att göra något med. I t.ex. delar av Belgien länkar botskapade kommunartiklar till grannkommunerna, men jag har inte funnit det förKina. Har man översikt över länkstrukturen, bör det vara möjligt både att flytta och radera utan länkröta. Roufu (diskussion) 29 mars 2018 kl. 20.18 (CEST)

Du jar en bra plan, och kunskap. Då bör vi kanske börja fokusera på Kina utifrån din vägledning, Roufu. Fokus på radering bia struktur och inte älta varför det finns. Mvh Adville (diskussion) 29 mars 2018 kl. 20.31 (CEST)
Jag är också positiv till ovan, att starta detta städ-projekt i Kina. Roufu beskriver här på ett bra sätt att dessa artiklar i hög grad saknar substans. Att de saknar källor vet vi redan, liksom att de dras med transkriberingsproblem. Vi kan dock inte enkom förlita oss på "analysprojektet" (där jag i viss utsträckning deltar). Det är helt enkelt för många artiklar för att det manuellt ska kunna åtgärdas och skulle riskera leda till uppgivenhet från de närmast inblandande.--Gotogo (diskussion) 29 mars 2018 kl. 20.52 (CEST)
Några klargöranden. Jag kritiserar inte Kinabotartiklarna för felaktigheter. Länkar fråm föråldrad transkription är värdefulla för den som läser äldre litteratur om Kina, där namnen inte är omedelbart igenkännliga, och jag har ingen anledning at påstå att koordinater från GeoNames genomgående är felaktiga. Problemet är hur boten har använt uppgifterna: Om Svenljungas läge i Sverige endast anges med en Europa-Asienkarta samt avstånd och riktning till Luleå, är detta oanvändbart och meningslöst. Om man i stället har en karta över Västra Götalands län och avstånd och riktning till Borås eller Göteborg, får man en ganska bod beskrivning utgående från samma data. Jag kan tänka mig att Kinabotartiklarna i en framtid skulle kunna få bättre kartor, men som de ser ut nu, är de meningslösa och skymmer för verklig information. - Detta är ett argument för "malpåse" i stället för massradering. Vilket man väljer, är inte viktigt för mig.
Jag tackar för positiva kommentarer till mitt tidigare inlägg. Men kan man säga att det är konsensus för några som helst åtgärder, och om man gör något, krävs det massiva insatser från en bot-ägare. Kan man räkna med att få sådan hjälp? Roufu (diskussion) 30 mars 2018 kl. 18.50 (CEST)
@Roufu: Om bothjälp: Om uppgiften är väldefinierad (alltså en lista, kategori eller petscan-sökning) som visar de artiklar som behöver en specifik ändring så är kartbyte en ganska enkel sak. Vill man ändra "referensplats" från Peking(?) till något annat, går det, men kräver lite mer. Jag har gjort sådant i Finland, men det krävde en del specialprogrammering. För närvarande är jag själv i stort sett inaktiv och har inga närmare planer på när ett återupptagande av aktiviteten här skulle kunna bli av - men det är inte uteslutet. Men det finns ju fler som klarar uppgiften. Det viktigaste är att man har en väldefinierad uppgift och en väldefinierad artikelmängd. Taxelson (diskussion) 30 mars 2018 kl. 20.23 (CEST)
Taxelson, den koden du använde, går den att återanvända (med modifiering) på Kina? Om så, skulle någon intresserad botägare kunna få tillgång till den?
@Roufu:, Om man istället för att peka mot Peking på en kina-karta i dessa artiklarna hur skulle det vara om det lades in två olika kartor, överst en på orten/platsens placering i provinsen och under en karta över provinsens placering i Kina? Sedan kan man i provinsen istället peka mot Provinshuvudstaden (om den datan finns). I provinsartikel och provinshuvudstadsartikel pekar man mot Huvudstaden. Blir artiklarna tydligare då? (Jag har inte haft tid att titta på artiklarna alls utan skriver utifrån tankar jag fick i natt när jag skulle sova...) Adville (diskussion) 31 mars 2018 kl. 09.55 (CEST)
@Adville: Javisst, men den är i php, och nog inte så väldokumenterad, så det är tveksamt om någon annan vill bygga vidare på den. Den som arbetar med DotNetWikiBot vill antagligen hellre fortsätta med det. Nåväl det som behöver göras utöver att definiera artikelmängden är: 1. Se till att det finns användbara provinskartmallar (@Larske:), och sedan 2. behöves en lista med provins/wpartikel/ - provinshuvudstad/wpartikel/ - koordinater (@Roufu: listan med provins-provinshuvudstad behöver tas fram av ämneskunniga). 3. Programmet räknar sedan ut avstånd och riktning till aktuell provinshuvudstad (det är nog den enklaste biten att programmera) Sedan behöver man ett regexp som (eventuellt i flera steg) tar ut den mening som ska ersättas och ersätter den med en nyformulerad utifrån data som beräknas med artikelns koordinater och listans data (avstånd, riktning och provinshuvudstadens namn rätt länkad). 4. Gärna putsa bort klimatdata (missvisande och byggd på felaktiga förutsättningar, men det är en annan sak, som kan tas för sig om man vill). Taxelson (diskussion) 31 mars 2018 kl. 11.18 (CEST)
Nu förutsätter jag att Provins framgår av artikelns geobox. I annat fall måste man ha polygoner för provinserna och då blir det ett mycket större och mer komplicerat projekt. Taxelson (diskussion) 31 mars 2018 kl. 11.33 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Som framgår av tabellen nedan är provins angiven med parametern state i Geobox för de flesta av de 37 811 artiklarna i Kategori:Robotskapade Kinaartiklar. Det saknas endast i 830 artiklar om vattendrag, berg, bergspass och liknande. Övriga platser är allokerade till någon av 31 olika provinser.

--Larske (diskussion) 31 mars 2018 kl. 15.26 (CEST)

@Roufu, Adville, Larske: Jag har nu börjat med Kategori:Landformer i Zhejiang (blir förhoppningsvis klart i natt). Lägger in Kinakartan istället för Asienkarta - provinskartor finns väl inte och jag vet inte hur önskvärt det är heller egentligen. Byter avstånd och riktning från Peking till provinshuvudstaden. Putsar bort en del fluff, men behåller bl.a area på öar, närmaste tätort och nederbörd (men inte temperatur och inte klimatmallen). Temperaturdata är (potentiellt) gravt missvisande då de avser marktemperatur vid klar väderlek och inte lufttemperatur vid alla väder, men några motsvarande felaktigheter beträffande nederbördsdata känner jag inte till att skulle rapporterats, så därför låter jag dem stå kvar i texten. Hur mycket modifiering som kan tänkas behövas för ortsartiklar vet jag inte ännu. För att kunna köra fler provinser behöver Användare:Taxelson/Kinaprovinser kompletteras. Se Special:Bidrag/Taxelbot. Taxelson (diskussion) 2 april 2018 kl. 19.19 (CEST)
Det ser mycket bra ut. Jag gjorde ett tiotal stickprov på avstånd/bäring och det stämde perfekt, med avstånd avrundat till två värdesiffor och bäring avrundat till närmsta av N, NÖ, Ö, SÖ, S, SV, V och NV.
När det gäller provinskartor har jag bara lyckats finna sådana för ett fåtal av de mer än 30 provinserna, så att använda Kinakartan är nog bäst just nu. --Larske (diskussion) 2 april 2018 kl. 20.00 (CEST)
Det är beräknat med plangeometri, men bör vara tillräckligt bra på provinsnivå. Jag räknar med avståndet mellan angivna koordinater och bortser från objektets storlek, vilket nog kan bli knasigt om det är ett stort objekt nära huvudstaden. Koden ser ut så här:
Taxelson (diskussion) 2 april 2018 kl. 20.40 (CEST)
Jaha, det var ju en annan beräkning av riktningen än jag trodde du använde. Men den faktor 2 du använder blir sektorerna för N, S, V, och Ö 44 procent större än sektorerna för NV, NÖ, SV och SÖ. De förstnämnda blir cirka 53 grader vardera och de sistnämnda bara cirka 37 grader. För att alla sektorer ska bli 45 grader breda ska faktorn vara arctan(67.5º) vilket är cirka 2.414.
--Larske (diskussion) 2 april 2018 kl. 21.15 (CEST)
Tack för den buggidentifieringen. Det var länge sedan jag skrev den där koden så varför jag tänkte fel då kommer jag inte ihåg. Har rättat för framtiden. Bör dock vara tan(67.5°)=tan(3/8*π). Jo, det finns säkert någon mycket smidigare algoritm - man är ju bara teolog med endast gymnasiematte och inget betyg i programmering, och det märks förstås :) Taxelson (diskussion) 2 april 2018 kl. 23.38 (CEST)
Jag är imponerad över insatsen. Min erfarenhet är begränsad, men jag tror att företeelser som ligger i två eller flera provinser saknar provinsangivelse på svwp. Till exempel saknas alla flodersom står i i engelska Category:Rivers of Shanxi utom Fen River/Fenfloden/Fen He (vattendrag i Kina, Shanxi) i Kategori:Vattendrag i Shanxi. Uton Sangan River/Sanggan He är dessa uppförda under flera provinser in enwp. Men i andra fall verkar det som om man helt enkelt har glömt provinsinformationen.
Bytefrån Europa-Asienkartan till Kina-kartan är en tydlig förbättring. Jag tror dock att det finns provinskartor för de flesta provinser med provinsens läge i landet markerad. De 31 provinserna + Hongkong och Macao svarar i antal och storlek ungefär till 51 uppräknade stater helt eller delvis i Europa + 10 "särskilda områden". (detta skrivet innan jag hade läst Larskes inlägg ovan).
Botartiklarna beskrivelser av provinsernas lägen i Kina behöver ses över. Detta är dock inte kritiskt för Zhejiang. Liksom i Sverige är befolkningen koncentrad till delar av landet, medan andra delar är närmast obebodda, och detta påverkar den mentala bilden av landet (är det Örebro eller Östersund, som ligger närmast Sveriges mittpunkt?). Jag ¨återkommer till detta.
Ett annat problem gäller administrativa områden på prefektur nivå, där Lsjbotstort sett har dubblerat de manuellt skapade artiklarna. Detta är knutet till en strävan efter att skilja mellan administrativa enheter (kommun, län) och tätorter/huvudorter. Kinesisk namngivning stämmer inte med detta, vilket har fört till meningslösa preciseringar med de botproducerade Taiyuan Shi, Taiyuan Shi (prefektur i Kina), Taiyuan (provinshuvudstad) och den manuellt producerade Taiyuan, där dem sistä,mda innehåller all relevant information. Roufu (diskussion) 2 april 2018 kl. 21.05 (CEST)
@Roufu: Ja, artiklarna lämnar förvisso mycket i övrigt att önska också efter dessa små justeringar. Kartan bör dock gå att ändra med en enkel sök/ersätt botkörning provins för provins i ett senare skede när vi har kartorna. "Del av landet" har jag inte ändrat, utan avser fortfarande Kina som helhet- är det oklar syftning? Att få till den uppgiften bra är ingen enkel sak. För Finlands kustområden försökte jag justera Lsjbots upplevt tokiga genom att utgå från en punkt i norra Savolax tror jag, men inte ens det gick särskilt bra. För platser i inlandet försökte jag inte ens. Jag tror inte det går att beräkna med någon rimligt enkel formel och uppfattningarna är subjektiva. Malung i sydvästra Sverige och Dorotea i mellersta är ju för de flesta svenskar bosatta söder om Jämtland helt galet, men hur kan de som har diffusa uppfattningar om Sverige kunna veta det? Så försöka definiera för varje provins ger i alla fall inte jag mig på.
Sedan stötte jag på Chongqing där avstånd till provinshuvudstad inte verkar vara meningsfullt. Finns det något annat som kan vara lämpligt att mäta avstånd till där? Taxelson (diskussion) 2 april 2018 kl. 23.27 (CEST)
"Del av landet" (=Kina) bör inte bestämmas från en formel utan från en lista. Det är vad Bothnia har gjort i manuellt skapade prefekturartiklar Kinesiska prefekturer motsvarar ungefär svenska län. Jag kommer tillbaka till detta.
Changqing var tidigare en prefektur i Sichuan-provinsen men har skiljts ut och blivit "storstadsområde" på provinsnivå. Det är ett avsnitt om administrativ indelning med karta i namnartikeln. Storstadsområdet (provinsen) har samma namn som själva staden, där det centrala distriktet heter Yuzhong, Chongqing. Koordinaterna för detta bör ta platsen för provinshuvudstadens. Vilket eller vilka ord, som skall användas i texten, kan diskuteras. "stadens administrativa centrum", "centrum för den egentliga stadsbebyggelsen" eller något liknande. Det är klart att "storstadsområdet" Chongquing till största delen består av landsbygd. Också i de tre andra storstadsområdena Peking, Shanghai och Tianjin har man samma formuleringsproblem.
Avstånd i Hebei bör beräknas från Peking (jag säger Beijing privat). Peking och Tianjin ligger mitt i Hebei men tillhör inte provinsen. Roufu (diskussion) 3 april 2018 kl. 09.39 (CEST)
Jag har nu gjort några testredigeringar på artiklar i dessa "specialområden":
Men det borde väl inte stå "provinsen Chongqing" etc utan vaddå? "storstadsområdet Chongqing"? Taxelson (diskussion) 3 april 2018 kl. 12.35 (CEST)
Jag har ändrat en smula i ovanstående exempel, inte minst "läget i Kina". Jag har nu också satt ut mitt förslag till lägesbeskrivning under Wikipediadiskussion:Projekt Kina#Väderstreck. Roufu (diskussion) 3 april 2018 kl. 16.42 (CEST)
@Roufu: Jag har nu gjort färdigt listan och i den lagt till väderstrecken och en avdelning med sådant som ska ersättas samt genererat en version med koordinaterna så man kan se dem på karta och läsa lite lättare här. Jag undrar om det är korrekt att kalla huvudstäderna i de autonoma regionerna för "provinshuvudstäder", eller om man ska kalla dem något annat. Taxelson (diskussion) 5 april 2018 kl. 15.31 (CEST)
@Taxelson: Det ut som om Xi'an i Shaanxi saknas på kartan. Taiyuan i Shanxi finns däremot med två gånger med samma koordinat men olika väderstreck i "name". --Larske (diskussion) 5 april 2018 kl. 16.04 (CEST)
Tack Larske - du har falkögon! Har rättat detta nu, hoppas jag. Taxelson (diskussion) 5 april 2018 kl. 16.33 (CEST)
Har också gjort några nya testredigeringar: Ka'erquga Xiang, Co Ri, Andir He, Weizhou Dao och Baogedayingaole. Taxelson (diskussion) 5 april 2018 kl. 15.52 (CEST)
"Provinshuvudstad" för autonoma regioner är något jag inte tänkt på. Termen används t.ex. om Nanning i artikeln om Guangxi. Men skall vi göra det helt riktigt, borde vi kanske skriva "regionshuvudstad" i stället. Det vikitiga är emellertid att man inte kan säga "provinshuvudstad" om storstadsområdena, som från början är städer. Roufu (diskussion) 5 april 2018 kl. 22.54 (CEST)
Tack! "Regionhuvudstaden" blir det för dessa då. Taxelson (diskussion) 6 april 2018 kl. 09.12 (CEST)

Fortskridande[redigera wikitext]

 • Kompletterar nu provinserna Fujian Zhejiang och Anhui som jag delvis kört tidigare, men då utan uppdatering av "vädersträck" (2813 totalt 5939). Taxelson (diskussion) 5 april 2018 kl. 21.06 (CEST)
 • Kör i stor skala de artiklar som uppfyller kriterierna alltså har kinaartiklar med robotbotmall och geobox och en "state" dvs provins e.d och inte ligger mer än 140 mil från sin provinshuvudstad (då är det oftast fel provins angiven). Det tar ca 1 dygn. (Det finns risk för att nya redigeringar gjorda i ej uppdaterade artiklar kan bli överkörda under detta dygn då uppdatering och uppladdning sker i olika steg med ett antal timmar emellan.) Taxelson (diskussion) 7 april 2018 kl. 11.31 (CEST)
 • Upptäckt att det finns många socknar etc som har helt onödiga, komplicerade, särskiljningar, t.ex Huhe (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,51, long 118,59) medan huvudordet är tomt. Även helt missvisande grensidor, t.ex Huangtian innan min redigering. Taxelson (diskussion) 7 april 2018 kl. 11.39 (CEST)
 • Körningen slutförd (ca 30 K). Lite metod och script finns redovisat på Användare:Taxelson/KinaPuts.php. Alla artiklar där provins saknas är ogjorda - ofta saker som ligger på någon gräns. Grensidorna för Kina skulle f.ö behöva en (botmässig?) grundlig genomgång... Taxelson (diskussion) 8 april 2018 kl. 14.36 (CEST)
Tack. Jag hoppas få tid snart att köra som vanligt... men ligger mycket efter på jobbet just nu eftersom jag varit ensam på 2,5 tjänst några månader. Nu är jag inte det men mpste komma ifatt... mvh Adville (diskussion) 8 april 2018 kl. 23.31 (CEST)
 • Kinabotartiklarna blir mycket bättre nu, men en stor del av dem är fortfarande ganska meningslösa. Det finns många som har sockenhuvudort eller köpinghuvudort i namnet. Kinesiska socknar och köpingar är på nivå 4 i den administrativa hierarkin provins-prefektur-härad-socken, och huvudorten i en socken kommer alltså på nivån under detta. Nu vet vi var dessa igger i förhållande till provinshuvudstaden, men vi vet inte vilken prefektur, vilket härad eller ens vilken socken de ligger i. Vi vet alltså inte om huvudorten har samma namn som socknen eller inte.
Något jag undrar över är hur svårt det är att med hjälp av digitala kartor bestämma vilket område (provins, prefektur etc.) en viss ort ligger i och om detta har gjorts i Wikipedia.
Jag har börjat att se på artiklarna om prefekturer, där Lsjbot stort sett har levererat dubbletter till Användare:Bothnias manuellt skrivna artiklar och där detta har fört till en rad omdiiirigerings- och grensidor. Mitt mål är att få fram en botkörning som röjer upp i detta. [[Användare:|Roufu]] (diskussion) 9 april 2018 kl. 13.58 (CEST)
@Roufu: jag har extraherat polygoner för kommuner, sjöar och öar från lantmäteriverkets och andra finländska myndigheters datafiler för att med hjälp av dessa tillföra information till Lsjbotartiklar i Finland. Det är alltså möjligt om det finns tillgängliga data, men det är ett hiskeligt arbete som jag inte åtar mig. (Finns fortfarande mycket kvar att göra i Finland med de polygoner som redan ligger i min dator, men lusten för arbetet saknas...). Taxelson (diskussion) 9 april 2018 kl. 14.45 (CEST)
Jag tycker det är jättepositivt det ni gjort. Det kommer dröja många år innan det går "automatiskt" skapa dessa ur Wikidata. Och fram tills dess lär inge orka fixa dessa manuellt på svwp. Jag ser inga stora problem med de kvarvarande svagheterna. Artiklar ger en grov känsla vad uppslagsordet handlar om, och än viktiagre den har länkar till andra språk där det går hitta mer komplett info. Min positiva användning av lsjbot artiklarna är att jag kan länka till dessa uppslagsord i artiklar som nämner dessa. Det ger en betydligt bättre substans och kvalitet i dessa "anropande artiklar.Yger (diskussion) 9 april 2018 kl. 15.04 (CEST)

BotKina - prefekturer[redigera wikitext]

Jag har skissat en fortsättning med uppröjning bland botdubbletterna till Kinas prefekturer. Den innehåller en lång lista och tekniska detaljer, varför jag inte vill lägga ut skissen här. Jag hoppas att det är möjligt att få bothjälp till detta. Se gärna på Användare:Roufu/sandlåda31 . Roufu (diskussion) 14 april 2018 kl. 12.03 (CEST)

Att med bot infoga material i handskrivna artiklar är alltid vanskligt. Kanske kan man foga in något i box, men det bör nog göras semiautomatsikt med mänsklig kontroll. Taxelson (diskussion) 14 april 2018 kl. 16.53 (CEST)
Det menar jag också. Det jag har gjort, är att jag har identifierat vilka botartiklar det skall flyttas från. Får man sedan över informationen till den skrivna artikeln, är det lättare att modifiera och flytta vidare efteråt. Det är inte fler artiklar än att detta är möjligt.
Avstånd och riktning från provinshuvudstaden passar bäst som en sista mening i ingressen, nederbörd helt på slutet av texten. Men det måste kontrolleras och eventuellt korrigeras manuellt. Länkflyttningar från botartiklarna är det naturligt att göra helt automatiskt. Roufu (diskussion) 14 april 2018 kl. 18.09 (CEST)

Småplock efter Kinabot[redigera wikitext]

flyttad från Användardiskussion:Taxelson#Småplock efter Kinabot, Taxelson (diskussion) 16 april 2018 kl. 13.17 (CEST)

Jag fann av en händelse sidan A-mo Ho som enligt kategoriseringen är ett vattendrag i Tibet, men där Tibet inte är nämnd i texten. Urspringlig kategorisering var vattendrag i Kina, och den har ändrats med Hotcat. Den har fortfarande den stora Asienllartan och avstånd till Peking och inte till Lhasa. Troligen passade den på något sätt inte in i din botkörning, vilket härmed meddelas. Jag har inte funnit andra liknande fall. Roufu (diskussion) 13 april 2018 kl. 21.22 (CEST)

