Zebibit

Från Wikipedia
Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030

Zebibit (Zib), tidigare ofta tvetydigt kallad zettabit (Zb) är en informations­enhet som motsvarar 1 180 591 620 717 411 300 000 (270 = 10247) bit. Namnet kommer av det binära prefixet zebi (Zi) och bit (b). Enheten ingår inte i internationella måttenhetssystemet, men sanktioneras av IEC.

Zebibit är relaterat till enheten zettabit, som antingen definieras som en zebibit eller en tiljard bit. Zebibit kan användas istället för zettabit när man vill specificera 270 bit, för att undvika tvetydighet bland de olika värdena av zettabit.

Källor[redigera | redigera wikitext]