Hoppa till innehållet

Wolfpriset i jordbruksvetenskap

Från Wikipedia

Wolfpriset i jordbruksvetenskap är ett av sex Wolfpris och har delats ut årligen sedan 1978. De andra priserna är kemi, fysik, matematik, medicin och konst. Priset består av ett diplom och 100 000 dollar.

Pristagare[redigera | redigera wikitext]

År Namn Nationalitet Motivering
1978 George Sprague USA USA för hans enastående forskning på den genetiska förbättringen av majs för mänskligt välstånd.
John C. Walker USA USA för hans forskning på växtpatologi, utvecklingen av sjukdomsresistenta varianter av stora födoväxter.
1979 Jay Lush USA USA för hans enastående och nyskapande bidrag till tillämpningen av genetik i boskapsförbättring.
Kenneth Blaxter Storbritannien Storbritannien för hans grundläggande bidrag till vetenskapen och användningen av idisslingsnäring och boskapsproduktion.
1980 Karl Maramorosch Polen Polen / USA USA för hans nyskapande och breda studier av interaktioner mellan insekter och sjukdomsagenter i växter.
1981 John Almquist USA USA för hans viktiga bidrag till tillämpningen av artificiell insemination för boskapsförbättring.
Henry Lardy USA USA för hans nyskapande forskning av lagring och bevaring av spermier vilket möjliggör att artificiell insemination blir en universell praxis.
Glenn Salisbury USA USA för hans enastående prestation i grundläggande och tillämpad forskning om artificiell insemination.
1982 Wendell Roelofs USA USA för hans grundläggande kemiska och biologiska forskning om feromoner och deras praktiska roll vid insektskontroll.
1983/1984 Don Kirkham
Cornelis de Wit
USA USA
Nederländerna Nederländerna
för deras innovativa bidrag till den kvantitativa förståelsen av jord-vatten och andra miljöinteraktioner som påverkar grödtillväxt och -avkastning.
1984/1985 Robert Burris USA USA för hans nyskapande grundläggande forskning om mekanismerna i biologisk kvävefixering och dess tillämpning i grödproduktion.
1986 Ralph Riley
Ernest Sears
Storbritannien Storbritannien
USA USA
för deras grundläggande forskning om vetes cytogenetik, vilket ger basen för genetisk förbättring av spannmål.
1987 Theodor Diener USA USA för hans upptäckt och nyskapande grundläggande forskning om viroider och hans tillämpade arbete om viroidupptäckt i grödor.
1988 Charles Thibault
Ernest John Christopher Polge
Frankrike Frankrike
Storbritannien Storbritannien
för nyskapande arbete i reproduktiv fysiologi inkluderande cellbevarning, befruktningsprocesser, äggbiologi och embryomanipulationer för tamdjursförbättring.
1989 Peter Biggs
Michael Elliott
Storbritannien Storbritannien
Storbritannien Storbritannien
för utmärkande bidrag till grundforskning och dess framgångsrika översättning till praktik inom djurhälsa och grödproduktion.
1990 Jozef Stefaan Schell Belgien Belgien för hans grundläggande arbete om genetisk transformation av växter, vilket öppnar nya horisonter för grundläggande växtvetenskap och -avel.
1991 Shang Fa Yang Taiwan Taiwan / USA USA för hans anmärkningsvärda bidrag till förståelsen av biosyntesens mekanismer, verkningsmekanism och tillämpningar av växthormonet etylen.
1992 Pris ej utdelat
1993 John Casida USA USA för hans nyskapande studier av insekticiders verkningsmekanismer, designen av säkrare pesticider och bidrag till förståelsen av nerv- och muskelfunktion hos insekter.
1994/1995 Carl Huffaker
Perry Adkisson
USA USA
USA USA
för deras bidrag till utvecklingen och implementationen av miljömässigt fördelaktiga integrerade sjukdomskontrollsystem för skyddet av jorddbruksgrödor.
1995/1996 Morris Schnitzer
Frank Stevenson
Kanada Kanada
USA USA
för deras nyskapande bidrag till vår förståelse av kemin i jord-organisk materia och dess tillämpning inom jordbruk.
1996/1997 Neal First USA USA för hans nyskapande forskning om reproduktionsbiologin i boskap.