@Roufu: Anledningen till att den inte rördes av min bot är att parameter "state" (där provins eller motsvarande ska stå) saknas i denna artikel, liksom motsvarande text om provins i brödtexten. Taxelson (diskussion) 14 april 2018 kl. 12.30 (CEST)
Den har alltså kommit in bland artiklar "utan provins". Så problemet är egentligen hur man tar sig av dessa. I många fall är det möjligt att lägga till "state" manuellt men knappast att modifera texten så att den motsvarar en botartikel. I många andra fall är det fråga om objekt som ligger i två eller flera provinser.
Om man inte vill analysera polygoner, skulle man kanske kunna få en fingervisning genom att beräkna avstånd och riktning från alla provinshuvudstäder och lista de två minsta avstånden samt läget på en Kinakarta utantopografi men (helst) med provinsgränser på diskussionssidan till artikeln. Detta kan man sedan analysera manuellt.
Detta går garanterat fel för det långsträckta Inre Mongoliet, men det kan mans se på efteråt.
Se gärna också på Användare:Roufu/sandlåda31, som är det jag arbetat med de sista dagarna. Roufu (diskussion) 14 april 2018 kl. 13.59 (CEST)
@Roufu: Den metoden kommer att introducera fel eller osäkerhet på ett sätt som inte kan vara acceptabelt. Att analysera polygoner vore i sig inte svårt (jag har skript som kolar om en koordinatpunkt ligger inom en KML-figur, det mödosamma är att skapa ett bibliotek av sådana polygoner. Det verkar som om wikimap har tillgång till polygoner, se Baoding (kanske från OSM?) men jag vet inte hur man ev kan utvinna dem. Kanske Larske vet? Taxelson (diskussion) 14 april 2018 kl. 16.48 (CEST)
Självklart är det en osäker metod jag skisserade. Den måste kombineras med annan information för att ge ett resultat som kan gå in i en artikel. Främst tänker jag på kartstudier. Finner man en ort på en karta, får man väl lov att använda det? Jag såg på Kategori:Bergspass i Kinabokstaven A. De som gränsar till Tadzjikistan ligger i Xinjiang. Tadzjikistan gränsar inte till andra provinser i Kina. Det sista passet, Aimen Guan finns i Google Maps och ligger på gränsen mellan Hubei och Anhui. Upplysningar om närbelägna provinshuudstäder på diskussionssidan skulle göra sökarbetet lättare. Roufu (diskussion) 14 april 2018 kl. 22.06 (CEST) lagt till i efterhand
Man kan även fråga efter näraliggande artiklar t.ex några km runt den aktuella, och se i vilka regioner dessa ligger, men jag tycker bara man bör använda för att skapa listor för manuell kontroll. Taxelson (diskussion) 14 april 2018 kl. 19.00 (CEST)
Jag är inte fullt uppdaterad på de senaste diskussionerna om Kina-bot på städprojektsidan, men tyckte mig uppfatta att det möjligen fanns en misstanke att Lsjbot hade placerat orter i fel provins och att det fanns ett önskemål om att kontrollera detta mot "digitala kartor". Jag letade lite på nätet och hittade på den här sidan på naturalearhdata.com nedladdningsbara filer för bland annat "Admin 1, States Provinces" för hela världen. Jippi! Jag laddade ner shapefilerna och stoppade in Kinas 31 provinser i QGIS. Sen lät jag LarskeBot skapa en textfil med koordinaterna för samtliga orter i en av provinserna. Jag valde Kategori:Orter i Chongqing som innehöll 672 orter. Den textfilen importerade jag till QGIS som ett "Delimited Text Layer" och sen körde jag QGIS-toolet "Count point in polygon". Det tog säkert flera sekunder Smiley.svg. Mycket spännande att se hur många av de 672 orterna som hamnade i polygonen för Chongqing och hur många som hamnade utanför. Så här blev resultatet:
Provins Antal orter i kategorin
som hamnar i provinsen
Chongqing 664
Guizhou 3
Sichuan 3
Hunan 2
Övriga 0
Totalt 672
Alla orter som hamnade utanför ligger mycket nära gränsen och, nu kommer det tråkiga, det visade sig bero på att provinspolygonerna var lite förenklade och inte följde alla snirklingar som gränsen gör i verkligheten.
Två bilder som illustrerar detta:
Den heldragna lila polygonen är från shapefilen från naturalearthdata och punkterna är från Wikipediartiklarna för "Orter i Chongquing". Jag har på den andra bilden markerat 4 av punkterna, 2 i Guizhou och 2 i Hunan, som ligger utanför polygonen för Chongquing. De ligger som sagt mycket nära, som mest någon kilometer från gränsen.
När jag såg att shapefilerna var lite förenklade brydde jag mig inte om att fortsätta med samma undersökning för de andra 30 provinserna. Men om det finns någon annan frågeställning där det inte är kritiskt med exakta gränser så kanske dessa filer kan användas. Jag är som sagt inte helt uppdaterad på vilka problem det är som Roufu och du försöker lösa just nu.
<mapframe>: Kunde inte tolka JSON: Kontrollteckenfel, möjligen felaktigt kodad
När det gäller wikimap så visar exemplet till höger en karta med gränserna för Guizhou. I koden har jag skrivit provinsens Q-id i Wikidata. Guizhou är Guizhou (Q47097). Som du ser om du zoomar in rejält i kartan är även denna kml-fil lite förenklad jämfört med gränsen på kartan. Jag antar att en fil med gränsen med alla dess små krumbukter skulle bli mycket stor.
Man kan ju exportera ett avsnitt av OSM-kartan men tydligen inte direkt för så stora områden som hela regioner. Kanske det finns något sätt att bara exportera "administrative border", men det är inget som jag har gjort. I framtiden tror jag att det är meningen att man ska kunna stoppa in kml-filer i Wikidata.
Om du tycker att det blev för mycket text för din användardiskussion får du gärna flytta tråden till städprojektdiskussionssidan där den kanske bättre hör hemma.
--Larske (diskussion) 14 april 2018 kl. 19.18 (CEST)
Tack!!! Jo detaljerade polygoner kan bli mycket stora. I Finland blev jag tvungen att själv reducera dem till oftast 1 m nogranhet - för de största sjöarna 10 m, annars klarade jag inte av att hantera dem. Letar man gränsmärken kan det bli problem då man kan ha koordinater som ligger i en small glipa eller överlapp så att samma punkt ligger i ingen eller två kommuner. Man kan lösa det genom att fråga efter flera koordinater strax intill.
Det problem vi funderade på lösning för var i första hand att komplettera de ca 8000(?) botKinaartiklar som saknar uppgift om provins med sådan.
Mapframe visar ju kml-filen, men jag förstår ändå inte om och hur jag kan få fatt i kml-filens url. Kan du Larske? Taxelson (diskussion) 14 april 2018 kl. 21.14 (CEST)
Jag vet inte heller hur man får tag på den kml-filen. --Larske (diskussion) 14 april 2018 kl. 21.23 (CEST)
Om man startar på den här sidan som visar gränsen för Sichuan och klickar på "Laddar ner XML" längst ner till vänster kommer man till den här sidan (913068 är väl något "OSM-id"). Där finns en lång lista på "way" med role="outer" som jag tolkar som segment i polygonen för provinsens gränslinje. (Sen finns det också ett antal "relation" som verkar peka på "subarea" som kanske också kan vara intressant). Den första "way" är "322523073". Om man ändra i URL:en från "relation/913068" till "way/322523073" kommer man till den här sidan som ser ut att bestå av ett antal noder (i segmentet). Den första noden är "2772355717" och om man ändrar i URL:en från "way/322523073" till "node/2772355717" kommer man till den här sidan där man hittar en "lat" (34.1065390) och en "long" (98.4185254), vilket motsvarar den här punkten 34°06′24″N 98°25′07″Ö / 34.1065390°N 98.4185254°Ö / 34.1065390; 98.4185254. Nästa node är "3293943400" med koordinaterna 34°06′13″N 98°25′11″Ö / 34.1036134°N 98.4198467°Ö / 34.1036134; 98.4198467. Dessa två punkter är ändpunkter på en delsträcka av gränsen och det ser onekligen ut som om vi på detta sätt kan plocka ut alla koordinater som behövs för att bygga en kml-fil. Vad tror du om det? --Larske (diskussion) 14 april 2018 kl. 22.27 (CEST)
Jag kommer helat iden på efterkälken, men här är vad jjag hade börjat skriva tidigare:
@Taxelson: Ja, men det är ju det jag menade. Jag skrev att man skulle kunna lägga information av detta slag på diskussionssidorna, inte direkt i artiklarna. Så skulle man kunna se, om den var till hjälp för lokaliseringen av företeelser som saknar provinsangivelse. Men nu presenterar Larske nytt spännande material, som kanske ger ett bättre resultat.
@Larske: Det jag har diskuterat här är företeelser som saknar provinsangivelse eller där jag misstänker att denna är fel. Här är några exempel.
Roufu (diskussion) 14 april 2018 kl. 21.59 (CEST)
En fråga: Kan man enkelt beräkna avståndet från en ort till närmaste linje eller hörn i polugonen? Det skulle göra det möjligt att säga något om osäkerheten i resultatet. Roufu (diskussion) 14 april 2018 kl. 22.26 (CEST)
@Roufu: Ja, det är nog klokt att ha koll på om orten ligger mycket nära en gräns, speciellt om vi inte har polygoner som är exakta. Om man har koordinaterna för alla hörn i polygonen och nöjer sig att använda plan geometri kan man lätt hitta avståndet till den närmaste linjen. Se exempel 1 i den här videon. --Larske (diskussion) 14 april 2018 kl. 22.41 (CEST)

@Roufu: Nu har jag gått igenom de 37 803 artiklarna i Kategori:Robotskapade Kinaartiklar och jämfört vad som står i Wikipedia avseende provins (state i Geobox) och i vilken av polygonerna för Kinas "Admin 1" från naturalearthdata som artikelns koordinat ligger med följande resultat:

Tre bilder som illustrerar ovanstående tabell:

Som framgår av bilderna är de flesta platser som saknar uppgift om provins belägna på eller mycket nära en gräns mellan provinser/länder, som till exempel Pereval Il'tyk, och det är kanske det som gör att Lsjbot inte stoppade in någon provins i Geoboxen.
Ett antal landformer, till exempel Bisheng Jiao (ö i Kina) och South Hill Rock (klippa i Kina), ligger väldigt långt från Kinas fastland. Jag har ingen aning om de tillhör Kina, som det står i Geonames, men det verkar lite märkligt och är kanske värt att undersöka. --Larske (diskussion) 15 april 2018 kl. 09.49 (CEST)

@Larske: Bra! Aha det är inte mer än 829 som saknar provins - jag har levt i föreställningen att det var ca 10* fler, men hade uppenbarligen inte tittat så noga på de listor mina skript producerade... Det finns ett fåtal som ligger långt in i andra länder och uppenbarligen är fel. Kan du få till en lista med artiklar som ligger utanför polygonerna (de flesta öar), så kan jag enkelt förse dem med koordinater, så blir de ganska lätta att undersöka via en {{geoLänk}}! De flesta av dem som inte ligger i havet ska antagligen raderas. Taxelson (diskussion) 15 april 2018 kl. 11.12 (CEST)
OK, här kommer de 109 216 som dels saknar provins i Geoboxen och dels ligger utanför naturalearthdata:s polygoner med namn och koordinater
Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
--Larske (diskussion) 15 april 2018 kl. 11.58 (CEST)
Tillägg: Listan över alla 829 som saknar provins i faktaboxen har du kanske redan. Annars finns den i Sandlådan.
--Larske (diskussion) 15 april 2018 kl. 12.07 (CEST)
Tack! Jo listan med alla provinslösa tog jag fram. Den finns här. Pulau Mantanai Besar (ö i Kina) med grannöar tillhör inte Kina, men det är kanske väntat att någon satt "Kina" på allt i Sydkinesiksa sjön... Taxelson (diskussion) 15 april 2018 kl. 12.24 (CEST)
Tyvärr var listan ofullständig. Det är 216 (inte 109) platser som ligger utanför provinspolygonerna. Jag har kompletterat listan ovan nu. Ser också att du redan har börjat städa bort en del av artiklarna. --Larske (diskussion) 15 april 2018 kl. 13.10 (CEST)
Tack. Nu även kompletterade med name-parameter för bättre läsbarhet. Taxelson (diskussion) 15 april 2018 kl. 13.39 (CEST)
Många öar utanför Kinas kuster är omstridda. Folkrepubliken och Taiwan, Vietnam och Filippinerna gör anspråk på dem i olika delar av dem. Folkrepubliken har anläggningar på vissa av dem, de i Sydkinesiska sjön administreras idag som prefekturnivåstaden Sansha i provinsen Hainan men ligger helt säkert utanför polygonen till denna provins. Man kan läs en hel del om detta på enwp.Jag har inte undersökt enwp i detalj men har sett en kategori som skulle motsvara Paracelöarna för dem som hör dit. Dessa är en del av Sansha. Vi skulle kunna göra en kategori Sansha för alla med paracelöarna som en av underkategorierna. Man skulle vidare antingen ange provinsparametern som Hainan (formellt riktigt) eller som Sansha. I båda fallen är det nödvändigt med speciella modifikationer av texten. Vad som är bäst bör @Taxelson: avgöra.

Jag ser att boten nu har behandlat Hainan Strait, som jag har flyttat till och ändrat till Hainansundet, ett namn som fanns som rödlänk tidigare. I detta fall var det lätt att veta var sundet låg. Här kommer Hainan upp som "delstat", vilket är fel. Är det möjligt att lägga in två eller flera provinser i mallen? Det är aktuellt för de flesta objekt som ligger på eller nära en gräns. Det är också aktuellt för vattendrag som kryssar gränser. Om inte bör det i varje fall komma med i texten och i kategoriseringen. Är det möjligt att läsa av status för objekten som saknar provinsangivelse - obearbetad eller bearbetad av bot. När bearbetningen är färdig, bör dessa artiklar inte räknas som utan provins utan markeras på annat sät, antingen som med en given provins eller i en uppsamlingspost för objekt med flera provinser. Kanske bör detta göras manuellt. Jag har inte förstått allt. Roufu (diskussion) 15 april 2018 kl. 22.29 (CEST)

@Roufu: "Delstat" blir det när parametern "state_type" är odefinerad. Jag insåg felet men hann tyvärr köra några innan jag satt den till "Provins (Kina)". Ska se om jag kan hitta dem. Noterar att vi tyvärr har "provins" kvar som etikett i geoboxen oavsett vad det ska vara. Detta har jag missat, men bör gå att botgöra för storstadsregionerna och de autonoma om man vill. Flera provinser (med olika beteckningar går att lägga till i geoboxen genom att göra en ny rad, t.ex : | state_1 = Yunnan (men man kan inte ha olika etiketter på dem tror jag, vilket kan vara ett problem med något som ligger på gränsen mellan ett storstadsområde och en provins, t.ex.) Har nu lagt till provins (motsv) på kinesska sidan för dem som ligger på gränsen till ett annat land enligt artikeln. Taxelson (diskussion) 15 april 2018 kl. 22.59 (CEST)
Har nu kontrollerat körningen, och det var nog bara den du hade på din bevakning som blev fel. Den borde ha hoppats över då den var bearbetad för hand och inte lämplig för botbehandling, men så blev det inte. Taxelson (diskussion) 15 april 2018 kl. 23.13 (CEST)
Det är inte farligt om man kallar storstadsområden och autonoma regioner för provinser i mallar. Det görs på många stälen i kategoristrukturen. Jag har just gått i genom Kategori:Transportrelaterade platser i Kina efter provins och lagt till Kategori:provinsnamn på alla underkategorier, där detta fattades. Utan detta kunde jag inte finna flygplatser i Hainan från Kategori:Hainan. Jag observerade samtidigt en rad "sjöfartsrelaterade platser" som nog är bevattningskanaler, men tänker att det får accepteras. Roufu (diskussion) 15 april 2018 kl. 23.26 (CEST)

Botmissar (?)[redigera wikitext]

Kineisika öar utan provinsangivelse. Förslag till botkörning[redigera wikitext]

Det är för närvarande 46 artiklar i Kategori:Kinas öar, dvs utan provinsangivelse. 45 av dessa handlar om öar,en är en påbörjad lista. Av de 45 ligger 9 utanför Sydkinesiska havet, se nedan. Alltså 36 som ligger där. Någon av dessa kan vara felklassificerad och bprde höra direkt till Hainan, men det är en senare fråga.

De 36 öarna är alla botgenererade, har Asiienkartan och avstånd från Peking. Följande ändringar föreslås:

"Kategori:Kinas öar" ersätts med "Kategori:Kinas öar i Sydkinesiska havet".

Kartn byts mot kartan på de:Yagong Dao

Avstånd och riktning beräknas från Sanya på Hainans sydspets.

Ny inledning av texten:

"Namn" är en/ett "ö/atoll/rev etc" i Sydkinesiska havet, som Kina gör anspråk på som kinesiskt territorium. Den ligger "X" kilometer "söder" om SanyaHainans sydspets. "Namn" administreras av Kina som en del av prefekturnivåstaden Sansha i provinsen Hainan. Även andra länder gör anspråk på "Namn".

Det är möjligt att skriva en mer detaljerad text, men det bör nog göras manuellt.

Kinas öar utan provinsangivelse och utanför Sydkinesiska havet[redigera wikitext]

Artiklarna i nedanstående lista skall bearbetas vidare. De är urspringligen 9, men antalet kommer att reduceras efter hand.

Roufu (diskussion) 16 april 2018 kl. 13.29 (CEST)

Öarna i Sydkineiska havet är så gott som alla i Spratlyöarna eller Paracelöarna. De finns ofta både i en "kinesisk" version och i en "Länder, eller utanför alla länder"-version. Det är omtvistade öar och kontrollen ligger hos Kina, Filippinerna, Vietnam, Taiwan etc. Jag har påbörjat ett manuellt städningsjobb för dessa öar (eftersom jag jobbar med Länder, eller utanför alla länder). Gör gärna botändringar enligt ovan, jag har för avsikt att gå igenom dom manuellt inom kort. Enwp har bra koll på vem som har kontrollen, vem som gör anspråk och vad ön heter på olika språk. "Härlig" soppa. Kitayama (diskussion) 16 april 2018 kl. 14.45 (CEST)
Jag sökte efter men fann inte någon färdig kategori för omstridda ellere omtvistade områden. En sådan kategori är det naturligt att lägga till. Från min kinesiska utgångspunkt är problemet att botartiklarna nu ger en för dålig beskrivning av var dessa öar ligger. Roufu (diskussion) 16 april 2018 kl. 15.14 (CEST)
Nu finns, enligt önskemål ovan, en ny kartmall {{Geobox locator Sydkinesiska sjön}} som kan användas för platser, till exempel öar, i och kring Sydkinesiska sjön. Se Siling Jiao (ö i Kina) för ett exempel. --Larske (diskussion) 16 april 2018 kl. 15.41 (CEST)

Utanför Sydkinesiska sjön[redigera wikitext]

Jag har nu gått igenom de 9 öarna ovan och identifierat provinstillörigheten och lagt in denna med tanke på att d6 botproducerade skulle kunna korrigeras med @Taxelson:s bot. Dessa är

Är det möjligt att få gjort detta? Att leta provinser på detta sätt med hjälp av Asienkartan i artikeln, GeoNames kartan och Google Maps är alltför tidkrävande för masskorrektion, men dessa var redan nämnda tidigare. Roufu (diskussion) 16 april 2018 kl. 19.46 (CEST)

Sydkineiska havet (sjön?), kategoriesering[redigera wikitext]

Mitt tidigare förslag för Sydkinesiska sjön utgick från existeradnede kinesiska kategorisering och var inte tillräckligt genomtänkt, som @Kitayama: har visat.

Mitt privata projekt är Kina, inte Sydkinesiska havet ( Sydkinesiska sjön??). Detta gör att jag behöver veta vad som är Kina och vad som inte är det. Lsjbot och troligen GeoNames kallar hela området kinesiskt, medan Google Maps saknar namn på öarna inom det. Enwp visar hur komplicerad situationen är inom Spratlyöarna, där en rad nationer är närvanrande, se en:List of airports in the Spratly Islands.

Kina, Taiwan och Vietnam gör anspråk på hela eller nästan hela området, medan andra kustater gör anspråk på närliggande delar. Kina (PRC) och Taiwan (ROC) gör av princip anspråk på samma områden, eftersom de betraktar sig som samma land. Jag menar att man inte kan kategorisera efter anspråken utan i stället bör se på vem som kontrollerar vad och kategorisera efter detta. Jag har följande förslag:

1. "Stdkinesiska havet" blir en överordnad kategori, på linje med länder i Asien eller världsdelen Antarktis.

2. Den har två underkategorier, "Polik i Sydkinesiska havet" och "Geografi i Sydkinesiska havet". Namnen kan diskuteras.

3. Polikkategorin har kategorier av typ "Av Kina kontrollerat område i Sydkinesiska havet". Flaggor sätts efter kontrollen, inte efter anspråken, jfr. nuvarande förhållande Kina/Taiwan. Vill man sedan ha kategorier efter anspråken, får dessa komma som ett tillägg. Anspråken måste i vilket fall nämnas i texten.

4. Geografi-kategorin har undrategoorierna "Paracelöarna" och "Spratlyöarna", som är de två största områdena. Andra områden hamnar direkt under geografikategorin.

5. Enskilda objekt förses med både politisk och geografisk kategori. De har primärt västliga (engelska) namn, som är politiskt neurala och som följer nuvarande praxis.

