Wolfpriset i kemi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wolfpriset i kemi är ett av sex Wolfpris och har delats ut årligen sedan 1978. De andra priserna är jordbruksvetenskap, fysik, matematik, medicin och konst. Priset består av ett diplom och 100 000 dollar.

Pristagare[redigera | redigera wikitext]

År Namn Nationalitet Motivering
1978 Carl Djerassi USA USA för hans arbete i bioorganisk kemi, tillämpning av nya spektroskopiska tekniker, och hans stöd av internationellt samarbete.
1979 Herman Mark Österrike Österrike / USA USA för hans bidrag till förståelsen av naturliga och syntetiska polymerers struktur och beteende.
1980 Henry Eyring Mexiko Mexiko / USA USA för hans utveckling av absolute rate theory och dess tillämpningar gällande kemiska och fysikaliska processer.
1981 Joseph Chatt Storbritannien Storbritannien för hans nyskapande och grundläggande bidrag till syntetisk övergångsmetallkemi, speciellt övergångsmetallhydrider och dikvävekomplex.
1982 John Charles Polanyi Kanada Kanada för hans studier av kemiska reaktioner i aldrig tidigare skådad detalj genom utveckling av den infraröda kemilumiscenta tekniken och för att ha förutsett den kemiska lasern.
George Pimentel USA USA för utveckling av matrisisoleringsspektroskopi och för upptäckten av fotodissociationslasrar och kemiska lasrar.
1983/1984 Herbert Gutowsky USA USA för hans pionjärarbete i utvecklingen och tillämpningen av kärnmagnetisk resonansspektroskopi i kemi.
Harden McConnell USA USA för hans studier av elektronstrukturen hos molekyler genom paramagnetisk resonansspektroskopi och för introduktionen och biologiska tillämpningar av spinetikettekniker.
John Waugh USA USA för han grundläggande teoretiska och experimentella bidrag till högupplöst kärnmagnetisk resonansspektroskopi i solider.
1984/1985 Rudolph Marcus Kanada Kanada / USA USA för hans bidrag till kemisk kinetik, speciellt teorierna om unimolekylära reaktioner och elektronöverföringsreaktioner.
1986 Elias James Corey USA USA för hans enastående forskning om syntesen av många högt komplexa naturliga produkter och demonstrationen av nyskapande tankesätt kring sådana synteser.
Albert Eschenmoser Schweiz Schweiz för hans enastående forskning om naturliga produkters syntes, stereokemi och reaktionsmekanismer vid bildandet, speciellt vitamin B-12.
1987 David Phillips
David Blow
Storbritannien Storbritannien
Storbritannien Storbritannien
för deras bidrag till proteinröntgenkristallografi och klargörandet kring enzymers struktur och verkningsmekanismer.
1988 Joshua Jortner
Raphael David Levine
Israel Israel
Israel Israel
för deras skarpa teoretiska studier som har klargjort energiförvärv och -överlämnande i molekylära system och mekanismer för dynamisk selektivitet och spefitivitet.
1989 Duilio Arigoni
Alan Battersby
Schweiz Schweiz
Storbritannien Storbritannien
för deras grundläggande bidrag till klarläggandet av mekanismer hos enzymreaktioner och biosyntesen av naturliga produkter, speciellt livets pigment.
1990 Pris ej utdelat
1991 Richard Ernst Schweiz Schweiz för hans revolutionära bidrag till NMR-spektroskopi, speciellt Fouriertransform och tvådimensionell NMR.
Alexander Pines Sydrhodesia Sydrhodesia / USA USA för hans revolutionära bidrag till NMR-spektroskopi, speciellt mångkvant- och högspin-NMR.
1992 John Pople Storbritannien Storbritannien för hans enastående bidrag till teoretisk kemi, speciellt utvecklingen av effektiva och brett använda moderna kvantkemiska metoder.
1993 Ahmed Hassam Zewail Egypten Egypten / USA USA för nyskapande av utvecklingen av laserfemtokemi. Med laser och molekylstrålar har femtokemi gjort det möjligt att undersöka evolutionen av kemiska reaktioner medan de inträffar i realtid.
1994/1995 Richard Lerner