1998 Ilan Chet
Baldur Stefansson
Israel Israel
Kanada Kanada
för deras bidrag till den miljömässigt säkra utvecklingen av världsjordbruk genom innovativa synsätt om avel och biokontroll.
1999 Pris ej utdelat
2000 Gurdev Khush Indien Indien för hans extraordinära bidrag till den teoretiska forskningen om växtgenetik, evolution och avel, speciellt av ris, med hänsyn till matproduktion och hungerlindring.
2001 Roger Beachy
James Womack
USA USA
USA USA
för deras användning av rekombinant DNA-teknik för att revolutionera växt- och djurvetenskaperna, som öppnar vägen för nya tillämpningar i gränsande fält.
2002/2003 Michael Roberts
Fuller Bazer
Storbritannien Storbritannien / USA USA
USA USA
för deras forskning om interferon-tau och problem förknippade med graviditet, som klarlade det biologiska mysteriet om signalering mellan embryo och moder för att vidhålla graviditet, med djupgående effekter på effektiviteten av djurproduktionssystem och mänsklig hälsa och välbefinnande.
2004 Yuan Longping
Steven Tanksley
Kina Kina
USA USA
för deras innovativa utveckling av hybridris och upptäckten av den genetiska grunden för heterosis i denna viktiga matstapel.
2005 Pris ej utdelat
2006/2007 Ronald Phillips
Michel Georges
USA USA
Belgien Belgien
för deras nyskapande upptäckter i genetik och genomik som lägger grunden för förbättringar i gröd- och boskapsavel och ger gnistan till viktiga framgångar i växt- och djurvetenskaperna.
2008 John Pickett
James Tumlinson
Joe Lewis
Storbritannien Storbritannien
USA USA
USA USA
för deras anmärkningsvärda upptäckter av mekanismer som kontrollerar växt-insekt- och växt-växt-interaktioner. Deras vetenskapliga bidrag till kemisk ekologi har grundlagt utvecklingen av integrerad sjukdomskontroll och radikalt ökat jordbrukets uthållighet.
2009 Pris ej utdelat
2010 David Baulcombe Storbritannien Storbritannien för hans pionjärupptäckt av genreglering via små inhibitoriska RNA-molekyler i växter som är av stor betydelse, inte bara inom jordbruk, utan också för biologin som helhet, inklusive inom medicin.
2011 Harris A. Lewin USA USA för mycket betydelsefulla upptäckter som bidrar till både grundläggande och praktiska aspekter av djurhållning, genom studier av genetik och genomstudier hos boskap.
James R. Cook USA USA för epokgörande upptäckter inom växtpatologi och markmikrobiologi som påverkar grödors produktivitet och hantering av växtsjukdomar, genom en förståelse för faktorer som påverkar ekologin för patogena och icke-patogena sjukdomar.
2012 Pris ej utdelat
2013 Joachim Messing USA USA/Tyskland Tyskland för innovationer inom rekombinant DNA-kloning som revolutionerat jordbruket, och för dechiffrering av växtgrödors genetiska kod.
Jared Diamond USA USA för pionjärinsatser inom teorier för grödors domesticering, jordbrukets uppkomst och dess inflytande på utvecklingen och nedgången hos mänskliga samhällen, och dess inverkan på miljöns ekologi.
2014 Jorge Dubcovsky
Leif Andersson
USA USA
Sverige Sverige
för deras genombrottsskapande bidrag till studiet av växter och djur genom användandet av genomteknologier på framkant.
2015 Linda Saif USA USA för hennes upptäckter av nya enteriska och respiratoriska virus hos födodjur och människan som har lett till hennes omfattande bidrag till grundläggande kunskap om den immuologiska axeln mage-bröst och har bidragit med nya vägar för att designa vacciner och vaccineringsstrategier.

Landsfördelning[redigera | redigera wikitext]

Land Antal
Belgien Belgien 2
Frankrike Frankrike 1
Indien Indien 1
Israel Israel 1
Kanada Kanada 2
Kina Kina 1
Nederländerna Nederländerna 1
Polen Polen 1
Storbritannien Storbritannien 8
Sverige Sverige 1
Taiwan Taiwan 1
Tyskland Tyskland 1
USA USA 32

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]