Jag har satt sydkinesiska havskartan på alla botartiklar jag kar kunnat finna. Den gör det lättare att frikoppla från botartiklarnas formuleringar. Roufu (diskussion) 18 april 2018 kl. 11.34 (CEST)

Jag har inte tänkt i detalj, men såväl problembeskrivning som lösningsförslag ligger i linje med de tankar jag haft under mitt arbete i samma område. Det flesta av artiklarna i Kategori:Robotskapade Länder, och platser utanför alla länderförgreningar tillhör detta område. I flera fall finns en post i Geonames för varje land som gör anspråk på en viss plats. Då har flera artiklar för samma plats skapats av lsjbot. En regnig helg får jag sätta mig och reda ut detta - om ingen annan hinner före. Kitayama (diskussion) 18 april 2018 kl. 13.54 (CEST)

Oljefält i Storbritanien[redigera wikitext]

flyttat från WP:BB#Naturresurser i Storbritannien. Taxelson (diskussion) 19 april 2018 kl. 21.16 (CEST)

Kolla artiklarna på https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Naturresurser_i_Storbritannien. Alla dessa handlar om oljefält i Nordsjön. Känns ganska meningslöst att påpeka att "det finns inga samhällen i närheten", och att plattformen ligger 500 km från London. Och vad menas med att "terrängen" är varierad? Bättre att skriva något om havsbottens beskaffenhet. 212.3.31.221 19 april 2018 kl. 18.54 (CEST)

Ja, de innehåller inte mycket relevansgrundande information, och borde antagligen raderas. Taxelson (diskussion) 19 april 2018 kl. 20.32 (CEST)
Klassiskt meningslösa robotartiklar med omöjliga kartor. Men några bör väl ha interwikilänkar till enwp och bör då vara värda att sparas. Roufu (diskussion) 19 april 2018 kl. 21.57 (CEST)
Skulle snabbraderas om en vanlig användare skapade artiklarna. Vill nån göra en insats och förbättra eländet så är Commons:North Sea location map.svg en bättre karta. bbx (diskussion) 19 april 2018 kl. 22.18 (CEST)
Av dem på "A" hade två iw. De övriga raderade jag, men det är många bokstäver kvar... Taxelson (diskussion) 19 april 2018 kl. 22.40 (CEST)
Tog O-S. En iw, resten raderade.Kitayama (diskussion) 19 april 2018 kl. 22.50 (CEST)
Jag raderade två som hette "nedlagt stenbrott". Adville (diskussion) 19 april 2018 kl. 23.10 (CEST)
Jag har bytt karta från Storbritannien (eller Europa) till {{Geobox locator Nordsjön}} för artiklarna i Kategori:Naturresurser i Storbritannien. --Larske (diskussion) 20 april 2018 kl. 05.55 (CEST)
Tack för kartbyte! Kategorin genomgången. Artiklar med iw är kvar, övriga raderade. Kitayama (diskussion) 20 april 2018 kl. 06.05 (CEST)

Víðidalur[redigera wikitext]

Det fanns tre förgreningssidor till Víðidalur, nämligen Víðidalur (med sex dalar), Viðidalur (med tre dalar) och Vididalur (med nio dalar). Jag har nu kopierat över texten från den sida som gav bäst förgrening till den sida som hade rätt stavning på rubriken och låtit de övriga bli omdirigeringar. Hur många Víðidalur som finns på Island vet jag inte. Den här kartan, http://atlas.lmi.is/kortasja/ , som ger möjlighet att söka efter namn, tar upp 23 stycken av vilka 16 är dalar. Listan är säkert inte fullständig, men de nio dalar som Lsj-bot funnit torde vara mer än tillräckligt. Den "viktigaste" dalen är enligt min mening Viðidalur (dal i Island, Norðurland vestra). Det är den enda av dessa dalar som nämns i Landnámabók och den finns på iswp is:Víðidalur och borde länkas dit. Någon som vet hur man gör? Den svenska artikeln måste alltså byta numrering på wikidata.

Sedan vore det bra om den svenska artikeln även fick rätt stavning i rubriken (med accent på första i-et). Som särskiljningsled föreslår jag Húnaþing vestra, alltså Víðidalur (Húnaþing vestra), men det är bara ett förslag. Denna dal är nr 8 på kartan på förgreningssidan. Två andra rubriker är också felstavade, nämligen de som på samma karta har nummer 3 och 9. Även dessa dalar heter Víðidalur med accent över i-et. Dagsuddare (diskussion) 29 april 2018 kl. 11.46 (CEST)

1) Sammanfogat två poster i Wikidata enligt förslag ovan (dubbelkollat att det är samma plats) 2) Flyttat artikel till Víðidalur, Húnaþing vestra, föredrar komma när särskiljning är en administrativ enhet, och justerat "i" i denna artikel. 3)Justerat grensidan pga flytten. Därmed är den dalen fixad. Jag har inte gjort något åt nummer 3 och 9 på kartan (tidsbrist). Kitayama (diskussion) 29 april 2018 kl. 12.17 (CEST)
@Dagsuddare: Borde inte alla de andra artiklarna på grensidan få nya, enklare och rättstavade namn? Att flytta till tidigare oanvända namn kan också vi "meniga" göra själva med Flytta-kommandon under Mer i menyn uppe på sidan. Roufu (diskussion) 29 april 2018 kl. 14.12 (CEST)
@Roufu: Att jag föreslog Húnaþing vestra som särskiljning berodde på att Lsj-bot hade två artiklar "Víðidalur (dal i Island, Norðurland vestra)". Det enda som skiljde dem åt var att "Víðidalur" i den ena artikeln var felstavat (utan accent). Du har rätt i att de flesta rubriker bör göras om. Vet inte om kommuner skulle funka på alla. Borde i alla fall vara en bättre särskiljning än regioner. Dagsuddare (diskussion) 29 april 2018 kl. 19.02 (CEST)


Verktyg för städning av Islands berg[redigera wikitext]

@Sjunnesson, Kitayama, Larske: Jag har nu knåpat ihop ett verktyg med vilket man kan städa berg på Island åtminstone lite smidigare. I denna lista finns länkar till de isländska berg som petscansökning ger vid handen att kan behöva putsas. Om man klicka på "fixa" som finns på varje rad i listan så visas ett nytt fönster med koden för en putsad variant av artikeln i en edeiteringsruta och en länk till ja.is-kartan ed aktuella koordinater, i vilken man bör kolla namn, höjd och koordinater. Behöver någon av dessa ändras, skriver/kopierar man in dem i därför avsedda rutor och uppdaterar. Sedan kan man klicka sig vidare så att man kommer till wp:s vanliga förhandsgranskningvy varifrån man kan kolla ändringar och spara. Källkod finns länkad från min användarsida. Hoppas någon vill prova för det är ca 1200 berg kvar... (Problemet med centrala delen etc har jag inte hittat någon lösning på, så det fixas inte.) Taxelson (diskussion) 2 maj 2018 kl. 13.34 (CEST)

Det verkar lovande. Första berget jag testade med, Breiður saknade dock höjduppgift på kartan såvitt jag kunde se. Andra berget jag testade med, Brekkufjall (berg), hittade jag höjduppgiften 409 och stoppade in i därför avsedd ruta. I rutan för koordinater, som du kunde göra lite större, stod det bara en latitud, 65º 18.656'N, men ingen longitud. När jag klickar på "uppdatera enligt dessa data" hoppar höjduppgiften men inte den ofullständiga lägesuppgiften in i mallen. Hur hittar jag koordinater enligt WGS84 i kartan? Den har bara "x" och "y" i URL:en, https://ja.is/kort/?z=6&x=367571.35132687644&y=449847.92479232&type=map, och det är oklart vilken punkt som dessa X och Y avser.
Ska iväg nu, men får titta mer på detta ikväll. --Larske (diskussion) 2 maj 2018 kl. 13.52 (CEST)
Ja, kartan har inte alltid höjduppgifter. Då får man välja om man vill behålla Lsjbots eller ta bort helt. Ibland är det hela så diffust att det är läge att radera artikeln som overifierbar e.d. Koordinater får man genom att högerklicka på kartan och välja "GPS hnit" och kopiera den del som innehåller WGS84 till avsett fönster. Taxelson (diskussion) 2 maj 2018 kl. 14.02 (CEST)
Jag har nu provat det här, och jag tycker det är ett utmärkt sätt att fixa lsjbot-artiklar. Sjunnesson (diskussion) 3 maj 2018 kl. 07.58 (CEST)
Ibland händer detta när jag ska göra förhandsgranskning: "Den begärda sidtiteln innehåller en ogiltig UTF-8-sekvens." Vad beror det på? Sjunnesson (diskussion) 3 maj 2018 kl. 08.03 (CEST)
@Sjunnesson:Det meddelandet är jag inte medveten om, däremot får man alltid "Vissa delar av redigeringen kunde inte nå servern, dubbelkolla att dina ändringar är intakta och försök igen." vilket beror på att jag inte skickar med någon token. Den enda olägenheten är väl att man bara kan förhandsgranska och inte spara direkt (vilket man ändå inte borde, även om det ginge). Kanske är det något webbläsarspecifikt du råkat ut för. Själv kör jag firefox, så det kan hända att det finns något problem i någon annan browser. Ge gärna exempel och nämn på vilket system/webläsare du kör, så kanske jag kan fixa det. Taxelson (diskussion) 3 maj 2018 kl. 14.21 (CEST)
Ser att med InternetExplorer 11 fungerar det inte. Taxelson (diskussion) 3 maj 2018 kl. 14.59 (CEST)  Fixat nu tror jag.
Med Internet Explorer får jag fortfarande ovannämnda resultat. Men nu har jag använt Chrome i stället, och då uppträder inte felet. Däremot får jag texten "Vissa delar av redigeringen kunde inte nå servern, dubbelkolla att dina ändringar är intakta och försök igen." när jag har tryckt på "Visa förhandsgranskning" innan jag sparar redigeringen. Men det kanske jag inte behöver bry mig om? Sjunnesson (diskussion) 3 maj 2018 kl. 17.15 (CEST)
Hm, ja IE-problemet blev inte löst som jag trodde... Och nej, varningstexten behöver man inte bry sig om. Den beror på att ett token saknas, och det är i sin tur en säkerhetsfunktion i mediawiki för att man inte enkelt ska kunna skapa en länk som t.ex raderar en sida automatiskt om en inloggad admin trycker på den, tror jag. Taxelson (diskussion) 3 maj 2018 kl. 18.10 (CEST)
IE-felet är identifierat, men det kräver mer jobb att fixa och sedan testa än jag vill lägga på det. Taxelson (diskussion) 3 maj 2018 kl. 18.57 (CEST)
@Taxelson, Kitayama, Larske: Jag förstår mig inte riktigt på det här med höjdsiffrorna för berg. Ett exempel: Så här [1] såg Upptyppingar ut innan Taxelson fixade det. Alltså höjdläge 602 m ö.h., högsta punkt - höjdläge 1071 m ö.h., höjd 469 m. Efter ändringen är det höjdläge 1074 m ö.h. och de andra båda siffrorna är oförändrade. Skillnaden mellan de båda höjdlägena är då 3 meter, inte 602 meter. På liknande sätt blir det för alla höjdändringar enl. kartan. Borde det inte vara 1071 m ö.h. som ska ändras till 1074 m ö.h., och sedan en konsekvensändring av bergets egen höjd? Fast hur kan man veta vad bergets höjd ö.h. är, alltså hur avgör man var berget så att säga börjar nerifrån räknat? Varför måste alla dessa tre höjdsiffror vara med för bergen? Sjunnesson (diskussion) 4 maj 2018 kl. 18.06 (CEST)
@Sjunnesson: Ja, det är något förvirrande. Lsjbot har alltså ibland beräknat formen på berget utifrån de data den taget från sin relativt grova höjdmodell. Om den tagit rätt berg, men toppens höjd kan preciseras enligt kartuppgift, kan man inte rakt av byta beräknad maxhöjd mot karthöjd, för då stämmer inte de andra siffrorna ihop. Jag tycker det har ett värde att få en uppgift om hur berget ser ut (ett ganska litet berg på en högplatå på 1000 meter kan ju vara över 1100 meter utan att för den skull vara imponerande), och tycker inte om att ta bort dem "rakt av". Har Lsjbot däremot hittat fel berg, så ska givetvis alla dess uppgifter bort. Taxelson (diskussion) 4 maj 2018 kl. 18.24 (CEST)
Det som Lsjbot kallar höjd i faktarutan är (om boten utgått från tillräckligt bra data) bergets primärfaktor. Det är ett av flera möjliga mått på ett bergs höjd. I geobox är det bättre att använda parametern "prominence" som är avsedd för det. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 4 maj 2018 kl. 18.40 (CEST)
@Taxelson: Är det inte fel siffra som ändras av kartan? Enligt exemplet Upptyppingar har den lägre höjden 602 m ö.h ändrats. Borde det inte istället vara den högre höjden 1071 m ö.h. som ska ändras? 602 m ö.h betecknar ju bergets "fot" och inte dess topp, det som borde vara det som kartan ändrar till. Sjunnesson (diskussion) 5 maj 2018 kl. 07.26 (CEST)
@Sjunnesson: Hm, detta ser inte alls bra ut och topp-höjden verkar i så fall inlaggd olika beroende på vilka data boten hade. I t.ex Brekkukambur beräknade Lsjbot bara höjden och lade in den i "elevation=". Om elevation egentligen är avsedd för bergets fot, så presenterar geoboxen också datan på ett ganska ointuitivt sätt med den uppgiften först (Mount Everest skulle få elevation=0?!). Toppens höjd över havet är väl den uppgift som borde stå först (pomf). Att jag måste konstruera en städbot är ju uppenbart, men frågan är hur vi ska hantera dessa uppgifter. F.d. 82.212.68.183 föreslår att "height" kunde flyttas till "prominence". Och i så fall kunde "height" möjligen användas för höjd över havet?, som man alltså inte borde använda "elevation" för i något fall? Taxelson (diskussion) 5 maj 2018 kl. 08.52 (CEST)
@Sjunnesson, F.d. 82.212.68.183, Larske, Kitayama: Gjorde nu ett rättningsförslag på geoboxen i Upptyppingar, men skulle behöva input innan jag åtgärdar dem jag (mitt verktyg) sullat till. (Fortsätter använda elevation för toppens höjd över havet. Det är ändå den parameter som står först). Taxelson (diskussion) 5 maj 2018 kl. 09.59 (CEST)
@Taxelson: Jag tycker att den nya konstruktionen verkar bra. Sjunnesson (diskussion) 5 maj 2018 kl. 10.20 (CEST)
Då är det infört dels i verktyget dels i de ca 65 artiklar av denna typ som bearbetats med verktyget tidigare. Taxelson (diskussion) 6 maj 2018 kl. 20.23 (CEST)
(Redigeringskonflikt)
Lsjbots sätt att hantera höjder har alltid förbryllat mig. Jag har tyckt att data lagts ihop med fel parameter jämfört med vad som är normalt i mänskligt skapade artiklar. Jag har dock aldrig orkat reda ut det hela. I många fall så har ju höjden varit fel pga fel koordinater och då har jag tagit bort övriga uppgifter då jag inte har något källa för ny primärfaktor. Jag har alltså inte så mycket att tillföra detta, kan bara konstatera att det är bra att det rättas/snyggas till. Kitayama (diskussion) 6 maj 2018 kl. 20.29 (CEST)

Har nu uppdaterat listan, som nu innehåller 1122 artiklar de flesta att åtgärda. Samma lista finns också på Användare:Taxelson/Islands berg så att alla kan ta bort avklarat om man vill. Taxelson (diskussion) 7 maj 2018 kl. 20.39 (CEST)

Det nya verktyget är mycket bra och dessutom roligt att arbeta med. Bra intiativ! Sjunnesson (diskussion) 8 maj 2018 kl. 08.21 (CEST)
Och när jag hittar platser som Lsjbot betecknar som centralt belägna, ändrar jag manuellt i de fall där de inte är centralt belägna. Sjunnesson (diskussion) 8 maj 2018 kl. 08.24 (CEST)
@Taxelson: Nu har jag gjort ett prov med Þverfell som det finns 10 stycken av. Där fungerar inte den här metoden. Enligt Islands officiella karta kortasjá finns det ungefär 10 Þverfell på Island. Problemet är att det inte går att positionsbestämma dem med det nya redskapet. Ska vi ändå ha dem kvar, eller ska vi ta bort dem från svwp? Inget av dem finns på någon annan språkversion av Wikipedia. Sjunnesson (diskussion) 8 maj 2018 kl. 08.59 (CEST)
Jag ser nu att jag hade fel, det går att postitionsbestämma. Det var jag som förut inte hade klart för mig hur jag skulle göra. Sjunnesson (diskussion) 8 maj 2018 kl. 09.58 (CEST)

Norra/södra/centrala etc delen av Island[redigera wikitext]

@Taxelson: Jag har sökt på följande för att hitta felaktig lägesangivelser i texten för botskapade artiklar om berg på Island:
centrala berg "republiken island" Norðurland
Antalet artiklar är 515. Skulle du kunna göra en lista med dessa artiklar i alfabetisk ordning, så skulle man manuellt kunna ändra texten "centrala delen" i de fall det inte stämmer med kartan för de berg vi åtgärdar med det nya redskapet. Många av dessa berg ligger i norra delen av landet, så det är därför jag har sökt på Norðurland. Med vänlig hälsning Sjunnesson (diskussion) 9 maj 2018 kl. 07.42 (CEST)
@Sjunnesson: Det finns nu en sådan lista på Användare:Taxelson/NorraCentralaIsland, men jag tycker inte det verkar vettigt att göra detta för hand. Vi borde istället med bot ändra alla i denna lista som ligger norr om en viss latitud, kanske 65.25N. Taxelson (diskussion) 9 maj 2018 kl. 08.34 (CEST)
@Sjunnesson:Det som skulle kunna göras i verktyget är om man skapar polygoner för de olika delarna av Island, centala, norra, nordvästra, etc så att skriptet kan se i vilken sådan del koordinaterna för varje artikel hamnar. Programmeringsmässigt är det inte så svårt, men att få till polygonerna är lite besvärligare. Det som jag inte vet är om det finns några konventioner om vad som brukar benämnas t.ex norra eller östra island. Sådant stämmer ju inte alltid med hur det ser ut på kartan. Har du någon uppfattning om hur man borde rita ut sådana områden på en islandskarta? Taxelson (diskussion) 9 maj 2018 kl. 08.44 (CEST)
Nej, jag tror inte det finns några allmängiltiga konventioner, utan det blir bedömningar. Kanske skulle det gå att bestämma att vissa latituder får bestämma vad som är norr, söder och centralt? Som öster kan man räkna Austurland, som väster kan man räkna Vesturland. Det knepiga är Norðurland vestra och Norðurland eystra. Även Suðurland kan ställa till det. Ligger en plats i södra delen av landet eller i den centrala delen? Med en viss latitud skulle man kunna bedöma vad som är norra delen av landet och centrala delen, när det gäller de båda Norðurland, och beträffande Suðurland att en latitud får bestämma vad som är sydligt och vad som är centralt. För de båda Norðurland kan allt söder om latituden vara centralt och beträffande Norðurland vestra kan allt norr om latituden vara nordligt. Lite svårare är det med Norðurland eystra, där en del också kan vara nordostligt. Kanske kan man ändå låta det vara nordligt, eller man kan kanske låta någon lämplig longitud dela in i nordligt och nordvästligt? Kanske blir det här alltför knepigt, och det kanske finns någon bättre metod? Mvh Sjunnesson (diskussion) 9 maj 2018 kl. 09.54 (CEST)
Det är nog värt att göra polygoner för de "regioner" man önskar använda, om man bara kan bestämma hur de ska se ut (och de är enkla, d.v.s raka linjer) Ett förslag kan se ut så här kanske. Taxelson (diskussion) 9 maj 2018 kl. 10.44 (CEST)
Bra idé! Det skulle nog lösa problemet med "den centrala delen" av Island. Sjunnesson (diskussion) 9 maj 2018 kl. 19.05 (CEST)
@Sjunnesson: Jag har nu gjort ett förslag på hur polygonerna skulle kunna se ut enligt detta upplägg. Skulle du vilja fundera lite över om några gränser borde justeras innan jag implementerar det i verktyget. De sju polygonerna är som förut NV, N, Ö, SÖ, S, V och Centrala delen av landet. Du kan se om du tycker att t.ex någon stad eller udde hamnat i fel polygon. Taxelson (diskussion) 9 maj 2018 kl. 22.57 (CEST)
@Taxelson: Det allra mesta ser bra ut. En liten justering skulle jag vilja göra. Jag tycker att det nedre vänstra hörnet av "den centrala delen" av Island kommer lite för långt söderut. Kan du flytta den västra gränsen för "centrala delen" en liten bit åt höger (minst en halv centimeter)? Sjunnesson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 06.37 (CEST)
@Sjunnesson: Nu har jag dragit sydvästra punkten av den centrala polygonen åt Häckla, räcker det så? Behöver också den nordvästra justeras, tycker du? Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 10.30 (CEST)
@Sjunnesson: @Taxelson: Jag tror att man ska se till att ingen del av ringvägen hamnar i centrala delen. Jag tycker att NV och NÖ hörnen av centrala delen bör flyttas. Det NV hörnet kan ligga något till höger om nuvarande position. Det NÖ hörnet flyttas i höjd med texten för Egilsstadir. Då hamnar mer av dalarna som går in i landet i den norra delen.Kitayama (diskussion) 10 maj 2018 kl. 10.50 (CEST)
@Sjunnesson, Kitayama: Bra synpunkt med ringvägen! Så här då? Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 11.09 (CEST)
@Sjunnesson, Kitayama, Taxelson: Borde inte Ólafsvík och hela den utlöpare som väg 54 ligger på som ligger i Västlandet anses tillhöra den västra delen av Island? Den zonen är just nu ganska liten på polygonkartan. --Larske (diskussion) 10 maj 2018 kl. 11.26 (CEST)
@Sjunnesson, Kitayama, Larske: Ja det är ett övervägande som jag tvekat inför. Motsvarande fråga gäller också det nordliga näset med Skagaströnd på. Jag har i huvudsak lagt gränslinjerna i vikar, men inte heller det är självklart. Så i fallet med näset med Olafsvik kan man både flytta gränsen till viken norr ut, om man som Larske tycker att den bör föras till V snarare än NV, men man kan också låta gränsen klyva näset, så att det blir olika på norra och södra stranden, om man vill, då bebyggelsen ju till stor del är orienterad mot havet. Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 11.49 (CEST)
Regions of Iceland.png