Peter Schultz
USA USA
USA USA
för att ha konverterat antikroppar till enzymer, och på så vis möjliggjort katalysen av kemiska reaktioner som ansetts omöjliga att uppnå med klassiska kemiska procedurer.
1995/1996 Gilbert Stork
Samuel Danishefsky
USA USA
USA USA
för designen och utvecklingen av nyskapande kemiska reaktioner som har öppnat nya vägar till syntesen av komplexa molekyler, speciellt polysackarider och många andra biologiska och medicinskt viktiga föreningar.
1996/1997 Pris ej utdelat
1998 Gerhard Ertl
Gabor Somorjai
Tyskland Tyskland
Ungern Ungern
för deras enastående bidrag till ytvetenskap i allmänhet, och speciellt för deras klargöring av grundläggande mekanismer hos heterogena katalytiska reaktioner hos enkelkristallytor.
1999 Raymond Lemieux Kanada Kanada för hans grundläggande och nyskapande bidrag till studiet av syntes av oligosakarider och för klargörandet av deras roll i molekylär igenkänning i biologiska system.
2000 Frank Albert Cotton USA USA för att ha öppnat upp en helt ny fas av övergångsmetallkemi baserad på par och kluster av metallatomer direktlänkade med enkel- eller multipelbindning.
2001 Henri Kagan
Ryoji Noyori
Barry Sharpless
Frankrike Frankrike
Japan Japan
USA USA
för deras nyskapande, kreativa och avgörande arbete i utvecklingen av asymmetriska katalysatorer för syntesen av kirala molekyler som radikalt har ökat människans möjlighet att skapa nya produkter av grundläggande och praktisk vikt.
2002/2003 Pris ej utdelat
2004 Harry Gray USA USA för nyskapande arbete inom biooorganisk kemi, uppkomsten av nyskapande principer gällande strukturen och elektronöverföring på långt avstånd i proteiner.
2005 Richard Zare USA USA för hans geniala tillämpningar av lasertekniker, för identifiering av komplexa mekanismer i molekyler och för deras användning i analytisk kemi.
2006/2007 Ada Yonath
George Feher
Israel Israel
USA USA
för geniala strukturella upptäckter i ribosomernas maskineri av peptidbundna formationer och den ljusdrivna processen i fotosyntes.
2008 William E. Moerner
Allen Bard
USA USA
USA USA
för det geniala skapandet av nya vetenskapsfält, enkelmolekylspektroskopi och elektrokemi, med avtryck på nanonivån, från det molekylära och cellulära området till komplexa materialsystem.
2009 Pris ej utdelat
2010 Pris ej utdelat
2011 Stuart A. Rice
Ching Tang
Krzysztof Matyjaszewski
USA USA
USA USA
USA USA
för djupt kreativa bidrag till den kemiska vetenskapen inom områdena syntes, egenskaper och förståelse av organiska material.
2012 Paul Alivisatos
Charles Lieber
USA USA
USA USA
för deras bidrag till området nanokemi.
2013 Robert S. Langer USA USA för att ha skapat och implementerat framsteg inom polymerkemin som har gett både system för kontrollerad frisättning av läkemedel och nya biomaterial.
2014 Chi-Huey Wong Taiwan Taiwan / USA USA för hans många och originella bidrag till utvecklingen av innovativa metoder för programmerbar och tillämpad syntes av komplexa oligosackardier och glykol-proteiner.
2015 Pris ej utdelat
2016 Kyriacos Costa Nicolaou Cypern Cypern / USA USA
2017 Robert George Bergman USA USA
2018 Omar Yaghi Jordanien Jordanien / USA USA
Makoto Fujita Japan Japan
2019 Stephen L. Buchwald
John F. Hartwig
USA USA
USA USA
2020 Pris ej utdelat
2021 Leslie Leiserowitz
Meir Lahav
Israel Israel
Israel Israel

Landsfördelning[redigera | redigera wikitext]

Land Antal
Cypern Cypern 1
Egypten Egypten 1
Frankrike Frankrike 1
Israel Israel 5
Japan Japan 2
Jordanien Jordanien 1
Kanada Kanada 3
Mexiko Mexiko 1
Sydrhodesia Sydrhodesia 1
Schweiz Schweiz 3
Storbritannien Storbritannien 5
Taiwan Taiwan 1
Tyskland Tyskland 1
Ungern Ungern 1
USA USA 34
Österrike Österrike 1

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]