Är det inte bara det här med "centrala delen" som krånglar till det? Islands regioner har ju namn som talar om i vilket väderstreck de ligger. Om man nödvändigtvis behöver tala om att en plats på Island inte ligger nära kusten kanske det räcker med en polygon (rektangel) i mitten, en bit innanför ringvägen, som gör att platsen beskrivs som liggande i den "centrala delen av Island". För alla övriga orter borde det räcka med att det står vilken region de ligger i. Lite onödigt att skriva "i Suðurland i den södra delen av Island". --Larske (diskussion) 10 maj 2018 kl. 11.40 (CEST)

Tja, det enklaste alternativet är naturligt vis att ta bort Lsjbots uppgift "i den nordvästra delen av landet" etc över lag och låta region, avstånd och riktning till huvudstaden vara nog. Kartan visar dessutom läget väl för användare av ordinarie gränssnitt. Tanken med dessa polygoner var att vi endast skulle korrigera Lsjbot när dess uppgift var felaktig, men i övrigt behålla. Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 12.07 (CEST)
Ja, jag tycker det vore enklare att ta bort frasen om "vilken del i landet" än att införa nya gränser som kan ifrågasättas. Det olyckliga med Lsjbots formulering var väl att den del av landet som angavs var läget för regionen i stort och inte för den enskilda platsen även om läsaren kunde få en annan uppfattning. Med "P ligger i region R i den <väderstreck> delen av landet" menades alltså att "P ligger i region R, som i sin tur ligger i den <väderstreck> delen av landet", men lästes uppenbarligen som "P ligger i den <väderstreck> delen av landet, i region R". --Larske (diskussion) 10 maj 2018 kl. 12.28 (CEST)
Är du säker på att det är så? Det finns (fanns?) artiklar i både Finland och Kina med fel region, men med rätt vädersteck. I Finland fanns artiklar med en sydlig regionangivelse med koordinater i Lappand och då stod korrekt att den låg i norra delen av landet. Så vitt jag minns diskuterade också Lsj om hur man bäst skulle bestämma den "centrala punkten" i landet utifrån vilken dessa riktningar kunde beräknas. I kina ändrade vi nyligen så att "del av landet" härleddes från region, och så var det inte tidigare, utan samma region kunde ha olika "del av landet". Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 12.39 (CEST)
Om Lsjbot hade gjort på det som Larske skriver hade det varit okej. Tyvärr räknade boten med var någonstans i en region en speciell plats ligger, och det var här det blev fel när det gäller just Island, beträffande vad som ligger i den centrala delen. Däremot har det exempelvis fungerat bra för Australien, där boten korrekt har bestämt var någonstans i en delstat en plats ligger, om det är i södra, norra, västra, östra eller centrala delen av landet. Sjunnesson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 12.45 (CEST)
Nej, det var ett antagande från mig som tydligen var felaktigt. Om Lsjbot har försökt sig på att ange de enskilda platsernas belägenhet i termer av "del av landet" så vore det intressant att titta på vilken algoritm som har använts för det för att där se vad som var fel. Men det är enklaste är nog att bara ta bort "del av landet" för Isländska platser om det har blivit många fel där. Det syns ju på kartan var platsen ligger. --Larske (diskussion) 10 maj 2018 kl. 12.54 (CEST)
Jag tycker som Larske, den nämnda texten bör kunna tas bort för isländska platser. Sjunnesson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 13.00 (CEST)
@Larske: Av denna diskussion verkar det ha varit en tämligen enkel algoritm. Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 13.05 (CEST)
Jag gick igenom de 5 868 artiklarna i Kategori:Robotskapade Islandartiklar med avseende på "del av landet". Den här bilden visar resultatet. Med få undantag verkar "den centrala delen" definieras av en cirkel med centrum i 65°N 18°V / 65°N 18°V / 65; -18 och radien 1 breddgrad/2,3 längdgrader vilket motsvarar drygt 100 kilometer och övriga delar genom segment med medelpunktsvinkel 45º och centrum i samma punkt. De få platser som ligger i cirkeln för "centrala delen" men har angivits ligga i "nordvästra delen", "norra delen", "nordöstra delen" eller "södra delen" av landet är troligen resultatet av manuella redigeringar. --Larske (diskussion) 10 maj 2018 kl. 15.17 (CEST)
Tillägg: De sistnämnda cirka 20 platserna syns lite tydligare på den här bilden. --Larske (diskussion) 10 maj 2018 kl. 15.44 (CEST)
Tack Larske för den undersökningen. Då vet vi att algoritmen nog är den enklast tänkbara, där det "centrala" området snarast är cirkulärt och kanske inte ens (tillräckligt) eliptiskt med hänsyn till att landet må vara längre än brett i någon ledd. Island har som de flesta länder bristande symetri, vilket ställer till det. För Finlands kustöar gav jag mig på att beräkna ny "NSVÖ:a delen av landet", med liknande algoritm men med annan "centralpunkt" än Lsjbot använt, men resultatet blev, trots att det handlade endast om mycket begränsade delar av landets yta, ändå inte tillfredsställande. Polygonmetoden är å sin sida problematisk så länge den inte bygger på någon slags källor, utan bara på våra tyckanden. Jag lägger nog till en rutin i verktyget som bara tar bort uppgiften ur alla artiklar som bearbetas med det, såvida ingen snart opponerar sig mot ett sådant förfarande. Hittas beskrivning av lämpliga och vedertagna regioner enligt t.ex nationell väder- eller nyhetstjänst kan vi dock komma i ett annat läge Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 15.57 (CEST)
Man ser ju av den bild som Larske har gjort att mitten av "cirkeln" ligger för långt norrut. Antagligen skulle man inte få ett sådant resultat om man gjorde en likande bild för Australien, och det kan då förklara varför texten om belägenheten blev bättre för det landet. Det som Taxelson skriver, att Island bristande symmetri ställer till det, är nog en del av förklaringen. Jag tycker Taxelsons idé om tillägg av en rutin i verktyget är bra. Jag vill också tillägga att den lista jag fick förut, Användare:Taxelson/NorraCentralaIsland, till min förvåning hade mycket mer bristande överensstämmelse med listan över berg som ska fixas, Användare:Taxelson/Islands berg, än vad jag hade trott. Det var, vid en snabb kontroll, bara någon enstaka träff. Sjunnesson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 16.16 (CEST)
@Sjunnesson: Här är motsvarande bild för Australien, byggd på data från var 10:e av de 78 881 artiklarna i Kategori:Robotskapade Australienartiklar. Det har blivit lite konstiga effekter av att räkna slaviskt efter bäringar från centralpunkten. Exempelvis hamnar en handfull platser som ligger precis vid Tasmaniens västra kust i "den södra delen av landet" medan alla andra platser på Tasmanien hamnar i "den sydöstra delen av landet". Likaså hamnar några få platser nära spetsen på Kap Yorkhalvön i "den norra delen av landet" medan alla andra platser på halvön hamnar i "den nordöstra delen av landet". Om centralpunkten, som ser ut att ligga vid 25°S 135°Ö / 25°S 135°Ö / -25; 135, hade placerats en aning längre västerut hade dessa konstigheter uteblivit. --Larske (diskussion) 10 maj 2018 kl. 23.51 (CEST)
Lsjbot utgick från ländernas koordinater i geonames, utom under de sista två veckorna (då länder på M skapades) då andra koordinater användes. Artiklar om saltslätter uppdaterades efter ändringen. Det ändrades riktningen för några platser: Special:Diff/37874137, Special:Diff/37875887, Special:Diff/37874510, Special:Diff/37874474, m.fl. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 11 maj 2018 kl. 10.48 (CEST)
Användare:Taxelson/Islands berg innehåller bara de berg som ligger (låg) i Kategori:Artiklar med robotjusterad position. Tar man alla i bergskategorin får man med väldigt många som inte verktyget lämpar sig särskilt bra för, som t.ex stup och klippor. När man åtgärdar sådana som har särskiljning kan det vara värt att även kolla övriga som finns på grensidan - oftast är det fler än de som kommit med på min lista, och de övriga visar sig inte sällan vara raderingskandidater. (Om man har en sida öppen med mitt verktyg kan man byta wpsidans namn i urlen där det står "?wp=[artikelnamn]", så kan man bearbeta även sidor som saknas i listan.) Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 17.10 (CEST)

@Sjunnesson, Larske, Kitayama: Jag vill bara konkretisera: Vi menar alltså att också denna redigering (borttagning) är en förbättring, som kan göras i stor skala?! Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 17.33 (CEST)

Enligt min mening: ja. Sjunnesson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 17.39 (CEST)
Jag instämmer också. Detta diskuterades även i november 2017 Wikipediadiskussion:Projekt alla platser-städning#Island, "den centrala delen" (robotartiklar) och jag var inne på samma tanke då. Kitayama (diskussion) 10 maj 2018 kl. 18.15 (CEST)
Då har jag nu uppdaterat skriptet så att detta tas bort. Taxelson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 19.14 (CEST)
@Taxelson: Vi blir ändå inte kvitt problemet med "den centrala delen av landet", för listan Användare:Taxelson/Islands berg omfattar ju knappt någon av de platser som felaktigt har just den texten (alltså "centrala"). Dessutom gjorde vi en del av listan innan den nya rutinen lades till i verktyget. Går det att maskinellt ta bort den text som inte tas bort med det verktyg vi använder till listan? Sjunnesson (diskussion) 11 maj 2018 kl. 13.02 (CEST)
@Sjunnesson: Min tanke är att om ett tag köra igenom återstående islandsartiklar med botmall utan manuell redigering med verktygets "fluffrensning" (d.v.s det den gör om man sparar utan att uppdatera coord etc) Det är konstruerat för att göra detta (skapar då offline-versioner att ladda upp med AWB) Jag har inte satt igång med detta ännu, då det alltid brukar framkomma något mer man skulle vilja fixa när man ändå är igång, eller någon osnygghet i skriptets funktion man upptäcker efter ett tag. Du får alltså mycket gärna testa verktyget (utan att lägga till kartdata - det kan ju inte göras automatiskt) på lite olika slags artiklar, och se om det gör något olämpligt, eller om du ser något mer du tycker vore lämpligt att åtgärda nr vi ändå är igång. Taxelson (diskussion) 11 maj 2018 kl. 16.19 (CEST)
@Taxelson: Du skrev i går att "Om man har en sida öppen med mitt verktyg kan man byta wpsidans namn i urlen där det står "?wp=[artikelnamn]" så kan man bearbeta även sidor som saknas i listan". Hur ska jag göra för att få upp "?wp=[artikelnamn]"? Om jag till exempel klickar på sidan för Austurbugur i din lista får jag https://sv.wikipedia.org/wiki/Austurbugur. Det är alltså på något annat sätt jag ska göra för att få "?wp=[artikelnamn]", men hur? Jag skulle till exempel kunna prova med Hegranes, "?wp=[Hegranes]", om jag bara vet hur jag ska lägga in det. Sjunnesson (diskussion) 11 maj 2018 kl. 17.14 (CEST)
@Sjunnesson:. Om du i Användare:Taxelson/Islands berg högerklickar på "fixa" för t.ex "Fjallkollur" så kan du öppna en ny flik med http://taxelson.se/wp/island/island.php?wp=Fjallkollur . Om du i url-fältet överst i webbläsaren ersätter "?wp=Fjallkollur" med t.ex "?wp=Hrafnkelsdalur" och trycker "enter" så bearabetar verktyget artikeln Hrafnkelsdalur istället för Fjallkollur. Taxelson (diskussion) 11 maj 2018 kl. 18.35 (CEST)
Tack, då vet jag hur man gör. Skulle du kunna arkivera en del av Wikipediadiskussion:Projekt alla platser-städning? Den är så lång nu att den börjar bli svårhanterlig. Jag är inte riktigt säker på att jag skulle kunna göra arkivrimgen korrekt. Med vänlig hälsning Sjunnesson (diskussion) 12 maj 2018 kl. 07.05 (CEST)

LMI-karta tillagd[redigera wikitext]

Nu har jag lagt till en direktlänk till isländska lantmäteriets karttjänst (LMI) i verktyget. Tyvärr finns vad jag vet ingen funktion för att göra motsvarande konvertering av koordinaterna på toolservern så att man kan ordna så att det går att gå direkt på denna karta från koordinatlänkar i artiklar. Verktyget ger dock en mall med färdigkonverterade xy enl som man kan klistra in och då peka direkt på lmi-kartan. Koordinaterna måste vid uppdatering som tidigare tas från ja.is. "Papperskartan" innehåller mycket mera namn än de elektroniska och höjdkurvorna har etiketter och är därför ofta en bra källa. Tyvärr är lmi.is ganska seg att ladda... Taxelson (diskussion) 12 maj 2018 kl. 20.52 (CEST)

Klan? i Liberia[redigera wikitext]

Flera artiklar syftar på "klan" i Liberia. Ordet länkas till rubriken "Administrativ indelning" i Liberia-artikeln med där ges ingen förklaring. Liberia är indelad i regioner (counties) och dessa i distrikt. Vad ännu mindre enheter kallas är oklart. Jag föreslår att klan-artiklarna raderas. De innehåller bara avstånd från huvudstaden och tveksamma klimatdata. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 12 maj 2018 kl. 19.24 (CEST)

Klaner är nivån under distrikt. en:Administrative divisions of Liberia förklarar det hela. Om klanartiklarna kan källbeläggas mot aktuell förteckning över klaner bör de behållas. Kitayama (diskussion) 12 maj 2018 kl. 19.50 (CEST)

Delstater i Australien och likande indelningar i andra stora länder[redigera wikitext]

Addison Park (park i Australien) är som namnet anger en park i Australien. Den ligger i delstaten Western Australia, 3100 kilometer väster om huvudstaden Canberra...

Jag klarar inte att visualisera 310 mil. Det är tvärs över den australiska kontinenten. Denna och andra botproducerade artiklar om Australien skulle bli något mindre skämmiga, om läget angavs i förhållande till en delstatshuvudstad i stället för till det avlägsna Canberra. Taxelson har gjort en sådan förbättring av bot-artiklarna om Kina. Jg underar om det är möjligt att använda delar av den koden på andra land. Australien har 78000 artiklar, vilket är ungefär dubbelt så många som för Kina. Kanada har 240000 artiklar. Andra stora länder är Indien och Indonesien. Bland de minsta länderna är Isle of Man och Kokosöarna med |1 artikel vardera. Se Kategori:Robotskapade geografiartiklar.

Lika litet som för Kina blir resultatet av en sådan förbättring oda geografiska artiklar. De flesta är enligt min mneing meningslöst skräp. Men med en bättre lägesangivelse får man större möjligheter att sortera skräpet. Roufu (diskussion) 27 maj 2018 kl. 21.58 (CEST)

Addison Park ligger tydligen i Joondalup, en förort till Perth. Då är det mindre meningsfullt att påstå att den ligger 3100 kilometer väster om Canberra. /Annika (diskussion) 27 maj 2018 kl. 22.13 (CEST)
Addison Park är dessutom inte vad som på svenska skulle kallas park, zoomar man in på kartan så syns både cricketpitch och aussie rules-stolpar, det är nog snarare vad som skulle kallas idrottsplats. Sen kan det ju ifrågasättas om artiklar om idrottsplatser utan läktare bredvid grundskolor verkligen bör ha Wikipediaartiklar, skulle en artikel om t.ex. Västboda bollplan behållas? Murmeldjuret (diskussion) 27 maj 2018 kl. 23.18 (CEST)
Det är klart att det måste gallars hårt bland Australiens "parker". En mängd av dem har ordet "Oval" i namnet och är fält för cricket och australisk fotboll. Men detta är oberoende av de meningslösa lägesuppgifterna, som vi nu har möjlighet att förbättra. Roufu (diskussion) 27 maj 2018 kl. 23.14 (CEST)
@Roufu: Jag har inget skäl att tro annat än att det med mindre justeringar bör gå att återanvända kinsskriptet för majoriteteten av artiklar utan större svårigheter. Det största arbetet som krävs är att upprätta listor motsvarande Användare:Taxelson/Kinaprovinser för respektive land. Därefter borde det vara ganska lätt. År väl dock just nu inte så sugen på att göra sådana, men om någon annan börjar så... Taxelson (diskussion) 27 maj 2018 kl. 22.19 (CEST)
Gjorde nu ett test med den nämnda Addison Park (park i Australien) (antar att den bör raderas som Annika64 säger, men relevansbedöma kan inte göras med bot, och som testyta kan vi kanske ha den ett litet tag till). Listan som ännu bara innehåller Western Australia finns på Användare:Taxelson/Australien och kan fyllas på. Frågan är vad som bör göras med "västra delen av landet". I Kina band vi det till provins (och det är just nu ärvt till Australien) på Island bestämde vi att ta bort det helt, och övriga alternativ är att låta Lsjbots beräkning stå kvar eller att göra en egen beräkning efter någon påhittad algoritm (det sista alternativet diskuterade vi för Island och kom fram till att det var en dålig idé). Taxelson (diskussion) 27 maj 2018 kl. 23.17 (CEST)
Jag tycker att "västra delen av landet" blir väldigt överflödigt då Western Australia utgör i stort sett hela västra delen av landet. Murmeldjuret (diskussion) 27 maj 2018 kl. 23.22 (CEST)
I Australien är delstaterna så pass distinkta och välkända områden så att ”i xra delen av landet” blir överflödigt. Kitayama (diskussion) 28 maj 2018 kl. 06.57 (CEST)

Redigeringskonflikt. Jag tror att man kan slopa "västra delen avlandet" för hela Australien. Antalet delstater/territorier är bara 8. 3 har ett väderstreck i namnet, 2 placerar sig genom sina välkända huvudstäder, Sydney och Melbourne. Tasmanein är den enda med svenskt namn Huvudstadsterritoriet behöver ingen specificering. Det återstår Queensland, i den nordöstra delen av landet. Jag tror att det går bra ändå.

Jag har lagt rådata för Australien i Taxelsons arbetsområde. Detta kan raderas, om och när det inte behövs. Jag har också skapat några textprov med utgångspunkt i en kinesisk botartikel. Jag har några frågor angående texten:

 1. Kina har bland annat provinser och autonoma regioner. Australien har delstater och territorier. Hur markeras detta i input?
 2. Jag vill ogärna konvertera koordinaterna till decimalform för hand. Jag antar att det finns en tryck-på-knappen-lösning för detta.
 3. Det bör heta delstatshuvudstaden, inte delstatshuvudorten. Det är verkligen fråga om städer, i några fall mycket stora.
 4. Bör ordet teritoriet stå som i texprov, alternativ 2 och 3? Att det handlar om territorier framgår av det engelska namnen.

Det finns säkert fler frågetecken, men jag stoppar här. Roufu (diskussion) 28 maj 2018 kl. 07.33 (CEST)

Jag har gjort en lista med Kanadas provinser och territorier samt dessas huvudstäder. Detta ligger f.n. i Användare:Taxelson/Australien. Den bör flyttas till ett eget område. Roufu (diskussion) 28 maj 2018 kl. 08.24 (CEST)
Jag har nu kodat lite och gjort så att man kan antingen ange "västra" etc, eller ta bort genom att inte ange något väderstreck. Jag har för närvarande satt väderstreck på alla på östkanten från Queensland till Tasmanien, men just Queensland blir i vissa fall lite märkligt. Ligger verkligen Timber Point (udde) (om den alls finns) i nordöstra Australien eller Cudgen Creek verkligen i sydöstra delen av landet? Kanske bättre att bara behålla för Tasmanien och möjligen Victoria? följer Roufus textprov med "territoriet" utskrivet, se Användare:Taxelson/Australien#ersätt. Taxelson (diskussion) 28 maj 2018 kl. 18.38 (CEST)
Efter en del pill och tester har jag nu gjort en körnig på dessa 150 artiklar] med dessa inställningar. Kolla gärna några stickprov! Taxelson (diskussion) 28 maj 2018 kl. 22.17 (CEST)
Jag är imponerad. Jag sre att texten i många fall är mer komplicerad än i mina enkla exempel, och det går bra då också.
Om man skulle ändra något, vore det att lägga till "nordöstra delen" för Queensland. Jag uttryckte mig oklart, när jag diskuterade m,öjligheten att inte ha några väderstreck alls för delstaterna.
Visserligen är Australiens geograf enklare än Kinas, men vi är redan nästan klara för produktion! Roufu (diskussion) 28 maj 2018 kl. 22.41 (CEST)
@Roufu: Jag valde att inte ta med "nordöstra delen" för Queensland då jag tycker det blir knasigt både för orter i nordvästra delen och i sydöstra delen av delstaten. Timber Point (udde) enligt exemplet ovan. Taxelson (diskussion) 28 maj 2018 kl. 23.47 (CEST)
Snyggt jobbat! Ett stort tack till er båda. Vid stickprov upptäckte jag att Geonames hade två uppsättningar av många platser på Macquarieön, en ö som tillhör Tasmanien, men som ligger långt ut i havet. Geonames har dels korrekt platser, dels felaktiga platser mitt i havet ca 10 grader(!!) västerut. Detta har gjort att lsjbot skapat falska artiklar och falska grensidor. Jag rättar nu både i Geonames och på svwp. Tar dock en stund. Kitayama (diskussion) 29 maj 2018 kl. 06.55 (CEST)
Ja Taxelson, riktningarna från kontinentens geografiska mittpunkt någonstans i trakten av Alice Springs (Australiens Östersund med hälften så stor befolkning Smiley.svg) blir blir helt andra i Queenslands ytterpunkter. Å andra sidan visar kartan att Queensland omfattar den nordöstra fjärdedelen av kontinenten, och det överväger i mina ögon. På samma sätt bör den sydliga delstaten Victoria mellan New South Wales och Tasmanien räknas höra till den sydöstra delen. Roufu (diskussion) 29 maj 2018 kl. 09.22 (CEST)
Delstaternas läge kan möjligtvis definieras så. Men när man läser artiklarna är det naturliga inte att läsa väderstrecksangivelsen som att den syftar på delstaterna, utan artikelsubjektet. Och då är Cudgeen Creek ungefär så östligt det kan bli utan att lämna fastlandet.
andejons (diskussion) 29 maj 2018 kl. 09.50 (CEST)
Det är lite olyckligt med formuleringar där syftningen kan, rätt eller fel, tolkas på flera sätt. Är det platsens eller delstaten som ligger i den "<väderstreck>a delen av landet". Kopierar hit en bildlänk från Islandsdiskussionen ovan som visar hur Lsjbot för Australien klassade de olika platsernas "belägenhet i landet". --Larske (diskussion) 29 maj 2018 kl. 10.09 (CEST)
Förutom att radien för "centrala delen" är större än jag tycker är riktigt rimligt tycker jag faktiskt den ser rätt vettig ut; den är ju i alla fall uppdelad på fler regioner än man får om man bara tar delstaterna. Fast frågan är om vi alls måste ha med den beskrivningen? Räcker inte kartan? Om vi måste beskriva läget i landet, så kan man också fråga sig i hur hög grad man bör förlita sig på väderstreck enbart: för mig är t.ex. "på Tasmanien" tillräckligt, skall något specificeras ytterligare så är det läget på Tasmanien som är intressant, inte i förhållande till resten av Australien.
andejons (diskussion) 29 maj 2018 kl. 11.14 (CEST)

Kvalitén på bot-australien är förga upplyftande. Kategori:Artiklar med troligen alltför avrundade koordinater i Australien har 1800 sidor som börjar på "C" (den enda bokstaven jag är klar med.) Därtill har jag sett en del berg som enligt artikeln höjer sig fånigt lite över omgivningen, och som boten egentligen borde ha haft en mekanism för att stoppa - men så var det inte... ex: Appadagenna Peaks (bergstopp i Australien, lat -28,21, long 114,56) (7 m). Dessa borde vi kunna hitta och berg mindre än 25 meter över omgivande landskap bör väl kunna raderas som ej relevanta om de saknar iw e.d? Hur många det är fråga om vet jag dock inte. Taxelson (diskussion) 30 maj 2018 kl. 12.51 (CEST)

I Australien finns det 2601 artiklar med en höjd lägre än 10 meter. Jag ser inte att så låga kullar/berg är relevanta (om höjduppgifterna i artiklarna stämmer...). Kolurpen (diskussion) 30 maj 2018 kl. 16.49 (CEST)
Att tänka på... Artiklarna har avrundade/dåliga koordinater. Det betyder väl att boten har gjort sin höjdberäkning på fel ställe? Risken är väl stor att den gjorts närmare foten än toppen på berget och då får man en alltför låg höjdsiffra. Ett fel har gett annat fel. Kitayama (diskussion) 30 maj 2018 kl. 17.42 (CEST)
Nja, i de fall höjden (d.v.s primärfaktorn) beräknats har boten letat reda på en topp i närheten (mer sällan fel topp) enligt sin höjdmodell med ca 1 sekunds, d.v.s ca 30 meters upplösning. Bara i dessa fall finns värde på parametern höjd. På Island (i vars berg jag under en tid något bisprungit Sjunnesson) ser vi ofta att ett namn som avser en fjällsluttning applicerats på närmaste topp. Ett problem är dock när ett berg har flera näraliggande toppar och den något lägre, men kanske mest synliga från där folk rör sig, är den enda namngivna och som i så fall borde sparas trots låg primärfaktor. Kolurpens lista borde förses med koordinater vilket borde möjliggöra en enkel bedömning av vilka toppar det kan gälla. Taxelson (diskussion) 30 maj 2018 kl. 18.01 (CEST)
I Sandlådan finns en lista med förutom lat_d och long_d även category, elevation, height, och geonames för de "Robotskapade Australienartiklar" som har ett värde på parametern height som är mindre än 10. --Larske (diskussion) 30 maj 2018 kl. 20.39 (CEST)

ger alla dessa med länk på en googlekarta. Om man väljer "Terräng" under "Karta" så får man en relief som ger vägledning till om berget kan vara relevant ändå. Taxelson (diskussion) 30 maj 2018 kl. 21.17 (CEST)

Nu har mina datorer tuggat australienartiklar i nästan en vecka (+75k). Dessa 170 behöver ännu mänsklig kontroll. Någon som är hågad att hjälpa till? Taxelson (diskussion) 2 juni 2018 kl. 23.20 (CEST)

En del av dessa ligger i det externa territoriet Korallhavsöarna. Det finns ingen ”huvudort” i territoriet att räkna avstånd från. Man skulle kunna räkna från Brisbane, det är i vart fall bättre än Canberra. Kitayama (diskussion) 3 juni 2018 kl. 20.57 (CEST)
@Taxelson: Vad kan vi göra med de objekt som ligger i Korallhavsöarna? Lsjbot ignorerade att detta territorium existerar och de blev därför delstatslösa. De första åtta på listan är såna, det finns flera, men jag har inte kommit så långt än. Kitayama (diskussion) 4 juni 2018 kl. 20.19 (CEST)
Jag hade aldrig hört om dem tidigare! Om botartiklarna nu har en Aurstralienkarta, kunde man byta den mot kartan som illustrerar Korallhavsöarna och räkna avstånd från Townsville. Enligt artikeln har öarna tidigare hört till Queensland, och då är Brisbane naturligt. Men de kan också vara utan avståndsberäkning. Roufu (diskussion) 4 juni 2018 kl. 23.24 (CEST)

Islands vulkaner[redigera wikitext]

Säga vad man vill om Lsjbot (och dess husse), men den botskapade kategorin "Vulkaner i Island" borde nog få komma med i Guinness Rekordbok, med sina 157 vulkaner (varav 80 enbart i regionen Suðurland). Vi har också en äldre kategori (icke botskapad): Vulkaner på Island (med 19 vulkaner). Dessutom finns Lista över vulkaner på Island, som är mycket mer generös med antalet vulkaner, men inte alls så generös som den botskapade kategorin. Om man tittar på enwp:s en:List of volcanoes in Iceland får man en mycket bättre bild av vad som är vulkaner på Island. Problemet med det Lsjbot har gjort är att alla "hraun" (lavafält) har räknats som vulkaner och även som berg, fast de varken är berg eller vulkaner, utan just lavafält. I kategorin "Vulkaner i Island" finns det förutom "hraun" några få kratrar. Lsj har inte brytt sig om att det redan fanns en kategori, "Vulkaner på Island", utan skapat sin egen kategori, och gjort en egen definition på vulkan. Kanske kommer den definitionen från Geonames, men då bör man betänka att det finns något som heter Källkritik. Borde vi inte, om vi ska ha med alla dess lavafält, ha en kategori för just lavafält? Och vi kan knappast ha två kategorier för de isländska vulkanerna. Sjunnesson (diskussion) 3 juni 2018 kl. 17.55 (CEST)

Är lavafälten verkligen automatiskt relevanta? Jag har nog raderat ett och annat särskilt som Lsjbot använt sin algoritm för berg, vilket ofta blir tokigt. Taxelson (diskussion) 3 juni 2018 kl. 19.25 (CEST)
Vad behövs för att göra ett lavafält relevant? De allra flesta av dem skulle nog kunna raderas. Sjunnesson (diskussion) 4 juni 2018 kl. 07.02 (CEST)
Det som skiljer dem åt är väl deras läge och deras namn. Jag har svårt att se att ett lavafält, vilket som helst, skulle kunna vara av intresse. Sjunnesson (diskussion) 4 juni 2018 kl. 07.21 (CEST)
Det står också i Lsj-bot-artiklarna att det rör sig om lavafält -- inte vulkaner. "X-hraun är ett lavafält i republiken Island", osv. Problemet är att de har placerats i kategorin "Vulkaner i Island". Kategorin borde ha hetat "Lavafält på Island".
Det som förvånar mig är att Lsj-bot skapade en sida för varje lavafält. Hade det inte varit bättre om han i stället hade skapat en sida för varje region. Vi skulle då t.ex. ha fått en sida med namnet "Lavafält i Norðurland vestra". Den sidan skulle ha innehållit sju lavafält i alfabetiskt ordning med karta. Sidan "Lavafält i Austurland" skulle ha innehållit fyra lavafält, o.s.v. Allt som allt skulle det ha blivit åtta sidor (en för varje region) med samtliga lavafält överskådligt utplacerade på kartor. Det är kanske försent att göra så nu, men jag tycker det skulle ha varit bättre. Att ha en sida för varje lavafält är inte särskilt lyckat, men att helt ta bort denna information är inte heller bra. Många av dessa lavafält har faktiskt haft stor betydelse i Islands historia.
Som exempel på hur jag tänker vill jag ta artikeln Svínavatn. Här har vi ju en samlingssida för sjöar med just detta namn, även om den skulle ha kunnat utökas med ytterligare något namn. Artikeln kan säkert förbättras, vilket jag hoppas någon vill göra, men poängen är att informationen på ett överskådligt sätt finns samlad. Annars är det väl bara en eller två sjöar med namnet Svínavatn som skulle ha förtjänat egna Wp-artiklar. /Dagsuddare (diskussion) 4 juni 2018 kl. 08.19 (CEST)
Samlingssidor för saker som har bara namnet gemensamt bör undvikas, och sjöbeskrivningarna i Svínavatn borde brytas ut till egna sidor. Samlingssidor för lavafält i en viss region kan vara meningsfulla, men relevanta regioner borde kanske snarare vara geologiska än administrativa i så fall - om källor finns! Å andra sidan blir då betoningen geologisk, och t.ex kulturhistoriska aspekter kan bli svåra att infoga. Beträffande Lsjbotartiklarna är problemet att relevansgrundande information ofta saknas, och att bergsformationer på eller intill fältet ofta prioriterats. Man kan inte heller bygga listor på förekomsten av botartiklar, då urvalet i geonames ofta är mycket godtyckligt. Taxelson (diskussion) 4 juni 2018 kl. 09.35 (CEST)
Fast nu är det förstås de kulturhistoriska aspekterna av dessa hraun som är intressanta, snarare än geologin. Lavamarkerna finns med som bakgrund i både Landnámabók och i sagorna.
Låt mig ta ett annat exempel där en samlingssida enligt min mening skulle ha kunnat fungera, nämligen Svartá, som för Islands del har nio rödlänkar. Är ö.h.t. någon enda av dessa Svartåar/Svartälvar av sådan betydelse att man kan förvänta sig att rödlänkarna inom överskådlig framtid kommer att bli blå? Det framgår av namnet att dessa "svartåar" knappast kan vara särskilt stora. För dessa åar skulle det alltså ha räckt med att förklara namnet; det rör sig om färskvattensbifloder till jökelälvarna. De kallas Svartá därför att vattnet är så klart att man kan se den mörka flodbottnen -- till skillnad från vitälvarna (Hvítá) vars vatten är grumsigt. Sedan skulle man kunna skriva något i stil med att "följande bifloder på Island heter Svartá", varefter följer Lsj-bots uppräkning utan rödlänkar men med koordinater och karta. (Sedan vet jag inte om något behöver tilläggas: Kortasjá har exempelvis tolv Svartåar, och det finns kanske fler. Saken kompliceras också av att sidan är en grensida som också innefattar Färöarna.) Om dessa "svartåar" bara har namnet gemensamt är väl en åsiktsfråga; de har ju också de egenskaper gemensamt som gav dem namnet, men jag tänker inte driva frågan. /Dagsuddare (diskussion) 4 juni 2018 kl. 11.23 (CEST)
Att vi har massa grensidor med lsjbot-rödlänkar ofta dessutom med dåliga särskiljningsled, är är förvisso ett problem - mycket att städa... De planerade sjöartiklarna för islands del blev aldrig gjorda, då vi vid det laget visste att algoritmen för sjöartikelkonstruktion gav orimligt mycket fel, men då var grensidorna redan skapade. Vill man göra något åt dem är det lämpligaste att undersöka vilka sjöar med det namnet som är relevanta/meningsfulla (relevanskriterierna säger i princip 1 ha, men jag brukar inte skapa några sjöar mindre än 25 ha om det inte finns något extra). På grensidan kan man lägga en förklaring av betydelsen, som på t.ex Särkijärvi, men det måste göras med viss försiktighet, då generaliseringar riskerar att bli folketymologier (Rensjön, Småland och Rensjön, Lappland har kanske inte namn efter samma egenskap? Pudasjärvi och Peurajärvi bör ju inte länka till varandra!) Jo, sjön bör vara rödlänkad i en sådan "samlingsartikel", men gärna med lämpligare särskiljningsled än Lsjbots - man bör dock kolla om något länkar till lsj-bots (tror dock de flesta sådana är borttagna/fixade redan). Taxelson (diskussion) 4 juni 2018 kl. 12.27 (CEST)
Oavsett hur lavafälten ska behandlas, så borde något göras. Men att t.ex. skapa en ny kategori, "Lavafält", skulle kanske möta motstånd, eftersom vi inte har någon sådan kategori förut i SvWp. Att åberopa historiska händelser där lavafält är inblandade leder ganska fel, när det gäller de långt över 100 lavafält som finns i "Vulkaner i Island". Kanske nämns 10 av alla dessa lavafält i några av de isländska sagorna, och just de lavafälten kunde någon intresserad skriva artiklar om, där deras samband med respektive saga nämns. Att ha en massa artiklar med enbart namn och läge på lavafält, som alla andra språkversioner (utom CebWp) saknar, är enligt min mening inte någon fördel för SvWp. Sjunnesson (diskussion) 5 juni 2018 kl. 16.36 (CEST)
Att kategorisera artiklar om lavafält om de handlar just o lavafält kan jag inte riktigt se kan vara problematiskt. Dessa tycker jag utan vidare kan åsättas Kategori:Lavafält på Island. VAd skulle problemet med det vara?. Sedan kan man ha en dikussion om relevanskriterier för lavafält, men det har ju inte med behovet av kategori att göra. Taxelson (diskussion) 5 juni 2018 kl. 17.09 (CEST)
Nej, det kanske inte är något problem, det kanske är jag som är för pessimistisk. Jag tänkte bara att det kanske kunde kännas ovant för någon om vi har en typ av kategori som vi inte har haft förut. Sjunnesson (diskussion) 5 juni 2018 kl. 17.59 (CEST)
Nu har jag hittat en bättre kategori än "lavafält". Bland annat för artikeln Dimmuborgir finns kategorierna "Vulkaniska landformer" och "Islands geografi". Jag har nu satt de kategorierna på de artiklar om berg som jag har bearbetat från Användare:Taxelson/Islands berg. Totalt finns nu 126 Lsjbotartiklar om lavafält kvar att omkategorisera (en del av dem finns på nämnda lista, men de flesta utanför den). Jag ser den omkategoriseringen som ett lämpligt robotjobb för någon robotkunnig användare. Själv ska jag från och med fredag ge mig ut på en resa i Tyskland, och under den tiden jag är där får Island vara ifred för mig. Sjunnesson (diskussion) 6 juni 2018 kl. 08.58 (CEST)
@Sjunnesson:Det där blev inte så bra. Kategorin Kategori:Vulkaniska landformer innehöll olika typer av vulkaniska landformer, inte enskilda instanser av sådana landformer. Efter dina senaste omkategoriseringar är det en blandning. --Larske (diskussion) 6 juni 2018 kl. 09.22 (CEST)
@Larske: Just "vulkaniska landformer" tycker jag skulle vara en lämplig kategori, men jag har nu ogjort min kategorisering av de 14 "vulkaner" som är lavafält. Lavafältet Dimmuborgir är jag oskyldig till kategoriseringen av, så det får vara kvar. Hitta gärna på någon bättre kategorisering än "vulkaner" för lavafälten. Det finns för övrigt 50 lsjbotskapade "vulkaner" (lavafält) i andra länder än Island, till exempel Lajial på Kanarieöarna. Sjunnesson (diskussion) 6 juni 2018 kl. 10.01 (CEST)
Jag vet inte om "lavafält" är samma sak som lavaslätt som det finns en artikel om där bland annat Island omnämns. Man skulle kunna göra på samma sätt med "Lavaslätt" som man har gjort med till exempel "Sköldvulkan" och göra en underkategori till Kategori:Vulkaniska landformer som heter Kategori:Lavaslätter som antingen (troligen) kan vara utan ytterligare understruktur eller, om det finns väldigt många lavaslätter i olika länder, i sin tur vara uppdelad i "Lavaslätter efter land" som har underkategorier för "Lavaslätter i Island", "Lavaslätter i Spanien" och så vidare. Detta är också en blandning av "typer" och "instanser" i trädet "Vulkaniska landformer", men kanske lite lättare att acceptera i och med att man tar "klivet" från "typ" till "instans" i samband med att man byter nivå i kategoriträdet.
Kategorin Kategori:Lavaslätter i Island hör annars bättre hemma som en underkategori till Kategori:Landformer i Island och kanske till och med under Kategori:Slätter i Island. --Larske (diskussion) 6 juni 2018 kl. 10.29 (CEST)
Det verkar som de områden som Lsjbot har kategoriserat som lavafält är rätt plana områden, och de skulle då kunna gå under benämningen lavaslätt. Jag ser att det som kategoriseras som Kategori:Slätter i Island kan vara gräsbevuxna hedar, i många fall betesmarker för får och hästar. Vad som utmärker lavafälten är deras hedartade karaktär, fast med mossa istället för gräs, som det i övrigt är på Islands hedar. Men om de kategoriseras som lavaslätt borde också texten "lavafält" ändras till "lavaslätt" i artiklarna, så att det blir enhetligt. Sjunnesson (diskussion) 6 juni 2018 kl. 11.36 (CEST)

Ovanstående beskrivning av lavafält som lavaslätt gäller inte den ovannämnda Dimmuborgir, vars karakteristika är ett stort antal lavaraukar. Sjunnesson (diskussion) 6 juni 2018 kl. 15.34 (CEST)

Lista över ej relevanta objekt som boten skapat?[redigera wikitext]

Jag tycker att vi borde göra en sammanställning över vissa objekt som Lsjbot skapat som inte borde anses relevanta. Inom vissa områden har majoriteten av artiklarna redan raderats såsom rev, grund och andra undervattensföremål. Varför ska tillexempel alla sanddyner i Sahara anses relevanta. Eller varför borde en underjordisk bevattningskanal i Afghanistan anses vara relevant, som förmodligen inte syns på några kartor. Jag tycker iallafall att det bör föras en diskussion om vilka artiklar som ej är relevanta och skulle kunna raderas. Lista på alla platstyper finns här. YesDi (diskussion) 12 juni 2018 kl. 14.44 (CEST)

Jag tycker mig minnas att vi tidigare kommit dram till att det är en bra idé att försöka identifiera vissa "platstyp per land" som inte är relevanta, eller där kvalitén kan konstateras så dålig att alla bör raderas. Men jag är inte säker på att något sådant genomförts, utan i praktiken har vi (d.v.s Kitayama och kanske några fler) gått genom sådana för hand och raderat. Sedan tycker jag overifierbarhet och/eller missvisande koordinater är större problem är relevansbrist, men relevansbrist är ofta enklare att radera på än overifierbarhet om man saknar tillgång på bra karta. Inget principiellt har invänts mot botradering, men något sådant projekt har vad jag vet inte ännu genomförts. Är det väldefinierat bör det vara genomförbart. Taxelson (diskussion) 12 juni 2018 kl. 15.38 (CEST)
Jag tror fortfarande på att om botradering ska göras så ska det göras dels för en bestämd platstyp/kategori för ett visst land, dels efter en konsensusdiskussion liknande (men nödvändigtvis exakt som) SFFR. Det gäller att ta hänsyn till interwiki, manuella editeringar och följdredigeringar i form av omdirigeringar och grensidor. Ett botjobb måste städa efter sig... Jag har valt att inte driva någon sådan fråga utan har löst det med mina ”privata städprojekt”, först landformer på havets botten, just nu klippor. Jag har inte de tekniska kunskaperna att göra den typen av botjobb, däremot tålamod att sitta med det manuella arbetet på min läsplatta. Men, om vi någon gång ska få bra kontroll över hela artikelmassan som geoboten skapade så behöver vi nog göra en massrensning. Kullar i Indonesien, Kina, Kanada kan vara en början. (Bara taget ur huvudet utan analys.) Kitayama (diskussion) 12 juni 2018 kl. 21.09 (CEST)
Mitt dilemma med Kina som utgångspunkt är inte att ar om icke-relevanta företeelser. Det är meningslösa artiklar om företeelser som om de hade legat i Sverige helt säkert varit relevanta. Kategori:Öar i Zhejiang har idag 788 artiklar . Det är en skärgård som jag tror kan jämföras med Stockholms. Enligt en av Wikipedias grundprinciper är områdena lika vikta, också i den svenska språkversionen. Genom Användare:Taxelsons botkörning illustreras dessa artiklar har den tidigare Asien-kartan nu bytts ut mot en Kina-karta och avstånd och riktningar anges nu till provinshuvudstaden Hangzhou i stället för till det 100 mil avlägsna Peking. Detta är en förbättring, men det finns fortfarande inte någon användbar information om dessa öar, till exempel vilka administrativa enheter på motsvarande svensk länns- eller kommunnivå de tillhör, befolkningsuppgifter eller detaljerade kartor. Och intresset för dem menar jag är minimalt. De få öar som kan tänkas vara intressanta, försvinner bland alla de meningslösa artiklarna.
Afghanistan är betydligt artikeltätare än Kina. Det har nästan lika många robotartiklar som Kina på en på en yta som är 7 % av det större landets. Underjordiska bevattningskanaler i Afghanistan har funnits i 3000 år och är fortfarande i användning, se här. Även svenska Wikipedia har en kort artikel om Qanat, där historien och teknologin presenteras. Men vem har kunskaperna och intresset att förbättra de geografiska artiklarna så att de förmedlar relevant information? Jag har det inte.
Lsjbots projekt var ett ambitiöst men misslyckat försök att leva upp till Wikipedias krav till global geografisk täckning. Vi kan rätta upp felen och skapa relevant information inom begränsade områden, men är det verkligen viktigt att behålla alla meningslösa artiklar om i princip relevanta företeelser? Roufu (diskussion) 13 juni 2018 kl. 12.17 (CEST)
@Taxelson:, @Kitayama:, @Roufu: När jag pratade om underjordiska bevattningskanaler menade jag inte en samlingsartikel om underjordiska bevattningskanaler i Afghanistan utan sådana som Lsjbot skapat en artikel om tex. Kārēz-e Zangal Āw. Jag menar som exempel att de flesta artiklarna i kategorin Kategori:Vattenkällor i Algeriet skulle nog kunna raderas, omkring 3000 om man räknar med underkategorier. Jag menar att när man sållat ut de artiklarna som inte platsar här så kommer det vara enklare att städa de artiklarna som faktisk är relevanta.YesDi (diskussion) 13 juni 2018 kl. 18.27 (CEST)
Instämmer med YesDi. Det finns massor av artiklar som handlar om "platser" som med mycket låg sannolikhet att de är 1) verifierbara 2)relevanta 3)det finns något att skriva om dem. Jag kallar dem "ogräs". Vi måste rensa allt ogräs för att kunna hitta blommorna, de botartiklar som efter en viss handpåläggning är relevanta och innehåller encyklopedisk text om platsen. Jag använder i mina raderingskommenterar ordet "signifikant" som komplement till "Innehållet förklarade inte ämnets relevans". Det jag menar med det är att jag kan inte se något i artikeln eller på kartor eller i andra wikiprojekt något som tyder på att vi kan få till en vettig artikel med rimlig arbetsinsats. "Platsen" är inte signifikant nog för att artikeln ska få finnas kvar trots sitt halvfärdiga skick. Det vore en nyttig insats att bli av med en del ogräs "maskinellt". Risken finns att en och annan blomma med, men vi kan inte granska varenda strå/artikel för de kategorier där det är mycket låg sannolikhet att hitta signifikanta platser att jobba vidare med. Kategori:Vattenkällor i Algeriet känns som en sådan. Det är svårt att hitta encyklopedisk relevant för en vattenkälla - än mindre för overifierbara vattenkällor, som det förmodligen handlar om i detta fall. Jag stödjer därför tanken på en massradering av den kategorin. Kitayama (diskussion) 13 juni 2018 kl. 18.42 (CEST)
Möjligen är just vattenkällor i Algeriet inte den som borde stå först på tur. Jag tog på måfå Aïn el GuettaraWikimap och fann då att den ligger i ett område med många bergstoppar (kullar) och en del stup o.d. Källorna är det enda som är namngivet på Google-maps. I detta fall verkar bergstoppskoordinaterna faktiskt vara korrekta(!), men namnen på dem har vi ingen lättillgänglig källa för att verifiera. Klippformationerna bör kunna raderas rakt av, Kategori:Kullar i Algeriet om iw saknas tror jag kan raderas trots att det troligen är korrekta. Men vattenkällor som finns namngivna på Google-maps kanske kan sparas lite? I ett ökenlandskap är just vattenkällor den kanske viktigaste begränsade resursen för mänskligt liv och verksamhet. Taxelson (diskussion) 13 juni 2018 kl. 19.39 (CEST)
Just Kategori:Vattenkällor i Algeriet kanske inte är en första kategorin som behöver tas tag i, jag försökte ge något slags exempel. Men, jag startade tråden för att jag hoppades på att vi gemensamt skulle ta fram vissa kategorier i vissa länder där majoritet av artiklarna borde betraktas som orelevanta. Om man gör det får man sedan i så fall gå vidare med raderingarna i olika diskussioner där fler från Wikipedia får ta ställning till detta och lösa andra tekniska problem såsom om det finns ett sätt för att hitta artiklar länkade till fler språkversioner eller hur själva raderingsprocessen ska utföras. Jag försöker liva upp städningen lite igen, eftersom vi har ganska stilla på samma ställe ett bra tag nu även om Kitayama gör ett fantastiskt jobb. YesDi (diskussion) 13 juni 2018 kl. 21.55 (CEST)
Programmeringsmässigt bör man kunna ta fram länkar genom att först ta reda på artikelns wikidataobjekt: https://sv.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=pageprops&ppprop=wikibase_item&redirects=1&format=xml&titles=Hemavan ger att Hemavan har D:Q937583 och https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&ids=Q937583&props=sitelinks%2Furls ger sedan att Hemavan finns på ca 9 wikipediaversioner utom sv och ceb. Kanske kan man ställa bara en fråga direkt till WD, men det vet jag inte hur man gör. Taxelson (diskussion) 13 juni 2018 kl. 23.05 (CEST)
Med PetScan kan man lista artiklar i ett kategoriträd som har ett lägsta eller högsta (eller kombination av dessa) antal länkar från Wikidata till andra sajter.
Exempel med kategoriträdet Kategori:Vattenkällor i Algeriet:
--Larske (diskussion) 14 juni 2018 kl. 08.41 (CEST)
Bra att veta, kan vara mycket bra för att hitta de artiklarna med flera wikilänkar för att sedan städa de artiklarna. Men, det måste i så fall vara ett senare steg efter att man enats om vilka kategorier som borde innefattas i raderingsprojektet (om man anser att själva projektet är en bra ide). YesDi (diskussion) 14 juni 2018 kl. 10.29 (CEST)
Sedan kan det nog bli ett problem att botradera att döma av ställningstagandena omkring NirmosBot2 nyligen. Defactoradering bör kunna ske med bot genom att flytta dem till en användarundersida utan att lämna omdirigering (en behörighet som botkonton har - men kräver då en extra edit för att avkategorisera, och jag tror inte det går med AWB), men även ett sådant förfarande kanske är kontroversiellt? Men alternativet, om vi verkligen kommer igång med storskalig automatisk radering, och tvingas göra det från ordinarie adminkonton med t.ex 2/min dygn efter dygn (med den farten hinns knappt 3000 artiklar per dygn) så är det antagligen inte heller uppskattat bland patrullerare, samtidigt som de som gör jobbet har sina resurser uppbundna under väldigt långa tider - vem är villig att ta sig an något sådant? Taxelson (diskussion) 14 juni 2018 kl. 12.39 (CEST)
Botradering kan bli problematiskt, men annars kan man börja radera för hand, tusentals artiklar har redan raderats på det sättet. Försökte att samla ihop lite förslag som skulle kunna raderas här, men det kanske var lite väl djärvt sammanställt. YesDi (diskussion) 14 juni 2018 kl. 23.00 (CEST)
Det mesta i din lista tror jag kan raderas, men "isformationer", som oftast är glaciärer, bör nog inte raderas generellt. De bör i allmänhet också vara ganska lätta att med satelitbild bedöma om de har någorlunda storlek. Främst på lägre latituder är glaciärer väldigt viktiga för vattenförsörjningen. Taxelson (diskussion) 15 juni 2018 kl. 07.44 (CEST)
Okej, bra att tänka på. Börjar en liten manuell radering av artiklar i vissa av kategorierna inom kort. YesDi (diskussion) 15 juni 2018 kl. 10.47 (CEST)

Jag motsätter mig bestämt en radering av relevanta objekt. Artiklarna bör rättas och utökas efterhand. Tostarpadius (diskussion) 5 juli 2018 kl. 06.41 (CEST)

Relevanta objekt ska vara kvar. Problemet är att en mycket stor del av lsjbot-artiklarna är inte relevanta. En musiker, en idrottsman eller ett företag är inte relevant om den/det inte uppfyller våra relevanskriterier. Samma gäller en udde, en kulle eller en klippa. Det krävs något mer än bara vara en udde, en kulle eller en klippa för att vara relevant. Därför raderas såna objekt om inte iw-länkar eller Google maps ger indikation om relevans. De flesta lsjbot-artiklar klarar inte heller kraven på verifierbarhet. De finns inte på kartor tillgängliga på nätet. Vi ska tillämpa samma ribba för relevans och verifierbarhet för lsjbot-artiklar som för alla andra artiklar. Det medför att kanske 2/3 av artiklarna ska raderas.Kitayama (diskussion) 5 juli 2018 kl. 07.16 (CEST)
Det låter som en alldeles för stor andel, men visst behöver det rensas. Tostarpadius (diskussion) 6 juli 2018 kl. 02.17 (CEST)

Undervattensobjekt som möjligen raderats av misstag[redigera wikitext]

Jag gjorde en liten sammanställning på undervattensobjekt som möjligen felaktigt kan ha raderats (alla har fler wikilänkar än till cebwp). Det finns en möjlighet att trots att en sida finns på enwp som exempel så har platsen identifierats som ej relevant för en artikel.

Här är listan:

Om någon känner sig manad är det välkommet att återskapa artiklarna om de är relevanta. YesDi (diskussion) 15 juni 2018 kl. 23.24 (CEST)

Några av dessa är relevanta, helt klart. Några av dessa är jag skyldig till radering, lika klart. Motsätter mig inte att någon skapar riktiga artiklar om dessa. Kitayama (diskussion) 5 juli 2018 kl. 07.20 (CEST)
Här är en översikt över ovan listade undervattensobjekt där det framgår vilka andra språkutgåvor som har artiklar om dessa:
Språkutgåvor
Wikidataobjekt Etikett # svwiki cebwiki enwiki eswiki dewiki itwiki nnwiki dawiki zhwiki fjwiki hifwiki
d:Q5877399 Hogsty Reef 5 - Hogsty Reef Hogsty Reef Arrecife Hogsty - - - - - - -
d:Q8021089 Williams Reef (rev i Bouvetön) 4 - Williams Reef (kagaangan sa Pulo sa Bouvet) Williams Reef - Williams-Riff - Williamsrevet - - - -
d:Q856697 Spiess Rocks 5 - Spiess Rocks Spiess Rocks - Spiessbåane - Spiessbåane - 斯皮斯岩 - -
d:Q856660 Sachse Rocks 5 - Sachse Rocks Sachse Rocks - Sachsebåane - Sachsebåane - 薩克斯岩 - -
d:Q23750333 Arnager Rev 2 - Arnager Rev - - - - - Arnager Rev - - -
d:Q14210166 Gordon Reef 3 - Gordon Reef (kagaangan sa Ehipto) - - - - - - - - -
d:Q5598668 Great Astrolabe Reef 4 - Great Astrolabe Reef Great Astrolabe Reef - - - - - - Levu Astrolabe Cakau Great Astrolabe Reef
d:Q2535125 Vuata Ono 2 - Vuata Ono - - Vuata Ono - - - - - -
d:Q312842 Wakefield Reef 4 - Wakefield Reef Wakefield Reef - Wakefield-Riff - Wakefield Reef - - - -
d:Q25295418 Hrid Konj 2 - Hrid Konj - - - Scoglio Cavallo - - - - -
d:Q10870295 Dongxin Shazhou 2 - Dongxin Shazhou - - - - - - 东新沙洲 - -
d:Q10921795 Xianshe Yu 2 - Xianshe Yu - - - - - - 咸舍屿 - -
--Larske (diskussion) 5 juli 2018 kl. 08.09 (CEST)
Snabb sammanfattning av vad som kan göra dem relevanta:
* Xianshe Yu: Omstritt mellan Kina och Vietnam
* Dongxin Shazhou: Omstritt mellan Kina och Vietnam
* Hogsty Reef: Geologiskt anmärkningsvärt; Besöksmål för seglare
* Great Astrolabe Reef: Ett av världens största korallrev
//Rotsee (diskussion) 5 juli 2018 kl. 09.13 (CEST)

Omkategorisering av isländska åsar?[redigera wikitext]

Är det någon som har något emot att isländska åsar, 148 stycken, som nu kategoriseras som kullar, kategoriseras om, så att exempelvis Járnhryggur kategoriseras om till Berg i Norðurland vestra istället för Kullar i Norðurland vestra? Dessutom har Járnhryggur också sedan tidigare kategorin Berg i Island 500 meter över havet eller högre. En ås är ju inte någon kulle. Eventuellt skulle kategorier Åsar i Norðurland vestra (osv.) kunna skapas. Att flytta åsarna till rimligare kategorier, som Berg i..., eller Åsar i ... går att göra manuellt, men skulle med fördel kunna vara ett robotjobb. Vilka åsikter finns? Sjunnesson (diskussion) 5 juli 2018 kl. 05.52 (CEST)

Jag har inga invändningar. Tycker inte att en särskild underkategori behövs. Tostarpadius (diskussion) 5 juli 2018 kl. 06.37 (CEST)
@Kitayama, Larske, Taxelson: Några fler synpunkter? Sjunnesson (diskussion) 5 juli 2018 kl. 09.37 (CEST)
Om det är fel att kategorisera Islands 147 åsar som kullar, är det väl också fel för de 15 147 åsarna i resten av världen. --Larske (diskussion) 5 juli 2018 kl. 10.27 (CEST)
Ja, självklart är det också fel. En ås är inte en kulle. Men en omkategorisering av Islands 147 åsar skulle kunna vara en bra början. Och när dessa "kullar" når en viss höjd över havet får de ju ändå som tillägg kategorin Berg ... Sjunnesson (diskussion) 5 juli 2018 kl. 12.40 (CEST)
Det torde vara så att alla de här 15 147 åsarna har kategoriserats av en bot. Fanns det konsensus för att botten fick göra den kategoriseringen? Det brukar ju annars vara väldigt noga med vad bottar får göra. Sjunnesson (diskussion) 5 juli 2018 kl. 13.11 (CEST)
En ås är definitivt mer ett "berg" än en "kulle". De flesta "äkta" kullar är nog raderingskandidater, vilket inte åsarna är. Det skulle helt klart underlätta städning av ej relevanta kullar om alla åsar flyttas till berg. Jag har raderat en hel del äkta kullar, men har hittills (vad jag minns) raderat en ås. Alltså tillstyrker jag en ändring av kategori från "kulle" till "berg" för alla 15147 åsarna. Kitayama (diskussion) 5 juli 2018 kl. 16.06 (CEST)
Är inte skillnaden mellan berg och kulle något med höjd över havet (500m?) (snarare än t.ex primärfaktor), vilket gör att en del "kullar" är ganska markanta berg (i låglänta områden eller nära kusten), medan en del berg (i höglänt terräng) är ganska obetydliga? Så en individuell bedömning är nödvändig. Docj kan även ett berg/kulle med liten primärfaktor vara mycket dominerande, nämligen i de fall man från bebyggelsn ser ett stort berg, men det bakom detta ligger ett något högre. Då blir primärfaktorn bara skillnaden mellan svackan mellan bergen och toppen på det lägre, vilket kanske bara är några meter för ett berg som dominerar en hel bygd. Taxelson (diskussion) 6 juli 2018 kl. 09.29 (CEST)
Om primärfaktorn bara är några meter så är det sig nog oftast toppar på samma berg, typ nord- och sydtoppen på Kebnekaise.F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 6 juli 2018 kl. 11.00 (CEST)
@F.d. 82.212.68.183: På Island är det väldigt ofta fjäll som består av sluttningen mellan inlandets högplatå och kanske en fjord. Då är det som nerifrån ser ut som en tydlig topp, kanske i själva verket obetydligt högre än den bakomliggande högplatån. Taxelson (diskussion) 6 juli 2018 kl. 19.14 (CEST)
Visst är förutsättningarna olika på olika platser. Det är säkert en anledning till att det inte finns entydiga definitioner av berg och kulle. Vi får helt enkelt utgå från om källorna säger att något är en kulle, ett helt berg, eller kanske bara en bergstopp. Här behövs bättre källor än geonames eller ett namn på en karta. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 7 juli 2018 kl. 18.18 (CEST)
När roboten startades fanns något slags konsensus om att provköra roboten. Det var nog inte många användare som hade koll på alla detaljer, men förhoppningen var att eventuella problem (t.ex. den här kategorisering) skulle gå att fixa när de upptäcktes. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 6 juli 2018 kl. 11.00 (CEST)
@Taxelson: Frågeställningen var väl snarast kategoriseringen av åsar, om de verkligen ska anses vara mer som berg än som kullar. Eftersom ett berg både kan vara mer långsträckt (som en ås) eller mer runt (som en kulle), är det bättre att åsarna kategoriseras som berg, (om man inte vill kategorisera dem som just åsar), medan en kulle definitionsmässigt inte kan vara långsträckt. Alltså är det bättre att åsarna kategoriseras som berg än som kullar. Sjunnesson (diskussion) 6 juli 2018 kl. 12.32 (CEST)
Ja, och distinktionen mellan kullar och berg är problematisk på flera sätt. Vad som är ett berg och vad som är en kulle beror på vad man jämför med och skiljer sig mellan länder och områden. Distinktionen bygger dessutom på engelska och inte svenska begrepp. Taxelson (diskussion) 6 juli 2018 kl. 19.14 (CEST)
Dessutom så är kategoriseringen i Geonames inte konsekvent mellan olika länder. Detta beror i sin tur på olikheter i de nationella databaser som ligger till grund för Geonames. Vissa länder kallar allt för öar, vissa delar in i öar och holmar (islands och islets). Det som i ett land är kulle kan i ett annat land vara berg. Kategoriseringen på lokalt språk i originaldatabasen har översatts till Geonames kodning som sedan har översatts till svenska. Därtill kommer de objekt som lagts in av användare i Geonames. Deras kategorisering kan vara käpprakt fel (som när en bar (som serverar sprit) blev BAR, dvs en sandbank). Risken för att det är fel kategori på ett robotskapat objekt är stor. Vi ska därför inte vara rädda att ändra när vi anser att det är fel. På gränsen till egen forskning, men vad ska vi göra? Kitayama (diskussion) 6 juli 2018 kl. 19.41 (CEST)
@Taxelson: Det framgår inte hur du ställer dig till den föreslagna omkategoriseringen av åsar till berg. Kitayama har tillstyrkt det och Tostarpadius har tillstyrkt åtminstone omkategorisering av de 147 isländska åsarna till berg. Säger du ja, eller säger du nej?Sjunnesson (diskussion) 7 juli 2018 kl. 07.45 (CEST)
@Larske: Samma fråga som till Taxelson: Är du för eller mot en omkategorisering av de 15 147 åsarna till berg? Sjunnesson (diskussion) 7 juli 2018 kl. 07.57 (CEST)
Jag har inga invändningar, dessutom är ju redan "Kategori:Kullar i ..." underkategori till "Kategori:Berg i ..." Taxelson (diskussion) 7 juli 2018 kl. 08.21 (CEST)
Jag har inte heller några starka invändningar, men vet inte om de är så prioriterat att omkategorisera alla ås-artiklarna om ändå en stor del av dessa kommer att raderas. Jag passar på att här lyfta ett par generella synpunkter kring den föreslagna ändringen och liknande "städningar".
 • Enligt källan (Geonames) är vissa platser kodade som "T.HLL" och andra kodade som "T.RDGE". Det är de förstnämnda som blivit "Kulle" och de sistnämnda som blivit "Ås" trots att (den felaktiga?) kategoriseringen ibland tillskrivs Lsjbot. Lsjbot har såvitt jag förstår enbart följt vad som anges i källan och det är valet av källa som ofta är problemet för artiklarna i "Projekt alla platser". Det är därför lite "egen forskning" att göra en del av de ändringarna som görs utan att ersätta Geonames med någon alternativ källa.
 • När ändringar görs, manuellt eller med robot, i de robotskapade artiklarna verkar det vara praxis att mallen {{Robotskapad}} tas bort oavsett om det bara är en liten detalj som ändrats eller artikeln fått en total översyn. Jag är skeptisk till att ta bort mallen då det gör det svårare att hitta de robotskapade artiklarna när någon kommer på nästa "aspekt" som behöver kontrolleras/modifieras i artiklarna. Artikeln är i de flesta fall fortfarande att betrakta som robotskapad även om den senare är något av "klimatfixad", "del av landet-fixad", "kategorifixad", "botstädad" etcetera. Det är därför inte alls säkert att alla 15 147 artiklar som jag listade ovan är vare sig "Robotskapade" eller "Felkategoriserade". I stället för att leta efter artiklar i trädet "Kullar efter land" som också finns i "Robotskapade geografiartiklar" fick jag ta till tricket att leta efter artiklar i "Kullar efter land" som också har en länk till artikeln ås. Det finns då en risk att man antingen får "falska napp" på artiklar som INTE är felaktigt kategoriserade (därför att det handlar om ett berg/kulle och länken till ås inte avser artikelsubjektet utan någon helt annan ås som omtalas i artikeln) eller "inte får napp" på artiklar där någon har "städat bort" länken till ås (eller ändrat den till "grusås") utan att ha ändrat del felaktiga kategoriseringen. Följande åtta artiklar är sådana som jag "för alltid" skulle vilja hitta i "Robotskapade geografiartiklar" men där ni kan se av historikerna att mallen tagits bort vid olika typer av detaljstädningar trots att alltså det kategoriseringsfel som nu diskuteras inte har åtgärdats.
För varje detaljstädning som görs blir det svårare och svårare att göra nästa detaljstädning om mallen inte finns kvar i artiklarna. Lägg gärna till fler "städad-mallar" eller "kontrollerad-mallar" som talar om vilka typer av fel som har åtgärdats eller kontrollerats, men lämna kvar mallen Robotskapad.
--Larske (diskussion) 7 juli 2018 kl. 10.44 (CEST)
Samtidigt är det synd att ha kvar robotmallen för städade och omarbetade artiklar. Den är inte förtroendeingivande högst upp i artikeln. Skulle man kunna ha en ”Robotskapad-kontrollerad”-mall som ger en dold kategori? Kitayama (diskussion) 7 juli 2018 kl. 11.35 (CEST)
Javisst ja, jag tänkte ju mest på mallens funktion att kategorisera artiklarna som är värdefull. Funktionen som "varning för läsaren" är något annat och där håller jag med om att det vore bra om den inte längre syntes högst upp på sidan när någon bedömt artikeln som "acceptabel" (även om den kan bli föremål för ytterligare städningar när någon kommer på något mer problem). Detta kan nog ordnas genom att mallen förses med en parameter "kontrollerad_av" eller liknande där man också kan stoppa in av vem artikeln är kontrollerad. Till exempel | kontrollerad_av=Kitayama.
--Larske (diskussion) 7 juli 2018 kl. 11.44 (CEST)
@Larske: Jag har en invändning mot ditt resonemang om Lsjbot och Geonames: När det gäller brödtexten bestämmer förstås Geonames kod "T.RDGE" att ordet 'ås' står där. Men när det gäller kategoriseringen har Lsj via Lsjbot bestämt att det som har 'ås' i brödtexten ska ha kategorin Kullar vid kategoriseringen, och detta bör man noga skilja på. Sjunnesson (diskussion) 7 juli 2018 kl. 12.33 (CEST)
@Sjunnesson: Ja, det har du rätt i. Blandade ihop denna ås-kategori-diskussion med tidigare diskussioner om klassificeringen av klimattyper och liknande där jag tycker att Lsjbot ibland felaktigt har beskyllts för att "hitta på saker" själv. Men jag köper din invändning här. --Larske (diskussion) 7 juli 2018 kl. 12.52 (CEST)
Jag förstår inte varför åsarna måste omkategoriseras som berg. Vad är det för fel på att omkategorisera dem som åsar? Det är ju vad de är och det finns en geologisk artskillnad mellan berg, kullar och åsar. /Ascilto (diskussion) 7 juli 2018 kl. 12.04 (CEST)
Om vissa driver frågan att de bör ha en egen kategori så motsätter jag mig det inte. Tostarpadius (diskussion) 7 juli 2018 kl. 23.16 (CEST)

@Larske: Du skrev här ovan att "men vet inte om de är så prioriterat att omkategorisera alla ås-artiklarna om ändå en stor del av dessa kommer att raderas." Jag har inte sett någon diskussion där någon förespråkar att en stor del av åsarna kommer att raderas. Mitt intryck är detsamma som Kitayama skriver här ovan: "har raderat en hel del äkta kullar, men har hittills (vad jag minns) raderat en ås.", d.v.s. det är inte vanligt att åsar raderas. Och vad svårigheter med sökning beträffar kan man t.ex. genom att skriva "är en ås i" "kullar i" få fram 15 278 artiklar (det finns kanske någon felaktighet i sökningen), och du fick 15 147. Rimligtvis är det alltså ungefär där antalet ligger när man har inte har bortsett från de artiklar där robotmallen är borttagen. Men ditt förslag om en parameter "kontrollerad_av" är bra och borde genomföras. Det viktigaste argumentet för en omkategorisering av åsarna är ju att det är rent fel att kalla en höjd som är långsmal (ås) för samma sak som en höjd som är rund (kulle). Sjunnesson (diskussion) 7 juli 2018 kl. 15.07 (CEST)

Jag skrev att jag inte har några starka invändningar till en omkategorisering som ett svar på din direkta fråga. Det hade kanske räckt så.
Att leta efter olika textsträngar fungerar i bland, men är inte alls lika effektivt och pålitligt som att använda kategorier för sökningar. Om man bara har ett "ungefärligt" urval kan ett till synes enkelt robotjobb bli mycket arbetsamt om varje redigering måste kontrolleras manuellt.
När det gäller de 15 147 så avser de "resten av världen", det vill säga exklusive de 148 artiklar om åsar i Island som diskussionen startade med. Vi får se hur många av åsarna som överlever. Att det hittills har raderats många kullar med endast någon enstaka ås kan möjligen bero på att det finns tio gånger fler kullar än åsar. Relevansen för kullar och åsar som lagts in i Geonames kan nog också variera från land till land, men det är bara en gissning från min sida. --Larske (diskussion) 7 juli 2018 kl. 15.52 (CEST)
Nu när det står i artiklarna att det är åsar kan de absolut omkategoriseras som åsar. Att det behövs bättre källor än geonames för att avgöra vad som är en ås, en kulle, ett berg eller något annat och vilka artiklar som är relevanta, är ett separat problem. Där håller jag med Larske om Mall:robotskapad har tagits bort för tidigt i många artiklar. Om inte all information i en artikel kontrollerats och fått bättre källor eller tagits bort så ska robotmallen vara kvar. Nu finns väldigt många artiklar utan mallen som fortfarande har kvar hänvisningar till geonames eller till robotens egna algoritmer. Men artiklar som verifierats med pålitliga källor och fått språk och relevans kontrollerad tycker jag inte behöver ha kvar mallen. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 7 juli 2018 kl. 18.18 (CEST)
Alla åsar värda namnet torde vara relevanta, så några raderingar kommer inte på fråga om det inte leds i bevis att det handlar om en liten kulle. Tostarpadius (diskussion) 7 juli 2018 kl. 23.16 (CEST)
Det är tvärtom artiklarna som ska vara kvar som måste visa att de är åsar värda namnet. Annars blir det väldigt svårt att radera något alls i det här projektet. För relevanta platser måste det vara möjligt att hitta källor som bevisar relevansen. Däremot är det mycket svårare att hitta källor för obetydliga platser för att bevisa att de inte är relevanta. Sedan måste man naturligtvis använda sunt förnuft och sätta sig in källorna som finns om ämnet innan man börjar massradera hela grupper av artiklar.F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 8 juli 2018 kl. 14.53 (CEST)
Där har vi diametralt motsatta uppfattningar. Gemenskapen bör utgå ifrån att artiklarna är relevanta till dess att motsatsen bevisats. Det kan ske bland annat genom att källbrist påvisas.Tostarpadius (diskussion) 9 juli 2018 kl. 00.14 (CEST)
Källbrist kan aldrig vara orsak till att en botartikel raderas. De har källor för alla data de redovisar. Däremot kan källorna i sig ha brister. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 08.15 (CEST)
Geonames är inte en källa enligt våra principer. Det är användargenererat data utan spårbarhet till någon källa. Geonames kan vara en referens på samma sätt som andra Wikipediaartiklar kan vara det. Men det är inte en trovärdig källa. Övrigt data i botartiklarna handlar inte specifikt om platsen, de här härledda från Geonames-datat. Skulle vi följa våra principer lika hårt som för företag, musiker och idrottsmän så skulle alla botartiklarna raderas. Det är dock inget jag förespråkar. Jag håller därmed med F.d. 82.212.68.183. Relevans måste bevisas, om så bara genom att studera kartor, t ex Google Maps. Jag var aktiv med Geonames innan Wikipedia, men gav upp p g a den urusla kontrollen. Folk la in sina sommarstugor som "städer", folk la in platser med felstavade namn etc. Det märktes också att en stor del av datat förmodligen härstammar från amerikanska militärens insamling på 1950-talet. "Järnvägsstationer" i Sverige i Geonames hade, innan min städning, en bäst-före-datum nån gång kring 1960. Kitayama (diskussion) 9 juli 2018 kl. 08.33 (CEST)
Jag menade givetvis avsaknad av andra källor än Geonames. Därmed är de praktiska konsekvenserna av våra skilda åsikter inte så olika.Tostarpadius (diskussion) 9 juli 2018 kl. 10.34 (CEST)
De flesta botgenererade artiklar har också andra källor än Geonames. Däremot verkar det som om just kullar har bara Geonames som källa. Se t.ex. Golubac (ås i Makedonien). Enligt det du skriver här ovan skulle då t.ex. nämnda kulle kunna vara en kandidat för radering. Men så är det inte, även artiklar som har enbart Geonames som källa måste bedömas inividuellt. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 11.31 (CEST)
För att uttrycka saken ännu tydligare: Artiklar som här har Geonames som enda angiven källa för de uppgifter som inte härleds ur den information som finns där kan raderas, om ingen lyckas hitta andra godtagbara referenser. Individuell bedömning bör göras för objekt som inte i sig är för obetydliga för att anses relevanta. Tostarpadius (diskussion) 9 juli 2018 kl. 12.14 (CEST)
Då är vi nog överens. Att försöka hitta "andra godtagbara referenser" är ju något man kan göra individuellt för varje artikel, till exempel just för Golubac (ås i Makedonien). Om åsen finns i Makedonien med rättskrivet namn, rätt koordinater och verkligen är en ås, och om dess höjd är minst 1000 meter över havet, är den kanske relevant. Därmed inte sagt att det alltid är meningsfullt att kontrollera allting, för det kan vara svårt och tidsödande. Och Geonames har inte alltid fel, mycket är rätt också, gissningsvis även det som står om den här åsen. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 12.50 (CEST)
Över huvud taget kan det vara svårt att hitta något om sådant som Golubac (ås i Makedonien) på nätet. I Serbien finns namnet, men om detsamma i Makedonien finns inget skrivet med latinsk skrift. Det finns säkert massor av robotskapade artiklar om t.ex. olika bergsformationer i alla världsdelar, där det inte går att hitta någon annan källa än Geonames. Om vartenda påstående från Geonames om olika platser ska granskas noggrant kommer städningen av geografiprojektet aldrig att bli färdigt, enligt min åsikt. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 17.38 (CEST)
Exakt så känner jag också. Jag skulle kunna ägna timmar åt att försöka hitta en annan källa än geonames till något vattenhål i Sydsudan och ändå inte lyckas. YesDi (diskussion) 11 juli 2018 kl. 20.29 (CEST)
Också detta hör till den individuella bedömningen. Jag har många gånger ägnat timmar åt att försöka hitta ett dödsdatum (och inte bara ett årtal) åt en viss person som jag hittat i exempelvis Ugglan, men som saknas i andra språkversioner. Ibland har jag lyckats, ibland har jag fått ge upp. Om jag inte hittar något alls på nätet börjar jag undra. Många gånger kan det vara stavningen som är problemet. Karl von Hafmaner är det mest extrema exempel jag stött på. När man tänker på hur det ser ut i gammal tysk stil är det dock inte så märkligt. Tostarpadius (diskussion) 12 juli 2018 kl. 16.24 (CEST)

Himalayas fjäll[redigera wikitext]

En diskussion om vilka svenska svenska Mount Everestrekord som eventuellt är relevanta för Wikipedia fick mig att se igen på några av Lsjbots Himalaya-artiklar. Jag har länge vetat om de märkliga befolkningsuppgifterna för det absoluta högfjället. Vissa områden är "ganska glesbefolkade" med en befolkningstäthet på 43 invånare per kvadratkilometer på en höjd nära 8000 meter över havet. Alltså betydligt högre än de båda basläger, som är sista övernattningsplatsen för de flesta Mount Everst-expeditioner.

De högsta bergen har manuellt skrivna artiklar. Det finns dock en botartikel omMakaru Shan, 8440 meter över havet med interwikilänk bara till Cebuano. Sannolikt är det samma berg som Makalu med en höjd av 8462 meter.

I Kategori:Berg i Kina 7000 meter över havet eller högre var det ursprungligen bara bot-artiklar. Jag har lagt till några manuellt skrivna, som jag funnit. Vissa botartiklar har länkar till andra språkversioner än cebuano. Jag har sett några få av dessa.

Changtse påstås på svenska vara en bergskedja, med ett antal uppräknade komponenter. Interwikilänkarna går emellertid till ett berg eller bergstopp med detta namn. Den förefaller vara identisk med svenska Everest North Summit Vad den påstådda bergskedjan hater på andra språk vet jag inte. Det bör dock vara en del av Himalaya.

Höjdakta återges i faktarutorna på olika sätt för manuellt skrivna artiklar och för botartiklar. Två exempel.

 • För den manuellt skrivna Lhotse har faktarutan en rubrik "Läge" med "höjdläge" och "primärfaktor". Höjdläget är här bergets högsta höjd räknat från havsytan. Primärfaktorn är ett mått på hur mycket berget sticker upp över dsin omgivaning.
 • För botartikeln Sia Kangri anges tre höjdsiffror: "Höjdläge", "Högsta punkt - höjdläge" och "Höjd". "Högsta punkt" är väldefinierat, och med "Höjd" menas primärfaktorn. Den översta uppgiften "Höjdläge" anger basnivån som fjället ligger på och från vilken primärfaktorn beräknas. Jag vet inte om att man brukar ange bergs höjd med höjden för foten, men här är det gjort. "Höjdläge" har alltså fått en ny betydelse i botartiklarna. Dessutom införs en ny storhet, "bredd" som jag inte vet vad det är.

Om man inte förstår denna terminologi, kan man jämföra siffrorna med dem i manuellt skapade artiklar om samma objekt. Här är högsta höjderna och primärfaktorerna för de nämnda bergen med botresultaten först:

 • Sia Kangri (svwp)/Sia Kangri (enwp): 7421/7440 och 858/640
 • Evereest North Summit (svwp)/Changtse (enwp): 7543/7543 och 539/497
 • Makaru Shan (svwp)/Makalu (svwp): 8440/8462 och 2338/2386

Att bestämma havsytans läge i förhållande till Himalayas fjäll är besvärligt. Flera uppgifter har förekommit. Vilka höjder som är de bästa, har jag inte undersökt. Primärfaktorerna är ännu svårare att bestämma. Lsjbot gör detta med en egen algoritm. Resultaten är av samma storleksordning som de manuellt inlagda litteraturvärdena. Men kan man lita på dem? Det vet jag inte. Alla botresultat verkar osäkra.

Skall man få något bättre ordning på detta, måste först Lsjbots faktamall för berg ändras. Terminologin är egentligen obegriplig i sitt nuvarande skick. Denna ändring kan jag inte göra själv.

Dåliga höjddata får vi nog leva med ett tag, men befolkningsuppgifterna är direkt pinsamma och bör tas bort, om de inte kan rättas. Det kräver robothjälp. Roufu (diskussion) 8 juli 2018 kl. 22.30 (CEST)

Flygplatser[redigera wikitext]

De botskapade flygplatsartiklarna är under all kritik. Flygplatskoder och koordinater är det enda matnyttiga och en del artiklar innehåller inte ens flygplatskoder. Artiklar som Forssa Airport, Minsks internationella flygplats och Teheran-Imam Khomeinis internationella flygplats är mera förvirrande än till nytta. bbx (diskussion) 11 juli 2018 kl. 15.37 (CEST)

Svwp har 5 546 artiklar i kategoriträdet Kategori:Flygplatser
Av dem är det 4 616 som har mallen Robotskapad, däribland de tre som Bbx pekar på. Är det något som gör dessa tre speciellt förvirrande jämfört med de övriga?
Många av de 930 artiklar som inte (längre) har mallen är ändå skapade av Lsjbot men har "städats" (i varierande grad) av till exempel Jamba Go (som Abdelhafid Boussouf Bou Chekif Airport) eller YesDi (som Abu Dhabis internationella flygplats).
I något fall (Cheb Airport) har uppdateringen begränsats till ett byte till mallen {{Flygplats}} utan att mallen {{Robotskapad}} tagits bort.
--Larske (diskussion) 11 juli 2018 kl. 19.01 (CEST)
Jag instämmer med Bbx. De botskapade flygplatsartiklarna behöver skrivas om helt med uppgifter om start- och landningsbanor, passagerarantal mm. YesDi (diskussion) 11 juli 2018 kl. 20.34 (CEST)
Jag instämmer också. Det finns en viktig skillnad hos de flygplatser som har kvar robotmallen. 982 stycken av de 4 623 har rensats på fluff och ser mycket bättre ut än de nämnda 3, som inte har rensats. Ett exempel på rensade är Kerry Airport. Sjunnesson (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.33 (CEST)
Jag vill tillägga att t.ex. Kerry Airport kan räknas som stub, till skillnad mot t.ex. Forssa Airport, och det har ibland (exempelvis på Bybrunnen) sagts att robotartiklarna kan räknas som stubbar. Sådana som Forssa Airport tycker jag inte är stubbar, men de innehåller däremot mer ointressanta upplysningar (som terrängen runt flygplatserna) och saknar viktig information om flygplatserna som sådana. Sjunnesson (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.45 (CEST)
Visst behöver artiklarna kompletteras, men de är till viss nytta redan idag. Uppslagsverket vore sämre om de saknades. Tostarpadius (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.57 (CEST)
Verkligen, Tostarpadius? Jämför denna med den här. Vilken av artiklarna är mest lämpat till att beskriva flygplatsen? Hade jag varit resenär och ville veta mer om flygplatsen så hade jag inte blivit något mer klokare efter ha läst den svenska utan gått till den andra språkversionen och där hade jag fått den information jag ville ha. Vad ger det mig som resenär om trakten är jordbruksmark och hur hög den högsta punkten är? Det är som jag sa i en annan diskussion på Bybrunnen, sv.Wiki står idag för kvantitet istället för kvalitet! DIEXEL (diskussion) 21 juli 2018 kl. 11.54 (CEST)
bbx: Varför det är så är för att Lsj valde att göra ett gigantiskt projekt, och inte mindre sådana, som innebar att allt i Geonames blev skrivna som om de var orter. Det är därför flygplatser, utbildningsinstitutioner, forskningsstationer osv har/hade den bottext som de har/hade! Jag vet, helt ofattbart men så är det. DIEXEL (diskussion) 21 juli 2018 kl. 11.57 (CEST)

Istadig extern länk till Geonames i infoboxar[redigera wikitext]

Jag brukar ta bort geonames ur infoboxen i samband med omskrivning av botartiklar. I vissa fall som Tammerfors ström går det inte, jag antar att Mall:Geobox plockar in det från Wikidata på nåt vis. Hur gå till väga för att få bort den? bbx (diskussion) 25 juli 2018 kl. 03.00 (CEST)

Om man lägger till "| geonames= " i infoboxen så försvinner den, men jag tror inte jag tycker det är en bra åtgärd. Taxelson (diskussion) 25 juli 2018 kl. 07.52 (CEST)
Varför vill du ha bort Geonames ur infoboxen? Om det är en korrekt referens finns det i min mening ingen anledning att ta bort den. Kitayama (diskussion) 25 juli 2018 kl. 07.55 (CEST)
Ingen stor fråga för mig men tycker länken tillför så litet att den inte borde ta upp värdefull plats i infoboxen. Om något så kan den vara längst ner i artikeln bland övriga externa länkar. bbx (diskussion) 25 juli 2018 kl. 08.30 (CEST)

Omdirigeringar från icke-latinska alfabet[redigera wikitext]

Hur hanterar ni alla omdirigeringar som botar skapat från grekiska, arabiska och kyrilliska (m.fl) alfabeten till det latinska? Jag har svår att se att de egentligen behövs. Ibland ställer de till förvirring. Jag såg t.ex. en förgreningssida som tog upp samma plats två gånger, den ena med kyrilliska bokstäver och den andra med latinska. Är det fritt fram att radera dessa omdirigeringar? / Machatjkala (diskussion) 7 augusti 2018 kl. 15.08 (CEST)

Om de pekar rätt brukar de få ligga. De gör ingen skada, och kan eventuellt vara till nytta för någon.
andejons (diskussion) 7 augusti 2018 kl. 18.51 (CEST)
Jag tycker gott att de kan tas bort. Om man orkar.--Gotogo (diskussion) 7 augusti 2018 kl. 19.04 (CEST)
De kan göra skada om de används eftersom det riskerar att skapa förvirring. Oftast finns det dock ingen länk till dem, men då är de å andra sidan onödiga. Dessutom dränker de kategorierna som listar artiklar med namn på icke-latinska alfabet. Det blir ganska svårt att hitta artiklarna för alla omdirigeringar. Jag hade föredragit att de togs bort, men det är en del jobb om inte en bot kan göra det./Machatjkala (diskussion) 7 augusti 2018 kl. 19.16 (CEST)
Om det är frågan om korrekta namn har jag svårt att se att de skulle vara onödiga (om jag förstod vad som diskuterades). Jag kan tänka mig som en inte alltför ovanlig situation att man stöter på namnet i en text på annat språk och vill veta vilken ort, person eller vad det nu är det handlar om. Det enklaste är ju att klistra in det i sökrutan i den form man stött på det (eller skriva, om man klarar att generera skrivtecknen). Det är betydligt jobbigare att hitta till rätt språkversion och sedan hoppas att det finns en artikel och klicka sig rätt via iw. --LPfi (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 15.08 (CEST)
Det finns cirka 170.000 sådana omdirigeringar, se Kategori:Sidnamn efter alfabet. 46.000 sidor är med kinesiska teceken. Det handlar om geografiska namn så vitt jag kan se, inte om personnamn. Skall de tas bort, måste det göras med en bot.
För kineiskans del uppfattar jag denm som meningslösa men oskadliga. Har jag kinesisk skrift, som jag vill läsa, sätter jag den i Google Translate och översätter till engelska för bästa resultat. Merarbetet de förorsakar vid manuella sidflyttningar är minimalt.
Vill någon göra en botkörning som raderar dem går det bra för in del. Det gäller då att också kontrollera att det inte finns länkar till sidorna med främmande skrift. Själv kommer jag inte ägna mig åt detta. Problem som dem med #Himalayas fjäll är vktigare. Roufu (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 15.59 (CEST)
Faller inte detta under att omdirigeringar ska vara svenska eller lokalt språk. Om skriften är hur det skrivs i ett lokalt språk och det finns i målartiklen kan de vara kvar om inte ta bort. Hur det kan användas är något annat. Skulle hellre se sökning i alla språkversion och till en svensk artikel via interwiki i wikidata. Maundwiki (diskussion) 1 mars 2019 kl. 13.46 (CET)

Samma plats med olika stavning.[redigera wikitext]

Artiklarna under förgreningssidan Čelopek och Celopek är uppenbarligen identiska. Såna här konstigheter borde väl gå att rensa bort med en bot.81.236.207.188 10 augusti 2018 kl. 10.59 (CEST)

Tack, jag har nu omdirigerat den ena till den andra.--Gotogo (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 11.37 (CEST)
Det är dock svårt att göra med bot om platserna med de olika stavningarna inte överlappar helt. Jfr Vardø och Vårdö som betraktas som stavningsvarianter på en del språk men är självklart olika på svenska. --LPfi (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 15.13 (CEST)

Grekland[redigera wikitext]

Efter en semesterresa började jag titta på några botskapade artiklar om grekiska platser. Två frågetecken dök ganska omgående upp. För det första tycks det vara mycket vanligt med accenter i grekiska skriftspråket. Dessa har geonames/lsjbot överfört när ortnamnen har transkriberats till svenska. Men det verkar inte vara praxis att ta med dessa accenter när ortnamnen skrivs på svenska. Det är bara att titta på vilken känd semesterö som helst, på grekiska finns accenter och på svenska saknas dessa (såvida inte artikeln är skriven av lsjbot). Även i de böcker, resebroschyrer och kartor jag införskaffat saknas accenter, liksom på andra språkversioner av wikipedia (förutom just grekiska wp då). I de artiklar jag nu redigerat har jag därför tagit bort accenterna.

Det andra problemet jag stött på är att geonames/lsjbot i väldigt hög usträckning har med ett extra ord i ortnamnen, ett ord som jag antar betyder ö, vik, etc. Detta ord saknas i de böcker, broshyrer, kartor jag läst, liksom på andra språkversioner på wikipedia ink grekiska wp (med något undantag) Se t.ex. Kategori:Kretas öar (nisidi betyder nog ö). Borde inte detta ord tas bort?

Någon som är kunnig i transkribtion från grekiska och som har en kommentar till dessa frågor?--Gotogo (diskussion) 17 augusti 2018 kl. 17.33 (CEST)

Exempel på ovan två frågor/problem är turistön Nisída Elafónisos. Jämför interwikin.--Gotogo (diskussion) 17 augusti 2018 kl. 17.44 (CEST)
Ett annat problem med de olika namnen är att de berörda platserna fått två sidor på Wikidata, ett med extraordet och ett utan, dessa måste slås ihop för att alla iw ska komma med. Thoasp (diskussion) 17 augusti 2018 kl. 18.10 (CEST)
Jag tycker också det är ett problem att prefekturerna har periferiaki enotita som särskiljare och inte prefektur. Det är inte någon bots fel, men ändå något vi skulle titta på när Grekland städas. Machatjkala (diskussion) 18 augusti 2018 kl. 10.13 (CEST)
Ja, då det finns ett svenskt (eller "svenskt") ord så bör vi nog använda det. Till ursprungsfrågan. "Kända semesteröar" har ett namn etablerat i svenskan, och då har accenterna fallit bort (jfr México), medan orter utan svenskt namn bör skrivas på ursprungsspråket (i och för sig i det här fallet i transkriberad form, jag vet inte hur det påverkar). Är kartorna av god kvalitet kan man förstås ta dem som källa för det svenska skrivsättet. Det andra är att accenterna visar hur ordet skall uttalas. Jag antar att Nisída Elafónisos lätt går att uttala ungefär rätt, medan Nisida Elafonisos skulle få ett antal olika uttal om en grupp svenskar ombads uttala det. Att skriva "Nisida Elafonisos (uttal: Nisída Elafónisos)" verkar klumpigt. Hur skall det lösas? --LPfi (diskussion) 18 augusti 2018 kl. 15.00 (CEST)
Jag fick lära mig i skolan att i grekiska namn betonas tredje stavelsen från slutet. Så åtminstone på gymnasiet börjar man prata om Sofokles och Aristoteles och alla de andra, så då borde dagens skolungdomar lära sig samma sak. Om inte accenterna har någon annan funktion så bör de inte finnas med. /Ascilto (diskussion) 18 augusti 2018 kl. 17.29 (CEST)
Officiell svensk stavning på ortnamn finns ju bara på orter i Sverige, Finland och faktiskt några i Estland. I Grekland däremot handlar det ju om hävdvunnen stavning, t.ex. i fallet Kreta och Makedonien. De flesta artiklar Lsjbot har skapat är ju dock om sådana platser där det inte finns särskilt mycket svensk litteratur om och därför ej heller någon hävdvunnen svensk stavning. Men min poäng är att det måste finnas ett korrekt sätt att till svenska transkribera grekiska namn, såväl ortnamn som personnamn liksom andra ord. Och som jag förstår faller accenterna bort när transkribering sker från grekiska till svenska. Man kan slå upp vilken person eller plats som helst i ett svenskt uppslagsverk. Därför borde vi sätta en bot på att ta bort accenterna!Gotogo (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 09.41 (CEST)
För periferiaki enotita, se Diskussion:Greklands administrativa indelning. //Essin (diskussion) 23 augusti 2018 kl. 20.58 (CEST)
Jag befarar att det finns flera mlm vedertagna sätt att translitterera grekiska på svenska, både med och utan bibehållande av accenter (jag föredrar utan, då just accenter är väldigt svårt att inte göra fel - de hoppar och omvandlas ofta när ord böjs). Det större mest iögonenfallande problemet är hur man skiljer mellan "ε" och "η" och mellan "ο" och "ω". Ibland används på svenska "ä" och "å" för eta och omega, men är fult. På 1980-talet gällde att ε -> e, η -> ē, ο -> o och ω -> ō, men under följande decennier, med persondatorernas genomslag, blev dessa överstrukna vokaler ofta svåra att få till, och internet kryllade av hemsnickrade varianter. Med UTF-8 är det ju inte längre något problem, men jag vet inte hur undervisningen i ämnet ser ut nu för tiden eller vad som bör vara praxis för (ny)grekiska. Att inte kunna skilja mellan epsilon och eta eller omikron och omega efter translitteration är dock olämpligt. Transkription bör nog också undvikas: β bör förbli b snarare än v och distinktionen mellan t.ex υ och ι upprätthållas också om det måhända förleder den okunnige till ett för grekiska öron löjeväckande uttal, tror jag. Taxelson (diskussion) 24 augusti 2018 kl. 12.24 (CEST)
ser att "νησίδα" blir "nisída" (t.ex här), så det verkar alltså vara transkribering snarare än translitterering som används. Därmed faller nog det mesta av mitt förra inlägg. Taxelson (diskussion) 24 augusti 2018 kl. 13.59 (CEST)

Merge good faith but duplicate articles for the same geographic feature in Canada - Roderick Lake, Carroll Lake[redigera wikitext]

My apologies for my lack of Swedish. I was directed to this location following a discussion at w:ceb:Hisgot sa Gumagamit:Lsj#Two Roderick Lake articles for the same lake. These cases of duplicate articles for the same geographic feature, that were created by Lsjbot, arise because some geographic features in Canada that straddle provincial boundaries have more than one official geographic name code. The duplicate articles cause duplicate Wikidata entries. I bring up two cases here with this request (I am already aware of more, so please let me know if this is the right place to raise them or not): 1. Roderick Lake on the Manitoba/Saskatchewan border. Roderick Lake (sjö i Kanada, Manitoba) should be merged into Roderick Lake (sjö i Kanada, Saskatchewan). The English Wikipedia article is at w:en:Roderick Lake (Manitoba-Saskatchewan). 2. Carroll Lake on the Manitoba/Ontario border. Carroll Lake (sjö i Kanada, Manitoba) should be merged into Carroll Lake (sjö i Kanada, Ontario, Kenora District). The English Wikipedia article is at w:en:Carroll Lake (Ontario-Manitoba). | If you would be so kind as to let me know when these merges are completed by noting the completion on my English Talk page at w:en:User talk:Qui1che#Resolving duplicate articles for geographical features straddling provincial boundaries in Canada, where you will find more information, like the Wikidata entities. Many thanks for your help. Smiley.svg --Qui1che (diskussion) 25 augusti 2018 kl. 04.18 (CEST)

@Qui1che: Unfortunately there are so extremely many duplicates among the Canadian bot-articles combined with bad coordinates given in a format making them hard to detect as bad, and so the lack of good maps... All this together makes the cleaning in this area so depressing. I you see Lsjbot-duplicates, feel free just redirect one of them to the other. That is good enough! Taxelson (diskussion) 25 augusti 2018 kl. 20.26 (CEST)
 Utfört @Taxelson: Many thanks for your advice. I see in the case of one change I requested, the article into which the other duplicate was to be merged has also been moved to a article name using both provincial names. I will attempt to do this first, then redirect the duplicate to the article with the combined province name. For now, I'm going to continue to keep track of changes I make on my English Talk page at w:en:User talk:Qui1che#Resolving duplicate articles for geographical features straddling provincial boundaries in Canada, so if there are any difficulties with any changes I make here at the Swedish Wikipedia, any interested Swedish editors can refer to it. PS I've added a note to my Swedish Talk page with this information too. --Qui1che (diskussion) 25 augusti 2018 kl. 21.51 (CEST)

Höjduppgifter i bot-artiklar om berg[redigera wikitext]

Jag har försökt att ta upp detta problem tidigare men inte fått respons. Se #Himalayas fjäll ovan. Här är ett nytt försök.

Lsjbot har producerat ett stort antal artiklar om berg i de länder han behandlat. Hur många vet jag inte. Dessa följer två identifierade mönster med motsägande och förvirrande terminologi i faktarutorna. Ett tredje mönster har uppstått med rätelser av det ena mönstret utförda av Fluffbot. Vi har att göra med 3 höjdmått på berg i svenska Wikipedia:

Högsta punkten är ett väldefinierat och intuitivt lättfattligt begrepp. Det är vad som man normalt räknar som höjden på ett berg. Denges normalt i meter över havet (möh). Jag betecknar den med h.

Basnivån är intuitivt begriplig men den definition som används är inte självklar. Här är det den lägsta nivå, där berget från alla sidor kan särskiljas från högre berg. Alternativt är det den högsta nivå man måste ner till, om man skall ta sig från toppen av berget till en högre topp. Jag betecknar basnivån med b. Höjdlinjen för basnivån kan definiera bergets utsträckning u i horisontalled.

Primärfaktorn är sedan toppens höjd relativt basnivån, dvs p = h - b.

Termen primärfaktor används bara i Skandianvien. På engelska heter det topographical prominence, på tyska Schartenhöhe. Det är ett dåligt val av terminologi, eftersom det inte säger något om vad det handlar om. Man kan jämföra med det matematiska begreppet primfaktorAtt Lsjbot inte använder det i faktarutan är förståeligt. Begreppet har skapats av en norsk bergsbestigare och används hvudsakligen av bergsbestigare Det är inte allmänt känt blanmd naturgeografer. Vi kan mycket väl välja ett annat ord för begreppet.

Jag har här valt att betona basnivån, som oftast inte diskuteras als. Detta bland annat för att den används vid beräkningen av bergets utsträckning.

Svenska wikipedia har artiklar om primärfaktor och relativ höjdskillnad. Den senare är helt omöjlig: Den bör antingen heta "relativ höjd" eller "höjdski9llnad".

Termino9login i bot-artiklarna[redigera wikitext]

Anyang Shan är ett slumpvis valt berg utan beräknad primärfaktor. Faktarutan har uppgifter om

 • Höjdläte = högsta punkt
 • Koordinater

I texten står följande:

Toppen på Anyang Shan är 409 meter över havet.

Baiji Ling är ett berg med beräknad primärfaktor. Faktarutan innehåller

 • Höjdläge = basnivå
 • Koordinater, för högsta punkten
 • Högsta punkt, höjdläge
 • Bredd = banivåns utsträckning
 • Höjd = primärfaktor

I texten står följande:

Toppen på Baiji Ling är 1 208 meter över havet, eller 163 meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är 4,6 km.

Ágios Nikólaos (bergstopp) är ett berg med beräknad primärfaktor, där faktarutan modifierats a Användare:Fluffbot. Raden med "Höjdläge=basnivå" tagits bort. I övrigt är text och uppgifter de samma som för Baiji Liang.

Kritik=[redigera wikitext]

 1. Ordet höjdläge har två helt olika betydelser beroende på om primärfaktor beräknas eller inte. Detta förklaras inte och är ytterligt förvirrande.
 1. Primärfaktormodelen innebär att ett lägre begrg står på basen av ett högre. Denna bas kan bli mycket vidsträckt och kan bestämmas av en punkt som ligger mycket långt från det man intuitivt räknar som en del av berget. Det är alltså i princip inte fråga om "en omgivande terrängen", även om det kan vara det.
 1. Intuitivt är ett bergs bredd något annat än basnivåns största utsträckning, som det är fråga om här. Jag tänker på berg med en tydlig avlång utsträckning, där man kan tala om längd och bredd. Enligt vanligt språkbruk blir då längden det som Ljbot betecknar som "bredden". En neutral beckning skulle kunna vara "största utsträckning". -

Förslag[redigera wikitext]

I fkatarutan

 • Högsta punkt h möh
  • Koordinater
 • Beräknad basnivå b möh
 • Stöirsta utsträckning u km
 • Primärfakor p m

I texten;

Toppen på namn är h meter över havet. Basnivån beräknas till b meter över havet, vilket ger en primärfaktorp meter. Bergets största utsträkning vid basnivån är u kilometer.

Texten bör som nu innehålla en referens till den använda algoritmen för basnivå(primärfaktorberäkningen.

Öppna frågor[redigera wikitext]

 • Vad skall uuttrycken heta? Bör förslaget modifieras?
 • Innan man implementerar bör man veta något om omfånget av uppgiften. De länder där Fluffbot har rättat, bör komma i andra hand.
 • Själva ändringarna blir ett antal tunga bot-körningar. Är det någon bot-ägare som är intresserad?

Jag ver om ursäkt för dålig korrekturläsning av ovanstående. Mitt synfel gör det svårt att för mig att se felskrivningar. Roufu (diskussion) 18 september 2018 kl. 23.06 (CEST) Roufu (diskussion) 18 september 2018 kl. 23.06 (CEST)

Hur god är kvaliteten på datan? Om den är svajjig tycker jag vi ska nöja oss med högsta höjd. Min erfarenhet är att kvaliteten är låg i de botskapade höjdsiffror. Men jag har mest redigerat i låglandsländer. Mitt inlägg ska dock inte tolkas som jag motsätter Roufus förslag!--Gotogo (diskussion) 18 september 2018 kl. 23.29 (CEST)
Svar på frågan från Gotogo om kvalitet: Jag tycker att det ofta är för dålig kvalitet på uppgifterna om höjdläge och högsta punkt i geoboxen när det gäller artiklar om bergskedjor som Lsjbot har skapat. Ett belysande exempel är Borg Massif i Antarktis där höjdläge är 2 700 m ö.h., medan högsta punkt är 2 579 m ö.h. Höjdläget är alltså mer än högsta punkten. Ett annat exempel är Dyngjufjallgarður på Island, där det uppges att höjdläge är 819 m ö.h., medan högsta punkt är 822 m ö.h. Där skulle skillnaden mellan bergskedjans höjdläge och högsta punkten vara bara 3 meter. För Ilgachuz Range i Kanada, en bergskedja med många toppar, anges höjdläge och högsta punkt som exakt lika, 2 410 m ö.h. Sjunnesson (diskussion) 19 september 2018 kl. 08.21 (CEST)
Samtliga Sjunnessons exempel aavser bergskedjor, inte berg. Jag har uppfattat att uppgifterna för bergskedjor, som jag inte har diskuterat, har räknats fram ur uppgifterna för ingående berg, men har inte satt mig in i hur detta ärgjort. Här finns det oanade möjligheter till fel, till exempel om det högsta berget i kedjan saknar beräknad basnivå.
Felen i bot-artiklarna är av två slag. dåliga ingångsdata och fel i eller olyckliga val av procedurer vid geneneringen av artiklarnaa. Jag menar att vi bör behandla de olika feltyperna var för sig. I bot-artiklar om Kina anges numera avstånd till provinshuvudstaden i stället för till Peking, detta oavsett om artikeln är en raderingskandidat eller ej. Med all berättigad kritik av begreppet primärfaktor, både av namnet, dess egenskaper och eventuella räknefel, är det för närvarande det enda som säger något om bergs betydelse i höglänta områden. Roufu (diskussion) 19 september 2018 kl. 12.44 (CEST)
Bergskedjor hör kanske inte till den här diskussionen men lite information om algoritmen finns på Användardiskussion:Lsjbot/Projekt alla platser/Arkiv 2015#Värt besväret att identifiera bergskedjor?. Den metoden kanske fungerar hyfsat för en del mindre bergskedjor eller grupper av berg. Men för lite större bergskedjor med "delkedjor" funkar det inte alls, som exempel Sudeterna eller Pyrenéerna.
För berg fungerar beräkningarna bättre men det finns ändå en hel del fel i geonames data och algoritmerna och beräkningarna är egen forskning. När artiklarna gås igenom bör alla robotberäknade uppgifter ersättas med källbelagda uppgifter eller tas bort om källor saknas. Tills artiklarna får en riktig genomgång kan det vara bra med en robotkörning för att förbättra artiklarna. Då tycker jag basnivå och utsträckning kan tas bort helt både i text och faktaruta, det är inget jag sett presenteras i andra källor om bergstoppar. I övrigt tycker jag förslaget är ok. Alltså presentera högsta punkt med höjd och koordinater samt ange primärfaktor (inte en annan term om inte termartikeln flyttas). F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 19 september 2018 kl. 19.36 (CEST)

Höjduppgifter i bot-artiklar om bergskedjor[redigera wikitext]

Som jag skrev här ovan innehåller många artiklar om bergskedjor märkligheter. Ett belysande exempel är Borg Massif i Antarktis där höjdläge är 2 700 m ö.h., medan högsta punkt är 2 579 m ö.h. Höjdläget är alltså mer än högsta punkten. Ett annat exempel är Dyngjufjallgarður på Island, där det uppges att höjdläge är 819 m ö.h., medan högsta punkt är 822 m ö.h. Där skulle skillnaden mellan bergskedjans höjdläge och högsta punkten vara bara 3 meter. För Ilgachuz Range i Kanada, en bergskedja med många toppar, anges höjdläge och högsta punkt som exakt lika, 2 410 m ö.h. Hur stort värde har egentligen botskapade artiklar om bergskedjor, när många av dem innehåller orimligheter? Högsta punkt är kanske någorlunda rätt i de flesta fall, men finns det någon mening med att ange bergskedjans höjdläge, när det i många fall inte stämmer med verkligheten? Sjunnesson (diskussion) 29 september 2018 kl. 13.59 (CEST)

Källan är mycket osäker. Enligt min erfarenhet med högsta punkt på åländska öar har den oftare fel än rätt när man jämför med lantmäteriverkets kartor. bbx (diskussion) 29 september 2018 kl. 20.08 (CEST)

Lower Bavaria => Niederbayern[redigera wikitext]

326 artiklar använder namnet Lower Bavaria för det regeringsområde som svenska Wikipedia kallar Niederbayern. De flesta är grensidor skapade av Lsjbot. Jag föreslår utbyte enligt rubriken. --Ettrig (diskussion) 3 december 2018 kl. 10.00 (CET)

Jag stödjer en sådan ändring.--Gotogo (diskussion) 3 december 2018 kl. 11.43 (CET)
Den är helt okontroversiell. /Ascilto (diskussion) 3 december 2018 kl. 11.53 (CET)

En självklar ändring. Det finns emellertid fler fel av detta slag. Jag har kollat de engelska namnen på Bayerns regeringsområden och får följande antal sidoträff:

Kanske är det någon bot-ägare som är villig att hjälpa. Roufu (diskussion) 3 december 2018 kl. 13.17 (CET)

Detta är något som Kitayamabot kan tänkas göra i kväll. Om boten glömmer att göra det så påminn husse. Kitayama (diskussion) 3 december 2018 kl. 14.01 (CET)
Tack! Ja, det var för arbetsamt att göra med bara tangentbord. --Ettrig (diskussion) 3 december 2018 kl. 14.03 (CET)
Ett liknande problem finns i Schweiz där det engelska ordet "District" används på grensidorna och i artiklarna. Stigfinnare och undertecknad har fixat en del, men inte alla. Kitayama (diskussion) 3 december 2018 kl. 14.04 (CET)
 Utfört Det var med viss tvekan jag botändrade artikelnamn, de kan ju ha blivit länkade. Tror dock att risken är minimal med de något absurda artikelnamn som boten ibland kommit upp med. Kitayama (diskussion) 3 december 2018 kl. 20.30 (CET)
Underbart! Det där hade nog ingen orkat göra för hand.--Ettrig (diskussion) 3 december 2018 kl. 22.36 (CET)
Även jag tackar för Kitayamas insats. Jag meanr att det inte kan vara något problem med de absurda artikelnamnen. De jag gått igenom manuellt (för Swabia/Schwaben) förekommer i länkar till oskrivna artiklar. Lsjbot fick aldrig genererat dessa artiklar om Tyskland, innan projektet avbröts. Roufu (diskussion) 4 december 2018 kl. 08.50 (CET)

Gorski kotar[redigera wikitext]

Det finns en Kategori:Öar i Gorski kotar, vilket är märkligt då Gorski kotar är ett bergigt område som inte omges av hav. Utifrån koordinaterna verkar det som att allting i länet Primorje-Gorski kotars län har angivits och kategoriserats som om det ligger i Gorski kotar. Det verkar finnas liknande problem med länsangivelser för andra platser i Kroatien. Väsk 12 december 2018 kl. 12.01 (CET)

Det verkar alltså som om Primorje har fallt bort i länsnamnet Primorje-Gorski kotars län.
De grundläggande felen ligger Kategori:Geografi i Kroatien efter län. Den har 24 underkategorier, men Kroatien har bara 21 län. Felen ligger i kategoriparen
som bör ses på närmare och parvis slås ihop. De som känner området är välkomna att arbeta vidare med detta. Roufu (diskussion) 12 december 2018 kl. 13.08 (CET)

Frankrike - rapport från ett städprojekt[redigera wikitext]

Eftersom fler har denna sida på bevakning än Projekt Geografi så lägger jag en länk här till mitt inlägg.

Wikipediadiskussion:Projekt_geografi#Frankrike - rapport från ett städprojekt --Kitayama (diskussion) 30 december 2018 kl. 18.25 (CET)